دانلود مقاله درباره آبگرمكن خورشیدی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درباره آبگرمكن خورشیدی با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درباره آبگرمكن خورشیدی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درباره آبگرمكن خورشیدی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درباره آبگرمكن خورشیدی با word :

مقدمه:

سیستم های حرارتی خورشیدی نقش مهمی در انرژی خورشیدی دارد، استفاده از دستگاه های خورشیدی سابقه طولانی دارد، گفته شده است ارشمیدس تقریباً در سال 214 قبل از میلاد از آینه مقعر برای داغ كردن آب استفاده كرده است. سیستم های حرارتی امروزی نیز كم هزینه ترین كاربرد انرژی خورشیدی را دارد.

 

حرارت خورشید استفاده از حرارت انرژی خورشید را توجیح می كند. بنابراین تعداد متفاوتی از دستگاه های فنی وجود دارد كه اضافه بر گرم كردن فضا، داغ كردن آب یا فرآیندهای صنعتی سیستم های انرژی خورشیدی را می توان برای سرمایش یا تولید برق با كارخانه های تولید برق خورشیدی مورد استفاده قرار داد. قسمت های عملیاتی اصلی عبارتند از:

  • گرم كردن استخر شنای خورشیدی
  • آبگرمكن های خانگی خورشیدی
  • حرارت كم خورشید برای گرم كردن فضای داخل ساختمان ها
  • پردازش حرارتی خورشیدی
  • تولید برق خورشیدی

چون این حیطه های عملیاتی خیلی دور از دسترس هستند، این بخش فقط جنبه های مهم آبگرمكن های خانگی خورشیدی و استخرهای خورشیدی را با سیستم های دارای صفحات خورشیدی بسته و باز مورد بحث قرار می دهیم. بخش های زیر به كاربرد بعضی كمیت های ترمودینامیك در توضیح اصول نیاز دارد. جدول 1-3 مهمترین پارامترها، علائم آنها و واحدهایشان را نشان می دهد.

 

جدول 1-3: كمیت های ترمودینامیك را برای محاسبات حرارتی نشان می دهد.انرژی به شكل حرارت Q با جریان گرماQo مرتبط می باشد.

1-3                                        

هر تغییر درجه حرارت نیز باعث تغییر حرارت می شود تغییر در حرارت را می توان با ظرفیت خاص c و جرم m ماده تحت تأثیر قرار گرفته محاسبه كرد.

2-3                                                  

 

ممكن است بعضی ابهامات رخ دهد كه به استفاده از معیارهای متفاوت دما مرتبط باشد، مقیاس فارنهایت معمولاً برای كار عملی استفاده نمی شود. ولی همزیستی درجه حرارت در مقیاس سلسیوس و درجه حرارت مطلقT به كلوین مسئله سازی می باشد. تبدیل سلسیوس به كلوین از فرمول زیر استفاده می شود.

3-3                               

 

فرمول تبدیل فارنهایت به سلسیوس و كلوین را می توان در ضمیمه دید. مقدار عددی تفاوت درجه حرارت به درجه سلسیوس مانند تفاوت دما در كلوین (k) می باشد. برای تعادل صحیح واحدها تفاوت دما در فرمول بالا برای تغییر حرارت باید به كلوین باشد. همین مورد به معادلاتی مربوط می شود كه در بخش بعد ارائه خواهند شد. ولی چون مقیاس سلسیوس نسبت به كلوین رایج تر است، مقیاس سلسیوس برای اكثر تفاوت های درجه حرارتی ومعادلات این بخش مورد استفاده قرار داده می شود. جریان حرارتQo كه باعث تغییر حرارت با ظرفیت حرارتی ثابتc می شود به صورت زیر است:

4-3                               

 

برای ظرفیت حرارت مواد متفاوت به جدول 2-3 مراجعه شود.

شكل 1-3 ساخت لایه های n با حیطه سطحی را نشان می دهد. از یك طرف درجه حرارت و از طرف دیگر  وجود دارد. گردیان دما، جریان دما از طریق لایه ها با فرمول زیر را به دست می آورد.

5-3                                         

 

این جریان دما Qoباعث می شود دما در سمت دارای درجه حرارت كمتر افزایش یابد و در سمت دیگر كاهش داشته باشد تا اینكه هر دو طرف از همان دما برخوردار شوند. اگر میزان دما یك طرف بیشتر از طرف دیگر باشد تغییردرجه حرارت در سمتی كه از دمای بالاتری برخوردار است را می توان نادیده گرفت. برای مثال میزان دمای محیط اطراف یك ساختمان خیلی بالاتر از داخل ساختمان است. جریان گرما از طریق دیوارهای ساختمان درجه حرارت هوای خارج را تغییر نمی دهد و این مصداق دارد خواه درجه حرارت محیط نسبت به درجه حرارت ساختمان كمتر باشد یا بیشتر باشد.

جدول 2-3: ظرفیت گرمایی (c) برای بعضی مواد در را نشان می دهد.

نام

شكل 1-3 انتقال حرارت از طریق لایه هایn با همان حیطه سطحی A

شكل

ضریب همبستگی انتقال حرارت به صورت فرمول زیر است:

6-3                               

كه می توان با ضریب همبستگی سطح انتقال حرارت a2,a1 هر دو طرف، رسانایی حرارتی و ضخامت لایه SI، تمام لایه های n محاسبه كرد. جدول 3-3 رسانایی حرارتی مواد متعدد را نشان می دهد.

 

سیستم های حرارتی خورشیدی برای آبگرمكن

 

گرمكن خورشیدی استخر شنا

 

این بخش ابتدا گرمكن استخر شنا را مورد بحث قرار می دهد، به این دلیل نیست كه استخرهای شنای آب گرم مزایای اكولوژیكی ندارد- آنها همیشه نیاز زیادی در ارتباط با آب پاكیزه و انرژی دارد. ولی تقاضا برای دمای پایین برای گرم كردن استخر باعث می‌شود كه از سیستم های انرژی خورشیدی ساده و اقتصادی استفاده شود كه در این بخش كاربرد گسترده ای دارد.

 

جدول 3-3: رسانایی گرمایی مواد متفاوت را نشان می دهد.

استخرهای شنا در مناطق آب و هوای معتدل معمولاً به سیستم های حرارتی نیاز دارند، در غیر این صورت آانها فقط به مدت چند هفته در سال كاربرد خواهند داشت. برای مثال حدود 500 هزار استخر شنا در آلمان ساخته شده است. چون درجه حرارت متوسط هوا حتی در تاستان زیر 20 درجه سانتی گراد است. پتانسیل عظیمی برای آبگرمكن خورشیدی استخر وجود دارد در موارد زیادی سیستم های گرمایش خورشیدی استخر شنا قبلاً با سیستم های گرمایشی معمولی رقابت داشته است.

 

نیاز گرمایی برای استخرهای شنای سرباز تا حد زیادی به پرتوهای خورشید متكی می‌باشد. در زمستان وقتی كه نور خورشید كم است استخرهای شنای سرباز معمولاً قابل استفاده نمی باشند، در خلال فصل تابستان و دوره های انتقالی حرارت خورشید گزینه خوبی می باشد. امروزه مقادیر خیلی زیادی از سوخت های فسیلی برای گرم كردن استخر سرباز تلف می شود. گرچه گرمایش خورشیدی استخر همان گونه كه در شكل 2-3 نشان داده شده است را می توان برای اكثر سیستم های حرارت دهی بر پایه سوخت فسیلی جایگزین كرد.

 

دمای آب در مناطق آب و هوای اروپای مركزی در خلال فصل تابستان بین 16 سانتی گراد و 19 درجه سانتی گراد می باشد. افزایش دما تا چند درجه به طور نرمال ممكن است قابل تحمل باشد. برای اینگونه نیاز درجه حرارتی پایین از جذب كننده های حرارتی ساده می توان استفاده كرد. این جذب كننده ها پرتوهای خورشیدی را به حرارت لازم برای استخر شنا تبدیل می سازد. پمپ آب استخر را از طریق جذب كننده حررات هدایت می كند. جذب كننده حرارت آب را داغ می كند و به استخر برمی‌گرداند. تانكر ذخیره آب داغ مانند نمونه ای كه در آبگرمكن های خورشیدی خانگی مورد استفاده قرار داده می شود لازم نیست. خود استخر به عنوان منبع ذخیره حرارت می باشد.

 

اگر در تابستان از رنگ تیره روی قسمتی كه در معرض پرتو خورشید قرار می گیرد استفاده شود آب داخل آن قسمت تقریباً در مدت كوتاهی داغ می شود. جذب كننده حرارتی استخر شنا خیلی چیز پیچیده ای نیست. آن را می توان از لوله های سیاه ساخت كه به طور دائمی روی سطح بزرگی از سقف نصب می شود.

 

ماده جذب كننده حرارتی معمولاً پلاستیك است ولی این ماده باید در مقابل تخریب شدن كه توسط نور ماوراء بنفش خورشید و آب كلردار استخر ایجاد می شود مقاوم باشد. بعضی مواد مناسب شامل پلی اتیلن (PE)، پلی پروپلین (PP) و مونومر اتیلن پروپلین دین (EPDM) می باشند. EPDM طول عمر بیشتر دارد اما هزینه اش گرانتر می‌باشد، PVC نباید به خاطر دلایل اكولوژیكی مورد استفاده قرار داده شود، چون می‌تواند دكوگسین های بسیار سمی از خود منتشر سازد اگر كه سوزانده شوند.

 

پمپ سیستم فقط باید راه اندازی شود اگر جذب كننده بتواند افزایش درجه حرارت آب استخر را فراهم سازد. اگر پمپ تحت شرایط هوای ابری شدید یا در خلال شب راه اندازی شود.

 

آب استخر در جذب كننده سرد می شود كه اكنون به عنوان یك رادیاتور عمل می كند. یك كنترل كننده ساده دو مرحله ای پسماند مغناطیسی می توان از این فرایند جلوگیری نماید. اگر سنسورها تفاوت درجه حرارت بین استخر و جذب كننده بالاتر از سطح آستانه ای خاص تشخیص دهند، پمپ روشن می شود.

 

یك سیستم گرمایش كمكی معمولی را می توان همراه با دستگاه تلفیق ساخت تا مطمئن شویم كه درجه حرارت دلخواه استخر همیشه به دست می آید. اگر استخر فقط از انرژی خورشیدی استفاده می كند، درجه حرارت آب با آب و هوا تغییر خواهد داشت. در خلال دوره های آب و هوایی بد، دمای آب كمی پایینتر است، ولی غالباً قابل قبول است چون استخر تحت این شرایط خیلی مورد استفاده قرار داده نمی شود.

 

نیاز حرارتی خاص استخرهای شنای سرباز در شرایط آب و هوایی معتدل بین 150 كیلووات در ساعت و 450 كیلووات در ساعت برای هر متر مربع از سطح استخر می‌باشد. یك سیستم گرمایش خورشیدی كه درست طراحی شده می تواند درجه حرارت پایهه23 سانتی گراد را برقرار سازد. بنابراین سیستم گرمایش فسیلی لازم نمی‌باشد. برای استخر با مساحت m2 200 متر مربع، سیستم گرمایش خورشیدی می‌تواند از مصرف 75000 لیتر نفت تولید 000/150 كیلوگرم CO2 (با بویلر دارای كارآیی 80% درصد) در هر فصل جلوگیری نماید. پوشیدن استخر در خلال شب می‌تواند اتلاف حرارت را كاهش دهد و انرژی اضافی را ذخیره سازد.

 

به عنوان یك قاعده سرانگشتی، اندازه سطح جذب كننده خورشیدی باید 80-50 درصد سطح استخر باشد. ولی این به طور قابل توجه به شرایط آب و هوا بستگی دار. تجارب به دست آمده از دستگاه های قبلاً نصب شده یا شبیه سازی های كامپیوتری می تواند معیارهای دقیق تری را برای طراح سیستم فراهم آورند. هزینه های جذب كننده به صورتm2/100 در متر مربع می باشد. معمولاً هزینه های سیستم گرمایش خورشیدی كمتر از سیستم های استفاده كننده از سوخت فسیلی می باشد. فقط اگر استخر شنا سرباز در تمام طول سال فعال باشد یا اگر دمای استخر باید نسبتاً بالا باشد یك سیستم گرمایش فسیلی هزینه ها را در مقایسه با تنها راه حل انرژی خورشیدی كاهش می دهد.

 

برق برای روشن كردن پمپ سیستم گرمایشی خورشیدی استخر شنا لازم است (به بخش6، قسمت هزینه های سیستم گرمایش خورشیدی در ارتباط با آبگرمكن های خانگی خورشیدی، صفحه 240 مراجعه شود).

 

ولی سیستم دارای سلول های خورشیدی كوچك می تواند این برق را تولید نماید. سپس كنترل درجه حرارت را می توان در بعضی موارد حذف كرد چون ژنراتور تولید برق با سلول های خورشیدی فقط وقتی پمپ را روشن می سازد كه خورشید در حال تابیدن باشد. بخش 4 سیستم استفاده كننده از سلول های خورشیدی را با جزئیات توضیح می دهد.

 

سیستم های آبگرمكن های خورشیدی خانگی

گرم كردن آب خانگی نسبت به گرم ساختن آب استخر از درجه حررات بالاتری برخوردار است. جذب كننده های ساده استفاده شده برای گرمایش استخر شنا كه در اكثر مكان ها وجود دارند برای سیستم های آبگرمكن خورشسیدی خانگی مناسب نیستند، چون جذب كننده به خاطر convection، باران و برف حرارت را از دست می‌دهند، همینطور پرتودهی خورشید می تواند بسیار نامطلوب باشد. سیستم آبگرمكن خانگی به طور خاص از كلكتورهایی استفاده می كند كه دارای اتلاف خیلی پایین تر در درجه حرارت های بالاتر آب می باشند. آنها یا به صورت مسحط، سطح مسطح تو خالی یا كلكتورهای لوله ای تو خالی می باشند و با سیستم های ذخیره سازی كلكتور تلفیق می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد لایه اوزون با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد لایه اوزون با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد لایه اوزون با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد لایه اوزون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد لایه اوزون با word :

لایه اوزون

مقدمه
لایه اوزون قسمتی از استراتوسفر است که حاوی گاز طبیعی اوزون O3 است. اوزون توانایی جالب توجهی در جذب برخی از فرکانسهای اشعه فرابنفش دارد. لایه اوزون زیاد چگال نیست. اگر آنرا در تروپوسفر متراکم شود ضخامت آن تنها در حد چند میلیمتر می‌شود.

اوزون در جو زمین عموما توسط شکستن مولکول دو اتمی اکسیژن به دو اتم تنها بوسیله نور فرابنفش بوجود می‌آید. اکسیژن تک اتمی با اکسیژن نشکسته ترکیب می‌شود و اوزون را بوجود می‌آورند. مولکول اوزون ناپایدار است و هنگامی که نور فرابنفش به آن برخورد می‌کند به یک مولکول اکسیژن و یک اکسیژن اتمی شکسته می‌شود. به این فرآیند مداوم واکنش زنجیره‌ای اوزون اکسیژن نامیده می‌شود. بدین ترتیب لایه اوزون در استراتوسفر بوجود می‌آید.

تخریب لایه اوزون
لایه اوزون می‌تواند در حضور کلر ، فلوئور و یا برم تخریب شود که عمدتا به آن سوراخ اوزون گفته می‌شود. این عناصر در برخی ترکیبات پایدار بخصوص کلرو فلوئورو کربنها (CFC) که به استراتوسفر راه یافته‌اند یافت می‌شوند که بوسیله فعالیت نور فرابنفش روی آنها تجزیه می‌شوند. گازهای نامبرده از هوا چگال‌ترند، به همین خاطر در سطح زمین پخش می‌شوند و تقریبا با اکثر مواد آلی واکنش می‌دهند. کلر اتمی این توانایی را دارد که به مولاریته اوزون را به اندازه تقریبا100000 برابر کاهش بدهد.

تراکم اوزون اتمسفری در لایه اوزون توسط یک عامل مهم جهانی تغییر می‌کند و آن دلیل این است که لایه اوزون در نزدیکی استوا ضخیمتر و در نزدیکی قطبها نازکتر است. ضخامت لایه‌های اوزون در نیمکره شمالی در سال تقریبا 4% کاهش می‌یابد. حدود 46% از سطح زمین بوسیله لایه اوزون پوشیده نمی‌شود که به آنها سوراخ اوزونی گفته می‌شود. سوئدیها در 23 ژانویه 1978 اولین مردمانی بودند که مصرف افشانه‌ها را به دلیل صدمه زدن به لایه اوزون ممنوع کردند. در دوم آگوست 2003 دانشمندان اعلام کردند که فرسایش لایه اوزون به سبب ممنوعیت استفاده از کلرو فلوئورو کربنها در حال کاهش است.

چه کارخانه‌هایى بر روى اوزون تأثیر مى‌گذارند؟
کارخانجات مصرف کننده عمده گازهاى مخرب لایه اوزون در ایران ، عبارتند از: صنایع برودتى و سردکننده‌ها و سازندگان یخچالها و فریزرهاى خانگى ، صنعتى و تجارى ، صنایع ابر و اسفنج سازى ، بخش دفع آفات کشاورزى و سیستمهاى تهویه مطبوع ، کپسولهاى اطفاى حریق ، حلال اسپریهاى پاک کننده قطعات الکترونیکى و در ساخت کولر اتومبیلها.

ضرورت حفاظت از لایه اوزون
اگر لایه اوزون از بین برود، زندگی از کره زمین رخت بر خواهد بست. با از بین رفتن لایه حیاتی اوزون ، نسل بشری ، پوشش گیاهی و حیات جانوری در مدت کوتاهی به صورت اسفباری منقرض خواهد گردید. در حال حاضر که این لایه آسیب دیده است،

تشعشعات ماورای بنفش که به زمین می‌رسد شدت یافته و این مسأله باعث ایجاد سرطانهای پوست ، تضعیف مکانیزم دفاعی و ایمنی بدن انسان و همچنین ایجاد آب مروارید گردیده است. علاوه بر آن به علت آسیب دیدن لایه اوزون کل نظام زیست محیطی (اکوسیستم) در سراسر پهنه گیتی دچار ناهماهنگی و عدم توازن جدی و فزاینده شده است.

پیامدهای ناشی از تخریب لایه اوزون
تخریب و سوراخ شدن لایه اوزون باعث عبور غیر قابل کنترل تابش فرابنفش خورشیدی می‌شود که سبب افزایش دمای زمین و ذوب یخهای قطبی و افزایش آب دریاها شده که در نهایت به زیر آب رفتن خشکیها می‌انجامد و نیز موجب سوختگی پوست ، ابتلا به سرطان پوست و بیماریهای چشمی ، همچنین وارد آمدن خسارت عمده به جانوران و گیاهان می‌شود و بالاخره باعث انقراض زندگی تمام موجودات می‌شود.

کارهاى حفاظتى که مردم باید انجام دهند چیست؟
کارهاى حفاظتى در برابر تابش فرابنفش خورشید، که مردم بایستى انجام دهند عبارتند از:
استفاده از عینکهاى آفتابى ضد اشعه B-UV بخصوص براى کسانى که به جهت شغلى مجبورند مدت زیادى را در تماس با تابش خورشید باشند.

• استفاده از کلاههاى لبه دار بزرگ جهت محافظت از پوست صورت و گردن در برابر تابش
• استفاده از پوشش کامل بخصوص دستها در برابر تابش
• بیشترین شدت تابش UV-B در اواسط روزهاى (11 صبح الى 2 بعد از ظهر) فصل تابستان به سطح زمین مى‌رسد، لذا بهتر است در این ساعات کمتر در معرض تابش قرار گیریم.

دید کلی
• چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشین‌ها را در خیابان دیده‌اید؟
<BR< li <>
• چرا در روز روشن آسمان آبی را نمی‌بینید؟
• فوران دوده از کارخانجات صنعتی چه فوایدی دارد؟
• پناهگاه بیماران تنفسی در شهر آلوده کجا می‌تواند باشد؟
این آلودگی هواست که طبیعت زیبا را در خود گم می‌کند و زندگی سالم را نه تنها از انسان‌ها بلکه از تمام موجودات سلب می‌کند.

موضوع چیست؟
اوزون که جزء اصلی مه دود است، گازی است که از ترکیب اکسید نیتروژن و هیدروکربنها در حضور نور آفتاب بوجود می‌آید. در اتمسفر ، ازن بطور طبیعی به صورت لایه‌ای که ما را از اشعه ماورای بنفش محافظت می‌کند، وجود دارد. ولی زمانی که در سطح زمین تولید شود، کشنده است.
اوزون از کجا می‌آید؟
اتومبیلها ، کامیونها و ; ، یکی از اصلی ترین منابع اوزون هستند. در سال 1986 ، مقدار حیرت انگیز 65 میلیون تن هیدروکربنهای مختلف و 85 میلیون تن اکسیدهای نیتروژن توسط خودروهای موتوری وارد هوا شدند. نیروگاهها ، کارخانه‌های شیمیایی و پالایشگاههای نفت نیز سهم بزرگی در همین مساله دارند و نیمی از انتشار هیدروکربنها و نیتروژن در کشور آمریکا مربوط به آنهاست.

خطر مه دود
صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون ، خطری است که هر 3 نفر از 5 نفر با آن روبرو هستند. اکثر مردم نمی‌دانند که مه دود به غیر از انسان به سایر موجودات زنده هم آسیب می‌رساند. مه دود ازنی ، مسئول صدمات زیاد به درختان کاج و نابودی محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق کشاورزی است.
هوای آلوده چیست؟
هر ماده‌ای که وارد هوا شود ، خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آن را تغییر می‌دهد و به چنین هوای تغییر یافته ، هوای آلوده گویند.

زباله‌های موجود در هوا

هوای شهرها دارای یک ترکیب از گازهای
آلوده کننده می‌باشد. در شهر
لوس آنجلس ، گازهای کشنده ناشی
از کارخانجات با دوده ، اکسید نیتروژن ،
منوکسید کربن و سرب اگزوز
ماشینها ترکیب می‌شود.

عوامل آلوده کننده هوا
• عوامل طبیعی: فوران‌های شدید آتشفشان ، وزش توفان ، بادهای شدید و … ، گازها و ذراتی را وارد هوا می‌کنند و سبب آلودگی آن می‌شوند.
• فعالیت انسان: کارخانجات صنعتی ، کشاورزی ، شهرسازی ، وسایل گرمازا ، نیروگاهها ، وسایل نقلیه و ; ، از عوامل آلوده کننده هوا هستند.

مواد آلوده کننده هوا
• منوکسید کربن: گاز سمی منوکسید کربن ، بطور عمده مربوط به خودروهایی است که مصرف سوخت آنها بنزین می‌باشد. این خودروها مقدار زیادی گاز CO را از طریق لوله اگزوز وارد هوا می‌کنند.
• دی‌اکسید گوگرد: عمدتا مربوط به نفت کوره (نفت سیاه) است که در بعضی صنایع و تاسیسات حرارت مرکزی و تولید نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• اکسیدهای نیتروژن دار: بطور عمده مربوط به نفت کوره ، گازوئیل و مقدار کمتری مربوط به مصرف بنزین و نفت سفید است.

• هیدروکربن‌های سوخته نشده: عمدتا مربوط به خودروهایی است که بنزین مصرف می‌کنند. نفت کوره و گازوئیل در این مورد سهم کمتری دارند.
• ذرات ریز معلق: بطور عمده ، از سوختن نفت کوره حاصل می‌شود.
• برمید سرب: در نتیجه مصرف بنزین در موتور اتومبیل‌ها حاصل می‌شود.

• سایر ترکیبات سربی: بنزین خودروها اغلب دارای ماده‌ای به نام تترا اتیل سرب است که به منظور روان کردن کار سوپاپ‌ها و به‌سوزی بنزین به آن اضافه می‌شود. این ماده هنگام سوختن بنزین ، باعث پراکنده شدن ذره‌های جامد و معلق ترکیبات سرب در هوا می‌شود که هم سمی‌اند و هم به صورت رسوب‌های جامد وارد دستگاه تنفسی می‌شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله درخت اکالیپتوس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله درخت اکالیپتوس با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله درخت اکالیپتوس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله درخت اکالیپتوس با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله درخت اکالیپتوس با word :

درخت اکالیپتوس

اكالیپتوس درخت اكالیپتوس گیاهی است مخصوص مناطق گرم و خشك. اكالیپتوس گیاهی دارویی است كه از برگ آن برای بخور استفاده می شود. ساقه و تنه اكالیپتوس خیلی صاف و ترد است و در مواردی می توان از آن استفاده كرد، مثل ساخت وسایل ظریف چوبی. از درخت اكالیپتوس به دلیل داشتن رشد فوق العاده اش می توان به عنوان حصار و پوشش برای ساختمانها نیز استفاده كرد. رز گلی است كه به دلیل تیغ دار بودن در آب و هوای گرم و خشك بیشتر به چشم می خورد و رنگ گلبرگهای آن زرد ، نارنجی، صورتی ،قرمز،سفیدو; است . این گل جدا گلبرگ است و برگهای ساده ای دارد .

ریشه این گیاه راست است. این گل جنبه تزئینی دارد و به دلیل عطر خوش و زیبایی آن و پر بار بودنش كاشته می شود. زیتون زیتون میوه ای است كه در آب و هوای معتدل و مرطوب كشت بیشتری دارد. زیتون را می توان به گونه های مختلف استفاده كرد. اندازه ی میوه ی زیتون معمولاً به بزرگی فندق می باشد و چند نوع دارد.و برخی سبز كم رنگ و سبز مایل به زرد و برخی سیاه به چشم می خورند. زیتون را در آب نمك می گذارند تا تلخی آن گرفته شود. در مواقع استفاده می توان آن را در آب گذاشت تا نمك آن گرفته شود و یا آن را با رب انار و گردوی آسیاب شده مخلوط كرد كه به آن زیتون پرورده می گویند. روغن زیتون خواص بیشتری دارد چون دارای كلسترول می باشد و برای كسانی كه سكته ی قلبی كرده و چربی خون دارند بسیار مفید است. زیتون در رودبار و طارم علیا كه از توابع استان زنجان است كشت می شود و بزرگترین كارخانه ی روغن گیری آن هم در شهر گیلوان می باشد. اخیراً در اطراف شهر مقدس قم هم درختان زیتون كاشته اند كه به مرحله ی محصول دهی رسیده است.

یكی از مهم ترین مراكزی كه در اطراف شهر قم درخت زیتون كاشته اند در 20 كیلومتری جاده قدیم كاشان می باشد و به نام مزرعه ی فدك مشهور است. داودی داوودی گلی است كه مخصوص آب و هوای پاییزی بوده و گلبرگ های آن به رنگ های سفید، زرد، صورتی، و ; دیده می شود. این گل دارای ریشه ی راست و برگ های ساده است و جدا گلبرگ نیز می باشد. گل داوودی عطر خوشی دارد. عرق گلبرگ های این گل مقوی و تقویت كننده ی قلب و اعصاب است و آب طبخ شده ی این گیاه برای شست و شوی زخم ها به كار می رود. منشأ اصلی این گل هندوستان بوده و اكنون بیشتر جنبه زینتی دارد. شقایق شقایق گلی است كه در آب و هوای كوهستانی می روید و رنگ گلهای آن قرمز است . این گل جدا گلبرگ می باشد و برگهای كنگره داری دارد و دارای كپسول هایی است كه در گیاه خشخاش از این نوع كپسولها تریاك استخراج می گردد.و این گل جنبه ی تزئینی دارد .

این گل در بعضی از روستاهای قم كه در دامنه های كوه قرار دارند نیز می روید، مانند روستای خاوه كه منطقه ای كوهستانی است و آب و هوای آن خیلی مناسب است. كاج درخت كاج مخصوص مناطق خشك و كم آب است. برگ های آن به منظور جلوگیری از تبخیر آب به شكل سوزنی است و كاج جزء سوزنی برگان است. این درخت از گیاهان همیشه سبز است، چون ریزش برگ آن به یكباره صورت نمی گیرید. چوب درخت كاج جزء چوب های محكم و با استحكام است و در صنعت نجاری كاربرد بسیاری دارد، مثل در و پنجره سازی، ساخت میز و موارد دیگر در نجاری و هنر. مینا چمنی مینا چمنی گلی است كه در آب و هوای سرد و مرطوب یا در آب و هوای خزری می روید. گلبرگ ها ی این گل غالباً به رنگ زرد به چشم می خورند. این گل خدا گلبرگ است. و برگ های كرك دار و ساده ای دارد. ریشه ی آن راست می باشد و در آب و هوای قم به خوبی رشد می كند. اگر گرده های این گل پخش شود و در معرض آب و هوای مساعد قرار گیرد، تولید مثل می كند. این گل در شب بسته و در روز ها آفتابی باز می شود. مینا چمنی بیشتر جنبه زینتی دارد.

Bonsai واژه‌ای ژاپنی است و به گیاهانی گفته می‌شود که با وجود داشتن اندازه‌ی بزرگ در طبیعت، برای نگهداری در محیط کوچک سازش یافته‌اند. این کلمه از دو واژه‌ی Bon به معنی سینی یا گلدان کوچک و Sai به معنی درخت یا گیاه تشکیل شده است.
هنر پرورش بن سای هزاران سال پیش در چین رونق پیدا کرد. چینی‌ها احترام خاصی برای آن قائل هستند. نگاره‌های بسیاری از این هنر در کتیبه‌های باستانی چین وجود دارد. وجود بن سای و طبیعت در خانه از نظر مکتب بودائیسم، مفاهیم خاصی هم دارد. کم کم این هنر از چین به ژاپن رسید. ژاپنی‌های خلاق به توسعه و تکمیل آن پرداختند. هم اکنون چین و ژاپن از مهمترین صادر کنندگان بن سای هستند.

پرورش بن سای در واقع نوعی نگارگری روی گیاهان زنده است. هنرمند با حالات خاصی که به گیاه خود می‌دهد ضمن الهام از طبیعت، با بیننده صحبت می‌کند. بیشتر این گیاهان ظاهری کهنسال دارند. انسان با تماشای این درختان خود را در کنار طبیعت بکر جنگل احساس خواهد کرد. مشاهده‌ی تغییرات فصل‌ها از ویژگی‌های جذاب بن سای‌های خزان‌دار است.
تنوع گونه‌های گیاهی، بومی و منطقه‌ای بودن برخی گیاهان، زیبایی درختان کهنسال و ; سبب شده است تا کشورهایی از جمله ایالات متحده، آلمان، ایتالیا، هند، کانادا و ; به پرورش بن سای روی بیاورند. البته چین و ژاپن از نظر کیفیت و کمیت تولید، همچنان در رتبه‌ی نخست قرار دارند.

تفاوت گیاهان بن سای شده با گیاهان معمولی
بن سای به علت رشد در یك محیط محدود، از نظر تبادلات غذایی، اندكی با گیاهی كه در باغچه یا جنگل رشد می كند متفاوت است. یك درخت ریشه‌ی خود را برای جذب مواد غذایی در خاك گسترش می‌دهد و شاخساره‌ی آن با توجه به میزان مواد غذایی و نور و ; كه از محیط می‌رسد، رشد می‌كند. درخت تا جایی كه ریشه توانایی ارسال مواد غذایی به بالا را دارد، قد می‌كشد. بعد از آن درخت كم كم رو به پیری رفته و سرانجام خواهد مرد.
اما در بن سای این‌طور نیست. میزان تبادلات ریشه و اندام هوایی در بن سای، به پرورش دهنده آن بستگی دارد. این میزان هرچه بیشتر باشد، بن سای بلندتر می‌شود و بر عكس.

نكته‌ی مهم در بن سای تعادل میان اندام‌ها (زمینی و هوایی) است. زمانی كه این تعادل در محیط یك گلدان ایجاد شود، می‌توان گفت كه گیاه به بن سای تبدیل شده است.
تفاوت دیگر بن سای با گیاه معمولی عمر بیشتر آن است. چون ریشه و شاخساره‌ی بن سای دائم در حال هرس شدن هستند، همواره تولید اندام‌های جوان می‌كنند. ریشه هم به علت كوتاه بودن قد درخت برای ارسال مواد غذایی زیاد دچار مشكل نمی‌شود.
معیارهای انتخاب گونه گیاهی مناسب
برای انتخاب گونه‌ی مناسب باید علاوه بر زیبایی گیاه، موارد دیگری را هم در نظر گرفت. میزان تابش مسقیم آفتاب، شدت نور و دمای محل نگهداری در انتخاب گونه تعیین كننده هستند.

بسته به اینكه محل نگهداری فضای بسته (اتاق) است یا فضای آزاد، گونه‌ی گیاه باید تفاوت داشته باشد. البته در فضای بسته هم در صورت وجود تابش مستقیم یا استفاده از لامپ‌های فلورسنت، می‌توان از گونه‌های فضای آزاد با رعایت برخی شرایط استفاده نمود.
گیاهان سایه پسند مثل فیكوس‌ها برای اتاق‌های كم نور و درختانی مثل نارون، انار و زیتون برای اتاق‌هایی كه روزانه چند ساعتی از تابش خورشید بهره‌مند می‌شوند، مناسب هستند.

درختان زیبایی چون انواع افرا، بلوط، آزاد، ممرز و انواع سوزنی برگ‌ها برای بن سای فضای آزاد بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بن سای‌های همیشه سبز، خزان‌دار، مثمر و غیر مثمر
زیباترین بن سای‌ها معمولاً گونه های خزان دار هستند. این گیاهان در فضای باز به راحتی رشد می‌كنند و در برابر تغییرات فصول عكس العمل نشان می‌دهند. مشاهده‌ی گونه‌های خزان دار و تغییر رنگ برگ‌ها در پاییز و زمستان و جوانه زنی مجدد آنها در بهار بسیار مورد توجه علاقمندان است. از جمله گونه‌های خزان دار می‌توان چنار، ممرز، بلوط، افرا و ; را نام برد.
سوزنی برگ‌ها، سیتروس‌ها، فیكوس‌ها و ; از جمله بن‌سای‌های همیشه سبز هستند. جذابیت این گونه‌ها به سبز بودن آنها در پاییز و زمستان بر می‌گردد. بیشتر گونه‌های فضای بسته همیشه سبز هستند.

نگهداری از بن سای‌های غیر مثمر مانند: فیكوس، برگ نو، افرا، راش و ; قدری راحت‌تر است. پرورش گونه‌های مثمر مثل سیب، انار، به، خاس و ; در صورتی كه از آنها میوه بخواهیم قدری دشوار است. در این موارد میزان، نوع و زمان تغذیه‌ی مصنوعی بسیار مورد اهمیت است.
درخت تاق
این درخت با آب و هوای خشک و زمینهای نسبتا” شور نواحی کویری بسیار سازگار بوده و در خاکهای سبک و شنی و همچنین بر روی تپه های شنی بخوبی رشد و نمو می کند.

بهمین دلیل از اهمیت بسزایی در رابطه با کویر و تثبیت شنهای روان در مناطق کویری کشور برخوردار است به علاوه چوب آن از نظر سوخت و تهیه ذغال مورد توجه بوده و همچنین در صنعت نئوپان هم مورد استفاده قرار می گیرد.
در خت تاغ بدلیل حفظ رطوبت خاک موجبات رشد و نمو سایر گیاهان طبیعی را فراهم می آورد بطوری که منطقه تاغ کاری شده پس از مدتی به صورت مرتع مشجری در می آید که می تواند مورد استفاده دامها قرار گیرد
درخت انجیر
نام علمی : Ficus carica خانواده : Moraceae

 

انجیر با توجه به ارزش غذایی و طبی بالا در بیشتر نقاط دنیا از جمله گرمسیری ، نیمه گرمسیری و معتدله کاشت می شود . استان فارس و شهرستان استهبان سهم عمده ای در تولید انجیر خشک در ایران و دنیا دارند .

محیط رشد : انجیر یک گیاه خزان کننده بوده که ویژه مناطق نیمه گرمسیری می باشد و به زمستان ملایم و تابستان گرم نیاز دارد . ( توجه داشته باشید که دمای پایین در زمستان کاشت انجیر را محدود می کند ) . در فصل گلدهی انجیر نباید آبیاری انجام داد و بهتر است در محیط رشد هم بارندگی وجود نداشته باشد تا حداکثر محصول دهی را داشته باشیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word :

دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word

آب مصرفی منزل ما 43 درصدش بیهوده هدر می رود
دانلود چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم با word؟
________________________________________
مهمترین منبع تامین آب باران است که هم در امور نظافت و شخصی و هم درصنایع بسیار حائز اهمیت است. مصرف آب فقط به امور شخصی و مصارف خانگی محدود نمی شودبلکه در صنایع برای خنک نگه داشتن دستگاه ها و موتورها به آب نیاز داریم.

همانطور که می دانیم دمای کره زمین رو به افزایش است. این مسئله توازن میان آب مصرفی و آب مورد نیاز را برهم می زند. بدین ترتیب آب مصرفی بیشتر از ذخایر آبی موجود می شود. این عدم توازن علاوه بر صنایع کشاورزی را هم تحت الشعاع قرار می دهد و انسان را از نعمت داشتن آب تسویه شده و تغذیه مناسب محروم می سازد.
راه های بسیاری وجود دارد که می توان با استفاده از آنها در مصرف آب در خانه صرفه جویی کرد. مثلاْ کتری را به اندازه آب مورد نیاز آب کرد و یا بجای آب پز کردن مواد خوراکی، از بخارپز و یا مایکرو ویو استفاده کرد.

در زیر میزان مصرف آب در برخی موارد صنعتی و خانگی ذکر شده است:
— برای ساخت یک ماشین 30000 لیتر آب
— برای ساختن یک تن فولاد 4500 آب
— یک بار حمام رفتن 35 لیتر آب
— در ست کردن شربت آبلیمو در ازای 1 لیتر آبلیمو 10 لیتر آب

بطور متوسط هر فرد روزانه 160 لیتر آب در خانه مصرف می کند. هر فرد می تواند به نوبه خود در مصرف آب صرفه جویی کند:
1 شیر های آبی که چکه می کنند را تعمیر کنید. شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه می کند سالانه 6000 لیتر آب را هدر می دهد که همین میزان آب می تواند آب مصرفی روزانه 40 نفر را تامین کند.
2 بجای حمام رفتن های طولانی مدت دوش بگیرید. با دوش گرفتن 2-3 برابر کمتر از حمام رفتن آب مصرف می شود.
3 اگر در تابستان می خواهید آب سرد میل کنید اینقدر آب را باز نگذارید تا سردشود. بلکه همیشه یک بطری آب در یخچال داشته باشید.

4 در موقع مسواک زدن آب را بیهوده باز نگذارید. در هر دقیقه 9 لیتر آب بهمین دلیل به هدر می رود. قبل از مسواک زدن یک لیوان آب با خود ببرید و با آن دهان خود را بشویید.
5 در زمان شستن میوه ها آب را باز نگذارید. ظرفی را پر از آب کنید و میوه را در آن بشویید و سپس آبکشی کنید.

6 باغچه خانه را در طول روز آب پاشی نکنید و این کار را به عصر محول کنید تا آب بخار نشود. میزان آبی که هر شخص در موقع آبیاری یکساعته باغچه هدر می دهد می تواند مصرف روزانه یک خانواده چهار نفری را تامین کند.
7 تا زمانی به اندازه کل گنجایش ماشین لباسشویی لباس کثیف ندارید از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. یک بار استفاده از ماشین لباسشویی با کل ظرفیت کمتر از دو بار با نصف ظرفیت آب مصرف می کند.

8 در هنگام شستشوی اتومبیل بجای استفاده از شیلنگ آب از سطل آب استفاده کنید.

تامین آب و مدیریت مصرف در عصر جدید
مدیریت بهینه مصرف آب تامین آب و مدیریت مصرف در عصر جدید, جامعه بشری را در سخت ترین بوته آزمایش تاریخ پیدایش قرار خواهد داد و پوشش 71% سطح کره زمین با آب و علم به اینکه تنها 5/2%آن شیرین و 7 هزارم درصد آن قابل استحصال می باشد و ثابت بودن حجم آب در چرخه حیات مشکلات را دو چندان می نماید.

توسعه صنعت در دهه های گذشته نیاز آبی جهانیان را افزایش داده و منابع موجود را در حدی آلوده نموده که براساس تحقیقات و گزارشات سازمان ملل تلفات ناشی از مصرف آبهای آلوده 10 برابر جنگ های اخیر برآورد گردیده و در حال حاضر1/1 میلیارد نفر در جهان از مصرف آب شرب بهداشتی محروم می باشند. کارشناسان کمبود آب را دلیل جنگ ها و مناقشات آینده بر می شمارند. در سال 2025 قریب به 3/2 میلیارد نفر جمعیت جهان در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند زندگی خواهند کرد و شرایط گلخانه ای حاکم بر جو کره خاکی, ذخایر برفی موجود را تا حد قابل ملاحظه ای تقلیل خواهد داد و نزولات زمستانی با تغییر ماهیت برفی ذخیره ای خود تبدیل به باران گشته و بدون استفاده, به صورت سیلاب های عظیم از دسترس خارج خواهند شد.

محدودیت منابع طبیعی و دغدغه تامین مواد غذایی, جوامع بشری را با تنگناهای مضاعف مواجه خواهد ساخت و در راستای پیشگیری و رفع موانع برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از منابع و مصرف بهینه آب از ضروریات نخستین خواهد بود. زنگ خطر مشکل کم آبی در استان همدان سالهاست که بصدا درآمده است. در طول ده سال اخیر بارندگی ها بشدت کاهش یافته و تغییر نوع بارش ها از برف به باران و عدم توزیع و پراکندگی زمانی و مکانی مناسب استان ما را با چالش بزرگی درگیر نموده است

. چنانچه روند کاهش و تبدیل شکل نزولات جوی ادامه یابد درچند سال آینده حتی برای تامین آب شرب, دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد. با توجه به برداشت بی رویه و غیر مجاز آب های زیرزمینی مخصوصاً در دشت های شمالی استان در کمتر از یک دهه اکثر چاه های کشاورزی خشک یا برداشت از آنها غیر اقتصادی خواهد شد. بنابراین هر چه سریعتر باید به فکر چاره بود مجموعه ادارات و شرکت های ذیربط سریعاً باید برنامه ای مفصل طراحی و باجرا درآورند. حاکمان محلی باید ادارات و شرکت های ذیربط استان را در کنترل و پرکردن چاه های غیر مجاز و بقیه تخلفات آبی یاری رسانند. در این راستا تشکیل پلیس آب پیشنهاد می گردد

. شرکت آب منطقه ای همدان با مطالعه و احداث سدها و پروژه های تغذیه مصنوعی متعدد در سطح استان موفقیت بزرگی در مهار آبهای سطحی کسب نموده است. حدود 60 الی 70 درصد آب شهرها و روستاها بصورت فاضلاب به هدر می روند. کشورهای اروپایی علیرغم داشتن منابع آبی فراوان سال هاست که با تصفیه و استفاده مجدد و بازچرخانی این آبها حداکثر استفاده را می برند بنابراین مطالعه و احداث تصفیه خانه فاضلاب ها و نحوه و چگونگی استفاده از آنها در اسرع وقت الزامیست..

لازم بذکر است, در صورت تصفیه مناسب آب های مذکور می توانند در امور کشاورزی, تغذیه مصنوعی, آبیاری فضاهای سبز شهری و غیر شهری, صنعت و کلیه مصارف غیر شرب و حتی با تصفیه مطلوبتر در شرب مورد استفاده قرار گیرند. اقدام بعدی مهمی که می توان جهت خروج و یا کاهش اثر بحران آب نام برد جدا کردن لوله کشی های آب شرب و غیر شرب در شهرهاست.

شایان ذکر است, حدود 90 درصد آب موجود کل استان به مصرف کشاورزی و تنها حدود ده درصد به مصرف شرب و صنعت می رسد. بنابراین نقش و نحوه استفاده آب در کشاورزی بسیار سازنده است. با توجه به آمار و ارقام بدست آمده راندمان آبیاری سطحی در سطح استان حدود 30 درصد می باشد.

یعنی 70 درصد تلفات آب در بخش کشاورزی وجود دارد. چنانچه با تامین اعتبارات لازم, سازمان های مربوطه موفق به افزایش این راندمان گردند. بیشترین اثر را در صرفه جویی و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی خواهد داشت. با تغییر روش های آبیاری از سطحی به تحت فشار و مخصوصاً قطره ای و وادار نمودن کشاورزان به رعایت الگوی کشت مناسب, پیشنهادی و مطالعه شده و جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت می توان خدمت بزرگی به نسل های آینده نمود. متاسفانه ملاحظه می شود کشاورزان به محض تغییر روش آبیاری از سطحی به بارانی جهت سود بیشتر سطح زیر کشت را افزایش می دهند و با این عمل نه تنها هیچگونه صرفه جویی در منابع آب زیرزمینی به عمل نخواهد آمد.

بلکه باعث افزایش سریعتر افت سطح آب های زیرزمینی گردیده که لطمات جبران ناپذیری به این مخازن که به نسل ها آینده نیز تعلق دارد, وارد می نمایند. چون در آبیاری سطحی و ثقلی بخشی از آب های مورد مصرف به سفره های زیرزمینی می پیوندند.

ولی در آبیاری بارانی تنها به اندازه نیاز آبی گیاه, آب به خاک داده می شود و عملاً هیچگونه نشتی به آبهای زیرزمینی وجود نخواهد داشت. لذا با تغییر روش آبیاری از ثقلی به بارانی, سطح زیر کشت باید ثابت بماند تا آب کمتری از چاه ها برداشت گردد. این مسئله مهمی است که کشاورزان و مسئولان مربوطه امید است مورد توجه قرار دهند. کشاورزان باید تغییر الگوی کشت دهند و محصولاتی را بیشتر بکارند که با مصرف آب کمتر, عملکرد بهتر و بیشتری از آنها بدست آید. کاشت هندوانه در دشت های شمالی استان با سطح وسیع کنونی, اشتباه بزرگ و تاراج نمودن مخازن آبهای زیرزمینی است.

سریعاً باید چاره ای اندیشیده شود و از این عمل جلوگیری نمود. یکی دیگر از راه های صرفه جویی و مدیریت صحیح منابع آب مطالعه و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی مخصوصاً در پایاب سدها می باشد. احداث شبکه های آبیاری و زهکشی درجه 21 با عنایت به آمار موجود در سطح کشور رشد چشمگیری داشته است ولی ساخت کانال های درجه 3 و 4 که همان انهار داخل مزرعه می باشند. به خاطر عدم مشارکت مردم و کشاورزان, عدم تجمیع و یکپارچه سازی اراضی, مشکلات اجتماعی و حقوقی و تملکی فراوان و از همه مهمتر کمبود اعتبارات, دارای سرعت کمتری بوده است.

البته به این عوامل در شرایط فعلی بدلایل مختلف, نبود هماهنگی های بیشتر بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و عدم همزمانی اجرا و تامین اعتبار شبکه های اصلی و فرعی را نیز می توان افزود. جهت تحقق شاخص های آبی در برنامه چهارم توسعه, باید ظرفیت تنظیم آبهای سطحی از طریق سدهای مخزنی بزرگ از 32 میلیارد مترمکعب به 432 میلیارد مترمکعب و وسعت شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی از 6/1 میلیون هکتار موجود به 28 میلیون هکتار در سال پایانی برنامه چهارم برسد. بنابراین وظیفه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در این راستا بسیار مهم و کلیدی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد آلودگی صوتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد آلودگی صوتی با word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد آلودگی صوتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد آلودگی صوتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد آلودگی صوتی با word :

بارها از صدای بوق خودرو یا سر و صدای بیش از اندازه یك موتور سیكلت كه با سرعت از كنارمان رد می شود، از جا پریده ایم.
انگار دیگر شنیدن تمام این صداهای ناهنجار برایمان عادی شده است و تمامی این آلودگی های صوتی، دیگر بخشی از زندگی روزمره مان است كه هرگز خیابان های شهر را ترك نمی كنند.
بررسی نتایج مطالعات در یكی از فرودگاه های آلمان نشان می دهد كه سلامت كودكان ساكن در مناطق مجاور این فرودگاه، بیش از دیگر كودكان در معرض تهدید است.
افزایش ضربان قلب، اختلال در سیستم عصبی و رفتاری از جمله عوارض مهم آلودگی صوتی است كه در ساكنان این مناطق بروز كرده است.
بررسی ها نشان می دهد؛ خودروها به دلیل تعداد و پراكندگی در سطح شهر، یكی از مهمترین عوامل آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران هستند و در حالی كه مسئولان از اجباری شدن رعایت استانداردهای آلودگی صوتی از سوی خودروسازان از سال آینده خبر می دهند، به نظر می رسد كه چقدر دیر به فكر اجرای چنین استاندارد‌هایی افتاده ایم و اگرچه این مسأله باید سال ها پیش رخ می داد، اما بی شك رعایت این استانداردها از سوی بخش های مربوط به منظور حفظ سلامت شهروندان هنوز هم دیر نیست.
شركت كنترل كفیت هوا در گزارشی اعلام كرد: اغلب شهروندان تهرانی از آلودگی صوتی رنج می برند. بررسی ها نشان می دهد بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می كنند كه سر و صدا در آن مناطق، بیش از استنداردهای تعیین شده است، به طور مثال در جنوب تهران علاوه بر سر و صدای ناشی از ترافیك، سر و صدای ناشی از فرودگار و راه آهن نیز این منطقه را از نظر صوتی، بسیار آلوده كرده است.

این در حالی است كه گسترش روزافزون بزرگراه ها در سطح شهر، میزان این آلودگی را به مراتب افزایش می دهد، یكی از پیامدهای ناخواسته توسعه اقتصادی در جهان امروز، آلودگی محیط زیست است.

فعالیت های صنعتی و خدماتی در سطوح گوناگون با تحمیل انواع آلودگی ها بر هوا، آب و خاك همراه است كه یكی از مهمترین آنها،‌ آلودگی صوتی است.
آلودگی صوتی یا به بیان ساده تر، سر و صدا تنها به معنی آزردگی خاط نیست.

اگرچه در بسیاری موارد به دلیل ویژگی آلودگی صوتی كه به تدریج برای گوش انسان عادی می شود، آثار زیانبار آن جلوه ظاهری كمتری دارد. اما این آثار پنهان، تا سال ها بر روح و جسم انسان تأثیر گذار است.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) آلودگی صوتی را تهدیدی جدی برای سلامت انسان داشته است كه به دلیل تنوع منابع (ترافیك، صنعت، محل كار و همجواری) یكی از گسترده ترین خطرات برای سلامت انسان به شمار می رود. در اروپا، 40 درصد جمعیت در معرض ترازهایی از صوت قرار دارند كه بالقوه برای سلامت خطرناك است.
دست كم 170 میلیون اروپایی در محل زندگی شان به شدت از آلودی صوتی آزار می‌بینند. از سوی دیگر، هر ساله منابع مالی بسیاری از سوی جامعه صرف جلوگیری یا محدود كردن آلودگی صوتی می شود كه اجرای قوانین و استفاده از ابزارهای اقتصادی ماند تعیین جرایم از آن جمله اند. متأسفانه منابع مالی اجتماع محدود است و از این رو، تلفیق ملاحظات مربوط به آلودگی صوتی با تصمیم گیری های اقتصادی، به اندیشه بیشتر نیاز دارد. برای اقتصاددانان این موضوع دو مشكل اساسی ایجاد می كند، اول اینكه چگونه و از چه روشی می توان آزردگی ناشی از آلودگی صوتی را ارزشگذاری كرد؟ محدودیت های این روش ها از دیدگاه های نظری، علمی و اخلاقی چیست؟ آیا این روش ها برای دانشمندان، بهره برداران و تصمیم گیران سیاسی قابل قبول است؟ آیا ارزش پولی حاصل از مطالعه را می توان به عنوان ورودی دیگر فعالیت های سیاستگذاری به كار برد و دوم اینكه كدام تصمیمات اقتصادی با استفاده از ارزش پولی آلودگی صوتی تحت تأثیر قرار می گیرند؟
آلودگی صوتی چیست؟

مقدمه
آلودگی صوتی صدای ناخواسته یا صدایی با مدت زمان، شدت یا كیفیت دیگری است كه سبب آسیب جسمی یا روانی به انسان می شود. واحد انداه گیری صوت دسی بل (dB) است كه یك مقیاس لگاریتمی است. هر 10 دسی بل افزایش نشانگر 2 برابر شدن تراز صوت است. واحد دسی بل در شبكه وزنیdBA بر فركانس هایی كه گوش انسان به آنها حساس است و به خوبی با ادراك انسان از بلندی صوت ارتباط دارد، تأكید می‌كند. ترازهای معمولی صوت از 30 تا 90 دسی بل است.
اجرای طرح جامع كاهش آلودگی صوت
مدیر كل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست نیز در این ارتباط گفت: سازمان حفاظت محیط زیست طرح تملك آلودگی صوتی را به تصویب رسانده است كه بنابراین با داشتن ردیف بودجه ای می توان مانند طرح جامع كاهش آلودگی هوا طرح جامع آلودگی صوتی را در 7 محور اجرا كنیم.
دكتر محمدرضا منظم افزود: در این طرح، محورهای مختلفی در زمینه استانداردها، پایش مطالعات و تحقیقات و سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده كه طرح توجیه فنی آن در دست تهیه است.
وی با اشاره به اینكه تنها تصویب چنین قوانینی كافی نیست، گفت: باید تلاش شود طرح هایی كه به تصویب می رسد، به بهترین شكل اجرا شوند و با تداوم آن، افق روشنی از دستاوردها را پیش رو داشته باشیم.

هزینه های زیت محیطی آلودگی صوتی
ارزشگذاری هزینه های ناشی از آلودگی صوتی و دستیابی به اعداد و ارقام پولی ناشی از آنها به گونه ای كه بتواند تا حد ممكن همه انواع هزینه ها را دربر گیرد، به دلایل گوناگون حائز اهمیت است.
این كارشناس ارشد بررسی آلودگی صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این كه هنوز در كشور چنین بررسی هایی انجام نشده است، می گوید: د نظر داریم به زودی این طرح را با همكاری چندین مركز علمی مانند دانشگاه ها در كشور آغاز كنیم.
وی افزود: به نظر می رسد این مسأله برای نمونه در ابتدا در تهران و بعضی از جاده های بین شهری آغاز شود و بعد بر اساس برنامه زمان بندی تداوم یابد. او با اشاره به اینكه نتایج این مطالعات در تصمیم گیری مسئولان برای اجرای طرح های عمرانی، بسیار ضروری است، ادامه داد: اولین مسأله در توجیه لزوم انجام چنین پژوهش هایی ارزیابی میزان آلودگی تحمیل شده بر جهان است.
تبدیل آثار آلودگی صوتی به اعداد و ارقام پولی در جهان امروز كه پایه بسیاری مناسبات آن بر علوم اقتصادی بنا شده و فرهنگ غالب در ارزیابی و ارزشگذاری، فرهنگ اقتصادی است، میزان این آثار را ملموس تر می كند. وی گفت: از سوی دیگر، تصمیم گیری برای پروژه ها و طرح های توسعه در آینده می تواند بر پایه این ارزش پولی مورد قضاوت دقیق تر قرار گیرد. یكی دیگر از كاربردهای چنین مطالعاتی استفاده در طراحی شبكه راه هاست كه در آن، علاوه بر معیارهایی چون زمان طی مسیر و كوتاه بودن آن هزینه زیست محیطی مسیر و آلودگی صوتی نیز می تواند مدنظر قرار گیرد. بوبه رژ افزود: هزینه های ناشی از آلودگی صوتی شامل هزینه های مستقیم مانند ساخت موانع صوتی، عایق بندی، اثر منفی بر قیمت خانه ها و هزینه های غیرمستقیم همچون هزینه های بهداشتی، بیمه افراد، بهره وری، استفاده كمتر از زمان های تفریح و فراغت و ناآرامی است.

روش های ارزشگذاری و محاسبه
به منظور برآورد و محاسبه این هزینه ها روش های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد كه ورودی اصلی همه انواع محاسبات به منظور كمی كردن آلودگی صوتی و تعیین ارزش پولی آن پاسخ به این سه سؤال است كه چقدر آلودگی صوتی تولید می شود، چه میزان فراتر از آستانه قابل قبول است و هزینه یك واحد آلودگی صوتی چقدر است.
 
آثار آلودگی صدا بر انسان
مهدیه بوبه رژ، كارشناس ارزش بررسی آلودگی صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محیط زیست می گوید، آلودگی صوتی آثار جسمی و روانی بسیاری بر انسان دارد.
شناخته شده ترین اثر جسمی آلودگی صوتی صدمه به دستگاه شنوایی است كه گاه به دلیل تدریجی بودن پنهان می ماند.
وی افزود: افت موقت و دائم شنوای، وزوز گوش، پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافت‌های متصل كننده قطعات استخوانی بخشی از این آثار است.
وی ادامه داد: علاوه بر ویژگی های صوت از جمله مدت زمان، فركانس و شدت آن، عوامل فردی نظیر سن، جن، ضایعات سیستم انتقال گوش میانی و واكنش عضلات گوش میانی، رنگ چشم و رنگ پوست نیز در شدت بروز این گونه آسیب ها تعیین كننده است.

اثر بر اندام بینایی، سیستم تعادلی، سیستم عصبی، آثار فیزیولوژیك عمومی از جمله اثرات جسمی آلودگی صوتی و اثر ذهنی و ناراحتی های اجتماعی مثال هایی از آثار روانی آلوگی صوتی است.
ضمن آنكه تداخل با مكالمه، كاهش بازده كار و افزایش خطر بروز حوادث نیز در زمره آثار جانبی آلودگی صوتی به شمار می رود.
در روش ارزیابی مشروط كه شاید مستقیم ترین راه تعیین هزینه یك ناهنجاری است، مطرح كردن سؤال های فرضی است: به عنوان مثال چقدر فرد حاضر است برای كاهش این ناهنجاری تا حد معین بپردازد یا چقدر فرد حاضر است برای جلوگیری از رویارویی با افزایش حد معینی از آن عامل بپردازد. این روش از آنجا كه بر اساس پاسخ های فرضی به سؤال های فرضی است، باید با استفاده از یكی از روش های آشكار بازسنجی شود. ضمن آنكه دیدگاه افراد در مورد حقوق خود و ارزیابی آنها از مشكلات نیز سبب كاهش دقت این روش می شود.

هزینه های محاسبه شده
مطالعات گوناگونی در كشورهای مختلف در مورد هزینه های آلودگی صوتی صورت گرفته است ك برخی از آنها به نتایج بسیار جالبی دست یافته اند. نكته قابل توجه این است كه با وجود روش های گوناگون محاسبه باز هم همه عوامل و تأثیرات آلودگی صوتی با استفاده از این روش ها قاب محاسبه نیست.
برای مثال با هیچ معیار و مقیاسی نمی توان درد و رنج و ناراحتی روانی ناشی از مواجهه با آلودگی صوتی را پیمانه كرد. با این حال، دقت در ارقام حاصل خالی از لطف نیست.
برای مثال محاسبه ای كه در سال 1992 در نروژ انجام شده است، هزینه آلودگی صوتی را سرانه 88 تا 541 دلار در سال برآورد كرده است و هزینه های اجتماعی آلودگی صوتی در اتحادیه اروپایی (زمانی كه 15 عضو داشت) 42 میلیارد یورو بود كه با توجه به افزایش تعداد اعضا به 27 عضو در حال بررسی مجدد است.

هزینه های آلودگی صوتی در بخش حمل و نقل
مهم ترین منبع آلودگی صوتی به لحاظ گستردگی و نفوذ در درونی ترین لایه های زندگی، سیستم های حمل و نقل جاده ای، ریلی و راه آهن است كه شاید به دلیل این اهمیت و یا امكان بیشتر كمی كردن آثار آنها، عمده بررسی های انجام شده در این زمینه بوده است.
به طور كلی در سیستم حمل و نقل جاده ای چه درون محدوده های شهری و چه خارج از آن عوامل بسیاری بر میزان صدای ناشی از ترافیك و هزینه های مؤثر آن است كه نوع خودرو، سرعت ترافیك، توقف ها و شیب ها، شرایط و نوع پوشش سطحی و موانع و فاصله از آن جمله اند. منابع تولید صوت در خودروها نیز متغیر بوده و شامل شتاب موتور، تماس بین جاده و تایر، ترمز، بوق و دزدگیر است.
از این رو، میزان و آثار صوت برحسب نوع و شرایط خودرو، موقعیت و زمان متفاوت است.
در سرعت های پایین صدا بیشتر ناشی از موتور و نیروی پیش برنده و در سرعت های بالا صوت غالب صدای تماس تایر با جاده و وضعیت آیرودینامیك خودرو است.
بدیهی است كه خودروهای سواری آرام تر از اتوبوس و موتورسیكلت هستند. ضمن آنكه هزینه های آلودگی صوتی در شهر بیشتر است، چرا كه تعداد انسان ها بیشتر است ولی وجود یك خودرو در مناطق روستایی، اثر بیشتری نسبت به خودروی بیشتر در شهر دارد. آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل بر حیات وحش نیز اثر دارد كه بر هزینه های زیست محیطی آن می افزاید. بر اساس پژوهش انجام شده در سال 1996 كه در آن، هزینه های اجتماعی سالانه استفاده از خودروها در امریكا بر اساس داده های سال 1990-1991 محاسبه شده است، هزینه های آلودگی صوتی از 100 میلیون تا 40 میلیون دلار متغیر است.

در كانادا، هزینه سالانه آلودگی صوتی راه ها بیش از 223 مییون دلار و در ونكوور 5/0 سنت در هر كیلومتر برآورد شده است. این رقم در دانمارك 80-450 میلیون یورو در سال است.
همچنین بخشی از هزینه های آلودگی صوتی هزینه های مستقیم است. از جمله هزینه‌های مستقیم اثر بر ارزش املاك است. مطالعات انجام شده نشان داده است به ازاء هر واحد تغییر در میانگین تراز صدا در 24 ساعت در محدوده 50-60 دسی بل حدود 5/0 درصد و حدود بالای 65 دسی بل تا 8/0 درصد ارزش ملك كاهش می یابد. طبق برآوردهای دیگر، سالانه در ازای هر واحد افزایش تراز صوت 21 دلار از ارزش هر واحد مسكونی كاسته می شود. هزینه مستقیم دیگر ساخت موانع صوتی در امتداد راه هاست كه در امریكا هزینه ساخت هر مایل (6/1 كیلومتر) دیواره 5/1 میلیون دلار برآورد شده است (2و6) در بخش حمل و نقل هوایی نیز برآوردهایی انجام شده كه بر این اساس، هزینه ناشی از آلودگی صوتی به ازای برخاستن و فرود آمدن هر هواپیما در اروپا برحسب نوع آن حدود 150 تا 2805 یورو محاسبه شده است.

اگرچه تاكنون این گونه مطالعات در كشور ما صورت نگرفته و سوابقی جهت مقایسه با دیگر كشورها در این زمینه وجود ندارد، با این حال ارقام و موارد یاد شده می تواند چشم اندازی كلی از وضع كنونی آلودگی صوتی به تصوی بكشد. همچنین باید گفت: از دیدگاه سیاسی و سیاستگذارانه می تواند با آلودگی صوتی ناشی از منابع گوناگون با توجه به تنوع و گستردگی منابع و ارقام مربوط به هزینه های ناشی از آن دو گونه رفتار كرد: یا باید با وضع قوانین كاهش انتشار آلودگی صوتی از محصولات و خدمات به ویژه خودروها و اجزای آنها و حمل و نقل ریلی و هوایی رفتاری قهر آمیز داشت و روز به روز با بی توجهی به صورت مسأله از آن فاصله گرفت كه به نظر می رسد نه تنها در ایران كه در هیچ یك از كشورهای جهان در كاهش آلودگی صوتی مؤثر نبوده است و یا باید با تشویق به سبك های آرام تر چه در بخش حمل ونقل و صنایع و تجهیزات مربوط به آن و چه در دیگر منابع آلودگی صوتی و لحاظ تراز صوتی منتشر شده از این منابع در طراحی، برنامه ریزی و تولید محصولات و فرآیندها فاصله ها را كمتر كرده و به سوی محیطی آرام تر پیش رفت.
 
مقدمه
جنگل، هدیه خدایی است و نخستین دوست بشر ب هشمرا می رود. هیچ یك از پدیده‌های طبیعی به اندازه جنگل در زندگی آدمیان نقش اساسی و سازنده ندارند. انسان آغازین تنها در پناه جنگل توانست به حیات و تولید نسل خود ادامه دهد، او نیازمندی‌های روزانه خود را از جنگل ه دست می آورد. بدین سان احترام به درختن و احساس دوستی نسبت به آنها پدیده ای است كه منشأ بسیار دیرین در پندار انسان ها دارد و افسانه های كهن اقوام و ملل مختلف جهان، سرشار از ساطیر گیاهی است.
جنگل چیست؟
جنگل به مجموعه درختانی اطلاق می شود كه قطعه ای از زمین را اشغال كرده باشد و دانشمندان علم جنگلبانی صفات و خصوصیات بارزی برای جنگل قائل هستند تا بتوان آنها را از سایر نباتات موجود و مورد استفاده بشر در روی زمین تمیز داد. سه بعد عمده صفات مشخصه جنگل عبارتند از:

– زیست شناسی: از نظر زیست شناسی باید گفت كه جنگل به مانند یك اجتماع نباتی است كه در تحت عوامل محیط متعادل یا كم و بیش ثابتی قرا دارد.

– اقتصادی: چوب كه از محصولات اصلی جنگل است، وقتی درخت قطع می شود، برخلاف املاك زراعی، بهره و سرمایه یكدفعه به دست می آید. برای اینكه مقدار چوبی را كه صد ساله در جنگل تولید می شود به حال ثابت نگهداشت، بی آنكه در آن كاهشی روی دهد، نظم اقتصادی باید به مرحله اجرا درآید و فقط در جنگل هایی كه طبق اصول منظمی بهره برداری می شود، می توان از سرمایه، بهره سالیانه به دست آورد.

– قضایی: چون جنگل خود به خود تشكیل یافته و بدون دخالت بشر تولید مثل كرده و به زندگی خود ادامه می دهد، مالیكیت خصوصی در آن مصداق پیدا نمی كند و جزء ثروت عمومی هر كشوری به شمار می رود.

تلاش زاییده نیاز است
احتیاج عمده درخت به نور است و آب و خوراك، شاخه های زیرین درخت كه مانند شاخه های فوقانی آن در معرض تابش آفتاب نیستند، تلاش بیشتری كرده و از شاخه‌های بالاتر تجاوز می كنند و خود را به آفتاب می رسانند. به همین دلیل شاخه های پایین تر روشن تر بوده و تاج درخت شكل مخروطی یا كروی به خود می گیرند. حال دو عدد بذر درخت را در نظر بگیرید كه مجاور هم در یك موقع به زمین افتاده و شروع به روئیدن كنند، اگر این دو بذر هر دو از یك درخت بوده و نیروی آنها یكسان باشد، روئدن آنها به هم برخورد می كند و بر یكدیگر سایه می اندازند و ناچار هر یك خود را به سمتی كه نور كافی دریافت كنند، متوجه می سازند.

تأثیرات جنگل
اثر جنگل در آب و هوا
جنگل هوا را معتدل می كند، بر بارندگی می افزاید، از آسی بادهای سخت می كاهد، هوای پیرامون خود را پاك و آن را برای تنفس مناسب می كند. جنگل از گرمای پیرامون خود می كاهد، زیرا اولاً درخت برای تبخیر آب خود نیاز به حرارت دارد كه آن را از هوای پیرامون خود می گیرد، دوم اینكه برگ ها و شاخه های درختان، خاك جنگل را در برابر تابش مستقیم خورشید پناه می دهد و آن را سردتر نگه می دارد.
اطلاعات اولیه

عامل صدا، انسان و سایر موجودات زنده را از بین نمی برد بلكه باعث ضعف شنوایی، ناشنوایی و ناراحتی های عصبی می گردد. معمولاً شدت صدا را با واحدی به نام دسی بل نشان می دهند برای سنجش صداها نسبتlog آن را تعیین می كنند. تحقیقات نشان می‌دهد كه از دست دادن شنوایی با سن افراد در جوامع صنعتی دیده می شود. صداهای شدید كوتاه مدت در انسان باعث ناشنوایی موقت می شود.

اگر انسان در معرض صداهای بلند، برای مدت طولانی تری قرار گیرد ناشنوایی دائم پیش می آید صدایی برابر 90 دسی بل روی سیستم عصبی تأثیر می گذارد. در ممالك پیشرفته قدرت ناشنوایی زنان بهتر از مردان است. زیرا از نظر مشاغل صداهای كمتری را تحمل می كنند. آلودگی صوتی كه در اطراف مناطق مسكونی موجب ناراحتی می گردند عبارتند از:
 – كارخانجات
– كارهای ساختمانی
– صداهای ناشی از سیستم تهویه منازل
– صدای ناشی از حمل و نقل (صدای موتور هواپیما، بوق اتومبیل)، (سر و صدای داخل منازل مثل صدای تلوزیون و جاروبرقی و نیز حائز اهمیت اند).
اثرات آلودگی صوتی

آزمایشات نشان می دهد كه صدای به شدت 160-150 دسی بل برای بعضی حیوانات كشنده و مرگبار است. این حیوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعی، فلج و رعشه دچار می گردند. در انسان ها رنگ پریدگی و بالا رفتن فشار خون از اثرات آلودگی های صوتی است. درجه حرارت بدن نیز كاهش می یابد. صداهای مداوم عكس العمل هایی را در بدن ایجاد می نماید از جمله انقباض رگ ها بیشتر می گردد است. درجه حرارت بدن نیز كاهش می یابد. صداهای مداوم عكس العمل هایی را در بدن ایجاد می نماید از جمله انقباض رگ ها بیشتر می گردد و این حالت پس از قطع صدا هنوز ادامه می یابد. بدن انسان در خواب نیز به محرك های صوتی پاسخ می دهد بدون اینكه فرد از خواب بیدار شود (ضربان قلب و حالت ماهیچه ها تغییر می كند).

بیماری رینال Rahnauld
بررسی ها نشان می دهد كه كارگران كارخانجات چوب بری كه با اره كار می كنند و صدای 125 دسی بل را تحمل می نمایند شبها وقتی به خانه بر می گردند انگشتان آنها سبز رنگ و بعد سفید می گردد كه علائم بیماری وازواسپاستیك می باشد كه در نتیجه انقباض رگ ها و نارسایی در جریان خون عارض می گردد. كه این ناراحاتی به نام بیماری رینال یا انگشتان مرده معروف است.
نتایج حاصل از آزمایشات روی حیوانات
1- موش های آزمایشگاهی كه در معرض صدای شدید قرار می گیرند به بیماری های ویروسی حساس تر می گردند.
2- صدای فوق العاده شدید در فعالیت ها و عملكرد كبد حیوانات تغییر ایجاد می كند.
3- صدای بلند بیش از 115 دسی بل باشد فسد دندان های موش را سبب می گردد.
4- كلسترول و چربی خون نیز افزایش می یابد. مقدار اسپاسكوربیك كاهش و مقدار گلبول های سفید تا %50 تقلیل می یابد.
تأثیر صدا به چه عواملی بستگی دارد؟
1- طبیعت و شدت صدا
2- نزدیكی شخص به منبع اصلی صدا
3- ادامه و مداومت صدا
4- وضع و موقعیت فیزیكی فرد

روش های جلوگیر از آلودگی های صوتی
با توجه به اینكه معمولاً صداها از تولید كننده ای پخش و توسط گیرنده ای دریافت می‌شوند بنابراین جهت كنترل این آلودگی، كاهش شدت صدا جلوگیری از انتشار و نفوذ صدا و محافظت از گیرنده، سیستم شنوایی می تواند مؤثر باشد، بنابراین در جهت جلوگیری از آلودگی شدید صوتی:
1- میزان صدا در محیط هایی كه كارگران به طور مداوم در معرض فعالیت های مغزی قرار دارند نباید از 10 دسی بل تجاوز نمایند.
2- سعی شود از ورود ماشین آلات كه بیش از حد معین آلودگی صوتی تولید می كنند جلوگیری شود.
3- صدای ماشین آلات كارخانه ها نباید به بیرون از كارخانه ها برسد.
منشأ آلودگی صوتی را باید از بین برد
1- سعی شود از ایجاد واحدهای مسكونی در مجاورت فرودگاه ها جلوگیری شود.
2- ضد صدا كردن ساختمان ها و واحدهای مسكونی.
3- مضاعف یا دولایه كردن شیشه پنجره ها در جهت جلوگیری از نفوذ صدای بیرون به داخل ساختمان.
4- محدود و ممنوع كردن عبور كامیون ها و وسائط نقلیه پر صدا.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید