دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word :

مقدمه

برای برطرف کردن ضعف و نقص در هر امری ابتدا باید با تحقیق و بررسی و نظر سنجی های لازم ، علل وعوامل آن را به خوبی شناسایی کرد و سپس با برنامه ریزی دقیق و سنجیده به کاهش و برطرف ساختن آن اقدام نمود. لذا عوامل افت شناسایی شده در درس عربی با عناوین مشخص به شرح زیر می آید :

کتاب ها ی عربی موجود یکی از مهمترین و بزرگترین عامل بی رغبتی و افت تحصیلی دانش آموزان در این درس می باشد که نواقص و کاستی های آن به شرح زیر تقدیم می شود :

به روز نبودن مطالب کتاب های عربی و عدم تناسب وهماهنگی و همخوانی محتوای آموزشی کتاب عربی با سلایق و نیازهای علمی ، عاطفی و رفتاری دانش آموزان .

حجم زیاد و خسته کننده مطالب و محتوای کتب درس عربی .

تاکیدبیش ازحد به قواعد و ارائه آن به صورت خسته کننده و با توضیحات زائد و طولانی ، باعث شد که دانش آموزان رغبت و علاقه کافی برای یادگیری این درس ند اشته باشند . به همین دلیل این نیاز احساس می شود که در تألیف کتابهای عربی دوره متوسطه تغییرات کلی و اساسی اعمال شود تا مطالب به صورت جذاب و مفید به دانش آموزان ارائه گردد .

جذابیت و تنوع مطالب موجود در کتاب بسیار کم و ناچیز است . مثلاً در هیج جای كتابهای درسی عربی ، یك مطلب ورزشی دیده نمی شود. اغلب مطالب كتابهای درسی عربی ، آیات قرآنی و احادیث و ادعیه می باشد كه باعث یكنواختی مطالب درس عربی شده است. درست است كه هدف از آموزش زبان عربی فهم قرآن و حدیث است اما می توان در لابلای داستانهای متنوع و جذاب و یا در ضمن عنوان كردن یك لطیفه و حكایت پند آموز خیلی از لغات و اصطلاحات متون دینی را آموزش داد.

دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

دانش آموز 3

معلّم 4

امکانات آموزشی 6

آزمون ها و ارزشیابی ها : 7

جامعه و برنامه ریزان و مسؤولین 8

راه کارهای عملیاتی برای بهبود وضیعت درس عربی و جلوگیری از افت : 11

تألیف کتاب و برنامه ریزی درسی 13

گروه آموزشی ، دبیرخانه عربی کشور وکلاس ضمن خدمت : 16

مدرسه و امکانات آموزشی 19

ارزشیابی ها : 20

راهکارها ی دیگر : 22

شیوه نوین تدریس در درس عربی 23

راههای بررسی معلمان 27

خصوصیات معلم عربی 27

دانلود چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس با word ایران 30

راهكارهای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش‌آموزان نسبت به درس عربی 33

نتیجه‌‌ گیری 36

منابع 38

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آموزش عربی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آموزش عربی با word دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آموزش عربی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آموزش عربی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آموزش عربی با word :

نکات
مهم
الفی که پس از (و) جمع مذکر می‌آید فقط جنبه تزئین فعل را دارد و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.
2 – (ت) تأنیث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.
3 – در صرف فعل ماضی از صیغه (6) تا آخر، لام الفعل ساکن می‌باشد.
4 – هر گاه فعلی به ضمیر(ی) متکلم وحده اضافه شود به (ن) وقایه نیاز دارد، مثل: ضَربَنی : مرا زد (ن) وقایه
5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانه رفع فعل مضارع است و ضمیر فاعل نمی‌باشد
ماضی منفی: ما نافیه + ماضی ما ذَهَب : نرفت
مضارع منفی: لا یا ما نافیه + مضارع لا یَذْهَبُ : نمی‌رود ما یَخْدعونَ: فریب نمی‌دهند.
نمونه تست فعل ماضی و مضارع:
1 – کدام گزینه برای عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ …….. التلمیذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشکی 75)
1) تُرشدینَ 2) یُرِشْدنَ 3) یُرْشِدُ 4) تُرْشِدْنَ
2 – ما هِیَ صیغه « تُریدنَ» (‌آزاد پزشکی 75)
1) للغائبات 2) للمخاطبه 3) للمخاطباتِ 4) للغائبهِ
3 – کدام صیغه بعد از « الطالباتُ … » صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی 68)
1) جَلَسَتْ 2) جَلَسَتا 3) جَلَسْنَ 4) جَلَسوا
4 – فعل مناسب برای عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ یوسف» کدام است ؟ ( سراسری ریاضی 71)
1) تَتَحَدَّثون 2) یَتَحَدَّثونَ 3) یَتَحَدَّثُ 4) تَتَحَدَّثُ
5 – (ن) در کدام صیغه ضمیر است؟ ( آزاد زبان 73)
1) یُجاهِدْنَ 2) یُجاهدونَ 3) تُجاهدینَ 4) تُجاهِدانِ
ماضی نقلی: قَدْ + ماضی قَدْ ذَهَبَ : رفته است .
ماضی بعید: کان + قَدْ + ماضی کان قَده ذَهَبَ : رفته بود.
ماضی استمراری: کانَ + مضارع کانَ یَذْهَبُ : می‌رفت .

نمونه تستهای ماضی:
1 – اکمل الفراغ بالاجابه المناسبه: « کان الکفارُ …. مِنْ خلال الباب و هم … اَنَّ النائمَ فی الفراشَ هٌوَ الرسول(ص) ( آزاد تجربی 80)
1- تَنْظرون ، تتوهًّمونَ 2- تنظر، یتوهمون 3) ینظرون، یتوهمون 4) تنظر، تتوهم
2 – ما هو نوع الفعل « کانوا یجهدون َ» ؟ ( آزاد زبان 73)
1) بعید 2- نقلی 3 – استمراری 4 – التزامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سرد و قطبیدر Polar climate با word :

2.Introduction
Humans, unlike other species, consciously manipulate their environment.
In the distant past, the struggle against nature was primarily for survival. Protection from natural enemies was probably more important than shelter from the elements.
He forced to go where game was to be found. This precluded the use of permanent shelters other natural caves, but did permit the use of fire and development of clothing and such form of shelter as could be dismantled for transport and improvised from materials available at the new site.
In this part we tell you about the requirement and the performance of the buildings for a cold climate. The major role of the buildings is as a separator environments.the emphasis will be on the separation of indoor and outdoor thermal and moisture condition.

1.2-1عوامل موثر درجهت گیری ساختمان:effective reasons in direction :
به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون
وضع طبیعی زمین
میزان نیاز به فضاهای خصوصی
کنترل و کاهش صدا
عوامل اقلیمی (به خصوص باد و تابش آفتاب)بستگی دارد.البته عوامل را نوع اقلیم مشخص می کند.

1.2-2مصالح ساختمانی material
در این مناطق مصالح ساختمانی با در نظر گرفتن دو عامل شرایط بحرانی هوای خارج و دمای مطلوب انتخاب می شود . بدین صورت که نخست حاد ترین شرایط هوای خارج و پس از ان دمای مطلوب هوای داخلی ساختمان مشخص شده سپس با استفاده از این دو عامل و نحوه قرارگیری بنا مناسب ترین نوع مصالح محاسبه و انتخاب می شود .

تغییراتی در درجه حرارت که همیشه به آرامی روی می‌دهند روی مصالح ساختمانی همگن و خشک تأثیرات اندکی دارند. تغییرات سریع در گرادیان‌های دمای داخلی ایجاد می‌شوند، می‌توانند باعث تولید فشارها و کشش‌هایی به دلیل توسعه حرارتی و انقباض شوند و در موارد شدید می‌تواند باعث شکستگی شود. نتایجی مشابه ممکن است به دست آیند اگر تحت شرایط کم و بیش پایدارتر یک بخش از یک جزء ساختمانی در یک دما نگه داشته شود در حالی که دماهای متفاوت در جایی دیگر به نحوی تولید شده‌اند که مصالح کنترل شده‌اند
مصالح سنگی که خشک می‌شوند، اغلب در اثر خنک شدن ترک خواهند خورد زیرا توانایی تحمل آنها در کشش نسبتاً پایین است.
. مصالح پلاستیکی به طور کلی دارای ضرایب بزرگی از توسعه حرارتی بوده وبنابراین تحت کاهش‌هایی در دما تا حد زیادی کوتاه می‌شوند اما از آنجایی که آنها نمونه‌ای از انعطاف‌پذیر‌ی هستند، در هنگام مهار شدن خراب نمی‌شوند. یخ زدن اکثر مصالح ساختمانی متخلخل وقتی که آنها خیس باشند، می‌تواند مخرب باشد. درجه اشباع در زمان یخ زدن حیاتی و مهم است. در مورد آجر بنایی وقوع خیس شدن و منجمد شدن ممکن است نه تنها به هوا بلکه همچنین به تعیین جهتی برای یک محل خاص و یا موقعیت ساختمانی بستگی داشته باشد.
در مناطق بسیار سرد برای ثابت نگه داشتن شرایط مطلوب فضای داخلی بهتر است مقاومت حرارتی مصالح راافزایش داد و دیوارهای غربی و قسمت های داخلی ساختمان را با مصالح سنگین بنا کرد.
1.2-2-1رنگ مصالح:
جهت قرارگیری ساختمان را نمی توان بدون در نظر گرفتن رنگ سطوح خارجی تعیین کرد در نتیجه با استفاده از رنگ های مختلف می توان اثرات حرارتی تابش آفتاب در هوای داخلی را کنترل کرد.
برای مثال ساختمانی را در نظر بگیرید که دارای اتاق های متعدد در جهات مختلف است و بازشو های آن دارای سایبان می باشد و رنگ سطوح خارجی آن سفید رنگ می باشد. در این شرایط دیوارهایی هم که در سایه قرار میگیرند نیز مقدار زیادی از تابش آفتاب منعکس شده از سطوح اطراف را در یافت می کند ولی به علت رنگ سفید حرارت کمی را جذب خواهند کرد. در نتیجه دمای همه دیوارها در همه جهات با محیط اطراف اختلاف کمی دارد پس همه دیوارها صرف نظر از نحوه قرارگیریشان دارای دمای مشابهی اند.این تفاوت اندک را نیز می توان با استفاده از عایق مناسب از بین برد.
1.2-2-2استفاده از عایق:insulation
مقدار اتلاف حرارتی را می‌توان با استفاده از عایق‌ها در دیوارها، کف‌ها، سقف‌ها و بام‌ها کاهش داد. افزودن mm50 از یک ماده عایق باعث بیشتر از دو برابر شدن مقاومت به جریان حرارتی ساختارهای اولیه دیواره‌ای می‌گردد. استفاده از 100 میلی‌متر یا بیشتر از یک ماده عایق با مقاومتی در واحدهای SI از RSI-4 حالا رواج پیدا کرده است و مقادیر تأمین کننده RSI-12 یا بیشتر حالا در جایی استفاده شده‌اند که مقدار زیادی از حفظ انرژی موردنظر می‌باشد. افزودن عایق باعث تنظیم مجدد درجه حرارت‌ها درون یک ساختمان تحت یک اختلاف دمایی سراسری می‌گردد.
در مناطق بسیار سرد استفاده از دیوار های سنگین برای برقراری تعادل حرارتی هوای داخلی مناسب است استفاده از عایق حرارتی درسطوح خارجی دیوار های جانبی نیز برای جلوگیری از انتقال حرارت از داخل ساختمان به خارج آن مفیداست.
The addition of insulation causes a readjustment of the temperatures throughout a construction under a given overall temperature difference.
The surface temperature on the warm side is increase, an effect that can be exploited in the use of insulation to reduce or eliminate surface condensation.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات رشددرادبیات عرب2 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود نمونه سوالات رشددرادبیات عرب2 با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود نمونه سوالات رشددرادبیات عرب2 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود نمونه سوالات رشددرادبیات عرب2 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نمونه سوالات رشددرادبیات عرب2 با word :

نمونه سوالات ارشد-ادبیات عرب 2

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور ادبیات عرب

شامل دروس زیر .

1- نثر عربی در دوره عباسی

2- نقد ادبی و مكاتب نقدی

3-مباحث علوم بلاغی

4-مباحث زبان شناسی عربی

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.35 MB

تعداد صفحه:21

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) با word دارای 513 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) با word :

زبان تخصصی همراه با متن کامل کتاب با ترجمه و تمارین + سوالات تستی منبع بسیار عالی برای دانشجویان گرامی

بخش اول : کلیات

هدایت عام و خاص
General Guidance
هدایت عام
A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate
conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every
moment it takes on a form state.
دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظـه و شـکل و
حالت جدیدی به خود می گیرد.
Following a particular order and sequence it treads path this path unit it becomes a grown
plant with spikes of wheat; if once again one of the seeds were to fall upon the ground, it
would begin the previous cycle all over again until it reached the final goal.
با دنبال کردن این نظم و ترتیب مراحل رشد، تبدیل به گیاهی کامل با خوشه های گندم می شود؛ اگر بار دیگـر یکـی از
این دانه ها روی زمین بیفتد تمام مراحل چرخه ی قبلی را طی می کند تا به مسیر نهایی خود برسد.
Likewise, if the seed is that of a fruit placed within the bosom of the soil, it begins its
transformation, breakings its shell, from which a green shoots out.
به همین ترتیب اگر دانه ی میوه ای درون خاك قرار گیرد مراحل تغییر و تحول خود را آغاز مـی کنـد یعنـی پوسـته ی
خود را می شکافد و از میان آن جوانه سبزی بیرون می آید.
It follows an orderly and distinct path of transformation until finally it becomes a fully
grown tree, green and full of fruit.
این دانه تا تبدیل شدن به درختی بالغ و پر بار این تحول و مسیر مشخص و متناوب را طی می کند. «10» فقه و مبانی حقوق
Or if it is sperm of an animal, it begins develop within the egg or in the womb of the
mother, following the line of development peculiar that animal until of becomes a
perfected individual of that animal species.
یا اگر اسپرم و نطفه ای حیوانی را در نظر بگیرید درون تخم یا رحم مادر خود شروع به رشد کرده و با طی خط سیر رشد
طبیعی تبدیل به موجودی کامل و بالغ از گونه ی خود می شود.
The green wheat plant which has sprung up from the grain will never bear oats or become
a sheep, a goat, or an elephant, and an animal that has become pregnant from its male
will never bear spikes of wheat or a plane tree.
جوانه ی سبز گندم که از دانه ای برآمده است هرگز تبدیل به جو یا گوسفند بز یا فیل نمی شود و حیوانی کـه از جفـت
خود باردار می شود هرگز ساقه ی گندم تا درخت میوه تولید نمی کند.
C. Multiple- choice questions
پ: سوالات چند گزینه ای
Choose a, b, c or d which completes each item.
از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید.
1. A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate
conditions begins to …
a. move b. speak c. grow d. rain
1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند.
الف) حرکت ب) صحبت کردن پ) رشد ت)باریدن
2. Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the
newly born, we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest
or plague or to …….. causes.
a. natural b. material c. formal d. unnatural
2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودك تازه متولد شده پیش بیایـد شـکی نـداریم کـه
چنین اتفاقی به علت آفت یا مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است.
الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی
3. The Holy Quran considers movement and attraction, which each species in
creation possesses, to be derived from …. guidance.
a. divine b. human c. natural d. accidental
3. قرآن هر تحرك و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند.
الف) الهی ب) انسانی پ) طبیعی ت) اتفاقی
4. it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make
use of every means possible for his own.
a. harm b. follower c. benefit d. consort
4. انسان به کمک خرد ومنطقش میتواند فکر کند واز هر وسیله ی ممکنی برای منفعت خود استفاده مینماید.
الف) ضرر و زیان ب) پیرو پ) منفعت، سود ت) مصاحب زبان تخصصی «17»
5. Although man shares many elements with other species of animals and with
plants, the one special characteristic which distinguishes him is …
a. body b. movement c. intellect d. flesh
5. اگرچه انسان اشتراکات زیادی با دیگر گونه های حیوانی و نباتی دارد ویژگی خاصی کـه او را متمـایز مـی
کند خرد است.
الف) جسم، بدن ب) جنبش، تحرك پ) خرد ت) کالبد
6. Owing to his primordial nature, man sees his …. and perfection in gaining
complete freedom.
a. imperfection b. un pleasure c. happiness d. captivity
-6 بخاطر ماهیت اصلی بشر او خوشحالی و کمال خود را کسب آزادی مطلق می بیند.
الف) عدم کمال ب) عدم کسب لذت پ) خوشحالی ت) بندگی
7. Equivalent to what he reaps from the toil of others man must give of his own
work, Or in summary, he must of necessity accept a society based upon ….
Cooperation.
a. mutual b. spiritual c. material d. general
-7 انسان به همان اندازه که از دسترنج دیگران بهره می برد باید کار خودرا در اختیار دیگران قرار دهد و یـا
به طور خلاصه لزوما جامعه ای مبتنی بر همکاری متقابل را پذیرا باشد.
الف) متقابل ب) معنوی پ) مادی ت) کلی، عمومی
8. God, the exalted, has … to this reality of human society, saying we have
apportioned among them their live hood in the life of the world, and raised some of
them above others in rank some of them may take labor from others.
a. written b. referred c. stated d. commanded
-8 خداوند متعال به این واقعیت جامعه ی بشریت اشاره کرده می فرماید : در میان آن ها برای ادامه ی حیات
مادی نعماتی را پراکنده کردیم وبعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم که ازنتیجه ی زحمت دیگران استفاده کنند.
الف) مکتوب ب) مرجوع پ) بیان کرده ت) دستور داده

نوع فایل:pdf

سایز:5.50mb

تعدادصفحه:513

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word :

كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف

موجز الرساله (چکیده) :

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.

در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :

1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند.

2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند.

در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است.

این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

مقدمه

الحمدلله ربّ العالمین و الصلاهُ والسلام علی نبیّنا و قائدنا محمّد (ص) و الأئمه الهداه المیامین علی اصحابه البررّه المنتجبین.

لا تلمنی فی هواها
لغه القرآن هذه

أنا لا اهوی سواها
رفع الله لواها

ترم اول در کلاس درس یكی از اساتید به مبحث مترادفات اشاره ای شد ایشان فرمودند :

کلماتی از قبیل : “جید، عنق ….” مترادف نیستند چون هر کدام جایگاه ویژه ای دارند که اگر جابه جا شوند باعث خلل در معنا می گردد. این نکته برایم بسیار جالب، و باعث جرقه ای شد که پیرامون موضوع ترادف مطالعه ای نمایم.

لذا در ترم سوم درس محاضره استاد بزرگوار جناب آقای دکتر صدقی موضوع ترادف را انتخاب نموده و مقاله ای با راهنمایی ایشان نوشتم. که از راهنمایی های ایشان بسیار بهره جستم. و کتابهایی پیرامون موضوع ترادف از نمایشگاه بین المللی خریداری نمودم و همین امر برایم رغبتی شد که موضوع رساله را پیرامون مبحث “ترادف” برگزینم.

پس از مشورت با اساتید بزرگوار مورد تأیید قرار گرفت و با مشورت استاد بزرگوار دکتر حریرچی به پایان نامه هایی که در این زمینه یا مشابه او بود و کتابهای منبع و مرجع رهنمون شدم که بسیار راه گشای کارم بود و با راهنمایی اساتید محترم جناب آقایان دکتر انوار، دکتر دیباچی، دكتر شکیب، کتابهایی مانند : الخصائص، ابن جنی، کشّاف زمخشری، الفروق فی اللغه، ابوهلال عسکری، فقه اللغه ثعالبی، المزهر سیوطی، الألفاظ المترادفه، المتقاربه المعنی، عیسی رمانی، الترادف فی الحقل القرآنی، دکتر عبدالعال سالم مکرم، الترادف امیل یعقوب، علم الدلاله، دکتر احمد عمر مختار عمر، اعجاز مصطفی صادق الرافعی، و چند کتاب دیگر را خریداری نمودم و علت این امر بعد مسافت بود که با فراغ بال در منزل می توانستم استفاده کنم. یگانه استاد ادب از دکتر حریرچی جهت ورود به تحقیق به منابع و پایان نامه های مشابه رهنمون شدم که پیوست یکی از آنها «مقاله ترادف استاد علی الجارم» بود که در مجله اللغه العربیه الملکی چاپ قاهره بود که آن را با دقت مطالعه کردم و می توان گفت که یکی از بهترین منابع و روزنه جدیدی را نسبت به این مبحث بر من گشود و بعد از آن از کتاب ارزشمند “المزهر” به تحقیق پیرامون مطلب پرداختم، متوجه شدم که از همان قرون اولیه لغت شناسان به این موضوع معرفت و شناخت کافی داشتند لذا تصمیم گرفتم نظر لغت شناسان قدیم را جویا شوم که علاوه از کتابهای خریداری شده از کتابخانه دانشگاه اصفهان به خاطر قرب مسافت از کتابخانه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و از کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی مخصوصاً کتابخانه گروه عربی آن دانشگاه ـ که از مساعدت استاد شوشتری جا دارد که تشکر و قدردانی نمایم ـ استفاده كردم.

پس از فیش برداری از لغت شناسان قدیم گاهی از خود می پرسیدم ریشه این همه اختلاف نظرها درباره ترادف در چیست؟

آیا می توان به یک نظر اجتهادی درباره این موضوع رسید و به خاطر علاقه و فهم کلمات قرآنی موضوع را با رغبت مضاعف پیگیری کردم به این نتیجه رسیدم که علماء اصول، مفسرین اهل لغت، اهل منطق و همه آنهایی که به نحوی با متون و نصوص عربی سروکار دارند دارای نظریه ای در این موضوع هستند که با توجه به فراخور حال و منزلت آن موضوع بهره جسته‌اند.

لذا تصمیم گرفتم مطالب این رساله را در چهار فصل و یک فصل پایانی ارائه نمایم.

فصل اول : «شناخـت تـرادف»

شامل موارد زیر است :

1- سیر تاریخی بحث های لغوی 2- رساله ها و کتابهای مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد. 3- مراحل جمع آوری لغت 4- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن 5- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م 384 ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی 6- تعریف امام فخر رازی : تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری 7- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م 504 ه) 8- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی 9- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی 10- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر 11- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس 12- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان

13- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر 14- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس 15- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم : «اسباب به وجودآمدن الفاظ مترادف از نظر لغت شناسان قدیم و معاصر»

که شامل موارد زیر است :

1- گویش های مختلف 2- کلمات دخیله 3- صفت 4- شرح لغت و معاجم لغوی 5- نامگذاری با ذوق شخصی 6- نسبت 7- موسیقی کلام 8- حذف 9- عدم تمایز بین مطلق و مقید 10- کنایه 11- کنیه 12- مرور زمان و تحمل معنای جدید 13- فخرفروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات 14- تطور صوتی مانند : تداخل لغات، إبدال، قلب، إتباع 15- تطور دلالی مانند : تعمیم خاص، تعمیم عام، مجاز و مجاورت می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و پایان این فصل موضوعاتی که قابلیت تحقیق بیشتر را دارد و خود می تواند موضوع رساله ای باشد مطرح گردیده است.

فصل سوم : «نظـرات اهـل لغـت پیـرامـون تـرادف»

که شامل :

1- آراء و نظریات قریب به بیست و یک نفر عالم لغوی قائل به وجود ترادف که در دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word
فهرست ذکر شده ا ند 2- ارائه دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word
فهرستی شامل هفده اثر از لغت شناسان و نویسندگان کتابهای «فعلتُ و أفعلتُ» 3- افراط در موضوع ترادف 4- مخالفین وجود ترادف که عمدتاً به دنبال موشکافی دقیق و عمیق رابطه بین کلمات هستند و ارائه آراء و نظریات قریب به چهارده نفر از اکابر آنان، و نمونه هایی از آثار آنان مثل ابوالهلال عسکری و ثعالبی که ضمیمه می باشد. 5- مجموعه فروق لغوی 6- دلایل منکرین ترادف جهت نامگذاری یک اسم برای هر شیء 7- نظر فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی پیرامون ترادف 8- آراء محققین معاصر زبان عربی که در دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word
فهرست اسامی آنها آمده است 9- ارائه نظرات زبان شناسان معاصر و جمع بندی نظرات آنها.

فصل چهارم : «پیـرامـون تـرادف در قـرآن»

که شامل :

پیرامون ترادف در قرآن که به طور مختصر منکرین وجود ترادف در واژه های قرآنی را بیان می کند و به ذکر نمونه هایی از نظرات لغت شناسان قدیم و معاصر مثل اعرابی، ابوهلال عسکری، راغب اصفهانی، دکتر محمد مندور، دکتر احمد مختار عمر می پردازد.

سپس نظر موافقین به وجود ترادف در واژه های قرآنی و نمونه هایی از آیاتی که به نظر آنان ترادف، یا قریب المعنا هستند مانند زرکشی و ذکر تعدادی از کلمات که در آیات مختلف به کار رفته اند نظر دکتر صبحی صالح، دکتر ابراهیم انیس و ذکر افعالی که آنها را مترادف پنداشته است و شرح حال آیه 140 )یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا و قُولوا اُنظُرنَا (از سوره بقره که متمسکین به وقوع ترادف در قرآن به آن تمسک جسته‌اند که دکتر عبدالعال سالم مکرم در کتاب “الترادف فی الحقل القرآن” توضیح داده است.

بنا به مهم بودن موضوع پیوست شماره 2 همین رساله، بررسی افعال مترادف از کتاب ” الترادف فی الحقل القرآن” می باشد.

فصل پنجم : «تحلیـل هـا و قضـاوتهـا»

شامل تحلیل ها و قضاوتهای نهایی و تقریباً اشاراتی است که به لبّ مطلب رفته است که دستاوردهای این تحقیق می باشد و سعی شده بر اساس جمع بندی فصول گذشته به یک نتیجه روشن در مورد مسأله “ترادف” دست یابیم.

****

در خاتمه بر خود لازم می دانم که از همه اساتید بزرگوارم که مرا حرفی آموختند صمیمانه تشکر نمایم. به ویژه استاد بزرگوار و گرانقدر رئیس گروه زبان و ادبیات عرب، جناب آقای دکتر فیروز حریرچی که راهنمایی این رساله را قبول فرمودند و استاد فاضل و متواضع دکتر محمود شکیب که مشاورت این رساله را به عهده داشتند با تمام وجود از زحمات ایشان قدردانی و تشکر می نمایم. و امیدوارم که این قلیل بی مقدار خدمتی کوچک در قلمرو تحقیقات لغوی در زبان و ادب عربی به شمار آید و سخن خود را در مقدمه پایان می دهم و نوشته خود را مصداق کامل شعر ظهیر فاریابی می دانم که گفته است :

کسـی کـه قطـره شبنـم بـه پیـشِ ابـر بَــرَد

چـو خـاک باشـد بنیـادِ سعـی او بـر بــاد

دانلود كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف با word
فهرست

عنوان صفحه

موجز الرساله (چكیده) ……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : شناخت ترادف …………………………………………………………………………………………..8

سیر تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………8

معاصرین و پدیده ترادف ………………………………………………………………………………………………..13

جمع آوری لغت …………………………………………………………………………………………………………….14

ترادف لغوی ………………………………………………………………………………………………………………….16

ترادف صراحتاً ……………………………………………………………………………………………………………… 18

تعریف امام فخر رازی ……………………………………………………………………………………………………..19

تفاوت ترادف با تأكید و تابع …………………………………………………………………………………………….20

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………21

الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه …………………………………………………………………………………………21

تعریف خواجه نصیرالدین طوسی …………………………………………………………………………………….22

ترادف غیر مفرده ………………………………………………………………………………………………………….22

تعاریف اهل اصول …………………………………………………………………………………………………………23

نمودار رابطه مترادف و متمایز …………………………………………………………………………………………23

نظریه دكتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….26

تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر ………………………………………………………………………….27

پالمر …………………………………………………………………………………………………………………………….27

اولمان ……………………………………………………………………………………………………………………….28

ترادفات تام ………………………………………………………………………………………………………………….28

شرایط ترادف تام و نظریه دكتر ابراهیم انیس …………………………………………………………………..28

معاصر بودن ………………………………………………………………………………………………………………….29

وحدت محیط پیدایش زبان …………………………………………………………………………………………….29

اتحاد كامل بین معنی دو واژه ………………………………………………………………………………………..30

نتیجه تطور صوتی نبودن ……………………………………………………………………………………………….30

كاربردهای ترادف ………………………………………………………………………………………………………….31

تأكید و مبالغه ……………………………………………………………………………………………………………..31

توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحی صالح …………………………………………………………….32

ابن یعیش ………………………………………………………………………………………………………………….33

به كارگیری تعابیر مختلف ………………………………………………………………………………………………33

سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………………….34

ابن فارس ………………………………………………………………………………………………………………..34

ابوبكر باقلانی ………………………………………………………………………………………………………………..34

مسئله ترادف ………………………………………………………………………………………………………………35

فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ………………………………………………………………….36

اسباب ترادف ……………………………………………………………………………………………………………….37

گویش های مختلف از نظر ابن جنی …………………………………………………………………………………37

تعریف سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………..38

تعریف راغب اصفهانی ……………………………………………………………………………………………………38

تعریف ترنچ ………………………………………………………………………………………………………………….39

نظر دكتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………..39

تعریف علی عبدالواحد وافی ……………………………………………………………………………………………39

تعریف ابن فارس …………………………………………………………………………………………………………..40

کلمات دخیله و تعریب …………………………………………………………………………………………………..40

نظریه ابوحاتم ………………………………………………………………………………………………………………. 41

نظریه خفاجی ………………………………………………………………………………………………………………..41

نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………….41

صفت …………………………………………………………………………………………………………………………..42

نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس …………………………………………………………………………………..42

نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی …………………………………………………………………………………………43

نظریه علی الجارم …………………………………………………………………………………………………………43

نظریه دکتر ابراهیم انیس ………………………………………………………………………………………………..43

شرح لغت و معاجم لغوی ………………………………………………………………………………………………..44

نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ……………………………………………………………………..46

نظریه نولدکه ………………………………………………………………………………………………………………..46

نسبت ………………………………………………………………………………………………………………………….47

نظریه علی الجارم ………………………………………………………………………………………………………..47

موسیقی کلام ……………………………………………………………………………………………………………….47

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….47

حذف ………………………………………………………………………………………………………………………….48

عدم تمایز بین مطلق و مقید …………………………………………………………………………………………..48

کنایه ……………………………………………………………………………………………………………………………48

کنیه …………………………………………………………………………………………………………………………..49

مرور زمان و تحمل معنای جدید ……………………………………………………………………………………..49

فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات ………………………………………………………………..50

تطور صوتی ………………………………………………………………………………………………………………..50.

تداخل لغات …………………………………………………………………………………………………………………51

نظریه ابن جنی ………………………………………………………………………………………………………………51

إبدال …………………………………………………………………………………………………………………………..51

قلب …………………………………………………………………………………………………………………………….52

إتباع …………………………………………………………………………………………………………………………..53

تطور دلالی …………………………………………………………………………………………………………………..54

تخصیص عام ………………………………………………………………………………………………………………..54

مجاز …………………………………………………………………………………………………………………………..55

مجاورت ………………………………………………………………………………………………………………………55

نظریه احمد بن فارس …………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ………………………………………………………………57

موافقین پدیده ترادف ……………………………………………………………………………………………………58

نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ …………………………………………………………………………………..65

مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ ………………………………………………………………………….65

زیاده روی درموضوع ترادف …………………………………………………………………………………………….66

نظریه ابن فارس ……………………………………………………………………………………………………………67

نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی ………………………………………………………………………………….67

مخالفین وجود ترادف …………………………………………………………………………………………………….68

نظریه ابن الأعرابی …………………………………………………………………………………………………….. .68

نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ……………………………………………………………………………………………68

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………69

نظریه ابوعلی فارسی ……………………………………………………………………………………………………..69

نظریه ابن درستویه ………………………………………………………………………………………………………..69

نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس …………………………………………………………………………………..70

نظریه ابوهلال عسکری ……………………………………………………………………………………………………71

نظریه خَطابّی ………………………………………………………………………………………………………………..75

نظریه مرزوقی ………………………………………………………………………………………………………………75

نظریه ثعالبی ………………………………………………………………………………………………………………..76

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….78

نظریه ابوالبرکات الأنباری ……………………………………………………………………………………………….78

نظریه اجدابی ……………………………………………………………………………………………………………….79

نظریه ابوالفتح المطرزی ………………………………………………………………………………………………..79

نظریه قاضی بیضاوی ……………………………………………………………………………………………………..79

مجموعه های فروق اللغوی ………………………………………………………………………………………………79

کفایت یک اسم برای یك مسمّی …………………………………………………………………………………….80

نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی …………………………………………………………..81

نظریه تهانوی ……………………………………………………………………………………………………………….82

نظریه فرهنگستان زبان قاهره ……………………………………………………………………………………….83.

نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ………………………………………………………………………………………..84

نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی …………………………………………………………………84

نظریه دکتر شوقی ضیف ………………………………………………………………………………………………..85

نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….86

نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ………………………………………………………………………………………..86

نظریه دکتر احمدمختارعمر ……………………………………………………………………………………………87

نظریه دکتر محمد کمال بشر …………………………………………………………………………………………..87

نظریه استاد حفنی ناصف ……………………………………………………………………………………………….88

نظریه استاد علی الجارم ………………………………………………………………………………………………..88

نظریه دکتر طه حسین …………………………………………………………………………………………………..89

نظریه استاد احمد انیس …………………………………………………………………………………………………89

نظریه دکتر محمد المبارک ………………………………………………………………………………………………90

نظریه دکتر علی عبدالواحد ……………………………………………………………………………………………90

نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ……………………………………………………………………………91

نظریه دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..91

نظر زبان شناسان معاصر ………………………………………………………………………………………………..92

نظریه پالمر ……………………………………………………………………………………………………………………92

نظریه بلوم فیلد ……………………………………………………………………………………………………………92

نظریه فیرث …………………………………………………………………………………………………………………93

نظریه لهرر …………………………………………………………………………………………………………………..93

نظریه ریچارد ترنچ ………………………………………………………………………………………………………..93

نظریه پروفسور کالینسون ……………………………………………………………………………………………..94

نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………..95

نظریه لافین ………………………………………………………………………………………………………………….96

فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن …………………………………………………………………………97

نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی …………………………………………………………………………………97

نظریه ابن الأعرابی ………………………………………………………………………………………………………..97

نظریه ابوهلال عسکری ………………………………………………………………………………………………….98

نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….98

نظریه دکتر محمد مندور ………………………………………………………………………………………………..99

قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ……………………………………………………………………………100

نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ………………………………………………………..100

نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ………………………………………………………………………101

نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره …………………………………………………………………………102

رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی …………………………………………………………………………103

نظر دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..103

فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی …………………………………………………………………..107

واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ……………………………………………………………………….107

ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است …………………………………………………………………………….109

نظریه ارسطوا …………………………………………………………………………………………………………….109

ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ……………………………………..110

عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ……………………………………………………………111

الأمر بین الأمرین …………………………………………………………………………………………………………..112

نظریه علامه ابن تیمیّه …………………………………………………………………………………………………..112

خاتمه ……………………………………………………………………………………………………………………….112

نظریه خطابی و دکتر مندور …………………………………………………………………………………………112

پیوست شماره یك : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران» …………………….113

پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» ………………………………………………………………………145

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………….169

خلاصه رساله به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………….174

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ با word :

مقدمه
الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
وبعد فإن المسلم یتعرض فی حیاته لعدد من الحالات الطارئه، التی یحتاج فیها لوجود جواب فوری یعمل بمقتضاه عند حصول الحاله المعینه، وکثیراً ما یصعب أو یتعذر وقتها البحث عن الحکم الشرعی أو السؤال عنه.
وهذا یؤکد أهمیه التفقه فی الدین ومعرفه أحکام الشریعه حتى إذا ما احتاج المسلم للحکم وجده عنده فأنقذ نفسه أو غیره من إخوانه المسلمین من الوقوع فی المحرمات أو الأخطاء، وکثیراً ما یؤدی الجهل إلى فساد العباده أو الوقوع فی الحرج، ومن المؤسف أن یقوم إمام إلى الخامسه سهواً فی صلاته بالجماعه فلا تجد فی المسجد واحداً یعرف الحکم الشرعی فی هذه المسأله، أو یأتی مسافر وقت إقلاع الطائره وهو ینوی العمره ویکتشف فجأه أنه قد نسی لباس الإحرام، ولیس هناک وقت لتوفیره ثم لا یوجد فی المطار من المسلمین من یخبره بماذا یفعل فی هذه الحاله الطارئه، ویدخل شخص المسجد وقد جمعوا للمطر وهم فی صلاه العشاء وهو لم یصل المغرب فیقع فی حیره من أمره، وقل مثل ذلک من الحالات التی یختلف المصلون فیها ویتناقشون بجهلهم، فیقع الاضطراب والتشویش فی مساجد المسلمین وجماعتهم، وفی کثیر من الأمور الشخصیه والفردیه، فإن الجهل یوقع فی الحرج وربما الإثم وخصوصاً إذا کان المرء فی موقف یجب علیه فیه أن یتخذ قراراً ولیس عنده علم یبنی علیه قراراه.
وإذا کان أهل الدنیا یضعون الإجابات المسبقه للتصرف السلیم فی الحالات الطارئه ؛ کحصول الحریق، وانتشال الغریق، ولدغه العقرب، وحوادث الاصطدام، والنزیف والکسور، وسائر إجراءاتهم فی الإسعافات الأولیه وغیرها، یعلمون ذلک للناس ویقیمون الدورات لأجل ذلک، فأهل الآخره أولى أن یتعلموا ویعلموا أحکام هذا الدین.

ومما ینبغی الانتباه له هنا التفریق بین المسائل الافتراضیه التی لا تقع أو نادره الوقوع وبین المسائل الواقعه فعلاً، التی علم من التجربه وحال الناس أنها تحدث ویقع السؤال عنها.
فأما القسم الأول: فالبحث فیه من التکلف الذی نهینا عنه شرعاً وقد حذرنا من هذا النبی صلى الله علیه وسلم، بقوله: (ذرونی ما ترکتکم فإنما هلک من کان قبلکم بکثره سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم…) الحدیث فی الصحیحین واللفظ لمسلم برقم 1337 ج: 2 ص: 975.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى فی شرح هذا الحدیث: (فدلت هذه الأحادیث على النهی عن السؤال عما لا یحتاج إلیه.. وعلى النهی عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء) جامع العلوم والحکم ابن رجب 1/240 ت: الأرناؤوط.
وعلى هذا المعنى یحمل کلام جماعه من السلف کما جاء عن زید بن ثابت، رضی الله عنه، أنه کان إذا سئل عن الشیء یقول کان هذا ؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى یکون. أورده ابن رجب المرجع السابق 1/245 وانظر آثاراً مشابهه فی سنن الدارمی 1/49، وجامع بیان العلم لابن عبد البر 2/174.
أما القسم الثانی: وهی المسائل التی تقع فالسؤال عنها محمود (وقد کان أصحاب النبی صلى الله علیه وسلم أحیاناً یسألونه عن حکم حوادث قبل وقوعها لکن للعمل بها عند وقوعها کما قالوا له: إنّا لاقو العدو غداً ولیس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ وسألوه عن الأمراء الذین أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذیفه عن الفتن وما یصنع فیها) جامع العلوم والحکم 1/243 فهذا یدل على جواز السؤال عما هو متوقع حصوله.
وهذا عرض لبعض المسائل الشرعیه التی یتعرض لها الناس فی حیاتهم، وهی من المسائل الواقعیه التی حصلت وتحصل لبعض الناس مع کل مسأله جوابها مقروناً بذکر المصدر من أهل العلم الثقات، وقد یکون فی المسأله أقوال لکن جرى الاقتصار فی الغالب على قول واحد معتبر بدلیله مع الإیجاز طلباً للتسهیل والاختصار خشیه التطویل والله أسأل أن ینفعنی بهذا وإخوانی المسلمین فی هذه الدار ویوم یقوم الأشهاد وأن یجزی بالخیر من ساهم فی هذا إنه جواد کریم والله أعلم وصلّى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی با word :

فصل 30
روش شناسی ها برای سیاست و برنامه ریزی
ریچارد ب. بالدوف، ج ر.
اگر چه کتاب های متعددی در مورد روش شناسی تحقیق که برای زبان شناسی کاربری ( مثال: هیچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته های فرعی زبان آموزی ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown) 1998؛ جانسون (Johnson) 1992؛ نونان (Nunan)1992؛ سلیگر (seliger) و شوهامی (shohamy)1989) و آزمون زبان ( مثال: هینگ (Henning) 1987؛ مک نامارا (Mc Namara) مناسب است، نوشته شده است.
بر روش شناسی که برای یکی از حوزه های اصلی ما بین، زبان شناسی کاربری، برنامه ریزی و سیاست زبانی ( س ف. ایست من (cf Easthman)ط1983، فصل 6؛ کاپلن و بالدوف (Kaplan and Baldauf )1997 فصل 4) مناسب باشد، کمتر توجه شده است در حالی که نشریه هایی مانند: فصل نامه ی تیسل به طور مکرر در مورد مطالب مربوط به روش شناسی تحقیق برای تدریس زبان بحث می کنند. ( مثال: براون (Brown) 1991، 1992؛ فصل نامه، تیسل (2804)1994) به بحث اساسی روش شناسی برنامه ریزی وسیاست زبانی ( از این به بعد ب. س.ز) در نشریات یا کتاب های مربوطه توجهی نمی شود.
به دلیل آنکه مطالب مربوط به روش شناسی ب. س. ز صریح و به راحتی قابل درک نیستند، این فصل مطالعه ای است گسترده براساس مرور پیکره زبانی آثار چاپ شده مربوط به ب. س.ز که در چکیده های رفتار زبانی وزبان شناختی از سال 1973 تا 1998 یافت می شد و در سایت اسپیرس (web SPIRS) در دسترس بود. استفاده از پیکره این مطالعات دارای مزایا ( برای مثال: چکیده ی مطالب موجود هستند، آثار چاپ شده وبه راحتی در دسترس هستند، چکیده ها قابل جستجو در رایانه و به عنوان منبعی موثق به طور گسترده ای استفاده می شوند) و معایبی ( برای مثال: شامل گزارش های دولتی وسایر آثار موقتی که ممکن است تولیدات اولیه برنامه ریزی زبان باشد، نمی شود.
احتمالاً شامل محدودیت سایر پایگاه های داده ها باشد، زمان طولانی برای انتخاب ورودی داده ها اختصاص داده می شود، سنجش انتخاب های متفاوت در زمان های مختلفی صورت گیرد.
گرایش به حروف تعریف در انگلیسی یا سایر زبان های امروزی داشته باشد- برای بحث بیشتر در مورد این مطالب به کتاب بالدوف (Baldauf) و جرنا (Jernudd) 1983. مراجعه شود) است. با وجود این، مطالعات فراوان در زمینه ی پیکره ی زبانی، نقطه ی شروعی مقدماتی برای انجام مطالعات وسیع براساس مرور روش شناسی ب.س.ز را فراهم می کند.
مروری بر انتشار برنامه ریزی وسیاست زبانی
گفته شده بود که برنامه ریزی زبانی و زبانشناختی رشته ای نسبتاً جدید اما در حال پیشرفت است که در اواخر دهه ی 1960 به عنوان برنامه ریزی زبانی ، اواخر 1940 تحت عنوان طرح ریزی زبانی بوده است. توجه اولیه ی آن به راه حل هایی در سطح کشوری برای مشکلات زبانی در مواقع اضطراری با تاکید گسترده تر بر جغرافی و محدوده ( میکرو (micro)، مزو (meso) و مطالعات مکرو (macrostuchdies) جایگزین شده است. آثار ب.س.ز همیشه به طور پراکنده و ناهمسان بوده است و تنها تعداد کمی از نویسندگان متخصص تا حدودی انواع دستور العمل هایی که در این زمینه موثر است را منعکس کرده اند. برای فهم بهتر ماهیت و محدوده ی این رشته، آثار مربوط به ب.س.ز که توسط پایگاه داده های چ.ر.ز.ز معین شده بود آزموده شد تا پیکره ای از ب.س.ز را بنا کند. چ.ر.ز.ز به کار برده شده برای این مطالعه، گونه ای پیوسته است که یک دوره ی 26 ساله برای اطلاعات وارد شده از سال 1973 تا 1998 را پوشش می دهد. هم چنین شامل مقاله های چاپ شده در سال های قبل می باشد. پیکره ی این مطالعات ( به جدول 30.1 مراجعه شود) 5898 مقاله ای هستند که خارج از 150186 موضوع مربوط به زبان در پایگاه داده های چ.ر.ز.ز هم به سیاست زبانی و هم به برنامه ریزی مربوط می شوند هر 1000 ستون مقاله ی این منابع نشان می دهد که چه طور در دهه 1970، آثار ب.س.ز به عنوان رشته ای از آثار زبانی از تنها 6 مقاله در هزار ستون مقاله در 1973 به 1/41 مقاله در 1000 در سال 1979 افزایش یافته است. دوره ی 10 ساله از سال 19797 تا 1988، 1840 یا 49 مقاله در 1000 ستون چاپ شده را در برداشت. در حالی که دوره ی 1989 تا 1998، 3546 یا 43 مقاله در 1000 ستون چاپ جدول 30.1 مطالب مربوط به برنامه ریزی وسیاست زبانی مبتنی بر داده های کامپیوتری در زبان شناسی و پایگاه داده های چکیده های رفتار زبانی از سال 1973 تا 1998

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید