دانلود اهمیت خاک، آب و هوا و رابطه جنگل با آنها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اهمیت خاک، آب و هوا و رابطه جنگل با آنها با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اهمیت خاک، آب و هوا و رابطه جنگل با آنها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اهمیت خاک، آب و هوا و رابطه جنگل با آنها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اهمیت خاک، آب و هوا و رابطه جنگل با آنها با word :

در این سعی برآن است که با اشاره به اهمیت آب و خاک و هوا و رابطه جنگل با هریک ازآنها، نظر برنامه ریزان جامعه به حفاظت و احیای جنگلها جلب شود.

قسمتهایی از متن:

خاک

خاک یکی از منابع طبیعی و شاید مهمترین زیربنای تمدن هر کشور است و در واقع مسیر پیشرفت یا سیر قهقرایی هر جامعه را اصول و چگونگی بهره برداری از حاک تعیین می کند.

لایه نازکی از پوسته زمین را که روی سنگها قرار گرفته ، خاک می نامند که در هر گرم آن میلیونها باکتری تک یاخته و موجودات ذره بینی وجود دارد، و منشاء مواد معدنی آن متعلق به سنگها و منشاء مواد آلی آن وابسته به پوشش زنده ی آن و میکروارگانیسم ها است.

قرنها طول می کشد تا فقط یک سانتیمتر خاک بر روی زمین پدید آید ، و در مناطق مختلف مقدار و حاصلخیزی خاک متفاوت است . عمق متوسط تقریبی خاک هجده سانتیمتراست و در یک کلام حیات تمام انسانها و گیاهان و جانوران بسته به این قشر نازک است که به خاک سطح الارضی معروف است.

متاسفانه در سراسردنیا سالانه 25 میلیارد تن خاک به وسیله رودها به اقیانوسها می ریزند که به دلیل نداشتن پوشش گیاهی مناسب تحت بارش باران شسته شده اند. …

انرژی

گیاهان سبز تنها تامین کننده ی انرژی مورد نیاز موجودات زنده می باشند که آنرا طی مکانیزم پیچیده ی فتوسنتز از تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی به وجود می آورند.

در اعماق خورشید ، ماده با سرعتی برابر 120 میلیون تن در دقیقه ناپدید شده و به واسطه آن سالانه 33^10 ×1.35 کالری انرژی آزاد می شود که تقریبا 23^10×5.5 کالری از آن به سطح زمین می رسد (10^10×4 نسبت به کل) که یک سوم آن صرف تبخیر آب و بقیه در فتو سنتز بکار گرفته می شود.

گیاهان با جذب انرژی یاد شده و تبدیل آن به انواع پیچیده ای از مواد آلی منبع نهایی تمام مواد غذایی هستند.

گیاهان با گونه های متنوع در اشکال و ترکیب و ساختمان و رفتار فیزیولوژی متفاوت در تمامی سطح زمین گسترده اند و فقط در نواحی فوق العاده خشک یا فوق العاده سرد اثری از آنها دیده نمی شود .

عوامل و فاکتورهای مختلفی ممکن است با عث ضعف و نامرغوب شدن گیاهان شوند که از آن میان آبهای آلوده و خاک خسته یا نامتعادل می باشد. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و مطالعه سد اروک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و مطالعه سد اروک با word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و مطالعه سد اروک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب

چکیده
فصل اول – کلیات
1-1-    مقدمه
1-2-    اهداف و اهمیت موضوع
1-3-    مختصات جغرافیایی ساختگاه سد
1-4-    مشخصات فنی
1-5-    راههای دسترسی به سد
1-6-    بررسی آب و هوایی منطقه و محل پروژه
1-7-    مطالعات و بررسی های قبلی
1-8-    روش مطالعه
1-8-1- مطالعات زمین شناسی
1-8-2- مطالعات لیتپولوژیکی
1-8-3- مطالعات زمین شناسی ساختمانی
1-8-4- مطالعات ژئوتکنیکی
1-8-5- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی
فصل دوم – بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح
2-1- مقدمه
2-2- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن
2-3- سدهای خاکی
2-4- انواع سدهای خاکی
2-5- ساختگاه سد سنگهای کربناتی
2-5-1- سنگ آهک
2-5-2- بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک
2-5-3- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی
2-5-4- بررسی انحلال پذیری سنگ آهک
2-6- روش تحقیق
2-6-1- زمین شناسی
2-6-2- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر
2-6-3- طبقه بندی مهندسی توده سنگ
2-6-3-1- طبقه بندی RMR و Q
2-6-3-2- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )
2-6-4- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی
2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی
فصل سوم – زمین شناسی
3-1- مقدمه
3-2- زمین شناسی عمومی منطقه
3-2-1- ژئومورفولوژی
3-2-2- سنگ چینه شناسی
3-2-2-1- ژوراسیک
3-2-2-1-1- سازند کشف رود
3-2-2-1-2- سازند چمن بید
3-2-2-1-3- سازند مزدوران
3-2-2-2- کر تا سه
3-2-2-2-1- سازند شورجه
3-2-2-2-2- سازند تیرگان
3-2-2-2-3- سازند سرچشمه
3-2-2-2-4- سازند سنگانه
3-2-2-2-5- سازند آیتامیر
3-2-2-2-6- سازند آبدراز
3-2-2-7- سازند آبتلخ
3-2-2-2-8- سازند نیزار
3-2-2-2-9- سازند کلات
3-2-2-2-10- سازند نفته
3-2-3- پالئوژن
3-2-3-1- سازند پسته لیق
3-2-3-2- سازند چهل کمان
3-2-3-3- سازند خانگیران
3-2-3-4- نئوژن
3-2-4- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )
3-2-5- زمین ساخت منطقه ای
3-3- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد
3-3-1- ژئومورفولوژی محل سد
3-3-2- زمین ساخت محل سد
3-3-3- ناپیوستگی های تکیه گاه سد
3-3-3-1- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها
3-4- هیدروژئولوژی ساختگاه سد 
3-4-1- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی
3-4-2- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد
فصل چهار – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد
4-1- مقدمه
4-2- بررسی ویژگی های خاکها
4-3- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد
4-4- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی
4-4-1- آزمایش نفوذ پذیری لونران
4-4-2- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)
4-4-2-1- آزمایش با بارخیزان
4-4-2-2- آزمایش با بار ثابت
4-4-2-3- آزمایش با بار افتان
4-4-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری
4-4-3-1- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان
4-4-3-2- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت
4-4-3-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان
4-4-4- نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد
4-5- بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد
4-6- بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد
4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )
4-6-2- آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )
4-6-3- رابطه بین 
فصل پنجم – بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ
5-1- مقدمه
5-2- آزمایشات برجای مکانیک سنگ
5-3- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD
5-4- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ
5-4-1- مسیرهای هیدرولیکی سنگ
5-4-2- آزمایش فشار آب
5-4-3- آزمایش لوژان
5-4-3-1- روشهای مختلف تعیین عدد لوژان
5-4-3-2- حساسیت آزمایش لوژن
5-4-5- نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد
فصل ششم – بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی
6-1- مقدمه
6-2- بررسی های آزمایشگاهی
6-2-1- ویژگی های فیزیکی
6-2-1-1- تخلخل
6-2-1-2- میزان جذب آب
6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها
6-2-2- ویژگیهای مکانیکی
6-2-2-1- مقاومت فشاری تک محوری
6-2-2-1- زاویه اصطکاک داخلی
6-2-2-2-مقاومت چسبندگی
6-3- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر
4-6- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک
6-4-1- انواع مختلف طبقه بندی
6-4-1-1- طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR
6-4-1-2- طبقه بندی Q
6-4-1-3- طبقه بندی GST
فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات
7-1- نتیجه گیری
7-2- پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
 
چکیده :
یه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کیلومتری ارواک ، در طول جغرافیایی   و عرض جغرافیایی   بر روی رودخانه ارواک واقع می گردد . این سد یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 میلیون متر مکعب می باشد . هدف از ساخت این سد ، تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی اراضی پایین دست می باشد .
در این تحقیقات بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهای مارنی سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنری تشکیل می دهند . توده های سنگی محل سد براساس رده بندی های مهندسی Q ، RMR و GSI مورد ارزیابی قرار گرفته است براساس این رده بندی ها توده های سنگی محل سد ، در رده سنگهای مناسب قرار دارند . برای جلوگیری از هدر رفتن آب و بهسازی توده سنگی و پی آبرفتی و ساختگاه سد از نتایج آزمایشهای لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزیابی عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارواک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه موفقیت عملیات تزریق می باشد .

 
فصل اول : کلیات
1-1-    مقدمه
احداث سازه های بزرگ معمولاً بر روی زمین های صورت می گیرد که توان باربری کافی جهت آن سازه را داشته باشند ولی همیشه زمین مرغوب در محل احداث سازه وجود ندارد و بلکه خود انسان باید فکری جهت کیفیت زمین محل احداث سازه داشته باشد استفاده از راهکارهای بهسازی شرایط زمین و نحوه بهسازی آن مهمترین خواسته مهندسان طراح تبدیل شده است .
یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در ساختگاه سد ، وضعیت زیر پی می باشد . پی به مجموعه کف دره و تکیه گاهها که سد بر روی آن قرار می گیرد اطلاق می شود و چون سنگ پی ، سد ارواک از سنگهای آهکی و آهکی مارنی و ندرتاً مارن تشکیل شده ، لذا بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی این سنگها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .
تراوش در پی و تکیه گاههای سد رابطه مستقیم با نوع سازندهای زمین شناسی و میزان خلل و فرج موجود در آنها دارد . لذا یکی از پارامترهای بسیار مهم در سد سازی تعیین ساختگاه سد و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و همچنین عملکرد نیروهای تکنونیکی در منطقه امری ضروری بنظر می رسد . به همین دلیل پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی در ساختکاه سد مورد بررسی قرار گرفته است .
آزمایش لوژان نیز جهت تعین میزان نفوذ پذیری و پی و تکیه گاههای سد ، جهت بهسازی و ارتفاع کیفیت توده و ارائه راهکار مناسب جهت این امر صورت گرفته است . در پی آبرفتی نیز چون رسوبات آبرفتی در حدود 21 متر ضخامت دارند و سد بر روی پی آبرفتی قرار می گیرد . آگاهی از مشخصات این رسوبات ضروری است .
به این منظور آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده از گمانه ها و آزمایش نفوذ پذیری لفران در صحرا بر روی آنها انجام شده است . در ادامه بررسی تزریق پذیری در تکیه گاه چپ سد ارواک صورت گرفته و نتایج تزریق مورد ارزیابی قرار گرفته است . 
1-2-    اهداف و اهمیت موضوع
هدف اصلی طرح ، تأمین آب شرب شهر مشهد و آب مورد نیاز برای کشاورزی اراضی پایین دست سد می باشد . براساس برآورد انجام شده . 62/0 آب تنظیمی که معادل 97/18 میلیون متر مکعب است جهت آب شرب مشهد اختصاص می یابد. آبی که به شهر مشهد اختصاص یافته است به لحاظ توریستی بودن شهر مشهد و نیازهای فراوان این شهر به آب شرب حایز اهمیت فراوان می باشد . بقیه آب موجود در سد معادل 38/0 آب تنظیمی سالیانه جهت مصارف کشاورزی می باشد. از آنجا که در منطقه محل طرح و در اراضی پایین دست محل سد روستاهای ارواک ، فوشان ، پریشته ، دوله ، شیرین ، شوک و خوزستان با جمعیتی معادل 8674 نفر قرار دارند ، اجرای این طرح می توان اثرات سودمندی در منطقه داشته باشد . با توجه به اینکه شغل اصلی روستائیان منطقه کشاورزی است و در این منطقه حدود 2500 هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد اجرای این طرح باعث رونق بیشتر کشاورزی و مانع از مهاجرت روستائیان به شهر می گردد .
بطور کلی در این تحقیق اهداف زیر بررسی شده است :
1- بررسی وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه ، زمین شناسی مخزن ، زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد .
2- بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مغزه های سنگی بدست آمده از گمانه ها .
3- ارزیابی و تحلیل داده های بدست آمده حاصل از حفر گمانه های اکتشافی
4- تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی پی آبرفت
5- بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد
6- طبقه بندی مهندسی توده سنگهای آهکی و آهک مارنی ساختگاه سد
7- روشهای بهسازی ساختگاه سد
8- ارزیابی روند تزریق در گمانه های تزریق شده…
فهرست منابع فارسی :‌
1-    اجل لوئیان . ر ، محمدی . د ، 1380 ، معیارهای تجربی گسیختگی در سنگ ، انتشارات دانشجو همدان ، 205 صفحه .
2-    اجل لوئیان . ر ، 1382 ، رده بندی توده سنگ ، روش کاربردی در مهندسی عمران ، 182 صفحه .
3-    افشار حرب . ع ، 1373 ، زمین شناسی کپه داغ ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور ، شماره 11 ، 275 صفحه .
4-    اصانلو . م ، 1375 ، روشهای حفاری ، مرکز نشر صدا تهران ، 469 صفحه.
5-    توکلی . ب ، 1376 ، مبانی زمین شناسی مهندسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 240 صفحه .
6-    درویش زاده . ع ، زمین شناسی ایران ، 1380 ، انتشارات امیر کبیر تهران ، 901 صفحه .
7-    رحیمی . ح ، 1382 ، سدهای خاکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 671 صفحه.
8-    سدهای ایران ، 1372 ، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران .
9-    شرکت مهندسین مشاور آب پوی ، 1373 ، گزارش مرحله شناخت سد ارداک .
10-    طاحونی . ش ، 1381 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مکانیک خاک ، انتشارات پارس آئین تهران ، 831 صفحه .
11-    طاحونی . ش ، 1382 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مهندسی پی ) ، انتشارات پارس آئین تهران ، 992 صفحه .
12-    طاهری ، د ، 1379 ، بررسی اثر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی تزریق پذیری و طراحی پرده آب در سد کارون 3 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ترتبیت مدرس .
13-    علیزاده ، 1 ، 1367 ، اصول هیدرولوژی کاربردی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، 519 صفحه .
14-    فاروق حسینی . م ، 1379 ، درآمدی بر مکانیک سنگ ، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تهران ، 296 صفحه .
15-    فیهمی فر . سروش . ح ، هجیری آذر . م ، 1383 ، طبقه بندی پیشنهادی سنگها براساس شاخص رطوبت ، و زمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ، صفحه 523- 511 .
16-    فهیمی فر . ا ، سروش . ح ، 1380 ، آزمایشات مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها ، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک .
17-    وفائیان . م ، 1376 ، خواص مهندسی سنگها ، تئوریها و کاربردهای ارجایی ، 420 صفحه .
18-    هوک . ا ، 1381 ، مهندسی سنگ کاربردی ، ترجمه عبدالرضا طاهریان ، انتشارات دهخدا تهران ، 512 صفحه .
 
منابع لاتین :
1- Altug , S . , 1990 . Oymapinar Arch Dam , Turkey : foundation treatment in karstic Limestone and reservoir curtains . Inteernaional commission on large Dams ( ICOD ) , pp.193-212.Antalya,Turkey.
2- Alvarez , L.,1982. Characteristics of Plastic Concrete of the Diaphragm wall of convento Viejo Dam . ICOLD , Rio de Janeiro.
3-Anon,1979 . The description of rock masses for engineering purposes . Working parly Report . Quarterly Journal Engineering Geolag, 10 , pp.355-388.
4- Bell,F.G.,2000.Engineering Properties of Soils and Rocks .Blakwell science , London , Uk , pp .
5-Berberian , M.,King,G.C.P.,1981.Towards a paleogeoraphy and tectonic evolution of Iran . Canadian joural of Earth Sciences , Vol . 18 , No . 2 , pp.210-256.
6- Bieniawski , T., 1989 . Engineering rock mass classifications . Wiely , Interscience , New York .
7-Brown, E.T.,1981.Characterization Testing & monitoriong , Pergamon press Ltd,page.212.
8-Combcfort, H.,1968.Bodeninjektion stechnik . Baur Verlay Wies baden , Berlin,pp.543.
9-Deere , D.U.,Lambardi , G.,1985 . Grouting slurries – Thick or thin , Issue in Dam grouting , W.it . Barer , ed.,ASCE , New York , pp.156-164.
10-Deere, D.U.,Miller,R.P.,1996. Engineering classification and index properties for in tact rock , Tech , Rept No. Afwl , TR,65,116 Air force Weapons labs , Kirthland Airforce Base , New Mexico , page.308.
11-Ewert, F.k.,1992 . Evaluation and interpretation of water pressure tests . Proceeding of conference of Instiution of civil Engineers , grouting in the ground , Thomas Telford, London , pp.141-162.
12-Ewert, F.K.,1998b. Permeability, Groutability and Grouting of Rocks, Part 2: Permeability Testing by Means of Water Pressure Tests . Dam Engineering , Nol . VIII,Issue 2,pp.123-175.
13-Goodman , R.E.,1989 . Introduction to rock mechanics . John Wily , New York .
14-Hanjal,I.,Marton, J., Regele,Z.,1984.Construction of Diaphragm Walls . John Wiley and Sons .  USA .
15-Haw lee,c.,Farmer, J., 1993 . Fluid Flow in discontinuos rocks . Page.169.
16-Herak , M.,Stringfield , N .T.,1972 . karst . Elsevier publ.co., New York .
17-Hoek, E.,1994 . strength of rock and masses . ISRM News Journal , Val.2(2) , pp.4-
18-Hoek,E.,Marinos, P., Benissi , M.,1998 . Applicability of the Geologicl strength Index ( GSI ) Classification for very weak and sheared rock masses , The case of the Athens Schist Formation . Bull . Engg . Geol .Env . Val . 57(2) , pp.151-160
19-Houlsby , A.C.,1976 . Interpretation of the Lugeon water test . Vol . 4,pp.303-313.
20-Houlsby , A.C.,1977. Engineering of Grout curtains to standerd . ASCE Journal of Geotechnical Division , Vol . 103 ( G79 ) , pp.953-970.
21-Iqbal , H.K.,1998 . a Text book of Geotecnical Engineering . prrntice – Hall of India , New Dehli , pp.422.
22-Kasim , A.G.,Chu, M., Jensen , C.N., 1986. Field Correlatin of cone and standard penetrion Tests . Journal of Geotechnical Engineering , ASCE, Vol . 112,No.3,pp.368-372.
23-Krizek,R., Michel , D., Helal , M., Borden , R.,1992 . Engineering Properties of Acrlate Polymer Grout . Grouting , Soil Improvement and Geosynthetics . Geoteechical Special Publication , No.30 , New York : ASCE , pp.712-724.
24-Krizck , R.J., Schwarz , L.G.,Peppr , S.F., 1993. Bleed rheology of cement grouts . conference of Grouting in Rock and Concrete, Balkema , pp.56-64.
25-Kutzner , C.,1985 . Conideration on rock permeability and Grouting criteria. 15 th ICOLD , Q58, pp.315-328.
26-Kutzner , C.,1988.Grouting theory and practice . Elsevier,pp.250
27-Lashkaripour , G.R,Ghafoori,M.,2002 . The engineering geology of the Tabarak Abad Dam . Engineering Geology , Vol . 66 (3-
4),pp.233-239.
28-Lugcon , M., 1933 . Barrages at Geology , Dunod , Paris .
29-Miyakawa , k., Tanaka,k., 2000. Detection of hydraulic pathwas in Fractured Rock Masses and Estimation of conductivity by a Newly Developed Tv Equipped Flowmetter . Engineering Geology , Vol . 56, No . 1-2 , pp.19.
30-Palmestrom , A.,1982 . The Nolumetric Joint count – a useful and simple measure of the degree of rock jointing , Proc 4 th Int , cong . IAEG , New Dehli,pp.221-228.
31-Peck,R.B.,Hausen, W.E. , Thornburn , T.H.,1974. Fofoandation Engineering . John Wiley , Sesond Edition , chapter 22 , pp.512.
32-Pettijohn,F.J.,1975 . Sedimentary Rocks . 3 rd edition , Harper and Row , New York .
33-Priest.S.D.,1993.Discontinuity analysis for rock engineering . page.473.
34-Randolph . Alan F.,1960 . Plastics Englineering Hand book .3d ed . New York : The socicty of the plastics Industry : New York ; Reinhold Publishing ; London : chpman and Hall , Ltd .
35-Robertson,P.k.,Campanella,R.G.,1983.Interpretation of Cone Penetration Tests.Part I:Canadian Geotechnical Journal,Vol.20,No.4,pp.718-733.
36- Romanov,D.,Gabrovsek,F.,Dreybrodt,W.,2003.Dam Sites in Soluble rocks a model of increasing Leakage by dissolutional Widening of fractures beneath adam.Engineering Geology,Vol.70,pp.17-35.
37- Rzhevsky,V.,Novik,G.,1971.The Physics of Rocks.Mir Pubishers.
38- Schmertmann,J.H.,Henry,J.F.,1992.A Design Theory for Compaction Grouting .In Grouting Soil Improvement and Geosynthetics,edited by R.H.Borden.ASCE,Geotechnical Special Publication,No.30,Reston,VA:ASCE,pp.215-228.
40- Soderberg,A.D.,1979,Expect the Unexpected foundation for dams in karst,Bull Assoc.Engineering Geology ,Vol.VVl,No.3,pp.409-426.
41- Tugrul,A.,1998.The application of rock mass classification system to underground excavation in weak Limestone,Ataturk dam,Turkey. Journal of engineering geology,pp.337-345.
42- Turkmen,S.,Ozguler,E.,taga,H.,Karaogullarindan, T.,2002.Seepage problems in the karstic limestone foundation of the kaleclk Dam ( South Turkey ) . Engineering Geology , Vol . 63 , pp.247-257.
43-Uromeihy , A.,2000 . The Lar Dam ; an example of infrastructural development in a gcologically active karstic region . Journal of Asian Earth Scienes , Vol . 18,pp.25-31.
44-Xu, R.,Yan, F.,2004. karst geology and engineering treatment in the Geheyan project on the Qingjiang River , China . Engineering Geology , Vol . 76 , pp.155-164.
45- Yang, C.P.,2004 . Estimating Cement take and grout efficiency on Foundation improvement for Li – Yu – Tan dam . Engineering Geology , Vol . 75 , pp.1-14.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز با word :

تحقیق در مورد موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز

مقدمه:
شهرستان نطنز یکی از مناطق تاریخی و مهم استان اصفهان است ، بطور کلی این شهرستان که در مجاورت کویر قرار دارد بواسطه ارتفاع زیاد و دارا بودن مناطق کوهستانی سر سبز دارای مناطق کوهستانی سر سبز دارای مناطقی با آب و هوایی است که شباهت چندانی با کویر ندارد و دارای 3 نوع آب و هوای کوهستانی بیابانی و نیمه بیابانی است. شهر نطنز دارای آب و هوایی معتدل و فرح بخش می باشد که به دلیل وجود باغات متعدد و فضای سبز به باغ شهر معروف است.
از مناطق دیدنی و آثار تاریخی با ارزش و طبیعت زیبایی برخوردار است. وجود روستای تاریخی و با اهمیت ابیانه در این منطقه به همراه چندین مسجد تاریخی و مهم با مهاری جالب و دیدنی نطنز را به لحاظ گردشگری در ردیف مناطق معروف استان قرار داده است.
شغل مردمان نطنز کشاورزی و دام داری است. در شهرستان نطنز صنایع دستی متنوعی تولید می شود که مهم ترین آنها فرش بافی ، سفالگری ، کارگاه چینی و سرامیک سازی ، ریسندگی و بافندگی و چاروق دوزی می باشد . قالی بافی از دیر باز در این ناحیه رواج داشته و قالی های نطنز اکثراً دارای طرح کاشان و نقش های لچک ، ترنج ، بادامی ، شاه عباسی ، افشان ، شاخه شکسته شکارگاهی ، اژدری و سلیمی هستند. به همین منظور چند سالی است که یک شرکت فرش در شهر نطنز تاسیس شده و قالی های صادراتی قابل توجهی عرضه می دارد.
با توجه به آثار بدست آمده و کوره های ذوب فلز مکشوفه پیشینه تاریخی این شهرستان را از هزاره چهارم قبل از میلاد (6000 ساله) تایید می نماید. این منطقه در ادوار دور به نطین و نطن (به معنی جای خوش آب و هوا به زبان پهلوی قدیم) مشهور بوده که بمرور زمان تغییر یافته است.
این شهرستان به لحاظ قدمت تاریخی دارای بیش از 300 آثار تاریخی است و جای جای آن چه در قسمت کوهپایه ای و چه در قسمت کویری جاذبه های گردشگری طبیعی فراوانی دارد.
تعدادی از آثار تاریخی معروف و بنام این شهرستان که بیش از 300 آثار تاریخی دارد عبارتند از :
روستای تاریخی ابیانه که تماماً به ثبت آثار ملی رسیده در شرق ثبت سازمان بین المللی یونسکو میباشد. قلعه های باستانی کوهان نطنز , هنجن ، طرق ریال سردهن ، مجموعه تاریخی افوشته شامل شربت خانه ، سردرب خانقاه ، حمام افوشته ، آتشکده مطنز متعلق به دوره ساسانیان ، گنبدبار ، که سنبل نطنز نام گرفته و متعلق به دوره صفویه است.
مساجد باستانی چهار سوگاه ، یوسمان اریسمان ، خالدآباد ، فریزهند ، حاجی سید قاسم نطنز ، مسجد جامع برزرود ، مسجد پنجه علی ابیانه ، مسجد دروازه ابیانه ، مسجد موچه فارح ، مسجد پرزله ابیانه ، مسجد کوچه میر ، مسجد جمعه نطنز ، مسجد جامع سرشک ، خانه های قدیمی و حسینینه های مرکزی نطنز ، علیا ، افوشته ، سرشک و بقای متبرکه امامزادگان که در هر روستایی نشانگر ارادت مردم آن روستا به خاندان اهل بیت می باشد.

صنایع و معادن
صنایع ماشینی نطنز عبارتند از : کارخانه چینی و سرامیک ، کارخانه های ریسندگی و بافندگی . در شهرستان نطنز معادن مس ، سرب ، ذغال سنگ ، سنگ مرمر ، سنگ ساختمانی ، آهک ، گچ ، نمک و نقره وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word :

دانلود اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و گیاهان با word

جغرافی :

استرالیا ششمین کشور بزرگ جهان پس از روسیه کانادا چین ایالات متحده و برزیل است . این سرزمین 50 درصد بزرگتر از اروپاست اما تراکم جمعیتش کمترین درصد جهان را دارد .استرالیا تنها کشوری است که یک قاره کامل را پوشش میدهد از لحاظ عجیب و غریب بودن آب و هوا وجود حیوانات دیدنی گونه های مختلف و محیط زیست مقام 14 را در کشورهای مختلف داراست . مرکز این سرزمین پست و اطراف آن مرتفع است . در قسمت پست مرکزی دریاچه ای به نام دریاچه تورنس قرار دارد و در ساحل شرقی آن سلسله جبالی قرار دارد که ان را سلسله جبال آلپ می نامند . گفتنی است بلندترین قله آن 3241 متر ارتفاع دارد . آب و هوای استرالیا نواحی بسیار حاصلخیزی دارد که نقش موثری در تغذیه دنیا را داراست . قسمت مرکزی ان خشک و سوزان و قسمت شرق و جنوب شرقی مرطوب و معتدل است . استرالیایی ها بیش از 3000 ساعت در سال آفتاب می بینند . محصول استرالیا نیشکر پنبه غلات گوشت گاو پشم گوسفند و گوشت شتر مرغ است . رودخانه های مهم ان دارلینگ و مورای است که به یکدیگر متصل شده اند مساحت این کشور 7,686,750 کیلومتر مربع است . می توان شهرهای بزرگ آن را ملبورن سیدنی آدلایدپرت بندرداروین و پریسبان نام برد . یولورو یک تخته سنگی به بلندی 3/6 و به عرض 2 و به قطر 9/4 کیلومتر می باشد که یکی از زیباترین و منحصربه فردترین سنگ های استرالیا و جهان است . این سنگ بر اثر تابش خورشید تغییر رنگ می دهد یعنی رنگ آن در سحرگاه با هنگام ظهر متفاوت است . استرالیا سواحل بسیاری دارد و در سواحل آن سنگ های تزیینی بسیار زیبایی یافت می شود که بسیار ارزشمندند . برای مثال در استرالیا جنوبی در کوبرپدی سنگ های تزیینی به وفور یافت می شود . علاوه بر سنگ هاس تزیینی با ارزش در استرالیا طلا نیز یافت می شود . کالگورلی در استرالیای غربی معدنی از طلاست . در واقع استرالیا بزرگترین تولید کننده طلا در جهان می باشد . در ضمن بلند ترین راه آهن جهان واقع در تقاطع نالاربورپلین ات که از نارینا در استرالیای غربی تا نزدیک واتسون در استرالیای جنوبی کشیده شده است .یولورو یک تخته سنگی به بلندی 3/6 و به عرض 2 و به قطر 9/4 کیلومتر می باشد که یکی از زیباترین و منحصربه فردترین سنگ های استرالیا و جهان است . این سنگ بر اثر تابش خورشید تغییر رنگ می دهد یعنی رنگ آن در سحرگاه با هنگام ظهر متفاوت است . استرالیا سواحل بسیاری دارد و در سواحل آن سنگ های تزیینی بسیار زیبایی یافت می شود که بسیار ارزشمندند . برای مثال در استرالیا جنوبی در کوبرپدی سنگ های تزیینی به وفور یافت می شود . علاوه بر سنگ هاس تزیینی با ارزش در استرالیا طلا نیز یافت می شود . کالگورلی در استرالیای غربی معدنی از طلاست . در واقع استرالیا بزرگترین تولید کننده طلا در جهان می باشد . در ضمن بلند تری

ن راه آهن جهان واقع در تقاطع نالاربورپلین است که از نارینا در استرالیای غربی تا نزدیک واتسون در استرالیای جنوبی کشیده شده است . در استرالیا جاده ها وبزرگراه های طویلی نیز وجود دارد . برای مثال ایردرکایگانا در استرالیای غربی بلندترین بزرگراه در استرالیاست که 150 کیلومتر طول دارد . در ضمن یکی از جاده های طولانی که از پرت تا آدلاید کشیده شده 2700 کیلومتر طول دارد که همه این جاده ها اتوموبیل روست .

محیط زیست و کشاورزی :

بلندترین حصارهای جهان در استرالیا قرار دارد . حصار دینگو در مرکز کویین لند حدود 5531 کیلومتر طول و 1/8 متر ارتفاع دارد . این حصار در دورتادور مراتع گوسفندان و شترمرغ ها ساخته شده است تا از دسترس حمله انواع حیوانات وحشی به دور باشند . در این کشور بیش از 140 میلیون راس گوسفند در مراتع و مزارع وجود دارد . پشم گوسفند استرالیایی از لحاظ کیفیت و کمیت در جهان اهمیت خاصی دارد و یک منبع صادراتی و اقتصادی برای این کشور محسوب می شود . به این ترتیب می توان افزود که استرالیا بزرگترین صادرکننده پشم در جهان است . این سرزمین از لحاظ دام بسیار غنی است و بیش از 24 میلیون راس گاو دارد که در بخش صادرات پوست و گوشت گاو نیز جزو بزرگترین صادرکنندگان در دنیا می باشد . این سرزمین حاصلخیز بیش از 25000 گونه گیاهی دارد که از آن ها برای مصارف خوراکی و دارویی استفاده می شود و این در حالی است که در سراسر اروپا تنها 17000 گونه گیاهی وجود دارد . استرالیا از لحاظ زراعت و کشاورزی جهان مقام اول را داراست .

کانگورو یک حیوان منحصر به فرد است که فقط در استرالیا زندگی میکند و زیستگاه اصلی آن در استرالیاست . برآورد شده که بیش از 40 میلیون کانگورو در این سرزمین یافت میشود . شترمرغ نیز یکی دیگر از گونه های جانوری استرالیاست که از گوشت پر و تخم آن استفاده می شود . کوالا نیز حیوان دیگر جالبی است که فقط در استرالیا یافت می شود .

در این سرزمین جنگل های وسیعی دیده میشود که سبب خوش آب و وهوایی و تنوع گیاهی و جانوری شده است . به طور کلی در این قاره عجیب غریب ترین حیوانات و گیاهان دیده می شود .

اقتصاد استرالیا :

استرالیا دارای اقتصاد بسیار شکوفا در سال های اخیر در دنیا بوده است . سرعت رشد اقتصادی بسیار بالا نرخ بهره پایین از جمله مسایل قابل توجه در این کشور بوده است . استرالیا دارای سطح استاندارد زندگی بسیار بالایی است . سرمایه گذاری های بسیاری در بخش های زیر بنایی مانند آموزش سلامتی و حمل و نقل کرده است . واحد پول استرالیا دلار می باشد که در حال حاضر هر دلار آن معادل 680 تومان است .

استرالیا دارای یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان است که نرخ سرمایه گذاری در این کشور را افزایش داده است . طبیعت تماشایی استرالیا محیط چند میلتی مردمی مهربان و ترکیب اب و هوا و نحوه زندگی آن را به یکی از بهترین مکان های توریستی دنیا تبدیل کرده است . کیفیت زندگی ساکنین استرالیا بهترین در دنیا است . محیط تمیز سرویس های بهداشتی هزینه های پایین زندگی و آموزش آن را به یک محیط جذاب برای زندگی تبدیل کرده است . شهر ملبورن استرالیا به عنوان بهترین شهر دنیا در سال های 2002 ـ 2003 ـ 2004 انتخاب شده است و شهرهای دیگر ان هم جز 10 شهر برتر دنیا هستند

علایق و فرهنگ مردم استرالیا :

مردم استرالیا علاقه زیادی به ورزش دارند . از 19 میلیون استرالیایی 7 میلیون نفر به ورزش های مختلف حرفه ای مشغول هستند که تعداد کمی نیست . البته در استرالیا بیش از 120 ملیت وجود دارد : زیرا یک کشور مهاجر نشین است . استرالیایی ها به برگزاری جشن ها علاقه زیادی دارند . آنان همه جشن های ملیتی مختلف را در کشورشان برگزار میکنند . در ضمن زبان اصلی آنان انگلیسی است . مرمان استرالیا بسیار خوشگذران هستند . آنان ایام تعطیل خود را به دشت و مراتع و سواحل دریا میروند و غذای خود را در انجا میل می کنند . مردمان استرالیا به روزنامه و مجله خوانی علاقه زیادی دارند و بیش از 1200 عنوان مجله در کشور استرالیا به چاپ می رسد .

رخداد های مهم :

اول ژانویه 1901 تقریبا مستقل و دارای پرچم شد . در سال 1903 برای اولین بار زنان در استرالیا توانستند در انتخابات پارلمانی رای دهند . در اگوست 1914 وارد جنگ جهانی اول شد . در نوامبر 1918 پایان جنگ جهانی اول اعلام شد . در سال 1931 برآورد شد یک سوم استرالیایی ها کارگر هستند . در 1932 پل بندری سیدنی افتتاح شد . 1939 رابرت منزی نخست وزیر وقت جنگ با آلمان را اعلام کرد . 1942 پیوستن به نیروهای امریکایی . در سال 1945 پایان جنگ جهانی دوم . 1948 ورود به صنعت اتوموبیل سازی . 1956 برگزاری بازی های المپیک در ملبورن . 1963 بومیان استرالیا حقوق عادی پیدا کردند . 1998 جمعیت 19 میلیون نفر . 1999 رای رفراندم به حکومت جمهوری . 2000 بازی های المپیک سیدنی . 2001 جشن صدسالگی استقلال .

درخت رکوع :

در جنگلی در نزدیکی شهر سیدنی درختی یافت شده است که انسانی را در حال رکوع برای بیننده تداعی می کند نکته جالب تر اینکه این درخت روبه کعبه رکوع می کند .

مطالب برگرفته از سایت دروازه طلائی استرالیا

استرالیا، سرزمین کانگوروها

استرلیا ششمین كشور بزرگ جهان است. این سرزمین درصد بزرگتر از اورپاست، اما تراكم جمعیتش كمترین درصد را در جهان دارد؛ یعنی این طور برآورد شده كه در استرالیا در هر یك كیلومتر مربع دو انسان زندگی می‌كنند.

استرالیا، سرزمین كانگوروها

درباره یك قاره، به عنوان یك كشور عظیم، صحبت می‌كنیم. در واقع این كشور بزرگترین جزیره اقیانوسیه در اقیانوس كبیر محسوب می‌شود. بله، می‌خواهیم در مورد استرالیا مطالبی شنیدنی و خواندنی ارائه دهیم. این سرزمین پهناور به طور ناگهانی در سالهای اخیر راه ترقی و پیشرفت را طی كرده است. البته در این كشور مدرن، هنوز انسانهایی هستند كه به روش انسانهای عصر حجر زندگی می‌كنند. در واقع آنان ساكنان اصلی و اولیه استرالیا هستند و مردم حاضر در استرالیا همه مهاجرند و از كشورهای گوناگون به آنجا نقل مكان كرده اند. در ذیل به توصیف این كشور عظیم، اما كم جمعیت می‌پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word :

دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word

مقدمه

« شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است .

این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود . ( حبیبی ، 231 )

در روند پویایی فیزیکی شهر ، سیمای ظاهری محله های شهر جدید به شدت و سرعت تغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک قدیمی به تدریج توسط بافت شبکه ای ، خیابان های هندسی و سلسله مراتبی و تناسب عرصه و اعیان با ضوابط وملاک های ویژه جایگزین می شود . اصولاً بافت قدیمی و فرسوده ، بافتی است که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است . اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشد و آن گونه که می بایست جوابگوی نیاز ساکنین خود نمی باشد . ( حبیبی و دیگران ، 1386 ، 16 )

این گونه بافت ها بدون طرح و نقشه قبلی شکل گرفته و تغییر و تحول یافته و توان جوابگویی به نیازهای زندگی امروزین را ندارد . معابر این گونه بافت ها با توجه به مقیاس انسان و ( احیاناً چهار پایان برای حمل بار ) شکل گرفته اند و تحمیل شدن ماشین ، که جزء لاینفک زندگی امروزه می باشد ، سبب شکل گیری تعارض های اساسی گشته است . علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین به محل سکونت خود ، شبکه معابر این بافت ها امکان دسترسی خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله ، آتش نشانی ، اورژانس و …….. را بسیار سخت می سازد . (حبیبی و دیگران ، 1386 ، 17 )

دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات فایل

1 – 1 طرح مسأله ………………………………………………………………………………………………….. 2

1 – 2 اهمیت و ضرورت فایل …………………………………………………………………………………… 4

1 – 3 پیشینه فایل………………………………………………………………………………………………….. 6

1 – 4 سؤالات فایل ……………………………………………………………………………………………….11

1 – 5 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… 12

1 – 6 اهداف فایل ………………………………………………………………………………………………. 12

1 – 7 روش فایل …………………………………………………………………………………………………13

1 – 8 قلمرو فایل ……………………………………………………………………………………………….. 13

1 – 9 تنگناها و محدودیتهای فایل ……………………………………………………………………………… 14

فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم و مبانی نظری فایل

2 – 1 تعریف شهر ………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 2 برنامه ………………………………………………………………………………………………………. 17

2 – 3 برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………….. 17

2 – 3 – 1 انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………..18

2-3-1- 1 برنامه ریزی از نظر مدت اجرا ……………………………………………………………………… 18

2-3-1-2 برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی ………………………………………………………….. 19

2-3-1-3 برنامه ریزی در ابعاد فضایی…………………………………………………………………………. 19

2-3-1-4 برنامه ریزی از نظر هدف ……………………………………………………………………………. 20

2-4 بافت شهری ………………………………………………………………………………………………….. 21

2-5 شبکه دسترسی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-5-1 سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد ………………………………………….. 22

2-5-2 سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد ………………………………………………. 23

2-5-3 تعاریف سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت …………………………………………. 23

2 – 6 سیستم های ارتباط شبکه ارتباطی ………………………………………………………………………… 24

2-6-1 سیستم شعاعی …………………………………………………………………………………………….. 24

2-6-2 سیستم شطرنجی …………………………………………………………………………………………… 24

2-6-3 سیستم حلقوی ……………………………………………………………………………………………… 25

2-7 واژه فرسایش و فرسودگی ………………………………………………………………………………….. 25

2-8 بافت فرسوده شهری و ویژگی های عمومی آن ……………………………………………………………. 28

2-8-1 معیارهای اساسی شناسایی و تشخیص بافتهای فرسوده شهری ………………………………………… 28

2-8-2 بافت فرسوده شهری از منظر شهرسازی ……………………………………………………………….. 28

2-8-3 بافت فرسوده از دیدگاه طرح جامع فرمانفرمایان………………………………………………………… 29

2-8-4 بافتهای فرسوده شهری از نظر وزارت مسکن و شهرسازی ………………………………………….. 30

2-9 انواع بافت های فرسوده ……………………………………………………………………………………… 31

2-9-1 بافت های دارای میراث شهری ………………………………………………………………………….. 31

2-9-2 بافت های شهری ( فاقد میراث شهری ) ………………………………………………………………… 31

2-9-3 بافت های حاشیه ای ( سکونتگاه های غیر رسمی ) ……………………………………………………. 31

2-10 انواع مداخله ………………………………………………………………………………………………… 32

2-10-1 بهسازی ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-10-2 نوسازی ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-10-3 بازسازی………………………………………………………………………………………………….. 33

2-10-4 ساماندهی ………………………………………………………………………………………………… 33

2-11 انواع مداخله در بافت های کهن شهری …………………………………………………………………… 35

2-11-1 مداخله نوگرایانه ………………………………………………………………………………………… 35

2-11-2 مداخله فرهنگ گرایانه …………………………………………………………………………………. 36

2-11-3 مداخله فرانوگرایانه …………………………………………………………………………………….. 36

2-11-4 مداخله مردم گرایانه ………………………………………………………………………………………36

2-12 روند بهسازی و نوسازی شهرهای ایران قبل از انقلاب …………………………………………………. 37

2-12-1 اولین اقدامات بهسازی و نوسازی شهرهای ایران پیش از سال 1300 ( خورشیدی ) و تأثیر آن بر کالبد و فضاهای شهری …………………………………………………………………………………………………. 37

2-12-2 سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول ( 1320-1300 )………………………………………… 38

2-12-3 سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی ( 1357 – 1320 ) ………………………………….. 39

2-12-3-1 برنامه اول عمرانی ( 1334-1327) ……………………………………………………………… 40

2-12-3-2 برنامه دوم عمرانی ( 1341-1334) ………………………………………………………………. 40

2-12-3-3 برنامه سوم عمرانی ( 1346-1341) ……………………………………………………………… 40

2-12-3-4 برنامه چهارم عمرانی ( 1351-1352) …………………………………………………………… 40

2-12-3-5 برنامه پنجم عمرانی ( 1356-1352) ……………………………………………………………… 41

2-13 برنامه های عمرانی بعد از انقلاب در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده……………….. 41

2-13-1 برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1372 – 1368 ) …………………….. 41

2-13-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1377-1373 ) ……………………….. 42

2-13-3 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1383-1379) ……………………….. 42

2-13-4 برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور(1388-1384)( برنامه ملاک عمل فعلی)………………………………………………………………………………………………………………….42

فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه و شهر نقده

3-1 بررسی موقعیت طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی استان آذربایجان غربی ………………………………….. 45

3-1-1 وضعیت طبیعی استان ……………………………………………………………………………………. 45

3-1-1موقع ریاضی و نسبی استان………………………………………………………………………………. 45

3-1-1-2 اقلیم استان ………………………………………………………………………………………………. 45

3-1-1-3 وضعیت ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی استان……………………………………………………. 46

3-1-2 وضعیت اقتصادی استان ………………………………………………………………………………….. 46

3-1-3 وضعیت اجتماعی و جمعیتی و بوم شناختی …………………………………………………………….. 47

3-2 بررسی موقعیت طبیعی – اجتماعی و اقتصادی شهرستان نقده …………………………………………… 50

3-2-1 موقعیت ریاضی و نسبی نقده ……………………………………………………………………………. 50

3-2-2 زمین شناسی منطقه نقده ………………………………………………………………………………….. 52

3-2-3 مشخصات کلی اقلیم……………………………………………………………………………………….. 54

3-2-3 -1 بارش ……………………………………………………………………………………………………54

3-2-3-2 دما…………………………………………………………………………………………………………55

3-2-3-3 نم نسبی………………………………………………………………………………………………….. 55

3-3 سوابق تاریخی………………………………………………………………………………………………….56

3-3-1 نقده در گذر تاریخ…………………………………………………………………………………………..56

3-3-2 وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………57

3-3-3 نقده در مسیر پویایی و تکامل شهری………………………………………………………………………58

3-3-4 نشانه های شهری……………………………………………………………………………………………59

3-4 تحولات جمعیتی و توسعه شهری……………………………………………………………………………..59

3-4-1 تحولات جمعیتی……………………………………………………………………………………………..59

3-4-2 ویژگی های اشتغال نقده…………………………………………………………………………………….61

فصل چهارم : بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده (تأکید بر خیابانها و راههای دسترسی)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….63

4-1 محدوده بافت کل شهر نقده …………………………………………………………………………………… 64

4-2 بررسی حمل و نقل و پایانه شهر نقده……………………………………………………………………….. 66

4-3 تعیین محدوده بافت فرسوده شهر نقده ………………………………………………………………………..66

4-4 عوامل سازمان دهنده سیمای شهر…………………………………………………………………………….69

4-5 کیفیت کالبدی شهر نقده………………………………………………………………………………………..70

4-5-1 بررسی مصالح ساختمانی در سطح کلیه ابنیه حوزه بافت های فرسوده شهر نقده……………………. 70

4-5-2 بررسی مصالح کل ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………………. 73

4-5-3 بررسی مصالح ساختمانی ابنیه زیر حوزه B بافتهای فرسوده شهر نقده……………………………….. 74

4-5-4 بررسی مصالح ساختمانی کل ابنیه زیر حوزه نفوذ C بافتهای فرسوده شهر نقده……………………… 76

4-5-2 بررسی دانه بندی قطعات در سطح کل ابنیه بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………….77

4-5-2-1 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………….. 79

4-5-2-2 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………………80

4-5-2-3 بررسی وضع دانه بندی کلیه ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………. 82

4-5-3 بررسی قدمت ابنیه کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………………………….. 83

4-5-3-1 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده…………………………………………. 84

4-5-3-2 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………………….85

4-5-3-3 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………..86

4-5-4 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………86

4-5-4-1 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده…………………… 88

4-5-4-2 بررسی کیفیت ابینه به لحاظ پایداری زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………… 89

4-5-4-3 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………….90

4-5-5 بررسی تعداد طبقات ابنیه در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………….90

4-5-5-1 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………………91

4-5-5-2 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیرحوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………..92

4-5-5-3 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………………… 93

4-6 بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………….93

4-6 -1 محدوده A ………………………………………………………………………………………………. 94

4-6-2 محدوده B ………………………………………………………………………………………………… 94

4-6-3 محدوده C…………………………………………………………………………………………………. 95

4-7 بررسی خیابان ها و راه های دسترسی……………………………………………………………………..100

4-7-1 خیابانها و گذرگاه ها ……………………………………………………………………………………..100

4-7-1-1 محورهای فعالیتی…………………………………………………………………………………….. 100

4-7-1-2 محورهای حرکتی و ترافیکی………………………………………………………………………….100

4-7-1-3 گره های فعالیتی………………………………………………………………………………………..101

4-7-1-4 گره های حرکتی………………………………………………………………………………………..101

4-7-1-5 بررسی کوچه های محدوده های فرسوده…………………………………………………………102
4-7-1-6 پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………… 103

4-8 شکل شهر نقده………………………………………………………………………………………………. 103

4-9 شبکه عبور و مرور موجود و پیشنهادی…………………………………………………………………..103

4-10 سلسله مراتب شبکه دسترسی نقده………………………………………………………………………….106

4-10-1 خیابانهای پیرامونی شهر در طول زمان دارای خیابانهای عریض شده اند……………………………106

4-10-2 خیابانهای مرتبط با مرکز نقده که معمولاً عرضی حدود 20 متر دارند……………………………… 106

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ها ، راهکارها و پیشنهادها

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….115

5-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….117

5-3 پیشنهادها و راهکارها……………………………………………………………………………………….120

دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………123

چکیده انگلیسی

دانلود تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده با word
فهرست شکل ها

4 – 1 شکل بهسازی ساختمان شهرداری نقده در محدوده A …………………………………………………. 94

4 – 2 شکل با زمینه ، تضاد در نوع و فرم شکل گیری کالبدی آن در محدوده B. …………………………. 95

4 – 3 شکل نوسازی مسجد اهل تسنن محدوده C ……………………………………………………………… 96

4- 4 شكل احداث خیابان جدید در محدوده C …………………………………………………………………… 97

4 – 5 شكل نوسازی فلكه وحدت در محدوده C ………………………………………………………………… 98

4 – 6 شكل كاربری فرهنگی در محدوده C ……………………………………………………………………. 99

4 – 7 شكل كوچه های فرسوده و قدیمی در محدوده C……………………………………………………….. 102

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان با word :

استان اصفهان یكی ازتقسیمات كشوری جمهوری اسلامی ایران است.ازشمال به استان تهران دریاچه نمك و واستان كهگیلویه وبویراحمد و از مغرب به استان لرستان استان خوزستان واستان چهارمحال وبختیاری محدوداست.مسافت آن 105263 كیلومتر مربع است.استان اصفهان 17 شهرستان و51 شهر است.جمعیت آن درسرشماری سال 1370 شمسی 3682444 نفربوده است.مركزاین استان شهراصفهان است.

شهرستانهای استان اصفهان :اردستان،اصفهان،برخوارومیمه،خمینی شهر، خوانسار،سمیرم، شهرضا، فریدون، فریدونشهر، فلاورجان، كاشان،گلپایگان،‍ لنجان، مباركه، نایین، نجف آباد، نطنز.

شهرهای مهم استان اصفهان:اردستان،اصفهان،پولادشهر،خمینی شهر {سده}،خوانسار، خوراسكان، داران،زرین شهر، فریدون شهر، فلاورجان، كاشان، گلپایگان، مباركه، نایین، نجف آباد، نطنز.

اصفهان سرزمینی است درمركزایران كه درحدود105263 كیلومترمربع مساحت دارد.ازشمال به استانهای مركزی،تهران وسمنان،ازمشرق به استانهای خراسان ویزد،ازجنوب به استانهای چهارمحال وبختیاری،خوزستان،

و لرستان محدوداست.

سرزمین

اصفهان سرزمینی پهناور است كه میان دامنه های شرقی زاگرس ورشته كوههای زاگرس از كردستان آغاز می شود

و به طول 1350 كیلومتر تاشمال تنگه هرمز ادامه دارد. رشته كوههای مركزی ایران ازمشرق دشت رزن،در شمال شرقی همدان،آغاز می شود وتاهامون جازموریان درجنوب شرقی ایران كشیده شده است.

اصفهان ازچهار ناحیه كوهستانی ویك ناحیه جلگه ای تشكیل شده است.ناحیه كوهستانی غربی،شهرستان فریدون وناحیه كوهستانی شرقی وشمال شرقی شهرستان نطنز را در بر می گیرد.

ناحیه كوهستانی شرقی،با دو رشته كوه،شهرستان اردستان رادر مغرب از زاینده رود،ودر مشرق ازدشت كویر جدا میكند.ناحیه كوهستانی جنوبی اصفهان،شهرستان سمیرم را در بر می گیرد.مهمترین كوههای اصفهان عبارتند از:شاهان كوه به ارتفاع 4040 متر،سارشنان به ارتفاع 3330 متر،وصفه به ارتفاع 2240 متر.

قسمت جلگه ایی اصفهان،كه از آبرفت زاینده رود پدید آمده است،با شیب ملایمی به باتلاق گاوخونی در جنوب شرقی شهر اصفهان می رسد.رودهای مهم اصفهان عبارتند از : زاینده رود ورود مرغاب . زاینده رود،كه دراز ترین وپرآبترین روداصفهان وفلات مركزی ایران است، از كوههای زردكوه بختیاری در 70 كیلومتری مغرب شهركرد ،سرچشمه می گیرد.زرد كوه بخشی از رشته كوههای زاگرس است كه به سبب داشتن لایه های آهكی زرد به این نام معروف شده است .طول زاینده رود درحدود 360 كیلومتر است. این رود از به هم پیوستن چشمه های كوچك وبزرگ بسیار تشكیل می شود كه معروف ترین آنها چشمه جانان وچهل چشمه است.مهمترین سرچشمه آن برفهای كوهرنگ است وآب آن در فصلهای گرم

سال نیز پیوسته جاری است.عرض زاینده رود در همه جا یكسان نیست. درقسمت بالای رود، عرض آن درحدود 10 متر است ودر قسمت وسط، در حدود پل زمانخان، در نزدیكی شهر كرد، به 25 متر می رسد. پهنای زاینده رود در نزدیكی اصفهان حدود 800 متر است. زاینده رود پس از آبیاری كشتزارهای بسیار، سرانجام،در140 كیلومتری جنوب شرقی اصفهان به باتلاق گاوخونی می ریزد.

استان اصفهان یكی ازتقسیمات كشوری جمهوری اسلامی ایران است.ازشمال به استان تهران دریاچه نمك و واستان كهگیلویه وبویراحمد و از مغرب به استان لرستان استان خوزستان واستان چهارمحال وبختیاری محدوداست.مسافت آن 105263 كیلومتر مربع است.استان اصفهان 17 شهرستان و51 شهر است.جمعیت آن درسرشماری سال 1370 شمسی 3682444 نفربوده است.مركزاین استان شهراصفهان است.شهرستانهای استان اصفهان :اردستان،اصفهان،برخوارومیمه،خمینی شهر، خوانسار،سمیرم، شهرضا، فریدون، فریدونشهر، فلاورجان، كاشان،گلپایگان،‍ لنجان، مباركه، نایین، نجف آباد، نطنز.شهرهای مهم استان اصفهان:اردستان،اصفهان،پولادشهر،خمینی شهر {سده}،خوانسار، خوراسكان، داران،زرین شهر، فریدون شهر، فلاورجان، كاشان، گلپایگان، مباركه، نایین، نجف آباد، نطنز.اصفهان سرزمینی است درمركزایران كه درحدود105263 كیلومترمربع مساحت دارد.ازشمال به استانهای مركزی،تهران وسمنان،ازمشرق به استانهای خراسان ویزد،ازجنوب به استانهای چهارمحال وبختیاری،خوزستان،و لرستان محدوداست.سرزمین اصفهان سرزمینی پهناور است كه میان دامنه های شرقی زاگرس ورشته كوههای زاگرس از كردستان آغاز می شود و به طول 1350 كیلومتر تاشمال تنگه هرمز ادامه دارد. رشته كوههای مركزی ایران ازمشرق دشت رزن،در شمال شرقی همدان،آغاز می شود وتاهامون جازموریان درجنوب شرقی ایران كشیده شده است.اصفهان ازچهار ناحیه كوهستانی ویك ناحیه جلگه ای تشكیل شده است.ناحیه كوهستانی غربی،شهرستان فریدون وناحیه كوهستانی شرقی وشمال شرقی شهرستان نطنز را در بر می گیرد.ناحیه كوهستانی شرقی،با دو رشته كوه،شهرستان اردستان رادر مغرب از زاینده رود،ودر مشرق ازدشت كویر جدا میكند.ناحیه كوهستانی جنوبی اصفهان،شهرستان سمیرم را در بر می گیرد.مهمترین كوههای اصفهان عبارتند از:شاهان كوه به ارتفاع 4040 متر،سارشنان به ارتفاع 3330 متر،وصفه به ارتفاع 2240 متر.قسمت جلگه ایی اصفهان،كه از آبرفت زاینده رود پدید آمده است،با شیب ملایمی به باتلاق گاوخونی در جنوب شرقی شهر اصفهان می رسد.رودهای مهم اصفهان عبارتند از : زاینده رود ورود مرغاب . زاینده رود،كه دراز ترین وپرآبترین روداصفهان وفلات مركزی ایران است، از كوههای زردكوه بختیاری در 70 كیلومتری مغرب شهركرد ،سرچشمه می گیرد.زرد كوه بخشی از رشته كوههای زاگرس است كه به سبب داشتن لایه های آهكی زرد به این نام معروف شده است .طول زاینده رود درحدود 360 كیلومتر است. این رود از به هم پیوستن چشمه های كوچك وبزرگ بسیار تشكیل می شود كه معروف ترین آنها چشمه جانان وچهل چشمه است.مهمترین سرچشمه آن برفهای كوهرنگ است وآب آن در فصلهای گرمسال نیز پیوسته جاری است.عرض زاینده رود در همه جا یكسان نیست. درقسمت بالای رود، عرض آن درحدود 10 متر است ودر قسمت وسط، در حدود پل زمانخان، در نزدیكی شهر كرد، به 25 متر می رسد. پهنای زاینده رود در نزدیكی اصفهان حدود 800 متر است. زاینده رود پس از آبیاری كشتزارهای بسیار، سرانجام،در140 كیلومتری جنوب شرقی اصفهان به باتلاق گاوخونی می ریزد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی زمین شناسی عمومی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی زمین شناسی عمومی با word دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی زمین شناسی عمومی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه و هدف
پیشینه مطالعاتی
متدولوژی و روش كار
خلاصه و چكیده گزارش 
موقعیت و شرایط جغرافیایی
زمین شناسی عمومی
فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی
چینه شناسی و سنگ شناسی
آمیزه رنگین CM
نهشته های كواترنری Q 
بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی
بررسی تكتونیك ، عناصر ساختاری و لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه
بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی)
بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای چینه سنگی و ارائه نقشه مربوطه
بررسی منشأ نهشته های رسوبی و عوامل جابجائی آنها
بررسی خصوصیات هیدرودینامیكی نفوذپذیری و سیل خیزی سازندها و ارائه نقشه های مربوطه
بررسی كیفی واحدهای چینه سنگی از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفیل زمین شناسی آبراهه های اصلی
بررسی موارد خاص تاثیر گذار در حوزه
ژئومورفولوژی
واحدهای ژئومورفولوژیكی
تیپ های ژئومورفولوژیكی
رخساره های ژئومورفولوژیكی 
پهنه های لغزشی _ ریزشی
پیشنهادات اجرائی آبخیز داری از دیدگاه  زمین شناسی
منابع و مآخذ
 

1-    مقدمه و هدف
مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در طرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخیص داده شده در این مطالعات ضمن هدایت گروههای سایر بخش ها طراحان وبرنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردها و تصمیم های مبتنی بر شناخت صحیح و حقیقی از عوامل موجود در عرصه آبخیز رهنمون می سازد .
این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط اقلیمی ، زمین شناسی ، زمین ساخت و زمین ریخت شناسی و … حاكم بر زیر حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزیابی و بررسی استعداد های طبیعی حوزه  و تعیین اولویت بندی هر یك از زیر حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشكلات عارض بر آنها نظیر فرسایش ، سیل خیزی ، تخریب پوشش گیاهی و كم آبی و … می پردازد .
از طرفی دیگر عوامل زمین شناسی نظیر جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاری ، روند و نوع شكستگیها ، فاصله داری و بازشدگی درزه ها ، موقعیت گسلهای فعال ، امكان لرزه خیزی منطقه و… نقش اساسی را در تعیین موقعیت مكانی سازه های آبخیزداری دارد .
عوامل زمین شناسی سبب ایجاد منابع قرضه سنگی و خرده سنگی در حوزه می شوند كه شناسایی موقعیت مكانی و كیفیت آنها امری اساسی در تعیین نوع سازه ها و اجرای اقتصادی آنهاست .
نظر به اولویت مناطق روستایی و محرومیت زدائی از آنها و به منظور كنترل سیل و فرسایش و رسوب وذخیره سازی بهینه منابع آب و خاك طرح تفضیلی – اجرائی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان در دستور كار مدیریت آبخیزداری سازمان جهادكشاورزی استان هرمزگان قرار گرفته است.
مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی دارای مجموعه ای از اهداف پایه به منظور ایجاد مبنا برای مطالعات سایر بخشها و مجموعه ای از اهداف مستقل به شرح ذیل می باشد :
1- بررسی واحدهای چینه سنگی حوزه به منظور شناسایی انواع رخساره های سنگی موجود در حوزه جهت بكارگیری در مطالعات خاك شناسی .
2- بررسی زمین ساخت وتكتونیك منطقه در راستای نقش عناصر ساختاری و گسلها در لرزه خیزی و پایداری سازه ها و …
3- تعیین واحدهای لیتولوژیك حساس به فرسایش پذیری به منظور بكارگیری در مطالعات فرسایش و رسوب .
4- تعیین مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر به منظور شناسایی استعداد سیل خیزی واحدهای سنگی و مناطق با ارزش از نقطه نظر آب زیرزمینی وپخش سیلاب ومطالعات سیل خیزی در هیدرولوژی و تلفیق
5- تعیین واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژیكی به عنوان یك مبنا در مطالعات خاك شناسی ، فرسایش و رسوب پوشش گیاهی وواحدهای برنامه ریزی .
6 – مشخص نمودن منابع قرضه سنگی و خرده سنگی مناسب جهت استفاده در ساخت سازه های آبخیزداری و رتبه بندی واحدهای سنگی از دیدگاه ساختگاه و پی سازه ها
7- بررسی و مشخص نمودن موارد خاص تاثیر گذار در حوزه نظیر زمین لغزشها ، گنبدهای نمكی ، برف و بهمن و …
جهت انجام مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز برنطین شرح خدمات صفحه بعد از طرف كارفرمای محترم به این مشاور ابلاغ گردیده است :

 

 زمین شناسی و ژئومورفولوژی :
1- جمع آوری عكس ، نقشه ، منابع اطلاعاتی و آماری .
2- ارائه متدولوژی .
3- ارائه خلاصه گزارش .
4- ارائه  موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی و نقشه مربوطه .
5- تدقیق فتوژئولوژی و ارائه جزئیات جدید در نقشه با مقیاس 1:25000  یا   1:10000  .
6- تدقیق نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000  یا 1:10000  .
7- تدقیق واحدهای چینه ای ( جنس ، لایه بندی ، كنتاكت لایه ، شیب و جهات شیب .
8- تدقیق ارائه درصد گسترش هر سازند .
9- تدقیق تكتونیكی ( معرفی چین خوردگی ها ، گسلها ، شكستها ) و ارائه نقشه زمین ساخت .
10- تدقیق فرآیند های فرسایش در حوزه ( معرفی اناع هوازدگیها در واحدهای سنگی حوزه ) .
11- تدقیق حساسیت به فرسایش واحدهای سنگی و ارائه نقشه حساسیت به فرسایش .
12- تدقیق منشأ رسوبات و اثرات عوامل جابجایی آنها و ارائه راهكارهای عملی جهت جلوگیری و مقابله با خطرات احتمالی .
13- تدقیق نفوذپدیری حوزه و ارائه نقشه نفوذ پذیری .
14- تدقیق خصوصیات هیدرودینامیكی واحدهای سنگی و تأثیر كمی و كیفی آنها بر منابع آب .
15- تدقیق برشهای زمین شناسی در امتداد رودخانه اصلی و ارائه نقشه آن .
16- تدقیق اطلاعات منابع قرضه و ارائه نقشه موقعیت و تعیین روشهای مناسب بهره برداری با هدف جلوگیری از ایجاد فرسایش و رسوب .
17- بررسی واحدهای سنگی از نظر احداث سازه ها و ابنیه های آبخیزداری و مشخص كردن محدودیت ها و مشكلات و نیز قابلیتها .
18- تدقیق موارد خاص تأثیر گذار در حوزه نظیر گنبدهای نمكی و معادن و مناطق بهمن گیر و …. .
19- تدقیق واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی و ارائه نقشه .
20- تدقیق پایداری ، پهنه های لغزشی و ریزشی و تهیه نقشه ناپایداری شیبها و تكمیل پرسشنامه مخصوص اطلاعات زمین لغزش .
21- پیشنهاد عملیات اجرایی كنترل رسوبات واحدهای سنگی رسوب گیر و پایداری شیبها و حركات توده ای و اولویت بندی عملیات اجرایی .

 

2- پیشینه مطالعاتی:
محدوده مطالعاتی درشهرستان روران استان واقع گردیده است. مطالعلت زمین شناسی در این نواحی همانند سایر نواحی ایران با بررسیهای به مقیاس 000/1:250 بوده است حوزه آبریز – در شیت زمین شناسی 000/1:250 میناب واقع است که به عنوان بخشی از پهنه ساختاری –رسوبی مکران محسوب می شود که در آن پی سنگ از نوع پوسته های اقیانوسی است که با – نسبتاً ضخیمی از رشته های فلیشی و مولاسی کرتاسه پسین پلیوس پوشیده شده اند. این بررسیها توسط تیمی مشترک از کارشناسان شرکت مهندسین پاراگن استرالیا و سازمان زمین شناسی کشور طی سالهای اولیه انقلاب اسلامی انجام شد. زمین شناسی همچون Bailey, child, Dalaei, Jones, swain, smith, pooyai, motamedi, peterson  تحت رهبری دکتر مورگان ، مک گال و مهاجر اشجعی این تحقیقات را با تهیه نقشه 000/100 :1 زمین شناسی میناب در سال 1359 به پایان رسانیده اند. علاوه بر این بررسیهایی پایه ای توسط سازمان زمین شناسی کشور مطالعات و بررسیهای دیگر زمین شناسی در قالب پروژه های عمران ، اکتشافها و … در منطقه به انجام رسیده است. به عنوان نمونه می توان به
–    طرح پی جویی مواد معدنی خاص درمیناب 1371 (سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان)
–    طرح پی جویی سنگهای تزئینی و نما در میناب ، رودان و جاشک 1378 (مهندسین مشاور تحقیقات معدنی خاک –)
–    پی جویی مواد معدنی کانیهای فلزی در سطح استان هرمزگان 1376 (سازمان صنایع و معادن و سازمان زمین شناسی کشور)
–    شناسایی عناصر گروه پلاتین در نواحی — و فاریاب 1379 (سازمان زمین شناسی کشور)
–    پی جویی ذخایر متامورفیک ها اولترامانیک در ایران در منطقه میناب 1366 (سازمان زمین شناسی کشور)
–    مطالعات زمین شناسی محور و مخزن سد استقلال میناب وزارت نیرو
–    پژوهش در ژئومورفولو– — دینامیک جلگه میناب پایان نامه کارشناسی ارشد 1378
–    نقش فرسایش و رسوب در تعیین الگوی مورفولوژیک بخش تحتانی رودخانه میناب پایان نامه کارشناسی ارشد 1380
–    ژئو شیمی و زمین شناسی – کروسیت فاریاب استان هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد 1374
–    مطالعه پترولوژی ، پترو گرافی و ژئوشیمی سنگهای اولتراوائیک – پایان نامه کارشناسی ارشد 1376
–    مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی مرحله توجیهی آبخیز شمیل واحدی شرکت خدمات مهندسی بهار 1379
–    مطالعات ژئوفیزیکی برداشت و تفسیر اطلاعات مغناطیسی سنجی منطقه رودان پایان نامه کارشناسی ارشد 1375
–    مطالعات ژئوفیزیک دشت توکهور جغین ، شرکت مهندسی منابع آب 1372
–    مطالعات ژئوفیزیک منطقه رودان ، دفتر بقررسیهای منابع آب بخش آبهای زیر زمینی 1366
در این گزارش جهت بررسی واحدهای چینه سنگی از راهنمای نقشه زمین شناسی 000/100: 1 میناب همراه با –  — آن از طریق فتوژئولوژی عکسهای هوایی منطقه استفاده شده و از منابع دیگری همچون 1987 hubber,1993,1985,1983 ma call و.. نیز بهره گیری شده است. اکنون با ارج نهادن به زحمات کلیه زمین شناسان و محققینی که در راستای طرحهای عمرانی دیگر به بررسی منطقه پرداخته اند سعی نمائیم داده ها یمورد نیاز جهت مطالعات اجرایی آبخیز داری را بر اساس شرح خدمات خواسته شده در حد بضاعت ارائه نمائیم.

 

3- متدولوژی و روش كار :
در تهیه گزارش زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز مورد مطالعه مراحل كاری ذیل انجام شده است .
1-    جمع آوری و بررسی گزارشها ، مطالعات و نقشه های موجود از منطقه مطالعاتی كه ذكر  برخی از آنها در مبحث پیشینه وسوابق مطالعاتی  رفت .
2-    بررسی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه شامل نقشه های توپوگرافی 000/1:50 شیت های كهنوج بالا و جغین نتشار یافته توسط سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح در سال 1376 و نقشه های توپوگرافی 1:25000 منطقه مطالعاتی .
و نقشه های زمین شناسی شیت 1:250،000  و 1:100،000 میناب به شماره 7444 انتشار یافته توسط سازمان زمین شناسی كشور در سال 1359 .
3-    مطالعه وتفسیر عكسهای هوایی منطقه به مقایس 000،1:55 و  1:40،000و انجام عملیات فتوژئولوژی مقدماتی محدوده مطالعاتی .
حوزه آبخیز برنطین  شهرستان رودان بر روی عكسهای هوایی به مقایس 1:40،000  برداشت شده در سال 1957 توسط سازمان نقشه برداری با مشخصات ذیل واقع شده است .
N
1213 Run1    1212    1211    1210    Strip12
1312 Run2    1311    1310    1309    Strip13
راهنمای عكسهای هوایی به مقیاس 1:40،000 حوزه آبخیز برنطین برداشت شده در سال 1374 بلوك 117 (سازمان نقشه برداری كشور ) .
4-    بازدید صحرائی و تعیین نحوه پیمایشها و نوع برداشتهای مودر نیاز .
5-    بررسی مجدد نقشه ها و عكسهای هوایی به منظور تهیه دستورالعمل كار صحرائی و میدانی .
6-    كار میدانی وصحرائی اصلی ،بررسی عوارض زمین شناسی وساختاری از قبیل لایه بندی ، گسلها ، درزه ها و رخساره های ژئومورفولوژیك اشكال فرسایشی و توصیف هر یك از عوارض
7-    تكمیل نقشه های زمین شناسی ، حساسیت سنگها به فرسایش و ژئومورفولوژی و نفوذپذیری و استعداد سیل خیزی با استفاده از اطلاعات صحرائی و فتوژئولوژی .
8-    بازدید تكمیل میدانی به منظور رفع مشكلات موجود ونواقص احتمالی وتصحیح نهایی نقشه ها و بازدید از مناطق مناسب پیشنهادات اجرائی از نظر ساختگاه ومنابع قرضه .
9-    ارائه نقشه های زمین شناسی ، حساسیت به فرسایش ، نفوذپذیری ، زمین ساخت ، استعداد سیل خیزی سنگها و ژئومورفولوژی .
10-    محاسبات مربوط به مساحت و درصد واحدهاو رخنمونها و…
11-    نگارش وتدوین گزارش نهایی و ارائه نتایج ومستندات . (گزارش حاضر) .

4-خلاصه وچكیده گزارش :
حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان  در مختصات جغرافیایی /15،^57 تا /22،^57   طول شرقی و /12،^27 تا /18،^27 عرض شمالی در فاصله حدود 50 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان رودان در بخش  جغین واقع شده است كه وسعتی در حدود 6867  هكتار داشته و یكی از سرشاخه های رودخانه جغین می باشد كه به هفت زیر حوزه یك واحد هیدرولوژیك فرعی و دو پارس غیر مستقل تقسیم بندی شده است همانطور كه درنقشه های زمین شناسی ناحیه ای قابل مشاهده است حوزه مذكور در زون زمین شناسی مكران در جنوب ایران قرار گرفته و سطح بستر آن تماماً از آمیزه های رنگین همراه با نهشته های كواترنری تشكیل شده است . واحدهای چینه ای حوزه از قدیم به جدید عبارتند از :
–    آمیزه های رنگین شامل سنگهای اولترابازیك آذرین وسنگهای آهكی واحدهای در هم پیچیده انیولیت ملانژ  كه حدود 49 درصد سطح حوزه را شكل داده اند . این مجموعه شامل  آمفیبولیت  حدود 2/2 هكتار ، بازالت حدود 8/94 هكتار مجموعه درهم رسوبی آهكی و رادیولاریتی و سنگهای بازیك 1760 هكتار ، سنگهای سرپانتینی 8/831 هكتار ، مجموعه سنگهای اولترابازیك پوسته اقیانوسی 5/45 هكتار و آهكها حدود 4/633 هكتار می باشد .
–     نهشته های كواترنری شامل پادگانه های و آبرفتی قدیمی و مخروط افكنه و آبرفت بستر رودخانه كه با وسعتی درحدود 4/3495 هكتار و 51  درصد سطح این حوزه را به خود اختصاص داده اند .

 

– منابع ومآخذ

1- نقشه توپوگرافی به مقیاس 000/1:50 شیت های كهنوج بالا ، جغین و 000/250 :1 منتشر شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری كشور . 
2-  نقشه های زمین شناسی شیت های 000/250 :1 و 000/100 :1 میناب منشر شده در سالهای 1980 _ 1983 میلادی ، سازمان زمین شناسی كشور .
3- آقانباتی علی  1383 زمین شناسی ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی كشور .
4- درویش زاده علی 1370 زمین شناسی ایران ، انتشارات امیر كبیر .
5- عكسهای هوایی به مقیاس 000/40 :1 منطقه مطالعاتی سازمان نقشه برداری كشور در سال 1374
6- افتخارنژاد و همكاران 1985 گزارش زمین شناسی پروژه شرق ایران سازمان زمین شناسی كشور
7- گزارش فیزیوگرافی و هواشناسی حوزه آبخیز برنطین 1384 شركت مهندسین مشاور مانا آب پارسیان.
8- درویش زاده 1378 زمین شناسی ایران انتشارات دانش امروز وابسته به انتشارات امیر كبیر
9- پوركرمانی محسن آرین مهران 1376 سایزموتكتونیك و لرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دزآب
 10-  MCCALL,G.J.H. and Eftekhar Nezhad , Hushmandzadeh 1993 Explanatery TexT of the
IRANSHAHR Quad . Map 1:250/000 Internal rep . geological Survey of IRAN .
11-تصویر ماهوارهایلندست2002 تهیه شده از مركز سنجش از دور ایران.
12-رضائی،عبدلمجید1378 پژوهشی در مورفولوژی ومورفو دینامیك جلگه میناب،پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
13-صفائی.م 1376 ژئو شیمی وزمین شناسی         فاریاب استان هرمزگان پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
14-شركت خدمات مهندسی جهاد 1380 گزارش زمین شناسی وژئو مورفولوژی حوزه آبخیز شمیل واحمدی مرحله توجیهی.
15-داده های استخراج شده از پایگاه داده های علوم زمین ایران.
16-فیض نیا وهمكاران 1374 مقاومت سنگها در برابر فرسایش مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران.
17-پور كرمانی ،محسن،آرین،مهران1376 سانریو تكتونیك ولرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دز آب.
وبا تشكر از دكتر مهدی زارع بخاطر استفاده از مطالب موجود در وبلاگ شخصی ایشان.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی دریای خزر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معرفی دریای خزر با word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معرفی دریای خزر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معرفی دریای خزر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معرفی دریای خزر با word :

دانلود معرفی دریای خزر با word

این دریای نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطه ارتباط با دریای آزوف و دریای سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.

دریای خزر یا دریای مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.

از نظر اروپائیان نام كاسپین از نام قومی به نام كاسپی كه در جنوب غرب این دریا می زیسته اند گرفته شده است نامهای دیگری نیز به این دریا داده شده است.

معدودی از آن عبارتند از:

بحر حیوانات، بحر آبسكون، دریای طبرستان، دریای قزوین و غیره.

(دریای خزر به سبب اینكه بطور طبیعی به اقیانوسهای منجمد شمالی یا اقیانوس اطلس راه ندارد دریاچه ای است كه از نظر وسعت و بزرگی از زمانهای قدیم به غلط نام دریا به آن داده شده است به سبب انحلال 85/12 (در هزار) نمك آب آن كمی شور است ولی این شوری از دریاهای دیگر كمتر است.)

از نظر وسعت می توان آن را بزرگترین دریاچه كره زمین دانست طول آن از شمال به جنوب حدود (1205) كیلومتر و پهنای آن در پهن ترین منطقه در بخش شمالی دریا حدود (554) كیلومتر و در تنگ ترین قسمتها كه بین شبه جزیره آبشوران و دماغه كیا ولی قرار دارد (202) كیلومتر است.

3ـ4ـ توپوگرافی سواحل و بستر دریای خزر

در سمت شمال این دریا، جلگه وسیعی امداد یافته كه به نام جلگه شمال خزر نامیده می شود. در بخش میانی دریا در قسمت ساحل غربی، ادامه رشته كوههای قفقاز دیده می شوند و در منطقه شبه جزیره آپشرون دوباره می توان جلگه ها و زمینهای پستی را مشاهده نمود.

حدود و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :

چاه چینه شناسی خزر ـ 1

ناحیه: شمال غرب بندرانزلی ـ دریای خزر جنوبیچ

ارتفاع از سطح آب: دریای بالتیك 5/26 متر

ارتفاع میز دوار: 5/23 متر (نسبت به سطح خزر)

عمق نهایی: 5576 متر

مختصات: طول شرقی: 510 ، 345 ، X عرض شمالی: 633 ، 4169 ، Y

عمق آب در محل: 23 متر

نوع چاه: اكتشافی

تاریخ شروع حفاری: 14 / 6 / 68

تاریخ خاتمه حفاری: 18 / 2 / 70

وضعیت: موقتاً متروكه

نوع فایل: word

سایز:142 KB

تعداد صفحه:53

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اکوسیستم نیشابور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اکوسیستم نیشابور با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اکوسیستم نیشابور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اکوسیستم نیشابور با word

موقعیت جغرافیایی استان خراسان  
نیشابور  
آثار تاریخی نیشابور:  
وضعیت جغرافیایی نیشابور:  
منابع :  
موقعیت بینالود  
زمین لرزه های نیشابور  
اطلاعات اولیه  
مشخصات بیابان از نظر آب و هوا  
جانوران و سازگاری آنها به خشکی  
گیاهان و سازگاری آنها به خشکی  
خاک بیابان  
اقلیمهای بیابانی  
گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید  
فشار زیاد جنب حاره‌ای  
جریانهای آب سرد ساحلی اقیانوسها  
انسان چگونه موجب گسترش بیابانها می‌شود؟  
باد دیز باد ، قطب آینده انرژی در خراسان رضوی  
یادداشت ها :  
منابع  
آشنایی اجمالی با منطقه زبرخان  
ویژگی های اقتصادی زبرخان  
کشاورزی و دامپروری  
عمر خیام و نیشابور  
سفرنامه ی فرد ریچاردز  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اکوسیستم نیشابور با word

1- سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، اداره برق و انرژی ، جزوه باد در خراسان

2- سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، اداره برق و انرژی ، طرح تفصیلی ایجاد مزارع بادی دیزباد نیشابور

3- کاویانی ، دکتر محمد رضا ، توربین های بادی و ارزیابی پتانسیل باد در ایران ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 36 ، بهار

4- تاجیک ، محمد ، بررسی های قابلیتها و موانع توسعه در شهرستان نیشابور از دیدگاه جغرافیای سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ( گروه جغرافیا ) ، بهمن

این نام بسیار کهن است و در اصل به معنی خاور (شرق) زمین است

 در اوائل قرون وسطی نام خراسان به طور کلی به تمام ایالات اسلامی که در سمت شرق کویرلوت تا کوههای هند واقع بودند، اطلاق می‌گردید. به این ترتیب تمام بلاد ماوراءالنهر را در شمال شرقی شامل می‌شد. حدود خارجی خراسان آن دوره در آسیای مرکزی بیابان چین و یا می رود در سمت هند، جبال هندوکش بود، ولی بعدها این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر گردید

 حدود خراسان اصلی در دوران اسلامی و بعد از آن از شمال به رود جیحون محدود گشت ولی همچنان تمام ارتفاعات اطراف هرات را دارا بود

ایالت خراسان که در دوره خلفای دوم و سوم به تصرف مسلمانان در آمد، از سوی اعراب به چهار قسمت تقسیم گردید که در قرون وسطی شناخته شده بودند: نیشابور، مرو، هرات و بلخ

 بعدها قسمتهایی از ماوراء نهر نیز جزو خراسان محسوب گردید مانند سمرقند. این شهرها هر یک کانونی هم در رشد و پیشرفت علوم و در قرون اولیه اسلامی مهد دانشمندان بزرگی بودند

در جنگ هرات که در دوره قاجاریه در سال 1249 هجری قمری صورت گرفت، قسمت شرقی خراسان به افغانستان ملحق شد. بعدها قسمت‌های دیگری هم از شمال و جنوب شرقی آن از دست رفت

 امروزه از شهرهای مهم خراسان می توان مشهد، نیشابور، سبزوار، بیرجند و قوچان را نام برد

 سرزمین خراسان سرزمینی متنوع است که در آن می توان کویر، جنگل، کوهستان و دشت های حاصلخیز را مشاهده کرد

 

موقعیت جغرافیایی استان خراسان

استان خراسان با مساحتی معادل 313335 کیلومتر مربع، وسیع‌ترین استان کشوراست و در حدود یک پنجم مساحت ایران را تشکیل می‌دهد. این استان از شمال و شمال شرق به جمهوری ترکمنستان، از شرق به کشور افغانستان، از جنوب به استان سیستان و بلوچستان و از غرب و شمال غربی به استان یزد، اصفهان، سمنان و گلستان محدود می‌باشد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان خراسان دارای 23 شهرستان، 54 شهر، 24 بخش و 224 دهستان و 7996 آبادی دارای سکنه است

نیشابور

نیشابور» شهری است در قلب خراسان، ساختن نیشابور را به شاپور اول ساسانی نسبت می دهند و اسم شهر را به معنی «نهاده نیک شاپور» می دانند

«ابرشهر» نام قدیم نیشابور است، احتمال دارد که این نام در اصل شهر آپارناک یا آپارنی و جایگاه یکی از سه قبیله مهم پارت بوده باشد که شاهنشاهی نیرومند اشکانی را بنیاد کردند

 و «ابرشهر؛ تارنگار اطلاع رسانی نیشابور»، بر آن است، شناختی دیگر از نیشابور، به وسعت گذشته تا اکنون، در حوزه های مختلف تاریخ، فرهنگ، هنر، گردشگری، جاذبه های تاریخی و طبیعی، کشاورزی، اقتصاد، صنعت و ;، به روایت منابع (چاپی و الکترونیک) موجود، در اختیار علاقمندان و پژوهشگران این حوزه قرار دهد

سازنده شهر نیشابور را اقرسط، شاپور اول، پادشاه ساسانی دانسته‌اند و در زبان پهلوی، آن را نیوشاهپور می‌گویند. نیشابور یکی از چهار شهر بزرگ خراسان قدیم به شمار می‌رفته و در دوره حکومت یزدگرد دوم (457 – 438) مدتی محل اقامت او بوده است

مسلمانان در دوره خلافت عثمان بن عفان توانستند با مردم این شهر صلح کنند و از این طریق، دین اسلام را وارد نیشابور کردند. در دوره طاهریان و سامانیان، نیشابور موقعیتی ویژه داشت و توانست موقعیت دیرین خود را به دست آورد؛ کتابخانه‌های بزرگ، مدرسه‌های گوناگون و دانشمندان نامی از خصوصیات آن زمان شهر بود. در اواخر حکومت مسعود غزنوی که سلجوقیان به شرق ایران هجوم آوردند، طغرل این شهر را مرکز حکومت خویش ساخت. در دوره حکومت سلطان سنجر، نیشابور مورد هجوم «غزان» قرار گرفت؛ شهر را آتش زدند و بسیاری را کشتند

سپس یکی از غلامان سنجر به نام مؤید بر نیشابور تسلط یافت و آن را آباد کرد، اما با حمله مغولها در سال 618 میلادی این شهر به گونه‌ای ویران شد که دیگر هرگز موقعیت قبلی خود را باز نیافت. چنگیز خان مغول که شخصا فرماندهی تسخیر را بر عهده داشت، آن را با خاک یکسان کرد

بسیاری از دانشندان و بزرگان مانند عطار نیشابوری توسط مغولان به قتل رسیدند

آثار تاریخی نیشابور

در نیشابور کنونی سه بنای مهم وجود دارد: آرامگاه خیام، عطار و امامزاده محروق

بنای قبر این امامزاده از آثار قرن هشتم هجری است و معماری بسیار زیبایی دارد

وضعیت جغرافیایی نیشابور

نیشابور از شهرهای استان خراسان است؛ در شمال این شهر کوههای بینالود، در غرب آن سبزوار، در شرق آن مشهد و در جنوبش کاشمر قرار دارد

فاصله آن تا تهران 776 کیلومتر و تا مشهد 137 کیلومتر است و از سطح دریا 1250 متر ارتفاع دارد

موقعیت بینالود

رشته ارتفاعی به طول 125 کیلومتر در حدفاصل شهرستانهای مشهد و نیشابور که دهستاهای سرولایت، ماروسک، مازول، اردوغش و زبرخان در دامنه جنوبی و دهستان های پیوه ژن، ارومه، شاندیز، گلمکان و چناران در دامنه‌های شمالی آن واقع است. این رشته‌کوه دارای قله‌های متعددی است که بلندترین آنها با 3211 متر، شیرباد 3200متر و قله زرگران با 3100 متر ارتفاع در جنوب قله بینالود قرار دارند. کلیه آبریزهای شمالی این کوهستان به کشف‌رود و آبریزهای جنوبی آن به رود کال شور می‌ریزد. روستاهای مهمی چون زشک، شاندیز، ترقبه،گلمکان در دامنه‌های شمالی و روستاهای بزرگی مانند پیوه‌ژن، دررود و خرو در دامنه‌های جنوبی این کوهستان قرار دارند

«گیتا شناسی ایران؛جلد اول؛ کوهه و کوهنامه ایران» نوشته عباس جعفری، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1379، ص126

 بینالود را «بام خراسان» لقب داده اند

زمین لرزه های نیشابور

 ماهی سیاه کوچولو در وبلاگ«نیشابور؛ شهر آناهیتا»، در مقاله ای کوتاه،موضوع پراهمیت زمین لرزه های نیشابور را به رشته بررسی درآورده، و در پایان نیز نتایج و راهکارهایی را ارایه داده است، با هم مقاله مذکور را می خوانیم

 «زلزلــه های ویران کننـده، همراه با نابــودی سازه ها و مردم، دگرریختی های زمین از جمله زمین لغزه، بطور متواتر بر این گستره وارد آمده است. تمامی زلزله هایی که بر پیکره ی نیشابور وارد آمده، به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات و ثبت داده ها، در جدول و نوشتار نیامده است. برخی به خاطر اینکه خرابی به بار نیاورده، به ثبت و ضبط نیامده است. بعضی از نواحی نیز به دلیل نبود دسترسی و ضعف ارتباطات در ذهن تاریخ هم باقی نمانده  است

  چنانچه خلیفه ی نیشابور، بر پای حاشیه نویسی نسخه ای از کتاب تاریخ یمینی که به سال حدود 400 هجری قمری نوشته شده، یعنی قرن پنجم هجری، نیشابور از ابتدای بنا تا این تاریخ 18 بار به زلزله خراب شده  است. در صورتی که بررسی های حال حاضر از این شمار تنها 7 زلزله به ثبت رسیده است و بقیه ی زلزله ها به دست فراموشی سپرده شده است

 چنانچه از زلزله هایی که ثبت نشده و آخرین زلزله ای که بدون کشته و زخمی همراه بوده  است (آوریل 1949 میلادی) صرف نظر شود و تنها به 11 زلزله ای که بین سال های 454 میلادی تا 22 اوت 1928 میلادی بر این سرزمین وارد شده  است، اکتفا کنیم

 از سال 454 میلادی تا 1928 میلادی، طی 1474 سال 11 زلزله ی مخرب یادداشت شده است که میانگین این رویداد در این دوره ی تاریخی، برابر 134 سال می باشد. یعنی به طور میانگین هر 134 سال یک زلزله ی تخریب کننده بر این گستره، گذشته است

 اگر اخبار وارده توسط خلیفه ی نیشابور (حاشیه ی تاریخ یمینی) مبنی بر اینکه تا قرن یازدهم 18 بار، نیشابور به زلزله خراب شده است، درست باشد و میانگین سالهای سلطنتی شاپور اول را سال 280 میلادی در نظر بگیریم، نیشابور از ابتدای بنا تا اوت 1928 میلادی 26 بار به زلزله خرابی کلی و یا باعث تخریب حداقل نیمی از شهر شده است. با این وصف میانگین تعداد زلزله ها طی 1648 سال (از قرن سوم میلادی) 63 سال می باشد. یعنی نیشابور هر 63 سال یک بار، به زلزله خراب گردیده  است

 چنانچه تعداد زلزله هایی که از ابتدای بنا ی نیشابور تا سال 1145 میلادی اتفاق افتاده است، 18 بار در نظر گرفته شود، میانگین تعداد زلزله ها از نظر فاصله ی زمانی 48 سال خواهد بود. بدین معنی که هر 48 سال یک بار این شهر به زلزله خراب شده است

 همانطور که در جدول شماره ی (3 – 2) مشاهده می گردد، از نظر فاصله ی زمانی بین دو زلزله، کمترین فاصله ی زمانی 16 سال می باشد که بین زلزله های 1389 و 1405 میلادی روی داده است.  بیشترین فاصله ی زمانی میان دو زلزله، متعلق به زلزله های 454 میلادی و 763 میلادی، 309 سال می باشد

 از  آخرین زلزله ی تخریب کننده که همراه با نابودی تعدای از افراد این شهر بوده است، از سال 1928 میلادی تاکنون 76 سال می گذرد

 از آخرین زلزله که نیمی از شهر را در هم کوبیده است، ژوئیه ی 1673 تا حال حاضر 331 سال می گذرد. ضمناً به این مطلب نیز توجه داشته باشیم که بیشترین فاصله ی زمانی میان دو  زمین لرزه 309 سال و بیشترین میانگین سال های این رویداد از قرن پنجم میلادی 134 سال می باشد

 از سال 1928 میلادی که رویداد  زمین لرزه باعث تخریب برخی ساختمان ها و از بین رفتن تعداد 10 نفر از ساکنین نیشابور گردید، تا حال حاضر زلزله ی ویرانگری اتفاق نیفتاده است. یعنی حدود 76 سال از این واقعه می گذرد. اما از ژوئیه 1673 میلادی که باعث ویرانی نیمی از شهر گردید، تاکنون 331 سال می گذرد ویک دوره ی آرامش در حال سپری شدن است

 با توجه به داده ها و بررسی هایی که انجام شده نشان از این می باشد که دو  زمین لرزه بزرگ 1270 و 1405 در پهنـه ی باختـری نیشـابور روی داده  است و از ایـن رو گسله ی 55 کیلو متری فشاری نیشابور می تواند سرچشمه ی این دو  زمین لرزه باشد. دو  زمین لرزه 1209 و 1389 میلادی در پهنه ی خاوری نیشابور روی داده و از این رو گسله ی 95 کیـلومتری فشاری بینالود می تواند سرچشمه ی این دو  زمین لرزه باشد. این بررسی پیشنهاد می کند که با رویداد هر یک از این چهار زمین لـرزه ی بزرگ، هر یک از گسـله های بینـالود و نیـشابور در ازای خود جابه جا شده اند. از آنجا که این دو گسله خود بخشی از گروه گسله هایی هستند که دیگر گسله هایی چون شمال نیشابور، اسفراین و بوژان را نیز در بر می گیرند، این امکان نیز وجود دارد که یکی از این گسله ها و یا گسله ی پوشیده در پهنه ی نیشابور نیز جابه جا شدگی داشته اند

 در هر صورت، لرزه خیزی سرزمین ایران در بسیاری نقاط آن بر همگان روشن و واضح  است. از طرفی پهنه ی لرزه خیز نیشابور، با توجه به وجود گسل های کاری و فعالی که شرح آن گذشت و تاریخچه ی رویدادهای مخرب آن بیان گردید، تنها فعالیتی که در این راستا می توان انجام داد این است که راه های پیش بینی و کاهش خطرهای ناشی از  زمین لرزه را در این پهنه بررسی نمائیم

 فجایع ناشی از زلزله در حقیقت نمونه ی روشنی از تأثیرات متقابل میان دو پدیده ی طبیعت و انسان است. واقعیت آن است که در زمان وقوع چنین حوادثی، به خاطر اینکه آشنایی درستی از محل سکونتی و فعالیتی خودمان نداریم، دچار چنین آسیب دیدگی های جدی می شویم. بنابراین بهتر است این حقیقت روشن گردد که بازتاب های سازه های انسانی است که در مقابل این سانحه ی طبیعی فاجعه می آفریند

 شناخت همه جـانبه و سیستماتیک از محیـط طبیعی و محیطی که بـرای زندگی انتخاب می گردد، نخستین گام در برابر مقابله با چنین حوادثی می تواند باشد. در این زمینه مکانیسم گسله های موجود در پهنه ی محـل سکونت و دیگر فعالیت های خویش، نظیر طول گسل، دوره ی برگشت و میزان بیشترین پتانسیل لرزه خیزی، بایستی مورد ارزیابی قرار گرفته و مطابق با آن به الگو سازی بناهای سکونتی، صنعتی، تجاری، حمل و نقل و ; بپردازیم

 آنچه در این بحث به نظر می رسد آن است که فراتر از مقاوم سازی سازه ها، به طور کلی محیط شهریمان را متناسب با شناختی که از محیط داریم طراحی کنیم

 از جمله آن که

 مشخص کردن مکان استقرار، تراکم، ابعاد سکونتگاه ها

اندازه ی شهر و عناصر تشکیل دهنده ی شهری

مکان گزینی کاربری ها

فرم شهر

زیرساخت های شهری

چگونگی رشد شهر و مدیریت در توسعه ی شهری

چگونگی و تعیین الگوهای ارتباطات داخلی و حمل و نقل

اجباری کردن استاندارد مصالح و فراورده های ساختمانی

نظارت جدی بر آئین نامه های لازم الاجرا به ویژه آئین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

به روز کردن شبکه های لرزه نگاری و تسریع در فرآیند صنعتی شدن ساختمان سازی

ایجاد تفکر سبستمی در کشور»

بیابان        

 بیابان یکی از اکوسیستمهای اصلی خشکی می‌باشد که از زمینهای بوته‌زاری تشکیل شده است که در آنها گیاهان بسیار پراکنده‌اند و بوسیله خاک لخت و شنی از هم جدا مانده‌اند. بسیاری از بیابانها در مجاورت رشته کوهها واقع هستند

اطلاعات اولیه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word دارای 158 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word :

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word

الف)جاذبه های طبیعی

دریاها، سواحل ،‌جنگل ها : سواحل دریای خزر یكی از مهم ترین قطب های جهانگردی ایران است . جلگه باریك و ممتد به طول 700 كیلومتر از آستارا تا گرگان،‌آب و هوای معتدل، آب دریا با املاح كم و عمق مناسب به این ناحیه را محل مساعدی برای شنا و تفریح و استراحت ساخته است. در ناحیه خزری جنگل های انبوه و پیوسته روی دامنه های البرز روییده است. مناطق ییلاقی و سرسبز كلاردشت ،تالاب انزلی ،دریاچه و لشت، ماسوله از دیدنی های این ناحیه هستند. ماسوله در منطقه كوهستانی استان گیلان حدود 30 آبادی كوچك و بزرگ را در بر دارد.

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم جغرافی (ایرانگردی) با word

الف)جاذبه های طبیعی دریاها، سواحل ،‌جنگل ها : سواحل دریای خزر یكی از مهم ترین قطب های جهانگردی ایران است . جلگه باریك و ممتد به طول 700 كیلومتر از آستارا تا گرگان،‌آب و هوای معتدل، آب دریا با املاح كم و عمق مناسب به این ناحیه را محل مساعدی برای شنا و تفریح و استراحت ساخته است. در ناحیه خزری جنگل های انبوه و پیوسته روی دامنه های البرز روییده است. مناطق ییلاقی و سرسبز كلاردشت ،تالاب انزلی ،دریاچه و لشت، ماسوله از دیدنی های این ناحیه هستند. ماسوله در منطقه كوهستانی استان گیلان حدود 30 آبادی كوچك و بزرگ را در بر دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید