دانلود بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی با word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عناوین:
-مقدمه:                                                                                  4
-بیان مساله:                                                                               7
-ضرورت تحقیق:                                                                     7
-اهداف تحقیق:                                                                              12
-سابقه و پیشینه:                                                                  15
-فرضیات:                                                                               22
-روش و حیطه تحقیق:                             25
واژها و اصطلاحات:                             25    
-موانع و محدودیت ها                               26
– فهرست منابع و ماخذ                                  34

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی
امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به ما واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشیم و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . ” استاد شهید مطهری”
مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع است که سبب اطمینان? بهبود ارتباطات  و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.حضرت علی (ع)  در نهج البلاغه می فرمایند : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .
اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است .
مشارکت در مدیریت عبارتست از:
-ایفای نقش از طریق اظهار نظر
-ارائه پیشنهاد
-تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه فعالیت های سازمان
-انتخاب نوع کار
نظام مدیریت بر مبنای مشارکت  بر عکس نظام مدیریت غربی به همه اجازه می دهد پیشنهاد کنند.

مقدمه :
اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا واخرت را نصیب مردم خواهد نمود.
نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد. نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود. نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید .نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند.

 

منابع

www.mgtsolution.com
www.system.parsiblog.com
www. athir.blogfa.com
www.maqale.sub.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی و بررسی آنها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی و بررسی آنها با word دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی و بررسی آنها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه طرح تحقیق 1
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل حقوق ورزشی 12
گفتار اول منابع حقوق ورزشی 13
مبحث اول قانون 13
بند اول قانون اساسی 14
مبحث دوم قوانین عادی 15
مبحث سوم عرف ورزشی 15
مبحث چهارم آیین نامه ها 15
فصل دوم حقوق ورزشی کیفری 16
گفتار نخست مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 16
مبحث اوّل مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص 18
مبحث دوم مسئولیت داوران 19
مبحث سوم مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی 22
مبحث چهارم مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها 23
فصل سوم حقوق ورزشی خصوصی 24
گفتار اول مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی 24
مبحث اول رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها 25
مبحث دوم رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران 28 مبحث سوم نقش رسانه ها در ورزش 30
بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول ورزش در فقه اسلامی 33
گفتار اول سوابق فقهی ورزش 33
مبحث اول خرید و فروش عکسهای ورزشکاران 40
مبحث دوم نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی 40
مبحث سوم شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی 41
مبحث چهارم اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان 42
گفتار دوم دوپینگ 43
مبحث اول جنبه ی اخلاقی دوپینگ 46
مبحث دوم بیمه ورزشی 47
مبحث سوم اسپانسر و تبلیغات 48
فصل دوم احکام فقهی مسابقه ها 51
مبحث اول مسابقه برای تواناسازی 52
فصل سوم سبق و رمای? 54
گفتار اول مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی 58
مبحث اول فرق عقد و وعده 58
مبحث دوم پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق 61
مبحث سوم مسابقه با ابزار قمار 70
گفتار اول مفهوم قمار در اصطلاح فقها 71
مبحث اولادله ی حرمت قمار 75
بند اول آیات 75
بند دوم روایات 79
گفتار اول شرط بندی در مسابقات 80
فصل چهارم مبانی فقهی بازی با شطرنج 81
گفتار اول مبانی حرمت بازی با شطرنج 83
گفتار دوممبانی حلیّت بازی با شطرنج 86
گفتار سومدیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج 89
گفتار چهارمنظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور 100
فصل پنجمچهل حدیث در ورزش 102
جمع بندی و پیشنهاد 116
منابع و مآخذ 124
پیوستها

چکیده :
قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد : 1) گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد . 2) گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است . که مبانی حقوقی به گروه دوم اختصاص دارد .
هدف ما علاوه بر مبانی فقهی ، بررسی مبانی حقوقی در امور ورزشی است . که بخش اوّل به مسؤولیت های کیفری و مدنی کسانی که به نحوی با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند پرداخته و در بخش دوم به اهمیّت ورزش در فقه و مستندات آن و نظرات مراجع تقلید می پردازد .
این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .
کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه .
(ث)
پیش نوشتار 
المپیک ها قدیمی ترین و در عین حال بزرگترین رویداد ورزشی جهان است که این پایان نامه مصادف با بازیهای المپیک 2008 بود که این واقعه را به فال نیک می گیریم .
نگارنده برای نوشتن پایان نامه 5 موضوع را به دانشگاه پیشنهاد کرد :
1- بررسی مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی
2- چه کسانی از مجازات کیفری مصون هستند .
3- عقد متعه
4- حقوق و رازهای تجاری
5- دیه در فقه شیعه و اهل تسنّن
که موضوع اوّل تصویب شد و بعد از هماهنگی با استاد محترم راهنما ، عنوان پایان نامه ام به « بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی » تغییر نام پیدا کرد . ایشان در هر جلسه ، نکاتی را برای نگارش پایان نامه یادآور می شدند که برخی از آنها عبارتند از:
1- یک پژوهشگر باید تمرکز حواس داشته باشد ، و از پراکنده صحبت کردن پرهیز کند . 
2- پژوهشگر برای نوشتن پایان نامه به یک محیط آرام احتیاج دارد . 
3- در کار باید برنامه ریزی داشته باشیم و اکثر انسانهای موفّق ، طرح و برنامه داشته اند .
4- سستی و تنبلی در کار نباشد .
5- دقّت را نباید فدای سرعت نمود .
6- از منابع معتبر (برخی از منابع را توضیح دادند ) استفاده شود .
7- داشتن طرح تحقیق
(ب)
این نوشتار با مراجعه به کتابخانه ها : کتابخانه ی آستان قدس رضوی مشهد ، کتابخانه ی شماره ی یک و دو دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ، دانشگاه تربیت معلّم سبزوار ، کتابخانه ی اهل بیّت سبزوار ، کتابخانه ی مکتب نرجس سبزوار ، کتابخانه ی مدرسه علمیّه حکیمه جوین سبزوار ، و همچنین با مراجعه به اداره تربیت بدنی سبزوار ، دادگستری سبزوار ، و مراجعه با مربیان ورزشی صورت گرفته است .
با تشکر از استاد راهنما جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرکُلی که راهنمایی های بی نظیر و مساعدتی بی دریغ و بذل توجّهی بی بدیل عنایت فرموده و از استاد مشاور جناب آقای دکتر ولی الله ملکوتی فر که مرا از همفکری و همراهی خود مستفیض فرمودند و همچنین از ایشان به خاطر تجهیز کتب فقهی کتابخانه ی دانشکده علوم انسانی اسرار واحد سبزوار تشکّر و قدردانی می نمایم . و از و از استادان محترم دوران تحصیلی ام جناب آقای دکتر سلمانی ایزدی و آقای دکتر ولی ا… ملکوتی نهایت تشکر را دارم استاد محترم داور کمال تشکر و قدردانی را دارم و از مدیریت گروه الهیات جناب آقای دکتر بهروان ، جناب آقای کاظم اتّحادی مدیر تحصیلات تکمیلی واحد سبزوار کمال تشکر را دارم .
در خاتمه از مسئولین و دست اندرکاران کتابخانه های مورد استفاده ام که مرا یاری نمودند صمیمانه تشکّر می نمایم . و از آقای کوشکی مدیریت محترم اداره تربیت بدنی سبزوار و از آقای قاصدی رئیس دادگستری منطقه جوین و همکاران محترم آنان کمال تشکر را دارم و با تشکر از همراهی و مساعدت دلسوزانه و خالصانه ی همسر مهربانم که با فداکاری خویش مرا یاری نمودند. و با تشکر از محبّتهای بی دریغ مادرم که رشد علمی خود را مدیون او هستم و با تشکر از فرزندان عزیزم ، سیّده نفسیه ، سیّده نجمه و سیّد محمّد که با کمک و یاری و صبوری آنها موفّق به اتمام این دوره از تحصیل شدم .
نگارنده اگر در نوشتن این پایان نامه ، دچار سختی های زیادی شده است امّا سرانجام ، جهت انتخاب موضوع ، استاد راهنما ، استاد مشاور ، خداوند را شاکر است و امید دارد که مورد رضایت استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاور گرامی و داور محترم و سایر خوانندگان قرار گیرد . ان شاء الله
مقدمّه : طرح تحقیق
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .
توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَ?َ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید .
و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»  
آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است  .
امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .
از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»   شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .
هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید .
به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .
و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .
زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی آید و کاستی
طرح تحقیق :
1- عنوان تحقیق : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی
2- بیان مسأله تحقیق : هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که : در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟ در این پایان نامه سعی شده است که به پاسخ این مسأله که آیا مبانی فقهی که عبارتند از قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و همچنین مستندات حقوقی و آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیّت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد که به بررسی این سؤالات می پردازیم :
3- روش تحقیق : کتابخانه ای است .
به لحاظ گردآوری اطلاعات ، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده ی پژوهشگر قرار می گیرد که عبارت از : کتاب ها یا نوشته های خطی و دستنویس یا تایپی که به عنوان سند مادر شناخته می شوند و با یک یا چند نقل قول به آنها استناد داده می شود ، اسناد اصل نامیده می شوند .
این اسناد معمولاً به امانت داده نمی شوند ، پژوهشگر می تواند در داخل کتابخانه با مراجعه ی مستقیم به سند یا کپی برداری و عکسبرداری از آن استفاده کنند .
مهمترین ابزار گردآوری اطّلاعات ، فیش برداری ، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قرار دادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .
منابع در روش میدانی عبارت از : 1- مصاحبه ، 2- مشاهده ، 3- پرسشنامه می باشد .
در این پایان نامه ، از کتاب ها و اسناد اصل ، کتاب های رایانه ای ، سیستم های اطّلاع رسانی ، مقاله ها و مجلّه ها بهره برداری شده است .
4- هدف تحقیق :
الف- هدف کلی
آشنایی با قوانین و مقرّرات ورزش و مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن
ب- اهداف جزئی :
1- خطای ورزشی و مسؤلیتها در ورزش
2- مبانی فقهی اسپانسر و تبلیغات و نقش رسانه ها در این خصوص
3- ورزش در فقه اسلامی
4- مبانی فقهی و حقوقی مسابقه ها و بازی با شطرنج
5- ضرورت و اهمیّت انجام تحقیق :
علّت اصلی تدوین این پایان نامه ، افزایش معلومات نگارنده در مباحث حقوقی و به خصوص مبانی فقهی در امور ورزشی می باشد . و با اینکه ورزش همیشه در زندگی بشر دخیل است ولی به این موضوع کمتر توجّه شده است . شاید این اثر قدمی باشد جهت افزایش بصیرت افراد جامعه اسلامی در این خصوص ، فایده ی دیگر خدمتی ناچیز به جامعه ی علمی مخصوصاً علوم انسانی شاخه ی الهیّات باشد .
6- فرضیه و سؤالات تحقیق :
1- منظور از مسؤلیت مدنی و کیفری در امور ورزشی چیست ؟
2- نگاه کردن خانمها به فیلم های ورزشی و شرکت آنان در ورزشگاهها از نظر فقهی چه حکمی دارد و مبنای آن چیست ؟
3- سبق و رمای? چیست ؟
4- مفهوم قمار و ادله های حرمت قمار کدام است ؟
5- مبانی فقهی شطرنج و دیدگاه شیعه و اهل سنّت در این خصوص کدام است…

کتابنامه
الف) کتب :
* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .
1- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد7 ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، 2004=1424 ه..ق.
2- ابن منظور، لسان العرب ، 15 جلدی، جلدهای 5 و 10 و 12 ، بی جا، نشر ادب الحوزه، 1405 ه . ق .
3- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران 1382 .
4- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائد? و البرهان ، جلدهای : 8 ، 10 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابع? لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : 1416 ه . ق.
5- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز 1362 ه . ش.
6- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان 1381 ه . ش.
7-، حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران 1369 ه.ش.
8- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .
9-، شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند 1360 ه.ش.
10- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد 7 ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، 1408 ه = 1988 م .
11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد 1 ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان 1382 ه.ش.
12-، رسائل ، جلد 2 ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی .
13- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، 1376 ه.ش.
14- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .
15- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، 1956 م . 
16- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد 14 ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، 1360 ه.ش.
17- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، 1382 ه.ش.
18- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابع? و النشر ، قم ، 1417 ق.
19- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد 2 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، 1406 ه=1986 م .
20- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور 1364 ه.ش.
21- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1374 ه.ش.
22- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، 1382 ق .
23- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد 2 و 3 ، بی جا ، مطبع? مؤسس? النشر السلامی ، چاپ هشتم ، 1411 ه.ق ،.
24- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .
25- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند 1359 ه.ش.
26- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1367 ه.ش.
27- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیع? إلی تحصیل مسائل الشّریع? ، جلّدهای : 12 و 13، مکتب? الاسلامی? بطهران ، الطبع? السادس? 1403 ه.ق.
28- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیا? ، جلّد 4 ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل  ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران 1376 ه.ش.
29- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، 1400 ق.
30- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکر? الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،.
31- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتب? دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای 1 و 4 .
32- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، 648 ه=726 م .
33- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد 3 ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، 1364 ه.ش=1405 ه.ق .
34- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : 27 ، 51 ، 38 ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . 1340 ه.ش.
35- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر .
36- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکم? ، جلّدهای 4 ، 7 ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، 1404 ه.ق=1362 ه.ش .
37- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد 5 ، 1418 ه = 1997 م .
38- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل .
39- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفای? الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی .
40- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،.
41- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتب? المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران .
42- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ه.ش .
43- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان 1378 ه.ش .
44- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمای? ، جلّد 3 ، مطبع? سید شهداء ، بی تا ، قم ،.
45- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، 1377 ه.ش .
46- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد 2 ، المطبع? العلمیّ? ، نجف   .
47- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابع? للجماع?ِ المدرسین ، قم 1415 ق .
48- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد 2 ، مکتب? العلمیّه الاسلامی? ، بی تا ، تهران ،.
49- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابع? لجماع? المدرسین ، قم ، 400-481 ه.ش .
50- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد 3 ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران .
51- طوسی ، النّهای? فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، 1400 ه=1980 م .
52- طوسی ، المبسوط  فی فقه امامیّه ، جلّد 7 ، المکتب? المرتضوی? ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .
53- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد6 ، دارالکتب الاسلامی? ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، 1365 ه.ش .
54- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای 4 و 3 و 6 ، مؤسسه المعارف الاسلامی? طبقه الاولی ، 1415 ه.ق ، ج4=1414 ه =1993 م .
55-                                       ، الروض? البهیه فی شرح اللمعه الدمشقی? ، جلّد 2 و 4 ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ، الطبع? چهارم ، قم ، 1410 ه.ق، .
56- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعی? فی فقه امامیّه ، جلّد 3 ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، 1412 ه. شوال المکرم .
57-                                             ، اللمع? الدمشقی? فی فقه امامیّه ، بی جا ، 734 -786 ه.ق .
58- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرام? فی شرح قواعد العلام? ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .
59- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد 8 ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان .
60- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغ? ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر 1363 ه.ش .
61- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد 6 ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی .
62- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند 1374
63- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، 1378  ه.ش .
64- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد3 ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، 1401 ه  ق.
65- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد 2 ، مؤسسه دارالهجر? ، بی جا ، الطبع? الاولی فی ایران 1405 ه .
66- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، 1415 ه .ق.
67- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد 1 ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1376 ه .ش.
68-                                             ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، 1385 ه .ش.
69- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، 1411 ه= 1991 م .
70- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1383 ه .ش.
71- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ،               بی جا،تابستان 1385 ه .ش.
72- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1393 م.
73- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد 2 ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان .
74- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآ? العقول ، جلّد 18 ، ناشر : دارالکتب الاسلامی? ، تهران ، 1376 ه . ش.
75-                                            ، بحارالانوار ، جلّدهای 78 ، 77 ، 103 ، 72 ، 70 ، 64 ، 76 ، چاپ دریا ، چاپ چهارم ، ناشر کتابچی ، 1415 ه . ق = 1373 .
76- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، 1366 ه . ش.
77- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ه . ش.
78- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، 1379 ه . ش.
79- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبع? سیّد الشهداء ، قم ، 1405 ه . ق.
80- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد 3 ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم .
81- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد 4 ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .
82- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، 1410 ه .ق.
83- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبع? العلمیّه ، 1381 ه . ش.
84-                                                          ، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای 21، 2 ، 19 ، 18 ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، 1378 ه . ش.
85- نجفی ، محمّد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلّدهای : 9 ، 8 ، 28 ، 10 ، 15، مؤسسه : المرتضی العالمیّه ، چاپ اوّل ، بیروت – لبنان ، 1992م=1412 ه .ق .
86- نراقی ، احمدبن مهدی ، مستندالشیعه فی احکام الشریع? ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت للاحیاء التراث ، مشهد ، 1416 ه . ق .
87- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان 1375 ه . ش.
88- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران 1372 ه . ش.
 
ب) مقالات
1- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت 5/3/84 .
2- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – 81 .
3- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب 166 .
4- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال 5/شماره 17 و 18 .
5- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت 30 و 31 .
6- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال 1378 ، شماره ی 43 .
7- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی هوای نفس از دیدگاه قرآن و روایات و روش های مبارزه با آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی هوای نفس از دیدگاه قرآن و روایات و روش های مبارزه با آن با word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی هوای نفس از دیدگاه قرآن و روایات و روش های مبارزه با آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
یکی از اهداف تمام انبیاء(ص)طبق آیات قرآنی ،تربیت و تزکیه انسانهاست طوریکه، تربیت وتزکیه نفوس انسانی در بیشتر آیات وروایات برتعلیم کتاب الهی اولویت دارد، خداوند می فرماید:  (یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَهَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ) چراکه تا انسان خود را ازپلیدی های گناه پاک نسازد، تعلیم کتاب خدا در او اثری نخواهد داشت ودر واقع سعادت نهایی وقرب حقیقی به خدای متعال ،تزکیه وتربیت نفس است ورضایت خداوند سبحان از انسان منوط به تزکیه نفس از آلودگی می باشد.
تحقیق حاضر در شش فصل جمع آوری شده که در فصل اول به کلیات تحقیق از قبیل ضرورت واهداف اشاره شده است ودر فصل دوم آن به بیان معنای لغوی واصطلاحی آن پرداخته ایم. اهمیت مبارزه با هوای نفس در تعالیم قرآنی وروایت یکی از مباحث مهم می باشد که در فصل سوم به آنها پرداخته شده است ودر فصل چهارم راههای مبارزه با هوای نفس و چگونگی مقابله با آن ونتایج مثبت مبارزه با هوای نفس اشاره شده ونتایج منفی پیروی از هوای نفس که در فصل پنجم وششم به آنها پرداخت شده است وکتابهای مختلفی از جمله کتاب « مراحل اخلاق در قرآن » تألیف جوادی آملی وکتاب «اخلاق در قرآن»تألیف مصباح یزدی وکتاب «سیری در نهج البلاغه» تألیف مطهری در این تحقیق استفاده شده که امیدوارم راهنمای خوبی برای خوانندگان محترم برای مبارزه با هوای نفس باشد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: کلیات
هدف وضرورت تحقیق    3
پیشینه تحقیق    3
روش تحقیق    6
فصل دوم:معنی هوای نفس از نظر لغوی واصطلاحی
هوای نفس در لغت     7
معنی اصطلاحی هوای نفس    8
هوای نفس در قرآن مجید    10
فصل سوم: اهمیت مبازره با هوای نفس در تعالیم قرآنی وروایی
تزکیه ورحمت الهی    19
تزکیه یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی    20
تاکید واهتمام ویژه قرآن کریم به موضوع تزکیه نفس    21
ارزش متزکی    25
اهمیت تزکیه ومبارزه با هوای نفس در روایات اسلامی    27

فصل چهارم: راه های مبارزه با هوای نفس
توجه به توصیه های عقل    30
توجه به فطرت خداجویی    36
اخلاص     41
توبه    45
ذکر    51
اطاعت از خدا ورسول در همه حال ( موارد)    57
توکل    60
توجه به معاد    65
پاکدامنی وحفظ نگاه به نامحرم     69
  اجتناب از لغو    70
پرداخت زکات    73
فصل پنجم: نتایج مبارزه با هوای نفس
تقوی برتر     76
اخلاص درنیت اعمال     81
فلاح ورستگاری     84
مبارزه با شیطان      86
علاقه به خلوت با خود وارتباط با خدا    89
خروج از سرگردانی وتشخیص حق از باطل    91
مسخره نکردن وعیب جویی نکردن ولقب های زشت ندادن    92
فصل ششم: نتایج مبارزه با هوای نفس
غفلت  وفراموشی خدا    97
انکار معاد    101
گمراهی وضلالت    104
هواپرستی ودگرگون شدن ابزار شناخت  وارزش ها    110
حب دنیا    112
ریا    115
بخل     117   
هلاکت وبدبختی     120
هواوهوس وحاکمیت فساد    123
نتیجه گیری کلی     125
منابع     127

 
 مقدمه
یکی از مهمترین موضوعات مطابق آیات قرآنی تزکیه وتربیت نفس است تا آن جا که به عنوان نمونه در قرآن سور? شمس را می توان سور? تهذیب نفس وتطهیر  قلوب از نا پاکی ها وناخالصی ها دانست،      ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا، وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَاو …)  در این سوره که محور برهمین معنا(تزکیه وتربیت نفس) دور می زند در آغاز سوره به یازده موضوع مهم از عالم خلقت وذات پاک الهی برای اثبات این معناکه فلاح ورستگاری در گرو تهذیب نفس است قسم یاد شده واین بیانگر اهمیت فوق العاده این موضوع از دیدگاه قرآن است (یعنی در هیچ موضوعی یازده  قسم به دنبال هم در قرآن نیامده است مگر در موضوع تزکیه نفس)
مبارزه با هوای نفس آثار مثبت فراوانی در همه ابعاد دارد ودر واقع وقتی شخص با تزکیه نفس خودرا بسازد جامعه ای راپاک ساخته است.
در این طریق موانع بسیار مهم وجود دارد که در راس آنها هواهای نفسانی است ونتیجه پیروی از هوای نفس، انکار معاد، گمراهی، غفلت وفراموشی خدا و…. می باشد لذا یکی از وظایف خطیر هر مومنی شناخت وبه کاربستن راههای مبازره با هوای نفس است. ورستگاری انسان نه در گرو پندارها وخیال هاست ونه در سایه مال وثروت ومقام ونه چیزهای دیگر بلکه در گرو پاکسازی روح وجان است وبدبختی انسان به خاطر آلودگی به گناه  وانحراف از مسیر تقوا وداشتن پایه های اعتقادی ضعیف است.

منابع
1-    الوسی,سیدمحمود,1415ق,«روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم»چاپ اول,بیروت ,دار الکتب العمیه 
2-    ابن منظور,محمدابن مکرم,1414ق,«لسان الغیب»چاپ سوم,بیروت ,انتشارات دارصادر 
3-    امام خمینی(ره),روح الله,1371,«چهل حدیث»چاپ بیستم,تهران ,موسسه تنظیم ونشر اثارامام مکارم شیرازی,ناصر
4-    بابائی,احمد علی ,محمدی,رضا,زیرنظرمکارم شیرازی ,ناصر,1380ش,فهرست موضوعی تفسیرنمونه,شانزدهم,قم,مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)
5-    بندرریگی,محمد,1379,«فرهنگ جدید عربی-فارسی»,منجدالطلاب,چاپ دوم,انتشارات حر
6-    باقری,خسرو,1374ش,«نگاهی دوباره به تربیت اسلامی»چاپ سوم,انتشارات مدرسه تهران
7-    جوادی املی,عبدالله,1382,«معاددرقرآن»,ناشر,حجه السلام علی زمانی قمشه ای ,مرکز نشر اسراء
8-    جوادی املی,عبدالله,«مراحل اخلاق درقرآن»
9-    جوادی املی,عبدالله,1378,«حکمت عبادات»چاپ دوم,ناشر نشرمرکز اسراء
10-      جوادی املی,عبدالله,1382 ,«مراحل اخلاق درقرآن» چاپ چهارم,ناشرمرکزنشر اسراء
11-    حرانی,حسن بن شیعه,1404ق,«تحف العقول»,انتشارات جامعه مدرسین قم
12-    حسینی ,حسین بن احمد,1363-1364,تفسیر اثنی عشری,تهران,انتشاراتمیقات,چاپ اول
13-    خالقی,محمدجواد,1384,«اخلاق مدیران»,ج2,ناشرندای دوست
14-    دشغیب,ایت الله سیدعبدالحسین,1379,«گناهان کبیره»ناشر حاج محمد ضرابی
15-    رسولی محلاتی,سید هاشم,«کیفرگناه»جزءاول ودوم ,انتشارات کتابخانه صدر
16-    سادات,محمدعلی,1368,«اخلاق اسلامی»,چاپ ششم,انتشارات  سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم اسلامی
17-    شر,سیدعبدالله,1374,الخلاق,ترجمه جباران,محمدرضا,چاپ ششم ,قم,موسسه ی انتشارات هجرت
18-    شیخ حر عاملی ,محمدبن حسین,1380,«وسائل الشیعه»,ترجه ی افراسیابی,علی,چاپ اول ,قم,انتشارات نهاوندی
19 – شیرازی,ناصروسایرهمکاران,1374ش,پیام قرآن,(تفسیر نمونه موضوعی,معاددرقرآن,چهارم,مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)
19-    طباطبایی,سیدمحمدحسین,1363,«تفسیرالمیزان»ترجمه ی موسوی همدانی,سیدباقر,دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ی قم
20-    طبرسی ,شیخ ابوعلی فضل بن حسین,1360,«مجمع البیان القرآن»چاپ اول ,تهران,انتشارات فراهانی
21-    کتاب دانشنامه ی امام علی (ع),1382,ج دوم ,مبداومعاد,چاپ دوم ,ناشر سازمان پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ,کتاب دانشنامه ی  امام علی (ع),زیر نظر علی اکبر رشاد,ج4,اخلاق رسلوک
22-    اخلاق عبادی,نویسندگان علی اصغر الهامی نیا,غلام عباس طاهر زاده,مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه درسپاه,ناشرافق فردا,چاپ اول ,1379
23-    فلسفی,محمدتقی ,1382,«کتاب گفتار فلسفی»,بزرگسال وجوان ازنظر افکار وتمایلات,ج2
24-    قرآن کریم ترجمه فولاد وند,محمد مهدی,چاپ دوم,تهران,دارالقرآن الکریم قریشی,سیدعلی اکبر,قاموس قرآن,سیزدهم,تهران ,دارالکتاب
25-    قریشی,سیدعلی اکبر,1371,قاموس قرآن,چاپ ششم,تهران,دارالکتاب السلامیه
26-    قریشی,سیدعلی اکبر,1366,«تفسیراحسن الحدیث»چاپ اول تهران,بنیادبعثت
27-    مجلسی,محمدباقر,1403ق,«بحارالانوار»,چاپ دوم,بیروت,انتشارات الوفاء
28-    مصباح یزدی,محمد تقی,1379-1380,«اخلاق درقرآن»,مترجم علی شیروانی,اسکندری,محمد حسین,نار مدرسه ی اموزشی وپرورشی امام خمینی (ره)انتشارات دارالفکر
29-    مصاح یزدی, محمد تقی,1382,«یاراو»,چاپ دوم ,انتشارات موسسه آموزشی وپرورشی امام خمینی (ره)
30-    مصاح یزدی, محمد تقی,1383,«به سوی او»,چاپ سوم, انتشارات موسسه آموزشی وپرورشی امام خمینی (ره)
31-    معین,محمد حسین,1386,«فرهنگ فارسی معین»ج4,انتشارات نامن
32-    مطهری,مرتضی,«سیری در نهج البلاغه»,انتشارات صدرا
33-    مکارم شیرازی,ناصر,1361,«تفسیرنمونه»چاپ 41,تهران,انتشارات,دارالکتاب اسلامیه
34-    نراقی,مهدی,جامع السعادات,«علم واخلاق اسلامی»,باترجمه ی مجتبوی دکتر سید جلال الدین,چاپ اول,انتشارتا حکمت
35-    نراقی ,ملامحمد,معراج السعاده,انتشارات راه علم
36-    نهج البلاغه,امام علی(ع).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید