دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری با word دارای 245 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری با word

مقدمه   
اهداف تحقیق   
فرضیه یا پرسش های تحقیق   
پرسش های ویژه   
پیشینه تحقیق   
فصل اول –کلیات
1-1 موقعیت جغرافیایی   
2-1 تعریف هوا   
3-1 مشخصات و تر کیبات هوای پاک و سالم   
4-1 تعریف آلودگی هوا   
5-1 تاریخچه و حوادث تاریخی آلودگی هوا   
1-5-1 حادثه دره میوز بلژیک   
2-5-1 دونورا پنسیلوانیا آمریکا    
3-5-1 لندن   
6-1 طبقه بندی آلایندها   
1-6-1 از نظر منشاء   
2-6-1 از نظر فیزیولوژیکی   
7-1 منابع آلایندها  
1-7-1 منابع طبیعی   
2-7-1 منابع مصنوعی   
8-1 غلظت وسطح آستانه   
9-1 شاخص کیفیت هوا   
10-1 خطوط راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO  
11-1 استانداردEPA- WHO  
12-1 استانداردهای ایران   
13-1 تعاریف   
14-1 اثرات آلودگی هوا   
15-1 مهمترین آلایندهای هوا   
16-1 ویژگی آلایندها   
1-16-1  ذرات معلق   
2-16-1 هیدروکربن ها   
1-2-16-1 هیدرو کربن های آلیفاتیک   
2-2-16-1 هیدروکربن های آروماتیک  
3-16-1 مونواکسید کربن   
4-16-1 دی اکسید گوگرد   
5- 16-1 اکسید ازت   
17-1 ازن وسایر اکسیدانهای فتوشیمیایی   
18-1 ترکیبات آلی فرار   
19-1 اثرات آلودگی بر  سلامت   
1-19-1 دستگاه تنفس   
2-19-1 اثرات حساسیت زایی 
3-19-1  دستگاه گردش خون   
4-19-1 دستگاه عصبی   
20-1 آماری از خسارات جانی آلودگی هوا   
21-1 اثرات آلایندها بر روی گیاهان   
22-1 اثرات جوی آلودگی هوا   
1- 22-1 وارونگی جوی   
2-22-1 اثر گلخانه یی   
3-22-1 بارش اسیدی   
4-22-1 جزیره گرمایی   
23-1 اثرات آلودگی هوا بر روی خاک   
24-1 سطح اثر آلایندها   
1-24-1 سطح اثر محلی   
2-24-1 سطح اثر منطقه یی   
3-24-1 سطح اثر جهانی   
25-1 آلایندگی موتور سیکلت   
26-1 آلایندگی خودروهای فرسوده   
27-1  رده بندی ایران در E.P.I   
28-1 انواع سوخت ها مورد استفاده   
1-28-1 بنزین   
2-28-1 گازوئیل   
3-28-1 گاز مایع   
4-28-1 گاز طبیعی   
29-1 عوامل اصلی پدید آمدن آلودگی در اتومبیل   
1-29-1 اثر نحوه عبور ومرور   
2-29-1 نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا   
30-1 منابع آلودگی از اتومبیل   
1-30-1 منواکسید کربن   
2-30-1 اکسید ازت   
3-30-1 هیدرو کربورها   
31-1 معایب ومضرات سوخت ها   
1-31-1 سوخت فسیلی   
2-31-1 سوخت الکتریکی   
32-1 تاریخچه مترودر جهان    
33-1 مترو در ایران   
34-1 مترو در شهرهای بزرگ جهان   
1-34-1 لندن   
2-34-1 پاریس   
3-34-1 برلین   
4-34-1 اسلو   
5-34-1 نیویورک   
6-34-1 لس آنجلس   
7 -34-1 مادرید   
8-34-1 آتن   
35-1 مشخصات مترو های جهان   
36-1 مزایا ومعایب وسایل حمل ونقل ریلی(مترو)   
1-36-1 مقایسه هزینه مصرف سوخت مترو و اتوبوس   
37-1 وضعیت ایران در حمل ونقل در مقیاس با کشور های دیگر   
38-1 نگاهی آماری به امتیازات سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری   
39-1 قوانین ومقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح   
40-1  سیستم حمل ونقل ریلی   
41-1 انواع سیستم های حمل ونقل ریلی  
1-41-1 مترو یا حمل ونقل انبوه  
1-1-41-1 ویژگی های مترو   
2-41-1 حمل ونقل سبک شهری   
3-41-1 تراموا   
4-41-1 مونوریل   
1-4-41-1 ویژگی های مونوریل   
42-1 دلائل فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی انتخاب سیستم حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد- اردکان   
43-1 آثار فرهنگی احداث حمل ونقل ریلی بین شهری   
44-1 مقدار مصرف سوخت   
45-1 مقایسه میزان مصرف سوخت راه آهن برقی و جاده   
46-1 سایر هزینه های خارجی زیست محیطی حمل ونقل   
47-1 عملکرد مترو در تهران   
فصل دوم – مواد و روشها
1-2 مواد وروشها   
فصل سوم – یافته های تحقیق
1-3 شناسایی وضع موجود تردد وسائط نقلیه مسافربر در مسیر یزد – اردکان   
1-1-3 تعداد مینی بوس ها به تفکیک نوع ومدل   
2-1-3 تعداد مسافربرهای شخصی وعمومی به تفکیک نوع و مدل   
2-3 تعیین و بر آورد جمعیت شهر های محدوده مطالعاتی   
3-3 میزان تصادفات و حوادث جاده یی در مسیر یزد-اردکان   
4-3 شناسایی شهر ک های صنعتی محدوده طرح   
5-3 تعیین تعداد کارگران شهرکهای صنعتی و کارخانجات محدوده طرح   
6-3 تعیین تعداد مسافر جابجا شده درروز بوسیله انواع مسافربرها  
7-3 محاسبه میزان مسافت پیموده شده   
8-3 تعیین میزان آلودگی ناشی از تردد وسائط نقلیه مسافربر   
1-8-3 تعیین کل سوخت مصرف شده به تفکیک نوع سوخت و وسیله   
9-3 تشخیص وتعیین منافع زیست محیطی پروژه احداث حمل ونقل ریلی بین شهری در مسیر یزد-
اردکان   
1-9-3  محاسبه صرفه جویی در کل مصرف گازوئیل   
2-9-3 محاسبه صرفه جویی درکل مصرف بنزین(لیتر)  
10-3  تعیین وسهم مترو در کاهش آلودگی هوای منطقه   
11-3  تجهیزات شبکه راه آهن   
1-11-3 تجهیزات ثابت   
2-11-3 تجهیزات متحرک   
12-3 منابع تغذیه   
1-12-3 سیستم تغذیه ساده   
2-12-3 سیستم  بوسترترانسفورماتور   
3-12-3 سیستم اتوترانسفور ماتور   
13-3 شبکه های توزیع   
14-3 سیستم فرمان مرکزی   
15-3 سیستم مخابرات   
16-3 سیستم سیگنالینگ   
17-3 تعمیر گاه و پایانه   
18-3 پله برقی   
19-3 سیستم تهویه،تونل و ایستگاه زیر زمینی   
20-3 معیارهای اقتصادی وبهره برداری حمل ونقل ریلی بین شهری   
21-3  معیارهای اقتصادی وملی حمل ونقل ریلی بین شهری   
22-3 معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل ریلی بین شهری   
23-3  روش ارزیابی پروژه حمل ونقل ریلی بین شهری   
1-23-3 تحلیل هزینه _ فایده   
2-23-3 ارزیابی اقتصادی ومالی   
3-23-3 ارزش فعلی خالص   
4-23-3 بازده معادل یکنواخت خالص سالیانه 
5-23-3 نرخ بازده داخلی   
6-23-3 نسبت هزینه – فایده   
24-3 مقایسه تطبیقی انواع سیستم حمل ونقل عمومی جهت انتخاب سیستم حمل ونقل عمومی پایدار   
25-3 معیارهای اقتصادی و بهره برداری در انتخاب حمل ونقل پایدار   
26-3 معیارهای اقتصادی و ملی در انتخاب حمل ونقل عمومی پایدار   
27-3 معیارهای کیفی در انتخاب حمل ونقل پایدار   
28-3 احداث خطوط حمل ونقل ریلی  
29-3 هزینه احداث مترو در کشورهای مختلف‌  
30-3 هزینه ها   
31-3 – بر آورد هزینه اقتصادی ریالی احداث سیستم حمل ونقل ریلی در مسیر یزد – اردکان   
1-31-3 عوامل موثر در هزینه احداث پروژهای حمل ونقل ریلی   
2-31-3 برآورد هزینه اقتصادی و ریالی در منطقه مورد مطالعه   
3-31-3 برآورد هزینه احداث ایستگاه و تعمیرگاه وپایانه   
فصل چهارم – بحث ونتیجه گیری
1-4 اندازه گیری وتعیین میزان و نوع سوخت مصرفی به ازای هر کیلومتر مسافت پیموده شده بر حسب میلی لیتر بر مسافر به تفکیک نوع وسیله نقلیه 
2-4 تعیین میزان ونوع سوخت مصرف به ازاء جابجایی هر مسافر 
3-4 تعیین میزان و انواع آلاینده های تولید شده به ازاءهر کیلومتر مسافت طی شده به تفکیک نوع وسیله
نقلیه 
4-4 تعیین ومیزان ونوع آلاینده تولید شده به ازاء هر مسافر جابجا شده 
5-4 تعیین میزان کل انواع آلاینده تولید شده ناشی از جابجایی مسافر در مسیر یزد- اردکان 
6-4 محاسبه ارزش زمان سفر 
7-4 مقایسه ی شاخص های زیست محیطی،اجتماعی و فرهنگی در دو سیستم حمل ونقل ریلی و جاده یی 
8-4 مضرات وضیعت حمل ونقل موجود در مسیرمورد مطالعه 
9-4 نتایج احداث خطوط حمل ونقل ریلی در مسیر یزد- اردکان 
منابع 
پیوست شماره 1 آنالیز پرسشنامه های رانندگان 
پیوست شماره2 آنالیز پرسشنامه های مسافران مترو  
پیوست شماره3 آنالیز پرسشنامه های مسافران مسیر 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ارزیابی و امکان سنجی حمل ونقل ریلی بین شهری با word

1 – توتونچی ، فاضل و حنانه سادات بصام تبار ،”مطالعه سیستم های مونوریل و مترو و بررسی جایگاه هر کدام در حل مشکلات ترافیک شهر تهران”

2- جزوه آموزشی  ،علمی ،تخصصی تاز های ترافیک ، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، شماره هفتم ، پاییز

3- جوادی راد ، قاسم “مطالعه بر روی روش های مختلف گاز سوز کردن موتور دیزل ” سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،

4- خراسانی ، نعمت الله و الهام کاظمی “آلودگی هوای شهر تهران ناشی از تردد خودروها” دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

5- خراسانی ، نعمت الله و سحر شهراز ” منشاء CNG بنزین و گازوئیل از نظر تاثیر بر آلودگی  هوا “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

6- خراسانی ، نعمت الله و سمانه مومن بالله “بررسی آثار زیست محیطی مترو شهر تهران (مطالعه موردی آلودگی هوا) “دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ،تابستان

7- دانه کار ، افشین و زهرا خشوری ” فرآیند آلودگی نفتی “فصلنامه محیط زیست شماره 2 ،

8- دبیری ، مینو ” آلودگی محیط زیست(هوا،آب،خاک،صوت) “نشر اتحاد،

9- دهقانی ، حمید رضا و روح الله کاظمی “اثرات اقتصادی – زیست محیطی حمل و نقل ریلی درون شهری(مترو)در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل و نقش آن در کاهش مصرف سوخت های فسیلی”

10- ذوقی ، حسن و امید زارع دار “توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی مکمل مترو (مطالعه موردی ایستگاه کرج” دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تابستان

11- رحیمی ، امیر مسعود “روش های ارزیابی پروژه های حمل و نقل “تازهای ترافیک سال چهارم شماره13 ،بهار 

 12- سلطانی نژاد ، عبدالعظیم “اثرات زیست محیطی گاز های آلاینده ناشی از وسائط نقلیه موتوری” فصلنامه محیط زیست شماره

13-شرکت رجاء “گزارش سالانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران”

14- شرکت مترو تهران “گزارش فنی اقتصادی سالانه”

15- صافی، محمود ، خودرو و محیط زیست ، نشر افروز  ، بهار

16- عباسپور ، مجید “مهندسی محیط زیست” (جلد اول)انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،

17-عباسپور ، مجید و نهال نوروزی “پایش و سنجش میزان آلایندهای هوا در ایستگاه های زیر زمینی مترو تهران و ارائه راهکار کنترلی آن” دانشکده انرژی و محیط زیست ، دانشگاه علوم  و تحقیقات ،

18- غیاث الدین ، منصور ” آلودگی هوا”،ترجمه هنری پرکینز، 1378 ،انتشارات دانشگاه تهران

19- فتوحی ، رضا “سیستم های تغذیه قطار در راه آهن بین شهری” معاونت امور فنی تجهیزات ثابت ،تابستان

20- قیومی نیا، مژده و رضا مکنون و علی خدایی” بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی مترو ها “

21- کاظمی ،روح الله “تحلیل هزینه -فایده اجتماعی گسترش خطوط مترو” سمینار مدیریت سیستم های حمل و نقل و مهندسی ترافیک  شهری ،تابستان

22- کاظمی ، روح الله ،توسعه پایدار و حمل و نقل ریلی

23- کاظمی ، روح الله “مقایسه روشهای تامین منابع مالی پروژه مترو تهران با تجربیات سایر کشورهای جهان و پیشنهاد راهکارهای جدید”

24 –کاظمی ،روح الله “مقایسه اقتصادی متروی تهران با دیگر وسایل حمل ونقل از نظر کاهش مصرف سوخت فسیلی “پایان نامه کارشناسی ارشد ، 

 25- گزارش” راه مترو الگوی نوین مدیریتی در ایران ” دانشگاه علامه طباطبایی

26- گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور،

27- گزارش معاونت پشتیبانی مترو

28- ماهنامه سازمان قطار شهری کرج و حومه “خطوط مونوریل در دنیا” – ماهنامه فروردین

29- “مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست” انتشارات  سازمان  حفاظت محیط  زیست ، بهمن

30- مسعودی ، محمد سعید ، تهیه سیکل رانندگی ،ضرایب و استاندارد اولیه برای وسایل نقلیه موتوری موجود در شهر تهران به منظور کاهش کنترل آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه ،

31- معاونت مطالعات و برنامه ریزی،تاثیر ترافیک بر محیط زیست و بهداشت عمومی ، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران

32- موحدی ، محمد مهدی و بابک راهنورد “بررسی نقش نگهداری و تعمیرات در انتقال تکنولوژی اثر بخش صنعت مترو” دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات ، سال

33-میر محمد صادقی ،سید جواد “تحلیل فنی و اقتصادی احداث مترو در کلان شهر ها” گزارش تحقیقاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ،

34- میر محمد صادقی ،سید جواد و علی نسودی” بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری در کاهش ترافیک و صرفه جویی های اقتصادی و زیست محیطی در کلان شهر ها “

35- نوری ، جعفر “اثر آلودگی هوا بر انسان” فصلنامه محیط زیست شماره

36- نوری ، جعفر و شیوا نشاط “راهنمای صنعت و محیط زیست” انتشارات سازمان محیط زیست ،

13-1 تعاریف

آئروسل: پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی است مانند دود ، مه و یا میسته

غبار :اصطلاحی است که به طور نامشخص به ذرات جامدی که غالبا بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتا در هوا ویا گازی دیگر به حالت تعلیق در آیند اطلاق میشود ذرات غبارها چسبندگی ندارند مگر اینکه تحت نیروی الکتریسیته ی ساکن قرار گیرند

قطره: ذره ی کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند اما ممکن است در شرایط توربولانس به صورت معلق بماند

خاکستر فرار: ذرات بسیار کوچک خاکستر است که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش می شوند ، ذرات خاکستر ممکن است حاوی ذرات ناقص سوخته باشند. این اصطلاح اختصاصا به خاکستر موجود در گازهای حاصل از دیگهای بخار که با استفاده از سوخت اندازه های مختلف کار می کنند اطلاق میشود

مه : اصطلاح نامشخصی است که برای بیان وجود ذرات قابل رویت که در حالت پراکندگی به صورت مایع هستند بکار می رود . تشکیل آنها معمولا مستلزم تراکم است. در هواشناسی به پراکندگی ذرات آب یا یخ گفته میشود

فیوم : ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم حالت گازی و معمولا بعد از تبخیر مواد ذوب شده و غالبا توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید میشوند . فیوم ها به یکدیگر جذب می شوند و یا گاهی بهم می پیوندند. این اصطلاح به طور عامیانه برای اشاره به انواع آلوده کننده ها است. در بسیاری از قوانین ومقررات برای توصیف آلوده کننده ای که دارای اثرات نامطلوبی است بکار می رود

گاز : یکی از سه حالت توده ی جسم است که شکل و حجم مستقل ندارد و تمایل به انبساط نامحدود دارد

میست : اصطلاح نامشخصی است که بر ذرات بزرگ مایع با پراکندگی کم غلظت اطلاق میشود. در هوا شناسی پراکندگی رقیق قطرات آب با تراکم کم و اندازه ی کافی برای نشست را میست می گویند

ذره: جزء کوچک مجزا از توده یک ماده جامد یا مایع ذره نامیده می شود

دوده : اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمیخته اند و اصولا در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار بوجود می آیند

بخار : شکل گازی موادی است که در حالت عادی به صورت مایع یا جامد هستند

14-1 اثرات آلودگی هوا

       اثرات مضر آلودگی هوا بر سلامت انسان ، حیوان و گیاهان و همچنین تخریب مواد و آثار فرهنگی موضوع بررسی و مطالعات زیادی بوده است . طی چند دهه اخیر مساله باران‌های اسیدی لایه اوزن و گرمایش زمین و پیامد‌های آن بر اکوسیستم و در نهایت انسان ، نیز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است

      به قول A.V. Kneese  در خصوص آلودگی هوا ، تقریبا در همان وضعی هستیم که ماهی‌ها در آب آلوده ، از آنجا که عوامل زیادی در ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان موثرند اثبات اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان مشکل خواهد بود .  با این حال اطلاعات زیادی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد .  مطالعات اپیدمیولوژی در جریان حوادث ناگوار لندن ، دونورا و غیره ، مطالعات انجام شده در محیط‌‌های کار و مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی بسیاری از اثرات نامساعد آلودگی هوا بر سلامت انسان را به خوبی نشان داده است

      البته در این موارد عمدتا غلظت‌های غیر معمول آلودگی مطرح بوده اند. در سال‌های اخیر نیز مطالعاتی در بعضی از شهر‌های بزرگ و آلوده انجام گرفته و به روابطی بین غلظت آلودگی به خصوص در مورد ذرات معلّق و میزان مرگ و میر دست یافته اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد

15-1 مهمترین آلایندهای هوا

ذرات معلق

هیدروکربن ها

منواکسید کربن

دی اکسید گوگرد

اکسید نیتروژن

16-1 ویژگی آلاینده ها

1-16-1  ذرات معلق

      ذرات معلق به ذرات جامد کوچک و قطرات مایع موجود در هوا اطلاق می شود . ذرات استنشاق شده ممکن است در مجاری تنفسی فوقانی اثر تحریکی داشته و یا در داخل شش ها نفوذ نماید وایجاد عوارضی در ششها نماید که منجر به اختلالاتی در اعمال تنفسی گردد . ذرات معلق عمدتاً از راه مجرای تنفسی وارد شده و باعث اختلال تنفسی گردیده که شدت این اثرات به قدرت نفوذ ذرات معلق به دستگاه مذکور و درجه سمی بودن آنها بستگی دارد

      دستگاه تنفسی به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می شود . بخش فوقانی شامل حفره بینی ، حلق و نای و بخش تحتانی شامل برونشت ها و شش هاست بخش فوقانی ذراتی با قطر بیشتر از 5 میکرومتر و ذرات با قطر کمتر از 5/0 میکرومتر از هوای دم را گرفته و توسط موهای درون بینی فیلتر می کنند .ذرات به کیسه های هوایی ششها (بخش تحتانی) رسیده و جایگزین شده که بسته به موارد ذکر شده(یعنی سمیت و واکنشهای مربوطه) باعث اختلال می گردند

      مسیر مشخصی که ذرات معلق از طریق آن ، اثرات مخرب خودشان را بر سیستم قلبی ـ عروقی القا می کنند ، تا کنون شناخته نشده است ولی دو فرضیه در این رابطه پیشنهاد گردیده و از نظر تجربی بررسی شده است . در این بررسیها از ذرات معلق موجود در هوا به صورت تغلیظ شده یا دود گازوئیل رقیق شده استفاده شده است یافته هایی که از بررسیهای انجام گرفته به وسیله دود رقیق شده ی گازوئیل به دست آمده با ثبات تر و قابل استنادتر از یافته های حاصل از روش دیگر بوده است . این امر از طرفی به این دلیل است که غلظت و ترکیب استفاده شده در این آزمایشها به راحتی قابل اندازه گیری و بازآفرینی در بررسی های دیگر است ولی در روش تغلیظی ، ترکیب ذرات معلق موجود در هوا قابل پیش بینی نبوده و برحسب وضعیت محیطی ، آب و هوایی و شرایط مختلف جوی متفاوت خواهد بود

شکل 1 ) مسیرهای موثر فرضی که ذرات معلق موجود در هوا از طریق آنها اثرات قلبی عروقی خود را اعمال می کنند را نشان می دهد . تصویر A مسیرهای کلاسیک و جایگزین که ذرات معلق حاصل از احتراق از طریق آنها اثر می کنند  را نشان می دهد

B تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی از فضای برونشیول انتهایی و مجرای آلوئولی که نشان دهنده قرار گیری بسیار نزدیک به هم جدار آلوئول وشبکه مویرگی است.   انتقال ذره از هوای استنشاق شده به درون جریان خون می تواند به صورت مستقیم و یا پس از بلعیدن شدن ذره توسط ماکروفاژ آلوئولی ، به وسیله این سلولها انجام شود

        از سوی دیگر ذرات معلق باعث تاثیر منفی بر روی بینای می گردند و بدین ترتیب که ذرات با قطر متوسط 01-1 میکرومتر که در محدوده طول موج نور مرئی (8/0-4/0 میکرومتر )  قرار داشته متفرق گردیده  و باعث اختلال در دید می شوند علاوه بر کاهش دید آلودگی ناشی از ذرات معلق باعث کاهش مقدار تابش نور خورشید به سطح زمین و در نتیجه کاهش دمای زمین می شود ذرات معلق به شکلهای مختلف از جمله گرد و غبار ،  مواد معدنی ،  مواد آلی ،  تولید ترکیبات از سایر آلاینده ها مثلاً نیترات از Nox ، سولفات از Sox ، سولفات از H2s  ، آمونیوم از NH3 و 😉 وجود داشته که برخی مواد معدنی و آلی سمی و تاثیرات آنها را مورد بررسی قرار می دهیم

1- Be ناشی از ذغال سنگ و صنایع بوده و در شش ها تجمع نموده و باعث بریلیوز گشته و عامل سرطانزاست

2- Bi ناشی از ذغال بوده و سمیت کمی داشته و در هر حال باعث ناراحتی کلیوی و کبدی می شود

3-Cd ناشی از ذغال ، معادن روی بوده و باعث بیماریهای عضلانی قلب ، فشار خون و اختلال در متابولیسم می شود

4- Hg ناشی از وسایل الکتریکی و قارچ کشها بوده و باعث ضایعات عصبی و مرگ می شود

5- Ni ناشی از روغن پسمانده ذغال ، کاتالیت ها و ;. بوده که بصورت کربونیل Ni(co)4 سرطان زا است

6- Sn ناشی از فرآیند تولید فولاد و آهن و آبکاری بوده که علیرغم درجه سمیت کم باعث ضایعات کبدی می گردد.

     ذرات معلق از منابع مختلف وارد هوا می‌شوند که احتراق مواد سوختی ، ذوب فلزات ، فعالیت کارخانجات شیمیایی‌ و عملیات خرد کردن و ساییدن در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی از آن جمله‌اند . در این رابطه ، مطالعات زیست محیطی نشان داده‌اند که ذرات معلق هوا با قطر کمتر از 10 میکرون PM)10 (در انتقال و ورود بسیاری از گازهای آلوده‌کننده به قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس ، نقش عمده‌ای دارند ، زیرا نفوذ آنها در مجاری تنفسی به تنهایی و بدون کمک ذرات امکان‌پذیر نیست

       ذرات معلق در مقایسه با اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت ، برای سلامتی انسان مخاطره‌آمیزتر است و میزان اندکی 10PPM موجود در هوا در تشدید بیماری‌های قلبی – ریوی ، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها ، از بین رفتن بافت ریه ، آسم کودکان ، مرگ و میر زودرس و سرطان نقش عمده‌ای دارد . طبق بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی ، هر 10 میکروگرم افزایش ذرات معلق باعث یک الی سه درصد مرگ و میر بیشتر می‌شود. همچنین سهم ذرات معلق در افزایش بیماری ذات‌الریه 4 درصد، بیماری مزمن ریوی 3/3 درصد و بیماری‌های قلبی 1/2 درصد است. ‌

جدول 10-1  AQI ذرات معلق

شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشت

توصیه های ایمنی

0-

خوب

ندارد

51-

متوسط

گروههای حساس لازم است فعالیتهای طولانی مدت و سنگین را کاهش دهند

101-

ناسالم برای گروههای حساس

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند

151-

ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند.تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین را کاهش دهند

201-

خیلی ناسالم

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است و از انجام هر گونه فعالیت فیزیکی در خارج از منزل اجتناب کنند و تمامی افراد لازم است فعالیتهای طولانی مدت وسنگین رامتوقف نمایند

301-

خطرناک

افرادبا بیماری قلبی و تنفسی،بالغین مسن و کودکان لازم است در منزل بمانندو فعالیتهای خیلی جزئی را متوقف کنندلازم است کلیه افراد از انجام فعالیت فیزیکی اجتناب کنند

2-16-1 هیدروکربنها

       این ترکیبات از عناصر هیدروژن وکربن تشکیل یافته اند . دقیقا”وجود دهها هزار ترکیب از چنین ترکیباتی شناخته شده اند . آنها در هر سه حالت فیزیکی (گاز ،مایع ،جامد)در دمای معمولی یافت می شوند . خصوصیات حالت فیزیکی هر یک از آنها به ساختمان مولکولی و به خصوص به تعداد اتم های کربنی که این مولکول ها را می سازند بستگی دارد . این مولکول ها که شامل یک تا چهار اتم کربن می شوند و در دمای معمولی به صورت گاز هستند در حالی که آنهایی که پنج یا بیشتر اتم کربن دارند مایع یا جامد هستند  (دبیری،1379) . ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند ، به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند

1-2-16-1 هیدروکربنهای آلیفاتیک

       گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها ، آلکنها و آلکینها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند . آلکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند ، اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند . این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانویه مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O3) را بوجود می‌آورند . هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (3 m g/m326) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست

 2-2-16-1 هیدروکربنهای آروماتیک

        هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سرطانزا هستند، یا از بنزن مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها نسبت داده شده است . بنزوپیرین ، سرطانزاترین هیدروکربنهاست . بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند

       ذخیره و پخش مواد نفتی ، فعالیت‌های صنایع پتروشیمی ، استعمال حلّال‌ها ، سوزاندن ضایعات و زغال چوب و همچنین تبخیر و احتراق ناقص سوخت ‌ها در موتور وسائط نقلیه ، همگی از عوامل مؤثر در پخش هیدروکربورها در هوا می‌باشند. معادن زغال‌سنگ ، گاز طبیعی و نواحی نفت‌ خیز نیز مقادیری از این گاز را در هوا پخش می‌کنند.  اثرات منفی هیدروکربورها بر انسان ، اغلب از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی که مواد ثانویه آلوده ‌ساز تولید می‌کنند ، صورت می‌گیرد

        در مورد اثرات مستقیم این ترکیبات نیز می‌توان اثر تحریک‌کنندگی ترکیباتی همچون آلوئیدها را بر چشم و نیز خاصیت سرطان‌زایی ترکیباتی از قبیل بنزوپیرن را ذکر نمود.بنزو پیرن مهم ترین منبع آلودگی هوا در محیط هستند . وجود این آلاینده در محیط باعث تحریک چشم ، سرطان و اختلال در مرکز خون سازی بدن می شود

3-16-1 مونواکسید کربن

    یکی از فراوانترین و گسترده ترین آلوده کنند ها است که در اتمسفر پایین یافت می شود کربن منو اکسید گازی است که در تمام دماهای بالاتر از نقطه جوشش (-C192ْ) بی رنگ ، بی بو و بی مزه است . چگالی آن 965  درصد هوا است و به طور قابل ملاحظه ای غیر قابل حل در آب می باشد . این گاز قابل اشتعال است و با شعله آبی می سوزد (دبیری-1379)

      منبع اصلی تولید مونواکسید در شهرها ، وسائط نقلیه موتوری است . البته فعالیتهای صنعتی و احتراق ناقص سوخت در تأسیسات تجاری و دستگاههای حرارتی و سوختن زباله نیز در تولید این گاز سهیم هستند ولی میزان تولید این گاز از طریق این منابع در درجات بعدی اهمیت قرار دارد . میل ترکیبی هموگلوبین خون که عامل انتقال اکسیژن به بافتهای بدن است با مونواکسید کربن دویست مرتبه بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن است در نتیجه وجود مقدار کمی از این گاز و ترکیب آن با هموگلوبین خون موجب کربوکسی هموگلوبین ، که یک ترکیب پایدار است می شود . این ترکیب از مقدار هموگلوبینی که اکسیژن را به بافتهای بدن می رساند می کاهد و همچنین از جدا شدن اکسیژن و هموگلوبین از یکدیگر جلوگیری می کند . ضمناَ مونواکسید کربن در خون ، فشار نسبی گاز اکسیژن را کاهش می دهد و نیروی محرکه انتشار در بافتهای بدن را کم می کند مجموعه این تغییرات ، موجبات ایجاد مسمومیتها و حساسیتهای زیادی از جمله تضعیف مرکز اعصاب و ایجاد مسمومیت عدم تشخیص زمان – حساسیت به نور و کاهش قدرت بینایی – کاهش قوه با صره و کنترل حرکات اختیاری را فراهم می آورد

 جدول 11-1   اثرات بهداشتی مونوکسید کربن(غیاث الدین ، 1378 )

مقدار (PPM)

مدت تماس

اثرات

8 ساعت

حد استاندارد ملی

6 هفته

تغییردر ساختارقلب و مغز حیوانات

در 50 دقیقه

تغییر در دید و شفافیت نسبی

8 تا 12 ساعت

اختلالات عصبی

 جدول 12-1  اثرات افزایش کربوکسی هموگلوبین خون (غیاث الدین ، 1378 )

غلظت (% )

اثرات COHb

بدون اثر محسوس

بعضی شواهد در رفتار

5 ـ

اثر روی اعصاب مرکزی و اختلال در تشخیص فواصل زمانی

10ـ

عدم تشخیص روشن و سایر اعمال Psychomotor

80 ـ

سردرد شدید، خستگی، گیجی، کما، قطع تنفس و مرگ

 میزان انتشار ترکیبات کربن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط با word :

آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط

آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط ؛ مطلب علمی مناسب فایل رشته محیط زیست و درس مهندسی محیط زیست رشته مهندسی عمران هم هست در 21 صفحه برای دانلود مهیا شده است.

شامل این مطالب می باشد :

آلودگی صوتی چیست؟

تاثیرات آلودگی صوتی

تعاریف سر و صدا یا نویز

منابع تولید سروصدا

کاهش شنوایی

خصوصیات بالینی بیمار در معرض آلودگی مزمن صوتی

شیوه عملکرد گوش

محدودیت های مجاز شدت سروصدا

حفاظ های گوش

اثرات دیگر آلودگی صوتی

چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت كنیم

ضد صدا سازی

راهكارهای كاهش سر و صدا

منابع و مآخذ نیز ذکر شده اند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word :

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و كلیه موجودات كره زمین یكی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است كه به وفور در اختیار ما قرار دارد. كنترل آلودگی‌های محیط ازجمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشكیل می‌دهد كه با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ در این مجموعه سعی خواهد شد تا درحد امكان مواردی همچون اهمیت مسئله، شناخت و طبقه بندی مواد، سیستم‌های جمع آوری و حمل و نقل و روش‌های دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه كارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه سازی تكنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد كشور نماید كه در صورت اعمال، بازتاب آن تاثیر اساسی در دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word جامعه ما خواهد داشت.

دانلود حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست با word
فهرست مطالب

بیان مسئله

مقدمه

1 ـ خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیر بهداشتی

1 ـ 1 ـ مگس

1 ـ 2 ـ جوندگان

1 ـ 3 ـ آلودگی‌های آب

1 ـ 4 ـ آلودگی خاك

1 ـ 5 ـ آلودگی هوا

2 ـ طبقه بندی مواد زاید جامد

2 ـ 1 ـ زباله های شهری

زایدات غذایی

آشغال

خاكستر

زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی

زایدات ویژه

2 ـ 2 ـ زباله های صنعتی

2 ـ 3 ـ زباله های خطرناك

2 ـ 4 ـ زباله ها بیمارستانی

الف ـ زباله های معمولی بیمارستان

ب ـ زباله های پاتولوژیكی

ج ـ مواد زاید رادیواكتیو

د ـ مواد زاید شیمیایی

ه ـ مواد زاید عفونی

و ـ مواد زاید دارویی

ز ـ ظروف مستعمل تحت فشار

3 ـ منبع تولید زباله های شهری

4 ـ جمع آوری و حمل و نقل زباله های شهری

4 ـ 1 ـ ایستگاههای انتقال یا ترمینال‌های زباله

5 ـ كمیت زباله های شهری

6 ـ روش‌های دفع زباله

6ـ 1 ـ سوزاندن (Incineration)

محاسن

معایب

6ـ 2 ـ كمپوست یا كود گیاهی

عوامل موثر در تهیه كود از زباله

6ـ 3 ـ دفن بهداشتی زباله

6ـ3ـ 1 ـ انتخاب محل دفن زباله

6ـ3ـ 2 ـ روش‌های مختلف دفن بهداشتی زباله

الف ـ روش دفن بهداشتی به صورت مسطح (Area Method)

ب ـ روش سراشیبی (Ramp Method)

ج ـ روش ترانشه ای یا گودای (Trench Method)

7 ـ بازیافت مواد

الف ـ تفكیك از مبدأ تولید

ب ـ تفكیك در مقصد

8 ـ راه كارهای اساسی ویژه بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد شهری

خلاصه

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت جایگاه آب در معماری اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت جایگاه آب در معماری اسلامی با word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت جایگاه آب در معماری اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پاورپوینت جایگاه آب در معماری اسلامی با word

آب جایگاهی ویژه در آیین و اعتقادات بسیاری از ادیان دارد
آب در ادیان مقدس دینی
اسلام
یهودیت
مسیحیت
ارزش نمادین آب در مسیحیت
زرتشت
هندو
بودایی
شینتو
معنی و مفهوم عنصر آب در معماری
شکل گیری شهرها در ایران باستان
انعکاس آب
چگونگی ابداع قنات
ساختمان و مشخصات قنات
آغاز قنات ، همان دهانه قنات است که مظهر قنات نامیده میشود
حفر قنات
طول و عمق قنات
محاسن و مزایای قنات
معایب قنات
قنات قصبه گناباد
آبانبار
انواع آب انبارها
قسمتهای مختلف آب انبارها
منبع یا انبار
پوشش انبار
هواکش و بادگیر
راه پله و پاشیر
سردر
مواد و مصالح
دلایل جمعآوری و نگهداری آب در آبانبارها را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پاورپوینت جایگاه آب در معماری اسلامی با word

آب و معماری، چارلز.و.مور، ترجمه هدی علم‌الهدی

آشنایی با معماری اسلامی ایران، استاد محمد کریم پیرنیا، تدوین غلامحسین معماریان

پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بناهای آبی تاریخی

آب جایگاهی ویژه در آیین و اعتقادات بسیاری از ادیان دارد:

نخست آنکه آب پاک کننده است و آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها را تطهیر می‌کند

دوم آنکه آب مایه اصلی حیات است و گرچه قدرت ویرانگری آن کمتر از هستی بخش بودنش نیست اما بدون آن حیات غیرممکن است

آب در ادیان و مذاهب مختلف نقشی کلیدی دارد، تمامی ادیان بر این نکته که آب مایه حیات و منشا آبادی و آبادانی و مایه تطهیر و پاکی است متفق القولند

آب در برخی ادیان به‌عنوان خدا یا الهه آسمانی پذیرفته شده است. رودخانه‌ها، باران، دریاچه‌ها، برف، طوفان‌ها، رگبارها و; اشکال مختلف آب هستند که در ادیان و فرهنگ‌های مختلف ستایش شده‌اند

آب در ادیان مقدس دینی:

اسلام

در اسلام اهمیت آب در تطهیر و پالایش است. مسلمانان باید هنگام نیایش و پیش از تقرب جستن به خدا پاک و منزه باشند. در میان حیاط بعضی از مساجد حوض آب پاکیزه‌ای وجود دارد. اما در بیشتر مسجدها، وضوخانه در پشت دیوارها واقع شده است. فواره‌ها که سمبل پاکی به شمار می‌روند از دیگر چیزهایی هستند که درمساجد یافت می‌شوند. در اسلام، طهارت پیش از بجای آوردن واجبات دینی مخصوصاً نماز، از اصول ضروری است

یهودیت:

در آیین یهود، مراسم تطهیر، نماد احیاء و حفظ پاکی و خلوص مذهبی است و ریشه‌های آنرا می‌توان در تورات یافت. این غسلها شامل شستشوی دستها، شستشوی دستها و پاها و یا فروبردن تمام بدن به زیر آب می‌شوند که باید با آب جاری که آب دریا، رودخانه و یا چشمه است، انجام گیرند

یهودیان در مناسک دینی خود از آب استفاده می‌کنند تا پاکی و طهارت خود را حفظ کنند. شستن دست‌ها قبل و بعد از خوردن غذا واجب است. گرچه آیین استحمام در گذشته در جامعه یهودیان بسیار حائز اهمیت بوده است، ولی در حال حاضر از اهمیت این مراسم کاسته شده است، با این حال این فریضه برای وارد شدن به دین یهود واجب و ضروری  است

مسیحیت:

آب ذاتا در دین مسیح با غسل تعمید پیوندخورده است (مراسمی که برای خوشامدگویی و پذیرش یک نفر در کلیسای مسیحیان برگزار می‌شود). در این مراسم، بخشی از بدن فرد یا کل بدن وی وارد آب می‌شود یا چند قطره آب بر سر او پاشیده می‌شود. این آیین دینی ریشه در انجیل دارد (از این مراسم مقدس در انجیل نیز یاد شده است(

    ارزش نمادین آب در مسیحیت

آب، آلودگی‌ها را می‌زداید و پاک می‌گرداند،  اهمیت دیگر آب در مسیحیت آن چیزی است که مسیح علیه‌السلام آنرا آب حیات نامیده است

زرتشت:

دین زرتشت بر پایه تقابل خوب و بد استوار است. براساس اعتقادات پیروان این آیین، در زمان خلقت جهان، روح شیطانی به زمین حمله ور شده و بخشی از آب‌های آن را شور کرده است. پاکی و آلودگی در باور زرتشتیان بسیار حائز اهمیت است. ایشان آلودگی را مظهر شیطان و بدی می‌دانند و تقدس و احترام فراوانی برای آب پاک قائلند. تف کردن و شستن دست‌ها در رودخانه‌ها مجاز نیست، چراکه این اعمال قداست و پاکی آب را از بین  می برد

 هندو:

آب نزد هندوها سرشار از قداست و پاکی روحانی است؛ برای این افراداستحمام صبحگاهی یکی از فرایض و واجبات روزانه است. معبدهای هندوها در نزدیکی آب احداث شده‌اند و پیروان این آیین قبل از ورود به معبد بایستی بدن خود را بشویند. تعداد زیادی از زیارتگاه‌های هندوها در حاشیه رودخانه قرار گرفته و مکان‌هایی که 2یا 3 رودخانه به هم می‌پیوندند از قداست بالایی برخوردار هستند

بودایی:

در آئین بودایی، آب در مراسم سوزاندن جنازه مردگان استفاده می‌شود. بودائیان در کاسه‌ای که بین راهب و جنازه مرده قرار گرفته، آب می‌ریزند تا لبریز شود؛ پس از لبریز شدن آب از کاسه، راهب می‌گوید: همان‌گونه که باران، رودخانه را جاری می‌سازد و در نهایت به اقیانوس می‌پیوندد، امیدواریم بخشش نصیب این درگذشته شود

شینتو:

آیین شینتو بر اساس پرستش این باور که خدایان بی‌شماری که در طبیعت ساکنند بنا شده است. پرستش همواره با آیین طهارت با آب آغاز می‌شود. از نگاه شینتوها، این عمل تعادل را در میان طبیعت بین،انسان و خدایان را حفظ می‌کند. در آیین شینتو، آبشارها مقدس بوده و دارای جایگاه رفیعی در این آیین هستند

معنی و مفهوم عنصر آب درمعماری:

نقش آب در شکل گیری نخستین زیستگاه های انسانی پاسخی است به یک نیاز زیستی. اما وقتی فراتر از یک نیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسکونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید می آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا می کند و از خلاقیت هنرمندان و معماران مایه می گیرد. درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است. درک قوانین فیزیکی رفتار آب، احساسات ما در مقابل کنش و واکنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثیل و ارتباط آن با زندگی انسان ها است. آب استعاره ای متناقض است و به همراه خاک، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشکیل دهنده جهان هستی به شمار رفته است

شکل گیری شهرها در ایران باستان

پیش از ظهور اسلام، در ایران، معماری در کنار آب و دردامن طبیعت بدون آنکه آن را مخدوش سازد، حضور خودرا اعلام می کند ونقش آب بیشتر نقش تجردی است. نیایش گاه ها و معابد وآتشکده ها درکنار آب و درنهایت احترام به وجود آب شکل گرفت

آب نقش معنوی خود را در معماری ایران نشان داد، به گونه ای که گردش آب نمایش تجردی آب درطبیعت است

پس رودخانه ها وچشمه ها و دریاچه ها دارای جایگاه آیینی و اعتقادی بودند. این جایگاه به خودی خود شکل نمی گرفت. ساخت و وجود بنای مکان ها بود که باورها و افسانه ها و آداب و رسومات را متجلی می ساخت. آب هایی که از دهانه سراب های بزرگ از دل کوه و درون غار و ازمیان سنگ وخاک بیرون می زند و روی زمین جاری می شوند، چشمه های کوچک و بزرگی هستند که ازمیان سنگ وصخره می جوشند و درساخت بناهایی که در اطراف آنها ساخته می شود نقش مهمی دارند. و در اینجا می بینیم که دو عامل آب وصخره در امر احداث بناهای بوجود آمده نیز دخالت دارند

در ایران باستان، معماری به سوی آب حرکت می کند و درکنار آن آرام می گیرد. ولی در دوره اسلامی آب در معماری حالت کاربردی پیدا می کند و معماران آگاهانه سعی می کنند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم بکشانند و باشناخت قوانین فیزیکی و رفتار آب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماری بکشانند. آب در شکل های هندسی در اکثر بناها متجلی می شود و به نوعی مرکزیت وحدت معماری در آب شکل می گیرد. به این ترتیب آن چنان در ساخت و ترکیب بناهای ما وارد می شود که عملانمی توان آن را ازشکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک ها وباغها و غیره ظاهر می شود. در مناطق کویری، آب کمیاب و زندگی بخش سبب شکل گیری معماری آب انبار ها و پایاب ها و رباط ها و یخچال ها می شود

آب در باغ و کوشک، نهر ها و آب نماها و جویبار و حوض و استخر و فواره ها را به وجود می آورد و هرکلام از اینها نمایانگر تسلط انسان به طبیعت است. تا تمام اینها را درکنار خود به نمایش بگذارد

آب در معماری حوض ها به عنوان سمبل آب راکد استفاده می شود و به اشکال هندسی منظم، عامل تکمیل کننده بنا می شود

حوض های جلو بناها مکمل معماری شده و مانند آیینه آنها را در خود منعکس می کند. حوض هایی که در معماری مساجد شاهد هستیم نیز غیر از نقش تطهیر، جنبه نمادین پیدا کرده و آب هم نماد زندگی و هم نماد مرگ را به وجود آورده است. و انسان را هم از نظر جسمی پاک می کند و هم از نظر روحی و به طور کلی اینجاست که درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است

انعکاس آب

از همان آغاز بنای کاخ‌ها و باغ‌‌های واقع در پاسارگاد، طرح چهارباغ‌ها بر اساس آب و نقش آن شکل گرفت. آب در باغ‌های ایرانی، همان‌گونه که در باغ فین کاشان و شازده ماهان و ایل‌گلی تبریز و … شاهدش هستیم، تنها به منظور آب‌رسانی باغ نیست، بلکه از حرکت و سکون و صدا و کف آن بهره‌برداری‌های لذت‌بخش مادی و معنوی ‌شده است

کاخ شاهان در برخی از موارد در با‌غ‌هایی بنا شده که آب نقش مهمی در زیبایی آن‌ها دارد. کاخ چهلستون اصفهان و کاخ فتحعلی‌شاه در چشمه علی دامغان از این‌گو‌نه‌ا‌ند درانعکاس این کاخ‌ها در آب ، چیزی هست که قلب را تکان می‌دهد. این است که برای عظمت بخشیدن و دلپذیر نشان دادن بناهای مهم باید از انعکاس آن‌ها در آب استفاده می‌کنند

به طور مثال، “اگر آبگیر منعکس کننده‌ی تاج محل با چمن پوشیده می‌شد، بنای آن مقدار زیادی از بار جادویی خود را از دست می‌داد”. در واقع “طراحان با به کارگیری خاصیت انعکاس،عمق و بی کرانگی سطوح وسیع آب، حریم شخصی افراد را وسعت داده، حس خفقان در مکان‌ها بسته را از آن‌ها دور می‌کنند.”

در خانه‌های ایرانی، مساجد، معابد و کاروانسراها همیشه نقش آب پررنگ بوده است. بسیاری از بناهای زادبومی که در اقلیم و جغرافیای ایران شکل گرفته‌اند در پیوند با آب و در نتیجه ضرورت آن بوده‌اند. آب‌انبارها، یخچال‌ها، قنات‌ها و بادگیرها از این جمله‌اند

چگونگی ابداع قنات

قنات در عربی به معنای شبکه و در فارسی به معنای کاهریزو کاریز است

قنات، ابتدا یک فن آبیاری نبوده، بلکه به طور کامل از تکنیک معدن نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع‌آوری آبهای زیرزمینی مزاحم (زه آبها) به هنگام حفر معادن بوده است

ساختمان و مشخصات قنات

قنات ، تشکیل شده از یک دهانه که روباز است و یک مجرای تونل مانند زیرزمینی و چندین چاه عمودی که مجرا یا کوره زیر زمینی را در فواصل مشخص با سطح زمین مرتبط می‌سازد. چاهها که به آنها در موقع حفر ، میله هم گفته می‌شود، علاوه بر مجاری انتقال مواد حفاری شده به خارج ، عمل تهویه کانال زیرزمینی را نیز انجام می‌دهد و راه ارتباطی برای لای‌روبی ، تعمیر و بازدید از داخل قنات نیز به شمار می‌رود

  آغاز قنات ، همان دهانه قنات است که مظهر قنات نامیده می‌شود.

    مظهر قنات جایی است که آب از دل قنات بیرون می‌آید و ظاهر می شود و می‌تواند برای آبیاری و دیگر مصارف مورد استفاده قرار بگیرد. قسمت انتهایی قنات ، پیشکار قنات نامیده می‌شود که در آخرین قسمت آن ، مادر چاه قنات قرار گرفته است. قسمتهایی از قنات که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی‌آید “خشکه کار” و قسمتی که آبدار است (قسمت انتهایی) قسمت “آبده قنات” نامیده می‌شود

حفر قنات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قنات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله قنات با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قنات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله قنات با word

چکیده  
مقدمه  
بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران  
قناتهای ایران  
موقعیت قناتهای اعجاب انگیز حاشیه کویر  
مراحل احداث قنات:  
ترازکشی  
بوکن  
اجزاء قنات:  
حفر میله ها :  
قوانین مالکیت آب قنوات  
الف- مالکیت آ ب با زمین  
ب- مالکیت آب جدا از زمین  
مدلسازی قنات:  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله قنات با word

1- موسوی بجنوردی، کاظم ( زیر نظر) دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائره المعارف اسلامی

2- یاحقی، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و سروش، تهران، 1369

3- اصطخرای، ابواسحق ابراهیم، مسالک و ممالک، زیر نظر احسان یاژساطر به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، تهران 1340

4- ابن فقیه همدانی، البلدان، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1349

5-  گنجی، محمدحسن: میزان بارندگی و منابع آب ایران، صحاب، 1353، مقاله28، صص 269-263، – محاسبه شده)

6- مجموعه مقالات قنات، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد. چاپ اول- 1379

7- قربانی، فرج الله، 1369، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، آئین دادرسی مدنی، چ سوم، تهران، انتشارات فردوسی

8- صفائی، حسین، 1348، حقوق مدنی، ج اول، ج دوم، تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری

9- جناب الهی، محمد سعید، 1369، « نظام تقسیم و حسابرسی و خرید و فروش آب در آبیاری سنتی میبد»

10- لمتون آن کارترین سو این فورد، 1362، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ سوم مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

چکیده

قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است. در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است. در همین منطقه ضعف عوامل تولید، موجب ضعف و کوچکی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. لذا هیچگاه در این منطقه مالکان و مرتعداران بزرگ به صورت خوانین امکان رشد و ظهورنیافته اند. اگرچه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با این روش شیوه ای بسیار قدیمی است، لکن بدون شک همچنان یکی از بهترین فنون سازگار با اقلیم ایران قلمداد می شود. از سوی دیگر حجم سفره آبهای زیرزمینی در مقایسه با آبهای سطحی و کمیت چشمگیر رشته قنوات موجود، مزیتها و قابلیتهای این شیوه را در مقایسه با دیگر تکنیک ها علی رغم وجود پاره ای معایب آن برجسته کرده است

دسترسی به آبهای زیرزمینی و به شیوه ای انتقال سنتی آبها به سطح زمین و بهره گیری از آنها خود شگفتی عمومی قناتها است ولی استاد کاران مقنی جهت شناخت، حفر گمانه های مادرچاه، ترازکشی مقدماتی مسیر، حفر کوره ، اندازه گیری تراز شیب، برطرف کردن موانع حفر، دویل زنی، بوکن، سدبندی های زیرزمینی و; از شگفتی های فرا در قنات است


مقدمه

نیاکان ما در ایران استان با حفر کاریز یا قنات، اقدام به استحصال آب از دل زمین نموده  زندگی را در این وادی پهناور بنیان نهادند و از آن تاریخ تا به امروز شاهد تحولات و دگرگونی هایی در زمینه نحوه حفر و اصول فنی کار، همچنین شیوه های بهره برداری قنات هستیم و تنها در چند دهه اخیر (حدود نیم قرن) است که با ورود تکنولوژی نوین حفر چاه با ابزار مکانیکی- عوامل افت سطح آب در سفره های زیرزمینی فراهم آمد و درنتیجه بسیاری از قنوات دایر به صورت متروکه درآمده و روستاها از آبادی به دور ماند و دیگر چراغ فروزنده زندگی در روستاها، ضیاء و روشنی سابق خود را از دست داد

حفر قنات گرچه با هدف استحصال آب برای مصارف شرب و کشاورزی و دامپروری صورت می گرفت، اما در کناراین هدف اصلی، هدف دیگر هم که رونق اقتصادی و شکوفایی های صنعتی و توسعه صنایع دستی و بسیاری امور دیگر بوده، تحقق می‌یافته است

در کنار اهدافی که ذکر شد تقدس و حرمت آب هم از انگیزه های کاوش در دل زمین بوده و این اعتقاد مذهبی قوی که : «هر کس برای موجودات زنده اعم از انسان یا حیوان یا نباتات، آب تأمین و فراهم نماید، دارای اجر و ثواب است» مردمان را به تلاشی مضاعف برای جاری ساختن آب زلال و گوارا بر پهنه زرین کویر وا می داشت و چه بسیارند آبادی هایی که بر اثر پیدایش یک رشته قنات به وجود آمده اند و مالک، همه آبادی را با منابع آب آن، به نام مقدس یکی از پیشوایان دینی وقف نموده و صدقه جاریه و نیکنامی جاویدی از خود گذاشته است

در حالیکه وجود رودخانه ها و چشمه سارهای پرآب، در بسیاری مناطق، آسودگی خاطر کشاورزان و دامپروران و ساکنان آن حوالی را به دنبال داشت، بودند مردمی که در اوج صلابت و سخت کوشی و در حالیکه سعی داشتند بر همه سختی های طبیعت فایق آیند، دل به آباد کردن بیابانی بی آب و علف نهادند و آستین همت بالا زده و در ریگزارهای خشک و سوزان در دل زمین با پنجه و بیل  کلنگ و هر آنچه در دسترس بود به حفر دالانی تنگ و باریک و مرطوب پرداخته و آب زلال و پاک را از لابلای درز و شکاف سنگها و ریگها به روی زمین آورده و خاک مرده را به مرتعی سیز و خرم و فرح بخش مبدل ساختند. این مردمان بزرگوار در جایی به جدال با طبیعت برخاستند که خاکش و آبش ساکن و راکد بود و نمایشی جاودانه از جدال انسان به خشونت های طاقت فرسای طبیعت در دل کویر به یادگار گذاشتند، حماسه حفر قنات، حماسه ای است برای تبدیل مرگ به زندگی و ممات به حیات

پیدا کردن قطره  آبی در یک صحرای خوفناک و وحشتناک و برافروختن چراغ سبز و قشنگ زندگی در آن عرصه پدید آوردن شرایطی مهیا برای زندگی ذوحیات، رفع خستگی از تن مقنی سالخورده ای است که همواره در ذهن او یک چیز خطور می‌کرد و آن یافتن آب بوده است. آبی که اهمیت و ارزشی در حد اهمیت خون در رگهای زندگی دارد

اصولاً ارزش آب برای کویرنشینان و صحرانشینان همیشه بیش از دیگران بوده است. این مردم قدر آب را بهتر و خوبتر از دیگران می دانند زیرا به سختی آن  را می‌یابند و چون کیمیای گمشده ای که پس از یافتن، سخت در آغوش محافظت می‌سپارند، آب را پاس می دارند

اگر یک نفر در دو قرن پیش، همه زندگی اش را وقف مردم می کرد، آنقدر برایش لذت بخش نبود که بخشی از آب یک قنات را وقف کند. وقف آب و تأسیسات وابسته به آب همچون آب انبار، آسیاب  و;، لذتی وافر برای واقف داشت و هیچ چیز با آن برابری نمی کرد

مردمی بودند که در ظلمت شب در تاریکی خانه هایشان  می خفتند ولی روغن چراغ خانه خود را برای پیه سوز کنار نهر آب می فرستادند تا استفاده کنندگان از آب، در تاریکی شب به گودالی فرو نیفتند

و بالاخره مردمی هم که مدیریت امور قنات را عهده دار بودند به این کار افتخار می کردند و حرف خود را حرفه ای مقدس تر از دیگرحرفه ها می دانستند و برای آنها سقایت، امری متبرک و پرفضیلت بود و هرگز در امر توزیع آب ذره ای خلاف و کمی و کاستی پدید نمی آمد. چه ، این عمل را خلاف شرع و خلاف اخلاق حمیده می‌دانستند و معتقد بودند که خیانت در امور قنات، خشکیدن قنات و بی بهره ماندن کشاورزان از آب پاک و گوارا را به دنبال دارد. راستی چه باورهایی پاک و چه اعتقاداتی نورانی

شهره کاریزیست پر آب حیات              آب کش تا برومد از تو نبات


بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده با word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ایجاد ایمنی و راحتی تردد وسائط نقلیه و عابرین پیاده با word

ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین
مقدمه
تحلیل گذرگاههای عابر پیاده در حواشی میدان
بررسی وضعیت گذرگاه عرضی (ضلع شرقی میدان امام) عابر (موقعیت شماره4)
مرحله 2: بررسی و محاسبه جهت گذرگاه غیرهمسطح
استفاده از شاخصهای ترکیبی موجود
بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح
الف- ضابطه احداث
ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده
1- ضوابط پایه
2- ضوابط امتیازی
3- ضوابط اقتصادی
4- ضوابط سیستمی
5- ضوابط راهبردی
نتیجه گیری
تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود
مبدا و مقصد سفرها
تحلیل ظرفیت میدان امام
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود
محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت طراحی
شیوه جمع آوری آبهای سطحی
مشکلات روسازی- تعاریف
1- محل ترک (طولی و عرضی)
2- محل خرابی پوست سوسماری
3- محل خرابی چاله
نگرشی بر نکات فنی روسازی و زهکشی میدان و محور اصلی
اصول
ضریب اصطکاک روسازی
مقاومت لغزشی روسازی تقاطع
نحوه طراحی روسازی میدان و تقاطعها
بهسازی روسازی میدان و تقاطعها
تسهیلات زهکشی
مدیریت ترافیک
مقدمه
روشها و توصیه‌های مدیریتی در جهت بهبود وضعیت تردد در محدوده مورد مطالعه
مطالعات سرعت (Speed Study)

بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح

گرچه محاسبات انجام شده در خصوص گذرگاه شماره 4 عموماً تاکید و تائید بر احداث پل غیرهمسطح عابر می نماید. اما روشهای متعددی برای تصمیم گیری در مورد ضرورت احداث زیرگذر یا روگذر وجود دارد که طیف گسترده ای از اعمال قضاوت مهندسی تا در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات مختلف را شامل می شود. البته ممکن است شباهتهای زیادی میان دو محل وجود داشته باشد ولی اغلب ارزیابی نیاز احداث و الزامات طراحی آنها متفاوت است. یک روش عمومی برای ارزیابی نیازها، بررسی ضوابط است که براساس آن می توان وضعیت نقاط مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه نمود

الف- ضابطه احداث

در مهندسی ترافیک یک شرط اساسی برای طراحی خوب این است که در شرایط مشابه، راه حلهای یکسان ارائه شود ودر مواردی که ترکیبهای خاصی از شرایط موجود است، میزان نیاز ارزیابی شده و براساس آن تسهیلات لازم احداث شود. “ضابطه” را می توان بعنوان معیار یا شاخص نیاز تعریف نمود که به عنوان راهنمای تصمیم‌گیری عمل می نماید. چون ضوابط بیانگر شرایط عمومی هستند، نباید آنها را بعنوان قوانین تغییر ناپذیر در نظر گرفت بلکه باید شرایط خاص هر محل را نیز در کنار آنها مورد توجه قرار داد

هدف از پایه گذاری ضوابط عبارت است از

– استفاده از معیارهای منعکس کننده شرایط واقعی

– تامین یک مبنای منطقی برای تصمیم گیری

– افزایش کارایی منابع مالی

– اجتناب از احداث تسهیلات غیر ضروری

ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده

بطور کلی پنج نوع ضابطه برای احداث گذرگاههای غیرهمسطح مشخص شده است

1- ضوابط پایه

این نوع ضابطه براساس مجموعه ای از معیارها استوار است که باید تمامی آنها یا ترکیبی از آنها رعایت شوند. بطور کلی ضوابط پایه برای گذرگاههای پیاده غیرهمسطح شامل مواردی از قبیل حجم وسایل نقلیه، تعداد عابرین، سرعت وسائط نقلیه، فواصل مناسب میان جریان ترافیک برای عبور پیاده ها، امکان وقوع تصادف و فاصله تا نزدیکترین گذرگاه همسطح این جهت عبور از عرض خیابان می باشد

2- ضوابط امتیازی

برای بدست آوردن ضوابط امتیازی به دو صورت عمل می شود. در روش اول عوامل تاثیر گذار بر نیاز و امکان استفاده از گذرگاههای غیرهمسطح عابرپیاده، انتخاب شده و برحسب ارزشهای وزنی، امتیازی به آنها تخصیص می یابد.در این حالت به عواملی کمی امتیازاتی برحسب ارزش عددی هر یک (مثلاً حجم عبوری پیاده یا وسایل نقلیه) تخصیص داده می شود. در صورتیکه در مورد ملاک های کیفی، امتیازات براساس قضاوتهای کارشناسی تخصیص می یابند و در روش دوم این عوامل با یکدیگر ترکیب شده و یک شاخص ترکیبی ایجاد می کنند. در این حالت معمولاً رابطه و تاثیر متقابل میان عابرین، وسایل نقلیه و ویژگی های محلی را با ضرب نمودن مقادیر پیش بینی شده هر یک در یکدیگر تعیین می نمایند

3- ضوابط اقتصادی

این ضابطه شامل تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری و بهره دهی آن، هزینه سالانه یا ارزش فعلی ساخت و هزینه های تعمیر و نگهداری گذرگاههای غیر همسطح پیاده و مقایسه آنها با سایر راه حل ها از جمله نصب چراغ راهنمایی است. معمولاً منافع حاصل از احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده، شامل کاهش میزان ضایعات عابرین (میزان سوانح و تلفات قابل وقوع) و کاهش تاخیر عابرین و وسایل نقلیه هستند. استفاده از ضوابط اقتصادی برای امکان سنجی احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده دشوار است زیرا تعیین ارزشهای ریالی و تلفات پیاده ها و تاخیر باید با دقت کافی انجام شود تا نتایج منطقی بدست آید

4- ضوابط سیستمی

این ضابطه در واقع بیانگر ضرورت احداث یک گذرگاه غیرهمسطح پیاده در یک محل مشخص با توجه به ملاحظات و ضوابط سایر سیستم های حمل و نقلی یا ترافیکی است. در این حالت گذرگاه غیرهمسطح پیاده بطور کیفی در ارتباط با شرایط موجود و آتی ارزیابی می شود. بعنوان مثال می توان به ضرورت احداث گذرگاه غیرهمسطح در آزادراهها و یا تقاطعهای همسطح در شرایط فوق اشباع اشاره نمود

5- ضوابط راهبردی

احداث یک گذرگاه غیرهمسطح پیاده ممکن است در راستای اجرای یک خط مشی خاص انجام شود. در بسیاری از شهرها از خط مشی و سیاست عمومی تامین ایمنی برای پیاده ها و جداسازی سیستم عبوری آنها از حریم سواره رو پیروی می شود. بنابراین، ایجاد گذرگاههای غیرهمسطح پیاده می تواند در چارچوب خط مشی جاری و بعنوان مثال در جهت ایمن سازی گذرگاههای مدارس در نظر گرفته شود. بطور کلی در نقاط مختلف دنیا با توجه به ملاحظات ترافیکی، اقتصادی و اجتماعی مربوطه، ضوابط متفاوتی در نظر گرفته شده است

نتیجه گیری

همانگونه که نتایج محاسبات به روشهای مختلف حاکی است. عموماً بررسی‌ها نشان از ضرورت احداث گذرگاه عرضی همسطح و بویژه غیر همسطح دارد. گرچه این مشاور لزوم اجرای پل هوایی عابر در موقعیت 4 را صراحتاً و تحقیقاً اعلام می‌نماید اما بنا به شرایط و وضعیت اقتصادی که پاره ای از آن قبلاً ارائه گردید گذرگاه عرضی همسطح را طی برنامه اصلاح هندسی میدان مشخص و معین نموده است. در این خصوص بنا به علل و دلایل متعدد از بررسی و پیشنهاد گذرگاه غیرهمسطح از نوع زیرگذر پرهیز نموده است. ضمناً با توجه به طرح اصلاحی میدان سیستم عبوری عابر پیاده کاملاً بصورت پیوسته و ایمن تعریف و ترسیم شده است. لذا تا اقدامات اساسی بمنظور ساخت پل هوایی عابر توصیه می شود طرح اجرایی گذرگاه همسطح عابر بطور کامل در موقعیت های مختلف میدان بمرحله اجرا قرار گیرد

تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود

جریان ترافیکی دارای خواص و ویژگیهایی است که به واسطه آنها شناخته وتحلیل می شود. از جمله ویژگیها می توان پارامترهای حجم ترافیک، زمان سفر، سرعت جریان و… را نام برد

در گذر از شناخت ویژگیهای یک جریان به تحلیل جریان ترافیکی، شناخت معبر مورد مطالعه و تعیین رده عملکردی- شبکه ای آن ضروری است. معبر (بلوار) اما شافعی دهگلان بنا به تعریف آئین نامه طراحی راههای شهری بخش 1 مبانی، معبر از نوع شریانی درجه 2 می باشد. این معبر دارای تقاطعهایی از نوع میدان و دسترسیهایی بوده که عمدتاً نحوه کنترل با تابلو می باشد. حجم نسبتاً پایین وسائط نقلیه با توجه به ظرفیت عملی معبر بهمراه وجود هندسه نامطلوب معبر و تقاطعاست، همچنین وجود نقاط حادثه خیز (Conflict) این مشاور را بر آن داشت که نوع تحلیل جریان ترافیک محدوده را براساس مطالعات مبدا و مقصد سفرها، تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز و همچنین دسترسی آسان و ایمن معطوف نماید

بخش تصادفات، به این علت در تحلیل جریان ترافیکی مطرح می شود که در طول مسیر یا در محل تقاطعها می تواند منجر به تعیین علت ترافیکی آنها و نتیجتاً ارائه راه‌حلها (مانند اعمال روشهای کاهش سرعت وسیله نقلیه در مسیر حادثه خیز در مقایسه با سرعت میانگین عبوری جریان ترافیک از یک تقاطع) موثر باشد

مبدا و مقصد سفرها

مطالعات مبدا و مقصد معمولاً الگوهای سفر مسافر و کالا را در منطقه ای معین مورد بحث قرار می دهد و در واقع، خصوصیات سفرهای مشاهده شده در یک روز نمونه را برآورد می کند. در اینجا یک راه شهری مورد بحث است که باید محدوده تحت نفوذ آن مشخص شده و سپس در محدوده تعیین شده از مسیر، اقدام به انجام مطالعه در مورد نحوه توزیع سفرهای اتومبیل شخصی بین مبادی و مقاصد آن شود. روشهای مختلفی برای انجام اینگونه مطالعات وجود دارد. اما با توجه به شرایط این پروژه ممکن است کارایی مناسب را با توجه به امکانات موجود نداشته باشند. با توجه به اینکه هدف اساسی این بخش از مطالعات، مسافر و کالا به عنوان عوامل اصلی سفرساز نبوده و وسایل نقلیه شخصی مورد نظر است. می توان گفت برگزیدن روشی که معطوف به تعیین مبدا و مقصد وسایل نقلیه واقع در معبر باشد، مناسب است

بنابراین روش بکار رفته برای انجام مطالعات مبدا و مقصد روش مصاحبه میدانی انتخاب گردید

در این روش، مصاحبه با رانندگان وسائط نقلیه مختلف در مبادی متفاوت ورودی به میدان و بعضاً نقاط با اهمیت دیگر معبر صورت گرفته بطوریکه پس از انجام مصاحبه،تمایلات حرکت از هر ورودی این میدان و یا معبر به سمت خروجی های مختلف (مقاصد) مشخص خواهند شد، که الگوی تمایلات مبدا و مقصدی جریان ترافیک در طول معبر را نشان خواهد داد

اهمیت تمایلات رانندگان به سفرهای درون شهری ونقش این مقاصد در تعیین و نتیجه گیری نحوه دسترسیها و ارتباط نواحی شهر، منوط به حفظ وضعیت و درجه راه اصلی (بلوار امام شافعی) بوده و با دستگیری الگوی مناسب نسبت به ارائه راهکار و راهبرد مناسب اقدام نمود. مصاحبه میدانی در یک روز کاری هفته و در ساعات اوج (Peak) ترافیکی صورت پذیرفت در مورد هر ورودی به میدان و معبر اصلی مصاحبه بین 1 تا 5/1 ساعت طول کشید و از بین وسائل نقلیه عبوری، حداقل 50 وسیله نقلیه انتخاب و مصاحبه با آنها صورت گرفت

لازم به ذکر است که اولاً این تعداد به نحو اتفاقی انتخاب شدند و ثانیاً بسته به وضعیت ورودی، مقداری با هم متفاوت بودند

تحلیل ظرفیت میدان امام

تحلیل ظرفیت میدان از مهمترین شاخصهایی است که می تواند جایگاه میدان را به عنوان یک تقاطع همسطح شهری روشن سازد. عموماً میدانهایی که در گذشته طراحی و اجرا شده اند امروزه با مشکلات ظرفیتی مواجه بوده بطوریکه در اکثر موارد تجدید طراحی آنها ضروری گشته است. هرچند وجود میادین همواره با مشکلاتی همراه است اما در نهایت و بویژه در ایران کارساز و مناسب تشخیص داده شده است

براساس دستورالعمل آلمان، حداکثر مجموع حجم ورودی میدانهای تقدمی با مسیر گردشی و ورودی های یک خطه و با قطر خارجی کمتر از 40متر می تواند به 2500 تا 2800 وسیله نقلیه در ساعت برسد و حجم های کمتر از 1500 وسیله نقلیه در ساعت براحی عبور می کنند. اگر بارهای ترافیکی ورودی میدان نامتقارن باشند در صورتی میدان دارای ظرفیت کافی خواهد بود که مجموع وسایل نقلیه گردشی و ورودی در هر یک از دهانه های ورودی از 1000 وسیله نقلیه در ساعت تجاوز نکند. میدانهای تقدمی با مسیر گردشی و ورودی های 2 خطه و با قطر خارجی بزرگتر از 40 متر نیز می توانند مجموع حجم های ورودی از 3500 تا 4000 وسیله نقلیه در ساعت را بدون مشکل عبور دهند

در دستور العمل انگلستان نیز ظرفیت میدانهای تقدمی با قطر خارجی 20و30و50 متر به ترتیب برابر 2650، 3300 و 4500 وسیله نقلیه بر ساعت از کلیه ورودی ها ذکر شده است. حداکثر ظرفیت میدانهای تداخلی با عملکرد مناسب برابر 3000 وسیله نقلیه به ساعت ارائه شده است

محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word :

سالیان متمادی است انسان در تقابل با پدیده های طبیعی بوده و همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع پدیده های زیانباری نظیر سیل قرار داشته است. در حال حاضر نیز سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی بر اثر بروز سیلابهای عظیم به مردم وارد می شود. به طور مثال وقوع سیلاب در 12 استان كشور طی بهمن ماه سال 1371 باعث قربانی شدن بیش از 220 نفر و خساراتی بالغ بر دهها میلیارد ریال گردید (1).

مسئله مهم دیگری كه همزمان با حركت آب و وقوع سیلابها رخ می دهد. حركت ذرات خاك از سطح حوضه های آبخیز و ورود این ذرات به مجاری طبیعی همچنین جابه جایی این ذرات در طول
رودخانه ها از نقطه ای به نقطه دیگر می باشد كه اثرات جنبی و مضاعف بروز سیلابها محسوب گردیده و موجب روبگذاری یا فرسایش و تغییر در تراز بستر رودخانه و در نتیجه تغییر در تراز سطح آب می گردد. افزایش تراز بستر و بالا آمدن كف منجر به كاهش ظرفیت مجاری طبیعی شده. همچنین پر شدن مخازن سدها و كانالهای آبیاری از رسوب از سایر عوارض آن می باشد. بنابراین پیش بینی تراز سطح آب با در نظر گرفتن مسئله رسوب در مجاری طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات بستر رودخانه ها كه به دو صورت بالا آمدن بستر (Aggradation) و كف كنی (Degradation) است یكی از پدیده های مهم مهندسی رودخانه می باشد. این امر زمانی بوجود
می آید كه كه وضعیت تعادلی پارامترهای مختلف رودخانه تحت شرایطی بهم بخورد. منظور از پارامترهای مذكور، دبی جریان، دبی رسوبات، مقطع و سیب رودخانه و اندازه مواد بستر می باشد. شرایطی كه باعث بهم زدن این تعادل می باشد ممكن است طبیعی و یا توسط بشر باشد. مسائل فوق علاوه بر اینكه باعث تغییر رژیم رودخانه می شود سبب خواهد شد تا سازه های هیدرولیكی اطراف رودخانه نیز در مخاطره قرار گیرند.

پیش بینی شرایطی كه تحت آن شرایط، بالا آمدن یا كف كنی بستر رودخانه بوجود می آید. همچنین تعیین میزان آن، در نتیجه چگونگی تاثیر آن بر شرایط هیدرولیكی رودخانه موضوعی است كه از دیرباز مورد توجه مهندسین هیدورلیك قرار گرفته است. روشهای مختلفی نیز پیشنهاد گردیده است. تعدادی از این روشها با استفاده از فرضیات متعدد و بكار گیری اصول حاكم بر حركت نخستین ذره (Incepient Motion) بوجود آمده اند و روابط جبری نسبت ساده ای را تشكیل می دهند كه در آن پروفیل نهایی بستر را بدست می دهند. تعداد دیگری از روشها با بكار بردن فرضیات كمتری و بكار بردن معادله پیوستگی رسوب منجر به پیدایش معادله ای می شود كه با حل آن می توان تغییرات بستر رودخانه را نسبت به زمان پیش بینی نمود.

بطور كلی روابط حاكم بر حركت جریانهای سیلابی و جریان در مجاری فرسایش پذیر معادلات جریان غیر ماندگار موسوم به معادلات Saint Venant می باشند. از آنجا كه تاثیر متقابلی بین تغییرات بستر و شرایط هیدورلیكی جریان وجود دارد در رودخانه های آبرفتی علاوه بر حل همزمان معادلات مذكور شامل:

1- معادله پیوستگی جریان (معادله بقاء جرم سیال) Continuity Equation

2- معادله ممنتم (معادله بقاء اندازه حركت) Mcmentum Equation

لازم است معادله پیوستگی رسوب (Sediment Continuity Eqution) نیز حل شود. همچنین به دو معامله كمكی جهت برآورد ظرفیت حمل رسوب رودخانه و تعیین شیب خط انرژی نیاز می باشد. از قدیمیترین مدلهایی كه در این رابطه بوجود آمده مدل HEC-6 می باشد كه در سال 1977 توسط اداره مهندس ارتش امریكا تهیه گردیده است. در این مدل ابتدا پروفیل سطح آب با استفاده از معادله انرژی محاسبه می شود ( در این قسمت مدل ریاضی پیش بینی پروفیل سطح آب بر اساس جریان متغیر تدرجی برای كانالهای غیر فرسایشی موسوم به HEC-2 می باشد) و برای هر فاصله زمانی با بكار بردن معادله پیوستگی رسوب و یك رابطه تجربی برای محاسبه میزان رسوب حمل شده، پروفیل بستر را محاسبه می كند. مدلهای دیگری هم سپس از آن بوجود آمده اند كه اكثراً به صورت
بسته های نرم افزاری به بازار عرضه شده اند.

مدل تهیه شده در این پایان نامه یك مدل ریاضی یك بعدی غیر ماندگار برای كانالهای فرسایش و غیر فرسایشی است كه معادلات كامل جریان غیر ماندگار و معادله پیوستگی رسوب را بطور همزمان و با استفاده از روش عددی حل می نماید.

روشهای عددی شامل روش تقاضای محدود و روش المانهای محدود است ولی روش تقاضاهای محدود كاربرد بیشتری دارد. در روش تقاضاهای محدود. معادلات دیفرانسیل جزیی حاكم با استفاده از
شم های (Schemes) دیفرانسیل به معادلات جبری تبدیل می شوند. این شم ها متفاوت بوده و كاربرد آن ها در یك مسئله خاص ممكن است مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد.

مسئله مهمی كه در حل معادلات حاكم وجود دارد مسئله كوپلینگ (Couqling) بین معدلات جریان و رسوب است. منظور از كوپلینگ در نظر گرفتن تغییرات در كلیه متغیرها در محاسبه مقدار نهایی هر متغیر وابسته است و این كار با استفاده از شم دو مرحله ای پیش بینی و تصحیح میسر شده است. در هر مرحله معادلات مذكور بطور همزمان حل می شوند. به عبارت دیگر در صورتی كه معادله پیوستگی رسوب بعد از حل كامل معادلات جریان حل می شد كوپلینگ ایجاد نمی گردید. بنابراین مدل حاضر یك مدل كوپل شده می باشد. ضمناً كوپلینگ بین معادلات باعث افزایش پایداری مدل نیز می گردد. كاربرد روشهای كوپل نشده در شرایطی كه شیب كف زیاد باشد منجر به بروز ناپایداری عددی
می شود و جهت ایجاد پایداری بایستی از عملیات سعی و خطا در هر گام زمانی بهره جست ولی در مدل حاضر نیازی به سعی و خطا نیست و مدل از پایداری خوبی برخوردار است و همین امر زمان اجرای مدل را به شدت كاهش می دهد. همچنین كاربرد شم صریح مك.

تعاریف

– جریانهای ماندگار و غیر ماندگار (Steady And Unsteady Flow):

جریانی ماندگار نامیده می شود كه عمق، دبی و سرعت متوسط جریان در هر مقطع نسبت به زمان تغییر نكند و در صورتی كه پارامترهای مذكور نسبت به زمان تغییر نمایند جریان غیر ماندگار نامیده می شود. به عبارت دیگر مشخصات جریان های پایدار بصورت زیر می باشد:

و و

h : عمق

v : سرعت

q : دبی

2-3-مدل سازی (Modelling ) :

به منظور شبیه سازی پدیده های طبیعی اقدام به تهیه مدل می گردد. هدف از ایجاد مدلها، فراهم نمودن امكان مطالعه و بررسی پدیده های مهندسی است. چرا كه غالباً مطالعات بخاطر پیش بینی و بیان كمیت و رفتار یك پدیده است. مثلاً پیش بینی تاثیرات سیلاب به لحاظ افزایش تراز سطح آب در رودخانه ها یا تغییرات پروفیل بستر رودخانه اثر فرسایش یا رسوبگذاری در شرایط اجرای طرح اهمیت داشته و قبل از اجرای طرح بایستی انجام گیرد.

2-3-1- انواع مدلها:

مدلها بر دو نوع هستند:

1- مدلهای فیزیكی

2- مدلهای ریاضی

بطور كلی به علت هزینه های سنگین و مشكلات تهیه مدلهای فیزیكی، همچنین به دلیل قابلیت زیاد و امكان بررسی حالات متعدد توسط مدلها ریاضی، سعی می شود تا حد امكان با استفاده از مدلهای ریاضی كار پیش بینی انجام پذیرد، البته در شرایط خاص و بسته به اهمیت پروژه ممكن است تهیه مدل فیزیكی نیز ضرورت یابد.

2-3-2- مدلهای ریاضی :

مدل ریاضی مجموعه ای از عبارات ریاضی است كه در برگیرنده اصول فیزیكی حاكم بر پدیده می باشد. بطور مثال مدل ریاضی در هیدرولیك دارای عبارات ریاضی است كه بر اساس شرایط تعادلی نیروها و قانون بقاء انرژی و جرم و غیره نوشته شده اند. عبارات ریاضی ممكن است تحت شرایط خاص ساده شوند. كه در آن صورت، آن مدل فقط تحت همان شرایط كاربرد دارد.

مدلهای ریاضی تولید شده بسته به میزان فرضیاتی كه در ایجاد آنها بكار رفته است به دو شكل شاده و پیچیده در خواهند آمد.

فرضیات كم

فرضیات زیاد

حل مدلهای ریپای پیچیده جز از طریق روشهای عددی و در اختیار داشتن كامپیوترهای با سرعت زیاد میسر نمی گردد، ولی حل مدلهای ریاضی ساده، اگر چه حل معادلات دقیق می باشد ولی جواب همراه با تقریب زیاد و از دقت كمی برخوردار است. بنابراین برای حل مدلهای ریاضی دو راه حل پیشنهاد شده است.

2-4-3- انواع راه حلهای ریاضی:

1- راه حلهای تحلیلی Analy Tical Soluion

2- راه حلهای عددی Numical Solution

در راه حلهای تحلیلی معادلات دیفرانسیل پس از ساده شدن بطور مستقیم حل می گردند ولی در راه حلهای عددی، به علت پیچیدگی معادلات دسفرانسیل حاكم، امكان حل مستقیم معادلات وجود ندارد. معادلات حاكم بر حركت آب و رسوب در رودخانه ها شامل: سه معاله پیوستگی، حركت آب و پیوستگی جرم رسوب، مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل جزیی و هذلولولی غیر خطی

(Differential equaticns Non linear Hyperbolic Partial ) هستند و راه حلهای عددی معادلات مذكور شامل: روشهای عددی مستقیم (Direct Numerical Methods) و روشهای مشخصه

(Chracteristic Methods) می باشد. در روشهای مشخصه، معادلات دیفرانسیل جزیی ابتدا به صورت معادلات دیفرانسیل كامل درآمده سپس با استفاده از یكی از تكنیكهای عددی حل می شوند.

2-4-روش خطوط مشخصه (Characteristic Metod):

روش خطوط مشخصه یكی از روشهای هیدرولیكی حل معادلات حاكم بر جریانهای غیر ماندگار
می باشد. این روش از سال 1960 مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش معادلات دیفرانسیل جزیی حاكم بر حركت آب ابتدا به صورت معادلات دیفرانسیل كامل درآمده و سپس با استفاده از روش عددی تقاضای محدود صریح حل.

روندیابی رسوب:

بسیاری از تمدنهای بشری بر روی دشتهای حاصلخیز و آبرفت رودخانه های بزرگ بوجود آمده اند. از آن جمله تمدن دره نیل در مصر، تمدن بین النهرین در امتداد رودخانه های دجله و فرات و همچنین در امتداد رودخانه زرد چین را می توان برشمرد. البته این تمدنها همواره با مسائل خاص سیلاب و كنترل آن مواجه بودند، بنابراین فكر بشر به شناخت این مسئله و راه های مقابله با آن متوجه گردید و در مقاطع زمانی مختلف و در حد توانایی خود برای این مسئله چاره اندیشی كرده است. این مسائل زمانی پیچیده تر می شود كه توجه شود جریان آب رودخانه ها در بیشتر حالات در میان مواد س جاری بوده و جریان آب بخشی از این مواد را با خود حمل می كند. البته به این نكته بایستی توجه نمود كه وقوع باران بر اراضی سطح حوضه های آبخیز نیز یكی از عوامل اصلی پاشیدگی خاكدانه ها و جدا شدن بخشهایی از پوسته جامد سطح زمین می باشد. كه با تداوم بارندگی و حركت رواناب سطحی، این مواد نیز تحت تاثیر نیروی آب و ثقل به سمت مجاری طبیعی حركت نموده و وارد رودخانه ها می كردند. بنابراین مسئله جابه جایی ذرات جامد همراه با حركت جریان آب امری مسلم می باشد. حركت این مواد در رودخانه ها به دو صورت اصلی می باشد:

1- حركت به صورت غلطیدن و لغزشی – بار بستر Bed load

2- حركت به صورت معلق و غوطه ور – بار معلق Suspended load

در نتیجه مشخص می شود كه كل بار رسوبی در حال حركت در مجاری طبیعی از حاصل جمع باربستر و بار معلق بدست می آید. روشهای مختلفی برای برآورد و تعیین برای بستر و بار معلق وجود دارد كه در ادامه بحث ارائه می گردد.

3-1-پدیده كف كنی و علل پیدایش آن:

زمانی بستر یك رودخانه پایدار است كه مشخصات هندسی و ابعاد سطح مقطع آن نسبت به زمان ثابت باشد. ظرفیت حمل رسوب یك رودخانه اصطلاحاً

3-1-1- اثرات كف كنی (Effect of degradation):

پدیده كف كنی دارای اثرات مفیدی است و این در حالی است كه ضررهای آنرا نیز نبایستی از نظر دور داشت. بخاطر اختصار فقط به یك مزیت و یك ضرر این پدیده ذیلاً اشاره شده است:

1- مزیت:

كاهش تراز بستر رودخانه بوسیله كف كنی، معمولآً باعث افزایش ظرفیت و دبی جریان رودخانه جهت حمل سیلاب می گردد.

2- ضرر:

برای یك دبی مشخص، بعلت كف كنی در پایین دست سدهای انحرافی، سطح آب ( Tail water ) پایین محدود و بعلت كاهش تراز T.W. ، جهش آبی تشكیل شده در پایین دست سد به سمت پایین دست و بیرون از حوضه آرامش حركت نموده و در بدترین حالت پرش هیدرولیكی تشكیل نشده و آب با سرعت زیاد وارد رودخانه شده و سلامت حوضچه آرامش كف بند و خود سد به مخاطره می افتد.

3-1-2- تاثیر تركیب و اندازه مواد بستر بر پدیده كف كنی:

اندازه و تركیب مواد بستر و تغییرات این مواد نسبت به عمق تاثیر بسیار مهمی روی این پدیده دارد. مشخصات هیدرولیكی رودخانه نظیر شیب و عمق آن قابلیت حمل مواد رسوبی را تعیین می كند، در صورتیكه اندازه رسوبات، مقاوت در مقابل جابه جایی و حمل مواد را مشخص می نماید.

بطور مثال رودخانه ای با شیب زیاد در نظر بگیرید كه مواد بستر آن تقریباً یكنواخت می باشد. در حین انجام پروسه كف كنی، مواد بیشتری از قسمتهای بالا دست یعنی نزدیكی های سد و مواد كمتری از قسمتهای پایین دست برداشته می شود. در اثر این عمل شیب رودخانه كاهش می یابد. كاهش شیب تحت تاثیر نقطه كنترل در پایین دست می باشد، این نقطع ممكن است یك سد انحرافی باشد. كاهش تدریجی شیب بستر رودخانه باعث می شود تا پدیده كف كنی متوقف شود.

حال چنانچه مواد بستر غیر یكنواخت باشند، در ابتداء كه شیب زیاد است، احتمالاً تمام ذرات بستر در حركت خواهند بود. از آنجائیكه تنش برشی در بستر رودخانه تابعی از شیب بستر
می باشد. با كاهش شیب تنش برشی به حدی خواهد رسید كه از تنش برشی بحرانی برای ذرات D90 یا D80 كمتر شده، در نتیجه این ذرات در بستر باقی خواهند ماند كه تقریباً تمام سطح بستر را
می پوشانند. این كار با گذشت زمان و تجمع تدریجی ذرات درشت تر در سطح كف رودخانه بوقوع می پیوندد. كه این امر باعث توقف عمل كف كنی گردیده و همانطور كه خواهیم دید این لایه درشت دانه را ( Armor Coat) نامند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سیل و خسارات ناشی از آن با word :

سالیان متمادی است انسان در تقابل با پدیده های طبیعی بوده و همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع پدیده های زیانباری نظیر سیل قرار داشته است. در حال حاضر نیز سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی بر اثر بروز سیلابهای عظیم به مردم وارد می شود. به طور مثال وقوع سیلاب در 12 استان كشور طی بهمن ماه سال 1371 باعث قربانی شدن بیش از 220 نفر و خساراتی بالغ بر دهها میلیارد ریال گردید (1).

مسئله مهم دیگری كه همزمان با حركت آب و وقوع سیلابها رخ می دهد. حركت ذرات خاك از سطح حوضه های آبخیز و ورود این ذرات به مجاری طبیعی همچنین جابه جایی این ذرات در طول
رودخانه ها از نقطه ای به نقطه دیگر می باشد كه اثرات جنبی و مضاعف بروز سیلابها محسوب گردیده و موجب روبگذاری یا فرسایش و تغییر در تراز بستر رودخانه و در نتیجه تغییر در تراز سطح آب می گردد. افزایش تراز بستر و بالا آمدن كف منجر به كاهش ظرفیت مجاری طبیعی شده. همچنین پر شدن مخازن سدها و كانالهای آبیاری از رسوب از سایر عوارض آن می باشد. بنابراین پیش بینی تراز سطح آب با در نظر گرفتن مسئله رسوب در مجاری طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات بستر رودخانه ها كه به دو صورت بالا آمدن بستر (Aggradation) و كف كنی (Degradation) است یكی از پدیده های مهم مهندسی رودخانه می باشد. این امر زمانی بوجود
می آید كه كه وضعیت تعادلی پارامترهای مختلف رودخانه تحت شرایطی بهم بخورد. منظور از پارامترهای مذكور، دبی جریان، دبی رسوبات، مقطع و سیب رودخانه و اندازه مواد بستر می باشد. شرایطی كه باعث بهم زدن این تعادل می باشد ممكن است طبیعی و یا توسط بشر باشد. مسائل فوق علاوه بر اینكه باعث تغییر رژیم رودخانه می شود سبب خواهد شد تا سازه های هیدرولیكی اطراف رودخانه نیز در مخاطره قرار گیرند.

پیش بینی شرایطی كه تحت آن شرایط، بالا آمدن یا كف كنی بستر رودخانه بوجود می آید. همچنین تعیین میزان آن، در نتیجه چگونگی تاثیر آن بر شرایط هیدرولیكی رودخانه موضوعی است كه از دیرباز مورد توجه مهندسین هیدورلیك قرار گرفته است. روشهای مختلفی نیز پیشنهاد گردیده است. تعدادی از این روشها با استفاده از فرضیات متعدد و بكار گیری اصول حاكم بر حركت نخستین ذره (Incepient Motion) بوجود آمده اند و روابط جبری نسبت ساده ای را تشكیل می دهند كه در آن پروفیل نهایی بستر را بدست می دهند. تعداد دیگری از روشها با بكار بردن فرضیات كمتری و بكار بردن معادله پیوستگی رسوب منجر به پیدایش معادله ای می شود كه با حل آن می توان تغییرات بستر رودخانه را نسبت به زمان پیش بینی نمود.

بطور كلی روابط حاكم بر حركت جریانهای سیلابی و جریان در مجاری فرسایش پذیر معادلات جریان غیر ماندگار موسوم به معادلات Saint Venant می باشند. از آنجا كه تاثیر متقابلی بین تغییرات بستر و شرایط هیدورلیكی جریان وجود دارد در رودخانه های آبرفتی علاوه بر حل همزمان معادلات مذكور شامل:

1- معادله پیوستگی جریان (معادله بقاء جرم سیال)Continuity Equation

2- معادله ممنتم (معادله بقاء اندازه حركت) Mcmentum Equation

لازم است معادله پیوستگی رسوب (Sediment Continuity Eqution) نیز حل شود. همچنین به دو معامله كمكی جهت برآورد ظرفیت حمل رسوب رودخانه و تعیین شیب خط انرژی نیاز می باشد. از قدیمیترین مدلهایی كه در این رابطه بوجود آمده مدل HEC-6 می باشد كه در سال 1977 توسط اداره مهندس ارتش امریكا تهیه گردیده است. در این مدل ابتدا پروفیل سطح آب با استفاده از معادله انرژی محاسبه می شود ( در این قسمت مدل ریاضی پیش بینی پروفیل سطح آب بر اساس جریان متغیر تدرجی برای كانالهای غیر فرسایشی موسوم به HEC-2 می باشد) و برای هر فاصله زمانی با بكار بردن معادله پیوستگی رسوب و یك رابطه تجربی برای محاسبه میزان رسوب حمل شده، پروفیل بستر را محاسبه می كند. مدلهای دیگری هم سپس از آن بوجود آمده اند كه اكثراً به صورت
بسته های نرم افزاری به بازار عرضه شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بازیافت زباله با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بازیافت زباله با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بازیافت زباله با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بازیافت زباله با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بازیافت زباله با word :

دانلود بازیافت زباله با word

در تعریفی دیگر می‌توان گفت بازیافت عبارت است از فرایند پردازش مواد مصرف شده به محصولات و مواد تازه به منظوره جلوگیری از به هدر رفتن مواد سودمند بالقوه (ذخیره‌ای)، کاهش مصرف مواد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آب‌ها حاصل از تدفین زباله‌ها در خاک به وسیله کاهش مقدار معمول زباله‌ها و کم کردن نشر گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با تولید خالص. بازیافت یک مولفه کلیدی در مدیریت مدرن کاهش مواد زائد که شامل سلسله مراتب کم کردن، دوباره مصرف کردن و بازیافت است. مواد قابل بازیافت چیزهای زیادی را شامل می‌شوند از جمله بسیاری از انواع شیشه‌ها، کاغذها، فلزات،پلاستیک، منسوجات، آلمینیوم‌های الکترونیکی مصرف شده در رایانه‌ها و گوشی‌های تلفن همراه. اما استفاده مجدد از زباله‌های زیستی همچون پسمانده مواد خوراکی به عنوان کود جزو بازیافت محسوب نمی‌شوند. موادی که قرار است بازیافت شوند یا به مرکز جمع‌آوری این مواد آورده می‌شوند از کنار خیابان جمع‌آوری می‌شوند و ابتدا دسته‌بندی شده سپس پاک می‌شوند و دوباره پردازشهایی روی آنها انجام می‌شود تا به مواد تازه برای ساخت تبدیل شون اگر چه گاهی اوقات بازیافت در مقایسه با تولید از مواد خام بسیار گران‌تر و مشکل‌تر است، اما به خاطر استفاده مجدد از همان مواد به صرفه‌است زیرا که آن مواد در حالت کلی دارای ارزش ذاتی می‌باشند و بعضی از مواد نیز دارای طبیعت خطرناکی هستند مانند جیوه. به همین خاطر استفاده مجدد از آنها بهتر است. محققان ادعا می‌کنند که بازیافت بیشتر از آنکه منابع را حفظ کند آنها را از بین می‌برد. مخصوصاً در مواردی که دولت تعهد اجرایش را دارد. باید به این نکته نیز توجه کرد که آنها همچنین معتقدند که اگر هزینه‌های عملیاتی کمتر از سایر موارد برای از بین بردن مواد زائد (مثل دفن کردن زباله‌ها در خاک‌چال) باشد، این کار مقرون به صرفه‌است. اما ممکن است هنوز آن ارزش خاص را نداشته باشد. در آمریکا سود سالیانه تسهیلات بازیافت میلیون دلار تخمین زده شده‌است در سال اخیر ( تا )این مقدار با رشد خود از رقم فعلی فراتر رفته‌است. زیرا در سال‌های اخیر حجم زباله‌هایی که از مواد قابل بازیافت هستند افزایش یافته‌است.
ابتکارات جدید می‌تواند صنعت را تغییر دهد. برای مثال در کالیفرنیا و نیویورک با رشد تولید زباله‌های قابل بازیافت نسبت به رقم قبلیه خود سودهای خالص بسیاری برای شرکت‌های جمع‌آوری کننده این مواد به ارمغان می‌آورد.

روش‌‌های دانلود بازیافت زباله با word

1- دفع بهداشتی

2- زباله سوز

3- بازیافت انرژی

4- استفاده مجدد(صنعت بازیافت)

دفع بهداشتی زباله

دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زاید جامد به محل ویژه دفن آن‌ها به نحوی كه خطری متوجه محیط‌زیست نشود. این روش متداول‌ترین روش دفع زباله در جهان است. در این عملیات حجم زباله به حداقل ممكن می‌رسد و در پایان هر روز لایه‌ای زباله به‌طور صحیح با خاك پوشانده می‌شود. در این روش مواردی همچون بو، دود و آلودگی‌‌های خاك و آب‌‌های زیر زمینی و سطحی وجود نداشته است.

عملیات دفن بهداشتی زباله شامل 4 مرحله زیر است‌‌:

1- ریختن زباله در یك وضع كنترل شده

2- پراكندن و فشردگی زباله در یك لایه نازك برای حجم مواد (به ضخامت حدود 2 متر)

3- پوشاندن مواد با یك لایه خاك به ضخامت حدود20 سانتی متر

4- پوشش لایه نهایی زباله به ضخامت حدود 60 سانتی متر با خاك

پوشاندن مواد در دفن بهداشتی زباله به‌طور مؤثراز تماس حشرات، جوندگان، حیوانات دیگر و پرندگان با زباله‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. لایه پوششی خاك هم‌چنین از تبادل هوا و مواد زاید جلوگیری كرده و مقدار آب سطحی را كه ممكن است به داخل محل دفن نفوذ كند به حداقل می‌رساند. ضخامت لایه خاكی كه برای پوشش روزانه مواد به كار می‌رود بایستی حداقل 15 سانتی متر و پوشش نهایی خاك در روی شیارهای زباله، 60 سانتی متر باشد تا از نظر ایجاد و یا نشت گازهای تولیدی در اعماق و یا سطح زمین كنترل لازم به عمل‌‌اید.

انتخاب محل دفن زباله

انتخاب زمین مورد نیاز مناسب برای دفن زباله‌های شهری، مهم‌ترین عمل در دفن بهداشتی محسوب می‌شود كه باید با دقت كافی و همكاری ادارات و مؤسساتی چون حفاظت محیط‌زیست، بهداشت محیط، سازمان آب منطقه‌ای، سرجنگلداری، كشاورزی و منابع طبیعی و نیز با تشریك مساعی شهرداری‌ها انجام شود. محل دفن بهداشتی زباله باید حداقل به مدت 25 سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. به‌طور عوامل مهمی كه در انتخاب محل دفن زباله باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از‌‌: توجه به بهداشت و سلامت عمومی، سطح زمین مورد نیاز، توپوگرافی منطقه، مطالعات هیدرولوژی و زمین شناسی جایگاه، قابلیت دسترسی به خاك پوششی مناسب، قابلیت دسترسی به محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعایت جهت بادهای غالب، زه كشی محل دفن،

روش‌‌های مختلف دفن بهداشتی زباله

روش‌‌های مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب موقعیت جغرافیایی، سطح آب‌‌های زیر زمینی و میزان خاك قابل دسترس جهت پوشش زباله بسیار متفاوت است. در زیر به شرح متداول روش‌‌های دفع بهداشتی پرداخته ایم‌‌:

1- روش دفن بهداشتی به‌صورت مسطح

از این روش در مواقعی استفاده می‌شود كه زمین برای گودبرداری، مناسب نباشد. در این روش زباله‌ها بعد از تخلیه به‌صورت نوارهای باریكی به ضخامت 75ـ40 سانتی متر در روی زمین تسطیح گردیده و لایه‌های زباله فشرده می‌شوند تا ضخامت آن‌ها به 300ـ180 سانتی متر برسد. از این مرحله به بعد روی لایه‌های آماده شده قشری از خاك به ضخامت 30ـ15 گسترده و فشرده می‌شوند.

2- روش سراشیبی

بیش‌تر در مواردی كه مقدار كمی خاك برای پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشیبی استفاده می‌نمایند. مساعدترین منطقه برای عملیات دفن بهداشتی زباله در این روش، مناطق كوهستانی با شیب كم است. در این عملیات جایگزینی و فشردن مواد یك طبقه روی طبقه قبلی صورت گرفته و خاك لازم برای پوشاندن زباله از قسمت‌‌های دیگر محل تأمین می‌شود.

3- روش ترانشه‌ای یا گودالی

این روش در مناطقی كه خاك به عمق كافی در دسترس بوده و سطح آب‌‌های زیر زمینی به كفایت پایین است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب ترانشه‌هایی به طول 30-12، عمق 4ـ1 و عرض 15ـ5/4 متر حفر می‌شود. از این پس زباله در ترانشه‌هایی كه از قبل آماده شده است تخلیه گردیده و به‌صورت لایه‌های نازكی كه به‌طور معمول بین 200ـ150 سانتی متر است فشرده می‌گردد. ارتفاع این لایه‌ها بایستی به حداكثر 5/2-2 متر رسیده و در صورت لزوم با قشری از خاك به ضخامت 30ـ10 سانتی متر پوشیده شوند.

زباله سوزی

سوزاندن زباله‌ها در محیط باز، در بشكه و سایر روش‌‌های كنترل نشده سوزاندن، دارای تاریخچه بسیار قدیمی است. به‌طور كلی، سوزاندن زواید جامد برای كاهش مقدار زباله وكاهش زمین دفن آن بود. بعد از این‌كه مشخص شد حرارت می‌تواند میكروارگانیسم‌ها را از بین ببرد، در بیمارستان‌ها از كوره‌های زباله‌سوز استفاده گردید. از كوره‌های زباله‌سوز برای كاهش حجم و نابود ساختن میكروارگانیسم‌‌های بیماری زا استفاده می‌شود امروزه، برخلاف دانش پیشرفته انسان در مورد احتراق، كوره‌های زباله‌سوز مناسب به ویژه از نظر كنترل آلودگی هوا، از بین بردن مواد آلی و مصارف چند گانه طراحی نشده‌اند.

محاسن زباله سوزها

1- این روش مؤثرترین روش دفع زباله است كه در مقایسه با سایر روش‌‌های دفع به زمین كم تری نیاز دارد. خاكستر باقی‌مانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باكتری‌ها از نظر بهداشتی مخاطره‌آمیز نبوده و قابل دفن است.

2- آب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تأثیر مهمی در این روش ندارد.

3- سوزاندن زباله در دستگاه‌های زباله‌سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم كردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی بهره دارد.

معایب زباله سوزها

این روش در مقایسه با سایر روش‌ها به سرمایه‌گذاری و هزینه اولیه بیش تری نیاز دارد. این روش ایجاد بو، دود و آلودگی هوا می‌نماید كه مورد اعتراض مردم است. به كاركنان كارآزموده و افراد مجرب برای بهره‌برداری و نگهداری از دستگاه‌های زباله‌سوز نیاز دارد. هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش‌‌های دفع زباله است. این روش برای دفع مواد زاید خطرناك نظیر مواد رادیواكتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست.

كوره‌های زباله سوزی بدون بازیابی انرژی

1- زباله‌سوزهای پیوسته

در این نوع زباله سوزها مواد زاید به وسیله كانال قیفی شكل به درون كوره هدایت می‌شود. این روش دستگاه‌های كنترلی به‌صورت خود كار برای تنظیم دمای كوره، كوران هوا، سرعت حركت زباله و خنك نمودن خاكستر تولیدی تعبیه شده است. این واحدها چندان بزرگ طراحی نشده و قادر نیستند روزانه بیش از 150 تن زباله را بسوزانند.

2- زباله‌سوزهای ناپیوسته

این زباله سوزها همچون كوره‌های زغال دستی در مواقع نیاز به وسیله كارگران، بارگیری شده و به كار گرفته می‌شوند و زباله‌ها گهگاه و در صورت نیاز به درون این كوره‌ها فرستاده می‌شوند.

معایب كوره‌های زباله سوز

1- ایجاد گرد و غبار گازهای خروجی از دودكش كه حدود 2 تا 5 مترمكعب است.

2- آلودگی هوا، هوای اولیه احتراق، ممكن است ناشی از فلزات و نمك‌ها موجود در زباله باشد.

3- سرو صدا

سوزاندن موجب بیش‌ترین درصد كاهش درزواید می‌شود.

– كاهش وزن زباله در اثر سوختن بستگی به شیشه، فلز و سایر مواد غیرقابل احتراق دارد. به‌طور كلی، تقریباً 80-50% حجم زواید و 70درصد- 50درصد وزن آن در اثر سوختن كاهش می‌یابد.

كوره‌های زباله‌سوز برخلاف زمین دفن زباله، به فضای كمی احتیاج دارند و به آسانی می‌توان آن‌ها را در منازل، آپارتمان‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و مؤسسه‌های مشابه بكار برد. از كوره‌های زباله‌سوز كوچك محلی، برای كاهش حجم و وزن زباله‌ها استفاده می‌شود و بازیابی انرژی از چنین كوره‌هایی كم است. این نوع كوره‌ها تولید بوهای نامطبوع و دود می‌كنند كه به علت احتراق غیركامل مواد آلی است. دود كوره‌ها را می‌توان به و سیله دستگاه‌های كنترل آلودگی هوا كنترل كرد.

بازیافت انرژی

بسیاری از زباله‌های شهری تركیبی از زباله‌های خانگی، تجاری و… شامل مواد آلی و غیرآلی می‌باشند و می‌توانند مواد خوبی را از قسمت آلی تولید نمایند.

فن آوری تبدیل زباله به انرژی

در كشورهای صنعتی ارزش حرارتی زباله‌های شهری بین 8 تا 12mj/Kg است كه با 19mj/mg برای چوب خشك و 15mj/mg برای لگنت و mj/Kg 22 برای زغال سنگ مقایسه می‌شود.

1- تبدیل بیوشیمیایی

فرآیندی بیوشیمیایی است كه طی آن زباله‌های آلی به وسیله باكتری‌ها به مولكول‌‌های ساده‌تر شكسته می‌شوند كه به دو صورت هوازی(همراه با اكسیژن) و بی‌هوازی (در غیاب اكسیژن) خواهند بود.

تجزیه بی‌هوازی‌‌: عبارت است از تجزیه مواد فساد پذیرتوسط عمل باكتری‌ها در غیاب اكیسژن‌‌؛ حاصل این كار گازی است كه تركیبی از متان و دی اكسیدكربن است و به نام بیوگاز شناخنه می‌شود. بیو گاز می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سوخت‌‌های فسیلی به كار می‌رود. برای هر تن زباله براساس تئوری حدود 300 متر مكعب بیوگاز در یك دوره 10 ساله در محل دفن ایجاد می‌شود كه معادل 5 گیگا ژول انرژی است. گاز محل دفن می‌تواند در كاربرد‌‌های حرارتی نیز به كار رود. این گاز برای ایجاد حرارت در ساختمان و فرآیندهای صنعتی می‌تواند استفاده شود.

  • بازیافت چیست؟

بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.

  • فوائد بازیافت چیست؟

دانلود بازیافت زباله با word ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک دانلود بازیافت زباله با word در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می کنیم.

از دیگر فوائد بازیافت، صرفه جویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای دانلود بازیافت زباله با word خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. سومین فایده بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله هاست.

  • چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟

در گام اول برای دانلود بازیافت زباله با word ها باید مواد قابل تجزیه مثل پسمانده های آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر زباله ها جدا کرده و سعی شود فقط این مواد را در کیسه زباله ریخته و به رفتگر تحویل داد. این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل می کنند و برای اصلاح خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته از آن استفاده می کنند.

در مرحله بعد باید مواد قابل بازیافت را از زباله ها جدا کنیم. شیشه، کاغذ، پلاستیک و انواع فلزات از بهترین مواد برای بازیافت هستند.

  • بازیافت

بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی.

انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت.

آلومینیوم را می توان بارها ذوب کرد و به قوطی یا ظرف جدید تبدیل نمود.

بازیـافت هر تـن کاغذ باطله، ماهانه از تخریب هـزار هکتار جنگل، مصرف میلیون لیتر آب و هزار کیلووات برق می کاهد.

به کمک بازیافت کاغذهای موجود در زباله ها، ماهیانه در آمدی بالغ بر میلیارد ریال به دست خواهد آمد.

بازیافت آلـومینیوم، آلودگیـهای زیست محیـطی ناشی از فرآیند تولید این فلز را درصد کاهش می دهد.

برای تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده درصد آلودگی آب و درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.

بازیافت کاغذ، منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.

انرژی لازم، برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است.

ورقه های آلومینیومی بشقاب پیتزا و شیرینی قابل بازیـافت اند، آنها را داخـل سطل زباله نیندازیم.

به کمک بازیافت کاغذ، می توانیم از قطع شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم.

بازیافت هر تن کاغذ، می تواند زمینه اشتغال برای نفر را فراهم کند

به کمک بازیافت، مساحت کمتری از بیابانها و مراتع کشور به زباله دانی تبدیل می شود.

به کمک بازیافت کاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به یک چهارم و آب مورد نیاز به یک صدم کاهش می یابد.

اصلاح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست.

برای تهیه هر تن کاغذ از چوب هزار لیتر آب مصرف می شود در حالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله، لیتر آب کافی است.

تهیه کاغذ از کاغذهای بازیافتی، تا درصد انرژی کمتری نیاز دارد و درصد آلودگی کمتری ایجاد می کند.

به کمک بازیافت درصد از کاغذهای موجود در زباله های شهری، می توان سالانه از قطع یک میلیون و هفتصد هزار درخت جلوگیری کرد.

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و نیز کاهش ورود مواد آینده به محیط زیست از فوائد بازیافت است.

با کاهش مصرف منابع طبیعی و دانلود بازیافت زباله با word، عمر تنها زیستگاه بشر « زمین » را طولانی تر کنیم.

کیسه های نایلونی و پلاستیکی تجزیه پذیر نیستند، از مصرف بی رویه آنهاخودداری کنیم.

بازیافت فرصتی برای محیط زیست و منابع &#;&#;محدود آن.

بازیافت گامی حیاتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست.

بازیافت گامی سبز در جهت توسعه پایدار.

مشکل کمبود کاغذ در کشورهای در حال توسعه بزرگترین

مشکل برای ادامه تحصیل است. به کمک بازیافت،

کشورمان را در حل این معضل یاری کنیم.

) بازیافت کاغذ »

برای تهیه هر تن کاغذ نیاز به قطع اصله درخت است. بنابراین اگر هر شخص کاغذهای باطله اش را در طول یک سال جمع کند معادل / اصله درخت است و اگر همه ما ایرانیان این کار را انجام دهیم از قطع میلیون درخت در طول یک سال جلوگیری کرده ایم.

برای تهیه مصرف سالانه دستمال کاغذی هر خانواده ایرانی نیاز به قطع / اصله درخت می باشد.

استفاده از کاغذ بازیافت شده به جای تهیه آن از چوب درختان، موجب کاهش آلودگی هوا به میزان درصد، کاهش آلودگی آب به میزان درصد و کاهش مصرف آب به میزان درصد خواهد شد به همین دلیل درصد کاغذ تولید شده در کشورهای توسعه یافته از کاغذهای بازیافتی است.

بنابراین بازیافت کاغذ علاوه بر منافع اقتصادی، موجب عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، ممانعت از قطع درختان و کمک به سیستم جمع آوری و دفن زباله های تولیدی می شود. پس چه خوب است:

روزنامه ها و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام شده بچه ها را هرگز دور نریزیم، آنها را از سایر زباله ها جدا کرده و به مأموران بازیافت تحویل دهیم. اشیایی مثل پاکتها و پوشه ها را دورنریزیم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم

) بازیافت پلاستیکها

ـ پلاستیک ها از نفت که منبعی غیر قابل تجدیدند تهیه می شوند ولی به علت غیر قابل تجزیه بودن، از زباله های پایدار و آلوده کننده محیط زیست به شمار می آیند.

ـ کیسه های نایلونی و پلاستیک به طور متوسط تا سال در طبیعت باقی می مانند.

ـ درصد از پلاستیکهای تولید شده در بسته بندی به کار می روند. بنابراین با جلوگیری از بسته بندیهای زائد می توان به مقدار زیادی از حجم زباله ها کاست.

ـ استفاده از بسته بندیهای قابل بازگشت و یا ساکهای پارچه ای به هنگام خرید، از راههای مؤثر در جهت کاهش میزان ورود زباله ها به طبیعت است.

ـ به منظور کاهش حجم زباله ها می توان از کیسه های پلاستیک خشک و غیر آلوده چندین بار استفاده کرد و در پایان هم، از آنها برای جمع آوری زباله ها، استفاده نمود.

ـ به همراه داشتن لیوان شخصی به جای استفاده از لیوان یک بار مصرف و به کار بردن ظروف قابل شستشو به جای ظروف یک بار مصرف در مراسم و مهمانی ها، از دیگر راههای کاهش ورود زباله های پلاستیکی به محیط زیست است.

) بازیافت شیشه

ـ بطری شیشه ای که امروز دور انداخته می شود تا سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد.

ـ برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه از زمین استخراج شود که این کار مستلزم صرف مقدار زیادی انرژی و آب است.

ـ انرژی لازم برای تولید هر کیلوگرم شیشه حدود کیلو کالری است.

ـ تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده نسبت به تهیه آن از مواد اولیه، آلودگی آبها را به میزان درصد آلودگی آب و تا درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.

ـ ذوب هر تن شیشه منجر به صرفه جویی تن نفت می شود.

ـ جدا کردن انواع ظروف شیشه ای شکسته یا شیشه های مربا، سس و غیره در منزل جهت بازیافت آنها، گام بزرگی در جهت بازیافت شیشه هاست.

ـ به هنگام جمع آوری شیشه ها، بهتر است درپوش های پلاستیکی و فلزی بطریهای شیشه ای را جدا کرده و آنها را بر حسب رنگ تفکیک کرد.

  • زباله های خطرناک:

بعضی از زباله های تولید شده در خانه ها از مواد بسیار خطرناک به شمار می آبندو مانند باطریهای مختلف، لامپهای مهتابی و جیوه ای، لوازم الکترونیکی و … . این وسایل دارای مواد خطرناکی هستند که سلامت ما و محیط زیست را تهدید می کنند.

بنابراین :

ـ چه خوب است از لوازم خانگی یا اسباب بازیهای باطری دار را کمتر استفاده کنیم. ساعتهای اتوماتیک بهتر از ساعتهایی است که با باطری کار می کنند.

ـ از قرار دادن لامپهای جیوه ای و مهتابی و یا لامپهای سوخته در محلی که احنمال شکستن آنها وجود دارد خودداری کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word دارای 125 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word :

دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word

فایل دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word،در حجم 125 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
هدف کلی:
آشنا نمودن دانشجویان با اثرات توسعه بر هوا، اکولوژی ، مناظر زیبا ومناطق ساحلی ، بر شرایط اقتصادی –اجتماعی فرهنگی

اهداف رفتاری
دانشجویان در پایان این دوره باید:
1-ارزیابی ، توسعه و انواع آن را شرح دهد
2- توسعه و اثرات آن را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را شرح دهد
3- توسعه و اثرات آن را در هوا را شرح دهد
4- توسعه و اثرات آن را در اکولوژی ومناظر زیبا را شرح دهد
5- توسعه و اثرات آن را در مناطق ساحلی و دریاها شرح دهد
6-موارد توسعه با عوارض ناگوار را در محیط زیست توضیح دهد
7- پیامدهای زیست محیطی سدها را شرح دهد.
8-آثار مخرب فعالیت های انسانی را بر منابع طبیعی دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست با word
فهرست نماید
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 125 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید