دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند با word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند با word

عنوان صفحه
1ـ تاریخچه تفکر سیستمی
2ـ تفاوت تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی
3ـ نگرش سیستمی
4ـ نحوه شکل‌گیری نمودار سیر تحول جنبش میان رشته‌ای
5ـ ویژگی‌های نظریه عمومی سیستمها
6ـ روابط میان تفکر سیستمی، نظریه عمومی سیستمها، علم کنترل و
ارتباطات و رویکرد سیستمی
7ـ تأثیر نظریه عمومی سیستمها بر مطالعه سازمانها
8ـ عناصر سیستم
ادامه فهرست صفحه بعد

9ـ توجه به رویکرد سیستمی چه نوع تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاب می‌کند
9-1 تشخیص حضور یا عدم حضور ورودیهای تصادفی
9-2 توجه به محیط سیستم
9-3 توجه به سازگاری سیستم
9-4 شناخت خرده سیستمها و تعامل آنها
9-5 توجه به طراحی سیستم‌ها
9-6 توجه به هدف سیستم
9-7 توجه به نحوه ایجاد سیستم
9-8 توجه به ضرورت طراحی گام به گام
9-9 ضرورت توجه برنامه‌ریز با سازمان
9-10 تعیین نیازهای اطلاعاتی
9-11 توجه به کارآیی
9-12 توجه به ضرورت سنجش
10ـ منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ ریز ایجاد می‌کند با word

2 برنامه‌ریزی تعاملی ـ راسل ایکاف ـ ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی
3 نظریه سیستمها ـ دانیل دوران ـ ترجمه دکتر محمد یمنی
4 تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ـ دکتر علی رضائیان ـ انتشارات سمت
5 مقاله دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده ـ فصلنامه مدیریت دولتی
6 میزگرد چالش‌های آموزش عالی ایران، مجموعه مقالات م969م 55/
7 نگرش سیستمی مجموعه چهارم ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی
8 پویایی سیستم‌ها دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

انبوهی از برنامه‌های سازمانی را که من دیده‌ام مثل مناسک رقص بارانند، اصلاً تأثیری بر هوای پس از آن ندارند، اما کسانی که در آن شرکت می‌کنند فکر می‌کنند دارد. افزون بر این بسیاری از توصیه‌ها و دستورالعملهای مربوط به برنامه‌ریزی درباره بهتر کردن رقص است نه تغییر هوا

راسل ایکاف

1ـ تاریخچه تفکر سیستمی

با جنگ جهانی دوم عصر سیستمها آغاز شد. علی‌رغم تشکیل شدن سیستم از اجزای به هم وابسته و پیوسته، آن را باید به منزله یک کل غیرقابل تقسیم به اجزای خود درنظر گرفت. در آن زمان، به جای تشریح یک کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن، نحوه قرار گرفتن اجزاء در کل مطالعه می‌شد؛ بدین ترتیب زمینه‌ای برای کل نگری فراهم گردید. هرچند در «کل‌نگری»، همه اشیاء رویدادها، و تجارب مبتنی بر آنها به منزله «کلهایی» مستقل تلقی می‌شوند، ولی در پیوستار ملاحظات نسبی، همین «کلها» اجزای «کلهایی بزرگتر» را تشکیل می‌دهند

در عصر ماشین که علم در صدد بود جهان و آنچه در آن است را تجزیه کند، خودش نیز به نظامهای محدودتری تقسیم شد؛ ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، علوم حرکت موضوعی خود را به سوی کلیتی جدید ـ در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای ـ پیش گرفتند. در نتیجه، مباحث میان رشته‌ای ـ مانند تحقیق در عملیات، علم کنترل و ارتباطات، مهندسی سیستمها، رشد و تکامل، و بوم‌شناسی ـ در میان دانشمندان گسترش یافتند

علوم سیستمی نیز علاوه بر مطالعه مفهوم «کلیت» و ماهیت «کلها»، جدایی علوم انسانی از سایر علوم را منکر شده، آنها را «دو روی یک سکه» فرض می‌کنند که هرچند به طور جداگانه قابل مطالعه هستند، نمی‌توان آنها را از هم جدا ساخت


2ـ تفاوت تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی

تفکر سیستمی، بر تغییر نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به حوزه‌های تخصصی و ریز، به نگرش مبتنی بر ترکیب یافته‌های رشته‌های گوناگون علمی، تأکید دارد؛ به این ترتیب متفکران سیستمی، جو فکری موجود را به نحوی اثربخش تغییر دادند و اعتبار و کاربرد عام تفکر تحلیلی تجزیه مدار را ـ آن‌گونه که در فیزیک تکامل یافته و به کار گرفته می‌شد ـ زیر سؤال بردند

به طور کلی تفکر تحلیلی تجزیه مدار را می‌توان برمبانی چهارگانه ذیل استوار دانست

1ـ معطوف شدن ذهنیت غالب محقق به بخش فیزیکی یا خارجی جهان؛

2ـ تأکید بر اینکه هر پدیده‌ای حاصل تجزیه یا ترکیب سایر پدیده‌هاست؛

3ـ تأکید بر کمی کردن روابط علی؛

4ـ افزایش دقت (که مطلوب غایی هر پژوهشگر است) (گیخ، 1974، ص48)

در حالی که متفکران سیستمی با کسانی که بدین گونه به جهان و پدیده‌های پیرامون خود می‌نگرند، تفاوت دارند. در واقع نگرش متفکران سیستمی به جهان، بر مبانی چهارگانه ذیل استوار است

1ـ تصور ارگانیک، یعنی تصوری که ارگانیسم را در مرکز طرح ادراکی آدمی قرار می‌دهد؛

2ـ کل‌نگری، یعنی هر پدیده به منزله موجودی زنده، دارای نظم، دارای روابط باز با محیط، خود تنظیم، و هدفمند در نظر گرفته می‌شود (در اینجا نگرش فرد، به جای توجه به اجزای پدیده‌ها، بر کلیت آنها تأکید دارد و بر آن متمرکز می‌شود)؛

3ـ مدلسازی، یعنی متفکر سیستمی سعی می‌کند که به جای شکستن کل به اجزای قراردادی، ادراک خود از پدیده‌های واقعی را بر پدیده‌های واقعی منطبق کند

4ـ بهبود شناخت، به طوری که یک متفکر و پژوهشگر نظامگرا درک کند که الف) زندگی در یک سیستم ارگانیک و در فراگردی پیوسته، استمرار دارد؛ ب) شناخت آدمی از یک کل، از طریق مشاهده فراگردهایی که در درون آن به وقوع می‌پیوندند، به دست می‌آید، نه از طریق مشاهده اجزای آن کل؛ و ج) آنچه که فرد مشاهده می‌کند، خود واقعیت نیست، بلکه ادراک وی از واقعیت است

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که تفاوت بسیار زیادی بین تفکر سیستمی و تفکر تحلیلی تجزیه مدار وجود دارد و تأکید بر تفکر سیستمی، روش قابل اعتمادتری برای شناخت پدیده‌های پیچیده و مطالعه آنها ارائه می‌کند؛ البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست؛ در واقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم؛ با وجود این، همان‌گونه که متفکران سیستمی دریافته‌اند «مطالعه فراگردهای به هم پیوسته اجزای یک سیستم، مفیدتر از تحلیل ریز آنهاست»


3ـ نگرش جدید سیستمی

با ملاحظه منشأ تفکر سیستمی، معلوم می‌شود که مفروضات و مفاهیم خاصی که زیربنای تفکر سیستمی را تشکیل می‌دهند، مبتنی بر نگرش «ارگانیک» هستند؛ یعنی نگرشی ارگانیک را به طرحها و ادراکات افراد اشاعه می‌دهند. واژه «ارگانیسم» اغلب مترادف «مجموعه‌هایی پیچیده و قابل پیش‌بینی» یا «سیستمهایی قابل پیش‌بینی» به کار می‌رود و به موجودیتهایی اطلاق می‌شود که خود مرکب از «خرده موجودیتهای» بسیار هستند. این خرده موجودیتها، علاوه بر وابستگی به یکدیگر، با محیط و کل مجموعه نیز وابستگی و پیوستگی دارند؛ بنابراین. محقق نظامگرا، در تلاش خود برای شناخت مجموعه‌های پیچیده قابل پیش‌بینی، روشی کلی‌نگر را پیش می‌گیرد؛ یعنی قبل از پرداختن به کسب دانش دقیق در مورد طرز کار اجزاء، به کسب دانش کافی در مورد «کل» می‌پردازد

4ـ نظریه عمومی سیستمها

منشأ و نحوه شکل‌گیری

همان طور که در نمودار ملاحظه می‌شود، نظریه عمومی سیستمها بشدت از یافته‌های زیست‌شناسی (بیولوژی)، ریاضیات، اندام‌شناسی (فیزیولوژی)، و اقتصاد بهره می‌گیرد. زمینه اصلی مطالعه و قلمرو موضوعی آن، «پدیده رشد و تکامل» است و فرض اصلی آن، این است که فراگرد رشد و مراحل بعدی و نهایی آن (تکامل)، از یک الگوی یکسان تبعیت می‌کند؛ خواه رشد یک ارگانیسم واحد مطرح باشد، خواه رشد گروهی از ارگانیسمها، خواه رشد یک جامعه (شودربک و دیگران، 1977، ص12)

5ـ ویژگی‌های نظریه عمومی سیستمها

ویژگیهای برشمرده شده برای نظریه عمومی سیستمها، متعدد و متنوع هستند. هدف نظریه عمومی سیستمها، کشف قوانین و نظم ذاتی انواع پدیده‌هاست؛ از این‌رو، می‌توان آن را سیالترین نظریه سیستمی به شمار آورد؛ زیرا در چهارچوب نظری آن، هیچ نظریه قاطعی ارائه نشده است

ویژگیهای مرتبط و هماهنگ ذیل، مجموعاً با عنوان ویژگی‌های نظریه عمومی سیستمها، به منزله یک سیستم نظری، شناخته می‌شوند. (البته ممکن است بتوان ویژگیهای دیگری نیز به آنها اضافه کرد)

1ـ به هم پیوستگی و وابستگی اجزاء، ویژگی‌ها، رخدادها و مانند آن. هر نظریه سیستمی باید عناصر درون سیستم، کیفیت به هم پیوستگی آن عناصر و نحوه وابستگی اجزای تشکیل دهنده سیستم به یکدیگر را شناسایی و تبیین کند. عناصر ناپیوسته و مستقل، هرگز نمی‌توانند یک سیستم را تشکیل دهند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه با word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه با word

فصل اول
مقدمه     
تعریف موضوع    
اهمیت موضوع    
اهداف تحقیق    
پرسش های تحقیق     
روش تحقیق     
جامعه آماری و روش نمونه گیری         
روش جمع آوری اطلاعات     
روش تجزیه و تحلیل داده ها     
محدودیت تحقیق    
تعریف واژه ها     
فصل دوم
مقدمه     
پیشینه نظری     
اهمیت آموزش و پرورش     
اهمیت دوره متوسطه     
مبانی و فلسفه ایجاد رشته‌های تحصیلی    21-
ملاک‌ها و ضوابط انتخاب رشته های متوسطه     24-
اهمیت انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه     27-
عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی     
انواع انتخاب     29-
تعیین رشته تحصیلی انتخابی مهم در زندگی     30-
انتخاب رشته مناسب با استعداد دانش آموز     
نقش علاقه در تعیین رشته     
اهمیت و ضرورت توجه به امر راهنمائی تحصیلی     
تعریف راهنمائی و اهداف آن     37-
پیشینه عملی تحقیق     45-
فصل سوم
روش تحقیق     
مقدمه     
تقصیم بندی روش های تحقیق در علوم رفتاری     52-
روش انجام تحقیق و جامعه آماری     54-
فصل چهارم
داده های حاصل از تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها             
مقدمه         
سوالات پژوهشی تحقیق     
همبستگی سوالات پژوهشی با سوالات پرسش نامه     
جداول و نمودارهای مربوط به نتایج پرسش نامه     78-
فصل پنجم
نتیجه گیری از تک تک داده های حاصل از پرسش نامه     90-
پیشنهادات محقق و نظرات برخی از دبیران    95-
پیشنهاداهای تحقیقاتی     

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه با word

1-     جمالی، محمد علی « بررسی تنگنا های  موجود در نظام هدایت تحصیلی دانش آموزان تهران در گذر از راهنمائی به دبیرستان » دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی شکوه نواب نژاد

2-     چایچی، پریچر « بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه 13 تهران » داشنگاه تربیب معلم تهران،

3-     رحیمی، اسماعیل « بررسی تأثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر خود پنداره و رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان سال دوم شهرستان ممسنی » دانشگاه تربیت معلم به راهنمایی رضا محمودی سال

4-     فاضلیان، پوراندخت « رابطه بین طبقه بندی اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی » دانشگاه تهران

5-     فرشاد، مجید « بررسی تأثیر برنامه های راهنمائی و مشاوره  در انتخاب رشته تحصیلی به ویژه رشته های فنی» دانشگاه تهران، دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی به راهنمایی قاسم قاضی

6-      محمودی، حسن « بررسی وضعیت انتخاب رشته از دیدگاه دانش آموزان و مدیران» دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی،

7-     مهر آمیز، هادی « بررسی علل توزیع نا متعادل دانش آموزان در رشته های نظری دوره متوسطه شهرستان فردوس و مقایسه آن با مشهد» دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی عزت ا; نادری،

8-     میر زاده، شجاع « بررسی علل گرایش دانش آموزان به رشته های مختلف شاخه های نظری از دیدگاه دانش آموزان و دبیران شهرستان بندر عباس » دانشگاه تربیت معلم تهران به راهنمائی عزت ا; نادری،

9-     ناظری، حمیده « بررسی میزان پای‌داری دانش آموزان در رشته های انتخابی خود پس از راهنمائی تحصیلی و حرفه‌ای » دانشگاه تهران به راهنمائی قاسم قاضی

10- وفادارمرادی، مرضیه « بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان نسبت به عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان در نظام جدید دبیرستان دخترانه شهر مشهد، دانشگاه شهید بهشتی

11- هیبت ا; ، محمد « بررسی علل گرایش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج به رشته های مختلف تحصیلی، دانشگاه تربیت معلم تهران

مقدمه

            « یکی از نهادهای مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده سازمان آموزش و پرورش است. سازمانی که الگوی کلیه نهادها و مؤسسات و سازمان‌های رسمی یک کشور است. موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان «انسان» است و مهم‌ترین و دشوارترین مسأله مبتلا به انسان تعلیم و تربیت است

          ثمر بخشی این سازمان از یک‌سو تبدیل انسان‌های خام و مستعد به انسان‌های سالم و خلاّق و بالقوه و رشدیافته است و از سوی دیگر تأمین‌کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخش‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است»[1]

          و در این راستا بنابر اهمیتی که به آموزش و پرورش هر کشوری داده می‌شود به همان نسبت به اهداف انسانی و اقتصادی دست می‌‌یابیم

          « از نظر رشد اقتصادی، سه عامل منابع طبیعی، سرمایه و منابع انسانی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. و به کارگیری منابع طبیعی در گروه فعالیت‌ نیروی انسانی است و آشکار است که نیروی انسانی متخصص در نظام‌های نوین اقتصادی تا چه حد می‌تواند از عوامل زیربنایی رشد اقتصادی باشد و پرورش این نیروها بر عهده نظام آموزشی و در نظام‌های نوین بر عهده مدرسه است»[2]

          امروزه ما با دو نوع انسان متمایز بر روی کره زمین مواجه هستیم. انسانی که از علوم و تکنولوژی و مزایای تمدن جدید بهره‌مند است و دیگر انسانی که از علوم و تکنولوژی و دانش امروز محروم است. این فاصله بر می‌گردد به تسلط یک گروه بر علوم و تکنولوژی که خود از تعلیم و تربیت پویا و درست و به‌طور خاص، از برنامه‌ریزی آموزشی و درسی صحیح آنها، حکایت می‌کند

          همان‌طور که پیشتر ذکر شد پیشرفت هر کشور بستگی به نیروی انسانی متخصص و کاردان دارد توسعه آموزش‌های فنی باعث ازدیاد متخصص شده و این امر خود رشد صنعتی را به دنبال خواهد داشت. و در این میان آموزش متوسطه حلقه اتصال آموزش عمومی به آموزش عالی است و هرنوع نارسایی و خللی در آن می‌تواند بر عملکرد و کیفیت آموزش عالی نیز تأثیر بگذارد

          دوره متوسطه دوره‌ای است که خیلی از فارغ‌التحصیلان آن به تحصیلات عالیه راه نمی‌یابند و بالطبع به بازار کار جذب و در چرخه تولید وارد می‌شوند

          پس باید دوره‌های آموزشی خصوصاً دوره متوسطه بتواند از عهده آموزش افراد برآید و آنها را آماده ورود به بازار کار نماید و در این میان مسأله تعیین رشته و هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های درخور استعداد آنها، می‌تواند نقش مهمی در پربارکردن آموزش و پروش داشته باشد

          این تحقیق در پی یافتن پاسخ به این مسأله است که نیازهای دانش‌آموزان برای انتخاب رشته مناسب چیست و چه راهکارهایی در این مسیر نیاز است

تعریف موضوع پژوهش (بیان مسأله):

            بررسی نیازهای دانش‌آموزان سال اول متوسطه جهت انتخاب بهینه رشته تحصیلی از دیدگاه معلمان شهرستان اردکان

          انتخاب رشته درست از عوامل مهم موفقیت دانش‌آموزان در مسیر تحصیلی مقطع متوسطه و مقاطع بالاتر است. نیروی انسانی خصوصاً نیروی کار ماهر و متخصص رکن اساسی و مهم پیشرفت و ترقی هر کشوری است. کشور ما برای توسعه و پاگذاشتن به میدان مسابقه صنعتی جهان باید آموزش و پروش خود و خصوصاً بخش متوسطه و آموزش عالی خود را متحول و دگرگون سازد و از آموزش‌های نظری و محض به سوی آموزش های مهارتی و فنی روی آورد

          دوره متوسطه به دلیل ویژگی خاص خود یعنی جوان و نوجوان‌بودن فراگیران آن و خصوصیات خاص این قشر که بعضی از آنها عبارتند از

          انرژی بالا برای فعالیت بدنی، بروز علاقه و شکوفایی استعداد، نوگرایی و بروز خلاّقیت، دست‌زدن به انتخاب‌های مختلف مثل انتخاب رشته و شغل و غیره دوره حساس و مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر فرهنگی و آموزشی حساب ویژه‌ای برای دوره متوسطه باز کنند

          اینجانب دبیر دبیرستان‌های اردکان می‌باشم و با دانش‌آموزان ارتباط نزدیکی دارم، بارها متوجه شده‌ام که اکثر دانش‌آموزان خصوصاً در سال‌های پایانی مقطع متوسطه از انتخاب رشته خود راضی نیستند و گویا که نیاز آنان برای آگاه‌شدن در زمینه انتخاب رشته در سال اول متوسطه برآورده نشده است، و باعث شده است که بسیاری از آنها علاقه و انگیزه کافی برای ادامه تحصیل در رشته‌ای که انتخاب کرده‌اند نداشته باشند

          به هر ترتیب در این تحقیق انتظار می‌رود نیازهای دانش‌آموزان جهت انتخاب بهینه رشته تحصیلی روشن شود و از نظرات معلمان بعنوان کسانی که در ارتباط تنگاتنگی با دانش‌آموزان هستند و خود نیز روزی با همین مسأله در دوران تحصیلی روبرو بوده‌اند، استفاده شود

اهمیت و ضرورت مسأله

            تحقیق یکی از محورهای توسعه هر کشوری است. «اگر کمی عمیق بیندیشیم درمی‌‌یابیم که کلید رشد و ترقی چشمگیر دنیای غرب در جهات مختلف علمی، تحقیقات و بررسی‌های مستند و دقیق آن قوم بوده است»[3]

          اگر در دوره متوسطه فراگیران درست هدایت شوند، می‌شود گفت جامعه درست هدایت شده، چرا که قشر عظیم نوجوان و جوان که در این دوره مشغول به تحصیل هستند؛ فردا امور جامعه را بر عهده گرفته و اداره‌کننده جامعه خود می‌شوند پس برای آنکه دانش‌آموزان در انتخاب‌های خود برای رشته‌های تحصیلی موفق بوده و درست عمل کنند بایستی راجع به چرایی انتخاب‌های آنان و راه‌های درست برای انتخاب رشته تحقیق و بررسی‌های همه‌جانبه‌ای صورت گیرد تا علایق و استعداد آنان کشف شده و نیازرهای جامعه مشخص گردد و همچنین مشکلات سر راه آشکار شده و بعد دست به انتخاب رشته بزنند

          آموزش و پرورش هرجامعه باید به شکلی سازمان یابد که از عهده وظایف، هدف‌ها و کارکردهای خود برآید و بتواند قوا و استعدادهای نهفته فراگیران را شکوفا ساخته آنها را مطابق نیاز جامعه و علاقه خود پرورش دهد در کشور ما نیز نه‌تنها در زمینه توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر ضرورت تغییر احساس شده، بلکه باتوجه به رشد سریع جمعیت جوان و لزوم اشتغال آنان و همچنین صنعتی‌شدن جامعه، لزوم تغییر در نوع آموزش افراد جامعه احساس شده و لازم است تغییراتی درجهت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه صنعتی و خواست افراد ایجاد شود

 اهداف تحقیق:

            « در اجرای پژوهش‌های علمی پس از بیان مسأله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به صورت عملیاتی که از طریق مشاهده‌های عینی قابل دستیابی است بیان می‌کند. در برخی از پژوهش‌ها محقق بجای طرح سؤال‌های پژوهشی یا فرضیه فقط به بیان هدف می‌پردازد. این امر معمولاً در تحقیقات کیفی به چشم می‌خورد»[4]

          در تحقیق حاضر نیز اهداف کلی زیر از سوی محقق موردنظر است

          1- بررسی روند انتخاب رشته دانش‌آموزان درحال حاضر

          2- بررسی نیازهای دانش‌آموزان جهت انتخاب رشته بهتر

پرسش های تحقیق

            « در مطالعات کیفی و توصیفی که از روش‌های تحقیق میدانی است از سؤال‌های توصیفی جهت انحام پژوهش استفاده می‌شود»[5]

          این‌گونه سؤال‌ها معمولاً از کلمات «چه می‌باشد»، «چیست»، «چگونه است» استفاده می‌شود. تحقیق اینجانب نیز درپی پاسخ‌دادن به این سؤالات می‌باشد

الف) سؤال کلی

            معلمان، شرایط و روش‌های مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

ب) سؤالات ویژه

          1- از نظر معلمان، دانش‌آموزان بیشتر با چه ملاکی به انتخاب رشته مبادرت می‌ورزند؟

          2- از نظر معلمان، دانش‌آموزان تا چه اندازه به استعداد و توانایی خود در روی‌آوردن به رشته‌های مختلف توجه دارند؟

          3- نظر معلمان، در مورد انتخاب رشته دانش‌آموزان صرفاً باتوجه به معدل چگونه است؟

          4- معلمین بندهای مختلف آئین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را جهت انتخاب رشته چگونه ارزیابی می‌کنند؟

          5- از نظر معلمان، درحال حاضر نقش فرهنگ اجتماعی و ارزش‌های حاکم برجامعه در مورد انتخاب رشته چگونه است؟

          6- از نظر معلمان، فرآیند آماده‌سازی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته درحال حاضر چگونه است؟

          7- از نظر معلمان، درحال حاضر نیازهای آموزشی دانش‌آموزان جهت انتخاب رشته تا چه حد برآورده شده است؟

          بهرحال سعی شده است در این پژوهش کلیه نیازهای آموزشی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، تا روند انتخاب رشته دانش‌آموزان روز به روز بهتر شود

روش تحقیق

            « بطورکلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری باتوجه به 2 ملاکِ هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم می‌شود».[6]

          تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند. الف: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه و تحقیق اینجانب از نوع کاربری می‌باشد (از جهت هدف تحقیق) تحقیق کاربری هدفش توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (انتخاب رشته)

          « و از لحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است».[7]

          تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف‌کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری‌دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد

          تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد.[8]

          1- تحقیق پیمایشی (survey  research)

          2- تحقیق همبستگی (correlational  research)

          3- اقدام پژوهی(Action  research)

          4- بررسی موردی (case  study)

          5- تحقیق پس رویدادی (EX-Post  Facto  research)

          تحقیق اینجانب باتوجه به تقسیم‌بندی بالا از نوع پیمایشی می‌باشد که برای سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر بکار می‌رود

          الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

          ب) چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟

          ج) وضعیت موجود و مطلوب چگونه هست و باید باشد؟

جامعه آماری:

            باتوجه به تعریف بیان شده در مورد جامعه آماری که عبارتست از [مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت‌ها و متغیرهای آن واحد به مطالعه بپردازد].[9]

[1] – صافی، احمد، 1373، ص10

[2] – محسنی، منوچهر، 69، ص331

[3] نادری، عزت‌الله، سیف نراقی، مریم، 1380، ص32

[4] – سرمد، زهره و همکاران، 1377، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص33

[5] – سرمد، زهره و همکاران،  1377، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص34

[6] – سرمد، زهره و همکاران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص

[7] – همان منبع

[8] – زهره، سرمد و همکاران، روش تحقیق در علوم رفتاری، ص82

[9] – همان منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با word

چکیده تحقیق
فصل اول طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرها
فصل دوم :ادبیات تحقیق
مقدمه
روش تدریس
2- نظام مکتبی در ایران
1/2- آزادیها
2/2- خلیفه
3- 2درسها
3- روش توضیحی
4- روش سخنرانی
5- روش اکتشافی
6- حل مسئله
7- روش مباحثه و انواع آن
1/7- بحث کنترل شده توسط معلم
2/7- بحث آزاد
3/7- روش بحث گروهی
8- فن پرسش و پاسخ
1/8- فرصت سؤال
2/8- پرسش های پی گیر
3-8- مهارت پرسش
9- واحد کار ( پروژه )
آموختن از طریق قیاس و استقراء
فن تمرین
تلفیق روشها
ارائه درس جدید
انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها
عوامل موثر در بهبود صدا
جدول ارزشیابی صدا
جمع بندی اتفاقی
مسائل ناشی از معلم
حفظ بی غرضی و داشتن سعه صدر
تعیین عمق مسئله
شناخت دانش آموز
انواع رفتارهایی که از دانش آموزان سر می زند
تغییر رفتارهای ناپسند دانش آموزان
نادیده گرفتن رفتارهای ناپسند در کلاس
شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری و اداره امور کلاس
صحبت با دانش آموزان
چند رهنمود کلی در زمینه رفتار معلم در کلاس
نتایج تحقیقات
نتیجه گیری
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روشهای نمونه گیری
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
تحلیل فرضیه های تحقیق
نتایج تحقیق
الف- نتایج توصیفی
ب- نتایج استنباطی
مشکلات و تنگناهای تحقیق
پیشنهادات
الف – پیشنهادات اجرایی
ب- پیشنهادات تحقیقی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (1) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب رشته تدریس معلمان
جدول شماره (2) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه تدریس
جدول شماره (3) توزیع فراوانی جامعه بر حسب سابقه تدریس و جنسیت
جدول شماره (4) توزیع فراوانی جامعه بر حسب رشته تدریس و جنسیت
جدول شماره (5) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت
جدول شماره (6) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت
جدول شماره (7) توزیع فراوانی نمونه بر حسب رشته تدریس معلمان و جنسیت
جدول شماره (8) حضور معلم در کلاس با آمادگی قبلی
جدول شماره (9) استفاده بهینه معلم از وقت کلاس
جدول شماره (10) ارائه فعالیتهای متنوع توسط معلم
جدول شماره (11) زنده و شاد و فعال نگهداشتن کلاس درس
جدول شماره (12) کنجکاو نمودن دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی
جدول شماره (13) وفق دادن مطالب درسی جدید با آموخته های قبلی دانش آموزان
جدول شماره ( 14) ارائه تکالیف به دانش آموزان از ابتدای ورود به کلاس
جدول شماره (15) پذیرش اشتباه توسط معلم
جدول شماره (16) ترتیب دادن موقعیت برای دانش آموزان جهت فعالیت درسی مداوم
جدول شماره (17) تسلط کامل بر مطالب درسی
جدول شماره (18) تفویض مسئولیت در حفظ و نگهداری از وسایل موجود در ;
جدول شماره (19) تعیین تکلیف و روش تدریس متناسب با تواناییها و تفاوتهای ;
جدول شماره (20) عصبانیت شدید در مقابل بی انضباطی دانش آموزان در کلاس
جدول شماره 21 شناسایی به موقع رفتارهای ناپسند دانش آموزان در کلاس درس
جدول شماره (22) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
جدول شماره (23) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
جدول شماره (24) تاکید بر استفاده از روش تدریس سخنرانی
جدول شماره (25) صرف وقت کلاس برای دانش آموزان ممتاز
جدول شماره (26) اعمال مقررات خشک و رسمی در کلاس
جدول شماره (27) تغییر در ترتیب نشستن دانش آموزان متناسب با موضوع درس;
جدول شماره (28) ارائه مثالهای مرتبط با نیازهای دانش آموزان جهت تنظیم مطالب درسی
جدول شماره (29) ارائه مطالب آموزشی بر اساس سطح فکری و شناختی دانش آموزان
جدول شماره (30) احساس خستگی در دانش آموزان نسبت به نحوه تدریس معلم
جدول شماره (31) ارائه تکالیف در راستای مطالب ارائه شده در کلاس
جدول شماره (32) علاقه مندی به تدریس و کار با دانش آموزان
جدول شماره (33) درک انتظارات دانش آموزان توسط معلم
جدول شماره (34) فراهم آوردن شرایط لازم برای یادگیری دانش آموزان
جدول شماره (35) استقبال از نظرات دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی
جدول شماره (36) جویا شدن نظر دانش آموزان در تصمیم گیری های مربوط به کلاس
جدول شماره (37) عدم دستپاچگی در قبال سؤالات غیر منتظره دانش آموزان
جدول شماره (38) سعی بر تفهیم مطالب درسی بر کل دانش آموزان
جدول شماره (39) چشم پوشی از برخی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان بخاطر ;
جدول شماره (40) دخالت دادن بد رفتاریهای دانش آموزان در نمره کلاسی آنها
جدول شماره (41) تجدید نظر در روش تدریس برای رفع بی نظمی کلاس
جدول شماره (42) رعایت مقررات مدرسه ( ورود و خروج به موقع )
جدول شماره (43) محاسبه واریانس گروهها

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (1) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب رشته تدریس
نمودار شماره (2) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه تدریس معلمان
نمودار شماره (3) توزیع فراوانی درصد جامعه آماری بر حسب جنسیت
نمودار شماره (4) توزیع فراوانی درصدی نمونه بر حسب جنسیت
نمودار شماره (5) توزیع فراوانی درصد نمونه بر حسب رشته تدریس و جنسیت
نمودار شماره (6) حضور معلم در کلاس با آمادگی قبلی
نمودار شماره (7) استفاده بهینه معلم از وقت کلاس
نمودار شماره (8) ارائه فعالیتهای متنوع توسط معلم
نمودار شماره (9) زنده و شاد و فعال نگهداشتن کلاس درس
نمودار شماره (10) کنجکاو نمودن دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی
نمودار شماره (11) وفق دادن مطالب درسی جدید با آموخته های قبلی دانش آموزان
نمودار شماره (12) ارائه تکالیف به دانش آموزان از ابتدای ورود به کلاس
نمودار شماره (13) پذیرش اشتباه توسط معلم
نمودار شماره (14) ترتیب دادن موقعیت برای دانش آموزان جهت فعالیت درسی مداوم
نمودار شماره (15) تسلط کامل بر مطالب درسی
نمودار شماره (16) تفویض مسئولیت در حفظ و نگهداری از وسایل موجود در کلاس ;
نمودار شماره (17) تعیین تکلیف و روش تدریس متناسب با تواناییها و تفاوتهای ;
نمودار شماره (18) عصبانیت شدید در مقابل بی انضباطی دانش آموزان در کلاس
نمودار شماره (19) شناسایی به موقع رفتارهای ناپسند دانش آموزان در کلاس درس
نمودار شماره (20) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
نمودار شماره (21) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
نمودار شماره (22) تاکید بر استفاده از روش تدریس سخنرانی
نمودار شماره (23) صرف وقت کلاس برای دانش آموزان ممتاز
نمودار شماره (24) اعمال مقررات خشک و رسمی در کلاس
نمودار شماره (25) تغییر در ترتیب نشستن دانش آموزان، متناسب با موضوع درس ;
نمودار شماره (26) ارائه مثالهای مرتبط با نیازهای دانش آموزان جهت تفهیم مطالب درسی
نمودار شماره (27) ارائه مطالب آموزشی بر اساس سطح فکری و شناختی دانش آموزان
نمودار شماره (28) احساس خستگی در دانش آموزان نسبت به نحوه تدریس معلم
نمودار شماره (29) ارائه تکالیف در راستای مطالب ارائه شده در کلاس
نمودار شماره (30) علاقمندی به تدریس و کار با دانش آموزان
نمودار شماره (31) درک انتظارات دانش آموزان توسط معلم
نمودار شماره (32) فراهم آوردن شرایط لازم برای یادگیری دانش آموزان
نمودار شماره (33) استقبال از نظرات دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی
نمودار شماره (34) جویا شدن نظر دانش آموزان در تصمیم گیریهای مربوط به کلاس
نمودار شماره (35) عدم دستپاچگی در قبال سؤالات غیر منتظره دانش آموزان
نمودار شماره (36) سعی در تنظیم مطالب درسی بر کل دانش آموزان
نمودار شماره (37) چشم پوشی از برخی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان بخاطر ;;
نمودار شماره (38) دخالت دادن بد رفتاریهای دانش آموزان در نمره کلاسی آنها
نمودار شماره (39) تجدید نظر در روش تدریس برای رفع بی نظمی کلاس
نمودار شماره (40) رعایت مقررات مدرسه ( ورود و خروج به موقع )

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با word

1- پارسا، محمد، کاربرد روان شناسی در تدریس، تهران،
2- پازارگادی، علاء الدین، شاهراه تدریس، مدرسه عالی شمیران، تهران
3- شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیر کبیر، تهران ،
4- شکوهی ( دکتر)، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،
5- قورچیان، نادرقلی، روشهای تدریس
6- گرونلند، نرمان، هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی، ترجمه امان الله صفوی، چاپ دوم، انتشارات رشد، تهران،
7- حجت انصاری، احمد (1374) بررسی تاثیر جو روانی – اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، رساله فوق لیسانس، شماره رساله 584
8- اندرسون، لوین دبلیو (1377) افزایش اثر بخشی معلمان، ترجمه محمد امینی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول
9- سلیم، قربانعلی (1375) روش تحقیق در علوم تربیتی، تهران، انتشارات بعثت
10- ساعتچی، محمود ( 1374 ) روانشناسی کاربردی برای مدیران، تهران، نشر ویرایش، چاپ اول
11- صفوی، امان الله (1376) کلیات روشها و فنون تدریس، تهران، نشر ایران
12- قاسمی پویا، اقبال (1370) ویژگی های حرفه ای معلم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
13- کالاهان، جوزف ا، لئونارد، اج، کلارک (1370) آموزش در دوزه متوسطه ، ترجمه جواد طهوریان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم
14- ملکی، حسن (1376) صلاحیتهای حرفه معلمی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول
15- هومن، صدرعلی (1383)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران، انتشارات سمت
منابع خارجی
16 De Cecco , John P. (1966). The psychology and instruction . New jersey , prentice – Hall

چکیده تحقیق

بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم درکلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ارومیه هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و به روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق از معلمان مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ارومیه تشکیل شده است. حجم جامعه آماری 390 نفر می باشد که از بین آنها 150 نفر با روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند

روش جمع آوری اطلاعات برای سابقه تحقیق از نوع کتابخانه ای و برای آزمایش فرضیه ها از نوع میدانی است. متغیر روش تدریس معلم در کلاس درس به کمک یک پرسشنامه 35 سئوالی با طیف لیکرت مورد اندازه گیری قرار گرفته و پیشرفت تحصیلی کلاس، از مدارک و اسناد ( لیست نمرات دبیران ) و رایانه های دبیرستانها  استخراج گردیده است

برای تجزیه تحلیل اطلاعات  از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.  از آمار توصیفی برای تجزیه تحلیل تک تک سئوالات پرسشنامه به صورت توزیع فراوانی، درصد، میانگین و نمودار ستونی استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین میزان همبستگی و متغیر اصلی ( روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) استفاده گردیده است

برای آزمون فرضیه های شماره 1 و 2 از جدول Z فیشر و در فرضیه شماره 3 نیز از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین تفاوت بین آنها استفاده بعمل آمده است

نتایج استنباطی  تحقیق به شرح ذیل می باشد

1-    بین روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 89 درصدضریب همبستگی وجود دارد

2-    بین روش تدریس معلمان زن و مرد تفاوتی مشاهده نگردیده است

3-    بین روش تدریس معلمان بر حسب رشته های تدریس تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

4-    بین روش تدریس معلمان بر حسب سوابق تدریس تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

کلیدواژه ها :

روشهای تدریس معلم در کلاس درس، پیشرفت تحصیلی، رشته تدریس  علوم انسانی، رشته های تدریس علوم پایه، سوابق تدریس

مقدمه

پیشرفت و ترقی  هر جامعه ای در سایه نوع و کیفیت فعالیتی است که در مدارس  انجام می گیرد. نقش معلم را به عنوان شخصی که ارتباط تنگاتنگی با دانش آموزان دارد نمی توان نادیده گرفت آموزش  و پرورش نسل فعلی جامعه، در میان نیازهای دیگر، از اولویتهای خاصی برخوردار می باشد و آماده سازی معلم برای کلاس درس و نحوه برخورد او با دانش آموزان، شیوه تدرس توجه ویژه ای را می طلبد (میر کمالی، 1373 ص 27)

معلمان در کلاسها با دانش آموزانی که از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی و روانی متفاوت هستند، روبرو می باشد که در کردار و گفتارشان از معلمان خویش تقلید می کنند و حتی در توجیه  اعمال خود به معلمان خویش استناد می کنند. به این علت به نظر می رسید یک معلم باید تمام  خصلتهای خوب یک انسان کامل را داشته باشد. ولی واقعیت این است که معلم مانند سایر افراد جامعه در برخی خصوصیات برجسته و در برخی دیگر متوسط و در بعضی نیز ضعیف می باشد. بنابراین  معلم باید همواره خود را مورد ارزیابی قرار دهد و با شناخت نقاط ضعف خویش، در جهت افزودن بر خصلتهای برجسته، خود را متحول سازد ( صفوی، 1376 ص 85)

قابل ذکر است شیوه تدریس دارای مجموعه مهارتهای شخصی و ذاتی می باشد که شاید تمامی معلمان  به یک اندازه از آن برخوردار نباشند، لذا  در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی شیوه تدریس  معلمان از لحاظ  جنسیت، رشته تدریس و سوابق تدریس، میزان ارتباط آن را  با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن  سازد، تا از این طریق خدمتی هر چند ناچیز در حیث ارائه اطلاعات مورد نیاز به دست اندرکاران آموزش و پرورش، بخصوص معلمان زحمتکش فراهم گردد

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلیم و تربیت الگوهای تدریس می باشد که در فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد

با این همه در متون علمی کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته است ( کولین و لاسلت، ترجمه صباغیان، 1373، ص 45)

میلر تدریس را فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان می کند تعریف کرده است  یعنی تدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد. قابل ذکر است منظور از هدف اینجا، ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد

نخستین گام در تدریس طراحی سنجیده و آگاهانه فعالیتهای مربوط به تدریس می باشد  که شامل ویژگی های خاص تدریس از جمله

1-    وجود تعامل در رابطه متقابل بین معلم  و شاگرد

2-    هدف دار بودن فعالیتهای معلم

3-    مفاهیم به طریقی ارائه شود که متناسب با فهم و توانایی شاگردان باشد

در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاههای علمی معلم نیست که موثر واقع می شود بلکه کل شخصیت اوست که ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد، تاثیر می گذارد ( شعبانی، 1372، ص 81)

بنا به ملاحظات فوق، تحقیق حاضر در صدد است، ضمن اهمیت دادن به مساله، آن را  از بعد روش تدریس بررسی و  میزان ارتباط آن را با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن نماید و راه را برای مطالعات و تحقیقات دقیق تر و تجربی تر هموار نموده و معلمان را با صلاحیتهای حرفه ای  شغل خویش بیش از بیش آگاه نماید

ضرورت و اهمیت تحقیق

مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ  می کند روش تدریس می نامند که موجب ایجاد شرایط مطلوب  یادگیری در دانش آموزان می شود و روند آموختن را تسهیل می نماید. الگوهای تدریس یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلم و تربیت است انتخاب الگوی تدریس به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت بستگی دارد. انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است  معمولا معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله و خط مشی، روش مناسب تدریس  خود را انتخاب می کند ( شعبانی، 1372، ص 90)

تدریس از روشها و فنون بسیار دقیق و حساسی برخوردار است چنانچه با روشهای علمی و با درایت  و نکته سنجی لازم بکار گرفته شود، به فراگیران کمک می کند تا در فعالیت یادگیری موفق شوند و همچنین به مدرسان کمک می کند تا با اطمینان و اعتقاد به خود از حداکثر توان در جهت تسهیل امر یادگیری و تاثیر پذیری  بهره گیرند ( هوی و میسکل، 1382 ص 215)

در این راستا پژوهش مورد نظر در پی آن است  مشخص نماید که روشهای تدریس تا چه میزان به دانش فنی  و توان علمی مدرس  و تا چه میزان به شخصیت و توان ذاتی مدرس مربوط می باشد و همچنین روشهای تدریس چه رابطه ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد. در مجموعه این قبیل اطلاعات  می تواند زمینه را برای تلاش هر چه بیشتر، در جهت بهبود فرایند یاد دهی– یادگیری فراهم آورد

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی رابطه بین روش تدریس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد

اهداف جزئی :

1-    تعیین میزان مهارت تدریس معلمان  جامعه آماری

2-    تعیین تفاوت بین روشهای تدریس معلمان مرد و زن

3-    تعیین تفاوت بین روشهای تدریس معلمان و موفقیت تحصیلی رشته های تحصیلی  علوم انسانی و  علوم پایه (  تجربی و ریاضی )

4-    تعیین میزان مهارتهای تدریس معلمان با سوابق آنان

5-    ارائه پیشنهادات عملی و کاربردی به دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی :

بین روش تدریس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

فرضیه های فرعی  :

1-    رابطه بین روش تدریس و موفقیت  تحصیلی دانش آموزان  بر حسب جنسیت متفاوت است

2-    رابطه بین روش تدریس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر حسب رشته های تحصیلی علوم انسانی و علوم پایه ( تجربی و ریاضی ) متفاوت است

3-    بین روش تدریس بر حسب سوابق تدریس معلمان تفاوت وجود دارد

تعریف اصطلاحات و متغیرها

روش تدریس:

تعریف مفهومی :

 روش تدریس به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط و  امکانات اتخاذ می کند می گویند ( شعبانی، 1372، ص 90)

تعریف عملیاتی : در این تحقیق روش تدریس با متغیرهای زیر اندازه گیری می شود

معلم با برنامه ریزی قبلی روش تدریس متفاوتی اتخاذ می کند، بر اساس روش تدریس و مطالب آموزشی نوین کلاس را سازماندهی می کند. از آموخته های قبلی دانش آموزان ارزشیابی بعمل آورده و مطالب جدید درس را با مطالب قبلی وفق می دهد و آنها را به شرکت فعال در بحث کلاسی تشویق و ترغیب نموده و کلاس را به صورت فعال اداره و در جریان  تدریس بر کلیه دانش آموزان نظارت می کند و مسائل  بالقوه ای را که منجر به تشنج می شود به نحوی شناسایی و کاهش می دهد

موفقیت تحصیلی :

تعریف مفهومی : منظور از موفقیت تحصیلی، موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص با تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش، منظور از موفقیت تحصیلی ( دستیابی به اهداف آموزشی هر دوره آموزشی است )

تعریف عملیاتی : در  این تحقیق موفقیت کل کلاس مد نظر است که از طریق میانگین نمرات نهایی درس مورد تدریس معلمان درهر کلاس بدست می آید

 رشته های تدریس علوم انسانی  :

معلمانی که در رشته های ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، معارف اسلامی، ادبیات عرب  تدریس می نمایند در گروه معلمان رشته های تدریس علوم انسانی در نظر گرفته شده اند

رشته های تدریس علوم پایه :

معلمانی که در رشته های ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی تدریس می کنند جزء گروه  معلمان رشته های  تدریس علوم پایه محسوب شده اند


سوابق تدریس :

 طول خدمت کارکنان دولت از جمله معلمان بعد از استخدام در آموزش و پرورش سی سال می باشد در این تحقیق، سابقه آموزشی معلمان مد نظر می باشد که به شش گروه زیر تقسیم شده اند

1-    معلمان تازه استخدام، 5 سال سابقه آموزشی

2-    معلمان دارای 5 تا 10 سال سابقه آموزشی

3-    معلمان دارای 10 تا 15 سال سابقه آموزشی

4-    معلمان دارای 15 تا 20 سال سابقه آموزشی

5-    معلمان دارای 20 تا 25 سال سابقه آموزشی

6-    معلمان دارای 25 تا 30 سال سابقه آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید