دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word :

بخشی از فهرست دانلود ?پروژه جمعیت و تعادل اکولوژیکی با word

1- جمعیت و تعادل اکولوژیکی 1
2- شرایط رشد جمعیت‌ها 1
1-2- غذا 2
2-2- انرژی 3
3-2- هوا 7
4-2- مکان و قلمرو خواهی 8
5-2- آزمایش ایملن 15
3- جمعیت در یک اکوسیستم 17
1-3- تعامل جمعیت پارامیسیوم و مخمر 22
4- وابستگی جمعیت‌ها به یکدیگر 23
5- جمعیت انسان همچون قسمتی از اکوسیستم طبیعی 28

همه موجودات زنده برای رشد وزنده ماندنشان به غذا، آب، مکان وانرژی نیازدارند رشد افراد جمعیت همچنین به این عوامل فیزیکی وابسته است.کمیابی هر یک از این عوامل می‌تواند یک عامل محدود کننده برای پیشرفت رشد جمعیت باشد. بیشترین جمعیتهای حیوانی در تعادل با سیستم طبیعی زندگی می‌کنند و در یک دوره زمانی اندازه جعیتشان تقریبا ثابت باقی می‌ماند انسان بطور ابتدایی یک حیوان است و برای بقاء و رشد به غذا آب، مکان، انرژی وغیره نیاز دارد.
اما او طبیعتا از سایر حیوانات متفاوت است. او این قابلیت را دارد که محیط فیزکی را به نفع خود تغییر دهد نظریه‌های مختلفی در مورد آینده انسان وجود دارد. آیا او قادر خواهد بود با مفاهیم طبیعی جمعیتش را کنترل کند یا قوانین طبیعت که در تنظیم جمعیت حیوانات حاکم است به نظرمی‌رسد که برای انسان مورد توجه باشد.
شرایط رشد جمعیتها
غذا، آب، هوا، انرژی، مکان و پناهگاه ‌نیازهای فیزیکی اولیه همه موجودات زنده من جمله انسان است. جمعیت هر ارگانیسم زنده‌ای به منبع کافی از همه این عوامل وابسته است.
هر تغییر مهم در هر یک از این عوامل یک عامل محدود کننده برای رشد بیشتر جمعیت در یک محیط معین می‌شود.

غذا
دریک محیط معین با منبع غذای کافی، رشد جمعیت یک ارگانیسم معین در ابتدا سریع است. چون ذخیره غذا کم میشود سرعت افزایش رشد جمعیت کمتر وکمتر می‌شود و سرانجام افزایش رشد جمعیت متوقف می‌شود.این مرحله، مرحله نهایی جمعیت است.
در این مرحله اگر ذخیره غذا دوباره پر شود ( اما افزایش نیابد )، ممکن است جمعیت در یک اندازه ثابت بماند اما اگر ذخیره غذا کم شود، اندازه جمعیت نیز کم می‌شود.البته سایر عوامل مثل آلودگی می‌تواند محدود کننده باشد همه موجودات زنده برای زیستن و رشد کردن غذا نیاز دارند.
غذا بعد از اینکه هضم شده و در بدن
جذب شود، جزئی از بدن می‌شود.نوع غذایی که ما می‌خوریم تعیین می‌کند که چه نوع بدنی خواهیم داشت. اگر ما غذاها را با محتویات مغذی بالا و به میزان صحیح بخوریم، بدنمان می‌تواند سالم وقوی باشد. برعکس، اگر ما غذاهایی با ارزش غذایی پایین و به نسبت غلط استفاده کنیم ممکن است بدن ضعیفی داشته باشیم.
نسبت غذا به بدن می‌تواند به مصالح ساختمانی مثل آجرها، بتون، چوب، خاک رس، غیره به خانه مقایسه شود. اگر مواد استفاده شده در بنای یک خانه محکم و با کیفیت خوب باشد، خانه دوام طولانی خواهد داشت اما اگر مواد از کیفیت بد باشد خانه دوام طولانی نخواهد داشت، دوما به همین طریق یک خانه نیاز به نگهداری و تعمیرات مرتب دارد به همین شکل غذا برای جبران و تقویت وظایف مختلف بدن لازم است. غذا همچنین برای تنظیم فعالیتهای سیستمهای مختلف بدن لازم است. غذا می‌تواند به سه گروه کاربری طبقه بندی شود:
1- غذاهای بدن ساز. اینها شامل پروتئینها، مواد معدنی و آب می‌شوند.
2- غذاهای انرژی زا. اینها شامل کربوهیدراتهای اصلی و چربیها می‌شوند.
3- غذاهای تنظیم کننده. اینها شامل پروتئینها، آنزیمها، مواد معدنی، آب و ویتامینها می‌شوند.
وظیفه اولیه
وظیفه اضافی
انرژی
انرژی می‌تواند به قدرت انجام کار تعریف شود. انرژی بوسیله همه موجودات زنده به منظور رشد و ادامه فرآیندهای بدن استفاده می‌شود. همه حیوانات به انضمام انسان از گیاهان به شکل کربوهیدراتها، چربیها یاپروتئینها انرژی بدست می‌آورند. حیوانات نمی‌توانند این ترکیبات را مستقیما استفاده کنند اما آنها این ترکیبات را در مدت تنفس داخل بدن اکسید می‌کنند که نتیجه آن آزاد شدن ترکیب حامل انرژی است که آدنوزین تری فسفات یا بطور مخفف ATP نامیده می‌شود.به واسطه ATP است که از اجزاء مختلف بدن انرژی دریافت می‌کند. هنگامیکه یک مولکول گلوکز بطور کامل اکسید شود 38 مولکول ATP را که در سلولها ذخیره شده اند آزاد می‌کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید