خرید بازی ميزان بالاي نيترات در آب به معناي آلودگي است

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران گفت‌: معناي آلودگي يك چيز است و نوع آن فرقي نمي‌كند بنابراين ميزان بالاي نيترات در آب به معناي آلودگي آن است.احمد مسجدجامعي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره آلودگي آب شرب در برخي مناطق تهران كه از طرف وزارت بهداشت اعلام شد، اظهار داشت: طبيعي‌ است به دليل اينكه اين موضوع به سلامت شهروندان مرتبط است، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان نمايندگان مردم بعد از تعطيلات تابستاني خود، اين موضوع را پيگيري خواهند كرد.وي افزود: كميته محيط زيست شورا به صورت تخصصي روي اين موضوع كار كرده و بررسي‌هاي خود را همچنان ادامه مي‌دهد.مسجد جامعي با بيان اينكه معناي آلودگي يك چيز است و نوع آن فرقي نمي‌كند، ادامه داد: آنچه بعد از اعلام آلودگي آب تهران بيان شد، ‌آلوده نبودن آن از نوع ميكروبي است ولي آيا استفاده نكردن زنان باردار و كودكان از آب، به معناي آلوده بودن آن نيست؟وي تصريح كرد: ميزان بالاي نيترات در آب به معناي آلودگي آن است؛ بنابراين اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه معناي آلودگي چيست و استفاده نكردن قشر خاصي از آب به چه معناست؟عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران افزود: بررسي‌ و اقدامات لازم بر سلامت آب تهران بايد ادامه داشته باشد تا نگراني‌هاي به وجود آمده براي مردم از بين برود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی