دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی با word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی با word

چکیده  
مقدمه  
دانش  
انواع دانش  
مدل عمومی دانش:  
تعاریف مدیریت دانش(Knowledge Management )  
اهمیت و ضرورت مدیریت دانش  
فرایند مدیریت دانش  
رویکردهای مدیریت دانش  
موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها  
1 موانع انسانی :  
2 موانع سازمانی:  
3 موانع فرهنگی:  
4 عوامل سیاسی:  
5 عوامل فنی و تکنولوژیکی:  
تعریف سازمان آموزشی  
لزوم و ضرورت مدیریت دانش در موسسات و سازمان های آموزشی  
مدیران آموزشی و مدیریت دانش  
مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش  
پیامدهای مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی  
مدیریت دانش در آموزش  
یک رویکرد مدیریت دانش در آموزش  
هدف مدیریت دانش در آموزش  
اجرای مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  
راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی با word

آرمسترانگ، مایکل، (1381). “مدیریت استراتژیک منابع انسانی”، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی،انتشارات: دفتر پژوهش های فرهنگی

ابطحی، حسین و صلواتی، عادل،(1385).” مدیریت دانش در سازمان”.تهران، پیوند نو

اسکات،ریجارد.(1380).”سازمان ها، سیستم های حقوقی، حقیقی و باز”.ترجمه محمد رضا بهرنگی.تهران:انتشارات کمال تربیت

بقایی نیا، مریم،(1386). “مدیریت دانش “.پرتو ملت، نشریه داخلی بانک ملت.سال دوم.شماره

بهرنگی، محمد رضا، (1380).” مدیریت آموزشی و آموزشگاهی”.انتشارات تابان

جاسبی، عبدالله،(1373).” اصول و مبانی مدیریت”. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی

جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش،(1382).” مقاله مدیریت دانش در سازمان”. مجله تدبیر. شماره 142

خانیان، محمد ربیع سام، (1387).” خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی- مفاهیم- نظریه ها- تکنیک ها و سنجش”.تهران، انتشارات رسانه تخصصی

شریف زاده، فتاح و بودلایی، حسن،( 1387).”مدیریت دانش در سازمان های اداری، تولیدی و خدماتی”. تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی

علاقه بند، علی، (1384). “مدیریت عمومی”. تهران: نشر روان

غفارشجاع، نازیلا و رسولی نوری، سمیه،(1388).” مقاله کاربرد تئوری های مدیریت دانش در مدیریت آموزش”

فرنچ، وندال؛ اچ بل،سیسیل، (1382). “مدیریت تحول در سازمان”. مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

قریشی، فاطمه سادات و احمدی، پروین،(1387).” نقش مدیریت دانش در موسسات آموزشی”. مجله مدیریت فردا. شماره 20

لیبوویتز،جی، (1384).”مدیریت دانش”. ترجمه محمد حسن زاده. تهران: سازمان مذیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی

مرادی، ایرج،(1385).مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی.”دانش، مدیریت دانش و دانش آفرینی”. دانشگاه آزاد اسلامی

مک دانلد، جان،(1381).”مدیریت دانش”،ترجمه بدری نیک فطرت،تهران،کیفیت و مدیریت

منصوری، شرمین(1385).”مدیریت دانش”.صنعت خودرو، شماره

موحدزاده،ایوب،(1387).”مدیریت دانش و سازمان های آموزشی”

نوروزیان، میثم،(1385).” دانش مدیریت دانش”.ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر. شماره 176

یمین فیروز،موسی،(1382).”دانش و مدیریت دانش در سازمان ها”. فصلنامه ی کتاب. شماره 53

 یو، چینگ مینگ،(1384).” نقش و تاثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش”. ترجمه لیلا جمشیدی. نامه آموزش عالی.شماره

Efraim Turban.) 2003(“Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy”، John Wiley & Sons، Ltd

Nonaka, Ikujior. (1994). “A dynamic theory of organizational knowledge creation”. Organization science

Petrids.Lisa & NODINE,Thad(2003).KNOWELDGE MANAGEMENT IN EDUATION: DEFINNG THE LANDSCAPE

 

چکیده

    مدیریت دانش یعنی فرآیند استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان و یا به عبارت دیگر فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی. به این ترتیب ملاحظه می شود که دانش دارای فکری است که از دارایی های سنتی سرمایه ای مهم تر خواهد بود. برای بدست آوردن توان تبدیل دانش به مزیت رقابتی، سازمان ها بایستی محیطی فرهنگی به وجود آورند که در آن دانش و اطلاعات تسهیم و مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد. دانش یکی از عوامل تأثیر گذار در کسب مزیت های رقابتی و منابع جمعی است. در سالهای اخیر شاهد ظهور رویکردهای بی شماری در زمینه مدیریت دانش بوده ایم. قدرت دانش یک منبع ارزشمند و مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و تازه، حل مسایل و مشکلات، ایجاد هسته های رقابت و بنیان نهادن موقعیت های جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده است

مدیریت دانش رویکرد نظام مند خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است که در سازمانهای آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر، کاهش بار کاری، افزایش بهره وری، ایجاد فرصت های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند. مدیریت دانش یکی از ابزار ها برای مقابله با مسایل جاری سازمان و موضوع مهمی است، زیرا به مهم ترین سرمایه ارزشمند سازمان یعنی سرمایه فکری(Intellectual capital) مربوط می شود.(موحدزاده،1387)

مقاله حاضر در ابتدا به تشریح دانش،انواع دانش، مدیریت دانش و  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ورویکردها و پیامدهای مدیریت دانش و موانع  ایجاد آن پرداخته و سپس ضرورت و اهمیت آن را در سازمان ها و موسسات آموزشی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها آموزشی را بررسی کرده است.هر چند در سالهای  اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارت برخوردار گردیده است، اما به نظر می رسد هنوز در ارتباط با  به کار گیری آن ذر سازمان آموزشی ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به بعضی از کارکردها و پیامدهای مدیریت دانش در آموزش و سازمان ها ی آموزشی، ضمن تبیین لزوم و ضرورت مدیریت دانش در آموزش، دست اندرکاران نظام آموزشی را، به استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی ترغیب کند.(قریشی،احمدی 1387)

 کلید واژه ها:

       دانش، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، سازمان های آموزشی،خلق دانش، مدیریت دانش در سازمان های آموزشی


مقدمه

     در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار (دانشگر)، مدیریت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد. (ابطحی، صلواتی،1385،پیشگفتار)

 مدیریت دانش در بیشتر سازمانها هنوز در مرحله ابتدایی خود می باشد و این در حالی است که مدیریت داده و مدیریت اطلاعات کانون تحقیقات قابل توجه ای را در حوزه سیستم های اطلاعات به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش به طور فزآینده ای یک فعالیت داد و ستد تفکیک ناپذیر برای بیشتر سازمان ها می باشد[Grover and Divennport,2001]. آگاهی مدیران از ارزش سرمایه های فکری، ذهن آنها را متوجه راه های آزاد سازی این ظرفیت ها و توانایی های پرقدرت کرده است؛ به گونه ای که نوناکا و دیگران (2001) اذعان نموده اند که دانش سازمانی، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار است. پیتر دراکر، نخستین کسی بود که بیش از 25 سال قبل توجه عموم را به این موضوع جلب کرد و از آن زمان تاکنون سایر متفکران امور مدیریتی و شرکت های پیشرو و متعالی در این زمینه گام برداشته اند [مک دانلد ،1381]

مطالعه و بررسی سیر تکاملی مدیریت دانش از گذشته تاکنون، نشان دهنده تغییراتی در نوع و نحوه تفکر بشر است. روزی پول، ثروت و دارایی های مادی نوعی قدرت محسوب می شد، اما در عصر حاضر داشتن فکر فلسفی،  اندیشه نو و نحوه بکارگیری آن در مسیر درست. روزی فقط خروجی و کمیت اهمیت داشت اما امروزه منابع انسانی داخل مجموعه، مدیران، معلمان، دانش آموزان و کیفیت یادگیری یادگیرندگان. در دنیایی که رقابت بین سازمان ها بسیار فشرده است بکارگیری ابزارهای مدیریتی و فن آوری پیشرفته و نوین شرط اساسی موفقیت یک سازمان ازجمله یک سازمان آموزشی می باشد. سازمان های آموزشی به دلیل سروکار داشتن با رشد و تحول انسان ها از پویاترین سازمان ها محسوب می شوند. تحول تغییر نیز از خصوصیات بارز عصر کنونی است. برای سازگاری سازمان ها با تغییرات و تحولات جهانی و حفظ بقای آنها آموزش مهارت ها و دانش به کارکنان ضروری است[بهرنگی،1380]. که رسیدن به این امر جزء با داشتن مدیری که دارای ذهن فلسفی و آگاه  به دانش روز است امکان پذیر نیست.(موحدزاده،1387)

 در دهه های اخیر، انواع موسسات و از جمله موسسات آموزشی، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد، تغییر نیازها و سبک های مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی، اهمیت زیادی جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون خود قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه ی خدمات و محصولات مطلوب تر به مراجعان خود پیشی گرفته اند. البته منظور از این مراجعان در موسسات آموزشی، دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها و کلیه ذینفعان می باشند.سازمان های آموزشی نیز به منظور انطباق با تغییرات محیط های آموزشی و در پاسخ به نیازهای آموزشی های رو به رشد مراجعان خود، ناگزیر از به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام “مدیریت دانش” در موسسات خود می باشند

 این که مدیریت دانش چیست و به چه علت پذیرش این سبک از مدیریت در انواع موسسات وسازمان ها از جمله موسسات و سازمان های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، مطلبی است که در این مقاله سعی شده ، به آن پرداخته شود.(قریشی،احمدی،1387)

 دانش

     قبل از اینکه به تعریف دانش بپردازیم، به بیان تفاوت اصلى میان اطلاعات و دانش مى‏پردازیم.اطلاعات، داده‏هاى پردازش شده موجود در رایانه‏ها هستند که به دلیل تأثیر گسترده فناورى اطلاعات و جهانى شدن، به طور فزاینده‏اى براى همگان قابل دسترسى‏ست.اما درباره مفهوم اطلاع تعابیر ضد و نقیض زیادى وجود دارد و صاحب‏نظران، این اصطلاح را به عنوان یک فرآیند، کالا، صفت و;نیز به کار برده‏اند.بلکر اطلاع را به این صورت تعریف مى‏کند:” چیزى که به کمک آن مى‏توانیم از میان مجموعه امکاناتى که نسبت به آنها چیزى نمى‏دانیم، دست به انتخاب بزنیم.”

اما دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست مى‏آید و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد، یعنى داده‏ها (اطلاعات خام)با پردازش در رایانه به اطلاعات تبدیل مى‏شود که این اطلاعات براى همه مساوى و یکسان است و در مرحله بعد، برداشت و استفاده‏اى که از این برون‏داد یا اطلاعات مى‏شود، دانشى است که تولید مى شود.پس دانش متکى به اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بیشترى مى‏شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که  براى غلبه، کنترل و استفاده صحیح از آن، راهى جز تبدیل آن به دانش نیست، چرا که افراد در رویارویى با انفجار اطلاعات، به راحتى نمى‏توانند به‏ اطلاعات صحیح و مناسب خود براى دانش‏ورزى و خردورزى در زمان مناسب دست پیدا کنند.پس دانش را مى‏توان این گونه تعریف کرد:” دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونى در فرد ایجاد مى‏شود”. (یمین فیروز، 1382)

انواع دانش

     اکثر صاحب نظران در مورد اهمیت دانش در مدیریت  توافق دارند و آن را به دو بعد تقسیم می کنند: بعد اول دانش آشکار (Explicit Knowledge) و بعد دوم دانش ضمنی (Implicit Knowledge). دانش صریح یا آشکار دانشی است که به آسانی قابل انتقال می باشد و می توان آن را به کمک یک سری از نشانه ها (حروف، اعداد و…) در قالب نوشته، صدا، تصویر، عکس، نرم افزار، پایگاه داده مدون و کدگذاری کرد. به همین دلیل به اشتراک گذاری دانش صریح به راحتی امکان پذیر است. معمولا” دانش صریح در سازمان ها به شکل قوانین، رویه های کاری، برنامه های روزمره در می آیند که بر مبنای آنها هریک از کارکنان به انجام وظایف خود مشغول اند.

دانش ضمنی یا پنهان دانشی است ذهنی و شخصی که به آسانی قابل بیان، انتقال، اشتراک و فرموله کردن نیست. بینش، بصیرت، شعور و درک هر شخص، ترفندها و فوت و فن های به کاررفته توسط هر کس در حوزه دانش ضمنی او قرار دارد. دانش ضمنی به سادگی قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و دستورالعمل ها نیست و از طریق مشاهده و تقلید به دست می آید

در اغلب سازمان ها برای بهبود سطح عملکرد سازمان ناگزیر به استفاده از دانش ضمنی کارکنان در راستای دانش صریح آنها می باشیم. بدین منظور باید فضای مناسب برای انتقال این دانش و ایجاد ارتباط کارکنان با یکدیگر فراهم شود چرا که دانش ضمنی اغلب از طریق زبان، بدن و نمایش فیزیکی مهارت ها انتقال می یابد

نوناکا (Nonaka) برای تبدیل دانش در هر سازمان چهار حالت را پیشنهاد می کند (Nonaka,1994)

از دانش ضمنی به دانش ضمنی ( اجتماعی کردن (Socialization): در این حالت افراد از طریق ایجاد تعامل سعی دارند مستقیما” دانش ضمنی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. نکته درخور توجه این است که شخص قادر است بدون استفاده از زبان، دانش ضمنی را دریافت کند. مثلا” از طریق ارتباط رودررو
از دانش صریح به دانش صریح (ترکیب (Combination): دومین حالت تبدیل  دانش بدنبال ترکیب کردن بخش های مختلف دانش آشکار نگاه داشته شده توسط اشخاص و در نتیجه ارائه شکلی نو و جدید است. مثلا” اطلاعات مختلف در یک زمینه خاص را از بخش ها و دپارتمان های مختلف سازمان گرفته و جمع آوری کنیم و در یک گزارش واحد بگنجانیم
از دانش ضمنی به دانش صریح (برونی سازی (Externalization): کدگذاری و رمزبندی تجربه و بینش به شکلی که قابل استفاده توسط دیگران باشد. مثلا” از طریق گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمنی خود را به شکل ملموس درآوریم
از دانش صریح به دانش ضمنی (درونی سازی (Internalization): زمانی که افراد دانش صریح خود را نهادینه کرده و به اشتراک می گذارند و سپس از آن برای وسعت بخشیدن به دانش ضمنی خود و تجدید نظر در آن استفاده می کنند

مشکل و چالش اصلی در مدیریت دانش فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و آشکار است.(موحدزاده،1387)

مدل عمومی دانش

    مدل عمومی دانش، جریان دانش را در 4 فعالیت عمده، سازمان می دهد

1- خلق دانش: کلیه فعالیت هایی که باعث ورود دانش جدید به سازمان می شود.

کاربرد: برای دانش آموزان، معلمان، کارمندان سازمان باید زمینه های فراهم کرد تا افراد بتوانند با یکدیگر بحث و گفتگو کنند زیرا خلق دانش نیاز به ابزارهایی دارد که قوه تفکر را  فعال کند بنابراین گفت و گوی هدفمند عاملی برای به چالش کشیدن تفکر می باشد

در مدرسه و سازمان آ. پ واحدی برای توسعه دانش در نظر گرفته شود و به نوآوری و خلاقیت معلمین  و دانش آموزان اهمیت نشان داده شود

2- ذخیره و نگه داری دانش: ذخیره و نگه داری دانش حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمین می کند

کاربرد: مدیران مدارس، دانش مربی، معلمان و دانش آموزان خود را می توانند به صورت مکتوب نگه داری کنند یا به صورت CD

3- انتقال دانش: جریان یافتن دانش از یک گروه یا فرد در سازمان به گروه یا فرد دیگر

کاربرد: با ایجاد سیستم های الکترونیکی در سازمان، معلمان و اعضای سازمان می توانند از اطلاعات و دانش استفاده کرده و آن را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند

انتقال دانش از طریق گروه های غیر رسمی یعنی صحبت کردن گروهی معلمان و دانش آموزان باعث انتقال سریع دانش و اطلاعات می شود

در نظر گرفتن آموزش های ضمن خدمت، حین خدمت، بعد از خدمت برای معلمان و کارمندان سازمان

4- به کار گیری دانش: از دانش در فرایندهای کسب و کار استفاده شود

کاربرد: دانش مفید و کاربردی باید از طریق مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده و یا منابع مستند و به روز در زمینه تدریس، مدیریت و برنامه ریزی درسی در سازمان آ.پ و مدارس به کار گرفته می شود.(غفار شجاع، رسولی نوری، 1388)

تعاریف مدیریت دانش(Knowledge Management )

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین با word

-1-1بیان مسئله
2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
3-1- اهداف تحقیق
4-1-فرضیات تحقیق
5-1-تعریف مفاهیم
2-1- مفهوم رضایت شغلی
2-2- مؤلفه های رضایت شغلی
3-2- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی
4-2-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
5-2-رضایت و انگیزش شغلی
6-2-رضایت شغلی و روحیه
7-2-روشهای تشخیص رضایت شغلی
8-2-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی
9-2-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی
شرایطی که باعث رضایت شغلی می شود
10-2-مبانی نظری تحقیق
1-10-2نظریه نیاز
2-10-2نظریه انگیزشی
3-10-2 نظریه نگرشی
4-10-2نظریه برابری ( انصاف
5-10-2نظریه برانگیختگی( Activation Theory )
11-2- پیشینه تحقیق
1-3-جامعه آماری تحقیق
2-3-حجم نمونه
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات
4-3-روش تحقیق
5-3-متغیر های تحقیق
6-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
7-3- زمان و مکان پژوهش
4-1- یافته های توصیفی
4-1-1-توصیف سنی معلمین مورد مطالعه
4-1-2-توصیف فراوانی جنسیت معلمین مورد مطالعه
4-1-3-توصیف فراوانی گروه عمده تحصیلی معلمین مورد مطالعه
4-1-4-توصیف فراوانی وضعیت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-1-5-توصیف فراوانی سوال نسبت به شغل فعلی خود علاقه مندم
4-1-6-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه مایل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم »
4-1-7-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که هیچ شغل دیگری مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد »
4-1-8-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه شغل فعلی را به هیچ شغل دیگری عوض نخواهم کرد »
4-1-9-توصیف فراوانی سوال « فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد »
4-1-10-توصیف فراوانی سوال « در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم »
4-1-11-توصیف فراوانی سوال « نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم »
4-1-12-توصیف فراوانی سوال « از شغل خود بسیار راضی هستم »
4-1-13-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست »
4-1-14-توصیف فراوانی سوال « به هنگام اشتغال واقعا احساس استراحت و آرامش می کنم »
4-1-15-توصیف فراوانی سوال « با شغل فعلی ام می توان به بسیاری از امید ها و آرزوهایم دست یابم »
4-1-16-توصیف فراوانی سوال « از شغلم احساس لذت واقعی می کنم »
4-1-17-توصیف فراوانی سوال « اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-18-توصیف فراوانی سوال « بهترین اوقات من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-19-توصیف فراوانی سوال « از حقوق و درامد حاصل از شغلم راضی هستم »
4-1-20-توصیف فراوانی سوال « تمایل دارم که در دروز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر درامد آن ، بلکه به خاطر لذت بخش بودن کار »
4-1-21-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است »
4-1-22-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم
4-1-23-توصیف فراوانی سوال « هنگامی می توانم از توانایی ها و استعداد هایم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم
4-1-24-توصیف فراوانی سوال « تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد »
4-1-25-توصیف فراوانی سوال « در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد »
4-1-26-توصیف فراوانی سوال « از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم »

4-1-27-توصیف فراوانی سوال « از اینکه در جمع کار می کنم احساس لذت می برم »
4-1-28-توصیف فراوانی سوال « از اینکه کار من برای جامعه لازم است احساس غرور می کنم »
4-1-29-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم »
4-1-30-توصیف رضایت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی
1- نتیجه گیری
2-5- بحث یافته های تحقیق
3-5-محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین با word

1- آزاد ، اسدلله . (1375 ) . رضایت از کار ، 11 ، 2 ، 218 ، 208 ، تابستان
2- ازکمپ، استواررت.(1370)،روانشناسی اجتماعی کاربردی(فرهاد ماهر، مترجم)
3- اکرم، دادنیا، روزنامه جمهوری اسلامی، 1378
4- استفن ، رابینز ، مبانی رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1376 .ص
5- بابا جان ، خگو گو گیته ، (1382 ) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خصوصیت فردی ارائه دهندگان رسمی خدمات درمانی ( پرستاران ) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
6- پیت ، کنت واستون ، الیزابت . (1353 ) . عوامل موثر در خرسندی از کار ، ترجمه پروین علومی ، 407 ، 488 ، 513 ، زمستان
7- زارعی ، متین ، ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی . (1375 ) ، ص 26 الی
8- رضائیان ، علی ، رفتار سازمانی چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ،
9- رندال راس ، الیزابت آلتمایر ، رضایتمندی شغلی . ترجمه غلامرضا خواجه پور
10- ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری. چاپ دوم، موسسه نشر ویرایش ، تهران،1376، ص70-65
11- سرداری ، احمد . (1383 ) . بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان
12- سلطانی-ایرج.1341/کتاب بهره وری منابع انسانی/ اصفهان ، انتشارات ارکان، 1384
13- سلطانی ، ایرج . مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی . اضفهان ، انتشارات ارکان ، 1384 ، ص 73 و
14- شاکری نیا ، ایرج ، امنیت و رضایت شغلی کارکنان
15- شفائیان منصوره، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن ، پایان نامه، 1375
16- طالبان ، محمد رضا (1374 ) . تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی . پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده تربیت مدرس
17- طباطبایی ، شهناز (1378 ) ، بررسی مقایسه رضایتمندی شخصی پرستاران و پزشکان از طریق پرسشنامه رضایت شغلی براوفیلد ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا
18- فصل نامه علوم و فن آوری اطلاعات،z.tahvori@yahoo.com، دوره 21، شماره2(1384)ص25-
19- کایا ، ابرو (1998 ) رضایت شغلی کتابداران کشورهای در حال توسعه . گزیده مقالات
20- کورمن ، ابراهام . (1376 ) ، روانشناسی صنعتی و سازمانی . ترجمه حسن شکر کن ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رشد
21- کلهری ، محسن ، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ، سازمان تبلیغات اسلامی . پایان نامه کارشناسی ارشد (1384 )
22- کیت ، دیویس و جان ، نیو اسورم . رفتار انسان در کار . ترجمه محد علی طوسی
23- گلچین، ماهرخ، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی
24- گوهری بهبهانی ، غلامرضا . (1375 ) . بررسی تئوری دو عاملی هرزبرگ در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز ، پایان نامه فوق لیسانس ، شیراز : دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم تربیتی
25- کینان ، کیت (1380 ) . چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ، ترجمه قاسم کریمی

26- مقالات مدیریت،رضایت شغلی و بهره وری،a.sadegi،
27- مرادی، علی بیات و معصوم قنوتی، فاطمه، بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان ها، پایان نامه
28- مایکل ، آرمسترانگ ، راهبردهای مدیریت منابع انسانی ، ترجمه خدایار و حسن موثقی ، تهران . نشر فرایا (1380) ص
29- محمد زاده ، فرید (1378 ) . بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی ، تهران ، شهید بهشتی و ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
30- نوری و همکاران . (1379 ) ، بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی پرستاران
31- نایلی ، محمد علی ، انگیزش شغلی در سازمان ها ، اهواز ، انتشارات دانشگاه شهید چمران
32- هومن ، حیدر علی . (1381 ) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی . تهران : مرکز آموزشی مدیریت دولتی

33-Michel Argyte, the Psychology Of Happiness, by Foutledge, 2001. p .90,

34-Locke,E.A.(1988)The Natureand Causes of Jop Satisfactionin M.Dunnette (ED) ,Handboukol Indnstrial and Organizational Psychology ( 2 nded ) ,palo A (to A:consulting Psychologists Press)

35-Spector,Paul E . (1985 ) . Masurement Of Human Service Staff Satisfaction: Development Of the Jop Satisfaction Survey,American Journal Of Community Psychology,13 (6) , 693 –

Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology,

36- Staw, B.N.Ross,I. Stability in the midst of Change :A
Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology1985.70.469-

37–Weaver,C.N.(1994 ) jop Satissfaction in the Unitted States in the 1980 , Journal Of applied Psych0logy,65,364,
38-togia, A.,Koustelios, A.,& Tsigilis,N. (2004).Job Satisfaction among Greek Academic Librarians.LIS reseaech, 26(3),373-

-1-1بیان مسئله

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد.  میزان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه ی مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است)کلهری،47:1384(

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار، عوامل فردی

رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین میشود روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند(زارعی،81:1375). عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیارنامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه ی پایین  و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. از عواملی که باعث عدم رضایت شغلی می شود می توان به تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، خستگی در کار، نامساعد بودن شرایط کار اشاره کرد)سرداری،67:1383(

سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شود و آنها عبارتند از

پول، امنیت، شرایط مساعدکار، فرصت پیشرفت، روابط شخصی، هماهنگی  با استعداد شخص، هماهنگ بارغبت ، مهارت، همکاران

کسی که رضایت شغلی او بالاست نسبت به شغل خود نگرش مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست نگرش منفی نسبت به کار خود دارد. در متون علمی مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است: هم به عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم به عنوان متغیر مستقل (یعنی اثرگذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم. سوال اصلی تحقیق اینست که چه رابطه ای بین رشته تحصیلی معلمین با رضایت شغلی آنان وجود دارد؟

2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه وجود رضایت شغلی یکی از عوامل مهم مؤثر بر افزایش بهره وری و راندمان کاری در محیط های سازمان است لذا به نظر میرسد سنجش میزان رضایت شغلی آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش آن می تواند به نحو مؤثری در افزایش ارائه خدمات معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مؤثر باشد

بررسی و مطالعه علل و عوامل در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی به بارآوری بسیار منجر می شود و معلمین  خشنود بازدهی بیشتری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل مؤثر رضایت شغلی است، زیرا بازده بالا به پاداش هایی مانند درآمد بالاو ترفیع منجرشده و این عامل به نوبه ی خود موجب رضایت شغلی می شود همچنین اثرات غیرمستقیم رضایت شغلی کارکنان موجب داشتن کارکنان خشنودتر ،سالم تر،  منظم تر با وظیفه و مشتاق یادگیری می شود. همچنین رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است

3-1- اهداف تحقیق

به طور کلی سنجش رضایت از کار، کار مدیران مدارس را ساده خواهد کرد. زیرا این گروه با شناخت عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی می توانند روحیه کارکنان خود را کنترل نمایند. آن را در سطحی بالا نگه دارند و شکوه ها و گلایه ها را کم کنند و درنهایت از میان بردارند

هدف کلی : تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس رشته تحصیلی آن ها

اهداف جزیی : تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آن ها

تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی آنان

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس سن آن ها

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس وضعیت شغلی  آن ها

4-1-فرضیات تحقیق

1-        بین سن معلمین و  رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد

2-        رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است

3-        رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی  انان متفاوت است

4-        رضایت شغلی معلمین  بر اساس وضعیت شغلی آنان متفاوت است

5-1-تعریف مفاهیم

رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می-کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد

رضایت شغلی عبارت است از رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها که فرد از کار خود بدست می-آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند. (دادنیا، 1387)

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می کند. به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند. فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به خدمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد

به منظور تعریف عملیاتی این مفاهیم در پرسشنامه ،سوالات زیر آورده شده است

1 نسبت به شغل فعلی خود بسیار علاقمند هستم

2به هیچ وجه ما یل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم

 3احسا س می کنم که هیچ شغل د یگری  مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد

4به هیچ عنوان شغل فعلی را با شغل دیگری  عوض نخواهم کرد

5فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد

6در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم

7نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم

8از شغل خود بسیار راضی هستم

9احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست

10به هنگام اشتغا ل واقعاً احسا س استراحت و آرامش می کنم

11با شغل فعلی ام می توانم به بسیاری از امیدها و آرزوهایم دست یابم

12از شغلم احساس لذ ت واقعی می کنم

13اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم

14بهترین اوقا ت من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف هستم

15از حقوق و در آمد حاصل از شغلم راضی هستم

16تمایل دارم که در روز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر در آمد آن، بلکه به خاطر

لذت بخش بودن کار

17احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است

18احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم

19هنگامی می توانم از توانایی ها واستعدادها یم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم

20تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد

21احساس می کنم از امنیت شغلی ( ثبات شغلی ) بیشتری برخوردارم

22در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد

23از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم

24از اینکه در جمع کاری می کنم احساس لذت می کنم

25از اینکه کار من برای  جامه لازم وضروری است احساس غرور می کنم

26احساس می کن یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه با word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه با word

چکیده
مقدمه
فصل اول : طرح پژوهش
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهشی
تعریف یادگیری
تعریف انگیزش
تعریف آموزش و پرورش
مطالع آموزش و پرورش از دیدگاه مختلف
آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام
مفهوم یادگیری
رابط آموزش و پرورش با یادگیری
اصول مبتنی بر قوانین یادگیری
میل و رغبت و تأثیر آن در یادگیری
ویژگی های عاطفی، اجتماعی دانش آموزان
اهمیت و معنای انگیزش
تاریخچ نظریات شناختی انگیزش
ماهیت انگیزش
طبقه بندی انگیزه ها
شرایط بوجود آمدن انگیزه ها
انواع  انگیزه ها
نگرشها
انگیز درونی چیست؟
ارزشها
انگیز موفقیت
انگیز پیشرفت تحصیلی چگونه شکل می گیرد
چه افرادی دارای پیشرفت تحصیلی هستند
رابط بین برانگیختگی و انگیزش
اختلال در انگیزه
چگونه می توان علایق را در رفتار دید
انگیز پیشرفت
هوش و پیشرفت تحصیلی
جویند موفقیت و پرهیز کننده از شکست
درماندگی آموخته شده
رابطه بین عزت نفس و موفقیت فرد در تحصیل
رابطه بین بهداشت روانی پیشرفت تحصیلی
بیان راهکارهای پیشرفت تحصیلی
افزایش انگیزش تحصیلی
چگونه در دانش آموزان انگیز تحصیلی ایجاد کنیم
افزایش انگیزه های آموزشی – تحصیلی
چگونگی افزایش انگیزه برای یادگیری
وضع خانوادگی و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
شرایط خانوادگی و تأثیرات آن در پیشرفت تحصیلی
سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
موقعیت اجتماعی- اقتصادی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
محیط اجتماعی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
سخنی دربار معلمان
رابط عاطفی بین معلم و شاگرد و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
تأثیر انتظارات معلم بر پیشرفت تحصیلی
دلایل تأثیر گذاری انتظارات معلم
جو تلاش مطلوب و مدرسه و اهمیت آن در پیشرفت تحصیلی
تشویق و تنبیه و اثر آن در انگیز تحصیلی
تأثیر کیفیت آموزش بر پیشرفت تحصیلی
استفاده از وسایل کمک آموزشی و تأثیر آن در یادگیری مطالب درسی
عوامل گوناگون ایجاد انگیز تحصیلی در کلاس درس
پیشین پژوهش
پژوهش خانم زینب صباحی
پژوهش خانم آمنه همایی
پژوهش خانم زهرا پور بنه صفری
پژوهش خانم سعدیه دیناروندی
پژوهش خانم مرضیه جلوداری
پژوهشهای خارجی
فصل سوم : روش انجام پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری/ روش نمونه گیری
روش و ابزار اندازه گیری
متغیرهای پژوهش
روش تجزیه تحلیل داده ها و روش اجرای پژوهش
فصل چهارم : روش تجزیه تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
فصل ششم : منابع و مأخذ و ضمائم
منابع
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه با word

1- اسپاندلینگ، چرچیل بین، انگیزش در کلاس درس، ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول،

2- امابلی، ترزا، شکوفایی خلاقیت، ترجمه دکتر حسن قاسم زاده و پروین عظیمی، انتشارات دنیای نو، چاپ سوم،

3- بلوم، بنجامین، ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،

4- بیابانگرد، اسمائیل، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،

5- تقی پور ظهیر، علی، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه،

6- تقی پور ظهیر، علی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، انتشارات آگاه،

7- توماس، کریستین، ویزلیته، برنارد، فرزندان خود را در یادگیری درونی یاری کنید،ترجمه عبدالرضاصرافان. انتشارات استان،

8- پارسا، محمد، روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه تهران،

9- روبرت، دیویس، استفن، یلتون، لویس، الکساندر، طراحی سیستم یادگیری، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات خانه دیبا،

10- سیف، علی اکبر، روانشناسی تربیتی، انتشارات پیام نور،

11- ساموئل، پال، انگیزش در آموزش و پرورش، ترجمه محمد علی اصغر مسدود، انتشارات دانشگاه شیراز،

12- شکوهی، غلام حسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی،

13- شریعت مداری، علی، اصول تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر،

14- شریعت مدرای، علی، روان شناسی تربیتی، انتشارات امیرکبیر،

15-  شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی عمومی، انتشارات قوس،

16- فردانش، هاشم، مبادی و اصول نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت،

17- کدیور، پروین، روان شناسی تربیتی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

18- گلاور، جان ای، برونیک، راجراج، روان شناسی تربیتی، ترجمه علی نقی خرازی، انتشارات دانشگاه تهران،

19- لفرانگویس، گایآر، روان شناسی برای آموزش،ترجمه منیجه شهنی ییلاق. انتشارات آرین،

20- لطفی پور، شهناز، کاربرد مواد آموزشی، انتشارات ذوفت

21- وکیلیان، منوچهر، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، انتشارات پیام نور،

22- پوربنه صفری، زهرا، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دفتر و پسر مقطع متوسطه، 1383 (پایان نامه)

23- دیناروندی، سعدیه، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دفتر مقطع متوسطه شهرستان دهلران،

24- صباحی، زینب، بررسی عوامل مؤثر در انگیز تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، 87-

25- مانگری، محمدرضا، بررسی رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سال سوم راهنمایی،

26- همایی، آمنه، افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دور متوسطه سردشت،

چکید پژوهش

عنوان:

فرا تحصیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دور متوسطه

 اهداف جزئی پژوهش:

1- بررسی رابط بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

2- بررسی رابط بین سطح تحصیلات خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3- بررسی رابط بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4- بررسی رابطه بین برقراری رابطه عاطفی مطلوب معلمان با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان

5- بررسی رابطه بین شرایط مطلوب اجتماعی و انگیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

6- بررسی رابطه بین عزت نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان

روش انجام پژوهش:

روش انجام پژوهش در این پروژه از نوع توصیفی فرا تحلیل است. در این روش گردآوری و تچزیه تحلیل اطلاعات به شیو طبقه بندی و محاسب شاخصهای آماری است

جامع آماری:

شامـل کلی پژوهشـهایی است که موضـوع آن بررسی عوامل مـؤثر بر انگیزش تحـصیلی دانـش آموزان پسر دور متوسطه است

نمونه:

به دلیل گسترده بودن جامع آماری در این پژوهش فقط از 5 پروژ داخلی و 5 پروژ خارجی به عنوان نمونه استفاده شده است

روش و ابزار اندازه گیری:

جهت جمع آوری اطلاعات در این زمینه از روش کتایخانه ای استفاده شده است

روش تجزیه تحلیل داده ها:

در این روش (روش فرا تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است چون تحلیلی بر پژوهشهای گذشته است) از گردآوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده به شیو طبقه بندی و محاسب شاخصهای آماری توصیفی میانگین و آمار استنباطی استفاده شده است

فرضیه های پژوهش:

1- بین سطح تحصیلات خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابط معنی داری وجود دارد

2- بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابط معنی داری وجود دارد

3- بین برقراری رابط عاطفی مطلوب معلمان با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابط معنی داری وجود دارد

4- بین شرایط اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان، رابطه معناداری وجود دارد

5- بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه معناداری وجود دارد

6- بین عزت نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان، رابط معناداری وجود دارد

مقدمه

ضرورت تعلیم و تربیت:

ضرورت تعلیم و تربیت و در عین حال پیچیدگی و دشواری تعلیم و تربیت واقعی، موضویستکه هم ملل جهان از آن کم و بیش باخبرند

لذا، هر ملت زنده ای با توجه به سوابق فرهنگی و شرایط اجتماعی خود و متناسب با امکاناتی که در اختیار دارد، نظام خاصی برای تحقیق کمال مطلوب و هدفهای خویش پی ریزی می کند، بدین امید که شاید از این طریق بتواند فرزندان خود را مطابق دلخواه خویش تربیت کند

به همین جهت هم، نظام آموزش و پرورش هر کشوری باید توجه به طبیعت آدمی و امکانات و محدودیتهای رشد او که کم و بیش در همه جا یکسان است، طرح ریزی شود. (شکوهی. 1372 ص 90)

انگیزش شاگرد به درس خواندن از دیدگاه تربیتی اهمیت بسیار دارد، زیر هم هدف است و هم وسیله ایست برای پیشرفت هدفهای تربیتی دیگر

وقتی انگیزش هدف می شود یکی از شرایط لازم برای آموزش و پرورش به شمار می آِد. و هنگامی وسیله انگاشته می شود که مانند هوش یا هر وسیل آموزشی دیگر در کسب مهارت و معلوماتی که مطلوب ماست به شاگرد یاری دهد
(پارسا. 1374 ص 189)

هدف این پژوهش تکرار پژوهشهای قبل و بیان دوبار آنها نیست بلکه ما در این پژوهش قصد داریم به جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری های پژوهشهایی در خصوص موضوع نام برده بپردازیم تا با استفاده از روش فرا تحلیل بتوانیم نتایج جدید و مفیدی بخصوص معلمان و دانش آموزان ارائه دهیم

امیدوارم این پروژه در پایان بتواند گره گشای راه این عزیزان قرار گیرد

بیان مسئله:

واقعیت این است که ایجاد انگیز یادگیری، عامل اصلی فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان است که در مدارس میزان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و در نظام آموزشی، بهای چندانی به آن نداده شده است. همین مسئله یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی بوده و کم آموزی، بی تفاوتی به فعالیتهای کلاسی و کاهش کیفی سطح یادگیری از تبعات منفی آن محسوب می شود. اگر انگیزه را پدید آوردن چنان فضایی در کلاس بدانیم که در آن فرایند کار همسطح و به اندازه نتیج کار مهم است، به این نتیجه می رسیم که مادامی که از فعالیتهای آموزشی معلم کلاس فاقد انگیز لازم برای یادگیری باشد بخش عظیمی از فعایتهای آموزشی معلم بی نتیجه می ماند و کم کردن فاصله میان وضع موجود دانش آموزان و هنجار مطلوب بیشتر و تحقق اهداف شناخته شد تربیت ناممکن تر می شود

تمایلات جسمانی و نیازهای درونی و رغبتها، همگی انگیزه هایی هستند که شخص را وادار به انجام عملی می نمایند و موجب تعدم یک رفتار نسبت به رفتار دیگر می شود این محرکها از درون انسان برمی خیزد و سبب بروز عکس العلهای متفاوت می گردند. هر یک از افراد را عامل خاصی به فعالیت به فعالیت وامی دارد که نوع و میزان فعالیت آنها به قدرت و تحریک آن عامل بستگی دارد. این عامل را انگیزه می گویند

انگیزه و انگزش مفاهیم فرضی هستند نه عینی، یعنی نیروهای درونی هستند که قابل رؤیت نمی باشد و فقط آثارشان با تغییر حالت در انسان قابل مشاهده ا ست

انگیزش موفقیت، جستجوی موفقیت و رقابت با استانداردهای عالی است و میل واشتیاق، تلاش و کوششی است که فرد برای دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیاءِ و امور یا افراد و رسیدن به یک معیار از خود ابراز می دارد. (پوربنه صفری. 1384 ص 2)

اکنون این پژوهش قصد دارد به بررسی عوامل مختلف انگیزش بپردازد تا از این طریق بتواند به شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی نائل آمده و از آن برای کمک به دانش آموزانی که در امر آموزش و ایجاد انگیزه و هدف برای خود با مشکل مواجه اند استفاده کند

اهمیت و ضرورت مسئله:

انگیزه در هر عملی روح آن عمل است که به آن جان دوره می بخشد. در هر زمین تحصیل این مسئله اهمیت بیشتر می یابد و باز این مسئله وقتی در رابطه با دانش آموزان باشد ظریف تر و خطیرتر می شود

تحصیل امری اختیاری است، و تنها عاملی که باعث می شود یک فعال اختیاری از انسان صادر شود اراده و خواست شخصی خود می باشد و تنها عاملی که خواست فرد را به اهمیت عمل اختیاری می رساند انگیزه می باشد. (همایی. 1385 ص 7)

از جمله اصول مبتنی بر قوانین یادگیری، اصل توجه به رغبت تلاش و کوشش شاگردان است

در جریان یادگیری، علاقه، هدف، محرک و کوشش شاگرد، نقش بسزایی دارد. اگر بناست که شاگرد از راه تجربه افکار و عقاید، عادات و عقاید و تمایلات و طرز کار خود را تغییر دهد، باید نسبت به موضوع یادگیری علاقه مند باشد

بنابراین معلم باید علاقه و رغبت شاگردان را نقطه شروع کار خود قرار دهد، در تعیین هدفهای اساسی به آنها کمک کند و سعی کند شاگردان را از روی میل و علاقه به فعالیت وا دارد. (شریعت مداری. 1376 ص 92)

امروزه ضرورت و اهمیت تحصیل و عوامل مؤثر در پیشبرد آن بر هیچ پوشیده نیست. شاید بتوانم با جرأت بگویم که در جامعه امروزی هیچ امری مانند تحصیل و آموزش در اولویت قرار ندارد

زیرا به نظر این جانب، تحصیل تنها وسیله ای است که انسان را به تکامل و قل سعادت می رساند

با توجه به موارد یاد شده از جمله عوامل یادگیری که می توانم در رابطه با انتخاب این موضوع یا مسئله بگویم، علاقه به تحقیق و بررسی در ارتباط با این موضوع مهم است که امیدوارم بتوانم آن را با موفقیت به پایان برسانم

اهداف پژوهش

اهداف کلی و آرمانی:

فرا تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دور متوسطه

 اهداف جزئی:

–   بررسی رابط بین سطح تحصیلات خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  – بررسی رابطه بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی رابط بین برقراری رابط عاطفی مطلوب معلمان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی رابط بین شرایط اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان

–      بررسی رابطه بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

    – بررسی رابط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرضی پژوهش:

1- بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

2- بین سطح تحصیلات خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

3- بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

4- بین برقراری رابط عاطفی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش  آموزان رابطه وجود دارد

5- بین شرایط اجتماعی اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

6- بین عزت نفس دانش آموزان و انگیز تحصیلی آنان رابطه وجود دارد

تعاریف عملیاتی:

انگیزش: نیرو و حالتی درونی، بدنی، یا روانی است که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و تا رسیدن به هدف خاصی سوق دهد

انگیزه در فرهنگ فارسی، به معناسی سبب و علت آمده، یا آنچه کسی را به کاری برمی انگیزد. (پوربنه صفری. 1384 ص 5)

دانش آموزان: به تمامی افرادی که در حال حاضر در مقطع ابتدایی- راهنمایی- متوسطه مشغو به تحصیل می باشند گفته می شود که در این تحقیق منظور تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه پسر می باشد. (مانگری. 1382 ص 7)

تحصیلات والدین: منظور گذراندن یا قرار داشتن در یکی از سطوح بی سواد، زیر دیپلم، دیپلم و لیسانس که مورد نظر در این پژوهش است می باشد

رابطه: وضع یا کیفیتی که دو یا چند چیز یا بخش را به صورت یک چیز متعلق به یک کار مشترک یا گروه را به یکدیگر پیوند می دهد

عاطفی: توانایی یا قابلیت نشان دادن واکنش غیر ارادی، احساس و هیجانی در برابر رویدادها، فرآیند اثرپذیری شخصی و درونی از رویدادها و پدیده ها
(پوربنه صفری . 1384 ص 6)

سلامت روانی: عبارتست از قابلیت برقراری ارتباط هماهنگ و موزون با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضاد، مشکلات و تمایلات فردی به طور منطقی، عادلانه و مناسب. (پوربنه، 1384و ص 7)

روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی: به کلی امکاناتی اطلاق می شود که
می تواند شرایطی را در کلاس بوجود آورد که طی آن یادگیری بهتری انجام می پذیرد، در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات و رفتار و مهارتهای جدیدی را با درک کامل بدست بیاورند. (لطفی پور. 1368 ص 1)

فقر اقتصادی: به معنای عدم تعادل در دخل و خرج و نداشتن قدرت خردی امکانات وسایل آموزشی و کمک آموزشی که در این پژوهش مورد نظر می باشد

شرایط اجتماعی مطلوب: در این پژوهش منظور عادی بودن محیط اطراف دانش آموزان از مجلات و فیلم های مبتذل. نداشتن برداشت منفی جامعه اطراف از دانش آموزان، در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم برای زیستن از طریق مدرسه و خانواده و گروه همسالان. (همایی. 1385 ص 12)

فرا تحلیل: به معنای شکستن اجزاءِ کل به ماوراء فراتر از کل اولیه و سرانجام تحلیل ترکیب شرط ثانویه

در فرا تحلیل، اطلاعات از منابع اولیه استخراج می شوند و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید حاصل می شود. (بیابانگرد، 1380 ص 286)

عزت نفس: در این پژوهش منظور از عزت نفس حالتی از فرد است که در آن، شخص احساس توانمندی، ارزش، اعتماد به نفس و خلاقیت می کند و از داشتن ارتباط و روابط با دیگران احساس لذت می کند

 تعریف یادگیری:

گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است. یادگیری را می توان به راه های گوناگون تعریف کرد

کسب اطلاعات و اندیشه های تازه، عادتهای مختلف، مهارتهای متنوع و راههای گوناگون کردن مسائل، مچنین یادگیری را می توان به صورت کسب اطلاعات رفتار و اعمال پسندیده، یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد

معروف ترین تعریف برای یادگیری این است

یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا داروها پدید می آید نسبت داد. (همایی. 1385 ص 18)

تعریف انگیزش:

اصطلاح انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارند رفتار تعریف کرد

گیج و برلاینر، انگیزش را به فرمان موتور اتومبیل تشبیه کرده اند

سیفرت گفته است: انگیزش یک تعامل یا گرایش به عمل کردن به طریق خاص است. او همچنین انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب
می شود تعریف کرده است

لفراسوا انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند

«دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می دهیم ولی بعضی دیگر را انجام
نمی دهیم انگیزه های ما هستند»

انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست؛ به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. مثلاً وقتی که می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاصی را انجام می دهد، به دنبال انگیز او هستیم

اصلاح انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می رود

راسل در این باره می گوید «انگیزه برای مشخص کردن قصد یا بازده دلخواه یک رفتار به کار می رود»

پس کاربرد اصلاح انگیزه در مورد حیوانات جایز نیست از لحاظ پرورشی، انگیزش در مورد حیوانات جایز نیست

از لـحاظ پرورشی، انگـیزش هم هـدف است و هم وسـیله، به عنـوان هدف، از دانـش آموزان و دانش جویان می خواهـیم نسـبت به موضـوعهای مخـتلف علـمی و اجتـماعی عـلاقه کسـب کنند

از این رو تمام برنامه هـای درسی که برای آنـها فعالیت های حوز عاطـفی در نظـر گرفـته شده است، دارای هدف های انگیزشی هستند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آیـد و تأثیر آن بر یادگـیری کاملاً آشکار است

اگر دانش آموزان و دانشجویان نسبت به درس بی علاقه باشند. به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد. تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهند داد و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آنها نخواهد شد. اما اگر نسبت به درس یا مطلب درسی علاقه مند باشند هم به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد هم تکالیف درسی خود را به خوبی انجام می دهند و به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمین مطالب درسی خواهند رفت و هم پیشرفت زیادی نصیب آنها خواهد شد. (همان منبع. ص 21)

تعریف آموزش و پرورش:

آموزش، در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارتها به دیگران است به طوری که این مهارتها و معلومات به کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند

پـرورش به معـنای فراهم آوردن زمیـنه برای شکوفایی تواییهای درونـی و استعـدادهای طبیـعی است. آموزش که به عنوان وسیل زمینه ساز پرورش است، همراه با پرورش به صورت دو مفهوم مترادف، معادل با واژ تربیت، که آن نیز به معنای پروردن و یاد آوردن است به کار برده می شود

پس آموزش و پرورش امریست مختص انسانها که در زمانها و مکانهای مختلف به صورتهای متفاوتی تعبیر و تفسیر می شود. مثلاً در قدیم در ایران باستان، منظور از آموزش و پرورش بیشتر رشد و توسع مهارتهای بدنی و کمی هم آشنـا کردن کـودکان و نوجوانان با آداب و سوم آن زمان بوده است

به عبارت دیگر، زمانی که دربار آموزش و پرورش قوم ماد یا پارس در ایران صحبت می کنیم در حقیقت دربار انتقال مهارتهای بدنی و فولکلور آن زمان فکر می کنیم، بدون  اینکه این نوع آموزش و پرورش ارتباط نزدیکی با فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه معرفت داشته باشد. اما در قرن 19 میلادی، تصور انسان فرهیخته به عنوان کسی که از هم جنبه های جسمانی، اخلاقی، عقلانی و اجتماعی رشد یافته است پدیدار شد و آموزش و پرورش (تربیت به مفهوم اخص) به عنوان عامل انتقال دهند فرهنگ و دستاوردهای فرد و تجربه به انسان بوجود آورند تحول و دگرگونی درونی، با توجه به طبیعت و تواناییهای بلقو انسان، در نظر گرفته شد، و در صورتی که این تغییرات در رفتار و کردار فرد سودمند توانند بود که موجودیت یک انسان را سازمان دهنده و وحدت بخشند. (تقی پورظهیر .1372 ص 39)

مطالع آموزش و پرورش از دیدگاه های مختلف:

آموزش و پرورش را از دو دیدگاه می توان مورد مطالعه قرار داد

نخست، آموزش و پرورش به عنوان یک رشت تحصیلی که دارای مفاهیم، نظریه ها، اصول و روشهای پژوهش خاص خود است

در این صـورت باید مشخـص شود که آمـوزش و پـرورش، مانند فیزیک و شیمی اشتراک پـایه ای و مستقل است یا یک رشته ای است کاربردی مانند مهندسی که کاربرد عـلوم فیزیکـی است

از آنجایی که آموزش و پرورش از یافته های روان شناسی و فلسفه و سایر رشته ها در بهبود مشی و عمل تربیتی خود سود می برد، تصور می شود که آموزش و پرورش رشته ای کاربردی است

آموزش و پرورش به فرآیندی اطلاق می شود که نه تنها موجبات رشد هم
توانایی های فرد را به ویژه کیفیات ذهنی که متضمن فهم و معرفت است، فراهم می آورد، بلکه به مطلوبیت آنها نیز دارد. (همان منبع. ص 31)

آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام:

آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام فراهم آوردن زمین رشد و تکامل همه جانب انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق «الله» با برنامه ای منظم و سنجیده است. به این اعتبار، هدف آموزش و پرورش در اسلام شناخت خود، جامعه و هستی و از این طریق وجود باری تعالی است

هدف از این شناخت نیز پی بردن و عمل کردن به وظایف و مسئولیت ها در برابر خود و جامعه و هستی و پرستش حق تعالی است. (همان منبع. ص 130)

آموزش و پرورش و آزادی یادگیری:

توانایی درک و فهم و داوری انسان در پرتو آموزش و پرورش توسعه می یابد. امکـان ندارد هم مردم برای همیشه (در سراسر زنـدگی خودشـان) از آموزش و پـرورش آزاد، بهره مـند شوند، اما این امکان وجود دارد که پایه و اساس این نوع آموزش و پرورش در نوجوانی وجوانی گذاشته شود

به عبارت دیگر، مقصود از آموزش و پرورش این نیست که به یادگیرندگان هم آن چیزهایی را یاد دهد که همیشه نیاز خواهند داشت بدانند، بلکه منظور این است که به آنان عادات، افکار و فنونی یاد داده شود که بتوانند با برخورداری از آنها آموزش و پرورش خود را ادامه دهند

بنابراین مقصود مؤسسات رسمی آموزش و پرورش آزاد، توانا کردن جوانان برای آموزش و پرورش خودشان در طول زندگی است.(همان منبع. ص 103)

مفهوم یادگیری:

فرآیند آموزش و پرورش متضمن یادگیری است. به عبارت دیگر، آموزش و پرورشی که به هیچ نوع تغییری و تحولی در رفتار، یعنی یدگیری نیانجامد، آموزش و پرورش نیست

به این ترتیب، یادگیری به وجود آمدن تغییر و تحول در رفتار تعبیر و تفسیر کرده اند. یعنی هرگاه تغییری در رفتار خود به وجود آید می گویند یادگیری حاصل شده است. اما، آیا هر گونه تغییری در رفتار فرد یادگیری به حساب می آید و اهمیت آموزش و پرورش دارد؟ پاسخ این است: تغییراتی که ناشی از فرآیند طبیعی بدن یا رشد، یعنی رسیدن به مرحل پختگی و بلوغ باشد، گر چه مطلوب و پسندیده است، اما یادگیری محسوب نمی شود. آن دسته تغییرات در رفتار را می شود یادگیری نامید و در نتیجه آموزش و پرورش به حساب آورد که از نظر منطقی باید دارای دو ویژگی باشد

 1- تسلط 2- تجربه

1- تسلط: فرآیند یادگیری همیشه با کسب نوعی تسلط و مهارت در چیزی یا در کاری همراه است و به درج معینی از پیشرفت یا توفیق در آن کار منتهی می شود. زمانی می گوییم (یاد گرفتم) که به اندازه یا حد معینی از داشتن یا توانایی انجام کاری دست یافته باشیم. برای مثال، درجاتی از تسلط در کارهای مختلف می تواند شامل اینها باشد: خواندن از روی نوشته، بازگویی (از حفظ خواندن)، مراقبت کردن، رسم کردن و ;

2- تجربه: کسب تسلط برای مشخص کردن یادگیری کافی نیست، زیرا امکان دارد بعضی دانستنیها، مثلاً در نتیج تغییرات ناشی از بلوغ، در افراد به وجود آید و به مهارتهایی هم دست یابد، اما این دانستنیها را به عنوان چیزهای (آموخته شده) توصیف نمی کنیم. آنچه مورد نظر است تسلط و دستیابی به معرفت و مهارتهایی است که حاصل تجرب خود شخص است.(همان منبع.ص.221)

رابط آموزش و پرورش با یادگیری:

گر چه هم فرآیندهای آموزش و پرورش فرآیندهای یادگیری هستند. اما هم فرآیندهای یادگیری فرآیندهای آموزش و پرورش نیستند ملاک ارزش آموزش و پرورش بر این دلالت دارد که بیشتر آنهایی را که می توان یاد دارد و یا یاد گرفت باید از آموزش و پرورش جدا کرد. چه آنهایی را که نامطلوب هستند مانند انحراف و چه آنهایی را که جزئی و ناچیز هستند مانند: تکان دادن گوش

با چنین فعالیتهای مردودی، فعالیتهایی هم که به این دستاوردها می انجامد، مردود شناخته می شوند، مگر اینکه همان فعالیتها بازده ارزشمند دیگری داشته باشند و از نظر تربیتی مطلوب، یعنی هدف آموزش و پرورش باشند

اگر امروز در آموزش و پرورش به یادگری بیش از هر چیز دیگر توجه می شود، بر اساس این است که آموزش و پرورش مستلزم یادگیری است. به عبارت دیگر، برای آموزش و پرورش از نظر منطقی یادگیری امری ضروری است

 (تقی پورظهیر .1372 ص 224)

اصول مبتنی بر قوانین یادگیری:

1- اصل آمادگی: در جریان تدریس و یادگیری، آمادگی شاگرد شرط اصلی فرگرفتن عقاید، عادات، تمایلات و مهارتهای معین است

منظور از آمادگی این است که شاگرد در زمین بدنی، عاطفی، اجتماعی و عقلانی به انداز کافی رشد داشته باشد تا بتواند امور لازم را فراگیرد

2- اصل فعالیت: در جریان یادگیری شاگرد باید فعال باشد و خود تحت راهنمایی معلم به فراگرفتن احترام کند. یادگیری غیر از حفظ مطالب و نقل آنهاست، یادگیری وقتی صورت می گیرد که شاگرد خود تجربه کند و در نتیجه تجربه تغییراتی در افکار، عادات و تمایلات و اعمال او ظاهر گردد

3- اصل توجه به رغبت: هدف و کوشش شاگردان در جریان یادگیری و اصل توجه به رغبت و محرک و علاقه شاگرد، نقش بسزایی در کوشش شاگرد دارد. اگر بناست که شاگرد از راه تجربه به افکار و عقاید، عادات و تمایلات و طرز کار خود را تغییر دهد باید نسبت به موضوع یادگیری علاقه مند باشد، در جریان یادگیری هدف معینی را دنبال کند، نسبت به یادگیری احساس احتیاج نماید و همین احتیاج او را به فعالیت و کوشش وادارد

4- اصل فهم در یادگری: اگر یادگیری از روی بصیرت و فهم صورت نگیرد بی ارزش خواهد بود و اثر آن در ذهن شاگرد نیز موقتی است. اینکه بسیاری از شاگردان رشته های مختلف علمی را مورد مطالعه قرار می دهند ولی تغییری در افکار و عقاید آنها وجود نمی آید در اثر این است که یادگیری آنها به صورت حفظ و بدون فهم صورت گرفته است. بنابراین باید در جریان یادگیری فهم و بصیرت را مهم شمرد
(شریعت مداری. 1375 ص 20)

میل و رغبت و تأثیر آن در یادگیری:

میل و رغبت جزء محرکهای اساسی در یادگیری است. گاهی ممکن است میل و احتیاج فرد متوجه یک چیز باشد، در بعضی موارد میل و احتیاج از هم جدا هستند. در هر صورت میل نقش عمده ای در جریان یادگری اجرا می نماید. رغبت نیز کوشش و تلاش فرد را به هدف معینی متوجه می سازد

(جان دیویی) مربی آمریکایی اهمیت رغبت را در فعالیتهای تربیتی در کتاب دمکراسی و تعلیم و تربیت چنین بیـان می دارد رغبت نیروی تحریکی یا سوق دهند اشـیاء را نشان می دهد. در تجربه ای که به منظور نیل به هدف معینی بوجود آید رغبت نقش عمده ای بازی می کند و از این جهت که فرد آن را درک می کند یا در قو مخیل خود ظاهر سازد در جریان امر تغییری بوجود نمی آورد

در مواردی تشـخیص موقعیت حساس رغبت از لحاظ رشد تربیتی سـبب می شود که مربی وضع دانش آموزان مختـلف را که از نقطه نظر استـعداد، احتیاج و میل با هم فرق دارند، در نظر بگیرد

توجه به رغبت شاگردان باعث تشخیص اختلافات میان آنها در زمین یادگیری است برای اینکه شاگرد در جریان یادگیری نقش مهمی ایفا کند باید موضوعی را که می خواهد بیاموزد مورد علاقه وی باشد. برای جلب رغبت شاگردان موضوعهای درسی لازم نیست که به طور تصنعی آنها را به صورتهای جالب درآوریم همین قدر که مطالب درسی با احتیاجات شاگردان برخورد داشته باشد و مسائل اساسی و واقعی را برای او مطرح سازد و به او در برخورد به محیط کمک کند رغبت او طبعاً یه اینگونه موضوعها جلب می شود. چنانچه گفته شد احتیاج و رغبت فرد را به تحریک وامی دارند وهر دو هدف افراد را در جریان یادگیری مشخص می سازند

یادگیری فعالیتی است که هدف خاصی را دنبال می کند. بنابراین بعد از اینکه احتیاج و رغبت فرد را به فعالیت تحریک نمود باید هدف نیز مشخص گردد

در مدرسه هدفهای تربیتی باید انعکاسی از احتیاجات و تمایلات شاگردان باشد و به طور مشخص و واضح بیان شود

مشخص بودن هدفها در مدرسه سبب هم آهنگی فعالیتهای معلم و شاگرد می شود، آنها را به اجرای فعالیتهای متنوع تحریک می نماید، جهت کار و فعالیت آنها را تعیین
می کند، پیشرفت آنها را نشان می دهد و محیط کلاس و مدرسه را آموزنده و نشاط انگیز می سازد. (همان منبع. ص 337)

ویژگیهای عاطفی، اجتماعی دانش آموزان:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی با word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی با word

چکیده
مقدمه
موادو روشها
نتایج و بحث
الف) ارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسان
1- شاخصهای مربوط به عاملین ترویج
2- شاخصهای مربوط به فعالیتهای آموزشی – ترویجی
3- شاخصهای سازمان و مدیریت ترویج
4- شاخصهای زیر ساختی فعالیتهای آموزشی – ترویجی
5- شاخص‌های مربوط به آموزشهای انبوه رسانه‌ای
6- شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی
7- شاخص‌های اعتبارات ترویجی
ب) سطح بندی استان‌ها از نظر فعالیت‌های آموزشی- ترویجی
وضعیت استان‌ها از نظر شاخص‌های ترکیبی هفتگانه
پیشنهادها
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی با word

1)    ابراهیمی، محمد صادق و خلیل کلانتری، (1382)، «توسعه پایدار کشاورزی مولفه ها و شاخص ها»، ماهنامه جهاد، شماره 258، مرداد و شهریور 1382

2)    اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، 1378، تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد، انتشارات مرکز اسناد و مدارک سازمان برنامه و بودجه، تهران، چاپ اول

3)    سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (1382)، شاخصهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه های اجرایی

4)    سوانسون. ئی برتون، روبرت پی. بنتر، آندرو جی. سوفرانکو، (1381)، «ارتقاء ترویج کشاورزی (درسنامه مرجع)»، ترجمه اصغر باقری و توحید صیامی، چاپ اول، انتشارات باغ اندیشه، اردبیل

5)    کرمی، عزت اله و ابوطالب فنایی، (1373)، « بررسی نظریه پردازیها در ترویج کشاورزی»، جلد اول، تهران، وزارت جهاد سازندگی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی

6)    کلانتری، خلیل، (1377)، «شناسایی مناطق عقب مانده در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 48، سال سیزدهم، شماره1، صص 131-120

7)    کلانتری، خلیل، (1380)، « نقدی بر متدولوژی سنجش سطح توسعه انسانی UNDP »، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 61، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1380

8)    کهن، گوئل (1376)، «شاخص شناسی در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران

9)    موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد، (1365)، «مشکلات متدولوژی در انتخاب و تحلیل نماگرهای توسعه اجتماعی و اقتصادی »، ترجمه مهرانگیز چنگیزی، وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، مرداد 1365

10)          ACC (Administrative Committee on Coordination), United Nations (1984), Guiding principles for the design and of monitoring and evaluation in rural development project and programs. Rome: International Fund for Agriculture Development (IFAD)

11)          Clayton, E. (1983). Role, characteristics, and operational features of agricultural monitoring systems (P.1-9). In E.Clayton &F.Petry (Eds.), Monitoring systems for agricultural and rural development projects (vol.1).Rome: FAO

12)          FAO , ( 1988), Socio-economic indicators for monitoring and evaluating agrarian reform and rural development. WCARRD: Ten years of fallow-up (1979-1989), Rome: Author

13)           Kundu, A. (1980),” Measurement of urban processes: A study in regionalization”, Popular Prakashan, Bombay, India

14)          Sharbatoglie, A. (1991), “Urbanization and Regional Disparities in Post- Revolutionary Iran”, West view Press, Colorado, USA

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی برخی شاخصهای پایه‌ای و اصلی امکانات و فعالیتهای آموزشی -ترویجی و به کارگیری آنها به منظور رتبه‌بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی و ترویجی در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبیات موضوع  137 شاخص آموزشی – ترویجی، در هفت زمینه؛1- شاخص‌های مربوط به عاملین ترویج، 2- شاخص‌های زیرساختی ترویج، 3- شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی ترویجی، 4- شاخص‌های سازمان و مدیریت ترویج، 5- شاخص‌های آموزش انبوه رسانه‌ای، 6- شاخص‌های ارتباطات ترویجی و 7- شاخص‌های اعتبارات ترویجی تدوین و در معرض داوری 180 کارشناس ترویج در 6 استان منتخب قرار گرفت. پس از محاسبه آماره‌های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات (CV) هر یک از آنها، شاخص‌های مناسب تعیین گردید. در فاز دوم مطالعه با توجه به اطلاعات و داده‌های در دسترس تعداد 132 شاخص انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری و شاخص ترکیبی هر یک از محورهای هفت‌گانه فوق محاسبه و وضعیت استانها از نظر شاخصها ترکیبی محورهای هفت‌گانه رتبه بندی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که؛ از لحاظ شاخص‌های مربوط به عاملین ترویج، استان همدان بهترین وضعیت و استان خوزستان بدترین وضعیت را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند،  از لحاظ شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های ترویجی استان آذربایجان غربی در بالاترین رتبه و استان خراسان در پایین‌ترین رتبه قرار دارند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی ترویجی استان زنجان مناسب‌ترین وضعیت و استان کهکیلویه و بویر‌احمد پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به سازمان و مدیریت ترویج، استان کردستان بهترین وضعیت و استان آذربایجان غربی پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به آموزش‌های انبوه رسانه‌ای استان قم از وضعیت مناسب و استان‌های  گیلان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی با داشتن شاخص ترکیبی یکسان از رتبه‌های پایین‌تری برخوردار بوده‌اند. از لحاظ شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی استان زنجان بالاترین رتبه و استان‌های آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویراحمد و گیلان با داشتن شاخص ترکیبی یکسان پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به اعتبارات ترویجی، استان هرمزگان بهترین وضعیت و استان گیلان پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، و بالاخره از لحاظ شاخص ترکیبی کلی، استان همدان در رتبه نخست و استان قزوین در پایین‌ترین رتبه در بین دیگر استان‌ها قرار دارد

کلمات کلیدی:‌ شاخصهای آموزشی ترویجی، فعالیت‌های آموزشی ترویجی، رتبه‌بندی استان‌ها.

مقدمه

توزیع ناموزون استانی امکانات و فعالیتها و وجود نابرابریها و شکاف توسعه هم در بین استانها و هم در درون استانها همواره  به عنوان یکی از دلمشغولیهای سازمانها و نهادهای اجتماعی – اقتصادی مطرح بوده  است. هم اکنون نیز عدم تعادلهای بین استانی در فرآیند توسعه در ایران از موضوعات جدی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است.  مطالعات انجام گرفته  توسط موسسات بین‌المللی و محققین داخلی در زمینه پتانسیلها و توانمندیهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره موید وجود نابرابریهای فزاینده در توزیع خدمات و امکانات در عرصه‌های مختلف می‌باشد. ( بانک جهانی 1976،  سازمان برنامه و بودجه 1361 و 1363، آتش 1988، امیراحمدی 1987، شربت اوغلی 1991، مسکن و شهرسازی 1370 و کلانتری 1377 ، 1380 و2004). علیرغم انجام مطالعات گسترده در حوزه‌های مختلف و تحلیل ابعاد منطقه ای توزیع منابع، امکانات و خدمات و استفاده از الگو‌های تکنیک‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از شاخص‌ها به عنوان روشی کارآمد برای برنامه‌ریزی توسعه، متاسفانه هنوز مطالعه‌ای در زمینه توزیع امکانات و خدمات ترویج کشاورزی در ایران انجام نگرفته و این روشها و الگوها در حوزه برنامه‌ریزیهای ترویجی ناشناخته بوده و نهضت شاخص‌سازی در این بخش آغاز نگردیده است

اقتصاددانان اولین کسانی بودند که به تدوین شاخصهایی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی اقدام نمودند و شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی(GNP) از جمله شاخصهای عمده  برای اهداف برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی در نزد اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بود. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 نهضت شاخص سازی اجتماعی بطور خاص مورد توجه برنامه‌ریزان، متفکرین مسائل اجتماعی، دولت، نهادها و انجمن‌های حرفه ای قرار گرفت. بطوریکه بعد از آن شاخصها به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حیطه های مختلف در آمدند

((Kundo, 1980. بر اساس رهیافت‌های جدید توسعه، سازمان ملل شاخص‌های چهارگانه شامل

 1) شاخص‌های اجتماعی (نظیر آموزش، اشتغال، بهداشت، مسکن، رفاه و عدالت اجتماعی، میراث فرهنگی، فقر و توزیع درآمد، جنایت، جمعیت، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، نقش زنان، دسترسی به زمین و سایر منابع طبیعی و ساختار اجتماعی)، 2) شاخص های  اقتصادی (مانند وابستگی و استقلال اقتصادی، انرژی، الگوهای تولید و مصرف، مدیریت فاضلاب، حمل و نقل، معدن، ساختار اقتصادی و توسعه، تجارت و بهره‌وری)، 3) شاخص های زیست محیطی ( نظیرآبهای زیر زمینی، آب شیرین، کشاورزی و امنیت غذایی، شهرسازی، مناطق ساحلی، حفظ تپه‌های مرجانی و محیط زیست دریا، آبزیان، تنوع گونه‌ها و بیوتکنولوژی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، آلودگی هوا و تخریب لایه ازن، تغییر اقلیم جهانی و بالا آمدن آب دریاها، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، جهانگردی پایدار، تغییر کاربری اراضی) و 4) شاخص های نهادی (مانند تصمیم‌گیری یکپارچه‌، ظرفیت‌سازی، علوم و تکنولوژی، آگاهی عمومی، همکاری و قراردادهای بین‌المللی، دولت و نقش‌ جامعه مدنی، چارچوب نهادی و قانونی، آمادگی برای مقابله با سوانح و مشارکت عمومی) را مبنای سنجش پایداری توسعه قرار داده است (United Nation, 1996)

در ترویج کشاورزی شاخصها ابزارهایی برای نظارت و ارزشیابی اثرات و سنجش تغییرات یک فعالیت می باشند(ACC, 1984). در ترویج کشاورزی دو رهیافت استقرایی و قیاسی برای تنظیم شاخصها بکار گرفته می شود‌. در رهیافت استقرایی، یک نظام اجتماعی، اقتصادی و آمار جمعیتی ایجاد می شود و بر اساس آمار موجود، مجموعه وسیعی از شاخصها تدوین می گردد. از این رهیافت در تدوین شاخصهای اجتماعی ملل متحد استفاده شده است (FAO, 1988) . در رهیافت قیاسی، حوزه های مورد علاقه تعیین می شود و سپس شاخصهای مورد نظر تدوین می گردد. در تدوین شاخصهای اقتصادی- اجتماعی کنفرانس جهانی اصلاحات ارضی و توسعه اجتماعی، از این رهیافت استفاده شده است. در نظارت ترویج از هر دو رهیافت استقرایی و قیاسی استفاده می شود؛ بدین معنی که برخی از شاخصها بر اساس آمار موجود تدوین و برخی دیگر نظیر  شاخصهای عملکرد، بر اساس نتایج داده های ویژه تدوین می شوند (سوانسون و همکاران، 1381). در ترویج کشاورزی شاخصها را می توان به مستقیم و غیر مستقیم یا نماینده شاخصهای منفرد یا  مرکب؛ شاخصهای کمی و کیفی؛ شاخصهای درونداد و برونداد؛ شاخصهای نظارت و ارزشیابی طبقه بندی کرد(Clayton, 1983, ACC, 1984)  . همچنین شاخصهای ترویجی را می توان به شاخصهای توانایی ترویج و شاخصهای عملکرد ترویج طبقه‌بندی نمود. شاخصهای توانایی ترویج نه تنها به منظور تعیین توانایی ترویج دریک مقطع زمانی معین، بلکه با هدف تعیین تغییرات آن در طول زمان، به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرند. شاخصهای عملکرد ترویج نشانگر کارایی فنی و عملیاتی ترویج است و این شاخصها را می توان به شاخصهای اثر بخشی ترویج (شامل شاخصهای منفرد که نشانگر یک جنبه از عملکرد ترویج و شاخصهای مرکب که نشانگر دو یا چند جنبه از عملکرد ترویج است) و، شاخصهای کارایی ترویج تقسیم کرد(سوانسون و همکاران، 1381). کلانتری (1383 ) در بررسی خود با هدف تحلیل توزیع فضایی پتانسیلها و خدمات فیزیکی و انسانی ترویج کشاورزی در ایران، در مجموع 24 شاخص شامل 11 شاخص خدمات انسانی و 13 شاخص مربوط به خدمات فیزیکی ترویج کشاورزی را بکار گرفت و شکاف وسیعی از نظر توزیع امکانات ترویجی در بین استانها بدست آورد

 مقاله اخیر در صدد است تا ضمن تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای پایه‌ای و اصلی برنامه‌ریزی ترویجی،  به رتبه بندِی استانها بر اساس شاخصهاِی آموزشِی-تروِیجِی پرداخته و الگوی استانی فعالیت های ترویج و آموزش کشاورزی را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد.  از این رو این مطالعه درصدد است تا به دو سئوال اساسی ذیل پاسخ دهد

1- شاخصهای مناسب ترویج کشاورزی در ابعاد مختلف کدامند و این شاخص‌ها تا چه حد از نظر کارشناسان ترویج از اعتبار لازم برخوردارند

 2- استانهای مختلف از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی از چه رتبه‌ای برخوردارند و شکاف بین استانها در  هر یک از محورهای هفت‌گانه مورد بررسی چگونه است؟


موادو روشها

این مطالعه در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول با بررسی ادبیات موضوع مجموعا 137 شاخص آموزشی – ترویجی در هفت محور به شرح زیر تدوین گردید

1- شاخص های مربوط به عاملین ترویج (22 شاخص)

2- شاخص های مربوط به فعالیت‌های آموزشی – ترویجی (35 شاخص)

3- شاخص های مربوط به سازمان و مدیریت ترویج (17 شاخص)

4- شاخص های زیرساختی فعالیت‌های آموزشی – ترویجی (14 شاخص)

5- شاخص‌های مربوط به آموزش انبوه رسانه‌ای (16 شاخص)

6- شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی (27 شاخص)

7- شاخص های مربوط به اعتبارات ترویجی (6 شاخص)

شاخصهای فوق در قالب پرسشنامه در اختیار 180 نفر از کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی در 6 استان گلستان، آذربایجان غربی، همدان، چارمحال بختیاری، فارس و کرمان قرار گرفت و پس از ارزیابی و محاسبه، مد، میانگین،  انحراف معیار و ضریب تغییرات هر یک از شاخص‌ها، شاخص های مناسب تعیین گردید. در فاز دوم نیز اطلاعات مورد نیاز در خصوص 132 شاخص در قالب محورهای هفت‌گانه فوق از طریق معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی جمع‌آوری و با بهره‌گیری از روش تحلیل مولفه‌های اصلی شاخص ترکیبی و هر یک از محورها محاسبه و رتبه استان‌ها  در هر کدام از محورها تعیین شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word

چکیده:  
مقدمه:  
بیان مسئله:  
بیان فرضیه:  
روش تحقیق:  
ضرورت تحقیق:  
نقد منابع و مآخذ:  
واژه تکنولوژی آموزشی:  
واژه آموزش:  
تکنولوژی چیست؟  
تعریف تکنولوژی:  
تعاریفی از تکنولوژی آموزشی:  
انواع وسایل آموزشی دیداری بدون پروژکتور:  
مواد آموزشی سه بعدی به سه دسته بزرگ تقسیم می شوند:  
انواع چارتها:  
انواع پوسترها:  
انواع نمودارها:  
پروژکتورهای فیلم استریپ:  
وسایل آموزشی نور تاب متحرک :  
کاربرد تجهیزات ویدئو:  
نظریه هایی در رابطه با استفاده از ویدئو در امر آموزش:  
وسایل کمک آموزشی شنیداری:  
نظریه هایی در رابطه با تاثیر رسانه بر انگیزش یادگیری در دانش آموزان :  
کاربرد رایانه در آموزش:  
نظریه هایی در رابطه با تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن در تدریس:  
تحقیقات خارجی:  
تحقیقات داخلی:  
محدودیتهای پژوهش:  
پیشنهادات:  
منابع ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word

1-احدیان؛محمد،مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی،انتشارات ققنوس، تهران،1377

 2-احدیان؛محمد،مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات بشری،سال 1383

3-احدیان؛محمد،رمضانی؛عمران،محمدی؛داوود،مقدمات تکنولوژی آموزشی،انتشارات آییژ،1387

4-اعتمادی؛ایرج،تکنولوژی آموزشی،شیراز،موسسات انتشارات راهگشا،سال1373

5-پدالای؛ایرج،گرایش نوین در تکنولوژی آموزشی،(مترجم قمهی قزوینی؛فاطمه)،انتشارات آموزش و پرورش،سال1377

6-رئوف؛علی،در سمایه تکنولوژی آموزشی،انتشارات مدرسه،تهران،1377

 7-سیف؛علی اکبر،روانشناسی پرورشی،موسسات انتشارات آگاهی،تهران،1376

8-سیف؛علی اکبر،اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی،انتشارات دوران،تهران،1382

9-گنجی؛حمزه،روانشناسی عمومی،انتشارات سالاوان،تهران،1381

10-گنجی؛حمزه،روانشناسی عمومی،انتشارات دانشگاه پیام نور،آذر1380

11-نعمتی؛علی،مقدمات تکنولوژی آموزشی،انتشارات آییژ،1378

چکیده

یکی از مسائلی که برای مقابله با مسائل و مشکلات آموزشی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در اختیار دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می دهد تا آن ها را برای غلبه بر مسائل و مشکلات آموزشی تجهیز کند

همچنین کاربرد تکنولوژی آموزشی نقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی و نیز در ارتقاء سطح یادگیری دانش آموز ایفا می کند

((تکنولوژی آموزشی مجموعه نظریه ها، روش ها و دستورالعمل هایی است که در طراحی،اجرا،ارزشیابی و حل مشکلات برنامه آموزشی به کار گرفته می شود))

مقدمه

در حال حاضر در جهان امروز تکنولوژی آموزشی به مفهوم رویکردی بر چگونگی آموزشی در ارتباط با اهداف، توانسته است با تکیه بر اصول و یافته های علمی، به ویژه روانشناسی یادگیری،ابزار و وسایل در دسترس را اعم از اشیاء ساده ای همچون گچ و تابلو یا دستگاه های پیچیده ای مانند کامپیوتر،برای بهینه کردن آموزش و بالا بردن کیفیت آن به خدمت گیرد

استفاده از وسایل کمک آموزشی یکی از جنبه های کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس است و حتی تکنولوژی آموزشی دارای دامنه ای وسیع تر از کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی است. در تکنولوژی آموزشی، می توان از روش طراحی،اجرا،ارزیابی فرآیند تدریس و یادگیری که در آن از منابع غیر انسانی استفاده می شود به علاوه از علوم مختلفی نظیر روانشناسی و علم ارتباطی بهره گرفت

معلمان با استفاده ار تکنیک های تکنولوژی آموزشی که می دانند،طرح هایی را برای آموزش ارائه می دهند که ضمن تسهیل آموزش،یادگیری سریع تر،موثر و پایدار تر خواهد داشت.(احدیان1373) در گذشته اغلب آموزش های فردی بر این فرض مبتنی بودند که تمامی بخش های مغز در فرایند یادگیری سهیم هستند و نمی توان بخش مشخصی را مختص یادگیری دانست.این عقیده دیدگاهی روشنگرانه درباره هوش و یادگیری ارائه کرد که در ابزارهای سنجش هوش نیز تجلی یافت

دانش آموزان دارای ظرفیت های یادگیری کلی نیستند،بلکه ظرفیتهای چند گانه ای در یادگیری دارند. به دیگر سخن، کسانی که از نظر مغزی در یک زمینه با مشکل مواجه هستند،می توانند در سایر زمینه ها توانایی های بالایی داشته باشند.در همین راستا،به کارگیری ابزار کمک آموزشی در آموزش و ارزشیابی،بسیار مفید است.(اعتمادی،1373)

فرصت هایی را که تکنولوژی آموزشی برای یادگیری دانش آموزان فراهم نموده است مشروط بر این است که معلمان از این ابزارها و وسایل در آموزش هایشان به طرز صحیحی استفاده نمایند

: بنابراین بهره گیری از تکنولوژی آموزشی می تواند به نحو موثری در کاهش میزان تاثیر کمبود معلمان آگاه و دلسوز علاقه مند نقش داشته باشد(احدیان 1373)

معلمان نظام های آموزشی پیشرفته،ضمن استفاده از روش های جدید آموزشی و بهره گیری از فناوری اطلاعات در کلاس درس،از وسایل کمک آموزشی گوناگونی هم استفاده می کنند.به کارگیری وسایل کمک آموزشی،معلمان و مسئولان آموزشی را همواره جهت نیل به اهداف غایی آموزش و پرورش هدایت می کند

استفاده از وسایل کمک آموزشی،علاوه بر این که اختلال و تزلزل در فرایند آموزشی جلوگیری می کند، سبب می شود که انتظارات و پیامدهای آموزشی با اطمینان بیشتری تحقق یابند.نتیجه این که، معلمان نظام های آموزشی پیشرفته از کاربرد وسایل کمک آموزشی خود اطلاع دارند و شیوه های آموزشی خود را طوری انتخاب و طراحی می کند که هم سو و هم جهت با آن باشد

معلمان باید بدانند که استفاده از کدام وسیله کمک آموزشی می تواند برای تدریس آنها و یادگیری دانش آموزان بهتر باشد

دقت در انتخاب وسایل کمک آموزشی که به طور همزمان چند حس از حواس فراگیران را در حین آموزش ممکن است به کار گیرد،یادگیری را عمیق تر و بهتر می کند(گودرزی،1371)

بیان مسئله

امروزه روش های مختلفی برای سطح یادگیری دانش آموزان وجود دارد که معلمان می توانند از آنها بهره گیرند

یکی از مهمترین این روش ها استفاده از تکنولوژی آموزشی است

حال سوال پژوهش ما این است که:

تکنولوژی آموزشی می تواند در یادگیری دانش آموزان موثر باشد؟

بیان فرضیه

–       بین تکنولوژی آموزشی و سطح یادگیری دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد

روش تحقیق

در این تحقیق محقق از روش کتابخانه ای بهره جسته است و در پاره ای از تحقیق نیز از سایت های معتبر در این حوزه مطالبی را اخذ نموده است. در کل ،این تحقیق با تلاش و صرف زمان زیادی از سوی محقق تهیه شده و از منابع و مآخذ زیادی استفاده شده است

ضرورت تحقیق

تکنولوژی آموزشی، یکی از اساسی ترین امور در امر یادگیری و آموزش است و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا می توان تا حد چشم گیری سطح یادگیری را ارتقاء داد و در نتیجه ان سطح آگاهی جامعه را بالا برد

متاسفانه در کشور ما به این امر، با توجه به مشکلات موجود،توجه چندانی نشده است و کمبود امکانات در کشور ما به وفور دیده می شود. در این تحقیق سعی شده است مزایا و فواید استفاده از تکنولوژی در آموزش پرداخته شود و بر ضرورت استفاده از آن تاکید شود

-گرایش نوین در تکنولوژی آموزشی(ایرج پدالای)

– در سمایه تکنولوژی آموزشی(علی رئوف)

همچنین این کتاب ها را می توان مکمل سه کتاب یاد شده دانست

–       اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزش(علی اکبر سیف)

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تکنولوژی آموزشی با word

در این پژوهش از کتابها و مآخذ متعددی بهره جسته است.یکی از مهمترین این کتابها، کتاب((کتاب مقدمات تکنولوژی آموزش )) است. تالیف دکتر محمد احدیان که در قسمت های مختلف این پژوهش به محقق کمک نموده است.این کتاب با زبانی شیوا و رسانه به بیان مفهوم تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن پرداخته است که اهمیت این حیطه را نمایان می کند. ایراد این کتاب را می توان در غیر منسجم بودن تقسیم بندی ها بیان کرد. دیگر کتاب مورد استفاده و موثر در این پژوهش ((کتاب، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی)) تالیف دکتر محمد احدیان است که به مسایل تخصصی و دقیق این حوزه پرداخته شده است که بسیار کتاب کامل و جامعی بوده به همه جوانب امر به صورت عملی پرداخته شده است و مسائل تکنولوژی آموزشی را به صورت موشکافانه مورد بحث و بررسی قرار داده است.همچنین کتاب((تکنولوژی آموزشی)) نوشته ایرج اعتمادی پنجره های تازه را در حوزه تخصصی بر روی مخاطب باز می کند

((تعاریف و اصطلاحات))

واژه تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی واژه مرکبی است که از دو واژه مستقل تکنیک Technique (به معنای راه کار روش اجرای کار) و لوژیLogy  (به معنای شناخت) درست شده است پس تکنولوژی یعنی راهها و روش های کار و عمل(رئوف،1377)

واژه آموزش

یعنی یاد دادن؛ برای یاد گرفتن؛ برای بهره بردن و ایجاد تغییر مفید در وضعیت موجود(رئوف،1377)

در آغاز پژوهش لازم است محقق به ذکر پاره ای از تعاریف در رابطه با موضوع این پژوهش بپردازد

تکنولوژی چیست؟

غالبا تکنولوژی فرآورده های صنعتی از قبیل:ماشین آلات،کامپیوتر،روبات (آدم آهنی)، سفینه فضایی،ماهواره و مانند آنها را به ذهن افراد متبادر میکند و تصور می شود مردمی که دارای محصولات فراوان صنعتی از تکنولوژی برتر برخوردارند

تعریف تکنولوژی

تکنولوژی عبارت از اختراعات پیچیده و عجیب و غریب نیست.اختراعات علمی که گاه پیچیدگی های عجیب و غریب دارند در واقع محصول تکنولوژی هستند نه خود تکنولوژی

برای تکنولوژی چند تعریف مشخص وجود دارد

1-    تکنولوژی یعنی علم عمل(در برابر علم محض)

2-    تکنولوژی یعنی استفاده از علم محض به منظور تغییر محیط به خواست و میل خود برای بهبود.

3-  تکنولوژی یعنی دانشی که به وسیله آن چیزهای لازم و مورد نیاز و مورد تقاضا فراهم می شود.(این تعریف،مکمل و حتی مشابه با دو تعریف بالاست).

دانش تکنولوژی شیوه های به کارگیری دانش محض را تعیین می کند و راه ایجاد تغییرات مطلوب را برای ما هموار می سازد.استفاده از دانسته ها و آگاهی ها و اطلاعات در هر سطحی که باشند،تکنولوژی است(رئوف،1377)

تعاریفی از تکنولوژی آموزشی

تعریف اول: تکنولوژی آموزشی عبارت است از توسعه،کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، فنون و مواد آموزشی به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان(شورای ملی تکنولوژی آموزشی،انگلستان).

تعریف دوم: تکنولوژی آموزشی عبارت است از کاربرد دانش علمی در زمینه یادگیری و شرایط یادگیری به منظور بهبود اثر بخشی و کارایی تدریس و تعلیم. در نبود اصل اساسی علمی،تکنولوژی آموزشی از تکنیک های تجربی برای بهبود موقعیت های یادگیری بهره گیری می کند(مرکز ملی یادگیری برنامه ای،انگلستان)

تعریف سوم: تکنولوژی عبارت است از روش سیستماتیک طراحی،اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیری و تدریس بر حسب اهداف معین و بر اساس تحقیقات در زمینه یادگیری و آموزش موثرتر،پایدار تر و عمیق تر(کمیسیون تکنولوژی آموزشی آمریکا)

شباهت هر سه تعریف در این است که هر سه بر عملکرد اولیه تکنولوژی آموزشی یعنی بهبود کارایی فرآیند یادگیری تاکید دارند

این تعاریف معمولا بر اساس نتایج تحقیقات حاصله در زمینه ماهیت فرایند یادگیری ارائه شده است.هر کدام از تعاریف به مفهوم تکنولوژی آموزشی اشاره می کند که اهداف مطلوب ،مناسب به نظر می رسد

همچنین در هر یک از تعاریف به امتحان و ارزشیابی تاکید شده است(احدیان،1378)

تعریف تکنولوژی آموزشی به گفته جیمز براون:طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستماتیک تمامی فرایند یادگیری و تدریس بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه یادگیری و ارتباط و همچنین به کارگیری مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزشی موثر.(رئوف،1377)

کنعانی(1365) تکنولوژی آموزشی را کاربرد سیستماتیک یافته های علمی در حل یک مسئله تعلیم و تربیتی می داند

جی آراگیس تکنولوژی آموزشی را «طراحی سازمان یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روش های نوین ارتباط جمعی،ابزار و وسایل بصری،سازمان و روش های جدید تدریس بهره گیری میکند»(احدیان،1377) می داند

ریچوند تکنولوژی آموزشی را به کار بستن سیستماتیک اطلاعات علمی در
موقعیت های یادگیری میداند

در آخر تکنولوژی آموزشی در آماده سازی فضا ها و ابزارهای آموزشی که می تواند بیشترین تاثیر را در گرایش دانش آموزان به مطالعه داشته باشد و نقش مهمی را ایفا کند.(رئوف،1377)

نظریه هایی در رابطه با یادگیری و نقش وسایل آموزشی(تکنولوژی آموزشی) در تدریس:

بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده،نقش مواد و تجهیزات آموزشی در تدریس و یادگیری این است که اینگونه مواد و وسایل قابل لمس را برای تفکر ایجاد مفاهیم به وجود می آورند و همچنین تجارب واقعی،عینی و حقیقی را در اختیار فراگیران قرار می دهند(احدیان،1377)

در سال 1929،الفرد نورث وایتهد معتقد بود که یادگیری شاگردان بی فایده است. مگر این که کتاب های خود را گم کنند،جزوات خود را بسوزانند و جزئیات از بر شده را برای امتحان فراموش کنند.اظهارات وایتهد به این معناست که ثمره واقعی تعلیم و تربیت فرآیندی فکری است که از مطالعه یک رشته به وجود می آید و نه از اطلاعات جمع آوری شده(اعتمادی،1373)

حوزه گنجی(1380) در کتاب روانشناسی عمومی می گوید: به نظر می رسد که اولین و اصلی ترین رفتاری که مورد مطالعه قرار گرفته است، فرایند یادگیری است؛ یعنی این که چگونه یاد می گیریم،یادگیری در کجا صورت می گیرد، چرا بعضی از مطالب را زودتر یاد می گیریم و بعضی دیگر را دیرتر،چه کار کنیم تا بهتر یاد بگیریم و دهها سوال دیگر.البته مسئله یادگیری،برای بزرگترها مثل دانشجویی که در واقع سال های زیادی از عمر خود را صرف آن کرده، ممکن است خیلی ساده جلوه کند اما برای دانشجویان مبتدی کمی سخت به نظر می رسد

مسئله یادگیری به همین سادگی ها هم که بعضی ها فکر می کنند نیست.ممکن است افراد مطالب را از طریق تکرار متوالی یاد بگیرند اما باید بدانند راه های دیگری نیز برای یادگیری سریع تر و حفظ کردن بهتر مطالب وجود دارد و آن ها شاید استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان می باشد(گنجی،1380)

در کلاس درس برخی عوامل اساسی دخیل در امور یادگیری عبارتند از: وضع جسمی،روحی،علمی، فضای شخصیتی معلم، محتوای منابع آموزشی و وسایل کمک آموزشی و فضای آموزشی است(قهرمانی،1379). یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عواملی است که در بالا نام آنها ذکر شد و زمانی یادگیری اتفاق می افتد که این عوامل کنار هم باشند

روانشناسان مکتب رفتار گرایی معتقدند که برای مطالعه پدیده های پیچیده یادگیری باید آنها را به اجزای ساده تر تجزیه کرد و از طریق مطالعه این اجزای ساده به شناسایی پدیده های پیچیده دست یافت. با توجه به این مطالب یادگیری برای پیرامون پیروان این مکتب به صورت مسئله ای در زمینه ادراک است(سیف،1382)

 همان طور که از اسم ان پیداست یک رسانه دیداری-شنیداری می تواند به عنوان وسیله ای تصور شود که پیام را به فراگیران انتقال دهد.به عبارت دیگر،رسانه،      “واسطه ” بین معلم و فراگیران است

بنابراین بسیار مهم است که از رسانه های دیداری-شنیداری دقیقا به منظور استفاده از موقعیت های تدریس و کار آموزی خاص، به علت شایستگی و مناسبت آنها با آن موقعیت،استفاده شوند به علت دسترس بودن آنها بر حسب اتفاق

نقش واسطه ای رسانه های دیداری-شنیداری تحت سه عنوان وسیع است

1-    وسایل آموزشی دیداری بدون پروژکتور

2-    وسایل آموزشی دیداری-شنیداری با پروژکتور

3-    وسایل آموزشی شنیداری

انواع وسایل آموزشی دیداری بدون پروژکتور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاریخچه آموزش و پرورش در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخچه آموزش و پرورش در ایران با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخچه آموزش و پرورش در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تاریخچه آموزش و پرورش در ایران با word

مقدمه :  
بودجه و هزینه ‏های جاری آموزشی  
آموزش در ایران باستان  
برنامه‌ی آموزشی در ایران باستان:  
محدودیت‌های آموزش و پرورش در ایران باستان:  
آموزش و پرورش در دوران حکومت مادها :  
آموزش و پرورش در عصر هخامنشیان:  
آموزش و پرورش در عصر سلوکیان و اشکانیان :  
آموزش و پرورش در عصر ساسانیان:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تاریخچه آموزش و پرورش در ایران با word

– بیژن، اسدالله: سیر تمدن و تربیت در ایران باستان؛ ابن سینا،
ـ حکمت، علیرضا: آموزش و پرورش در ایران باستان؛ موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی،

ـ دیاکونوف، ا، م: تاریخ ماد؛ ترجمه کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی،
ـ ضمیری، محمد علی: تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام؛ راهگشا،
ـ وکیلیان، منوچهر: تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران؛ دانشگاه پیام نور،
– هرودوت: تواریخ؛ ترجمه‌ی ع. وحیدمازندرانی، فرهنگستان ادب و هنر ایران، بی‌تا
ـ گزنوفون: کوروش نامه؛ ترجمه رضا مشایخی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،

مقدمه

ازجمله مهمترین اهداف عمومی تحقیقات آموزشی درکشور ایران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

1- هماهنگی آموزش همگانی با نیازهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور

2- هماهنگی سطوح ، اهداف ، برنامه ها و روشهای آموزشی با نیازمندیهای دانش آموزان

3- شناخت عوامل تسهیل کننده و موانع دستیابی به اهداف آموزشی کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

4- ارزیابی کارآیی نظام آموزشی در سطوح مختلف و میزان تأثیر گذاری مدیریت آموزشی بر ساختارنظام آموزشی کشور

5 – شناسایی و طراحی راهکارهای آتی و ارائه سیاستهای مناسب آموزشی

سیاستهای جاری پژوهشی- آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای جاری پژوهشی- آموزشی کشور ایران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

الف – شناخت مشکلات آموزشی موجود در اهداف ، برنامه های تحصیلی ، روشهای تدریس ، تربیت نیروهای متخصص ، سازماندهی ، مدیریت و ارزیابی تحصیلی

ب- شناخت مشکلات اجتماعی و روانشناختی کودکان و نوجوانان و ارتقاء شخصیت ، معاشرت اجتماعی و اوقات فراغت آنان

ج- سرمایه گذاری و توسعه برنامه های آموزشی

بودجه و هزینه‏های جاری آموزشی

طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال 1996میزان بودجه آموزشی مقاطع مختلف آموزشی در کشور ایران بر6130 میلیارد ریال معادل 8/3 درصد تولید ناخالص ملی بالغ می گردد

طبق آمار مذکور، بودجه مصوب مقطع آموزش ابتدایی بر 1675 میلیارد ریال،بودجه مقطع آموزش مقدماتی متوسطه بر 1023میلیارد ریال و بودجه مقطع تکمیلی متوسطه بر 93386 میلیارد ریال بالغ می گردد.لازم به ذکر است که مطابق آمارمذکور بودجه سالیانه تحقیقاتی کشور نیز بر 1659 میلیارد ریال بالغ می گردد. حدود 90 درصد بودجه آموزش و پرورش کشور ایران به هزینه های جاری (حقوق پرسنل ) اختصاص یافته و مابقی آن به تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیز مدارس اختصاص می یابد

توجه به کاهش اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش نسبت به بودجه عمومی از 07ر12 در صد طی سال 1371 به 4ر4 در صد طی سال 1375 و به 9ر3 درصد طی سال 1376 و همچنین کاهش اعتبارات جاری از 3ر21 در صد در شروع برنامه اول توسعه به 4ر12 در صد طی سال 1376 ، بیانگر مشکلات دولتی درجهت تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش میباشد. در حال حاضر،تعداد 390 هزار کلاس آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد که تعداد 800, 46 باب از آن به دلایل مختلف غیر قابل استفاده بوده و اما به نیاز شدید به فضای آموزشی ، استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است . به تعداد فوق ، 2380 کلاس بدون سقف مستقر در فضای باز و نامساعد جوی را نیز باید افزود. طبق بررسی های به عمل آمده،احداث سالانه 27 هزارکلاس جدید آموزشی در کشور الزامی بوده و این در حالیست که به دلیل کمی اعتبار ، امکان احداث بیش از 15 هزار کلاس درسی وجود ندارد.گفتنی است که سالانه بیش از 10 هزار کلاس درس به علت فرسودگی از رده خارج میگردد . این در حالیست که درخصوص وضعیت کلاسها ی آموزشی موجود نیز مشکلات عدیده ای وجوددارد . بیش از 58 درصد مدارس شهرستان تهران قدیمی ساز ، قریب به 43 در صد نوساز بوده و تنها 4ر7 درصد کلاسها از تهویه برخوردار می باشند. .این در حالیست که مدارس شهرستانها از وضعیت بهداشتی مطلوبی برخوردار نمی باشند

آموزش در ایران باستان

در دوران هخامنشی، آموزش رسمی ویژه روحانیان زرتشتی (موبدان)، شاهزادگان و دولت‌مردان بود. اما چون در آیین زرتشت آموزش و پرورش به مانند زندگی مهم شمرده شده بود، مردم ایران به پیروی از گفتار حکیمانه زرتشت، یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اخلاق و مهارت‌های سودمند را به فرزندان خود آموزش می‌دادند. در آن زمان آتشکده‌ها جایگاه رسمی آموزش بودند و موبدان علاوه بر درس‌ها مذهبی، پزشکی، ریاضی و اخترشناسی نیز درس می‌دادند

در بحث و بررسی درباره‌ی آموزش و پرورش اعصار باستانی ایران محقق با کم‌بود شدید مدارک و اسناد روبه‌رو است و البته لازم به ذکر است که هر چه قدر به تاریخ ورود اسلام به ایران نزدیک گردیم اسنادی این چنینی رو به فزونی می رود که البته مجددا لازم است یادآوری گردد که افزایش چنین اسنادی هرگز بدان حد نمی باشد که بتوان مستقیماً به آموزش و کیفیت آن در اعصار باستان دست یافت. لیکن با توجه به نوشته‌های مورخین غربی ازمنه باستان و هم‌چنین اسناد و کتیبه‌های به جای مانده از آن دوران و ; با اندکی تعمق و تحلیل می توان تا حدی از آموزش و پرورش اعصار باستان و ویژگی‌های آن آگاه گردید

به هر حال با عنایت به شواهد به جای مانده از ازمنه باستان می توان اذعان داشت که در ایران باستان عوامل اولیه تعلیم و تربیت عبارت از موارد ذیل بودند

1- طبیعت و وضع جغرافیایی کشور

2-آرا و عقایدی که آریایی‌ها با خود آورده بودند و زرتشت آن‌ها را پیراسته و اصلاح

کرده بود و به عبارتی نقش دین در روند آموزش

3- دولت و نقش ویژه آن در پرورش دادن متعلمین ( صدیق، ص52)

طبیعت و وضع جغرافیایی به سبب این که ایران سرزمینی است تقریباً خشک و بیابانی و کوه‌های آن عمدتاً برهنه از رستنی‌ها است، لذا ضرورت حیات در چنین سرزمینی با توجه به کم‌بود منابع آب و غذا، سخت‌کوشی و مدارا است. بنابراین مردمان ایران باستان مردمانی نیرومند، زحمت‌کش، قانع و سازگار بارآمدند. به واقع، طبیعت اینان را به آموختن چنین خصایصی وادار می ساخت. از سوی دیگر ایران در همسایگی آسیای مرکزی که محل اسکان طوایف و ایلات و عشایر چادرنشین و بیابان‌گردی که دارای توالد و تناسل زیاد و وسایل معیشتی اندک بودند قرار داشت و ایرانیان مداوماً در حال مبارزه و مقاومت در برابر تهاجمات پیاپی اینان که برای تحصیل قوت و غذا به ایران هجوم می آوردند بودند و لذا مجبور به آموختن چگونگی مقاومت و فنون جنگی و دلیری گشتند. هم‌چنین در مجاورت ایران‌زمین در سمت مشرق دو کشور چین و هند و در سوی مغرب آسیای صغیر و یونان بودند و راه عمده ارتباطی شرق و غرب از ایران می‌گذشت و لذا ایرانیان آن زمان در طی قرون و اعصار از این موقعیت سود برده و از علم و ادب و تمدن و هنر خاور و باختر استفاده می کردند و ملل شرق و غرب را نیز از تمدن خویش بهره‌مند می‌ساختند

اما در باب دین به عنوان دیگر عامل مهم و فاکتور مؤثر در روند آموزش و پرورش باید اذعان داشت که دین زرتشت، که علی‌رغم حضور دگر ادیان در محدوده این مرز و بوم فراگیرترین ادیان بوده است، نقشی پررنگ را در این زمینه ایفا نموده است. با توجه به این که دین زرتشت برای دانش و خرد اهمیت بسیار قائل گشته است و مزداپرستان را به تعلیم و تربیت فراخوانده است و حتی فرشته‌ای به نام «چیستا» بر امر آموزش تعیین نموده بود ( وکیلیان، ص21)

نمونه‌هایی از اهمیت آموزش و تعلیم در دین زرتشتی به عنوان گواهی بر صدق ادعای فوق ذکر می‌گردد

در وندیداد آمده است که : «اگر شخص بیگانه یا هم‌کیش یا برادر یا دوست برای تحصیل هنر نزد شما آمد او را بپذیرید و آن چه خواهد بدو بیاموزید» (صدیق، ص56؛ کشاورزی، ص21)

و در دینکرد دیگر کتاب متعلق به زرتشتیان آمده است : «تربیت را باید مانند زندگانی مهم برشمرد و هرکس باید بوسیله پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به پایگاه ارجمند رساند» (کشاورزی، ص81)

و ایضاً در پندنامه زرتشت آمده است : «به فرهنگ خواستاری کوشا باشید، چه فرهنگ تخم دانش و بَرَش خرد، و خرد رهبر هر دو جهان است» (صدیق، ص57)
هم‌چنین در وندیداد باز هم در این باب آمده است : «از سه راه به بهشت برین می‌توان رسید، اول دستگیری نیازمندان و بینوایان، دوم یاری کردن در ازدواج بین دو نفر بینوا و سوم کوشش و کمک به تعلیم و تربیت نوع بشر که به نیروی دانش، شر و ستم این دو آثار جهل از جهان رخت بر بندد» (حکمت، ص95)

با توجه به نمونه‌های فوق و ده‌ها نمونه‌ی دیگر، که مجالی برای بیان آن‌ها نمی باشد، آیا نمی‌توان اذعان داشت که دین زرتشت مشوق و ترغیب کننده یادگیری و آموختن بوده است؟

اما در مورد نقش دولت به عنوان سومین فاکتور مؤثر در امر آموزش، از زمانی که حکومت مادها در ایران تأسیس گردید و سپس شاهنشاهی ایران بنیاد گرفت و اقتدارات در یک جا تمرکز یافت، اداره کردن این کشور پهناور محتاج افرادی گردید که مورد اعتماد بوده و تکالیف خود را نیکو بشناسند و بدان عمل کنند. از این رو دولت به حکم ضرورت از اطفال شاهزادگان و بزرگان و نجبا و طبقات برجسته کشور عده‌ای را برای رتق و فتق امور تربیت می نمود، به گونه‌ای که حتا بنا به گفته نگارنده کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام، دولت، افراد جامعه را به طور مستمر در کنترل داشت و تعلیم و تربیت به منزله ضرورتی اجتماعی در اختیار صاحبان قدرت بود (درانی، ص 25)

برنامه‌ی آموزشی در ایران باستان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه با word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه با word

چکیده    
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه   
2-1- بیان مسئله   
3-1- هدف پژوهش     
4-1- اهمیت ضرورت پژوهش         
5-1- انگیزه پژوهش      
6-1- سوالهای پژوهش     
7-1- تعاریف عملیاتی     
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2-  مبانی نظری پژوهش         
1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات      
2-1-2- ارتباطات چیست         
3-1-2- تعاریف ارتباطات         
4-1-2- هدف از برقراری ارتباط         
5-1-2- انواع ارتباطات     
6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی      
7-1-2- شیوه های ارتباط         
8-1-2- شکلهای ارتباط     
9-1-2- فرآیند ارتباطات     
10-1-2- الگوی ارتباطی برلو         
11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل     
12-1-2- موانع برقراری ارتباط         
13-1-2- کارکردهای ارتباطات         
14-1-2- نقش ادراک در ارتباطات      
15-1-2- بازخور     
16-1-2- ویژگی یک ارتباط مؤثر      
17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست      
18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات      
19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات   
ارتباط مؤثرتر   
21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات      
22-1-2- ارتباطات محور توسعه         
23-1-2- پیشرفت ارتباطات         
24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان      
25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی      
26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی      
27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت      
28-1-2- ارتباطات و مشکلات مدیریت      
2-2- عملکرد   
1-2-2- مدیریت عملکرد         
2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد   
3-2-2- تعریف ارزشیابی عملکرد      
4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE      
5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE      
6-2-2- سه کنش مدیریت عملکرد      
7-2-2- برنامه ریزی عملکرد         
8-2-2- سرپرستی     
9-2-2- مرور بر عملکرد         
10-2-2- معیارهای عملکرد         
11-2-2- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد   
12-2-2- الگوی بهبود عملکرد مدیریت      
3-2- پیشینه پژوهش     
1-3-2- تحقیقات داخل کشور         
2-3-2- تحقیقات خارج کشور         
فصل سوم: فرایند پژوهش
1-3- روش پژوهش     
2-3- جامعه آماری     
3-3- نمونه و روش نمونه گیری      
4-3- ابزار پژوهش     
5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش     
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
1-4- مقدمه     
2-4- توصیف داده ها     
3-4- تحلیل داده ها     
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
1-5- بحث و نتیجه گیری     
1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش     
2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش     
1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش     
2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش     
3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش     
4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش     
2-5-  نتیجه کلی     
3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش     
4-5- پیشنهادهای پژوهش     
5-5- خلاصه پژوهش     
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی     
فهرست منابع لاتین     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه با word

1-    آذرخش، تقی، ایمانی، محمد نقی ، اسماعیل تبار، مهدی، از آغاز تا پست مدرن، 1383، انتشارات فرهنگ سبز، صص 6 و 58

2-    آذرنگ، عبدالحسین، 1378، شمه ای از اطلاعات و ارتباطات، نشر کتابدار، ص 27

3-    اقتداری، علی محمد، 1380، سازمان و مدیریت، تهران، مولوی، ص 26 و 105

4-    الوانی، سید مهدی، 1372، مدیریت عمومی، نشر نی،ص

5-    الوانی، سید مهدی، پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیازهای کارکنان، مدیریت دولتی، تهران، مرکز مدیریت دولتی، 1369، ص 53

6-    بهرنگی، محمد رضا، 1378، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، ص 98

7-    پرهیزگار، کمال، 1368، روابط انسان در مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی، صص 217 و 225 و

8-    جاسبی، عبدالله، 1368، نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسلام، مرکز مدیریت دولتی، صص 242 و 244 و 245

9-   جهانگردی، مرتضی، 1383، نشریه جهان اقتصاد ، ص 46

10-خدامی، مسعود، 1380، نشریه صنعتی نساجی، ص 85

11-رابینز، استیفن پی، 1378، رفتار سازمانی، مفاهیم نظریه و کاربردها، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر محمد اعرابی، جلد دوم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 51

12-رحمانی، مهری، نشریه زیور ورزش، شماره 26، تابستان 1369، ص 26

13-رضاییان، علی، 1373، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشگاه تهران، صص 39 و

14-رضائیان، علی، 1371، اصول مدیریت، انتشارات سمت، ص 61-63

15-رزاقی، محمدرضا، 1382، نشریه صنایع پلاستیک،ص

16-رنجبری، مجید، 1380، بررسی میزان اثربخشی ارتباطات، ارشد، ص

17-روحانی، محمد حسین، 1378، بررسی و نقش فرایند ارتباطات در عملکرد مدیران، کارشناسی ارشد، ص 98-99

18-سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1373، مدیریت عملکرد، ناشر سازمان معین ادارات،ص 9

19-صائمیان، علیرضا، 1377، نشریه جهان اقتصاد،ص 22

20-علاقه بند، علی، 1378، مدیریت عمومی، تهران نشر روان ، ص 9

21-علوی،سیدامین الله،1370 روان شناسی مدیریت و سازمان، مرکزآموزش مدیریت دولتی،ص 105

22-عمید، حسن، 1361، فرهنگ فارسی عمید، تهران، نشر سپهر، ص

23-فرد لوتانز، 1374، رفتار سازمانی، ترجمه دکتر علامعلی سرمد، ناشر موسسه بانکداری ایران، صص 660 و 672 و 674 و 675

24-فلاح، ام البنین، 1381، نشریه صدای عدالت، ص

25-کاظمی، بابک، 1368، سیستم اطلاعات مدیریت، تهران، ناشر پیشبرد، صص 107 و 111 و 116

26-کروبی، مهدی، 1381، نقش ارتباطات (میان فردی) در توسعه صنعت جهانگردی، (رساله دکتری)، ص 101

27-کروبی، محسن، 1378، اطلاعات و ارتباطات، نشر روان، صص 61 و 105

28-کوکلان، هوشنگ، 1358، رفتار سازمانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، صص 225 –

29-کونتز و اودانل، 1375، اصول مدیریت، ترجمه دکتر فرهنگی، طوسی، مهدویان و علوی،ص

30-گیریفین، مورهد، 1374، رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، معمارزاده، صص134 و 463 و 465

31-محسنیان راد، مهدی، 1369، ارتباط شناسی، ناشر سروش، ص

32-مشبکی، اصغر، 1371، بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان، مدیریت دولتی، تهران ، ص 240

33-معتمد نژاد، کاظم، 1371، وسایل ارتباط جمعی، ناشر دانشگاه علامه طباطبایی، ص 71

34-مصدقی، مجتبی، 1380، نشریه جهان اقتصاد، شماره 8 ، ص 2

35-میر سپاسی، علی، 1371، اصول مدیریت، انتشارات سمت ، صص 356 و 357 و 411

36-میچل ترنس، آر، 1373، مردم در سازمانها، ترجمه دکتر حسین شکرکن، انتشارات رشد، صص 98 و 373

37-مومنی، عبدالله، 1384، بررسی نقش ارتباطات در بهره وری، ارشد، ص 88

38-هوی و میسکل، 1382، مدیریت آموزش، ترجمه دکتر سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، ص 668

39-هری، پال و بالانچارد، 1378، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم شبستری، تهران، انتشارات امیرکبیر ، صص 420 – 421

1-    Arthur G. Bdian,(1986) ,  International Edition, PP 518-

2-    Appold, Barbara , (2006) , “A case study of the impact od teachers with awareness of the process communication model on student achievement”. Ed . D ., central Michigan Univarsity

3-    Barney. B. Jay, Griffin W. Ricky.(1992), The Management of organization. USA: Houghton Mifelin company

4-    Barnard, A. and barrett, K, (1951) , An Exprimental Approach to organization communication, Perssonnel, P

5-    Harper, Lois, (2006), “A compostite semantic communications framework for representation of agent communication language semantics”. Ph. D. the university of Alabama in Huntsville

6-    Li, Hongjun, (2002), “I,telligent distributed fault and performance Management for communication networks”. Ph. D. University of Maryland college park

7-    Kemmitt, Alicia M, (2006), “ Active voice and community engagement: transforming united states public service media through strategic communication”. Ph. D, University of Massachusetts Amherst

8-    By Oliphant , Rebecca go , (1994) , Linking communication with performance management in an applied setting. Ph. D., The florida state university

9-    Ries, shonna K, (2005), “ Family communication patterns and conflict management styles dating relationships: An empirical study”. M.A, California state university, dukkerton

10-   Robines. P, Stephen, ( 1998) , organization Behavior. USA: prentice- Hall, International, Inc.

11-  Ross, Joel. E, (1970) , management by Information system, New Jersey: Prentice- Hall, Inc

12-    Schpdeebeck, peter.(1971) ,  P, management system, New York: john wiley and sons, Inc

13-    Sawatzky , Harvey , M.N.R.M., (2006) ,  Partnership and communication in resource management : A study of the Canadian model forest network. University of Manitoba (Canada)

14-     Stoner. A. F, James, Freeman. R, Edward,( 1989) ,  management, USA: prentice- Hall, International, Inc.

15-     Wyatt. H, (1990) , “crisis in supervision”. Personal, Vol. 67, No. 11, Nov. pp

16-     Thompson, jon,(2006) ,  “ Adapting the process communication model to higher education writing. Ed. D, central Michigan University

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247)

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد 300 نفر کارکنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و 169 نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان 97/0 صدم تعیین گردیده است

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است

1-    بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد

2-    مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود

3-    مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند

4-    مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود

5-    مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود

1-1- مقدمه

در دنیای کنونی نقش ارتباطات در یک مجموعه، به عنوان یکی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از یک سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به ارتباطات روزانه و موثر بیشتر می شود

ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است که دو یا چند واحد از یک مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله کرده و از آنجایی که ارتباطات از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار کنند

ارتباطات موثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است چرا که اطلاعات به عنوان یک ورودی با اهمیت در سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه یابی، نیازمند سیستم ارتباطی کارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گیرد و همانند خون در شریان آن مجموعه جریان یابد

بدیهی است ارتباط مدیران با افرادی که در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظیفه می نمایند، باید به بهترین شیوه ارتباطی جهت نیل به اهداف آن مجموعه باشد چرا که همه جوانب کار مانند آموزشی، ارجاع، ماموریت و ارزیابی عملکرد از طریق این ارتباطات صورت می گیرد

بنابراین به نظر می رسد یک مدیر موفق با بهره گیری از روشهای اثر بخش ارتباطات برای افزایش کارایی مجموعه خود نقش ارزنده ای دارد.

هر جا که ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملکرد مدیران هم نیز بهبود داشته و مطمئناً عکس این قضیه نیز به اثبات رسیده است (رحمانی ، 1369 . ص 26)

2-1- بیان مسئله

با توجه به این که ارتباطات فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها می تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و یا ارتباطات ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات می کنند (رابینز ، 1998 . ص 310  )

یکی از موانع اساسی عملکرد موفقیت آمیز یک گروه یا یک سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشی «ارتباطات» به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارد. یکی آن که مدیران کارکرد های مدیریت را بوسیله فرایند «ارتباطات» انجام می دهند و دیگر اینکه ارتباطات امری حیاتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن می کنند (ابستونروفریمن ترجمه اعرابی و پارسیان ، ص 111)

بنابراین «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشی هر گروه و سازمانی است زیرا از جمله عوامل سه گانه ای که به عنوان معیارها و مقیاسهای «اثر بخشی سازمانی» برشمرده اند مهارتهای ارتباطی مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات می باشند (رابینز ترجمه کبیری ، 1376 . ‌ص 51)

واقعیت آن است که کشور ما به لحاظ جمعیتی ، از جوان ترین کشورهای دنیاست و نسل جوان بر اساس آمارهای موجود ، تقریبا نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهد . از سوی دیگر ، جوانان سرمایه های اصلی جامعه ایران اسلامی محسوب می شوند که با بهره گیری صحیح از توانمندیهای آنان می توان تضمین کننده رشد و توسعه کشورمان باشیم

بدیهی است که « سازمان ملی جوانان » مهمترین نهاد مسئوول در جهت فراهم اوردن فرصتها و تحقق نیازها و خواسته های جوانان می باشد لذا باید هر چه بیشتر به ارتباط این سازمان با نسل جوان اهتمام ویژه ای را مبذول داشت تا ازاین طریق بتوانیم در عرصه های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصاید کشورمان نقش بسزایی را ایفاء کنند

3-1- هدف پژوهش

1-3-1- هدف کلی: بررسی و مطالعه نقش فرایند ارتباطات در عملکرد مدیران

2-3-1- اهداف جزئی:

1- شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص کنترل رفتار سازمانی پرسنل

2-  شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص ایجاد انگیزه در پرسنل

3- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص بیان عواطف و احساسات (روحیه پرسنل)

4- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

تحقیقات نشان داده است که مدیران، حدود 50 تا 80 درصد از وقت خود را به نحوی صرف ارتباط با دیگران می نمایند البته این امر چندان هم دور از ذهن نیست، زیرا ایجاد ارتباط برای تمام فعالیتهای یک سازمان امری حیاتی است. بدون وجود یک ارتباط موثر، (مدیریت، عملکردها، نوآوری، درک نیازهای مشتری و برنامه ریزی امور جاری ) انجام نخواهد گرفت و یا بسیار ضعیف خواهد بود. در هر سازمانی بدون وجود ارتباطات ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان غیرممکن خواهد بود و مشکلات زیادی در انجام عملیات و برآوردن هدفهای سازمان و ارزشیابی فعالیت ها بوجود خواهد آمد

ارتباطات بعنوان فرایندی، محوری است که در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی موثر
می باشد و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود

در سازمانهایی که فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها را می توان اختلال در عملکرد مدیران را نام برد لذا پژوهشگر در نظر دارد که نقش ارتباطات بر عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار دهد بدین جهت سازمان ملی جوانان بعنوان یکی از سازمانهایی که نقش عمده را در ارتباط با جوانان ایفاء می کنند لحاظ گردیده است

قابل ذکر است که از نتایج این پژوهش مدیران و کارکنان سازمان ملی جوانان و نهادهای وابسته، نظام آموزشی، دانشجویان رشته های علوم انسانی، مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی بهره مند می گردند

5-1- انگیزه پژوهشگر

یکی از موضوعات مهمی که امروزه سازمانهای ما با آن درگیر هستند غفلت از مقوله ارتباطات سازمانی است که هر گونه خللی در این رابطه منجر به پایین آمدن عملکرد مدیران می شود

این موضوعات و همچنین قلت و کمی پژوهش در ارتباط با این موضوع پژوهشگر را برانگیخت تا با بررسی کارکردهای ارتباطات و تأثیر آن بر عملکرد مدیران در گام نخست بدنبال پیدا کردن موانع ارتباطی در سازمان و سپس ارائه راهکارهای برای از بین بردن این موانع و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان شود

6-1- سوالهای پژوهش

1-6-1- سوال اصلی:

از نظر مدیران و کارکنان، آیا فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران نقش دارد؟

2-6-1- سوالات فرعی:

1- از نظر مدیران و کارکنان، عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در زمینه کنترل رفتار سازمانی پرسنل چگونه است ؟

2- از نظر مدیران و کارکنان، عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در زمینه ایجاد انگیزه در پرسنل چگونه است ؟

3- از نظر مدیران و کارکنان، عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در زمینه بیان عواطف و احساسات (روحیه) پرسنل چگونه است ؟

4- از نظر مدیران و کارکنان، عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در زمینه انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری چگونه است؟

7-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغییر مستقل :

1-7-1- فرایند ارتباطات

تعریف نظری: عبارت است از مراحل موجود بین یک منبع و یک گیرنده که منتج به انتقال معانی و مفاهیم            می گردد (رابینز ، 1989 . ص 269)

تعریف عملیاتی: منظور از فرآیند ارتباطات نمره به دست آمده از پرسشنامه ارتباطات می باشد که در قالب چهار ویژگی ارتباطات رابینز می باشد

 2-7-1- ارتباطات

تعریف نظری: ارتباطات عبارت است از جابه جا شدن اطلاعات یا داده ها از سوی فرستنده (اطلاعات) به گیرنده (اطلاعات) به این شرط که هم فرستنده و هم گیرنده اطلاعات جا به جا شده را درک نموده و بفهمند (علوی ، 1370 . ص 330)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش از پرسشنامه 26 سئوالی محقق ساخته جهت سنجش ارتباطات از فرستنده (مدیر ) به گیرنده ( افراد شاغل در سازمان ) مورد استفاده قرار گرفت

 تغییر وابسته :

3-7-1- عملکرد

تعریف نظری:‌ مجموعه عملیاتی که مدیر به طور روزمره در محیط کار خود انجام می دهد. که همه وظایف مدیر را در بر می گیرد. ( برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل )

(رضائیان، 1373، ص 217)

تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد نمره به دست آمده از پرسشنامه ارتباطات می باشد که در قالب چهار ویژگی ارتباطات رابینز می باشد.1- کارکرد کنترل رفتار سازمانی   2 – ایجاد انگیزه در پرسنل 3- بیان عواطف و احساسات (روحیه) 4- انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری

 4-7-1- کنترل رفتار سازمانی پرسنل

تعریف نظری: سازمانها دارای سلسله مراتبی از قدرت و خطوط هدایت رسمی هستند که کارکنان موظف به دنباله روی از آنها می باشند. ارتباط از راههای گوناگون موجب کنترل رفتار اعضاء می گردد

(الوانی ، 1372 . ص 87)

تعریف عملیاتی: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سئوالهای ( 9-2) میزان کنترل رفتار سازمانی پرسنل مورد بررسی قرار می گیرد

 5-7-1- ایجاد انگیزه در پرسنل

تعریف نظری: فراهم آوردن شرایطی برای تلاش و کشش فرد جهت ارضاء یک خواسته یا هدف در سازمان (بهرنگی، 1380 . ص 138)

تعریف عملیاتی: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ، سوالهای ( 15-10) میزان ایجاد انگیزه مورد بررسی قرار می گیرد

 6-7-1- بیان عواطف و احساسات (روحیه) پرسنل

تعریف نظری: یک مکانیسم اساسی در جهت نمایش احساس رضایت یا عدم رضایت است تا در نتیجه ایجاد ارتباط بین افراد، فرصتی برای بیان احساسات و ادراکات آنان در جهت رضایت و اظهار نیازهای اجتماعی شان صورت گیرد (رابینز ، 1989، ترجمه پارسائیان، 1369 ص 268)

تعریف عملیاتی: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت سئوالهای ( 18-16 ) میزان بیان عواطف و احساسات پرسنل را می سنجد

 7-7-1- تبادل اطلاعات به منظور تصمیم گیری

تعریف نظری: ماده سیالی که اجزاء سیستم سازمانی، یا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم مرتبط می کند، ارتباطات یا رد و بدل شدن و جریان اطلاعات (به صورت مختلف) می باشد. ارتباطات از طریق انتقال اطلاعات در بین افراد گروه موجب تسهیل در امر تصمیم گیری در نتیجه انتخاب بهترین راه از بین راههای مختلف می گردد. نقش اطلاعاتی ارتباطی زمانی مشهود است که مدیران به دریافت، جمع آوری و انتشار اطلاعات می پردازند (رابینز، 1989، ترجمه پارسائیان، 1369 ص 268)

تعریف عملیاتی: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت سئوالهای ( 19-26 ) میزان بیان تبادل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد

 8-7-1- کارکنان

تعریف نظری : کسانی که در اداره یا بنگاهی کار می کنند ، عضو اداره ( فرهنگ فارسی عمید،1361 ص 917)

تعریف عملیاتی : منظور از کارکنان در این پژوهش افرادی هستند که در سازمان دارای شغل و مسئولیت هستند و با مشارکت آنان سازمان اداره می شود در این پژوهش به 169 نفر کارمند پرسشنامه ارائه گردید

 9-7-1- مدیر

تعریف نظری: هماهنگ کننده منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (علاقه بند، 1378، ص 9)

تعریف عملیاتی: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 14 نفر از مدیران به پرسشنامه 26 سئوالی پاسخ دادند

1-2- مبانی نظری پژوهش

 

 فراهم آوردن یک سیستم ارتباطی ‌،از جمله وظایف اساسی  مدیر می باشد

«چستر آی.بارنارد»

ارتباط در تمام جنبه های زندگی دخالت دارد معلمان با استفاده از روش های شفاهی ،‌ کتبی، و رسانه های دیگر نظیر نوارهای ویدئو ‌، کامپیوتر و اشکال هنری تدریس می کنند

دانش آموزان نیز یادگیری خود را از طریق رسانه های مشابهی نشان می دهند ‌، رؤسای نواحی و مدیران مدارس ،‌بیش از 70 درصد وقت خود را صرف ارتباط می کنند . از یک جهت می توان گفت که دانش آموزان معلمان و مدیران با برقراری ارتباط امرار معاش می کنند

همچنین می توان گفت برقراری ارتباط صحیح ، بین اجزای گوناگون یک سازمان از ارکان وظایف مدیر در فرایند مدیریت است. در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفیق مدیریت در انجام وظیفه رهبری می شود . به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند

از این گذشته، «چستر بارنارد» مشاهده کرد که وجود اهداف مشترک برای تلاش های گروهی ضروری است. اهداف نیز زمانی شناخته شده ،مفید و پویا هستند که در مورد آنها بین افراد گروه ارتباط برقرار گردد. در سازمان ها بزرگ و پیچیده ‌،تبدیل اهداف به اقدامات عملی و متعاقب آن کسب موفقیت به ارتباطات بستگی دارد. بنابراین ‌،برقراری یک شبکه ارتباطی فراگرد ارتباطی ، اولین وظیفه فرد سازمان دهنده و وظیفه مدیر می باشد . همچنانکه « هربرت سایمون » به طور  خلاصه ‌، اظهار داشت :« سازمان نمی توان بدون ارتباطات وجود داشته باشد .» (وین ک.هوی و سسیل ج . میسکل . ترجمه عباس زاده 1382 ص 668)

 

1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات

در نخستین مباحث مربوط به مدیریت موضوع ارتباطات بسیار  کم مورد توجه قرار می گرفت . اگر چه در کنشهای فرماندهی و اصل سلسله مراتب‌، مسأله ارتباطات به طور تلویحی گنجانده شده بود، ‌اما نخستین نظریه پردازان هیچگاه به طور کامل به این مقوله نپرداختند. و آن را در نظریه های مدیریتی نگنجاندند. در همان حال، ‌عموماً نقش ارتباطات غیر رسمی را در ارتباط با مسأله تکمیل مجاری ارتباطی رسمی و سلسله مراتبی اذعان داشتند

لیکن نظریه پرداز پیشگام مدیریت، هانری فایول، تقریباٌ نخستین کسی بود که مسأله ارتباطات را به تفضیل تجزیه و تحلیل کرد و برای آن راه حل معنی دار ارائه داد. شکل 2-1 حالت بسیار ساده سازمان رسمی را به تفسیر فایول نشان می دهد

اگر مجاری رسمی این سازمان دقیقاً تعقیب شود و شخص «و» بخواهد «ل» ارتباط برقرار سازد، این ارتباط باید از طریق هـ ـ د ـ ج ـ ب ـ الف ـ ح ـ ط ـ ی ـ ک ـ ل صورت گیرد و به صورت بالعکس به او باز گردد به بیان دیگر «و» باید از طریق بیست پست سازمانی با «ل» ارتباط متقابل برقرار سازد از سوی دیگر، ‌اگر «و» با «ل» پل ارتباطی ایجاد کند این ارتباط به بیان فایول چنین خواهد بود

; «و» و «ل» با یکدیگر مستقیماً مواجه می شوند و در مدت فقط چند ساعت و پس از چند سوال و جواب که باید از بیست نفر می گذشت عده ای را ناآرام می ساخت به کاغذ بازی فراوان منجر می شد هفته ها و ماهها طول می کشید تا به نتیجه ای برسد که میزان رضایت خاطر آن از نتیجه ارتباط مستقیم «و» و «ل» بسیار کمتر بود به تفاهم می رسند

این «پل ارتباطی » به آنچه در سازمانهای رسمی نوین زیر عنوان ارتباطات افقی خوانده می شود بسیار نزدیک است. متأسفانه اینگونه بینش های کلاسیک بسیار معدود و در بیشتر مواقع منحصر به شخص یا موقعیت های ویژه بود

در واقع چستر بارنارد در دهه 1930 بهتر از دیگران ارتباطات را به شیوه معنی دار و به عنوان یک پویایی اساسی در رفتار سازمانی مطرح کرد . بارنارد متقاعد شده بود که ارتباطات بزرگترین نیروی شکل دهنده سازمان است . او ارتباطات را در ردیف مقاصد و تمایل مشترک به عنوان یکی از سه عنصر اولیه اداره سازمان می دانست . به نظر او ارتباطات هم سازمان را به صورت یک نظام پویا و سرشار از همکاری در می آورد  هم مقاصد سازمان را به مقاصد اعضای آن پیوند می دهد . فنون ارتباطی که به نظر او هم مکتو ب و هم شفاهی است ، نه فقط برای رسیدن به اهداف سازمان ضرورت دارد بلکه از مبانی بالقوه مشکل ساز سازمان نیز محسوب می شود .به بیان خودش «فقدان یک تکنیک مناسب ارتباطی امکان ا تخاذ برخی مقاصد را به عنوان مبانی سازمان ، از بین می برد .»

بارنارد همچنین ارتباطات را در تعبیر خود از اختیارات می گنجاند ، او تأکید می کرد که قبل از ابلاغ اختیار یا مرجعیت از مافوق به مادون ‌،بایدمفاهیم مورد نظر کاملاً‌معلوم گردد. وی از هفت عامل ویژه ارتباطی نام می برد که در برقراری و حفظ مرجعیت عینی در سازمان حایز اهمیت خاص است . به نظر او هفت عامل مذکور اختصاراً به شرح زیر است

1-   مجاری ارتباط باید دقیقاً مشخص باشد

2-   لازم است مجاری ارتباطات هر یک از اعضای سازمان مشخص باشد

3-   خطوط ارتباطی باید حتی الامکان مستقیم و کوتاه باشد

4-   لازم است به طور معمول ارتباطات از خطوط کاملاً رسمی اعمال شود

5-   شخصی که در مرکز ارتباطات قرارا دارد باید صلاحیت داشته باشد

6-   کنش سازمان نباید در خطوط ارتباطی اخلال کند

7-   هر ارتباط باید به صورت موثق برقرار شود

پس از مطرح شدن نظرات فایول و بارنارد پویائیهای ارتباطات در رفتار سازمانی و نظریه های مدیریتی اگر یک موضوع انحصاری نبوده حداقل یکی از موضوعات اساسی بوده است. به استثنای اصول آن دسته از کتب مدیریتی که هنوز هم بر چهارچوب فرایند کلاسیک تأکید می کند، در سایر نوشته ها ارتباطات از توجه عمده برخوردار است . به علاوه مقادیر کثیری کتاب و مقاله به ارتباطات شخص با شخص و ارتباطات سازمانی اختصاص یافته است. متأسفانه در عمل قسمت اعظم این نوشته ها فقط موضوع ارتباطات را به صورت سطحی بررسی کرده ندرتاً بر مبنای یافته های تحقیقات سیستماتیک استوار است. در یک نوشته مجموعه آثار مربوط به ارتباطات به عنوان مقادیری «چرندوپرند» معرفی شده است. تنها در سال های اخیر درباره معنای واقعی فرایند ارتباطات به ویژه در خصوص نحوه تأثیر آن در رفتار سازمانی نظرات صائب ابراز شده است (فرد لوتانز‌، ترجمه سرمد ، 1374 ص660)

2-1-2- ارتباطات چیست

هر یک از ما به تناسب شخصیت و تجارب خود بدان جواب متفاوتی می دهیم، دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته مدیریت و کامپیوتر ممکن است آن را استفاده از مدارهای الکتریکی گرفت تا به مناجات که ارتباط با خداوند و خالق خود می باشد خاتمه می دهند

ارتباطات در سال های اخیر به ویژه پس از سال های 1950 در غرب مور توجه و فراگر علما و دست اندرکاران رشته های مختلف علمی از جمله ‌،روانشناسی ،‌روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تا دانشمندان مدیریت و علوم کامپیوتر  قرار گرفته است و هر یک از پیشتازان این رشته برای خود دیدگاهی متفاوت از دیگران دارند که آنان را بر آن می دارد که به گونه متفاوتی به ارتباطات بنگرند(جهانگردی، 1383ص45)

3-1-2- تعاریف ارتباطات

واژه انگلیسی کامیونْی‌کِِی‌شِن; [1] به معنی ارتباطات از کلمه لاتین کامیونیس[2]  به معنی «مشترک» مشتق شده است. هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم‌، در واقع زمینه «مشترکی» برای تفاهم فیمابین به وجود می‌آوریم . ارتباطات عبارت از مجموعه مهارت های گوش کردن ،حرف زدن ،‌خواندن و نوشتن است که ما هر روز برای انجام وظایف و مسئولیت های خویش به آنها دست می زنیم .علاوه بر اینها وضع ظاهر و چهره و قیافه و منش و رفتاری که آگاهانه یا ناخودآگاه از خود نشان می دهیم جزء لایتجزای مجموعه ارتباطات ماست (مصدقی ، 1380 . ص2)

قرن بیست و یکم را از یک چشم انداز عصر ارتباطات می دانند . عصر نزدیک شدن قاره های پنجگانه جهان به یکدیگر. امروزه هر اتفاق کوچک و بزرگی در سراسر جهان از طریق ماهواره های دیجیتال در اختیار بیننده تلویزیون قرار می گیرد . شاید یک صد سال پیش کمتر کسی تصور می کرد که روزی بتوان بازی فینال جام جهانی را به خانه های میلیاردها انسان آورد

در این شرایط ارتباطات اهمیت بسیاری می یابد و انسان در خانواده سبز خود یا سازمانی که در آن کار می کند تلاش می کند با شناخت فرایند ارتباط ،‌موانع موجود را از سر راه بردارد اما پرسش مهم این است که ارتباطات چیست؟ (ایمانی، آذرخش و اسماعیل تبار ، 1383 . ص58)

ارتباط عبارتست از فرایند انتقال پیام و برقراری تفاهم بین دو نفر یا بیشتر مشروط بر آنکه معنای مورد نظر

فرستنده پیام را گیرنده نیز دریافت کند. از نظر فنی ارتباط وقتی موفقیت آمیز است که تفاهم دو جانبه حاصل شود (صائمیان،1377 ص22)

ارتباط یک فرایند حیاتی و پویا در سازمان است ، و سازمانی که به کارکنان آن با یکدیگر ارتباط موثر نداشته باشند نمی توانند توانمندیهای لازم را برای اجرای وظایف خود کسب کنند و در هر حال انگیزه آنان نیز بتدریج کاهش پیدا می کند. زیرا ارتباط خود بستر مناسبی برای مبادله اطلاعات ،‌دانش و تجربیات می باشد (همان منبع، 1377، ص22)

بر اساس تعریفی علمی‌، ارتباطات فرایندی پویا، پیوسته ،برگشت ناپذیر ، تعاملی و زمینه ای است. این تعریف هنوز هم بعد از گذشت چهل سال از ارائه آن بدیع و قابل استفاده است (ایمانی ، آذرخش و اسماعیل تبار، 1383 . ص58)

 در تعریف فوق «فرایند» دارای سه ویژگی است

1-   حالت کلی و تمامیت داشتن است یعنی جزئی نیست ،‌بلکه با یک مجموعه و کلیت سروکار دارد

2-   مستمر و مداوم است. یعنی هیچگاه کار مدیریت تعطیل نمی شود. مدیر دائماً در حال اداره کردن‌، برنامه ریزی‌، تصمیم گیری و ;.. است

3-   پویا، یهنی دینامیک و ثابت نیست. پویا یعنی زنده است و نسبت به زمان و مکان حالت یکسان ندارد. تنبیه یک شاگرد در هر زمان یک پاسخ مخصوص دارد . مدیریت نمی تواند یک فرد را یک وضعیت خاص در نظر بگیرد و برای همیشه یک نسخه برای تجویز کند. پویا یعنی اینکه از حالتی تا حالت دیگر و از موفقیتی تا موفقیت دیگر عوض می شود و فرق می کند. از اینجا حساسیت مدیریت و اهمیت آن مشخص می گردد (ایمانی ، آذرخش و اسماعیل تبار ، 1383 . ص6)

ارتباطات فرایندی پویا است زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند. اگر دیدگاهها احساسات و عواطف افرادی که د رحال برقراری ارتباط هستند تغییر کند ‌، ماهیت ارتباط آنها نیز تغییر می کند

ارتباطات فرایندی پیوسته است‌، زیرا هرگز متوقف نمی شود، همه ما افکار و اطلاعات دریافتی را در همگان

 تفکر خواب و رویا پرورش می دهیم. مغز ما همواره فعال است و ماهمواره در حال برقراری ارتباط هستیم

ارتباطات، ‌فرایندی برگشت ناپذیر است‌، زیرا هنگامی که پیامی می فرستیم، ‌نمی توانیم آن را بی اثر سازیم ، هنگامی که زبان را در دهان می جنبانیم ،نگاهی معنادار می اندازیم، یا عصبانی می شویم، دیگر نمی توانیم آثار آن را پاک کنیم. عذرخواهی با انکار ما نیز نمی تواند آنچه را که اتفاق افتاده است بی اثر سازد

ارتباطات، ‌فرایندی تعاملی است، زیرا پیوسته با خود و دیگران در تماس هستیم اطرافیان نسبت به سخنان و اعمال ما واکنش نشان میدهند و ما نیز در برابر سخنان و اعمال دیگران واکنش نشان می دهیم و به پاسخگویی می پردازیم. بنابراین چرخه ای از کنش و واکنش ها‌، اساس فعالیت های ارتباطی ما قرار می گیرند

ارتباطات‌، فرایندی محتوای (زمینه ای) است، زیرا ارتباطات و ابستگی زیادی به کل تجربه انسانی ما دارد. پیچیدگی ارتباطات ما را وادار می کند تا دانش و مهارت های لازم برای برقراری ارتباط را کسب کنیم و با محیط هماهنگ گردیم (منبع قبلی،1383 . صص 59 ـ 58)

تعاریف فوق تقریباً همگی انتقال یک ایده یک احساس ‌، اطلاعات و یک پیام را از فردی به فرد دیگر به عنوان فرایند ارتباطی بیان کرده است . در هر فرایند ارتباطی تعداد دو نفر یا بیشتر مبادله افکار و نظریات و احساسات و حقایق می پردازند. این افراد از طریق به کارگیری و ارسال پیام هایی که مفهوم آن برای کلیه آنها یکسان است به انجام این کار مبادرت می ورزند ( ایمانی ، آذرخش و اسماعیل تبار ،1383 . صص 59-58)

 

4-1-2- هدف از برقراری ارتباط

جریان ارتباط در بسیاری از علوم رفتاری و علوم انسانی نقش بسیار حساس و ارزنده ای را ایفا می کند به طوری که گروهی ار صاحبنظران جامعه را شبکه ای از ارتباطات می دانند و رفتار جمعی بدون شک به نوع ارتباطات افراد بستگی دارد. در سیستم های آموزش و پرورش هدف مربی و معلم از برقراری ارتباط با دانش آموز یادگیری است و در سیستم اداره امور سازمان ها، هدف از برقراری ارتباط ایجاد هماهنگی در عملیات افراد و سازمان ها و واحدها می باشد و یا جهت دادن به گرایش رفتار انسان به سوی هدف سازمان و یا هدف از ایجاد ارتباط تغییر در افکار ،‌ عقاید و برداشت های افراد در امور است

در هر سازمان بدون وجود ارتباطات ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان غیر ممکن خواهد بود ، مشکلات زیادی در انجام عملیات و برآوردن هدفهای سازمان و ارزشیابی فعالیت ها به وجود خواهد آمد

خلاصه این که هدف از برقراری ارتباط انجام یکی از فعالیت های زیر است

1-   آموزش نوعی مهارت

2-   بیان برخی حقایق

3-   تنظیم اطلاعات

4-   تغییر روش کار افراد است

در برقراری ارتباط عناصری قابل تشخیص است که معمولاً عبارتند از

1-   برقرار کننده ارتباط

2-   موضوع ارتباط

3-   دریافت کننده ارتباط

برقرار کننده ارتباط سعی می کند پیامی را انتقال دهد که آغازگر ارتباط است دریافت کننده ارتباط از کوششی که برقرار کننده ارتباط می نماید ،‌مطلع می شود ولی این که تا چه اندازه پیام را بگیرد و یا آن را تحریف شده دریافت کند بستگی به آمادگی وی و عوامل متعدد دیگر دارد

شخصی که در نظر دارد با شخص دیگری ارتباط برقرار کند ، بایستی سمبل ها، ‌نمادهای ارتباطی دریافت کننده ارتباط را بداند ، موقعیت و شرایط روانی ، ‌عاطفی او رابشناسد و با فرهنگ اجتماعی و ارزش های شخصی وی آشنایی داشته باشد و سعی نماید که از آن وسیله ارتباطی استفاده کند که پیام او بیشترین تأثیر را بگذارد . دریافت کننده پیام نیز لازم است که دارای خصوصیاتی باشد و به کمک این خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و برداشتی که از مفاهیم و سمبل ها دارد،می تواند با برقرار کننده ارتباط مؤثر برقرار نماید(خدامی،1382 ص 85)

 

5-1-2- انواع ارتباطات

[1] – communication

[2]  – communis

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه با word

مقدمه    
معلم نمونه درآموزه های قرآنی    
ویژگی های معلم نمونه در قرآن    
–    تواضع    
–    مهربانی    
–    اخلاق نیکو    
–    صبر    
–    گذشت    
-صداقت    
-حفظ شخصیت دانش آموزان    
-تنبیه و تشویق    
-خودسازی وظیفه اولیه معلم نمونه    
-گفتارمان مطابق کردارمان باشد    
ویژگی های استاد ومعلم ایده آل و نمونه از دیدگاه قرآن کریم و احادیث    
1 مقام استاد و معلم نمونه از دیدگاه قرآن کریم :    
2 .مقام معلم در روایات اسلامی    
3 . ایمان استاد و معلم نمونه    
4 .  ایمان استاد و معلم در روایات    
5 . چه نوع ایمانی مورد قبول مکتب اسلام است ؟    
6 . صبر معلم ایده آل و نمونه    
7 . لزوم رعایت تعهد برای استاد و معلم نمونه    
8 . تقوای استاد و معلم نمونه از دیدگاه قرآن و روایات    
اهمیت علم    
ارزش و مقام معلم    
سوز و گداز معلم    
هنرمندی معلم    
اخلاق معلم    
فروتنی معلم    
ویژگیهای معلمان خوب    
معلمان خوب هدف دارند    
معلمان خوب منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند    
معلمان خوب می‌توانند با ابهام کنار بیایند    
معلمان خوب متفکر هستند    
معلمان خوب از ندانستن ناراحت نمی شوند    
معلمان خوب الگوهای نقشی خوب دارند    
معلمان خوب از کارشان و دانش آموزانشان لذت می‌برند    
ویژگی های یک معلم خوب در تفکر ابن سینا    
نتیجه گیــری    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه با word

1 تدابیر المنازل، ص

2 نظام تربیتی اسلام، استاد باقر القریشی، ص

3 ترجمه منیه المرید، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، ص

4 نشریه اسوه، شماره 78، عبدالرحمن الفقیب، ترجمه علی فروغی نویسنده: کاظم کاهانی مقدم

5 روزنامه رسالت

مقدمه

یک معلم نمونه باید همواره در تلاش و کوشش برای کسب معارف و مطالب علمی تازه و نوین باشد. به عبارت دیگر باید از لحاظ معرفتی و علمی همگام با زمان پیش برود و تنها خود را محدود به اندوخته ها و دانش های قبلی نکند بلکه با مطالعه از علوم جدید هم اطلاع یابد و همواره اطلاعات روز را به شاگردان خود بدهد. این مطالعه و یادگیری اطلاعات روز هم در تقویت روحیه علمی و معرفتی معلم و هم دانش آموزان مفید است

معلم همواره باید بکوشد تا در کارش مداومت داشته باشد. بنابراین بر همه عالمان جامعه اسلامی است که با تدبر و تعقل در آیات قرآن و سخنان نورانی پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) در زمینه تعلیم و تربیت ابتلا به خودسازی پرداخته و سپس به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان همت گمارند تا بدین وسیله نسلی متعهد و انسان هایی خداشناس و خداجو به جامعه اسلامی تحویل دهند و گام به گام جامعه را به اهداف آرمانی اسلام نزدیک ساخته و مدینه فاضله را تحقق و عینیت بخشند

در روایتی آمده است حواریون از عیسی (علیه السلام) پرسیدند: با چه کسی همنشین شویم؟ عیسی (علیه السلام) فرمود: «با کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد و سخن او بر دانش شما بیفزاید و علم او شما را نسبت آخرت متوجه و مایل سازد. خداوند در آیات زیادی خطاب به رسول اکرم ص دستور می دهد که با نیکان هم نشین شده و از ظالمان و گنهکاران روی گرداند.» این خطاب در حقیقت خطاب به همه مردمان است تا با همنشینی با نیکان و دوری گزیدن از ستمکاران به قرب خدا نایل آیند

معلم نمونه درآموزه های قرآنی

در هر مکتبی برای رسیدن به اهداف تعلیم و ترتیب از روش های خاص آن مکتب استفاده می شود.در دین مبین اسلام که دستورات جامع و کامل آن در قرآن ، این کتاب همیشه جاویدان ، آمده است ؛ روش ها و نکته هایی که در رسیدن به اهداف مقدس تعلیم و تربیت که بزرگترین این اهداف: « انسان سازی» است ، بیان شده است که با دقت و تدبر در آیات قرآن کریم و رجوع به احادیث اهل بیت ع در این زمینه ، می توان این روش ها و نکته ها را به خوبی دریافت و به کار برد تا هدف اصلی و اساسی تعلیم و تربیت یعنی انسان سازی محقق گردد

تعالیم روح بخش اسلام در کلیه شئون زندگی براساس فطرت که بهترین راهنمای انسان هاست ، می باشد و لذا مربیان و معلمان با بهره مندی از این تعالیم می توانند تربیتی محکم و استوار برای کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه اسلامی هستند ، به ارمغان بیاورند. جوامع بشری امروزه از لحاظ علم و صنعت و اختراع و تکنولوژی بسیار پیشرفته و هر روز با کشف جدیدی سعی می کند از تکنولوژی روز در بهتر زیستن خود کمک بگیرد اما در کنار این پیشرفت مادی و علمی از لحاظ اخلاقی و معنوی بتدریج سقوط می کند و نمی تواند راهنمای موفقی برای بشر به سوی کامیابی و سعادت باشد اما فرهنگ اسلامی به گواهی تاریخ، صلاحیت رهبری و ارشاد بشریت را دارد و کتاب مقدس و آسمانی قرآن این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد

قرآن که کتاب عمل است، همان کلید سعادت است که از اوایل قرن هفتم میلادی در اختیار بشر قرار گرفت و در مدت کمتر از صد سال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا (اسپانیا) را تحت نفوذ خود گرفته و جهانی نوین آفرید. «علامه اقبال لاهوری» نقش قرآن و نفوذ آن در میان مردمان را چنین بیان می کند

نقش قرآن چون که بر عالم نشست

نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست ، چیزی دیگر است

«دکتر گوستاو لوبن فرانسوی» می گوید: «هر نوع سیستم تربیت جدیدی برای بشر سه دوره لازم دارد تا به تدریج از آن بهره مند شوند و در پایان امر برای نسل سوم ثمربخش شود ولی قرآن چنان کتابی است که آثار تربیتش را در همان نسل اول به حد کمال نشان داد ، امتی را تربیت کرد که در کمتر از یک قرن بر سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا (اسپانیا) حکومت نمود.»

قرآن بزرگترین کتاب در آداب تعلیم و تربیت و اهداف آن است. قرآن همچون ستاره درخشانی به زندگی انسان ها روح و معنا بخشیده و زمینه ساز حرکت های آزادی بخش در میان ملت ها بوده است. هدف از نزول قرآن هدایت و رحمت است. راه و روشی که قرآن برای انسان ها ترسیم می کند براساس قوانین آفرینش و نظام احسن بنا شده است و مخاطب آن نیز تمامی انسان هایی هستند که به آن گرایش ، ایمان و یقین پیدا کرده اند

از آنجا که تعلیم و تربیت امری ظریف و دشوار است ، لازم است معلم ، ماهیت و حقیقت انسان را به خوبی بشناسد و استعدادهای درونی انسان را بیابد و به هدف تربیتی انسانی واقف باشد

در حقیقت معلمان زیربنای تکامل و تحول جامعه و افراد آن را پی ریزی می نمایند. بر همین اساس است که معلمی و هدایت انسان ها اصیل ترین و شریف ترین کارها لقب گرفته است ؛ چرا که هدف اساسی و اصلی تعلیم و تربیت «انسان سازی» است و معلم و مربی برای تعلیم و تربیت انسان ها آمده است. معلم موفق باید خلاق باشد و پیوسته در جستجوی راه های تازه ای باشد که بر معلومات خود بیفزاید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید