دانلود تحقیق خط مشی و ارزیابی آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق خط مشی و ارزیابی آن با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق خط مشی و ارزیابی آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق خط مشی و ارزیابی آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق خط مشی و ارزیابی آن با word :

مقدمه :

پس مراحل تعیین و بیان مساله ،تدوین واجرای خط مشی عمومی به مرحله ارزیابی در فرایند خط مشی گذاری میرسیم .ارزیابی یکی از مراحل مهم خط مشی گذاری است به همین دلیل مدیران بخش عمومی به طور فزاینده ای برای توجیه برنامه های کنونی،براورد هزینه هاو منافع وپیشنهاد تغییرات ضروری به ارزیابی خط مشی ها متوسل می شوند. تا چندی قبل ارزیابی جدی از خط مشی به عمل نیامده واخیرا در میان محققان وخط مشی گذاران علاقه وتمایل بیشتری در قبال این مقطع از فرایند خط مشی گذاری درحال شکل گیری است .

همواره زمانی می توان درخصوص اجرای یک برنامه وموفقیت یا شکست آن اضهار نظر نمود که اطلاع دقیق ازپایان کارداشته باشیم وبهترین گزینه برای این کار بررسی وارزیابی بازخورد هربرنامه می باشد .وبرای ادامه دادن برنامه در آینده میتوان از اطلاعات بدست آمده از بازخورد آن استفاده کرد.

درواقع ارزیابی بررسی وملحوظ داشتن بازخورد برای ادامه برنامه حیاتی میباشد .بعداز اجرای هربرنامه می بایست نتایج عمومی آن را در عمل مورد ارزیابی قرار دهیم تا اطمینان یابیم که اهداف ورسالتهای تصمیم مورد نظر تحقق یافته است .ارزیابی اگر بدرستی انجام گیرد به بهبود وشناخت صحیح برنامه در آینده منجر خواهد شد. معمولا ارزشیابی خط مشی فرایندی است که در آن مشخص می شود یک خط مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده ودرصدد تحقق چه اهدافی است .

تعاریف:

برای درک بهتر مسئله بر آن شدیم که تعاریفی هرچند مختصر از خط مشی وارزیابی آن ارائه دهیم.  

دیوید ناشمیاس چهره برجسته دررشته خط مشی گذاری ارزیابی خط مشی را چنین تعریف می کند :

بررسی عینی، منظم وتجربی آثار جاری  خط مشی ها وبرنامه های عمومی بر گروههای هدف تا آنجا که به اهداف منظور نظر مربوط می شود.( مایکل هوالت – 1380-270)

در این تعریف به وضوح بیان شده است که آثار یک خط مشی،برای حصول به اهداف آن باید به شیوه ای عینی ،منظم وتجربی مورد بررسی قرار گیرد .

تعریف پیچیده تری از ارزیابی خط مشی بدین صورت بیان میشود :

ارزیابی خط مشی ، سنجش اثر بخش کلی یک برنامه ملی در برآوردن اهدافش یا سنجش اثر بخشی نسبی دو برنامه یا بیشتر در برآوردن اهداف مشترک می باشد . تحقیق وپژوهش پیرامون ارزیابی خط مشی ،بررسی عینی ، سیستماتیک وتجربی تاثیرات مداوم خط مشی ها وبرنامه های عمومی که مقصود نهایی آنها در قالب اهداف است می باشد.(حسن گیوریان- 1380- 241)

خط مشی عمومی را می توان برون داد یک فرایند چندگانه متشکل از افرادی که در گروههای کوچک ودر چهار چوب سازمانهای رسمی با یکدیگر مراوده دارند ،دانست .

تمام سازمانهایی که در سیسنم متشکل از نهادها ،قوانین واقدامات سیاسی جای گرفته اند در معرض نفوذهای اجتماعی وفرهنگی قراردارند .(آون هیوز -1380-172)

 

ارزیابی چیست:

   به نظر یکی از صاحبنظران توجه به ارزیابی برای تعیین اعتبار وشایستگی برنامه ها و خطمشی های عمومی اینست که : برنامه ها چه نقشی در حل مسائل ومشکلات عمومی داشته و جهت گیری آنها چگونه بوده است؟

ارزیابی صرف نظر ازاینکه در چه سطحی صورت می گیرد مستلزم اینست که شامل یک رشته از فعالیتهای مشخص باشد.

اولین مساله این است که تعیین کنیم چه چیزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه مورد

ارزیابی ممکن است روشن وبدیهی باشد . مثلا تعیین اینکه ،برنامه ها یاخط مشی های سازمان مسکن به گسترش واحدهای مسکونی منجر میشود یانه ؟

دوم اینکه معیارها واندازه گیری برای جمع آوری اطلاعات راجع به ارزیابی میتواند دریک طیف از اطلاعات کاملا کمی تا کاملا کیفی قرار گیرند.

مساله سوم تجزیه وتحلیل اطلاعاتی است که میتوان به آن دسترسی داشت به نحوی که از اثربخشی برنامه یا خط مشی مورد نظر یک جمع بندی معتبرارائه کند.

دراینجا هم ممکن است فرد اختلاف زیادی رادر روشهای ارزیابی ازفنون کمی برای تجزیه وتحلیل مقایسه ای هزینه ومنفعت وروشهای تجربی مشاهده کند.

انگیزه ومعیار برای اندازه گیری :

ارزیابی ها تلاش جدی وقابل توجهی هستند که اهمیت برنامه را در قبال “چه کسی،چه چیزی،کی وچگونه” نشان می دهند .از آنجا که سیستمهای اداری وسازمانها به کفایت عملیات وتلاشهای خود بیش از حداعتماد دارند،ارزیابی ها یی راکه نشانگر نقص وناتوانی برنامه های انان در رسیدن به اهداف است،تحمل نمی کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه میزان علاقه دانش آموزان دختر سال دوم به رشته ریاضی با word :

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که هر فصلی دارای بخشهای است بطور کلی هدف من از این تحقیق این بوده که بدانم خانواده ها تا چه حدی بر روی انتخاب رشته فرزندانشان تاثیر دارند و جامعه ما تا چه حدی به بعضی از رشته ها و مشاغل بها می دهد و برخی از آنها تا چه حد بی ارزش هستند زیرا سالیانه تعداد زیادی از افراد به دانشگاه ها راه می یابند و تعداد زیادی هم فارغ التحصیل می شوند بدون اینکه والدین بفهمند خواست قلبی آنها چیست و اینکه آیا این افراد به این رشته ها و مشاغل علاقه دارند یا به دلیل اجبار والدین تن به این کار می دهند که امروزه این امر در جامعه ما زیاد دیده می شود.
هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می باشد.

اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.

بیان مسئله :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.
اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.
لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.
نکته قابل توجه اهمیت دادن و توجه داشتن به تفاوتهای فردی می باشد که گاهی اوقات برخی از خانواده ها به آن توجهی نکرده و می گویند که بله چون فرزندمان این عمل را انجام داده این هم می تواند یکی از زمینه هایی که از طرف خانواده موجبات این موفقیت را فراهم آورد توجه به تفاوتهای فردی بین افراد می باشد و آنگاه این توجه است که اهمیت نقش فرد را در خصوص پیشرفت و یا عدم آن مشخص می‌نماید لذا چون مقدار و میزان پیشرفت تحصیلی فرد به عوامل و فاکتورهای زیادی بستگی دارد که از میان آنها مهمترینش علاقه و انگیزه و توانایی او می باشد بنابراین سعی شده که در این تحقیق توجه افراد به این فاکتورها جلب شود یعنی شاخص مهم در پیشرفت تحصیلی افرادیکه خود با علاقه انتخاب رشته کرده اند و افرادیکه بدون هیچ انگیزه ای به این رشته تحصیلی آمده اند مورد توجه قرار گیرد وعملکرد این دو گروه با توجه به این فاکتورهای مهم در پیشرفت تحصیلی مورد مقایسه و توجه می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ با word :

ضرورت‌ مطالعه‌ و به‌ تبع‌ آن‌، اشاعه‌ اطلاعات‌ در جوامع‌ امروزی‌، جایگاه‌ ویژهای‌ دارد و دراین‌ میان‌ توصیفگران‌ و تسهیل‌ کنندگان‌ امر اطلاع‌ رسانی‌، کسانی‌ جز کتابداران‌ و متخصصان‌دانش‌شناسی‌ نمی‌باشند، اما افسوس‌ که‌ تا به‌ امروز آن‌ شأن‌ واقعی‌ را نیافته‌ و هنوز بسان‌جزیره‌ای‌ ناشناخته‌ در تلاطمی‌ از ابهامات‌ پیش‌ پا افتاده‌، سردرگمند و ناپیدا. اگر اطلاعات‌ نیازاست‌، کتابدار و دانش‌شناس‌، ضرورت‌ است‌ و اطلاعات‌ و اطلاع‌ رسانی‌ لازم‌ و ملزم‌ همدیگرند.کتابداری‌ عبادت‌ است‌ زیرا کتابخانه‌ها در رویارویی‌ با مردم‌ و خدمت‌ به‌ جامعه‌ معنا و مفهوم‌واقعی‌ خود را می‌یابند. کارهای‌ کتابدار بکلی‌ وسیله‌ایست‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ هدف‌ و این‌ هدف‌خدمت‌ است‌ و غیر از کتابدار متخصص‌ از کس‌ دیگری‌ ساخته‌ نیست‌ و کس‌ دیگری‌ نمی‌تواندجای‌ او را بگیرد. (عماد خراسانی‌، 1379، ص‌ 4)
فلذا بر آن‌ شدیم‌ تا مقاله‌ای‌ در شناخت‌ جایگاه‌ مهم‌ کتابخانه‌ها، بویژه‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌و ضرورت‌ اطلاعات‌ و نقش‌ منحصر به‌ فرد کتابداران‌ در ترغیب‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ عادت‌ به‌مطالعه‌، ارایه‌ نماییم‌، انشاءاللّه‌ که‌ مثمرثمر واقع‌ شود.

کتابخانه‌
کتابخانه‌ باب‌ دانایی‌ است‌ و دانایی‌ توانایی‌ است‌. توانایی‌ برای‌ کسب‌ پیروزی‌، سعادت‌ وافتخار.
کتابخانه‌ها وسیله‌ ایجاد انگیزه‌ و ترغیب‌ و پیشرفت‌ تمایل‌ به‌ مطالعه‌ و «اشاعه‌ فرهنگ‌ عادت‌به‌ مطالعه‌» هستند. کتاب‌، یک‌ رسانه‌ گروهی‌ است‌ که‌ در آن‌ مطالبی‌ ضبط‌ شده‌ و قابل‌ انتقال‌می‌باشد و بازیابی‌ مطالب‌ آن‌ از نظر زمان‌ و مکان‌ محدودیت‌ ندارد. آموزش‌ بعنوان‌ مقدس‌ترین‌فعالیت‌ آدمی‌ و یادگیری‌ بعنوان‌ عالی‌ترین‌ فرصت‌ در زندگی‌ و کتاب‌ بعنوان‌ ممتازترین‌ ابزارارتباط‌ و مبادله‌ دانش‌ بشری‌ در طول‌ تاریخ‌ مطرح‌ بوده‌ و هست‌. در تاریخ‌، کتاب‌ همواره‌بعنوان‌ عامل‌ اصلی‌ انتقال‌ دانش‌ و اندوخته‌های‌ بشری‌ شناخته‌ شده‌ و از ارکان‌ مهم‌ تعامل‌فرهنگ‌ها و اندیشه‌های‌ مردمان‌ و جوامع‌ در همه‌ ادوار تاریخی‌ می‌باشد. از دیرباز حتی‌ دردورانهایی‌ که‌ هنوز کاغذ پس‌ از چاپ‌ وارد عرصه‌ زندگی‌ انسان‌ نشده‌ بود و کتابها بر پیوست‌آهو و نظایر آن‌ نوشته‌ می‌شد، باز هم‌ کتاب‌ از جایگاهی‌ رفیع‌ و تعیین‌ کننده‌ در انتقال‌ طولی‌ وعرضی‌ علوم‌ برخوردار بوده‌ است‌. بخش‌ عمده‌ای‌ از تثبیت‌ و ماندگاری‌ دانش‌ و فرهنگ‌،مرهون‌ کتاب‌ است‌. کتاب‌، دریچه‌ای‌ است‌ به‌ سوی‌ جهان‌ شگفت‌انگیزعلم‌ و معرفت‌ و مطالعه‌راهی‌ است‌ بسیار ساده‌ و عملی‌ برای‌ پرورش‌ استعدادهای‌ خدادادی‌ انسان‌، و آموزش‌ علوم‌ وفنونی‌ است‌ که‌ او را در مسیر رشد و تکامل‌ راهنمایی‌ می‌کند. اگر بتوانیم‌ مطالعه‌ را در انسان‌ به‌صورت‌ عادت‌ درآوریم‌، دیگر ارتباط‌ او با جهان‌ دانش‌ و آگاهی‌ سخت‌ نخواهد بود و بدون‌ هیچ‌دشواری‌ و زحمتی‌، خواهد توانست‌ از راه‌ مطالعه‌، درک‌ و اندیشه‌ خود را نسبت‌ به‌ جهان‌هستی‌ رشد و تعالی‌ بخشد. بر این‌ اساس‌ برای‌ حفظ‌ و صیانت‌ از فرهنگ‌ ملی‌ و دستیابی‌ به‌توسعه‌ فرهنگی‌، پرداختن‌ به‌ کتابخوانی‌ از اهم‌ مسایل‌ است‌ و جامعه‌ امروزی‌ به‌ آستانه‌ فرهنگی‌غیرمادی‌ که‌ در آن‌، اطلاعات‌، آموزش‌ و شناخت‌ محور است‌، قدم‌ می‌گذارد. لذا برای‌ ورود به‌این‌ مرحله‌ از حیات‌ انسان‌ و جامعه‌ نیاز به‌ کسب‌ آمادگی‌ است‌.

تعریف‌ مطالعه‌
مطالعه‌ از باب‌ مفاعله‌ است‌ و فرد با بهره‌ جستن‌ از آن‌ به‌ روشنی‌ درونی‌ دست‌ می‌یابد،همان‌ گونه‌ که‌ خورشید طلوع‌ می‌کند و صبح‌ روشن‌ را مژده‌ می‌دهد. در فرهنگ‌ فارسی‌ عمید،مطالعه‌ از نظر معنا و مفهوم‌، به‌ معنی‌ اطلاع‌ یافتن‌ از چیزی‌ با ادامه‌ نظر در آن‌، خواندن‌ کتاب‌ یانوشته‌ دیگر و دقت‌ کردن‌ در آن‌ می‌باشد. بنظر آلفرد آدلر، مطالعه‌ یا هنر خواندن‌، جریانی‌است‌ که‌ فکر بدون‌ کمک‌ منبع‌ خارجی‌ و یا تمرکز روی‌ مطالب‌ با استفاده‌ از نیروی‌ خویش‌،سبب‌ ارتقاء شود. در نتیجه‌ مطالعه‌، فکر از درک‌ کمتر به‌ ادراک‌ و فهم‌ بیشتر می‌رسد. اعمال‌مختلف‌ ماهرانه‌ای‌ که‌ باعث‌ این‌ ارتقاء می‌شود، هنر مطالعه‌ یا خواندن‌ را تشکیل‌ می‌دهد. مطالعه‌در فرهنگ‌ انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ حییم‌ در برابر واژه‌ study قرار گرفته‌ است‌ و معانی‌ دیگر آن‌عبارتند از: تحصیل‌ کردن‌، درس‌ خواندن‌، مواظب‌ بودن‌ و بررسی‌ کردن‌. در فرهنگ‌ انگلیسی‌آکسفورد، واژه‌ study عبارت‌ است‌ از صرف‌ کردن‌ وقت‌ در یاد گرفتن‌ چیزی‌ یا مطلبی‌.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش رایگان نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش رایگان نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش رایگان نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش رایگان نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش رایگان نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست با word :

کارشناس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت با اشاره به افزایش میزان مصرف نورجیزک، هشدار داد: نوع تزریقی بوپرنورفین در درمان اعتیاد مورد تایید نیست.

دکتر علیرضا نوروزی گفت: از دو سال پیش تاکنون مصرف نورجیزک (نوع تزریقی بوپرنورفین) در بین معتادان جامعه رواج یافته است، در حالی که این ماده نه تنها در درمان اعتیاد نقشی ندارد، بلکه باعث بروز مشکلات زیادی در مصرف کنندگان می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بلوغ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بلوغ با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بلوغ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بلوغ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بلوغ با word :

نوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی است که تغییرات ظاهری و درونی با هم همراه می شوند تا کمال فرا رسد. در این دوران نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و رو به جلو دارند. بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره. جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است. سرما را از خاطره ها می زداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد می آورد.
نوجوان بلوغ را تجربه می کند و تنها با دانش از وقایع این دوران است که او می تواند به خوبی از تغییرات روحی و جسمی خود استقبال کند و از آن یک فرصت در جهت رشد مهیا کند. جوان خود را در میان انبوهی از نیازهای جدید و احساسات نو می بیند، تغییراتی که به خودی خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده سازی انسان برای برعهده گرفتن مسئولیتهای زندگی اجتماعی و خانوادگی است. این تغییرات دنیای جدیدی از تواناییها را به روی جوان می گشاید و در مقابل مسئولیتهای گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و از همه مهمتر مسئولیت در مقابل خود و خدای خود را پدید می آورد. سلامت روح و جسم کلید برخورد صحیح با این تغییرات بالقوه مثبت است. جوان باید بداند که چه مسائلی روح و جسمش را تهدید می کند. او باید بداند که در مقابل تواناییهایی که خداوند به او اعطا نموده، چه مسئولیتهایی دارد. او باید روشهای حفظ سلامت خود را بشناسد و با آگاهی بر تهدیدات بیرونی مقابله کند و درعین حال از جوانی خود لذت برد و آنرا در خدمت ارتقاء خود و جامعه بکار گیرد.

انواع بلوغ
بلوغ جسمانی یا تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن کودک. بلوغ جسمانی معمولا نخستین بلوغ است.
بلوغ روانی. تغییرات روانشناختی و شخصیتی در سنین نوجوانی و جوانی که باعث گذار از کودکی به بزرگسالی می شود.
بلوغ اجتماعی. تکمیل و مشخص شدن جایگاه اجتماعی فرد در جامعه و کارکرد وی.
بلوغ هیجانی. سنی که در آن فرد توانایی کنترل هیجانات و احساسات خود را پیدا می کند
بلوغ جنسی
بلوغ مرحله ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ نامیده می شود و از نظر جنسی، توانایی تولید مثل دارد. بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی جسمانی در بدن مرد و زن دارد. این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی شناخته می شود. علاوه بر آن بلوغ روانی نیز اشاره به رشد روانی و شخصیتی فرد دارد. بلوغ جسمانی معمولا در دوران نوجوانی اتفاق می افتاد. بلوغ روانی دیرتر و پس از بلوغ جسمانی روی می دهد. بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که موجب تعیین شخصیت اجتماعی فرد می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان با word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان با word :

دریافت تربیت حقی است برای فرزندان، و طبعا جهت ما تکلیفی سنگین بهمراه دارد. آنها نیاز دارند که ساخته شوند و بعمل آیند، فردی مفید بحال خود و جامعه و پیرو مکتب اندیشیده‌ای باشند و بدیهی است که وصول بچنین مقصدی بدون یاری پدر مادر امکان‌پذیر نیست و آنها برآورده شدن این خواسته و رفع این نیاز را از پدر و مادر خود طلبکارند.
بعنوان اینکه ما پدر یا مادریم تربیت فرزندان مهمترین وظیفه ماست و ما در قبال آن نزد خدا و مردم و نیز از خود طفل و وجدانمان مسولیت داریم. انجام این مسولیت بوجهی نیکو مورد سازش عقل و سستی و سهل‌انگاری در آن عقوبت‌آور است. اینکه همه بخواهند پدر و مادر خوبی باشند جای سخنی نیست. ولی اشتباه در این است که برخی خوب بودن را تنها در این امر می‌بینند که نیازهای بدنی کودکان را برآورده سازند و برای جنبه‌های روانی و اخلاقی آنان ارج و بهائی قائل نیستند. از سوی دیگر این مساله مطرح است که خیلی از پدر و مادرها فکر نمی‌کنند برای تعلیم و تربیت فرزندانشان احتیاج به آموزش و آگاهی داشته باشند. گمان دارند در امر تربیتی آگاهی ضروری نیست و یا‌ آنچه ضروری است میدانند و از آن اطلاع دارند. در تربیت این مساله مطرح است که ما میخواهیم سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به او منتقل کنیم، از موجودی که شدیدا وابسته به غرایز است انسانی ایده‌آل با اندیشه‌های عالی فداکاری و ایثار و طالب شهادت بسازیم و این کار هنر و معرفت لازم دارد. بهنگامی که دستهای ما در این زمنیه خالی باشد چگونه از عهده انجام آن برخواهیم آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود با word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود با word :

در این یادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش و پرورش کشور می پردازیم.
متاسفانه در ادبیات آموزشی موجود در کشور ما، امتحان که نوعی اندازه گیری (Assessment) می باشد؛ با ارزشیابی (Evaluation) که نوعی قضاوت است؛ یکسان پنداشته شده است. در حالیکه امتحاناتی که در نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران با استفاده از مقیاس کمی (20-0) از دانش آموزان گرفته می شود تنها بخشی از قابلیت های هوش شناختی (IQ) دانش آموزان را می سنجد و در مورد اندازه گیری هوش هیجانی (Emotional Intelligence) اطلاعاتی را فراهم نمی آورد. لذا در این یادداشت به تدقیق پیرامون هوش هیجانی و ارتقاء تحصیلی می پردازیم. سید احمد جلالی در مقاله ای تحت عنوان هوش هیجانی که در فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70 و 69 منتشر شده، به کالبد شکافی این واژه پرداخته است.

در قسمت اول این یادداشت به نقل مستقیم مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
1. تعریف هوش هیجانی
2. بررسی پیشینه نظری هوش هیجانی
3. بررسی مطالعات انجام شده درباره هوش غیر شناختی
4. مولفه های اصلی هوش هیجانی و عوامل تشکیل دهنده آنها

در قسمت دوم یادداشت به بررسی دلالت های ارتقاء خود به خود تحصیلی در نظام ارزشیابی تحصیلی ایران پرداخته ایم. محمد حسنی با مساعدت و همفکری هفت تن از همکارانش در دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش مقاله ای تحت عنوان ارتقاء خودکار قبولی تضمینی یا حذف مردودی تهیه کرده است. در این مقاله معنی، کاربرد، دلایل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشیابی تحصیلی کشور با استفاده از شواهد پژوهشی و مطالعاتی و آئین نامه ها و مقررات تحصیلی تشریح شده است. (حسنی، بی تا )
در قسمت دوم این یادداشت به نقل مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
1. معنی ارتقاء خودبه خود
2. دلایل و شواهد موید ارتقاء خود به خود
2-1- تعمیم و گسترش آموزش همگانی
2-2- توجه به تمامی عوامل موثر در افت تحصیلی
2-3- عوارض روحی و روانی مردودی
2-4- آموزش و پرورش جدید و دلالت های آن
2-5- امتحانات و عوارض آن
2-6- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
2-7- خسارت های اقتصادی نظام موجود ارزشیابی تحصیلی
3. بررسی و نقد نظرهای طرفدارن نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران
4. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود

در انتهای یادداشت نیز فهرست منابع دو یادداشت و مقاله اخیر الذکر درج گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان با word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان با word :

برکسی پوشیده نیست که آموزش و پرورش در جهت رشد و تعالی جامعه نقش کلیدی و حیاتی دارد لذا در بسیاری از جوامع پیوسته قدمهای حساب شده‌ای در جهت گسترش کمی و کیفی مراکز آموزشی برداشته می‌شود . این در حالی است که ما نه تنها در حال حاضر با کمبود چنین مراکزی در اکثر شهرهای کشورمان بخصوص شهرستانها مواجه هستیم بلکه رشد روزافزون جمعیت باعث می‌شود که این کمبود هر روز بیش از روز گذشته محسوس و ملموس باشد.
به مقتضای فعالیتهایی که در آموزش و پرورش داریم ، ملاحظات و شناخت نسبی از نقاط قوت و ضعف این مجموعه مخصوص اضطراب اجتماعی که امکان دارد در مورد نوجوانان ما صدق کند ضرورتاً ما را بر آن داشت تا موضوع مطرح شده را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. از آنجایی که بر این اعتقادیم آموزش و پرورش اساسی‌ترین سنگ بنای آینده جامعه را بنیان می‌نهد، اضطراب مانع بروز خلاقیت و رشد شکوفائی استعدادهای دانش‌آموزان میشود . یک موقعیت فشارزا باعث می‌گردد تا رفتارهای هیجان‌زا بروز کند و از یک سازش منطقی با محیط به دور باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فسخ نکاح با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فسخ نکاح با word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فسخ نکاح با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فسخ نکاح با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فسخ نکاح با word :

«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
1- بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . »

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان با word :

ضمن تشکر از زحمات استاد گرانقدر در طول مدت برگزاری جلسات آموزش روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مطالب زیر به اختصار ارائه می گردد.
موضوع تحقیق: تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی ناحیه 3کرج
روش عملیاتی:در این خصوص می بایست تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فوق و بطور تفاوتی توسط پرسشنامه مورد سئوال قرار گرفته وپس از بررسی پرسشنامه ها نتیجه گیری و اعلام نظر گردد.
فرضیه اول : سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی ناحیه 3کرج تاثیر دارد.
فرضیه صفر : سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی ناحیه 3کرج تاثیر ند ارد.
(متغیرمستقل: سوادوالدین)
(متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان)
(ابزار تحقیق: پرسشنامه )
(جامعه آماری:تعداد 30نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی ناحیه 3کرج)

ضرورت تحقیق:
با توجه به آمارهای موجود در سال های اخیر در خصوص میزان باسوادی در کشور و تاثیرات احتمالی آن در ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نیز بررسی دقیق تر موضوع در این خصوص ،همچنین بررسی ارتباط بین میزان تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها پرسشنامه ای تهیه و با طرح سوالهایی موضوع مورد بررسی قرار گرفت. امید است در آینده با دید بازتر و بنیه علمی قوی تر تحقیق های بهتر و پربارتری تقدیم حضور گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید