دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word :

دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word

موضوع اصلی این پروژه، معرفی و بررسی روش­هایی كه با نام هوش جمعی از آن­ها یاد می­شوند. در روش­هایی كه در گروه هوش جمعی جای می­گیرند، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین جواب­های مختلف الگوریتم وجود دارند. در واقع، در این روش­ها، جواب­ها كه موجوداتی كم­هوش و ساده هستند، برای پیدا شدن و یا تبدیل شدن به جواب بهینه، همكاری می­كنند. این روش­ها از رفتار­های جمعی حیوانات و موجودات زنده در طبیعت الهام گرفته شده­اند. الگوریتم مورچه­ها یكی از بارزترین نمونه­ها برای هوش جمعی است كه از رفتار جمعی مورچه­ها الهام گرفته شده است. یكی دیگر از مهمترین الگوریتم­هایی كه در گروه هوش جمعی جای می­گیرد، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات است. در الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، اعضای جامعه، كه ماهی­ها یا پرندگان می­باشند، به صورت مستقیم با هم ارتباط دارند. و همچنین در این پروژه به الگوریتم ژنتیك و دیگر كاربرد­های هوش جمعی میپردازیم.

دانلود هوش جمعی و کاربردهای آن با word
فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………. 1

1-فصل اول : هوش مصنوعی و ارتباط آن با هوش جمعی …………………………….. 2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 2

1- 2 تاریخچه هوش مصنوعی………………………………………………………… 3

1- 3 هوش چیست؟…………………………………4

1- 4 فلسفه هوش مصنوعی………… ……………………………………………………………… 5

1-5 مدیریت پیچیدگی……………. ………………………………………………………………….. 6

1-6 عامل­های هوشمند………………….. ……………………………………………………… 7

1- 7 سیستم­های خبره……………………. ………………………………………………………….. 8

1- 8 رابطه هوش جمعی با هوش مصنوعی……. …………………………………………………… 8

2- فصل دوم: تعریف هوش جمعی……………. ………………………………………………… 10

2- 1 مقدمه……………………………… …………………………………………………………….. 10

2- 2 تعریف هوش جمعی………………….. ……………………………………………………… 11

2- 3 خصوصیات هوش جمعی……………… ……………………………………………… 14

2- 4 اصول هوش جمعی……………………. ……………………………………………….. 15

2- 5 طبقه بندی هوش جمعی……………… ………………………….. 16

2- 5 -1 طبیعی در مقابل مصنوعی…………………………………………………. 16

2- 5 – 2 علمی در مقابل مهندسی……………………………………………….. 16

2- 6 تعامل دو دسته طبیعی/ مصنوعی و علمی/ مهندسی……………………………… 17

3- فصل سوم:‌ كاربردهای هوش جمعی……….. ………………………………. 18

3- 1 مقدمه………………………………. ……………………………… 18

3- 2 تعریف بهینه سازی………………….. …………………………………………… 18

3- 3 الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه­ ها……….. ……………………………… 19

3- 3- 1 تعریف………………….. ………………………………………….. 19

3- 3- 2 الگوریتم……………………….. ………………………………………. 20

3- 3- 3 خواص عمومی كلونی مورچه­ ها………………. ……………………………………… 23

3- 3- 4 الگوریتم مورچه برای مسئله فروشنده دوره­گرد……… ………………………. 24

3- 3- 5 كاربردهای الگوریتم مورچه……………… ………………………………………. 26

3- 3- 5- 1 مسیریابی خودرو……………………. ………………………………. 27

3- 3- 5- 2 الگوریتم S_ANTNET…………… ……………………………………. 28

3- 3- 5- 3 هزارتوی چند مسیره…………… ………………………………………. 29

3- 3- 5- 4 مسیریابی در شبكه­ های مخابراتی…. ………………………………. 29

3- 4 الگوریتم بهینه سازی زنبور………………. ……………………. 30

3- 4- 1 تعریف…………………………………………………. 30

3- 4- 2 جستجوی غذا در طبیعت…….. …………………………………….. 31

3- 4- 3 الگوریتم زنبور……………………. ………………………………….. 32

3-4-4- بهینه سازی كلونی زنبورها………… ………………………………….. 32

3- 4- 5 سیستم فازی زنبورها………………… …………………………………….. 37

3- 4- 6 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها….. …………………………………… 40

3- 4- 6- 1 مسئلهRide_matching……………. ………………………………………… 40

3- 4- 6- 2 حل مسئله RS بوسیله سیستم فازی زنبورها……… …………………………… 41

3- 4- 6- 3 كاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی… ………………………………… 42

3- 5 الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات……………………………………. 43

3- 5- 1 تعریف……………………….. ……………………………….. 43

3- 5- 2 الگوریتم…………………….. …………………………………… 44

3- 5- 3 كاربردهای الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات….. ………………………… 46

3- 6 الگوریتم ‍ژنتیك……………………. ……………………………………….. 48

3- 6- 1 تعریف…………………………………………………………… 48

3- 6- 2 عملگرهای یك الگوریتم ژنتیك……….. …………………………………….. 49

3- 6- 3 عملكرد كلی الگوریتم ژنتیك………….. ………………………………………. 50

3- 6- 4 مقایسه الگوریتم ژنتیك و دیگر شیوه­های مرسوم بهینه سازی. …………….. 51

3- 6- 5 الگوریتم ژنتیك و سیستم­های مهندسی…. ……………………………….. 52

3- 6- 6 كاربردهای الگوریتم ژنتیك…….. …………………………………….. 52

3- 7 شبكه­های عصبی……………………. ………………………………. 53

3- 7- 1 تعریف…………………………….. …………………………………….. 53

3- 7- 2 تازیخچه شبكه­های عصبی……….. ………………………………………….. 53

3- 7- 3 چرا از شبكه­های عصبی استفاده می­كنیم؟……………………………….. … 54

3- 7- 4 شبكه ­های عصبی در مقابل كامپیوترهای معمولی.. ……………………………… 55

3- 7- 5 چگونه مغز انسان می­آموزد؟………………………………………………………….. 56

3- 7- 6 از سلول­های عصبی انسانی تا سلول­های عصبی مصنوعی.. …………………. 57

3- 7- 7 كاربردهای شبكه­ های عصبی……………. ……………………………… 57

3- 8 كاربردهای دیگر هوش جمعی……………… …………………………………………… 58

3- 8- 1 تعریف……………………………… …………………………………. 59

3- 8- 3 شبكه­ های ادهاك…………………. ………………………………………………… 60

3- 8- 4 سیستم­های خودسازمانده……….. …………………………………………….. 60

4- فصل چهارم: نتیجه گیری.. 62

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود هوش مصنوعی ربات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود هوش مصنوعی ربات با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود هوش مصنوعی ربات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود هوش مصنوعی ربات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود هوش مصنوعی ربات با word :

دانلود هوش مصنوعی ربات با word

حاضر در 10 صفحه جهت مقاطع کاردانی و کارشناسی با رعایت تمام اصول نویسی آماده گردیده است .

دانلود هوش مصنوعی ربات با word
فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………. صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

هوش مصنوعی چیست و هوشمندی به چه معناست ………………………………………………………………………. 2

شاخه ها و کاربردهای هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………………. 3

شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روباتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

انجام مسابقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

سیستم های خبره…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

یادگیری ماشین………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

استراتژی های تکاملی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

تازه های هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

لباس های هوشمند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ساختمان های هوشمند………………………………………………………………………………………………………………………… 8

سیستم های حمل و نقل هوشمند………………………………………………………………………………………………………. 8

ربات های نظامی هوشمند…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

آناتومی ربات های دارای هوش مصنوعی……………………………………………………………………………………………… 9

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

مقدمه

آیا بشر قادر خواهد بود موجودی هوشمند همانند خود به وجود آورد؟ آیا زمانی فرا خواهد رسید که روبات‏ها به خانه ما رفت‏وآمد کنند؛ کنار ما بنشینند و با ما به تبادل نظر بپردازند؟چه زمانی رؤیای روبات‏ها به حقیقت خواهد پیوست؟

شاید سؤالاتی این چنین را بتوان زمینه‏ساز ظهور دانشی نوین، با عنوان هوش مصنوعی دانست. نخستین جرقه‏های هوش مصنوعی به سال‏های بعد از جنگ جهانی دوم باز می‏گردد. زمانی که آلن تورینگ در سال م. آزمایشی مبنی بر این که آیا ماشین قادر است با فرآیندهای مغز انسان رقابت نماید، مطرح کرد. سال م. با روی کار آمدن برنامه‏های بازی شطرنج و ساخت اولین روبات‏ها و استفاده از زبان‏های برنامه‏نویسی در اروپا و آمریکا، فایلات در زمینه هوش مصنوعی به جنبه‏های‏انسانی نزدیک‏تر شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word :

مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات

با وجود مطالعات نظری نسبتا زیادی كه در زمینه استفاده از نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات صورت گرفته، اما به طور نسبی نظام‌های بازیابی اندكی را می‌توان مشاهده كرد كه در آنها از قابلیت‌های نظام‌های خبره و هوش مصنوعی استفاده شده باشد. به تعبیر دیگر، در اغلب این‌گونه نظام‌ها، استفاده از الگوهای سنتی بازیابی اطلاعات نظیر منطق بولی قابل مشاهده است.. بررسی متون مرتبط نشان می‌دهد كه اغلب پیشرفت‌ها در این زمینه مرتبط با مفاهیم پردازش هوشمند متن، واسط‌های هوشمند و عامل‌های هوشمند بوده است. این مقاله سعی دارد به طور نظری میان اهداف مورد انتظار از نظام‌های خبره و هوشمند و فرایند بازیابی اطلاعات ارتباط برقرار كند. در نهایت، با رویكردی كاربرمدار این موضوع مورد تاكید قرار می‌گیرد كه ماهیت برخی فرایندها در بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز اطلاعاتی واقعی كاربر به گونه‌ای پیچیده است كه به دشواری می‌توان نظام‌های خبره و هوش مصنوعی را به طور كامل جایگزین آن كرد.

دانلود مروری بر كاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات با word
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

نظام خبره و هوشمند چیست؟

الف. نظام هوش مصنوعی (هوشمند)

ب. نظام خبره

ارتباط نظری میان نظام‌های خبره و هوشمند و فرایند بازیابی اطلاعات

الف. شبیه‌سازی قدرت استدلال و تصمیم‌گیری انسان

ب. انتقال تخصص و یادگیری از طریق بازخوردها

ج. انجام اعمالی كه نیاز به تخصص انسان دارد

د. قضاوت با وجود نامعلوم بودن یا ناقص بودن شواهد موجود.

ه. توانایی دسترسی به نتیجه‌‌گیری با عدم قطعیت: ارائه راه‌حل برای مسائل

و. استفاده از دانش اكتشافی به‌جای منطق الگوریتمی

كاربردهای عینی نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات

پردازش هوشمند متن

الف. مقوله بندی متن

ب. استخراج متن

ج. برقراری پیوند میان متون

د. نظام توسعه متن

ه. خلاصه كردن متن

و. تولید متن

ز. ترجمه توسط ماشین

كاربردهای دیگر در بازیابی اطلاعات

الف. عاملهای هوشمند

ب. واسطهای هوشمند

نتیجه گیری

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید