خرید بازی حداقل موجودی افتتاح حساب، هزار تومان

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به 25 بانک دولتی، خصوصی و موسسه اعتباری کشور ابلاغ کرد که در طول مدت انجام طرح ثبت حساب بانکی سرپرست خانوارها در سایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، حداقل موجودی برای افتتاح حساب را به هزار تومان کاهش دهند.مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 90019 مورخ 29 تیرماه 1389 همه بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین موسسه اعتباری توسعه موظف شدند افتتاح حساب جدید را با حداقل سپرده گذاری به مبلغ هزار تومان به انجام رسانند.در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور آمده است: در راستای تحقق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، در طول مدت انجام این طرح در استان‌های کشور که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام خواهد شد، افتتاح حساب با حداقل سپرده‌گذاری به مبلغ 1000 تومان صورت پذیرد.گفتنی است پیش از این حداقل موجودی برای افتتاح حساب در اکثر بانک‌های کشور 10 هزار تومان بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی