دانلود مقاله اصول علمی زیست مكانیك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اصول علمی زیست مكانیك با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصول علمی زیست مكانیك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصول علمی زیست مكانیك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصول علمی زیست مكانیك با word :

اصول علمی زیست مكانیك

فصل اول: معرفی تجزیه های بیومكانیك
فصل دوم: ویژگی های مكانیكی مواد
فصل سوم: بیومكانیك استخوان
فصل چهارم: بیومكانیك عضله اسكلتی
فصل پنجم: بیومكانیك زردپی و رباط
فصل هفتم: بیومكانیك مفاصل

فصل اول:
این فصل، اصول پایه ای به كار گرفته شده در سرتاسر این كتاب را برای درك ساختار و عملكرد سیستم اسكلت یا عضلانی به خواننده معرفی می كند. بیومكانیك مطالعه ی سیستم های بیولوژیكی توسط اجرای قوانین فیزیك می باشد. اهداف این فصل مرور اصول و ابزار تجزیه های مكانیكی و توضیح رفتار مكانیكی بافت هایی است كه سیستم اسكلت عضلانی را می سازند. اهداف ویژه ی این فصل موارد زیر می باشد:
1) مرور اصولی كه اساس قواعد بیومكانیكی بدن های استوار را شكل داده اند.

2) مرور رویكرد های ریاضی به كار گرفته شده برای انجام قواعد اسكلت استوار.
3) بررسی مفاهیم به كار رفته برای ارزیابی ویژگی های مواد دگردیس پذیر
4) توضیح ویژگی های بافت های بیولوژیكی اولیه
5) مرور اجزاء و رفتار مجموعه ی مفاصل

با ادراك اصول قواعد بیومكانیكی و ویژگی های زیستی بافت های اولیه ی سیستم اسكلت- عضلانی، خواننده در جهت اجرای این اصول برای هر قسمت بدن آماده خواهد شد تا مكانیك های حركت نرمال هر قسمت را بداند و تأثیرات اختلالات پاتومكانیك یا مكانیك بیماری را در مورد جابه جایی احساس كند.
معرفی اصول بیومكانیك، دكتر اَندرو آركادونا.

مرور اجمالی بر ریاضی
واحد های اندازه گیری 4
مثلثات 4
قواعد بردار 5
سیستم های مختصات 7
نیروها و لحظه ها 8
بردار نیروها 8
لحظه ها 9
نیروهای عضلانی 10
ایستاشناسی 11

اگرچه بدن انسان یك سیستم پیچیده ی بیولوژیكی باورنكردنی است كه با تریلیون ها سلول ساخته شده، موضوعی است كه مشابه قوانین بنیادی، بر ساختارهای ساده فلزی یا پلاستیك حكومت می كند. مطالعه ی جوابگویی سیستم های بیولوژیكی به نیروهای مكانیكی اشاره به یك عنوان بیومكانیكی دارد. با این كه تا قرن بیستم به عنوان یك رشته علمی رسمی شناخته نشده بود، ولی بیومكانیك توسط علاقه مندانی چون لئوناردوداوینچی، گلیلئو گالیله، و آریستوتل مورد تحقیق قرار گرفته شده بود. به كارگیری بیومكانیك برای سیستم اسكلت عضلانی منجر به درك بهتر عمل و بد عملی اتصالات بدن شد و در نتیجه تجهیزات و شیوه هایی چون سیستم های اورتوپلاستی یا مفصل سازی و حل ورم مفاصل بهبود یافت. به علاوه، مفاهیم بیومكانیكی اسكلت- عضلانی برای متخصصین بالینی از قبیل جرّاحان ارتوپد و متخصصان درمان شناسی و **** مهم می باشند.

بیومكانیك گاهی اوقات به اتصال میان ساختار و عملكرد اشاره می كند. مادامیكه یك درمان شناسی به طور نمونه یك بیمار را از منظره ی حركت شناختی بدن ارزیابی می كند، گاهی اجرای یك تجزیه ی كامل بیومكانیكی عملی یا ضروری نمی باشد. امّا یك دانش جامع از بیومكانیك و آناتومی (كالبدشناسی) برای درك چگونگی عملكرد سیستم عضلانی ضروری می باشد. بیومكانیك همچنین می تواند در ارزیابی انتقادی درمان ها و سنجش های پیشنهادی جدید و رایج برای بیمار، مفید واقع شود. در نهایت یك درك كلّی از بیومكانیك برای فهمیدن برخی اصطلاحات علمی همراه با حركت- شناسی (مثل: توركو، دَم و 😉 لازم است.

اهداف این فصل:
1) مرور بعضی از اصول كلی ریاضی به كار رفته در بیومكانیك
2) توضیح نیروها و لحظه ها
3) بحث راجع به اصولِ قواعد ایستا
4) ارائه ی مفاهیم اصولی در جنبش شناسی و مسائل سینتیك (جنبشی)
قواعد محدود به مطالعه در حیطه ی اسكلت استوار یا بدن سالم می باشد. بدن های دگردیس پذیر را در فصول 2 و 6 مورد مطالعه قرار خواهیم داد. موارد این فصل مرجع مهمی برای فصل های تجزیه های نیرو در سرتاسر متن می باشد.

– مرور اجمالی به ریاضیات
این بخش به عنوان دور برخی مفاهیم اصولی ریاضی به كار گرفته شده در بیومكانیك انتخاب شده است. با وجود اینكه، در صورت آشنایی خواننده با این موارد بالا و پایین می رود ولی، حداقل به دور این فصل كمك به سزایی می كند.

– واحد های اندازه گیری
اهمیّت واحدهای اندازه گیری به تنهایی كافی نمی باشد. اندازه گیری باید همراه با واحدی باشد كه مفهوم فیزیكی داشته باشد. برخی اوقات شرایطی وجود دارند كه واحدهای خاصّی حذفی می شوند. اگر یك متخصص بالینی از قد بیمار بپرسد و جواب «5-6» باشد، انصافاً فرض می كند كه بیمار 5 فیت، 6 اینچ قد دارد. با این وجود كه اگر بیمار در اروپا باشد، جایی كه سیستم متری به كار می رود، این تفسیر اشتباه است. همچنین شرایطی موجود است كه فقدان یك واحد، عددی را به كلی بی فایده می سازد. اگر به بیماری گفته می شد كه تمرینات دنباله داری را برای 2 انجام دهد، بیمار نظری نداشت كه معنای 2، 2 روز، هفته، ماه یا حتی سال باشد. استفاده ی واحدها در بیومكانیك می تواند به 2 گروه تقسیم شود. اول، 4 واحد اساسیِ طول، جرم، زمان و دما وجود دارند كه بر حسب استانداردهای جهانی پذیرفته شده، تعریف شده اند. هر واحد دیگری، یك واحد اشتقاقی در نظر گرفته شده است و می تواند در شرایط این واحدهای اساسی، تعریف شوند. برای مثال سرعت برابر طول تقسیم بر زمان است و نیرو برابر جرم ضرب در طول تقسیم بر مجذور زمان می باشد. لیستی از واحدهای ضروری برای بیومكانیك در جدول 1-1 تهیه شده است.

جدول 1-1 واحدهای به كار رفته در بیومكانیك
كمیّت اندازه استاندارد انگلیسی تبدیل
طول متر (m) Foot (f) 1ft=0/3084 m
جرم كیلوگرم (kg) slug 1slug = 14/59kg
زمان ثانیه (s) Seconds (s) 1s=1s
دما سلسیوس (cْ) (F ْ)Fahrenheit F=(9/5).c+32 ْ
نیرو نیوتن (N=kg.m/s2) Pounds (lb=slug.ft/s2) 1lb=4/448 N
فشار پاسكال (Pa=N/m2) Pounds persquareinch (psi= lb/in2) 1psi=689Pa
انرژی ژول (J=N.m) Foot pounds (ft-lb) 1ft-lb=1/356J
توان وات(W=J/s) Horse pouer (hp) 1hp=7457W

اززمانی كه زاویه ها در تجزیه ی سیستم اسكلت عضلانی مهم محسوب شده اند، مثلثات یكی از مفیدترین ابزارهای بیومكانیك است. واحد پذیرفته شده برای سنجش زوایا در درمانگاه درجه است. در یك دایره ْ360 درجه وجود دارد، یا به بیان دیگر دایره ْ360 است. اگر فقط یك بخش از دایره در نظر گرفته شود، آنگاه زاویه ی تشكیل شده بخشی از ْ360 است. به عنوان مثال، دایره شامل یك زاویه ی ْ 90 است. اگرچه، در كل، درجه ی واحد مسئله ی مورد بحث این متن است، زوایا نیز می توانند در قسمت رادیان توضیح داده شوند. از زمانی كه رادیان در یك دایره وجود دارد، در هر رادیان ْ3/57 است. وقتی از یك ماشین حساب استفاده می كنیم، تعیین این كه وقت استفاده از درجه رادیان است مهم می باشد.

به علاوه، برخی برنامه های كامپیوتر از قبیل Microsoft Excel ، برای محاسبه ی مثلثات از رادیان استفاده می كنند. عملكردهای مثلثات در بیومكانیك برای حل و رفع نیروها به اجزاء آنها توسط زوایای مربوط به فواصل در یك زاویه ی قائم خیل مفید هستند (یك مثلث ْ90 دارد). اصولی ترینِ این روابط (سینوس، كسینوس، تانژانت) در شكل 1 1A تشریع شده اند. یك مرور ساده برای كمك به یادآوری این معادلات Sohcatoa، (sine) سینوس طرف معكوس است تقسیم بر h وتر (hypotenuse)، (cosine) كسینوس طرف مقابل است a (adjacent) تقسیم بر (h) وتر (hypotenuse)، و (tangent) (t) تانژانت طرف معكوس تقسیم بر (adjacent)a.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی با word :

گیاه شناسی

مقدمه

گردو یكی از درختان میوه چندمنظوره بسیار مهم و ارزشمند خشكباری است كه علاوه بر ارزش غذایی بالا یكی از محصولات ارزآور و صادراتی می باشد و از چوب و میوه و حتی برگ آن در صنایع چوب و روكش گیری ، رنگرزی ، داروسازی و غذایی بهره برداری بعمل میآید .

درایران گردو در جنگلهای شمالی از آستارا تا گلی داغ در جلگه و ساحل تا ارتفاع 2200 متراز سطح دریا انتشار دارد و بطور پراكنده یاكم و بیش انبوه در جنگلها از جمله جنگلهای غرب و در راه سنندج به مریوان به طور خودرو دیده میشود ولـی وحشی بـودن آن در ایران مشكوك به نظر می رسد.

احتمالا” كهن ترین درخت گردوی ایران در اورگان شهركرد وجود دارد. براساس نوشته ای كه در زیر خاك نزدیك این درخت بدست آمـده كاشت آن به زبان یـزد گــرد ساسانی كه حدود 1400 سال پیش میـرسد. گذشته از ایـن درختـان كهنسال گردو را در تیه جان خوانسار و كمجوان اصفهان ، رودبار الموت قزوین درك طالقان نیز میتوان یافت كه سن آنها از 300 تا 700 سال متفاوت میباشد.

گیاه شناسی:
گردو درختی یک پایه و دارای برگهایی مرکب از برگچه های فردو بزرگ است. سنبله گلهای نر آن وضع آویخته دارد. ولی گلهای ماده آن دارای وضع قائم بر روی شاخه ها است. هر گل نر آن دارای پوششی مرکب از 3 تا 4 قطعه فلس مانند است که تعداد زیادی پرچم را از خارج فرا می گیرند در وسط پرچم ها نیز معمولاً اثر مادگی رشد نیافته دیده می شود.

مجموعه گلهای ماده درخت گرد و هیچ وقت از 2 تا4 تجاوز نمی کند. هر گل ماده آن دارای پوششی کوچک از خارج می باشد این پوشش همراه با زوائد بزرگ و کوچک زیر گل (براکته و براکتئول) به تخمدان پیوسته است.

گلهای ماده، مادگی 2 برچه ای دارند که مجموعاً تخمدانی یک خانه و به وضع تحتانی به وجود می آورند. قسمت آزاد مادگی نیز به 2 کلاله پهن و دور از هم ختم می شود. میوه آن شفت مانند و دارای میان برگوشتی و محتوی مواد تلخ است. میاه برگوشتدار میوه، فقط در گردوی تازه که همه قسمتهای میوه را در بر دارد، دیده می شود درون برگردو ، سخت و شکننده است و درون آن دانه مرکب از 2 لپه حجیم با اندوخته فراوان از مواد روغنی‏، جای دارد.

ریخت شناسی وتشریح گلها
گردو گیاهی است یک پایه که گلهای نرو ماده ی ان به صورت جدا از هم بر روی شاخه ها ظاهر می شوند گلهای ماده گردو به صورت تکی یا گل اذین غیر متراکمی با دو تا پنج گل در انتهای شاخه های فصل جاری تشکیل می شوند و گل انگیزی انها در تابستان سال قبل صورت می گیرد. هر گل ماده شامل یک برگه، دو برگچه و چهار کاسبرگ است که تقریبا در تمام طول خود با یکدیگر و با تخمدان تهتانی اتصال یافتند، به طوری که تشخیص قسمتهای مختلف گل به سختی امکان پذیر است.

تخمدان تهتانی ان دو برچه ای است واز طریق دو خامه ی کوتا ه به دو کلاله ی بزرگ که به طرف خارج خمید ه اند منتهی میشود. کلاله ی آن دارای چهار تا پنج لوب است که هر یک از آنها نیز منشعب می شوند تمامی قسمتهای سطح کلاله دارای زواید کم و بیش برجسته هستند که به ترشح مایعی مغذی، محیط مناسبی برای رشد لوله گرده فراهم می کنند

. از انجایی که گرده افشانی در گیاهان خانواده گردو به وسیله باد انجام می شوند داشتن کلاله بزرگی که بتواند گرده های حمل شده توسط باد را حمل نماید ضروری است. تخمدان گردو، درمحفظه خود فقط دارای یک تخمک راست است.

بافت خورش ان در برگیرنده ی سلول مادر کیسه جنین است که این سلول درنهایت به کیسه جنین تبدیل می شود. پس از نمو کامل تخمدان، تخمک کامل به وسیله یک تخمک پوش احاطه می شود، و فقط در انتهای بالایی خود حفره سفت را تشکیل میدهد. در کنار محل اتصال تخمک به جفت، بافت دیگری وجود دارد که” پوشش تحلیل رفته ثانویه “نامید ه می شود. از این پوشش تحت عنوان “رشد بال مانند”،” پوشش خارجی” و” زواید جفت” نیز نام برده شده است.

زواید مذکور از سلولهای پارانشیمی که با دیواره ی تخمدان در ارتباط نیستند ولی در تلقیج شالازوگامی گردو، مسیری برای نمو لوله ی گرده به شمار می روندتشکیل می شوند. این زواید بعد از عمل لقاح و در حین رشد اندوسپرم تجزیه می شوند.
در طی رشد تخمدان گردو، به گونه ای که در هسته دارها معمول است. تمایزی در دیواره تخمدان (فرابر) در جهت تشکیل یک بخش گوشتی خارجی وچوبی داخلی صورت نمی گیرد .

طبق نظریه شارشمیت به کاربردن اصطلاح میوه ی هسته دار برای گردو جایزنیست، زیرا پوست خارجی ان از یک مجموعه ی برگی متشکل از برگه، برگچه و کاسبرگ و پوست سخت ان از دیواره واقعی تخمدان به وجودمی اید. از انجاکه دخالت برگه در رشد میوه یک حالت استثنائی است. لذا برای این نوع تشکیل میوه اصطلاح جدیدی به نام “میوه برگچه ای” پیشنهاد شده است.

گرده افشانی و لقاح :
اگر چه اصولا گردو ها خود بارور هستند، اما به طور طبیعی گیاهانی دگر گشن می باشند، زیرا تمامی ارقام انها دارای درجات متفاوتی از نا هم رسی هستند، یعنی در انها گلهای نر وماده به طور هم زمان باز نمی شوند.

این پدیده به دو صورت پروتاندری ( که گلهای نر زود تر باز می شوند) و پروتو ژنی (که گلهای ماده زود تر باز می شوند) بروز می نماید. پدیده نا همرسی در گردو به نوع رقم و شرایط اب و هوایی بستگی دارد و باتوجه به دوره کوتاه عمرد انه گرده وقابلیت پذیرش دانه گرده توسط کلاله این مسئله تشدید می شود. به طوری که در باغ هایی که فقط یک رقم کاشته می شود. عدم وجود دانه گرده میتواند سبب کاهش چشم گیر میزان محصول می شود.

در گذشته برخی باغداران کالیفرنیا اقدام به گرده افشانی مصنوعی می کردند اما امروزه به جهت امکان پراکنش ویروس پیچیدگی برگ گیلاس که منجر به بیماری سیاه شدن خطی گردو می شود از انجام این کار خودداری می کنند. لذامشکل عدم در دسترس بودن دانه ی گرده به خصوص ارقام زود بارور ی نظیر “چاندلر” که دوره شکفتن گلهای نر و ماده ان فقط مدت کوتاهی با همدیگر هم زمانی دارند، موجب کاهش شدید محصول می شود.

همان طور که گفته شد گلهای گردو باد دوست بوده و تمامی خصوصیات گرده افشانی به وسیله باد را دارا هستند. بدین معنا که دانه ی گرده غیر چسپنده و سبک زیادی تولید می کنند و دارای کلاله ای برامده و پر مانند هستند که قابلیت پذیرش خود را تا چندین روز حفظ می کند. بهترین زمان گردافشانی گلهای ماده هنگامی است که دو لوب کلاله از هم فاصله می گیرند

و نسبت به هم زاویه 45 درجه تشکیل می دهند. چنین شرایطی حدودا 5 روز پس از باز شدن دو لوب کلاله فراهم میشود.بیشترین مدت زمان پذیرش دانه گرده در ارقام مختلف 3 تا 7 روز طول می کشد.

برخلاف بسیاری از گیاهان، دانه های گرده ی گردو به محض جدا شدن از بساک نسبت به شرایط محیطی حساس می شوند به طوری که گرده های خوب در شرایط طبیعی حداکثر تا 24 ساعت زنده می ماند لذا برای نگهداری طولانی مدت گرده ها باید انها را در دما ی18- درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

برای اینکه بتوان تصویر روشنی از جریان رشد میوه در شرایط گرده افشانی ازاد به دست اورد و ان را با شرایط کنترل کننده مقایسه نمود، باید جریان رشد لوله ی گرده را دقیقا باید مورد بررسی قرار داد. دانه ی گرده زیادی توسط شاتون های نر گردو تولید وبه وسیله ی باد پراکنده می گردند و تعدادی از انها بر روی کلاله قرار می گیرند.

کلاله ها پس از گرده افشانی به سرعت قهوه ای میشوند و از بین می روند. اگر چه تعداد زیادی از دانه های گرده پس از استقرار روی سطح کلاله به سرعت چوانه می زنند اما رشد اغلب انها پس از مدتی متوقف می شود و فقط یک یا دو لوله گرده به تخمدان می رسند. اگر عمل گرده افشانی درمراحل اولیه باز شدن گلهای ماده، یعنی زمانی که لوب های کلاله هنوز به موازات یکدیگر هستند یا کمی از همیدگر فاصله گرفتند صورت پذیرد، لوله گرده از طریق منطقه بن واگر دیرتر انجام شود از طریق سفت وارد تخمک می شود که این طریق لوله گرده وارد شده را به ترتیب شالازوگامکی و پوروگامی نامیده می شوند .

لوله ی گرده پس از اینکه وارد بافت خورش شد به سمت کیسه جنینی که در نزدیکی سفت قرارد دارد رشد می کند. لوله ی گرده را می توان حدودا پنج تاشش رو ز پس از شکفتن گلهای ماده در تخمدان مشاهده کرد. کیسه جنینی تفریبا یک هفته پس از گلهای ماده کامل می شود و قادر به انجام لقاح است. با وارد شدن لوله ی گرده به درون خورش رشد گامتوفیتی نیز پایان می یابد.

طبقه بندی گیاهی
گردو با نام علمیJuglans از خانواده ی Juglandaceae است. نام علمی این جنس از كلمه لاتین Jovis-Glans به معنی فندق ژوپیتر گرفته شده است.

انواع این درخت در چین ،ژاپن،فرانسه و آمریكا كشت می شود مهمترین گردوهای موجود دردنیا معروف به گردو ی ایرانی است . زیرا ابتدا از ایران به خاور میانه و از آنجا به یونان و روم و سپس به انگلستان و بعد به امریكا برده شده است. گردو ی ایرانی تنها گونه ای از این خانواده است كه مغز آن از نظر خوراكی مصرف اقتصادی دارد .

گردوی معمولی درختی است یك پایه كه بلندی آن از 10 تا 25 متر متغییر است،گردو دارای برگهای مركب شانه ای است و درختی یك پایه است كه گلهای نر و ماده روی یك درخت به صورت جدا گانه ظاهر می شوند.

گامت های ماده گردو دگر گشن است گرده افشانی آن به وسیله باد انجام می شود و حشرات در آن نقشی ندارند.

پراكنش جغرافیایی
درخت گردو از درختان بسیار با ارزش و از پهن برگان است كه در بسیاری از نقاط جهان در نیمكره شمالی از مركز تا شرق اروپا و قفقاز و شمال و مركز ایران تا دامنهای هیمالیا و كشور چین و ژاپن و همچنین گونه هایی از آن در آمریكای شمالی و جنوبی به طور طبیعی می رویند و كاشته می شوند. تنها جنگل طبیعی باقی مانده از این محصول در دنیا هم اكنون در قرقیزستان و در شرایط بسیار خوب موجود است .

در ایران كاشت گردو از دره گز و مغان در شمال كشور تا اقلید فارس در جنوب و از ارتفاعات جنوب غربی ارومیه تا كوه تفتان در جنوب شرقی بین طولهای جغرافیایی 45تا 65 درجه به خوبی می رویند ولی بهترین بازدهی مربوط به باغهایی است كه در ارتفاعات دامنه های البرز، خراسان ، آذربایجان و دامنه های زاگرس ( به ویژه تفرش،گلپایگان و تویسركان ) قرار دارند

. همچنین اطراف كوههای لاله زار و جبال بارز منطقه ایاست كه از مراكز عمده گردو كاری كشور به حساب می آید.

ارقام
گردوهایی که در نقاط گردو خیز ایران کاشته شده اند از گونه گردی معمولی یا Juglans هستند. رقم های این گونه از نظر باغبانی هنوز کاملاٌ مشخص نشده اند. این گردوها در نقاط مختلف ایران با نام های گونگون محلی نامیده می شوند.

با وجود تفاوت های ظاهری ،ممکن است برحی از انواع ،رقم واحدی باشند ولی نام های گوناگون داشته باشند. با این توصیف مهمترین انونع گردو که در ایران کاشته می شوند عبارتند از :
گردوی کاغذی ، سنگی ، ماکویی ، سوزنی ، نوک کلاغی ، ضیا آبادی ، خوشه ای ،سبزوار ،
آمیخته خراسان ،مازندران ، شهمیرزاد ، قزوین و طالقان ، آذربایجان ، همدان وتویسرکان ، سایر مناطق

سطح زیر کشت گردو در جهان :
بر اساس اطلاعات سازمان خواربار جهانی (FAO) در سال 1977، سطح زیر کشت گرئو جهان 518490 هکتار بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش ونسبت به سال 1988(سال پایه) 22درصد افزایش داشته است .

از سال 1988تا1997در یک دوره ده ساله سطح زیر کشت گردو در جهان بهطور کلی سیر صعودی داشته است . در آغاز دوره مورد بررسی (سال پایه) سطح زیر کشت گردو جهان 423271 هکتار بوده که در سال 1997به 518490 هکتار رسیده است. دراین دوره سطح افزایشی برابر 22درصد و مقدار تولید افزایشی برابر 27درص-د نشان می دهد.

در بین کشورهای جهان چین با دارا بودن 160000 هکتار اراضی زیر کشت گردو به تنهایی حدود 31 درصد از کل اراضی زیر کشت گردو را به خود اختصاص داده ومقام اول را داراست . پس از آن آمریکا با 68800 هکتار ، ترکیه با 57450 هکتار وایران با 41766 هکتار به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص می دهند .

سطح زیر کشت گردو در ایران
براسا س آخرین اطلاعات موجود ، سطح زیر کشت گردو در ایران در سال زراعی 76-75 برابر 41766 هکتار بوده است که نسبت به سال زراعی گذشته حدود 17 درصد ونسبت به سال پایه 259 درصد افزایش نشان می دهد .

سطح زیر کشت گردو در ده سال مورد بررسی به طور کلی سیر صعودی داشته است ، در آغاز دوره (سال پایه) سطح زیر کشت گردو ایران 11644 هکتار بوده که درسال زراعی 76-1375به 41766 هکتار رسیده است .

بر اساس آمار موجود در سا ل 1376 بیشترین سطح زیر كشت در استان كرمان با 5171 هكتار كه 4/12 درصد از سطح زیر کشت گردو کشور می باشد پس از کرمان که مقام اول را از این نظر دارا است استان های همدان ، قزوین ف آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ، خراسان و فارس به ترتیب دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

استان سیستان وبلوچستان با 5 هکتار کمترین سطح زیر کشت گردو در کل کشور را دارد. کرمان ، همدان ، قزوین ، آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،خراسان و فارس جمعاٌ 54 درصد از سطح زیر کشت گردو کل کشور را داشته و مهمترین مناطق کشت گردو به شمار می آیند .

تولید گردو در جهان
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمانم خوار بار جهانی مقدار تولید گردو جهان درسال 1997 برابر 1097064 تن بوده است که نسبت به سال قبل 2/2 درصد و نسبت به سال پایه (1988) 27 درصد افزایش نشان می دهد .

در بین کشورهای جهان ، ده کشور هر یک بیش از 20000 تن گردو در سال 1997 تولید کرده اند که دربین آنها آمریکا با تولید 244000 تن ، رتبه اول راداراست. این کشور به تنهایی 2/22 درصد گردو جهان را تولید می کند. پس از آمریکا ، چین با تولید 240000 تن دومین کشور عمده تولید کننده گردو جهان به شمار می رود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محیط زیست خود را حفظ کنیم. با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله محیط زیست خود را حفظ کنیم. با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محیط زیست خود را حفظ کنیم. با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله محیط زیست خود را حفظ کنیم. با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله محیط زیست خود را حفظ کنیم. با word :

محیط زیست خود را حفظ کنیم.
محیط زیست ما یعنی زمینی که روی آن زندگی می کنیم، هوایی که از آن تنفس می کنیم و آبی که برای آشامیدن و آبیاری زمین و پرورش ماهی ها از آن استفاده می کنیم. آب، هوا و زمین از بزگترین نعمت های خداوند هستند وظیفه همه ما محافظت از این نعمت ها و استفاده درست از آنهاست.

سلامت ما به محیط زیست وابسته است. بسیاری از بیماریها که موجب درد و رنج و حتی مرگ انسان می شوند، در اثر زندگی در محیط زیست ناسالم بوجود میآیند. زندگی انسانها در روی زمین مانند زنجیری به هم پیوند دارد. هر کس در هر نقطه از کره زمین به محیط زیست صدمه بزند، نتیجه آن بر تمام مردم کره زمین اثر می گذارد. انسان ها با فعالیت هایی که برای ادامه زندگی خود انجام می دهند، محیط زیست را به شدت آلوده کرده اند.

زمین چیزهای بسیاری در خود دارد و می تواند انواع و اقسام مواد اولیه کشاورزی و صنعتی را برای ما فراهم سازد. اما این چیزها مقدارشان خیلی هم زیاد نیست و مردم جهان با مصرف آنها حتی بیشتر از احتیاجاتشان موجب نابودی این منابع می شوند.

هر چند تعداد انسانها بیشتر باشد، محیط زیست زودتر آلوده ونابود می شود. جمعیت زیاد یکی از علتهای مهم نابودی محیط زیست است. فرض کنید زمین کیک بسیار بزرگی است که همه مردم درآن سهم دارند. هر قدر جمعیت دنیا بیشتر باشد سهم هر نفر از منابع زمین کمتر می شود.
کمبود، غذا آب وسوخت از بین رفتن مراتع و جنگلها، کمبود مسکن، مدرسه، شغل و بهداشت و زیاد شدن زباله و آشغال بر اثر زیادی جمعیت به وجود می آید.

آب:
آب شرط وجود حیات می باشد و اکثر قریب به اتفاق واکنشهای شیمیایی در محیط آبی صورت می گیرد. آب به علت پاره خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می کند. آب بعد از مصارف گوناگون( خانگی- کشاورزی و صنعتی و;) تبدیل به پساب می شود. برای جلوگیری ازآلودگی آب و محیط زیست تویط این پسابها باید راهکارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد ازآنها اتخاذ کرد.
طبقه بندی آبهای آلوده:
آبهای آلوده ای که پس از تصفیه دوباره می توان استفاده کرد:
1 آبهای آلوده ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده و به شدت سمس هستند و نمی توان مصارف خانگی استفاده کرد و برای برگشت دوباره به محیط زیست باید به صورت دقیق تصفیه شوند.
2 آبهایی که مصارف خاصی داشته و قابل استفاده مجدد نمی باشند. مانند آبهای صنایع نوشابه سازی.

انواع فاضلابها:
فاضلابهای صنعتی:
فاضلابهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می شوند و نسبت به نوع صنایع، ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و وقتی وارد دریا می شوند باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می گردند.

مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی
بسته به نوع کارخانه ها و محصول تولیدی آنها ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات می توان به آرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه می توان اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ، پلاستیک، مواد دفع آفات نباتی، استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می شود.

از مهمترین فجایع آلودگی با جیوه به فاجعه آلودگی آب رودخانه میناماتا در ژاپن با ترکیبات ارگانومرکوریک که به عنوان کاتالیزور در کارخانه پلاستیک سازی استفاده می شود میتوان اشاره کرد که طی آن مردم اطراف رودخانه به مرض اسرار آمیزی مبتلا شدند که ناشی از وجود جیوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص الخلقه و فوت تعدادی از مردم نتیجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود.

فاضلابهای کشاورزی:
در این فاضلابها سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه، DDT آلودین، ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند و هنگامی که توأم با آب کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطرناک می شوند.

فاضلابهای شهری:
این فاضلابها از مصرف خانگی آب حاصل می شود. در این پسابها انواع موجودات ریز، میکروبها،ویروس ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد. عمده ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می باشد. این فاضلابها باید از مسیرهای سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد ونمو میکروبهاست از کلر استفاده می شود.

انواع آلاینده های موجود در فاضلابهای شهری:
آلاینده های بیولوژیکی: از دفع پسابهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری ناشی می شود.
آلاینده های شیمیایی: بیشتر آلاینده های شیمیایی از دفع پسابهای خانگی شامل مصرف شوینده هاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می شود. این آلاینده ها به علت وجود عامل حلقوی در ساختمان مولکول شوینده( ABS) غیر قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه ها هستند.

LABS: Linear Alkgl Benzo Suituricacid =RR/(C 6 M 5 ) SO 3 H)فرمول عمومی(

امروزه در کشور ژاپن و آمریکا شوینده حلقوی را تبدیل به خطی نموده اند که قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه هاست. ولی در اکثر کشورها به علت ارزان بود(LABS) هنوز هم از این ماده در صنعت شوینده ها استفاده میشود.

سایر آلوده کننده ها:
مواد جامد و رسوبات، مواد رادیو اکتیو، مواد نفتی و آلوده کننده های حرارتی مثل نیروگاهها.

خاک وعوامل آلوده کننده آن:
خاک پالایشگاه گیاه است. خاک مواد و عناصری را که گیاه نیاز دارد پالوده، آماده مصرف می کند. خاکها متنوع اند یعنی عناصر ومواد پالوده شده از خاکی به خاک دیگر فرق دارد. در گیاه وابسته به خاک است. هر گونه از گیاهان ناحیه ای رابرای زندگی انتخاب می کنند که خاک آن ناحیه مواد مورد نیازشان را آماده کرده است. به همین جهت به تبعیت از نوع خاک نوعی خاص از گیاه نیز در روی ان مستقر است.
خاک همچنین نوعی آزمایشگاه شیمی است که دران ماه با فرمول و خواص معینی تولید می شود. حال اگر موادی را به این آزمایشگاه بیفزاییم و یا زا آن کم کنیم فرمول و خواص محصول را به همزده ایم. اگر این تغییر از حد معینی تجاوز کند گیاه آن را تحمل نکرده می میرد یا اصلاً در آن محل نمی روید.

اضافه شدن مواد و عناصرغیر ضروری که مورد مصرف گیاهان نیستند در خاک یا عناصر غذایی در جذب شدن به گیاه رقابت می کنند ومعمولاً هم برنده می شوند. در نتیجه موادی وارد پیکره گیاه می شود که جزء مواد غذایش نیست و گیاه مسموم می شود. سپس حیوان از آن گیاه تغذیه کرد، حیوان هم به مرور با انباشته شدن آن مواد مسموم می شوود و در نهایت انسان هم که مصرف کننده هر دو اینهاست مسموم می شود.
خاکها علاوه بر آلودگی شیمیایی با آلودگی فیزیکی ضایعات هم مواجه اند: ضایعات کارخانه های مختلف و زباله های شهری مواد مختلفی دارند که با سادگی تجزیه نمی شوند و سالها در محیط خاک باقی می مانند. به یک مورد آن که به فراوانی وجود دارد یعنی مواد پلاستیکی اشاره می کنیم. این مواد در سطح خاکها پراکنده می شود و جلو نور خورشید یا نفوذ آب را می گیرد و یا مانع تبخیر آب می شود. سپس در روند تحول خاک اثر می گذارد.

باتوجه به آنچه تا به حال در باره خاک خواندیم حال چند تغییر شمیایی خاک را که انسان عامل آن بوده است و.به اصطلاح آن را آلودگی خاک میگوییم بررسی می کنیم0
آلودگی خاک با آرسنیک( AS ) آرسنیک فلزی است که ترکیبات مختلف آن در صنایع نساجی-رنگرزی و دباغی وهمچنین در پودرهای رخشویی و مواد پاک کننده به کار میرود0
چون بسیار سمی است در کلیه سموم قارچ کش دفع آفات گیاهی و حشره کشها موش کشها و علف کشها به کار میرود0آرسنیک در خاک تثبیت شده به آسانی آبشویی نمیشود0 بهطوری که در خاکهایی که با آب محتوی آرسنیک آبیاری شده اند شواهد نشان داده است ذکه حتی اگر آبیاری با این آب را قطع کنیم بعد از گذشت چندین سال همچنان در پوست سیب زمینی و سایر گیاهان غده ای غلظت آرسنیک از حد مجاز بیشتر خواهد بود0 آرسنیک در جذب فسفر که عنصر غذایی گیاهان است رقابت میکند0

آلودگی خاک با کادمیم( CD ) کادمیوم فلزی است که در صنایع رنگ سازی و پلاستیک سازی مصرف میشود همچنین ترکیبات آن در تهیه سموم قارچ کش و در باطریسازی و عکاسی نیز به کار میرود0این عناصر با روی(Zn) یافت می شود و در کارخانه های ذوب فلز به صورت اکسیدهای کادمیوم (cdo) و روی (zno) از دودکش کارخانهها در فضا پراکنده می شود. نسبت فراوانی اکسید کادمیوم به اکسید روی پراکنده شده بسیار زیاد است و بعد از نشست دود این عنصر وارد خاکها شده به راحتی جذب گیاه می شود. مصرف زیاد کادمیوم در انسان باعث بالا رفتن فشار خون و امراض قلبی می شود.
آلودگی خاک با جیوه (Hg). جیوه در دستگاههای اندازه گیری و تولید فراورده های پلاستیکی بکار می رود. مصرف عمده آن در کشاورزی و برای قارچ کشی وضد عفونی کردن بذرهاست.
منشأ اصلی جیوه از سوخت زغال سنگ نفت و مشتقات آن است. همچنین از هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگها نیز جیوه آزاد می شود. سالیانه در حدود 230 تن جیوه از راه های مختلف به دریاها و اقیانوسها اضافه می شود وجود جیوه در نسوخ انسانی و دام مکانیسم تنفسی را مختل می سازد.

آلودگی خاک با مواد سرب(pb): سرب در صنایع اتومبیل سازی و باطریسازی به کار می رود و برای بالابردن کارایی سوخت به بنزین نیز اضاتفه می شود. سرب در ساختن بعضی از سموم نیز کاربرد دارد. سربی که از سوخت اتومبیلها در هوا پراکنده است از راه تنفس وارد نسوخ بدن می شود به علاوه سرب معلق در هوا طی تحولات آب و هوایی به خاک رسیده و وارد گیاه می شود.
ورود سرب به بدن در بزرگسالان باعث بیماریهای گوارشی و کلیوی می شود و در کودکان اختلاف ذهنی به دنبال دارد.
آلودگی خاک با مواد نفتی: چون نفت و مشتقات آن به مقدار زیاد حمل و نقل می شوند امکان آلودگی آب و خاک با این مشتقات زیاد است. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی ممکن است دراثر سوانح و تصادفات باشد و یا این که عمدتاً برای دفع فضولات پالایشگاههای نفت بر روی خاک تخلیه شود. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی به مقدار کم نیز طعم و بوی آب را نامناسب می سازد. مواد نفتی در جایی که ریخته می شود مانند یک لایه نفوذ ناپذیر عمل کرده، به این طریق بر فعالیت میکروارگانیسمها اثر می گذارد.

هوا:
یکی دیگر از منابع محیط زیست هواست. انسان بدون هوا بیشتر از چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هوا مخلوطی از چند گاز است که مهمترین آن اکسیژن است و انسان برای ادامه زندگی به آن احتیاج دارد. اما انسانها با فعالیت های خود هوا را به قدری آلوده کرده اند که سمی شده و زندگی موجودات را به خطر انداخته است. این آلودگی ها بیشتر به صورت دوده است که از دودکش خانه ها کارخانه ها و لوله اگزوز ماشین ها بیرون می آید.

هوای آلوده Polluted Air
اضافه شدن هر ماده ای تا حدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر می دهد بنابراین چنین موادی به عنوان آلوده کننده هوا در نظر گرفته می شوند. آلوده کننده ها معمولاً به عنوان موادی که باعث تأثیرات قابل توجهی برای بشر، حیوانات، نباتات یا مواد بشوند طبقه بندی می گردند.
بر این اساس تقریباً هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید به عنوان آلوده کننده طبقه بندی می شود. چنین موادی به صورت ذرات جامد، قطرات مایع گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند. اکثر مشکلات آلودگی هوا به تنوع انواع مختلف آلوده کننده ها در شکلهای گوناگون مربوط می گردد.
پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کننده های عمده هوا شناخته شده اند که باعث بوجود آمدن بیش از 90% از عوامل آلودگی هوا می شوند. این پنج مورد عبارتند از:

1 کربن منوکسید(CO)
2. اکسیدهای نیتروژن(NO X )
3. هیدروکربن ها(HC)
4. اکسیدهای سولفور(SO X )
5. ذرات معلق( ذرات)

بارانهای اسیدی:
یکی از مشکلات جدی محیط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر استباران اسیدی می باشد، باران اسیدی به پدیده هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند اطلاق می شود.
باران هنگامی اسیدی می شود که میزان PH آب آن کمتر از 6،5 باشد این مقدار PH بیانگر تعادل شیمیایی بوجود آمدهمیان دی اکسید کربن و حالت محلول آن یعنی بی کربنات (HCO3)در آب خالص است.
باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی می باشد ووجود اسید در هوا نیز بر روی سلامتی انسان اثر مستقیم دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات نامطلوبی می گذارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سلول های بنیادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سلول های بنیادی با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سلول های بنیادی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سلول های بنیادی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سلول های بنیادی با word :

سلول های بنیادی

مقدمه
درون جنین میلیونها سلول بنیادی وجود دارد که بزرگی همه آنها کمتر از یک نقطه است. این سلولها از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و می‌توانند طی فرایند تمایز یابی به سلولهای بافتهای مختلف در بدن تبدیل شوند. پتانسیل تقریبا نامحدود این سلولها آنها را در کانون تحقیقات پزشکی قرار داده است. تصور کنید که این سلولها بتوانند حافظه بیمار مبتلا به آلزایمر را به وی برگردانند.
پوستی را که در اثر سانحه آسیب دیده جایگزین کنند یا بیمار معلولی را قادر به راه رفتن دوباره کنند! و ;. اما پیش از آنکه دانشمندان نحوه استفاده از سلولهای بنیادی را برای مقاصد پزشکی فرا بگیرند باید دریابند که چگونه می‌توانند قدرت این سلولها را تحت کنترل خود درآورند. آنها باید نحوه استفاده از سلولهای بنیادی و تبدیل آنها به بافتها یا اندامهای خاصی را فرا بگیرند تا بتوانند یک بیمار یا بیماری علاج کنند.

سلول تخم لقاح یافته
سلول بنیادی چیست؟
سلول بنیادی سازنده بدن انسان است. سلولهای بنیادی درون جنین در نهایت به سلول ، بافت و اندامهای مختلف بدن جنین تبدیل می‌شوند. برخلاف یک سلول معمولی که قادر است با تکثیر شدن چندین سلول از نوع خود را بوجود آورد سلول بنیادی همه منظوره و بسیار توانمند است و وقتی تقسیم شود، می‌تواند به هر یک از انواع سلولها در بدن تبدیل شود. سلولهای بنیادی از قابلیت خود نوسازی هم برخوردارند. سلولهای بنیادی خود بر دو نوع هستند. سلولهای بنیادی جنینی و سلولهای بنیادی بالغ.

سلولهای بنیادی جنینی از جنین بدست می‌آیند. یک جنین 3 تا 5 روزه حاوی سلولهای بنیادی است که به شدت در حال تکثیر هستند تا اندامها و بافتهای مختلف جنین را بسازند. افراد بالغ نیز در قلب ، مغز، مغز استخوان ، ریه ها و اندامهای دیگر خود سلولهای بنیادی دارند. این سلولها مجموعه‌های درونی مخصوص ترمیم هستند و سلولهایی که بر اثر بیماری ، مصدومیت و کهولت سن صدمه می‌بینند دوباره تولید می‌کنند.

تاریخچه
در اوایل دهه 1980 میلادی دانشمندان نحوه قرار گرفتن سلولهای بنیادی جنینی از موش و کشت آنها را در آزمایشگاه فرا گرفتند و در سال 1998 برای اولین بار در سلولهای بنیادی جنینی انسان را در آزمایشگاه تولید کردند. اما این سوال پیش می‌آید که پژوهشگران جنین انسان را از کجا بدست می‌آورند؟ جنین را می‌توان با تولید مثل ، تلفیق اسپرم و تتخمک یا شبیه سازی تولید کرد.

جنین در مرحله 8 سلولی
راههای تولید جنین :
1-تولید مثل
این راه طبیعی تولید جنین است.
2-تلفیق گامتها در شرایط آزمایشگاه

پژوهشگران تمایل زیادی به تولید جنین از طریق تلفیق اسپرم و تخمک ندارند. با این وجود بسیاری از آنها جنینهای بارور شده در کلینیکهای بارورسازی استفاده می‌کنند. گاهی اوقات زوجهایی که نمی‌توانند بطور طبیعی بچه‌دار شوند و می‌خواهند به شیوه مصنوعی صاحب فرزند شوند چندین جنین بارور شده تولید می‌کنند که همگی آنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. و جنینهای اضافی را برای انجام تحقیقات علمی اهدا کنند.

شبیه سازی درمانی
در این شیوه یک سلول از بیماری‌ که نیازمند درمان از طریق سلول بنیادی است با تخمک اهدا شده ادغام می‌شود. پس از آن هسته تخمک جدا شده و هسته سلول شخص بیمار جایگزین آن می‌گردد. سپس تخمک حاصل از طریق شیمیایی یا الکتریکی تحریک می‌گردد تا تقسیم سلولی انجام دهد. جنین حاصل مواد ژنتیکی بیمار را حمل خواهد کرد که می‌تواند پس زدن سلولهای بنیادی را پس از پیوند آنها به میزان زیادی کاهش دهد.

تکثیر سلولهای بنیادی در آزمایشگاه
جنین 3 تا 5 روزه را بلاستوسیست می‌نامند. یک بلاستوسیست توده ای مشکل از 100 سلول و یا بیشتر است. سلولهای بنیادی سلولهای درونی بلاستوسیست هستند که در نهایت به هر سلول ، بافت و اندام درون بدن تبدیل می‌شوند. دانشمندان سلولهای بنیادی را از بلاستوسیست جدا کرده و آنها را درون ظرف پتری دیش در آزمایشگاه کشت می‌دهند. پس از آنکه سلولها چندین بار تکثیر شدند و میزان آنها از گنجایش ظرف کشت فراتر رفت آنها را از آن ظرف برداشته و درون چندین ظرف قرار می‌دهند. سلولهای بنیادی جنینی که چندین ماه بدون ایجاد تمایز پرورش یافته‌اند خط سلول بنیادی نامیده می‌شوند.

این خطوط سلولی را می‌توان منجمد کرده و بین آزمایشگاهها به اشتراک گذاشت. کار با سلولهای بنیادی بالغ برای دانشمندان سخت‌تر است. زیرا استخراج و کشت آنها نسبت به سلولهای بنیادی جنینی دشوارتر است. یافتن سلولهای بنیادی در بافت بالغ به تنها مشکل است بلکه دانشمندان هم برای کنترل آنها در آزمایشگاه با مشکل رو به رو هستند. اما حتی کنترل سلولهای بنیادی جنینی هم که به خوبی در آزمایشگاه پرورش می‌یابند آسان نیست دانشمندان همچنان در تلاشند تا این سلولها را به رشد در انواع خاصی از بافت وادارند.

موانع بر سر راه استفاده از سلول بنیادی
یکی از این موانع مشکل پس زدن است. اگر سلولهای بنیادی جنینی اهدا شده به یک بیمار تزریق شوند ممکن است سیستم ایمنی بدن بیمار این سلولها را مهاجمان خارجی تلقی کرده و به آنها حمله کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی بالغ تا حدودی از این مشکل می‌کاهد. زیرا سیستم ایمنی بدن بیمار سلولهای بنیادی خود بیمار را پس نمی‌زند.

کاربرد سلولهای بنیادی در بازسازی سلولها
از سلولهای بنیادی می‌توان برای بازسازی سلولها یا بافتهایی استفاده کرد که بر اثر بیماری یا جراحت صدمه دیده‌اند. این نوع درمان به درمان سلولی معروف است. یکی از کاربردهای بالقوه این شیوه درمان ، تزریق سلولهای بنیادی جنینی در قلب برای بازسازی سلولهایی است که بر اثر حمله قلبی صدمه دیده‌اند. در یکی از تحقیقات ، پژوهشگران زمینه سکته قلبی چندین موش را فراهم کرده و پس از آن سلولهای بنیادی جنینی را درون قلب آسیب دیده موشها تزریق نمودند. در نهایت سلولهای بنیادی بافت ماهیچه آسیب دیده را بازسازی کردند و کارکرد قلب موشها را بهبود بخشیدند.

از سلولهای بنیادی می‌توان برای بازسازی سلولهای مغزی بیماران مبتلا به پارکینسون استفاده کرد. این بیماران فاقد سلولهایی هستند که ناقل عصبی موسوم به دوپامین را تولید می‌کنند. بدون وجود این پیک شیمیایی حرکت بیماران مبتلا به پارکینسون نامنظم و منقطع است. و این افراد از ارزشهای غیر قابل کنترل رنج می‌برند. در تحقیقات انجام شده روی موشها پژوهشگران سلولهای بنیادی جنینی را در مغز موشهای مبتلا به بیماری پارکینسون تزریق کردند و شاهد آن بودند که سلولهای بنیادی ، موشها را بهبود بخشیدند. دانشمندان امیدوارند که روزی بتوانند این موفقیت خود را در انسانهای مبتلا به پارکینسون هم تکرار کنند.

جنین دو ماهه
کاربرد سلولهای بنیادی در تولید اندام کامل
شاید دانشمندان بتوانند حتی یک اندام کامل را در آزمایشگاه پرورش داده و آن را جایگزین اندامی کنند که بر اثر بیماری آسیب دیده است. برای این کار باید نوعی چارچوب از جنس پلیمر زیست تجزیه پذیر را به شکل اندام مورد نظر بسازند و سپس آن را با سلولهای بنیادی جنینی یا بالغ بارور سازند. پس از آن عوامل رشد مخصوص آن اندام افزوده می‌شوند تا پرورش اندام را تحت کنترل و هدایت درآورند.
پس از آنکه چارچوب با بافت خاص آن اندام پوشیده شد آن را به بیمار پیوند می‌زنند. با بوجود آمدن بافت از سلولهای بنیادی چارچوب تجزیه شده و در نهایت یک گوش ، کبد یا هر اندام دیگر باقی خواهد ماند. از جمله بیماریهایی که احتمالا روزی یا درمان سلولی معالجه خواهند شد می‌توان به پارکینسون ، دیابت ، بیماری قلبی ، صدمه به نخاع ، سوختگی ، آلزایمر و ضعف بینایی اشاره کرد.

اختلاف نظر در مورد تحقیقات سلول بنیادی
تحقیقات سلول بنیادی یکی از بزرگترین موضوعاتی است که اجتماعات علمی و مذهبی را رو در رو قرار داده است و هسته این اختلاف یک سوال است حیات چه موقع آغاز می‌شود؟ برای بدست آوردن سلولهای بنیادی دانشمندان یا باید از جنینی استفاده کنند که بارور شده است و یا به روش شبیه سازی ، جنینی را از سلول بدن بیمار و تخمک اهدایی بسازند. در هر دو صورت برای جدا کردن سلولهای بنیادی یک جنین باید جنین از بین برود. و اگرچه این جنین تنها 4 یا 5 سلول را دربرمی‌گیرد. بعضی از رهبران مذهبی بر این باورند که این کار همانند گرفتن جان یک انسان است.

شبیه سازی انسان
مساله دیگر مورد اختلاف شبیه سازی انسان است. اگر دانشمندان بتوانند جنینی را در آزمایشگاه خلق کنند آیا نمی‌توانند آن جنین را درون رحم یک مادر دیگر پیوند زده و زمینه رشد یک نوزاد را فراهم کنند؟! ایده شبیه سازی انسان افکار هولناک و مخوف پرورش ابر انسانها با ضریب هوشی بسیار بالا و قابلیتهای فیزیکی مانند قهرمانان خیالی سوپر من و بت من و یا خلق کودکانی که صرفا برای استفاده از اندام پرورش می‌یابند را تداعی می‌کند.

هنگامی که گروهی از محققان اسکاتلندی در سال 1997 اعلان کردند که توانسته‌اند با موفقیت گوسفندی را به نام دالی شبیه سازی کنند وحشت ناشی از شبیه سازی شدت گرفت. حتی با افزایش آگاهی و شناخت دانشمندان از سلولهای بنیادی و توانایی کنترل آنها بحثهای اخلاقی و سیاسی در این مورد داغ‌تر و وخیم‌تر می‌شود. بسیاری از دولتها محدودیتهای شدیدی را بر تحقیقات سلول بنیادی اعمال کرده‌اند و تامین بودجه این تحقیقات را با مشکلات زیادی مواجه نموده‌اند.

آینده بحث
مخالفت جامعه جهانی با پدیده شبیه سازی مولد انسان گسترده و عام‌الشمول است. اما به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها با انجام تحقیقات پزشکی برای مقابله با بیماری‌هایی چون پارکینسون ،آلزایمر ،‌ بیماری های قلبیو سرطان ازطریق تولید جنینهای آزمایشگاهی و همچنین تحقیق و بررسی روی آنها به منظور ایجاد توسعه و پیشرفت در علوم پزشکیو مهندسی ژنتیک بدون آن که هدف این تحقیقات تولد صرف انسان شبیه سازی شده باشد، مخالفت چندانی نداشته باشند. با وجود این ، برخی کشورها از جمله واتیکان مخالفت صریح و موکد خود را در این مورد ابراز داشته و با عمل شبیه سازی انسان با هر هدف و مقصودی که باشد، مخالفند.

از جمله استدلالهای این گروه برای مخالفت با شبیه سازی این است که ما با این کار به تولید انسان‌هایی اقدام می‌کنیم که در نهایت آنها را از میان می‌بریم و از اینرو ، در جهتی حرکت خواهیم کرد که منجر به نقض قواعد اساسی حقوق بشر و کرامت انسانی خواهد شد. آیا اصولا ما حق داریم که با انسان زنده آزمایشهای علمی بکنیم . بعضیها می‌گویند که اینکار به بشریت خدمت خواهد کرد ممکن است این گفته درست باشد .

علیرغم پیشرفت‌های بزرگی كه تاكنون در استفاده از سلول‌های بنیادی برای مقاصد درمانی به‌دست آمده است، بشر هنوز در ابتدای این راه است و همچنان تحقیقات گسترده‌ای برای عملی ساختن ایده‌های محققان در دست انجام است. در این مطلب از زبان دكتر علیرضا قدسی‌زاد، رزیدنت سال پنجم جراحی قلب در دانشگاه دوسلدورف آلمان، به برخی از این چشم‌اندازها و زمینه‌های تحقیقاتی جدید اشاره شده است:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فرق میان قورباغه و وزغ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فرق میان قورباغه و وزغ با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فرق میان قورباغه و وزغ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فرق میان قورباغه و وزغ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فرق میان قورباغه و وزغ با word :

فرق میان قورباغه و وزغ
بسیاری نمی دانند که آیا میان قورباغه و وزغ تفاوتی وجود دارد یا نه؟ گرچه هردو دوزیست و خونسرد هستند ولی تفاوتهایی با هم دارند.قورباغه اندامی صاف،لیز و کشیده دارد واز وزغ خوشنماتر است اما وزغ خپله و دارای پوستی خشک و زگیل وار می باشد.بیشتر قورباغه ها دندان دارند ولی در بیشتر وزغها هیچ دندانی دیده نمیشود .وزغ و قورباغه هردو عمر طولانی دارند وگاهی به 30 تا 40 سال هم می رسد

.وزغ از قورباغه کمتر تخم می گذارد با این وصف در ظرف یک سال بین 4000 تا 12000 تخم می گذارد. یک استثنا در مورد قورباغه گاوی وجود دارد که در هر فصل 18000 تا 20000 تخم می گذارد.در برخی از انواع وزغها نر نقش مهمتری در بیرون آمدن نوزاد از بازی میکند.مثلا در اروپا دیده شده که وزغ نر زنجیره های دراز تخمها را به دور پای خود بسته

،آنقدر در سوراخی توی زمین می آرمد تا نوزادها آماده بیرون آمدن از تخم شوند.در آمریکای جنوبی وزغی زیست میکند که شکل عجیبی دارد،این وزغ حفره هایی در پشت خود دارد که تخمهایش در درون آنها رشد میکنند.در این حفره ها مایعی ریخته شده وبا پوست هم رویشان پوشانده شده.نوزادان وزغ آنقدر در همین حفره ها باقی می مانند تا لحظه ای که شکل وزغ کاملی به خود بگیرند .

وزغهایی که در مناطق معتدل زندگی میکنند معمولا قهوه ای یا زیتونی هستند ولی وزغهای مناطق گرمسیری غالبا به رنگهای روشن هستند. نوزادان قورباغه و وزغ سه تا چهار ماه طول میکشد تا دم و آبششهای خود را از دست بدهند وحدود یک سال طول میکشد تا تبدیل به یک قورباغه یا وزغ کامل شوند.

قورباغه ها و وزغ ها
قورباغه‌ها و وزغ‌ها بر خلاف بقیه‌ی دوزیستان، دم ندارند. پاهای عقبی آن‌ها بلند است و برای جهیدن به كار می‌رود. در هر پای عقبی، پنج انگشت وجود دارد. پاهای جلویی كوچك‌تر و چهار انگشتی هستند و هنگام فرود آمدن به زمین، مانند ضربه‌گیر عمل می‌كنند.

قورباغه‌ها و وزغ‌ها تفاوت علمی زیادی ندارند، اما می‌توان گفت پوست قورباغه‌ها نازك‌تر و مرطوب است. در عوض، پوست وزغ‌ها كلفت، خشك و زگیل‌دار است. به علاوه، قورباغه‌ها می‌جهند، اما وزغ‌ها آهسته راه می‌روند.

تفاوتهایی بین قورباغه و وزغ
پوست قورباغه ها صاف و لزج است در حالی كه پوست وزغ زبر و دانه دار است . پوزه ی قورباغه مثلثی شكل است در حالی كه پوزه ی وزغ
دایره مانند است . دهان قورباغه در ناحیه ی فك بالا مجهز به دندان است در حالی كه وزغ فاقد دندان است . قورباغه ی نر دارای یك كیسه ی تشدید صوت یا «رزوناتور» در حد فاصل آرواره ی پایین و بالا است اما وزغ نر دارای یك كیسه ی تشدید صوت در زیر گلو می باشد .

پاهای قورباغه نسبت به دست ها بلند تر است بنابراین حركت آنها در آب به صورت جهشی است ولی پاهای وزغ نسبت به دستها اختلاف چندانی ندارد بنابراین حركت آنها در خشكی مدلی از راه رفتن است .

تخم گذاری قورباغه ها به صورت توده ای و انبوه انجام می گیرد ولی تخم گذاری وزغ به صورت رشته ای است .
وزغ های نر در مجاورت بیضه ها عضوی دارند كه به آن اندام ‍«بیدر» گفته می شود كه قورباغه ی نر فاقد آن می باشد . در صورتی كه در محیط آزمایشگاه بیضه های وزغ نر حذف شوند اندام بیدر رشد كرده و تبدیل به تخمدان می شود . بنابراین وزغ نر صفات وزغ ماده را بروز می دهد به همین دلیل به اندام بیدر ، تخمدان خاموش می گویند .

مهم : هم قورباغه ها و هم وزغ ها دارای غدد سمی پراكنده در سطح بدن خود هستند اما وزغ ها علاوه بر این غدد دارای یك جفت غده ی بسیار سمی در پس چشمها هستند . این غدد سمی در مواردی باعث حساسیت های شدید پوستی می شوند و برای چشم انسان بسیار خطرناك اند . توصیه می شود با شناخت نسبی وزغ ها بوسیله ی این مقاله از تماس با این جانور بدون وسایل مجهز از قبیل دستكش ، عینك و ; خودداری فرمایید .

راههای تشخیص قورباغه و وزغ از یكدیگر چیست؟

بعضی از جالبترین جانوران و گیاهان جهان ، درون دریا و یا در اطراف رودخانه ها و مردابها یافت می شوند. همه مردم با كنسر تهای آواز بلند قورباغه های بركه ها و مردابها در تابستان آشنایی دارند. البته به دلیل گونا گونی دوزیستان ، صدای آواز قورباغه هاو وزغها متفاوت است. اما مردم صدای معمولی قورباغه را یعنی «قور قور » می شناسند، مثلأ ازوزغ نوای خوش آهنگ « أ و أ و – أوأو » شنیده می شود.

هر نوع قورباغه آوای مخصوص به خود دارد. قورباغه میتواند بدون اینكه هوای درون ششها را بیرون بفرستد ، بارها آنها را از هوا پر كند و با این عمل خود را بزرگ بزرگتر نماید. به این نوع تنفس كه مخصوص دوزیستان است «پمپ فشاری» می گویند. راستی بچه ها بعضی از مردم در مورد اینكه چگونه قورباغه خود را باد می كند ،می گویند كه خود را بزرگ می كند تا دشمن نتواند آنها را بخورد و یا پس از خورده شدن توسط دشمن ، در معدهء دشمن

، خود را باد می كند تا سبب انفجار آن شوند. به نظر شما راههای تشخیص قورباغه و وزغ از یكدیگر چیست؟ راههای تشخیص قورباغه و وزغ در جدول زیر آورده شده است. كه مطالعه و به خاطرسپردن آنها شما را در این مورد یاری می كند.

قورباغه ها و وزغ ها
تولید مثل
قورباغه ها و زغها هر ساله به محل تولید مثل (محل تولد) خود باز می گردند . عموماَ نرها زودتر از ماده ها به آبگیرها می رسند و محدوده جفت گیری خود را مشخص می کنند. هنگامی که ماده ها به محل می رسند ، نرها بوسیله آوازهای مخصوص آنها را به درون آبگیر دعوت می کنند . در صورتی که ماده ها به آواز نرها جواب بدهند ، نرها بوسیله پاهای جلویی آنها را می گیرند . وقتی ماده ها تخم ریزی می کنند ، نرها بوسیله اسپرم تخمها را بارور می کنند.

قورباغه درختی
بعضی از قورباغه های مناطق گرم با زندگی روی درختان و بوته ها سازگاری پیدا کرده اند . بعضی از گونه ها هرگز درختان را ترک نمی کنند و حتی روی درختان ،تولید مثل می کنند . بیشتر قورباغه های درختی دارای انگشتان بلند و دست و پا هستند که روی آنها صفحه های چسبناکی برای گرفتن شاخه ها و برگهای نرم وجود دارد. بعضی از قورباغه ها با استفاده از انگشتان پرده دارشان که به عنوان بال پرواز به کار می برند ، از این درخت به آن درخت می پرند. این قورباغه درختی جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی ، یک قورباغه پرنده است که از این درخت می پرد . او در حالی که روی شاخه ها راه می رود ، حشرات را شکار می کند.

حقایق ثبت شده
وزغ نیزار متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی در سال 1935 برای کنترل سوسکهای نیشکر که آفت ساقه های نیشکر هستند ، به نواحی شما شرقی استرالیا برده شده .

متاسفانه وزغ نیزار در محیط زیست خود بیش از حد سازگاری پیدا کرد . این وزغ به سرعت افزایش پیدا کرد و تعداد بیشماری از گونه های حشرات محلی و حیوانات استرالیا را خود . بعضی از این گونه ها در حال حاضر در معرض خطر قرار دارند . این وزغ به دلیل سمی بودن و غیر قابل خورده شدن ، شکارچیان کمی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه با word :

روابط آب و خاک و گیاه

یک گیاه علفى سریعالرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین 70 تا 90% مىباشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیتهاى گیاهى لازم است:
1. حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنشهاى شیمیائى فراهم مىنماید.
2. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مىباشد.

3. موجب تورم سلولهاى گیاهى مىشود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه و شکلگیرى آن مىگردد.
4. باعث آبگیرى (Hydration)، خنثىسازى (Neutralization)، بار الکتریکى روى مولکولهاى کلوئیدى مىشود. در مورد آنزیمها، آبگیرى موجب حفظ ساختمان آنزیم و تسهیل فعالیتهاى کاتالیزورى آن مىگردد.
5. ماده خام فتوسنتزى فرآیندهاى هیدرولتیکى و سایر واکنشهاى گیاهى را تشکیل دهد.
6. تبخیر آب تعرق موجب خنک شدن گیاه مىگردد.

در شرایط مزرعه، ریشهها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مىکنند، درحالىکه ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشک رشد مىنمایند. این امر موجب جریان مستمر آب از طریق خاک به داخل گیاه و به اتمسفر مىگردد که در جهت کاهش انرژى پتانسیل صورت مىگیرد. مقدار آبى که روزانه از این طریق جریان مىیابد حدود 1 تا 10 برابر مقدارى است که بافت گیاهى در خود نگه داشته و 10 تا 100 برابر مقدار آبى است که براى توسعه سلولهاى جدید مصرف مىشود و 100 تا 1000 برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مىرسد. بنابراین در اولین مرحله، آب از طریق خاک به برگ حرکت مىکند تا مقدار آبى که از طریق تعرق از دست رفته را جبران نماید.

بهخاطر تقاضاى شدید و همچنین بهعلت اهمیت آب، گیاه به یک منبع آبمستمر براى رشد و نمو خود نیاز دارد، هر وقت که آب محدود مىگردد رشد نیز کاهش مىیابد و معمولاً عملکرد هم کاهش مىیابد. مقدار کاهش عملکرد متأثر از ژنوتیپ، شدت کمبود آب و مرحله نمو گیاه مىباشد. 

پتانسیل آب
سیستمی که ماهیت آب و حرکت آن را در خاک و گیاه بیان میکند بر مبناء روابط انرژی پتانسیل استوار است. وقتی که آب از یک منطقه دارای انرژی پتانسیل زیاد به یک منطقه دارای انرژی پتانسیل کم حرکت میکند ، این آب دارای توان انجام کار است. انرژی پتانسیل یک سیستم آبکی (Aqueos) ، در مقایسه با انرژی پتانسیل آب خالص قیاس میشود. چون آب در گیاه و در خاک معمولاً بهعلت دارا بودن مواد محلول (Solutes) ، از نظر شیمیائی خالص نیست و از نظر فیزیکی بهعلت کششهای قطبی ، نیروی ثقل ، و فشار ، انرژی پتانسیل آن کمتر از آب خالص میباشد انرژی پتانسیل آب در گیاه و خاک را پتانسیل آب مینامند که با حروف یونانی سای (w) نشان داده میشود و بهصورت نیرو بر واحد سطح بیان میشود. واحد اندازهگیری آن معمولاً بار یا پاسکال (Pa) ، میباشد. یکبار مساوی 10 به توان 5 پاسکال یا 10 به توان 6 دین بر سانتیمتر مربع یا 99/0 اتمسفر و یا 10 به توان 2 ژول بر کیلوگرم میباشد. آب خالص دارای پتانسیل آب صفر بار میباشد. پتانسیل آب در خاک و گیاه معمولاً کمتر از صفر بار میباشد. یعنی مقدار آن منفی است. هر چقدر این مقدار بیشتر منفی باشد پتانسیل آن کمتر است: 

پتانسیل آب گیاه و خاک حاصل جمع چند پتانسیل به شرح زیر مىباشد:
w = m + s + p + z
=m پتانسیل ماتریک (Matrix potential)، نیروئى که توسط آن، آب به گیاه یا سطح ذرات خاک چسبیده است بهوسیله نیروى جذب سطحى Adsorption، یا شعریهاى Capillarity)، این جاذبهها فقط از طریق اعمال نیروى دیگرى مىتوان خنثى کرد. بنابراین مقدار آن همواره منفى است.
=s پتانسیل مواد محلول پتانسیل اسمزی. انرژى پتانسیل آب است که تحت تأثیر غلظت مواد حل شده قرار مىگیرد. مواد حل شده انرژى پتانسیل آب را کاهش مىدهند و در نتیجه محلول داراى پتانسیل منفى مىگردد.

=p پتانسیل فشارى فشار آماس Turgor pressurer نیروئى که توسط فشار هیدرواستاتیکى حاصل مىشود. از آنجائى که این نیرو توسط آب به گیاه وارد مىشود بنابراین داراى مقدار مثبت مىباشد. معمولاً این پتانسیل در خاک اهمیت کمى دارد ولى در سلولهاى گیاهى داراى اهمیت زیادى است.
=z پتانسیل ثقلى که همیشه در گیاهان وجود داشته لیکن در مقایسه با 3 پتانسیل دیگر در گیاهان کوتاه قامت، داراى اهمیت ناچیزى است. در درختان بلند پتانسیل ثقلى داراى اهمیت است.

آب قابل استفاده خاک
ریشه گیاهان در خاک مرطوب رشد مىنمایند و آب را تا زمانىکه پتانسیل آب خاک به یک حد بحرانى برسد از خاک مىگیرند. آبى که از خاک مىتواند از طریق ریشه گیاهان خارج گردد بهنام آب قابل استفاده یا آب در دسترس نامیده شده است که عبارت است از تفاوت محتوى آب ظرفیت مزرعه آبى که علىرغم نیروى ثقل در خاک نگهدارى مىشود و درصد پژمردگى دائمى درصد رطوبت خاک که در آن گیاه پژمرده مىشود و در اتمسفر داراى 100% رطوبت نسبى هم شاداب نمىگردد.

رطوبت قابل استفاده خاک متأثر از خواص کلوئیدى خاک مثل سطح ویژه ذارت خاک مىباشد. یک خاک رسى لومى حدود %20 وزن خود آب قابل استفاده دارد. درحالىکه یک خاک داراى بافت سبکتر مانند یک خاک شنى ریز حدود 7% وزن خود آب قابل استفاده دارد. براساس واحد حجمی، در ظرفیت مزرعه خاک داراى بافت رسى لومى حدود 17 سانتىمتر آب قابل استفاده در هر متر عمق خاک داشته در حالىکه یک خاک داراى بافت شنى ریز کمتر از 8 سانتىمتر آب در هر متر عمق خاک نگهدارى مىنماید. در ظرفیت مزرعه خاک داراى بافت ریز حدود 25 سانتىمتر آب را براى گیاهى که ریشه آن در عمق 1/5 مترى نفوذ نموده است تأمین مىنماید.

پتانسیل آب خاک (siol) در خاکهاى زراعی، در درجه اول تحت تأثیر پتانسیل ماتریک و در درجه دوم، تحت تأثیر پتانسیل اسمزى قرار مىگیرد. پتانسیل آب خاک را مىتوان با ظرفیت مزرعه و درصد پژمردگى دائمى مرتبط دانست. در ظرفیت مزرعه پتانسیل آب خاک حدود 1/0-تا 3/0- بار مىباشد. درصد پژمردگى دائمى در گونههاى گیاهان زراعى متفاوت است 15- تا 50- بار ولى غالباً بهطور انتخابى آن را حدود 15 بار فرض مىکنند. پتانسیل آب در نقطه پژمردگى دائمى داراى اهمیت ناچیزى است چون بیش از 70% آب قابل استفاده در پتانسیل 5- بار از خاک خارج شده است. همچنین مقدار آب قابل استفاده در بین15- تا 30- بار بسیار ناچیز است.

درصد رطوبت قابل استفاده برای گیاه در خاک لومی در پتانسیل‌های متفاوت آب خاک. در این خاک 50 ، 75 و 90 درصد آب قابل استفاده به‌ترتیب در پتانسیل‌های 3- ، 5- و 10- بار در خاک نگهداری می‌شود.

جذب و حرکت آب
در مقایسه با گیاهان یا خاک، هوا معمولاًً داراى پتانسیل آب بسیار کمى مىباشد. چون یک برگ زنده معمولاً داراى پتانسیل آب بیش از 15- بار مىباشد، بنابراین یک اختلاف انرژى زیادى بین هوا و برگ وجود دارد که موجب استمرار حرکت آب بهصورت بخار از برگ به هوا مىگردد. وقتى اتلاف آب از گیاه صورت نمىگیرد مثلاً در شب پتانسیل آب گیاه یا پتانسیل آب خاک بهحالت تعادل نزدیک مىشوند. اگر روزنهها باز باشند، اتلاف آب از برگها بهطور مستمر ادامه دارد و موجب مىشود که پتانسیل آب برگ نسبت به پتانسیل آب دمبرگ کاهش مىیابد. چون آب از محل پتانسیل زیاد به کم حرکت مىکند لذا از دمبرگ به برگ جریان مىیابد. این جریان آب پتانسیل آب، دمبرگ را که در حالت تعادل با پتانسیل آب ساقه مىباشد، کاهش مىدهد و لذا آب از ساقه به طرف دمبرگ جریان مىیابد. این اختلاف انرژى تا ریشه و خاک نیز ادامه دارد. بهعبات دیگر در سیستم انتقال آب از خاک به ریشه یک اختلاف پتانسیل بهوجود مىآید. سرعت جذب آب و حرکت آن در داخل گیاه بستگى به محتوى رطوبت خاک، تماس ریشه و خاک، مقاومتهاى گیاه و خاک در برابر جریان آب و اختلاف پتانسیل آب موجود دارد.

در شکل A تغییرات پتانسیل آب در سیستم خاک و گیاه در یک دوره پنج روزه بدون آبیارى بهصورت یک نمودار نشان داده شده است. پس از آنکه آب به خاک اضافه مىشود و آب ثقلى از خاک خارج مىگردد پتانسیل آب خاک تقریباً 3/0- بار مىباشد. در شب روزنهها بسته هستند و لذا آب از خاک به داخل گیاه حرکت مىکند و تعادلى بین پتانسیل آب خاک و گیاه بهوجود مىآید. در طول روز، روزنهها باز هستند و عمل تعرق صورت مىگیرد. با اتلاف آب از برگ پتانسیل آب برگ کاهش مىیابد و یک اختلاف پتانسیل آغاز مىگردد.

این امر اختلاف انرژى لازم براى حرکت آب از خاک که بهمنظور جایگزینى آب تلف شده از برگ انجام مىشود را تأمین مىنماید. در شب روزنهها بسته مىشوند و تعرق تا حد نزدیک به صفر کاهش مىیابد. با این وجود آب بهطور مستمر در سیستم جریان خواهد یافت تا اینکه پتانسیل آب خاک کمتر مىشود و پتانسیل برگ هم نسبتاً کاهش مىیابد و یک اختلاف پتانسیل براى دامنه جذب آب بهوجود مىآید، پتانسیل آب برگ در روز چهارم شکل تغییرات پتانسیل آب اتمسفرى نسبت به تغییر رطوبت نسبى در 25 درجه سانتىگراد) تا 15 بار کاهش یافته و تقریباً در همین نقطه باقى مىماند. این امر نشاندهنده آن است که در اثر بسته شدن روزنهها تعرق کاهش یافته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید