دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی با word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد سیستم های برقی با word :

به همان اندازه كه سلولهای اندام یك موجود زنده به خون نیاز دارد اندام جوامع صنعتی نیز محتاج جریان الكتریكی می باشد. زندگی امروز دیگر بدون شبكه وسیع انرژی الكتریكی كه با انشعابات زیاد مجتمعهای بزرگ و كوچك صنعتی و مسكونی را تغذیه می نمایند قابل تصور نیست. انرژی الكتریكی در مقایسه با  سایر انرژی‌ ها از محاسن ویژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه می توان خصوصیات زیر را نام برد:

1- هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع این انرژی‌ وجود ندارد.
2- عمل انتقال این انرژی‌ برای فواصل زیاد به سهولت امكان پذیر است.
3- تلفات این انرژی‌ در طول خطوط انتقال و توزیع كم و دارای راندمان نسبتاً بالایی است.
4- كنترل و تبدیل و تغییر این انرژی‌ به سایر این انرژی‌ ها به آسانی انجام پذیر است.
به طور كلی هر سیستم انرژی‌ الكتریكی دارای سه قسمت اصلی می باشد:
1- مركز تولید نیروگاه     2- خطوط انتقال نیرو          3- شبكه های توزیع نیرو

معمولاً نیروگاهها با توجه به جوانب ایمنی و اقتصادی و به خصوص با توجه به نوعشان (آبی، بخاری و گازی). درمسافتی دور از مصرف كنندگان ساخته می شود. وظیفه خطوط انتقال نیرو با تجهیزات مختلف مربوطه، این است كه انرژی تولید شده را به شبكه های  توزیع منتقل نمایند.

عمل انتقال نیروهای برق با فشار الكتریكی كم امكان پذیر نیست بلكه جهت انتقال از فشار الكتریكی زیاد استفاده می شود، كه بعداً در محل نزدیكی مصرف به فشار الكتریكی كم تبدیل شده و توزیع خواهد شد. اگرچه جهت مصرف كنندگان عمده نیز امكان تغذیه با فشار كم وجود دارد ولی در این گونه موارد بهتر است كه مستقیماً انشعاب فشار قوی داد.

خلاصه اینكه در هر مجتمع بزرگ صنعتی و یا در هر شهری حداقل یك شبكه فشار قوی بایستی وجود داشته باشد تا در نقاط مختلف شبكه های فشار ضعیف را تقویت كنند و انتخاب این فشار تابع بزرگی محل و بار شبكه خواهد بود. برای این كه  بتوان سیستم های مختلف انتقال و توزیع نیروی برق را به یكدیگر مرتبط نمود از فشارهای استاندارد شده زیر استفاده می شود:

v(230-400)    kv(11-20-33)    kv(63-132)    kv(230-400)
فشار ضعیف    فشار متوسط    فشار قوی    فشار خیلی قوی
در ایران جهت استفاده تغذیه مصرف كنندگان عموماً از جریان متناوب فشار ضعیف (v220/v380) استفاده می شود. همچنین جهت استفاد تغذیه پستهای فشار ضعیف (380) ولتی و فشار متوسط kv20 جهت تغذیه پستهای فشار متوسط از فشار قوی 63 كیلو ولت استفاده می شود.

نقش شبكه توزیع (فشار ضعیف و فشار متوسط) یك شهر را چه از نظر حجم و چه از نظر وسعت و چه از نظر ارزش و اهمیت می توان به مویرگهای بدن تشبیه نمود كه به مزین و مهتدین فطینو یعنی تغذیه مصرف كنندگان را عهده دار می باشند.
حال برای درك بهتر از مطلب سیستم توزیع نیروی برق و تقسیمات آن به شرح سیستم برق می پردازیم.

تشریح سیستم برق
با وجود این كه سیستم قدرت الكتریكی استاندارد وجود ندارد نموداری شامل اجزاء متعدد كه معمولاً در ساختار چنین سیستمی یافت می شود در شكل (1) نشان داده شده است.
باید به اجزاء آن توجهی ویژه داشت زیرا اجزاء مزبور سیستم توزیع را خواهند ساخت. در حالی كه به وضوح جهت جریان انرژی از نیروگاه به طرف مصرف كننده است برای رسیدن به مقصود اگر جهت نگرش خود را تغیر دهیم و وقایع را از پشت مصرف كننده به سمت نیروگاه ملاحظه نماییم می تواند آگاهی دهنده باشد.

انرژی‌ بوسیله مصرف كننده در ولتاژ نامی كار، بهره برداری می شود كه به طور كلی (در آمریكا) در محدوده 110 تا 125 ولت و 220 تا 250 ولت می باشد. انرژی‌ از یك دستگاه اندازه گیری عبور نموده و میزان مصرف و صورت حساب مشترك مشخص می‌گردد، ولی ممكن است در بدست آوردن اطلاعات برای برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری بعدی نیز كمك نماید. معمولاً دستگاه اندازه گیری شامل وسیله‌ای است كه مصرف كننده را از شبكه ورودی جدا می كند كه این به هر دلیلی كه باشد ضرورت خواهد داشت.

انرژی‌ از هادی ها به دستگاه اندازه گیری در مدار فشار ضعیف جاری می شود. این هادی ها به عنوان سرویس دهنده مصرف كننده یا انشعاب مشتركین می باشند. مشتركین زیادی از شبكه فشار ضعیف انشعاب می گیرند. شبكه های فشار ضعیف به این صورت است كه برق را به مشتركین تحویل می دهد و خود از ترانسفورماتورهای  توزیع تغذیه می شود. در ترانس ولتاژ انرژی تحویلی از م قدار فشار متوسط به مقادیر فشار ضعیف مصرفی كه قبلاً ذكر شده كاهش پیدا می كند. ترانس ها در مقابل اضافه بارها و اتصال كوتاهها به وسیله فیوزها با رابط های حفاظتی كه طرف فشار قوی قرار می گیرند حف اظت می شوند و در طرف فشار ضعیف ترانس هم كلید قدرت (دژنكتور) قرار می گیرد.

فیوزها و رابطهای حفاظتی در مواقع عیب داخلی خود ترانس نیز عمل می‌كند. كلیدهای قدرت طرف فشار ضعیف یا ثانویه ترانس فقط در مواقع اتصالی یا اضافه بار ایجاد شده در طرف فشار ضعیف و انشعابات مصرف كننده عمل می كند. همچنین در خطوط هوایی ترانس توسط برق گیر در مقابل رعد و برق یا ولتاژهای موجی خط محافظت می شود و قبل از صدمه زدن به ترانس به زمین تخلیه می شود. ترانسی كه به مدار فشار متوسط وصل می شود ممكن است دارای انشعابات فرعی باشد كه به یك فاز از سه فاز معمولی اصلی متصل شود. این انشعاب معمولاً از طریق فیوز خط یا فیوز جدا كننده صورت می گیرد و در موقع وقوع اتصالی یا اضافه بار در مدار فرعی آن را از مدار داخلی جدا می نماید.

مدارات سه فاز اصلی ممكن است دارای انشعاب هایی متعدد سه فاز باشد كه گاهی از طریق كلیدها و گاهی اوقات از طریق فیوزهای جدا كننده یا فیوزهای خط دیگر به یكدیگر متصل شوند. در بعضی موارد تعدادی از انشعابات فرعی سه فاز می توان از طریق كلیدهای مجدد نیز به مدار اصلی سه فازه متصل شوند، به هنگام وقوع اتصالی در انشعابات فرعی، كلیدهای وصل مجدد عمل می كنند و انشعابات فرعی را از اصلی جدا می نمایند با اینكه فیوزها یا جدا كننده های خط هم این كار را انجام می‌دهند، ولی قبل از این كه انشعابات فرعی به طور دائمی باز بماند، كلید وصل مجدد می‌تواند دوباره انشعاب فرعی را به اصلی وصل كرده و با تاخیر زمانی از پیش تنظیم شده، آن را چند مرتبه برقرار كند.

این عمل به این خاطر انجام می شود كه ممكن است یك اتصال صرفاً طبیعی گذرا داشته باشد مانند افتادن یك شاخه درخت روی خط. پست توزیع از طریق شینه ایستگاهی، شبكه سه فاز را تغذیه می نماید. زمانی شبكه سه فاز به عنوان یك مدار یا فیدر نامیده می شود كه از طریق یك كلید قدرت تحت حفاظت و گاهی اوقات  از طریق یك تنظیم كننده ولتاژ به شینه متصل می گردد. معمولاً تنظیم كننده ولتاژ شكل تغییر یافته یك ترانس است كه كمك می كند تا ولتاژ خروجی در تغذیه كننده ولتاژ در بعضی موارد به جای این كه  ولتاژ یك تغذیه كننده قار می گیرد تا ولتاژ آن تغذیه كننده جزء را تنظیم نماید.

در موقع وقوع اتصالی یا اضافه بار در تغذیه كننده خروجی یا توزیع، كلید قدرت تغذیه كننده عمل می كند و آن را از شینه جدا می نماید. معمولاً شینه‌ها تغذیه كننده‌های بسیاری را برق می دهد كه شینه پست هم به وسیله یك یا چند ترانس و تحت حفاظت كلید قدرت تغذیه می شود. این ترانسفورماتورهای پست، ولتاژ مداری را كاهش می دهند كه به اولیه خود ترانس ها وارد می شوند. معمولاً مداری را كه ترانس پست را تغذیه می كند سیستم فوق توزیع نامیده می شود. كه در ولتاژهای kv63 و kv132 عمل می نمایند.

سیستم فوق توزیع می تواند پست های توزیع متعددی را تغذیه كند و امكان دارد به عنوان تغذیه كننده های ارتباطی بین دو یا چند پست باشند و هر یك از پست ها می تواند از نوع توزیع یا فوق توزیع یا انتقال باشند. موارد استفاده از پست انتقال یا فوق توزیع، بسیار شبیه به پست توزیع است، جزء در این مورد كه با مقداری زیادی از انرژی سر و كار دارد و مجموع انرژی خطوط فوق توزیع و پستی مرتبط با آنها و تلفات را تامین می كند. خطوط انتقال از پست دیگری كه معمولاً با نیروگاه مرتبط است سرچشمه می گیرد.

حال به بررسی سیستم توزیع می پردازیم:
 
انواع سیستم توزیع
قسمتی كه تحت عنوان  توزیع مورد استفاده در صنعت برق می باشد یعنی از پست تغذیه تا وسایل اندازه گیری واقع در محل مصرف كننده می تواند به دو بخش فرعی تقسیم شود:

1- توزیع اولیه: كه در آن بار به ولتاژی بالاتر از ولتاژ مصرف برده شود و از پست توزیع به محلی كه در آن ولتاژ به میزان ولتاژ مصرف كننده پایین می آید تا مشترك انرژی مورد نیاز خود را مصرف نماید.
2- توزیع ثانویه: كه شامل قسمتی از سیستم است كه دارای ولتاژ مصرف كننده بوده و به لوازم اندازه گیری مصرف كننده ها منتهی می شود. سیستم های توزیع اولیه شامل سه نوع اساسی هستند.
1- سیستم شعاعی، شامل سیستم های دو گانه و تبدیل
2- سیستم حلقوی، شامل حلقوی باز و حلقوی بسته
3- سیستم شبكه ای (غربالی)
1- سیستم شعاعی: سیستم شعاعی ساده ترین و یكی از عمومی ترین نوع مورد استفاده است و شامل تغذیه كننده ها و مدارهای شعاعی مجزا بوده كه از پست یا منبع منشعب می شود. معمولاً هر فیدر سطح معینی را تغذیه می كند. فیدر شامل قسمت اصلی یا تنه فاشدی است كه با ترانس توزیع مرتبط است و از آن جا انشعابات اصلی یا فرعی خارج می شود كه در شكل (2) نشان داده شده است.
 
معمولاً انشعابات فرعی از طریق فیوز به مدارهای فشار متوسط اصلی متصل می‌شود، به طوری كه یك اتصالی در انشعابات فرعی، نمی تواند باعث قطع برق در سرتاسر تغذیه كننده باشد. اگر فیوز از رفع اتصالی خط عاجز بماند یا اتصالی در تغذیه كننده اصلی توسعه یابد كلید قدرت درست یا منبع باز خواهد شد و سرتاسر تغذیه كننده  را بی برق خواهد كرد. برای پایین نگه داشتن وسعت و مدت قطعی برق تجهیزاتی برای جدا كردن تغذیه كننده در نظر گرفته می شود، به طوری كه قسمت‌های سالم هرچه سریع تر دوباره برق دار شود. برای به حداكثر رساندن  سرعت برق‌دار كردن مجدد، در هنگام طراحی و ساخت از ارتباط اضطراری به تغذیه كننده های مجاور استفاده می شود.
بنابراین هر قسمتی از تغذیه كننده كه مشكلی نداشته باشد، می تواند به تغذیه كننده‌های مجاوز متصل شود. در بیشتر حالات، غیر همزمانی بارها بین تغذیه كننده‌های مجاور به اندازه كافی موجود بوده تا نیازی به نصب ظرفیت اضافی برای مواقع اضطراری نباشد. قطع طولانی برق بیمارستان ها، تاسیسات نظامی و دیگر مصرف كننه های حساس قابل تحمل نمی باشد.
در چنین شرایطی فیدر دوم (اضافی) پیش بینی می شود كه گاهی در مسیر جداگانه‌ای قرار می گیرد تا از منبع دیگری تغذیه شود. اتصال از تغذیه كننده عادی به تغذیه كننده جایگزین به  وسیله قطع و وصل كننده تبدیلی انجام می گیرد و امكان دارد به صورت دستی یا خودكار عمل نماید. در حالات دو دستگاه كلید قدرت مجزا نصب می شوند تا در هر فیدر یك كلید قدرت با اتصالات الكتریكی به منظور جلوگیری از اتصال اشتباه فیدر سالم به معیوب استفاده شود. شكل (3)

2- سیستم حلقوی: راه دیگری كه طول مدت قطعی برق را محدود می سازد، استفاده از تغذیه كننده هایی است كه به صورت حلقوی طراحی شده و امكان تغذیه از دو سوار برای مصرف كننده های بحرانی (حساس) فراهم می سازد. در این جا اگر تغذیه از یكسو دچار مشكل شود، تمام بار تغذیه كننده از سوی دیگر جریان می‌گیرد.  به شرطی كه ظرفیت ذخیره كافی در تغذیه كننده در نظر گرفته شود. این نوع سیستم امكان دارد در حالت عادی به صورت حلقوی باز یا حلقوی بسته عمل كند.

حلقوی باز: در سیستم حلقوی باز، بخش های متعدد تغذیه كننده از طریق وسایل جدا كننده (فیدر، كلید و غیره) به همدیگر متصل شده و بارها هم  به بخش‌های فوق متصل شده اند و هر دو نفر تغذیه كننده به منبع تغذیه متصل شده است. در یك نقطه از پیش تعیین شده ای از فیدر، وسیله جدا كننده به صورت باز نصب می گردد.

اساساً سیستم حلقوی باز از دو فیدر تشكیل می شود. كه انتهای آنها به وسیله جدا كننده ای مانند فیوز، كلید یا كلید قدرت به هم مرتبط شده اند. به هنگام وقوع اتصالی، بخشی از مدار فشار متوسط كه اتصالی در آن رخ داده است از دو طرف قطع می‌شود و سرویس دهی به قسمت سالم به این صورت انجام می شود كه ابتدا حلقه در نقطه‌ای كه در حالت عادی باز گذاشته شده است، بسته می شود و سپس كلید قدرت در پست دیگر وصل می شود.

 

شكل (4). چنین حلقه هایی در حالت عادی پست نمی شوند، وقتی اتصالی باعث باز شدن قطع كننده ها در دو طرف شوند سرتاسر تغذیه كننده بی برق شده و معلوم نمی‌شود كه اتصالی كجا رخ داده است.  وسایل جدا كننده بین بخش ها نسبتاً ارزان هستند.

حلقوی بسته: در جایی كه درجه بالاتری از قابلیت اطمینان مورد نظر است، فیدر به صورت حلقوی بسته مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این جا معمولاً وسایل جدا كننده كلیدهای قدرت بسیار گران قیمت هستند. قطع كننده ها بوسیله رله هایی تحریك می‌شوند تا فقط برای باز كردن كلیدهای قدرت واقع در دو طرف قسمت معیوب عمل نمایند، بقیه قسمت تغذیه كننده سرتاسری برق دار باقی می ماند. در بیشتر نمونه ها، فعالیت مناسب رله فقط به وسیله سیم های راهنما (پیلوت) صورت می گیرد كه از كلید قدرتی به كلید قدرت دیگر كشیده می شود كه نصب و نگهداری آن پرهزینه می‌باشد. در برخی نمونه ها، این سیم های راهنما از طریق اجاره خطوط تلفن صورت می گیرد. شكل (5)
 
3- سیستم فشار متوسط شبكه ای(غربالی): این سیستم از طریق بهم پیوستن شبكه های فشار متوسطی كه به طور عادی در سیستم های شعاعی یافت می شود تشكیل شبكه غربالی (مش) را می دهند. شبكه بوسیله چندین ترانس قدرت تغذیه می شود كه ترانس ها به نوبه خود از خطوط فوق توزیع و انتقال در ولتاژهای فشار قوی تغذیه می‌شوند. این نوع سیستم، پست های معمولی و تغذیه كننده های طولانی فشار متوسط اصلی را حذف كرده و آنها را با تعدادی از پست های كیوسكی (واحد) جایگزین نموده كه به طور حساس در سرتاسر شبكه قرار دارد.  بدین وسیله مشكل دستیابی به زمین اضافی و ضروری درست های معمولی را حل كرده است. شكل (6)

سیستم توزیع  ثانویه: سیستم توزیع ثانویه (فشار ضعیف) در ولتاژهای معرفی پایین مورد بهره برداری قرار می گیرد و مانند سیستم های اولیه باید با قابلیت اطمینان در سرویس دهی و تنظیم ولتاژ آنها توجه نمود.

سیستم فشار ضعیف كاملاً می تواند 4 نوع باشد. 1- یك ترانس برای هر مشترك. ب- استفاده مشترك از یك ترانس. 3-  تغذیه مداوم و پیوسته به طور مشترك از طریق نصف دو دستگاه ترانس یا بیشتر. 4- شبكه‌ای: گروهی از مصرف كننده ها از یك خط یا شبكه استفاده می كنند. كه تغذیه توسط چندین ترانس صورت می گیرد. سیستم های شبكه ای دارای بیشترین درجه قابلیت اطمینان در سرویس دهی بوده و در سطوح با چگالی بار خیلی زیاد كاربرد دارد. پس جایی كه عواید این سیستم نسبت به هزینه های آن قابل توجیه باشد و قابلیت اطمینان این نوع ضروری باشد، به كار می‌رود.
در مواردی كه یك مصرف كننده واحدی از این نوع سیستم تغذیه كند، آن را شبكه نقطه‌ای گویند. به طور كلی، شبكه فشار ضعیف غربالی از  به هم پیوستن شبكه‌های فشار ضعیفی تشكیل می شود كه از طریق چندین ترانس تغذیه شده و از دو یا چند تغذیه كننده فشار متوسط برق می گیرد. به كلیدهای قدرت متصل شده بین ترانس و شبكه فشار ضعیف كه به صورت خودكار بی برق شود، ترانس را از  شبكه غربالی فشار ضعیف جدا می كند و بدین وسیله مانع تغذیه از طرف فشار ضعیف به طرف فشار متوسط می شود.

این از لحاظ ایمنی و در مواقعی كه طرف فشار متوسط به دلیل اتصالی یا هر دلیل دیگری بی برق شده باشد، اهمیت ویژه ای پیدا می كند. كلید قدرت یا محافظ توسط فیوز پشتیبانی می شود به طوری كه اگر محافظ نتواند عمل كند، فیوز منفجر شده و ترانس را از شبكه فشار ضعیف جدا خواهد كرد. شكل (7)

تعداد تغذیه كننده های فشار متوسطی كه شبكه غربالی را تغذیه می كند، خیلی مهم است. اگر تعداد تغذیه كننده ها تنها دو دستگاه باشد، در یك زمان  تنها یك تغذیه كننده می تواند از مدار خارج شود و لذا ترانس باید دارای ظرفیت ذخیره كافی باشد تا واحدهای باقی م انده در مدار،  دچار اضافه بار نشوند. این نوع شبكه گاهی اوقات شبكه از نوع احتمال اول (Single Contingency) نامیده می شود.

بیشتر سیستم‌های غربالی از سه یا بیش از سه تغذیه كننده برق می گیرد، به طوری كه شبكه می تواند با از دست دادن دو تغذیه كننده مورد بهره برداری قرار گیرد و ظرفیت ترانس ذخیره هم به طور متناسبی كمتر شود كه به آن شبكه از نوع احتمال دوم (Second Contingency) گویند.

شبكه  فشار ضعیف باید طوری طراحی  شود كه نه تنها بارها، بین ترانس ها به طور مساوی تقسیم شده و دارای تنظیم اختلاف سطح خوبی برای كل ترانس ها در حال كار باشد بلكه باید طوری باشد كه در موقع  قطع برق تغذیه كننده های فشار متوسط، تعدادی از ترانس ها به مدت كوتاه در مدار باشند. مدارهای فشار ضعیف باید قادر باشند تا بارهای قسمت معیوب را به طور مناسب بین ترانس ها تقسیم كرده و آن قسمت از مدار را كه دارای حداقل مصرف كننده می باشد قطع نموده و رفع عیب نمایند.

در برخی از شبكه ها كه جریان اتصال كوتاه در آن حاكم است امكان دارد قبل از عمل نمودن فیوز (سوختن فیوز) قسمت های طولانی از شبكه اصلی صدمه ببیند لذا در چنین شبكه های فشار ضعیف قسمت به قسمت دو طرف را فیوز دار می كند.
 در شبكه های توزیع وجود كابل بسیار ضروری است زیرا اولاً كابل كشی به جای خطوط هوایی می تواند به زیبایی شهر كمك كند  ثانیاً در مواردی كه نمی توان از خطوط هوایی استفاده كرد مانند فرودگاهها می توان از كابل برای توزیع انرژی الكتریكی استفاده نمود. نتیجه می شود كه كابل نیز در شبكه های توزیع یكی از عناصر مهم به شمار می رود.
 
كابلهای زمینی و متعلقات آن
كابلهای زمینی برحسب شرایط محیطی و الكتریكی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1- هادی های هر فاز نسبت به زمین كاملاً عایق شده باشد.
2- هادی های هر فاز نسبت به فازهای دیگر كاملاً عایق شده باشند.
3- تحت تاثیر عواملی مانند رطوبت، زنگ زدگی و سایر عوامل شیمیایی قرار نگیرند.
4- در برابر ضربات مكانیكی كاملاً حفاظت شده باشند.
 سیمهای كه در كابل به كار می روند یا از جنس آلومینیوم یا از جنس مس كه البته مس بیشتر از آلومینیوم در صنعت كابل سازی استفاده می شود. در سالهای گذشته برای فشار الكتریكی متوسط كابل با عایقی كاغذی بیش از انواع دیگر كابل مورد استعمال داشت ولی امروزه كابل با عایق لاستیكی یا پلاستیكی بیشترین موارد مصرف را دارا می‌باشد معمولاً كابلها را با نوع عایقشان می سازند بدین ترتیب كابلهای كاغذی، كابلهای لاستیكی یا پلاستیكی، كابلهای روغنی و كابلهای گازی خواهیم داشت.
به دلیل اینكه موضوع بحث عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت می باشد لازم به ذكر است كه امروزه برای از بین بردن تاثیر میدان الكتریكی هر فاز روی هادی های دو فاز دیگر هر یك از هادی های عایق شده را به طور جداگانه  به روپوشی از كاغذ فلزی (كاغذ متلیزه) مجهز می كنند. سپس از ورقه ها را با زمین هم پتانسیل می سازند بدین صورت كه پس از كوشش هادی ها با این ورقه های نازك متالیزه كابل را با مواد پركننده گرد كرده و روی آنها را غلافی سربی می كشند و ورقه های متالیزه را به عنوان اتصال زمین به كار می برند بدین ترتیب فقط عایق كاغذی كار تحت تاثیر میدان الكتریكی قرار می گیرد.
كابل H برای ولتاژ تا 30 كیلوولت به صورت سه رشته ای موجود می باشد. چون قطر كابل سه رشته ای برای ولتاژهای بالاتر بسیار زیاد می شود و در نتیجه كار روی آنها را مشكل می سازد لذا برای ولتاژهای بیش از 30 كیلوولت این كابل را به صورت تك رشته ای می سازند. چون كابل ذكر شده دار یا یك غلاف سربی مشترك می‌باشد قابلیت انحنا و خمش خیلی كم می باشد بدین جهت كابل سه غلافه به بازار عرضه گردید در كابال سه غلافه هر هادی غلاف سربی مربوط به خود دارد.
در این كابال به علت وجود غلاف سربی به طور جداگانه روی هر فاز میدانی كه به وسیله یك فاز تولید می شود روی دو فاز دیگر اثر نخواهد داشت مع الوصف در موقع كشیدن كابل یا تغییر بار كابل كه اصطلاحاً به آن تنفس كابل می گویند ممكن است فضای خالی بین غلاف سربی و عایق سیم به وجود آید برای از بین بردن اثر الكتریكی این فضای خالی از نوار فلزی كه در كابل مورد استفاده قرار می گیرد در این كابل نیز به كار می رود از كابال سه غلافه تا ولتاژ 60 كیلوولت می توان  بهره برداری نمود.
عوامل موثر در اتصالی كابلها
معمولاً كابلها به علت اینكه در خاك دفن می شوند امكان معیوب شدن آنها نیز هست. عواملی از ق بیل پوسیدگی كابل، كلنگ خوردگی،  نفوذ آب در كابل، ضربه‌های مكانیكی وارد به كابل، كشیدن جریان بالا از كابل، رعایت نكردن اصول دفن كردن كابل در خاك، خمش بیش از حد كابل، كابل كشی و جریان ندادن در كابل طی مدت طولانی و… كه باعث به وجود آمدن اتصالی در كابل می شود و كابل دچار عیب می شود.

عیب‌یابی و اكیب عیب یاب
بنا به دلایل بالا در اداره برق برای پیداكردن عیب كابل واحدی به نام اكیپ عیب‌یابی كابل وجود دارد كه در گروههای فشار ضعیف (380 ولت)، فشار متوسط (20 كیلوولت)، فشار قوی (63 كیلوولت)  تقسیم می شوند. در عیب‌یابی فشار ضعیف معمولاً كابل های حامل ولتاژ 10-5 كیلو ولت عیب‌یابی می شود قسمت عیب‌یابی زیر نظر دیسپاچینگ هر منطقه قرار دارد و كار عیب‌یابی تشخیص عیب كابل دفن شده در زمین و اطلاع آن به دیسپاچینگ برای رفع عیب توسط اكیپ مفصل بند می باشد.

در كل استان تهران به شش قسمت شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، مركز تقسیم شده است كه هر كدام اكیپ خاصی از عیب‌یابی در منطقه دارد كه مكان مورد نظری را كه اینجانب در آن واحد كارآموزی خود را گذراندم اكیپ عیب‌یابی كابلای 20 كیلوولت شركت توزیع برق منطقه ای شمال شرق می باشد. كه مناطق پاسداران، شمیرانات، نارمك، تهرانپارس، لواسانات، رودهن، بومهن، جاجرود و… زیر پوشش واحد و اكیپ عیب‌یابی شمال شرقی تهران می باشد برای توضیح كار عیب‌یابی این نكته را باید در نظر گرفت كه اگر كابلی دچار عیب و یا اتصالی شود در پست مربوط به همان كار رله های حفاظتی مانند سكسیونر و دیژنگتورها عمل كرده و بار موجود روی كابل را قطع می كنند.
با قطع شدن كلیدهای حفاظتی اكیپ حوادث اطلاعات مورد نظر را به دیسپاچینگ منطقه مربوطه ارائه می كند یعنی منحل قطع شدگی و یا اینكه اتصالی در كدام كابل می‌باشد اطلاع می دهد قسمت دیسپاچینگ وجود عیب را به اكیپ عیب‌یاب اطلاع داده سپس اكیپ به محل مورد نظر اعزام می شوند.   

قبل از انجام هرگونه عملیات باید اكیپ حوادث نیز در محل حاضر باشند تا اجازه كار را به اكیپ عیب یاب بدهند. نقش اكیپ حوادث در خطوط 20 كیلوولت بسیار اهمیت داد این اكیپ با هماهنگی بین اكیپهای دیگر مخصوصاً اكیپهای مفصل بند و هوایی عهده دار قطع و وصل برق را از پستها دارند زیرا در صورت اشتباه از این اكیپ مسائل غیر قابل جبرانی به وجود می آید به همین دلیل تمام اكیپ ها باید قبل از انجام عملیات از اكیپ حوادث اجازه كار بگیرند تا حادثه‌ای پیش نیاید.

پس از اجازه كار به اكیپ عیب‌یابی این اكیپ خود را شرع كرده و محل اتصالی را پیدا نموده و به دیسپاچینگ منطقه ای اطلاع داده و دیسپاچینگ منطقه‌ای نیز گروه مفصل بند را خبر كرده تا محل را حفاری و عیب كابل را برطرف كرده و با قراردادن مفصل عیب مورد نظر را از بین ببرید.

وظیفه اكیپ عیب‌یاب
1- پیدا كردن حل اتصالی در كابلها
2- مسیریابی
3- تست ترانس
4- تعیین كابل

كه نحوه اجرای این وظایف در قسمتهای بعد توضیح داده خواهد شد. برای پیدا كردن اتصالی روی كابل باید مراحل و عملیاتهای مختلفی را روی آن انجام داد كه این عملیات توسط دستگاههایی انجام می شود.
دستگاه های مورد استفاده در عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت
از جمله دستگاههای كه در بخش عیب‌یابی كابلهای 20 كیلوولت استفاده می شود دستگاههای زیر است كه تمام این دستگاههای در اتومبیل مخصوصی نصب می‌شود.
1- دستگاه تستر
 2- دستگاه كابل سوز
3- دستگاه رفلكتور
4- دستگاه تخلیه
5- دستگاه فركانس صوتی

كه در زیر به عملكرد تك تك این دستگاهها می‌پردازیم.
دستگاه تستر  و عملكرد آن
اولین دستگاهی كه در پیدا كردن اتصال كابل مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه تستر است وظیفه اصلی این دستگاه پیدا كردن فازهای معیوب در كابل می باشد همانطور كه می دانید یك كابل 20 كیلوولت معمولاً از سه رشته تشكیل شده است. R,S,T با این دستگاه می توان پی به معیوب بودن هر كدام از فازها برد.
همچنین از این دستگاه در پست ترانس نیز استفاده می شود. عملكرد این دستگاه در تشخیص  فاز معیوب به این صورت است كه این دستگاه پس از متصل شدن كابلهای رابط از داخل اتومبیل عیب‌یابی به فازها، به ترتیب به هر فاز جداگانه از طریق این دستگاه می توان ولتاژی را اعمال كرد. همانطور كه در شكل مشخص است آ‌خرین رنج این دستگاه 80 كیلوولت است كه البطه ولتمتر دستگاه برای رنج 80 كیلوولت و نیز 40 كیلوولت درجه بندی شده است همانطور كه در شكل پیداست دكمه هایی روی دستگاه وجود دارد كه رنج های مختلف ولتاژی و آمپراژی را تعیین می كنند.
همچنین یك ولم برای بالا بردن تدریجی ولتاژ دستگاه نیز دیده می شود. پس از اعمال ولتاژ روی كابل و بالا بردن ولتاژ به صورت تدریجی اگر مشاهده شود كه آمپر متر جریانی را نشان می دهد مشخص می شود كه كابل در حال كشیدن جریان است پس فاز مربوطه معیوب شناخته می شود. معمولاً جریان 6/0 میلی آمپر جریان مجاز شناخته می شود و بیشترین آن جریان غیر عادی تلقی می شود.
عملكرد این دستگاه در تست ترانس بدین صورت است كه:
كابل رابط را از داخل اتومبیل عیب‌یابی به یكی از بوشینگهای فشار قوی وصل كرده  و به همان منوال كه ذكر گردید ولتاژ به ترانس القا می شود. هرگاه آمپر متر آمپراژی را غیر از آمپر  مجاز نشان داد ترانس معیوب تشخیص داده می شود.
دستگاه كابلسوز
این دستگاه دومین دستگاهی است كه در عیب‌یابی مورد استفاده قرار می گیرد. عملكرد این دستگاه به این صورت است كه: به دلیل اینكه فلكتور (كه در صفحات بعد طرز كار آن توضیح داده خواهد شد) بتواند فاصله اتصالی را نشان دهد باید مقاومت كابل را به زیر 100 اهم آورد همانطور كه در شكل ملاحظه می شود رنج این دستگاه بین 5-10 كیلوولت می باشد یعنی نهایت ولتاژی كه می تواند تولید كند 10 كیلوولت می باشد با اعمال این ولتاژ به كابل جریان بالایی در  كابل ایجاد می شود.

 كه باعث می شود در محل اتصالی بین فاز معیوب و سرب دور كابل (در مقدمه توضیح داده شده) زمین شده  است یك ذغال ایجاد شود  همانطوریكه می دانید ذغال یك هادی است  بنابراین  فاز مورد نظر به زمین متصل شده كه در اصطلاح زمین شدن فاز نامیده می شود و مقاومت آن بسیار پایین می آید و به زیر 100 اهم می رسد. در اصل این دستگاه با ایجاد آرك بین فاز و زمین و از بین بردن عایق پلاستیكی و تبدیل آن به ذغال می تواند مقاومت سیم را به زیر 100 اهم برساند.

كه به این عمل در اصطلاح سوزاندن  كابل گویند. همانطور كه در شكل مشخص است دستگاه دارای دو نمایشگر ولتاژ و جریان است هر گاه در هنگام اعمال ولتاژ عقربه آمپر متر شروع به بالا رفتن و چسبیدن به ته آمپر متر می كند كه نمایانگر ایجاد ذغال مورد نظر است یعنی جریان از فاز به زمین منتقل می شود همچنین در ولت متر ولتاژ كمتر و كمتر می شود و با زیاد كردن ولم شماره 2 برای بالا بردن ولتاژ، ولتاژ تغییر نمی كند. فاز جریان می كشد سپس دستگاه رفلكتور وارد عمل می شود با توجه به شكل در سمت راست دستگاه در قسمت راست بالا قسمت 1 ولمی وجود دارد كه با آن می توان رنجهای مورد نظر را انتخاب كرد این ولم به داخل و بیرون نیز جابجا می‌شود اگر این ولم به داخل باشد پس از روشن كردن دستگاه كابل سوز و زیاد كردن ولم شماره 2 سیستم این ولم وارد عمل شده و برق تابلوی فرمان را قطع می كند باید حتماً این ولم به طرف بیرون كشیده شود تا ولتاژ 5-10 كیلوولت مورد نظر اعمال شود. همانطور كه در شكل نمایش داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری با word :

. اصول و ساختار کانکتور پی.ال.سی
اخیرا به شرح یک کانکتور فیبر نوری چندگانه به نام کانکتور FPC یا کانکتور تماس فیزیکی پرداخته ایم که ساخت فیبرهای نوری بدون پوشش را برای ایجاد ارتباطات PC کمک می کنند[10],[11].
کانکتور PLC از این روش اتصال پی.ال.سی برای ایجاد اتصال میان یک پی.ال.سی و endfaceها استفاده می کند. شکل 2 ساختار اصلی کانکتور PLCرا نشان می دهد که در آن یک waveguide در یک پی.ال.سی. مبتنی بر سیلیکا و یک فیبر به هم متصل می شود قرار دارد . کانکتور به دو بخش تقسیم شده است :

یک receptacle متصل به انتهای پی.ال.سی plug حاوی یک فیبر یک fiber guide دارای microhole و قطر 125µm طوری به PLC endface متصل شده که microhole و محورهای waveguide دقیقا در یک ردیف قرار گیرند.
فیبر به مکان plug متصل شده و یک پایه تشکیل می شود و انتهای آن به مقدار L از انتهای Plug بیرون می زند.
Endface های فیبر و PLC یک سطح صاف را تشکیل می دهند که توسط نیروی الاستیک در محورهای فیبر، بر محورهای نوری عمود می شود بنابراین نیروی buckling یا خمشی فیبر را خم می کند. اتصال PC بازتاب تداخل میان endfaceها را از بین می برد.
با استفاده از این روش اتصال، می توان انتظار داشت که کانکتور PLC دارای مزایای زیر باشد:
1) اتلاف اتصال کم (به دلیل اتصال مستقیم PLC وفیبر).

2) کارایی نوری با ثبات در نوسانات موقتی و همچنین عمر طولانی آن به دلیل عدم وجود حرکت index-matching در نقطه اتصال.
3) اتصال چندگانه با تراکم بالا بین فیبرها و PLC..
4) تولید کم هزینه کانکتور (به این دلیل که فنر و حلقه ای مورد استفاده قرار نمی گیرند).
ما اتصال پی.ال.سی با فشاردادن فیبر بر انتهای پی.ال.سی پس از تنظیم آن در fiber guide در شکل 3 نشان داده ایم. در اینجا فاصله میان fiber guide و fixture به اندازه L=7mm تنظیم شده و انتهای فیبر مانند شکل 3 سفت شده تا مساحت endface کاهش یابد. شکل 4 مثالی را از آزمایش جایگذاری و اتلاف بازگشت را در نقطه اتصال نیروی فشار محوری f در فیبر نشان می دهد.

افزایش f به کاهش فاصله میان endfaceهامی انجامد و اتلاف جایگذاری کاهش می یابد ولی فقدان بازگشت به دلیل کاهش بازتاب تداخل، افزایش می یابد. ملاحظه می کنید که یک اتلاف بازگشت بالا و ثابت به مقدار بیشتر از 03 N ایجاد شده است. هنگامی که مقدار آن به fb~0.7N می رسد. فیبر تا خورده و مقدار آن با تغییر مکان fixture تغییر نمی کند. بطور کلی، نیروی خمشی به طول خمش بستگی دارد و اتصال پی.سی. در کمتر از 05 N برای فیبرهای دیگر ایجاد می شود. [10].

3 کانکتور پی.ال.سی. دوپلکس
در این بخش به طراحی کانکتور پی.ال.سی. دوپلکس می پردازیم که برای ساخت واسط receptacle در ماژولهای فرستنده گیرنده WDM نوری بکار می رود.[12]

شکل 2 : ساختار اصلی کانکتورپی.ال.سی الف: در حالت قبل از اتصال ب ) در حالت بعد از اتصال

شکل 3 : شکل آزمایشی اتصال پی.سی. میان پی.ال.سی و endfaceهای فیبر

شکل 4 : آزمایش جایگذاری و اتلاف بازگشت در نقاط اتصال waveguide و فیبر به صورت تابعی از نیروی فشار فیبر

شکل 5 : ساختار کانکتور پی.ال.سی دوپلکس

الف) ساختار و فابریکاسیون
شکل 5 ساختار کانکتورهای پی.ال.سی دوپلکس را برای اتصال فیبرها و waveguideها نشان می دهد. از یک پی.ال.سی مبتنی بر سیلیکا در انتهایی که دو waveguide با اختلاف =45% و فاصله گذاری 05mm و فیبرسیلیکنی =03% استفاده نمودیم. مکان plug دارای دو فیبر بدون روپوش در L=7mm و L=30m می باشد. این وضعیت نیروی خمشی برابر fb=0.7N را تولید می کند که برای PC در بخش قبل مناسب بوده و اتلاف خمشی کمی را تولید می کند. endfaceهای سطح عمودی فیبرها توسط شکافتگی ایجاد می شوند. بعلاوه، انتهای فیبر مطابق شکل 6 نشان داده شده است.

انتهای پی.ال.سی که توسط بلوک شیشه ای تقویت می شود برای ایجاد یک سطح صاف با محلول فلوراید هیدروژن bufferشده روکش شده است (از این ماده برای کاهش اثرات تخریبی روکش دار کردن استفاده شده است).fiber guide ایجاد شده توسط بلوک شیشه ای دارای دو میکروسوراخ است که هر کدام قطری حدود 126µm و intervalی برابر waveguide می باشند. انتهای میکروسوراخ ها بصورت مخروطی توسعه یافته تا جایگذاری نرم فیبرها در میکروسوراخ ها راحت باشد. این کار با توجه به این امر انجام شده که انتهای فیبرها بصورت مایل قرار گرفته است. (chamfer)

Fiber guide به دقت و توسط یک کابل انعطاف پذیر UV چسبنده در مکانی متناظر با waveguideهای انتهای پی.ال.سی متصل شده اند و پس از آن یک روش تنظیم فعال مثل دو فیبر نظارت شده در میکروسوراخها قرار می گیرند. دستگاهی که ما ساخته ایم می تواند این نوع اتصال فیبر را بصورت اتوماتیک انجام دهد. مکان receptacle به تراشه پی.ال.سی و بسته پلاستیکی سفت شده است. مکان receptacle و پلاگ به روش تزریق- ذوب متصل شده است. این بخشها از پلیمر کریستالی مایع با نسبت توسعه خطی کم حدود 05*10-5 ساخته شده اند تا هنگام گرما امکان انبساط آن وجود داشته باشد.

هنگامی که پلاگ در receptacle (حفره) قرار می گیرد فیبرها در میکروسوراخهای متناظر قرار می گیرند تا اتصال PC را بتوان با خم کردن فیبر برقرار نمود. اتصال آن را می توان با بستن پلاگ به receptacle و با یک گره سیم فلزی برقرار کرد. شکل 6 تصویری از کانکتور را نشان می دهد. این کانکتور در وضعیت متصل، پهنایی معادل 5 میلیمتر، ارتفاعی معادل 4 میلیمتر و طول 20 میلیمتر دارد. پی.ال.سی و بسته پلاستیکی مورد استفاده مشابه ماژول نوری هستند که کانکتور بر آن سوار شده است.

شکل 6 : تصویر کانکتکور پی.ال.سی دوپلکس

ب- کارایی نوری
شکل 7 هیستوگرامی از اتصال و اتلاف در هر نقطه اتصال را برای 25 کانکتور نشان می دهد. در اینجا، اتلاف اتصال شامل اتلاف بدون واسطه ای تقریبا به اندازه ای است که به دلیل عدم تطابق میدان میان فیبر و waveguide رخ می دهد. اتلاف اتصال در کمتر از 04dB مقدار 02dB است.
این نتیجه نشان می دهد که fiber guide در انتهای پی.ال.سی به دقت متصل شده است. اتلاف بازگشت در تمام مقادیر بیشتر از 40dB زیاد بود (مقدار 40dB ) که در نتیجه پیاده سازی دقیق پی.سی. ایجاد می شود.
مقادیر اتلاف بازگشت بدست آمده کوچکتر از 50dB است که می توان با کانکتورهای فیبر نوری نوع پی.سی. بدست آورد.

شکل 7 : کارایی نوری کانکتورهای ساخته شده. الف – هیستوگرام اتلاف اتصال
ب- هیستوگرام اتلاف بازگشت

به نظر می رسد که این امر به دلیل آسیب های باقیمانده در سطح endface پی.سی. رخ می دهد و اختلاف میان اندیسهای اصلی فیبر و waveguide ایجاد می شود.
سپس به آزمایش مکرر کارایی نوری پرداختیم. شکل 8 اتصال و اتلاف را برای 50 اتصال مکرر نشان می دهد. نوسانات کوچک کمتر از 1/0 و 2 دسیبل را به ترتیب در اتصال و اتلاف بازگشت مشاهده نمودیم که نشان می دهد که فیبرها در میکرو سوراخ ها هدایت شده اند.

ج – دوام محیطی
کانکتورهای پی.ال.سی دوپلکس در معرض آزمایشهای دوام محیطی قرار می گیرند. نمونه های تست برای مانیتورینگ آنلاین خصوصیات نوری با نصب یک کانکتور در تراشه پی.ال.سی با یک شاخه Y شکل نامتقارن همراه یک فیلتر WDM ساخته شده اند این مدار نوری در پی.ال.سی بخشی از ماژول فرستنده- گیرنده به شمار می رود. در این آزمایشات، اتلاف جایگذاری میان دو فیبر متصل برای نور 155µm و اتلاف بازگشت را در هر نقطه اتصال برای نور 13µm می باشد.

شکل 8 : اتلاف اتصال و بازگشت برای 50 اتصال مکرر در دو نقطه اتصال در یک کانکتور پی.ال.سی.دوپلکس

شکل 9 : نمونه کانکتور مورد استفاده در تستهای عمر محیطی و تعاریف اتلاف جایگذاری L و اتلاف بازگشت Lr برای کارایی کانکتور مورد مانیتور

شکل 10: وابستگی گرمایی Li , Lr در یک نمونه کانکتور. شرط دما در دیاگرام بالایی نمایش داده شده است

شکل 11 : نتایج تست چرخه دما برای شش نمونه : شرط دما در دیاگرام بالایی شکل 10 نشان داده شده است. ومقادیر قبل، در حین و بعد از آزمایش هستند که در بالای دیاگرام نشان داده می شود.

شکل 12 : نتایج تست رطوبت و درجه حرارت در شش نمونه. شرط محیطی در دیاگرام بالایی نشان داده شده است. سمبل های آن مانند شکل 11 است.

د) کاربرد ماژول نوری
برای تایید کاربرد کانکتور پی.ال.سی در ماژول های نوری واقعی یک ماژول فرستنده گیرنده WDM ترکیبی نیمه هادی ساختیم که با یک کانکتور پی.ال.سی دارای receptacle دو کاناله (شکل 14) کار می کند. [12]
ماژول برای انتقال دو جهته سیگنال های 13m ورودی از پورت 1 که از طریق فیلتر WDM عبور می کند بکار می رود این سیگنال توسط یک فتو دیود (PD) کشف می شود در حالی که سیگنال 155m به پورت 2 بازتاب می شود. سیگنال 13m از دیود لیزری (LD) گسیل می شود که از طریق پورت 1 خارج می شود. Waveguideهای داخل PLC مقدار 45درصد را دارند. Receptacle در ماژول و با استفاده از روش فابریکاسیون برای بخش اصلی و receptacle نصب شده است. در پروسه تنظیم فعالی که ما برای وصل کردن fiber guide به انتهای PLC مورد استفاده قرار دادیم، خروجی الکتریکی PD مربوط به ورودی نوری 13m از پورت 1 را مانیتور کردیم.

شکل 13 : نتایج حاصل از تست مقدار رطوبت و دمای ده نمونه. سمبلها مانند شکل 11 هستند.

شکل 14 : ماژول فرستنده گیرنده WDM ترکیبی نیمه هادی پی.ال.سی. با receptacle کانکتور پی.ال.سی دو کاناله

شکل 15 موارد زیر را نشان می دهد :
اتلاف بازگشت جایگذاری یک ورودی نوری 155m مربوط به پورت 1
واکنش پذیری PD مربوط به یک ورودی نوری m 1.3 مربوط به پورت 1
خروجی نوری حاصل از LD در یک جریان 30mA مربوط به 30 ماژول

کارایی با اتصال پلاگ به فیبرهای تک حالته اندازه گیری شد (=03%). ماژول بدست آمده مشخصات مربوط به کارایی خروجی نوری ماژولها را دارا بود. اتلاف جایگذاری که

شامل اتلاف در دو پورت و اتلاف در فیلتر می شود، تقریبا مشابه ماژولها ی معمولی بودند که با فیبرهای ثابت کار می کردند.
از آنجایی که اتلاف جایگذاری خیلی کم بود باید خروجی نوری کوچک حاصل از LD کمتر از 08mW در نتیجه عدم هماهنگی نقطه کاشت تراشه LD به وجود آمده باشد

شکل 15 : آزمایش کارایی

شكل 16 : ساختار كانكتور PLC چند فیبره الف) متصل نیست ب ) حالت متصل

4 . کانکتور پی.ال.سی چند فیبره

با توجه به اصل اتصال پی.سی. فیبر بدون پوشش که در بخش 2 ذکر شد، کانکتور پی.ال.سی. می تواند اتصال با تراکم بالایی را بین فیبرها و پی.ال.سی برقرار کند.
در این بخش یک کانکتور پی.ال.سی چند فیبره را معرفی می کنیم که برای ماژولهای نوری مبتنی بر پی.ال.سی مثل سوئیچ گرمایی-نوری (TO) و ماژولهای AWG ساخته شده است و نیاز به اتصال دهها فیبر دارد. [15]

شكل 17 : كانكتور PLCی دوازده فیبره

الف ) ساختار و نحوه ساخت
ساختار اصلی کانکتور پی.ال.سی چند فیبره در شکل 16 نمایش داده شده است. این کانکتور برای اتصال حداکثر 12 فیبر و waveguide (راهنمای موج) بکار می رود. ساختار و نحوه ساخت این کانکتور مانند کانکتور دوپلکس است. راهنمای موج از یک بلوک شیشه ای ساخته شده و دارای 12 میکروسوراخ با وقفه های مشابه راهنمای موج ها بوده و پلاگ می تواند حداکثر 12 فیبر داشته باشد. Receptacle شامل مکان حفره

و راهنمای فیبر است و می توان آن را در مکان دلخواه در انتهای پی.ال.سی قرار داد طوری که با مکان راهنمای موج متناظر باشد. کانکتور پی.ال.سی 12 فیبره با استفاده از پی.ال.سی سیلیس با راهنمای موج 075% در وقفه های 025mm ساخته شده است. شکل 17 همین کانکتور را نشان می دهد.
طول فضای خمش و پیش آمدگی در L=7mm و L=30m تنظیم شده اند. انتهای دوازده فیبر روکش خورده و یک سطح صاف عمودی تشکیل شده است ولی فیبرها با فاصله 025mm از هم قرار گرفته اند. در اینجا خطای زاویه ای endface پولیش خورده کمتر از 05 برای همه فیبرها بود.[16]

شكل 18 : دسته بندی فیبرها

شكل 19 : كارایی نوری كانكتور PLC دوازده فیبره. هیستوگرام اتصال و اتلاف بازگشت

ب- خصوصیات
کارایی نوری ده کانکتور ساخته شده در شکل 19 نمایش داده شده است. اتلاف اتصال که شامل اتلاف بدون واسطه تقریبا 01dB است، آنقدر کم هست که بتوان گفت همه آنها زیر 05dB بوده و مقدار میانگین آنها 033dB می باشد. در مقایسه با کارایی اتصال ثابت می توان گفت که بهتر کار می کند.[17]
اتلاف بازگشت بسیار زیاد بیشتر از 38dB با مقدار میانگین 43dB می باشد. ما معتقدیم که اتلاف بازگشت نسبت کم (کمتر از 40dB) توسط endface پی.ال.سی ایجاد شده باشند.

عمر محیطی کانکتورهای پی.ال.سی نیز مورد آزمایش قرار گرفت. رابطه کارایی با درجه حرارت از 40 تا 85 درجه سانتی گراد در شکل 20 نشان داده شده است. در این شکل اتصال و اتلاف بازگشت در پورت 1 و پورت 8 به عنوان نمونه داده شده اند و بازه این اتلاف ها برای همه 12 پورت رسم شده است. اتلاف اتصال، کم و اتلاف بازگشت در طول آزمایش بطور ثابت به مقدار زیاد باقی ماند.

شکل 21و22 نتایج چرخه درجه حرارت و تستهای عمر رطوبت و درجه حرارت را با توجه به اتلاف اتصال و بازگشت در پورت 1 و 8 نشان می دهند همچنین ستونهای خطا نشان دهنده بازه مقدار دوازده پورت می باشد. نوسانات 200 چرخه ای بین درجه حرارت 40 تا 85 درجه سانتی گراد (شکل 20) و یک اتمسفر ثابت 75 C,90% R.H.ایجاد شد. [18],[19].

شكل 20 : رابطه دمایی اتصال و اتلاف بازگشت برای كانكتور PLC دوازده فیبره. قسمتهای تیره بین خطوط شكسته بالا و پایین شكل نشان دهنده مقدار دوازده پورت هستند. شرایط دمایی محیط در دیاگرام بالایی نشان داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قوانین اساسی در برق با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله قوانین اساسی در برق با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قوانین اساسی در برق با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قوانین اساسی در برق با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قوانین اساسی در برق با word :

قوانین اساسی در برق

1- قانون اُهم: با توجه به این كه ولتاژ باعث جاری شدن جریان الكتریكی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می كند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد كه اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیك دان آلمانی كشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یك مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معكوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.
مثال: جریانی را كه از یك مصرف كننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می كند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می كند حساب كنید. 

مقدار جریان در یك مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معكوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یك مدار جریان متناوب كه شامل یك مقاومت اهمی و یك مقاومت سلفی می باشد كه به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.
دریك مدار اهم سلفی در صورتی كه مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر 6 یا 8 اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟
ژول W=RI22t w.sJ  

2- قانون ژول: در اثر عبور جریان الكتریكی از مقاومت اهمی انرژی الكتریكی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید كه كار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یك هادی با مقاومت الكتریكی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت 4 آمپر به مدت یك ساعت از كابل نازكی به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الكتریكی در كابل به صورت گرما اتلاف می شود؟
J 106*115/1=3600*42*20=w
قانون ولتاژ: بنابر قانون ولتاژ مجموع ولتاژها در سراسر یك مدار بسته (حلقه) برابر با صفر یا به عبارت دیگر مجموع ولتاژهای تولید شده برابر آفت ولتاژهای مدار o =–v+IR  

قانون جریان: بنابر قانون جریان مجموع جریان های وارده به یك نقطه یا كره برابر با مجموع جریان های خارج شده از آن نقطه است اگر جریان های ورودی را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت های منفی مشخص كنیم می توان نتیجه گرفت مجموع گیری جریان ها در هر نقطه از مدار الكتریكی برابر صفر می باشد.
دستگاه های اندازه گیری: به منظور سنجش كمیت های مختلف الكتریكی از دستگاه های اندازه گیری متناوب استفاده می شود كه در قسمت های قبل با سه دستگاه اهم متر، ولت متر و آمپرمتر و نوع نصب آنها آشنا شدیم این دستگاه ها در بازار دارای انواع مختلف می باشد. یك آمپرمتر كه انواع آن عبارتند از آمپرمتر انبری یا چنگكی اصول كار این نوع دستگاه بر اساس القاء می باشد مانند ترانسفورماتور جریان عمل می كند

در صورتی كه یك سیم برق دار را از وسط گیره آن عبور دهیم میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچی را در انبر دستگاه جاسازی شده قطع می نماید و در آن جریان جاری می شود سپس این جریان به داخل دستگاه منتقل شده و با یك نسبت **** مقدار جریان سیم را نشان می دهد در شبكه تك فاز برای اندازه گیری جریان توسط این دستگاه باید انبر آن در یكی از سیم ها (فاز یا نول) قرار گیرد. اگر هر دو سیم فاز و نول در داخل انبر قرار گیرد هیچ جریانی را نشان نمی دهد و در شبكه های سه فاز هر یك از فازها باید جداگانه در مسیر انبر دستگاه قرار بگیرد و در صورتی كه هر سه سیم سه فاز در درون انبر قرار بگیرد باز هم هیچ جریانی در دستگاه اندازه گیری نمی شود.

نوع دوم آمپرمترها آمپرمتر روی میزی می باشد كه این دستگاه معمولاً قادر است جریان های كمی را اندازه بگیرد و با داشتن یك كلید **** می توان مقادیر مختلف جریان را اندازه گیری نمود.

نوع سوم آمپرمترهای تابلویی از این نوع عمدتاً در تابلوهای برق شامل تابلوهای فرمان و توزیع استفاده می شود و چون جریان عبوری در این تابلوها زیاد است معمولاً از ترانس جریان یا (ct) نصب شده در روی شینهای تابلو استفاده می شود.
ولت مترها به طور كلی از نظر ساختمان به دو دسته آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال تقسیم بندی می شود همچنین از نظر نوع كاربرد دارای نوع تابلویی و رومیزی می باشد.

فركانس متر: این دستگاه قادر است فركانس جریان متناوب را اندازه گیری كند كه این مقدار در شبكه ایران 50 هرتز در ثانیه می باشد. فركانس به طور موازی نصب می شود دارای انواع مختلفی می باشد.
الف) نوع عقربه ای و ب) نوع ارتعاشی یا تیغی و ج) نوع دیجیتالی كسینوس فی متر
ضریب توان سنج: دستگاهی است كه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را نشان می دهد. هرچه عدد این دستگاه نشان می دهد به یك نزدیك تر باشد مدار از نظر مصرف توان غیرمفید و فعلیت برتری دارد. این دستگاه دارای دو نوع آنالوگ و دیجیتال می باشد. كسینوس فی مترها در بازار به دو نووع 3 فاز و تك فاز پیدا می شود.
كسینوس فی مترها چنانچه در نوع عقربه ای عقربه در جهت نادرست و در نوع دیجیتال فلش جهت نادرست مشخص شود یا نمایان شود می توان با عوض كردن دوسر بولبین جریان این اشكال را برطرف نمود.
كنتورها: دستگاه هایی هستند كه برای سنجش توان الكتریكی به كار می روند و قادر است هم توان اكتیو و هم توان راكتیو را اندازه گیری نمایند. از نظر تعداد فاز به 3 فاز و تك فاز و از نظر تعداد تعرفه به یك تعرفه و چندتعرفه تقسیم بندی می شود.
در كشورما تا كنتورها دو تعرفه موجود می باشد همچنین از نظر ساختمان دارای سه نوع می باشد. نوع آنالوگ دارای دیسك یا شماره انداز نوع دیجیتال كه فاقد دیسك و شماره انداز است و نوع سوم تركیبی 2 كنتور می باشد هم به صورت آنالوگ و هم دارای صفحه دیجیتالی در كنتور مادوطرفه آنالوگ اعم از اكتیو و راكتیو تعرفه توسط ساعت كنتور عوض می شود.

انوع كلیدها در صنعت برق: كلیدها از نظر نوع عملكرد به دو دسته كلیدهای دستی و كلیدهای اتوماتیك تقسیم بندی می شوند.
انواع كلیددستی عبارتند از: كلید تیغه ای یا اهرمی كه كلید فیوزهای دستی را شامل می شود و كلیدهای گردان مانند كلیدهای زبانی و غلتكی كه كلیدهای غلتكی به دلیل فرسایش بیشتر از كلیدهای زبانی استفاده می شود كلیدهای زبانی مانند كلیدهای مانند صفریك تك فاز و سه فاز كلیدولت كلید چپ گرد و راست گرد كلید ستاره مثلث و كلید دلاندر هر میله خودكار یا اتوماتیك شامل كنتاكتور كه از راه دور فرمان می گیرد: از مزایای استفاده از این كلید این است كه در هنگام قطع شدن برق مدار قطع نموده و پس از وصل مجددداً برق از روشن شدن بی موقع دستگاه یا مدار جلوگیری می كند.

كلیدهای قدرت دیژنكتور: علاوه بر اینكه یك كلید قطع جریان می باشد در مقابل اتصال كوتاه و جریان اضافی از خود واكنش نشان می دهد و مدار را قطع می كند دیژنكتورها دارای انواع مختلفی می باشد.

دیژنكتور روغنی: كه روغن عایق سازی بین دو كنتاكها خفه كردن بین جرقه گیرها ناشی از كلیدزنی استفاده می شود.
دیژنكتور مجهز به خلع: در این نوع كلید عوامل بین كنتاكها خالی از هوا می باشد بنابراین در هنگام كلیدزنی با توجه به اینكه وجود هوا باعث ایجاد جرقه می گردد و محفظه این كلید فاقد هوا است جرقه بسیار ناچیزی رخ می دهد و از آسیب شدن كلید جلوگیری می شود.
در این نوع كلیدها یك كپسول هوا فشرده است در زیر كنتاك كلید قرار دارد كه در هنگام قطع و وصل كلید هوا با فشار از این كپسول به محفظه كلید وارد شده و جرقه ایجاد شده را سریعاً پراكنده می كند.
كلید گازی: كه معمول ترین نوع كلیدهای قدرت می باشد در این كلید از گاز هگزافلور گوه گرد در محفظه كلید استفاده شده است خاصیت این گاز بی رنگ و بی بو می باشد این است هرچه درجه حرارت افزایش یابد درصد عایقی آن بالا می رود و از ایجاد جرقه در كلید جلوگیری می نماید.
مدارهای سه فاز: با توجه به اینكه انرژی تولید شده در كشور ما توسط مولدهای سه فاز تولید می گیرد ژنراتور نصب شده در نیروگاه ها همه به صورت اتصال ستاره است بنابراین تحلیل مدارهای سه فاز از اهمیت بسیار برخوردار می باشد تمام مصرف كننده هایی كه توسط برق سه فاز تغذیه می شوند عمدتاً با دو اتصال ستاره و یا مثلث كار می كند.

قدرت یك مصرف كننده در حالت ستاره نسبت به حالت مثلت یك سوم می باشد روابط به دست آوردن توانهای اكتیو و راكتیو ظاهر در هر دو اتصال ستاره و مثلث مشابه یكدیگر می باشد و از همان روابطی كه قبلاً در مورد محاسبه این توان ها گفته شده است به دست می آید.
«ایمنی»
قسمت برق دار: هر سیم یا هادی دیگر در شرایط عادی تحت ولتاژ الكتریكی باشد همچنین هادی خنثی و قطعات دیگر به آن متصل است قسمت برق دار نامیده می شود.

بدنه هادی: قسمتی است كه هادی برق دار نیست ولی ممكن است در اثر بروز نقصی برقدار شود.
قسمت هادی است كه جزئی از تاسیسات الكتری را تشكیل نداده است.
1- جریان مجاز: مقدار ثابت از جریان است كه در شرایط معین بدون این كه دما وضعیت تادول هادی از میزان معینی تجاوز كند می تواند از آن عبور كند.
اضافه جریان: هر جریانی است كه بیش از جریان اسمی باشد.
جریان اضافه بار: اضافه جریانی است كه در مدار سالم از نقاط الكتریكی به وجود آمده باشد.
جریان اتصال كوتاه: اضافه جریان است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهای مختلف در مورد كار عادی از طریق مقاومت ظاهر بسیار كم به وجود آمده باشد.
جریان اتصال بدنه: جریانی است كه در اثر خرابی عایق و یا در اثر اتصال هادی به بدنه به وجود آید.
دلایل استفاده از برق: 2 انرژی الكتریكی پاكیزه است به سهولت قابل انتقال است 3- به آسانی به انرژی های دیگر كه مورد نیاز بیشتر می باشد قابل تبدیل می باشد.

علل عمده حریق های ناشی از برق: حرارت اضافه كابلها و تجهیزات الكتریكی در اثر اضافه با هادی ها 2- حرارت ایجاد شده در اثر شل بودن اتصالات مدار الكتریكی 3- جریان های نشتی حاصل از عایق ضعیف و نامناسب 4- حرارت ناشی از اضافه جریان ایجاد اتصال كوتاه در مدار
برق گرفتگی: مهم ترین محصول حفاظتی در برابر برق گرفته های غیرمستقیم: جلوگیری از جریان الكتریكی به بدن انسان 2- جلوگیری از خروج جریان الكتریكی از بدن 3- محدود كردن جریان خروجی از بدن 4- قطع خودكار مدار تغذیه به محض بروز حادثه
خطرات برق گرفتگی: خطرات اولیه 1- شوك های الكتریكی 2- سوختگی ها
اتصال بدنه: عبارتند از اتصال یكی از سیم های حامل جریان برق به بدنه دستگاه
اتصال كوتاه: عبارتند از اتصال دو سیم لخت به یكدیگر كه نسبت به هم اختلاف پتانسیل الكتریكی داشته باشد به عبارت دیگر فاز به فاز یا فاز به نول
اتصال زمین: عبارت از اتصال یكی از سیم های حامل جریان

انواع حفاظت كننده ها:
فیوزها- رله ها و كلیدها
فیوزها: ساده ترین و قدیمی ترین وسایل حفاظتی فیوزها هستند كه برای اتصال كوتاه در مدار به صورت سری قرار می گیرند با بازشدن ایلمنت در فیوز مدار قطع می شود.
1- فیوز فشنگی: در فشار ضعیف استفاده می شود.
2- فیوز اتوماتیك در فشار ضعیف استفاده می شود مدار را در مقابل اتصال كوتاه و اضافه بار حفاظت می كند این نوع فیوز كه Af در هنگام عبور جریان بیش از قطع مدار می شود با فشار یك شاستی دوباره می توان آن را تجدید كرد.

3- فیوز كارتریج: از فیوزهای انگلیسی (به صورت گرد از جنس چینی) كه درفشار ضعیف استفاده می شود.
4- فیوز كاردی یا فشاری HH.NH در فشار ضعیف و فشار قوی استفاده می شود.
فیوز ترانسفورماتور كات اوت: از آن برای حفاظت ترانس ماتور استفاده می شود
فیوز روغنی: در جاهایی كه احتمال انفجار وجود دارد استفاده می شود (ایلمنت آن داخل روغن قرار می گیرد و روغن جرقه را سریع خاموش می كند.)
فیوز LS این فیوز مخصوص حفاظت سیم ها است و قدرت قطع آن از فیوزهای NH كمتر است.
فیوز NH : این فیوز فشار ضعیف با قدرت قاطع زیاد برای حفاظت سیم ها و كابل ها و در توزیع با قدرت های زیاد در یك عبارت ولتاژ كم و توان بالا به طوری كه می توان جریان های تا 25 آمپر را با اطمینان قطع كند.

فیوز HH: فیوز فشارقوی با عبور قدرت قطع زیاد است و برای حفاظت دستگاه و تاسیسات الكتریكی در مقابل اثرات دینامیكی جریان اتصال كوتاه به كار می رود چنانكه از آنها می توان در شبكه های با قدرت اتصال كوتاه تا 4000 میلیون ولت استفاده كرد.
فیوز HS : این فیوز با ظرفیت قطع كنندگی بالا برای حفاظت بخش های الكتریكی در برابر اثرات حرارت جریان اتصال كوتاه به كار می رود آنها را روی سكسیونرهای قابل قطع در زیر بار سوار می كنند.

فیوز سریع: پس از عبور جریان بیش از اندازه فیوز به سرعت مدار را قطع می كند.
فیوز تاخیری: در جایی كه جریان اضافی كوتاه مدت نباید باعث قطع مدار شود از این فیوز استفاده شود.
رله ها: از دیگر وسایل حفاظت كننده هستند كه هنگام وقوع خطا قسمت معیوب را از شبكه جدا می كنند و از گسترش خط و كار افتادن بقیه قسمت های سیستم جلوگری می شود به طور خلاصه تامین مستمر برق را دستگاه ها و وسایل حفاظتی تامین می كند كه به آنها رله حفاظتی یا خود رله می گویند.
ونلفیمه رله: این است كه در موقع پیش آمد خطا در محل از شبكه بوق آن را متوجه شده شدت آن را سنجید و دستگاه خبری را آماده كند و یا در صورت لزوم خود رسماً وارد عمل شده و سبب قطع مدار الكتریكی می شود.

رله سنجش 2- رله زمانی3- رله های جهت یاب 4- رله خبردهنده 5- رله كمكی
رله حرارت: از اثرگرها و حرارتی كه جریان برق در یك هادی استفاده شده برای قطع و وصل كلید تغذیه استفاده می شود.
رله بوخطتز: برای دستگاهی توسط روغن خنك می شوند و یا از روغن به عنوان عایق در آن استفاده شده و دارای ظروف انبساط است این رله در اثر به وجود آمدن گاز و یا هوا در داخل منبع روغن یا پایین رفتن سطح روغن از حد مجاز زیادی موقع جریان شدید روغن وارد عمل می شود.
رله جریان زیاد: در موقع اضافه شدن جریان از حد تعیین شده در زمان معین به كار می افتد این رله به دو نوع مورد استفاده می باشد كه نوع انورستایم به علت وقت زیاد بیشتر كاربرد را دارند.

رله فاصله: این رله در خطوط انتقال و توزیع مورد استعمال زیاد دارد زمان قطع آن قابل مقاومت طول خط است طول مورد بحث فاصله بین محل عیب و دیژنكتور و تغذیه خط می باشد.
رله دیفرانسیل: این رله جریان ابتدا و انتهای دستگاهی را كه حفاظت می كند مقایسه نموده بدون زمان و به فاصله مورد عمل می شود مورد استعمال آن در ژنراتورها و ترانس ها است.

برق گیرها: این لوازم در مواقعی كه شبكه دارای چنان ولتاژ است كه برای مقره ها و ترانس ها و غیره خطرناك می باشد وارد عمل می شود.
حفاظت اشخاص: كلیه اقدامات انجام می دهند كه اشخاص دارای برق گرفتگی نشوند حفاظت ایمنی گویند.
سیستم های جلوگیری از برق گرفتگی: حفاظت توسط سیم زمین (ارت) در این نوع حفاظت قسمت های هادی دستگاه كه شبكه تغذیه توسط سیم ارت به زمین وصل می شود اگر قسمت الكتریكی دستگاه به بدنه آن اتصال كند جریان از بدنه دستگاه و از طریق سیم ارت وارد زمین می شود مقدار این جریان باید به اندازه ای باشد كه باعث قطع سریع وسیله حفاظتی شود مقدار جریان قطع باعث قطع وسیله حفاظتی شود به مقاومت سیم زمین و مقاومت محدوده محل تماس سیم ها با زمین بستگی دارد.

تجهیزات شبكه فشار ضعیف 400 ولت
به طور كلی یك سیستم انرژی الكتریكی از سه قسمت تولید انتقال و توزیع تشكیل شده است
انواع شبكه های برق رسانی:
الف) شبكه زمینی
ب) شبكه هوایی

معایب شبكه زمینی و مزایب: هزینه احداث شبكه خیلی زیاد ضریب بار دهی هادی شبكه زمینی كمتر از شبكه هوایی است عیب و انشعاب گیر شبكه مشكل می باشد.
مزایای شبكه زمینی: ایمن به خاطر عدم دست رسی كه نیز به زیبایی محیط كمك می كند
شبكه هوایی معایب و مزایب: خطرناك به خاطر در دسترس است در معرض خطرات جوی مانند باد، باران، صاعقه،
مزایا: انشعاب گیری و عیب یابی شبكه آسان می باشد.
تجهیزات شبكه فشار ضعیف عبارتند از:
1- پایه: برای حمل سیم های هوایی در شبكه های فشار ضعیف از پایه های چوبی یا سیمانی یا فلزی تلسكوپی یا لوله ای استفاده می شود.
الف) پایه های چوبی: سه نوع چوبی كه در كشورهای جهان متداول است بلوط سرو و كاج: شاه بلوط چوبی محكم و بادوام و دارای گره های كمتر از سرو می باشد اما این درخت كج و معوج می باشد.

سرو: از بادوام ترین پایه ها و با اینكه پر از گره های كوچك است اما سبك یا نسبت تر راست می باشد این نوع چوب به طور منظم از پایین به بالا باریك می گردد. قبل از اینكه پایه های كاج متداول شود در مواردی كه خطوط با ظاهر زیبا موردنظر بود این پایه مورد استفاده قرار می گرفت.
كاج: درخت كاج به رنگ زرد می باشد به تدریج از پایین به بالا باریك می شود و اكنون در شبكه ایران كاربرد دارد.
عملیات آماده سازی پایه چوبی (پایه كاج):
عملیاتی كه برای اشباع چوب انجام می شود به شرح زیر می باشد.
الف): تیر را ابتدا در داخل یك استوانه سربسته در معرض فشار هوا قرار داده سپس فشار تا مدت 15 دقیقه بین 4 تا 2 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالا می برند.
ب) روغن موسوم به روغن قطران را با حرارت بین 90 تا 100 درجه سانتیگراد با فشار تلمبه به استوانه وارد می كند فشار داخل استوانه در هنگام پم تاژ روغن از 12 و 8 بر هر سانتی متر مربع افزایش می كنند (این عمل به خاطر نفوذ روغن قطرات در خلأ و محافظ چوب می باشد.
ج) مقدار روغنی كه در یك متر مكعب از چوب باید جذب شود حداقل 90 كیلوگرم می باشد این روغن می بایست لااقل تا قسمتی از قشر خارجی چوب را پر نماید تا در محیط مجاور از هر اتفاقی محفوظ نمائد همچنین تیرهای چوبی را به مواد كروزوت آغشته كه رنگ آن تیره می شود مقاومت آن در برابر ضربه هایی كه در اثر صعود كارگران شبكه كه به وسیله ركاب های مخصوص می باشد و همچنین پرندگانی مانند داركوب و موش ها نمی توانند به تیر آسیب برسانند. تیرهای چوبی به صورت زاویه دار می باشد تا آب باران و برف به راحتی از آن جدا گردد.

تیرهای چوبی بر سحب حداقل محیط یا قطر تیر در 30 سانتیمتر از رأس تیر و حداقل محیط یا قطر در 183 سانتیمتر از ته تیر به 7 كلاس طبقه بندی می شود.
پایه های چوبی دارای سه مزیت اصلی می باشد:
1- عایق نسبت به فشار ضعیف
2- ارزان تر از پایه های سیمانی
3- سبكتر از پایه بتونی
پایه های بتونی یا سیمانی: این تیرها دارای آرموتورهای به شكل آج دار می باشد و در داخل این آرماتوربندی بتون ریزی می شود.
این تیرها برای ارتفاع ها و كشش های مختلفی ساخته می شود.
تیرهای بتونی دارای دو قسمت نری و مادگی می باشد به دو قسمت صاف كه ارتماتور در آن قرار گرفته و برای ابتدا و انتها قرار گرفته كه خط تحت كشش زیاد می باشد نری به دو قسمت پله دار تیر كه در خطور سیمانی مادگی گویند به عنوان مثال تیر 200/9 یعنی تیر به ارتفاع 9 متر و نیروی كششی آن 200 كیلوگرم می باشد در هنگام ساخت تیرهای تبونی تاریخ كلاس و طول پایه روی آن نوشته می شود تیرهای بتونی پس از ساخت یا توسط بخار خشك می شود كه در این صورت به 14 روز و اگر توسط هوای آزاد خشك شده باشد تا 29 روز نمی توان از آن استفاده كرد.
تیرهای فلزی: در فشار ضعیف از تیرهای لوله ای برای روشنائی معابر استفاده می شود.

مقره ها: مقره ها به دو گروه عمدتاً سرامیك و غیرسرامیكی (پلاستیكی) تقسیم می شود. مقره های سرامیكی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد كه خود دارای انواع مختلفی می باشد كه در خطوط برق شامل پرسین و نیشه می باشند.
پرپلن: مخلوطی از رس- كائولین و یا سیلیكات هیدراته و كوارتز این مواد را پس از آرد كردن مخلوط نموده و به شكل مورد نظر درآورده و در كوره با حرارت حدود 1300 درجه می پزند پرسلین دارای خاصیت عایقی خوب و قوی بوده و ولتاژ تأمل آن بین 15 تا 30 كیلووات بر میلی متر كه در مقابل ولتاژ ضربه تا حدود 49 كیلووات بر كیلومتر در میلی متر تحمل دارد.

كوارتز: كه به این مقره اضافه می شود باعث افزایش مقاومت مغناطیسی و همچنین درصد خاك رس اثرات درجه حرارت را بر روی آن كاهش می دهد این مقره ها لبدار می شود این كار مقاومت مقره را در مقابل ترك خوردگی و یا لب پریدگی زیاد می كند و همچنین تمیزكردن مقره را آسان می نماید از طرفی هدایت لعاب سطح آن باعث توزیع یكنواخت ولتاژ در سراسر مقره می شود این مقره ها ترك برمی دارد و لب پریده می شود ولی خورده نمی شود.

مقره شیشه: این مخلوطی از سیلیس اكسید سدیم اكسید كلسیم و منیزیم در حدود 1400 درجه حرارت ذوب و پخته می گردد استقامت الكتریكی شیشه بهتر از یدسیلین و در حدود 60 تا 120 كیلومتر بر میلی متر و در مقابل ولتاژ ضربه استقامت آن 195 كیلومتر بر میلی متر می باشد از خصوصیات مقره شیشه است كه در مقابل ضربه خورد می شود و اگر تركی در مقره باشد به راحتی دیده می شود به طور كلی از مقره های شیشه ای برای تحمل نیروهای فشاری و كشش زیاد و از مقره های چینی در خطوط میانی و نیروهای كششی كمتر استفاده می شود.

مقره چرخی: دو نوع می باشد كه از جنس چینی برای ساخته می باشد مقره های چرخی یك شیار یا دو شیار كه مقره های یك شیار از رده خارج شده و تمام مقره نصب شده از نوع دوشیار می باشند.
این مقره چرخی دارای سوراخی وسط آن می باشد.
این مقره در درون شبكه قطعی به نام اتریه سوار می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله افت و خیزهای گرمایی میخكوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم با word :

در ابر رساناها رفتارهای الكتریكی با رفتارهای مغناطیسی اساسا“ به همدیگر وابسته می باشند. ما با توجه به این حقیقت آثار افت و خیزهای گرمایی، میخكوبی شار و ناهمسانگردی و بخصوص نقش این عوامل در رفتارهای مقاومت ویژه الكتریكی ابر رساناهای گرم را بررسی كرده ایم و نشان داده ایم كه چگونه كوتاهتر بودن طول همدوسی، بالاتر بودن دمای بحرانی و جفت شدگی بین لایه ای ضعیف در ابررساناهای گرم آثار عوامل فوق در این ابر رساناها و ابررساناهای سرد را از همدیگر متمایز می كند. بعضی از این آثار از جمله پهن شدگی زیاد گذار مقاومتی با افزایش میدان، اختلاف رفتارهای مقاومتی ابررساناهای گرم ، كاهش سریع چگالی جریان بحرانی با افزایش دما، مكانیزمهای ذاتی و میكروسكوپی میخكوبی، واهلش مغناطیسی و خط برگشت ناپذیری را بر اساس تئوری خزش شار اندرسون – كیم توضیح داده ایم. همچنین بعضی از محدودیتها و

نتایج نادرست این تئوری را مطرح كرده و با معرفی فازها و رژیمهای ابررسانایی و گذارها یا گذارهای بین آنها سعی در توجیه بهتر نتایج نموده ایم. توضیح داده ایم كه نظم بلند برد كریستالی شبكه
گرداب در مقابل میخكوبی كتره ای ناپایدار است و در نتیجه در سیستمهای واقعی، فاز شبكه گرداب جای خود را به فاز شیشه گرداب می دهد. فاز شیشه گرداب مانند فاز مایسنر و فاز شبكه گرداب، دارای نظم بلند برد غیر قطری در نقشی كه گردابهای میخكوب شده تعیین می كنند می باشد. چون سد انرژی بین حالتهای شبه پایدار مختلف زیاد است مقاومت ویژه این فاز در حد جریانهای پایین تقریبا“ صفر می باشد. افت و خیزهای گرمایی باعث ذوب شبكه یا شیشه گرداب و گذار به فاز مایع گرداب می شود. در فاز مایع گرداب اگر چه ساختار شار، ساختار كاملا“ نامنظمی است هنوز یك تمایل موضعی برای جفت شدگی الكترونها وجود دارد و میدان جفت ساز طول همدوسی قابل توجهی را دارا می باشد. در این فاز چون سد انرژی بین آرایشهای
مختلف ساختار شار كم است مقاومت ویژه حتی در حد شدت جریانهای پائین صفر نمی باشد.

رفتار خزشی آلیاژ آلومینیوم SS70 كه از آلیاژهای سری 7XXX بوده و به روش ریخته‌گری پاششی تهیه شده است.
این آلیاژ ازنوع آلیاژهای رسوب سخت‌شونده بوده و به همین خاطر قبل از انجام آزمایشات خزش ابتدا در دو دمای 120 و 160 درجه سانتیگراد عملیات پیر سخت كردن بر روی آن انجام شد و سختی
بیشینه حاصله در هر یك از دماهای مذكور به دست آمد. سپس این اپتیمم سختی بر روی نمونه‌های ساخته شده استاندارد آزمایش خزش از دو گروه آلیاژی SS70 (تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی) و 7075 (تهیه شده به روش ریخته‌گری سنتی) اعمال گشته و آنها را تحت آزمایش خزش قرار دادیم. آزمایش خزش در دو دمای 120 و 170 درجه سانتیگراد و تنش‌های 200 و 280 و 360 مگاپاسكال
انجام شدند. یكی از اهداف این تحقیق محاسبه و بدست آوردن مقاد n

(توان تنشی) و Q (انرژی محركه خزشی) برای هر دو گروه آلیاژی مورد بجث بود. با توجه به مقادیر به دست آمده n و Q می‌توان مكانیزم خزشی جاكم بر محدوده دمایی و تنش اعمالی را پیش‌بینی كرد. این آزمایشات نشان دادند كه آلیاژهای سری 7XXX آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی مقاومت بسیار بالایی در برابر خزش از خود نشان می‌دهند. بنابریان خواص مكانیكی و از آن جمله مقاومت خزشی خوب این آلیاژهای جدید آلومینیوم (SS70) افق‌های روشنی را برای استفاده از آنها در صنعت و به خصوص صنایع هوا – فضا نشان می‌دهند.

رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای
رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود مدلهای مختلفی برای جوش مقاومتی مد نظر قرار گرفته كه
شامل موارد زیر است : 1) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای حجمی تحت بارگذاریهای كششی، جدایشی و صلیبی. 2) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو

صفحه با یك لینك صلب در مركز جوش تحت بارگذاریهای عنوان شده فوق. 3) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو صفحه با لینكهای صلبی كه محیط جوش را در صفحه بالائی به محیط جوش در صفحه پائینی متصل می‌نمایند، تحت بارگذاریهای عنوان شده. رفتار خزش و تنش در نواحی مختلف پیرامون جوش نقطه‌ای و دور از جوش ، تحت بارگذاریها و شرایط مختلف ، مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدل كردن رفتار خزشی ماده از مدل بیلی – نورتن، به همراه قانون جریان خزش استفاده شده است . همچنین در این تحقیق، روشهای مختلفی كه برای آنالیز الاستیك – پلاستیك قطعات ناچدار بر معیار كرنش محلی پایه‌ریزی شده‌اند. بررسی شده و صحت این روشها براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، مورد بحث قرار گرفته است . شایان ذكر است كه در این تحقیق از اثرات منطقه تحت تاثیر حرارت جوشكاری، صرف نظر شده است زیرا هدف اصلی بررسی مدلهای مختلف جوش

مقاومتی در شرایط خزش و مقایسه آن با مدلهای جوش مقاومتی در رفتارهای الاستیك و پلاستیك می‌باشد كه قبلا توسط محققین دیگر
بررسی شده است . همچنین بررسی روابط عددی ذكر شده و تعمیم این روابط برای شرایط خزش .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید