دانلود مطالعه و بررسی تاریخ روم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه و بررسی تاریخ روم با word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه و بررسی تاریخ روم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه
موقعیت جغرافیایی ایتالیا
ساكنین نخستین ایتالیا
-لیگورها
-ایتالیت ها
-لاتین ها
-اتروسكها
-یونانیها
دوره پادشاهی روم
-سلطنت رومولوس
-سلطنت نوماپومپیلوس
-سلطنت تولوس هستیلیوس وآنكوس مارتیوس
-سلطنت اتروسكها
-طرز حكومت پادشاه
دوره جمهوری روم
مجلس سنا
مجلس كومیتا كنتوریاها
مجلس كونیكیلینام پله بیس
الواح دوازده گانه
توسعه اولیه روم
ارتش روم در دوره جمهوری
جنگهای روم و كارتاژ(پونیك
فتح و توسعه
هنر ومعماری در دوران جمهوری روم
روشن تدفین
آغاز انقلاب در روم
-تیبریوس
-گایوس
-ماریوس
-سولا
-پومپیوس وكراسوس
-قیام اسپارتاكوس
–    ژولیوس سزار
امپراطوری روم
حكومت اوگستوس
هنر وادبیات در عصر آگوست
سلسله ژولیوس وكلودیوس
-تیبریوس
-كالیگولا
-لكودیوس
-نرون
سلسله فلاویوس
-وسپاسیانوس
-تیتوس
-دومیتیانوس
حكومت آنتونین ها
-نروا
-تراژان
-هادرین
-آنترنین
-مارك ارل
-كمد
اجتماع رومی
بردگی
هنر ومعماری در دوران امپراطوری روم
-حمامها
-سیرك
-آمفی تئاتر
-طاق نصرت
-ستون یادبود تراژان
-معبد پانتئون
-مجسمه های رومی
-فرسكها
-باسیلیكای اولپیا
-بمبئی
-تیمگاد
-خانه های رومی
-انحطاط وسقوط امپراطوری روم
-نتیجه گیری
فهرست منابع
تصاویر
 
مقدمه:
تاریخ همواره شاهد ویژگیهای منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده است.هر یك از این اقوام نسبت به جهان اطرافش وارتباطش با این جهان به نگرش های خاص خویش دست یافته است.برای مثال ،یونانیان باستان مبتكران وخالقان بزرگی بودند. آنها به ارزش فردی انسان اعتقادی عمیق داشتند وهمواره حامی آزادی بیان فردی بودند؛ به زیبایی نیز عشق می ورزیدند، زیبایی ای كه در جای جای طبیعت رد و نشانش را می دیدند. یونانیان خلاقیت فردی خویش را با عشقشان به زیبایی ادغام می كردند و در عرصه هنر،مجسمه سازی، معماری وادبیات آثار بدیع وبا شكوهی پدید آوردند. قابلیت واستعداد خاصی كه در ان زمان به شالوده ماهیت ملی یونانیان شكل می داد، روح خلاق ایشان بود.
از دیگر سو، رومی ها در عرصه فرهنگ،دستاوردهای بدیع چندانی نداشتند.ادیت همیلتون  مورخ نوشته است :«مردم روم طبع شعر قوی نداشتند. قابلیت وخلاقیت طبیعی آنها سنخیتی با بیان هنری نداشت»(ناردو، 1383،ص9)
نبوغ یونانیان درفراست و خلاقیت آنان متظاهر می شد. لكن رومی ها سربازان كارآمد، قانونگذار كاردان وحكمرانان موفق بودند.آنها می دانستند چگونه می توان بر دیگران پیروز شد وبر ملتهای دیگر حكم راند. زمانی كه امپراطوری روم به اوج ترقی خودرسید، دنیای اطراف مدیترانه بر بركت صلح وقانون ونظم آگاه گشت.
میلیونها انسان از كشورهای دوردست وتبارهای گوناگون از اینكه می توانستند خود را شهروند روم به اوج ترقی خودئ رسید، دنیای اطراف مدیترانه بر بركت صلح و قانون ونظم آگاه گشت.
میلیونها انسان از كشورهای دوردست وتبارهای گوناگون از اینكه می توانستند خود را شهروند روم بخوانند، مباهات می كردند.(پری ،1377،ص 96)
رومی ها فرد را بیش از رومی آزاد ورها، بخشی از چیزی عظیم تر ومهم تر، یعنی جامعه، قلمداد می كردند. در روم فرد، همیشه تابع نظم بود،حكومت روم نیز براساس قوانینی منصفانه، ثابت ومحافظه كارانه اداره میشد. رومی ها كه بیش از بیان شخصی ارزش قائل بودند. از دید آنها،ارزش كارایی به مراتب بیش از خلاقیت بود، به همین دلیل روم هنرمندان ونویسندگان زیادی به  جهان عرضه نكرده است.
با این همه، رومیان دستاوردهای فرهنگی باشكوهی داشتند. آنها همواره بی نظرترین ابعادتمدن هایی را كه با آنها روبرو می شدند، اخذ و اقتباس می كردند.سالوست ،مورخ رومی، در این باره می نویسد:«آنها هر آنچه در میان متحدان و دشمنان خویش مناسب می یافتند، اقتباس می كردند و با شوق فراوان در وطن خویش به كار می گرفتند و ترجیح می دادند كه به جای حسادت به اقوام موفق، از ایشان تقلید كنند»(ناردو،1383،ص10)
اما رومی ها مقلدان صرف نیز نبودند.آنها به موثرترین نحو ممكن از ابداعات و ایده های ملل دیگر برای رفع نیازهای خویش استفاده می كردند. زمانی هنر روی را صرفا سقوط هنر یونانی می دانستند، اما این دیدگاه به ویژه در مورد معماری رومی دوامی نیافت. حتی در طی دوره جمهوری وقتی از فرمهای یونانی استفاده شد،ازآنها با اسلوب وسبك جدیدی از الگوی سایه روشنها و ارتباط بین فضاهای صلب و مجوف استفاده شد.(گشایش، 1384،ص 53)
در زمینه معماری سبك معماری رومی بویژه در زمینه ساختن معابد، حمامها، تئاترها،آمفی تئاترها، طلاق نصرتها وستونهای عظیم مورد تقلید یونانیان بوده است، اما به طور كلی طلاق نصرتهای رومی دارای خصایص ویژه ای می باشند كه كاملا بدیع هستند.(مانند طلاق نصرت تیتوس كه با نقش برجسته های پرارزشی تزئین گسته و ویران شدن بیت المقدس را در سال 70 م نشان می دهد.)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خیلی از افراد فروغ را فقط شاعر می‌پندارند در صورتیكه او در كنار شعرسرودن به كارهای هنری دیگری از قبیل فیلم‌سازی، بازی در تئاتر و فیلم، طراحی، و نقاشی می‌پرداخت.
امید است موجب شناخت بیشتر نسبت به این شاعر توانمند شود. در پایان آرامش روح بزرگ آن شاعر گرانقدر را از خداوند متعال خواستارم.
 
پانویسها
1-    سهراب سپهری –  هشت كتاب – حجم سبز شعر«دوست» كه مرثیه‌ای است در سوك فروغ.
2-    حرفهایی با فروغ فرخزاد ( تهران – انتشارات مروارید ، 1356 ) ص 12
3-    سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه‌ی كیهان ، 21 بهمن 1350
4-    همانجا
5-    پوران فرخزاد، هفته نامه‌ی بامشاد آبان 1347
6-    فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی سال نهم
7-    همانجا
8-    ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( تهران: انتشارات مروارید، 1354 ) شعر« بعد از تو» ص 46 و 47 .
9- تولدی دیگر( تهران : انتشارات مروارید: 1356)شعر « آن روزها» ص 12-10
10 و 11- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه كیهان، 21 بهمن 1350 .
12- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان، 24 بهمن 1350
13- حرفهایی با فروغ ص 27 و 28
14- مجله زن روز اسفند 1345
15- پوران فرخزاد – هفته نامه بامشاد شهریور 1347
16- همانجا
17- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
18- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
19- طوسی حایری . هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
20- همانجا
21- پوران فرخزاد . هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
22- طوسی حایری ، هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
23 – سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
24- پوران فرخزاد هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
25- حرفهایی با فروغ ص 27-29
26- حرفهایی با فروغ ص 48
27- همانجا
28 – حرفهایی با فروغ ص 70
29 – همانجا ص 7-8
30- همانجا ص 70
31- فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا مجله‌ی فردوسی سال نهم
32- همانجا
33 – همانجا
34- طوسی حایری هفته نامه‌ی بامشاد 12 شهریور 1347
35- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ – مجله ی سپیدو سیاه اسفند 1345
36- حرفهایی با فروغ ص 29
37- همانجا، ص 25-23
38- همانجا، ص 28
39- همانجا، ص 6
40- همانجا، ص 32
41- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه، نوروز 1346
42- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی فرودسی ، 27 مرداد 1347
43- حرفهایی با فروغ ص 48
44- م، آزاد، هفته‌نامه‌ی بامشاد 19 شهریور 1347
45- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص 92-93
46- مصاحبه با فروغ مجله‌ی روشنفكر ، سال 11، اسفند 1342
47- به نقل از مجله زن روز 16 اسفند ماه 1345 و حمید شجاعی: نام‌آوران سینما در ایران ( تهران ‌بینا، 1356)
48- نامه‌ی فروغ، آرش شماره‌ی 13 اسفند 1345
49- نامه‌ی ت-فرخزاد مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347
50- هفته‌نامه بامشاد 30 مهر 1347
51- حرفهایی با فروغ : ص 39- 42
52- مصاحبه‌ی با اصغر ضرابی با احمد شاملو مجله‌ی فرودسی فروردین 1345
53- نامه‌ی فروغ دفترهای زمانه بهمن 1346 ص 28
54- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ. مجله‌ی سپید وسیاه اسفند 1345
55- حرفهایی با فروغ ص 21-22
56- همانجا ، صفحات : 8،57،47،48.
57- مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
58- تولدی دیگر، شعر« گذران» ص 18
59- همانجا ص 31
60- پوران فرخزاد،هفته‌نامه بامشاد، آبان 1347
61- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13، اسفند 1345
62- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
63- نامه‌ی فروغ.مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
64- ف- فرخزاد مجله‌ی فرودسی بهمن 1348
65- سخنان امیرمسعود فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
66- سخنان ف. فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
67- م. آزاد،هفته‌نامه‌ی بامشاد 19شهریور 1347
68- مجله زن روز 16 اسفند 1345
69- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه نوروز 1346
70- تولدی دیگر شعر « آن روزها» ص 15، 16
71- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم…» ص 23 .
72- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13 ،ا سفند 1345
73- تولدی دیگر، شعر« وهم سبز» ص 121و 122.
74- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، « ایمان بیاوریم…» ص 28 و 29.
75- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 .
76- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
77- همانجا
78- سخنان محمد فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
79- خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی، سال نهم.
80- دختر شورانگیز شعر، نوشته‌ی مسعود بهنود مجله‌ی روشنفكر اسفند 1345 .
81- تولدی دیگر شعر« وهم سبز» ص 119
82- پرویز لوشانی،مجله‌ی سپیدوسیاه اسفند 1345
83- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم … » ، ص 42.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و آشنایی با انقلاب اسلامی ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و آشنایی با انقلاب اسلامی ایران با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و آشنایی با انقلاب اسلامی ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

مقدمه1
مفهوم انقلاب2
انقلاب اسلامی چیست2
پیشینه و علل6
وقایع سال ????
صدور انقلاب16
نکاتی درباره چگونگی شکل‌گیری
 انقلاب اسلامی در ایران17
 انقلاب فرهنگی ایران25
انقلاب فرهنگی دوم26
انقلاب سفید27
خمینی و انقلاب ایران32
الهام گیری انقلاب اسلامی از قیام کربلا25
چگونگی تئوریزه شدن انقلاب اسلامی44
نقش روحانیون در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی69………
بررسی های نظری درباره انقلاب اسلامی70
معرفی برخی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی73
چهره‌های اصلی انقلاب77
منابع80
انقلاب

 
مقدمه
انقلابی در سال ???? خورشیدی در ایران با شرکت اکثریت مردم، احزاب و روشنفکران ایران انجام پذیرفت. این انقلاب نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیش‌زمینه? روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری روح‌الله خمینی در ایران را فراهم کرد. تفکرات و شخصیتهای اسلامی در این انقلاب حضور برجسته ای داشتند. روح‌الله خمینی این انقلاب را انقلاب اسلامی خواند. [?] این انقلاب با نام انقلاب ???? نیز شناخته میشود.
بازه اصلی انقلاب از ?? بهمن ???? با اولین راهپیمایی عظیم مردم تبریز شروع می‌شود و تا قیام مردم تهران در ?? بهمن سال ???? به طول مى كشد. پس از آن با تصویب قانون اساسی جدید سید روح الله خمینی به پرنفوذترین رهبر کشور تبدیل می‌شود.[نیازمند منبع] در این میان، پس از آن‌که تظاهرات و اعتصابات مردم کشور را فلج کرده بود، محمدرضا پهلوی به اجبار کشور را ترک کرد (دی ????) و پس از اعلام بی‌طرفی نظامیان نسبت به درگیری‌های خیابانی، سید روح‌الله خمینی به ایران بازگ‌شت. قیام مردم تهران در ?? بهمن سال ???? آخرین ضربه‌ای بود که سلسله? پهلوی را متلاشی کرد.
در رفراندوم دوازده فروردین ???? زمانی که ایرانیان با اکثریتی قاطع (?????) در قالب یک همه‌پرسی ملی نظام سلطنتى را نفى و با نوع حکومت جمهوری اسلامی (به عنوان نظام حکومتی آینده) موافقت کردند، پادشاهی ایران رسماً به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
سلطنت پهلوى معتقد به حفظ رژیم با كمك ارتش و سرویس‌های امنیتی بود؛ انقلاب حکومت سلطنتی را برانداخت و حکومتی دینى برپایه? تفسیر خاصی از شیعه به نام ولی فقیه جایگزین نظام قبلى گردید.

مفهوم انقلاب
مطالعه نظام‏مند مفهوم جدید انقلاب، از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. در فرهنگ‏های سیاسی و علوم سیاسی، انقلاب را چنین تعریف می‏کنند: «سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده و جای‏گزین کردن آن با نظام اجتماعی نو و مترقی» یا «سرنگونی حکومت طبقه یا طبقات رو به زوال و جای‏گزین کردن آن با نظام اجتماعی جدید». در برخی موارد هم برای تعریف عام انقلاب که هر نوع تحول اساسی را در بربگیرد، آن را چنین تعریف می‏کنند: «هر نوع تحول کلی و اساسی».

انقلاب اسلامی چیست
از زمان انقلاب 79-1978 ایران، جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامی بیمناک بوده است، انقلابی که به نظر نقطه اوج جنبش احیاگری اسلامی در نظر گرفته شده است؛ جنبشی که در نهایت به دنبال تشکیل دولت اسلامی است. با این همه نقشی که انقلاب در پی ایفای آن در جنبش احیاگری اسلامی است به شفافیت مثال انقلاب ایران یا واکنش‌‌های روشنفکرانه به احیاگری جنبش اسلامی نیست.

همانطور که در جاهای دیگر در ادبیات جنبش احیاگرانه بیان شده است، مادامی که نظم سیاسی موجود از صحنه خارج نشده است احتمال اینکه دولت اسلامی شکل گیرد بعید است. همانطور که مودودی عنوان داشته «یک درخت لیمو که از ابتدا پرورش و تکامل می‌یابد در نهایت نمی‌‌تواند ناگهان میوه انبه تولید کند». و از آنجایی که هر نظم سیاسی در مقابل تغییر مقاومت می‌کند شیوه‌های عمل مستقیم برای براندازی نظم موجود لازم و ضروری است.
تاریخ اسلام در هنر نشان می‌دهد که موفقیت دین به کنترل مراکز قدرت وابسته است. کم‌شدن قدرت مسلمانان بعد از «اورنگ زیب» مانع گسترش اسلام و در نهایت باعث سقوط و فروپاشی قدرت مسلمانان در هنر شد. فجایع و مصیبت‌‌های حزب جماعت در سیاست پاکستان بعد از 1947 محدودیت‌های مربوط به انعطاف‌پذیری یک نظم سیاسی سکولار در برابر تقاضاهای اسلام‌گرایانه را به تصویر کشاند و نمایش داد. از نظر مودودی تا زمانی که زمام امور در مراکز قدرت در دست کسانی است که منافع آنها در تضاد با منافع اسلام است نمی‌‌توان به بقایای احیا دولت اسلامی امیدوار بود. بنابراین آنچه که در این شرایط از نظر مودودی ضروری است تغییر کامل در ساختار سیاسی قدرت است.

با این همه گستره و سرعت این تغییر و همچنین حالت و کیفیتی که منطق مودودی در آن در پراکسس حزب جماعت مسلمین خودی جای سوال دارد. مودودی به هیچ وجه به انقلاب خشن علاقه‌ای ندارد و در عوض او به شدت به تعامل با صاحبان قدرت راغب است و بر آن تاکید دارد.

مادامی که سیستم اجتماعی براساس مفاهیم و برداشت‌‌های غیراخلاقی و الحادی بنا شده است و رهبران آن «مرید شیطان» هستند، گردن نهادن و اطاعت کردن از چنین سیستم و ساختاری خلاف عقل است. اما آنچه که هم‌اکنون در سیاست پاکستان رخ می‌دهد اطاعت حزب جماعت اسلامی از «چنین ساختار سیاسی» است! به واقع اگر جماعت اسلامی موافق خوانشی انقلابی از آموزه‌های مودودی نیست پس چه چیزی فعالیت سیاسی حزب را به پیش می‌برد؟ چگونه حزب ایده تغییر سیاسی کامل و همه‌جانبه مودودی را تفسیر و تعبیر کرده است؟ چه چیزی لازم است تا دولتی اسلامی حاصل شود؟ پرسش‌ها و پاسخ‌ها به درک پیچیده داشتن مودودی از مفهوم انقلاب برمی‌گردد که لزوما همواره همسو و منطبق بر ایده‌های غربی واژه انقلابی نیست.

انقلاب اجتماعی فرآیند تغییر عمیق و اغلب خشونت‌آمیز است و شامل مخالفت کامل با نظم تثبیت‌شده موجود و کنار گذاشتن آن است و معمولا با نابودی نهادهای نظامی و بوروکراتیک نظام قبلی، حذف تمایزات طبقاتی (به‌ویژه انقلاب از نوع مارکسیستی آن)، برطرف شدن موانع فرهنگی برای تغییر اجتماعی و شکل‌گیری نهاد کاملا جدیدی از قدرت، توزیع ثروت و ساختار اجتماعی همراه است. انقلاب زمانی شروع می‌شود که نیروی رقیب و چالش‌گر سیستم موجود دست به سازماندهی برای اقدام عملی می‌زند که در نهایت به فرآیند تغییرات رادیکال ختم می‌شود و آن زمانی است که این نیروها مایلند و قادرند دست به اقدام خشونت‌آمیز بزنند.

اما جماعت هرگز چنین ایده‌ای از انقلاب را نپذیرفته و هرگز هم به دنبال به راه انداختن انقلاب اجتماعی نبوده است. بلکه از هر گونه تغییر اجتماعی خشونت‌آمیز اجتناب ورزیده است و در عوض در مسیر رسیدن به دولت اسلامی از طریق نظم سیاسی اجتماعی موجود است.

«جماعت اسلامی به دنبال برقراری یک اصلاح رادیکال واقعی یک انقلاب صلح‌آ‌میز و در کمال آرامش در پاکستان است. اما این انقلاب تنها به شکلی تدریجی میسور است. انقلاب مذکور باید قدم به قدم صورت گیرد. با این همه بسیاری دولت اسلامی مودودی و برنامه عملی وی برای رسیدن به آن را نوعی انقلاب فرض می‌کنند چرا که در درجه نخست این ایده بر کنار زدن دولت هندوها و بعدها پاکستان استوار بود و در طول زمان نیز تغییر چندانی در این ایده به وقوع نپیوست. به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی 79-1978 ایران، مودودی به عنوان تجسم واقعی طرفدار انقلاب اسلامی شناخته شد.

اما اشکال کار این بود که همان ابهام‌ها که در مورد الهامات وی از مفاهیم غربی وجود داشت در مورد برخورد نیز با انقلاب به وجود آمد. در واقع برنامه مودودی از نظر نیت، انقلابی به نظر می‌رسید و احتمالا هم از نظر منشا، مارکسیستی بود به‌خصوص اینکه وی در کتاب «فرآیند انقلاب اسلامی» به این نکته اشاره دارد که «اسلام یک ایدئولوژی انقلابی و یک عمل انقلابی است که هدف آن تخریب نظم اجتماعی جهان به طور کامل و بازسازی مجدد آن از اساس است… و جهاد حکایت از تلاش انقلابی انقلابی» خواند اما در همان مقاله در چرخشی واضح پیامبر را «پیامبر صبر و صلح» نامید.

 

منابع

هفته نامه مُبین/چاپ تهران
مجله همشهری دیپلماتیک/شماره یازدهم
وب‌گاه دانشگاه آذربایجان
تارنمای (وب‌گاه) یادمان رئیس جمهور
وب‌گاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
روزنامه اطلاعات? ?? بهمن ???? (ر.ک به بحث این صفحه)
بی‌بی‌سی فارسی
ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخه? ? ژوئن ???? /Iranian Revolution. (????, June ?) . In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved ??:??, June ?, ????, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iranian_Revolution&oldid=136169184
روز شمار انقلاب سال ???? (فارسی). رادیو دَری جمهوری اسلامی ایران (در تاریخ ?? اکتبر ????). بازدید در تاریخ ?? دی ????.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مشروطه ایرانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مشروطه ایرانی با word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مشروطه ایرانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

این كتاب كه در سال 1376 در انگلیس به نگارش درآمده در سال 1382 در ایران توسط «نشر اختران» در شمارگان پنج‌هزار نسخه منتشر شده است.
ناشر ایرانی كتاب «مشروطه‌ی ایرانی» در مقدمه كوتاه و چند خطی خود آورده است: «در این كتاب نیز در مورد جایگاه و نقش افراد، اقشار، گروهها و نهادهای اجتماعی (از جمله روحانیان) در دوره‌ی مورد بررسی داوری‌ای هست كه با داوری و نتیجه‌گیری محقق دیگری هرگاه با دیدگاهی متفاوت، خود را در فضای آن دوره، با تمام ویژگیهایش، قرار دهد یكسان نخواهد بود.» اما در این یادداشت كوتاه، ناشر اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به مجوز انتشار‌ «مشروطه‌ی ایرانی» و این كه آیا در سال 76 این اثر در لندن منتشر شده است یا خیر، ندارد.
شاید این سئوال پاسخ خود را از پیشگفتار آقای آجودانی دریافت دارد: «با این همه من نخواسته‌ام كه كتاب بر انبوه كتاب‌هایی كه در خارج از كشور منتشر می‌شود، بیفزایم، قصد داشته‌ام كه كاری جدی و اساسی ارائه دهم، و داده‌ام؟»
در واقع «كتابخانه مطالعات ایرانی» كه در لندن فعالیت می‌كند را باید ناشر اولیه این كتاب دانست اما بعد از شش سال زمینه انتشار آن در ایران نیز فراهم شده و توسط نشر اختران وارد بازار نشر كشور گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کشف حجاب و سکولاریسم در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کشف حجاب و سکولاریسم در ایران با word دارای 213 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کشف حجاب و سکولاریسم در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
چکیده    1
فصل اول : كلیات    7
1-1) بیان مسأله    7
2-1) بررسی سوابق و ادبیات موضوع    16
3-1) اهداف پژوهش    21
4-1) اهمیت پژوهش    22
5-1) پرسش پژوهش    26
1-5-1) پرسش اصلی    26
2-5-1)  پرسش های فرعی    26
6-1) فرضیه    26
7-1) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی    27
8-1) روش پژوهش    29
9-1) سازماندهی پژوهش    30
فصل دوم : دیدگاه های نظری    33
1-2) تعریف نوسازی    33
1-2-2) نوسازی روانشناختی    36
2-2-2) نوسازی اجتماعی    36
3-2-2) نوسازی سیاسی    37
3-2) جامعه شناسان كلاسیك و اندیشه گذار    37
1-3-2)  آگوست كنت (1798-1857)    37
2-3-2) كارل ماركس (1818-1883)    39
3-3-2) هربرت اسپنسر(1820-1903)    43
4-3-2) امیل دوركیم(1858-1917)    45
5-3-2) ماكس وبر (1864-1920)    49
6-3-2) تالكوت پارسونز    51
1-6-3-2) تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز    54
7-3-2) نیل اسملسر    56
8-3-2) برینگتون مور    59
جمع بندی    62
فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران    70
1-3) كودكی رضاخان    70
2-3) دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع كودتای 1299    73
3-3) كودتای1299|1930    76
4-3) گفتمان فكری غرب و ورود آن به ایران    81
1-4-3) آخوند زاده (1812-1878م|1228-1295ق)    81
1-1-4-3) نگرش آخوند زاده در مورد دین    82
2-4-3) میرزا ملكم خان (1833-1909|1249-1326ق)    85
3-4-3) عبدالرحیم طالبوف (1834-1911م|1250-1329ق)    88
1-4-4-3) طالبوف : دین و روحانیت    88
جمع بندی    89
1-5-3) رضاخان و مذهب    90
2-5-3) سیاست ضد مذهبی رضاشاه    94
3-5-3) مقابله با روحانیت    96
4-5-3) مقابله با مذهب    99
1-6-3) كشف حجاب    101
3-6-3) طرح متحدالشكل البسه    107
4-6-3) دانشكده معقول و منقول    110
5-6-3) مؤسسه وعظ و خطابه    112
7-6-3) طرح اداره اوقاف    114
8-6-3) تخریب مدارس علمی و مساجد و…    116
9-6-3) تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…    117
جمع بندی    119
فصل چهارم: سیاست های مصطفی كمال در مقابل مذهب و نیروهای مذهبی    123
1-4) زندگی نامه مصطفی كمال آتاتورك    123
1-1-4) نحوه به قدرت رسیدن آتاتورك    128
2-4) اندیشه های تجددگرایی در تركهای جوان    130
1-2-4) ضیاء گوكالپ و ناسیونالیسم ترك    130
3-4) مصطفی كمال و سلطنت    136
4-4) مصطفی كمال و خلافت    142
1-4-4) تخریب مساجد و اماكن مذهبی    151
2-4-4) مقابله با دراویشان    151
3-4-4) دگرگونی پوشاك    152
4-4-4) دگرگونی حقوقی    155
جمع بندی    157
نتیجه گیری بخش دوم : مقایسه سیاستهای ضد مذهبی در ایران و تركیه    161
وجوه تشابه    161
پیشینه نوسازی    165
وجوه اختلاف:    166
تفاوت در شیوه عمل    167
تفاوت در ساختار سیاسی دو كشور    169
فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران    171
مذهب شیعه    171
1-1-5) رهبری شیعیان در دوران غیبت    173
2-1-5) سازمان مذهبی شیعه    174
3-1-5) منابع مالی روحانیون شیعه    175
4-1-5) تشكیلات حكومتی روحانیون    177
5-1-5) اصولیون و اخباریون    177
1-5-1-5) ویژگیهای مكتب اصول    178
فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در تركیه    181
1-6) مذهب رسمی    181
2-6) ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در تركیه    185
1-2-6) شیعیان    186
3-6)    طریقت ها و داراویش    186
1-3-6) علویان    187
2-3-6) بكتاشیه    188
3-3-6) طریقت نقشبندیه    190
4-3-6) طریقت نورجی ها    191
5-3-6) سلیمانجی ها    192
6-3-6) طریقت تیجانیه    193
7-3-6) طریقت مولویه    194
4-6) اقلیتهای غیر مسلمان    194
1-4-6) مسیحیان    194
جمع بندی    195
نتیجه گیری بخش سوم :    197
میزان همگرایی مذهبی    197
میزان مبارزه جویی    198
میزان استقلال سیاسی و مالی    198
فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران    200
1-7) تأسیس جمهوری    200
2-7) آیه الله نائینی    205
3-7) آیهالله سید ابوالحسن اصفهانی    206
4-7) آیهالله شیخ عبدالكریم حائری یزدی    207
1-4-7)موضع آیهالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی كشور    208
5-7) آیهالله شیخ محمد تقی بافقی    211
فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورك    214
1-8) مقاومت جدی صورت نگرفت    214
2-8) شورش شیخ سعید    216
نتیجه گیری بخش چهارم :    219
توانای بسیج اجتماعی    219
منابع مآخذ    227
منابع انگلیسی    232
منابع تركی استانبولی    232

 

چکیده
مصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوری

عثمانی پایان دهد و كشور كوچك  تركیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا كشور تركیه را در مسیر

نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  كه مصطفی كمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و

در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه

گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور كامل از جامعه تركیه

پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفی كمال ؛ وابستگی روحانیون سنی  به دولت و عدم استقلال

سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی كمال فراهم  آورد تا بتواند با تركیب سیاست پنهان و

آشكار تركیه را به یك كشور سكولار تبدیل كند .

از طرف دیگر در ایران  نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه  ایران را همانند

تركیه  بسوی  تمدن و نوسازی هدایت كند . در راستای  چنین اقدامی طبیعی  بود كه از  طرف

روحانیون كه به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل  چنین اقدامی

مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این كمك را می كرد تا در مقابل

سیاستهای نوسازی رضاشاه كه توأم با دین زدایی بود مقاومت كنند .

استقلال یكی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه

در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت
اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه  و فرمان شاهی

نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ كرد بلكه  در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزه

كرد و برای ایجاد فضایی  مساعد تر برای  دینداری  و دین مداری ، با حاكمان در افتاد و نهایتاً

كوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس كند . از دوره های  بسیار سخت و طاقت-

فرسا برای روحانیت ،  دوره  حكومت  بیست  ساله رضاخان  بود . در این  دوره روحانیت  با 

شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان كه سودای ترقی و پیشرفت ایران

به مانند كشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می كرد  مهمترین  موانع را  كه به زعم  او

مذهب  و روحانیت  بود ، از میان  بردارد . او علاوه  بر مقابله های  خشن  و  زورمندانه  با

روحانیت ، بر آن بود تا تمام  نمادهای  مذهبی را از جامعه حذف كند . رضاشاه  برای  از بین 

بردن مذهب و نیروهایی  مذهبی از تمام امكانات استفاده می كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش

كشور را به دروازه های ترقی برساند .

در پژوهش حاضر  با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و تركیه كه نهایتاً جامعه را به

سوی سكولاریسم  هدایت می كرد ، آشنا خواهیم  شد . و همچنین در این  پژوهش  سیاست های

رضاشاه و آتاتورك را در مقابل  مذهب و نیروهایی مذهبی  بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم

كرد .

قاسم رضایی یونجالی
فصل اول : كلیات

معرفی روش و ماهیت تحقیق  كه معمولاً به شكل طرح  تحقیق  یا طرح پژوهش ارائه

می شود موجب می شود  كه  محقق  و خواننده  بر محتوا و شكل تحقیق  تسلط و احاطه داشته

باشند . با معرفی روش  و ماهیت تحقیق است  كه ارزیابی  و قضاوت در توفیق یا عدم توفیق  

نتایج  علمی تحقیق  براساس هدف و روش اعلامی میسر می شود براساس چنین ضرورتی در

بخش ابتدایی این  پژوهش  طرح مسأله  –  تاریخچه  موضوع – هدف و قلمرو تحقیق – بیان

فرضیه – روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل  آنها – سازماندهی  تحقیق  و سایر مسائل

به منظور تبین و تحدید و تدقیق و تعمیق موضوع  مورد بررسی قرارمی گیرد .    

1-1) بیان مسأله 

تاریخ  بزرگترین منبع  شناخت ، سرشارترین ذخیره تجربه اندوزی و مؤثرترین وسیله

عبرت گیری  برای گام برداشتن در حال و روشن  نمودن  تصویر آینده است . تاریخ  بستری

است كه ما را با منابع اصلی اندیشه ها و ریشه تحولات آشنا می سازد . از این رو درمراجعه

به  تاریخ  بایستی بسیار دقیق  بود و به ابعاد و زمینه های فكری  –  سیاسی  –  اقتصادی  و

فرهنگی و بین الملی حوادث و تحولات توجه نمود .

تاریخ معاصر ایران و تركیه نیز از نظرمحتوا و مضمون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

و كیفیت تحولات و فراز و فرودهای  آن به خصوص در زمینه تعامل دین و دولت دربردارنده

 حوادث و تجربیات مهمی است كه آگاهی دقیق از آنها میتواند برای ما در پیمودن راه دشوار

در مقطع حساس كنونی مفید باشد و بی توجهی  به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد .

جنبش ها و انقلاب های مهم در تاریخ  اسلام و بویژه در ایران و تركیه  با رهبری  و

حمایت  روحانیون  همراه  بوده  است . تحریم  تنباكو –  انقلاب  مشروطیت  و جنبش های

مقطعی  در شهرهای مختلف  ایران عموماً  به رهبری روحانیت و تحت تأثیر مستقیم عنصر

دین  صورت  گرفته  است ؛ در تاریخ  اجتماعی ، سیاسی عثمانی  و سپس تركیه هم دین  و

روحانیت نقش مهمی داشته اند .

اعلان  جنگ عثمانی  به مصر در سا ل  1516  با فتوای  شیخ الاسلام علی جمالی

صورت گرفته است . در دولت عثمانی  شماری از پادشاهان براساس فتوای  شیخ الاسلام ها

از قدرت  و سلطنت خلع شده اند .سلطان سلیم سوم  و سلطان عبدالعزیز دوم و سلطان عبد-

الحمید دوم  با فتوا خلع  شده اند .

همچنین  قیام شیخ رجب و شورش شهر سیواس درمركز تركیه و قیام  شیخ سعید در

شرق تركیه ( پس از تشكیل تركیه جدید) با رهبری وهدایت روحانیون صورت گرفته است .

به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا در تركیه و همچنین رضاخان در ایران از جمله

حوادث مهم تاریخی است كه سرآغاز وسرمنشاء تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی بزرگی

دراین دو كشور به شمار می آید . به قدرت رسیدن مصطفی كمال پاشا و رضاخان  در كنار

شرایط داخلی ناشی از شرایط و تحولات بین الملی پس ازجنگ جهانی اول وانقلاب بلشویكی

در روسیه محسوب  می شود . در دوران زمامداری مصطفی كمال پاشا و رضاخان ؛ كشور

ایران  و تركیه  وارد مسیری متفاوت از سیرتاریخی خود شد . گسترش  یافتن وابستگی های

فرهنگی ایران و تركیه به غرب و ترویج غربگرایی و خود باختگی و پی گیری سیاست های 

تجدد گرایانه از طریق تضیف مذهب و از بین بردن دین و نیروهای مذهبی و همچنین تشكیل

ارتش مدرن برای از بین  بردن مخالفان از مهمترین رویدادهایی است كه با این دوران آغاز

می شود .

در ایران و تركیه هر چند كه روند  تجدد گرایی از زمانهایی  بسیار دوری آغاز شده

بود  ولی در دوران حاكمیت رضاشاه و مصطفی كمال حركت به سوی غرب و غرب گرایی 

بیشتر و با جدّیت و در قالب یك  دولت متمركز و مدرن دنبال گردید . برای رسیدن  به چنین

آرمانی هرچیزی كه دركشوراحساس می شد  در برابر نوسازی مقاومت خواهد كرد به سرعت

از بین برده می شد .

قرن هیجدهم میلادی سرآغاز فصل نوینی در تاریخ كشورهای اسلامی محسوب می-

شود . در این قرن دنیای اسلام شاهد رشد و قدرت نمایی رقیبی در مقابل خود  شد  كه تا آن

زمان در روابط بین دنیای  اسلام با ممالك غیر مسلمان بی سابقه بود . در جوار و همسایگی 

اروپا سرزمینهای  مسلمان نشینی قرار داشتند  كه تا آن زمان عمدتاً تحت كنترل امپراطوری 

كهن عثمانی قرار داشتند . امپراطوری قدرتمندی كه تا یك قرن قبل از آن توانسته بود تا مركز

اروپا پیشروی كند . ولی از قرن هیجدهم اوضاع  به تدریج عوض می شود دولتهای اروپایی

درسایه ثروت عظیم به دست آمده ازممالك و مستعمرات خود در قاره آمریكا، آفریقا و آسیا و

نیز رشد و پیشرفت تكنولوژی  وعلوم جدید در آن قاره دارای آنچنان قدرتی شدند كه خود را

برای تهاجمی سنگین و همه جانبه به همسایگان مسلمان نشین خود به قدركافی قدرتمند دیدند.

تا اوایل  قرن 19 بسیاری  از مناطق  مسلمان نشین  تحت  كنترل  اروپایان  قرار  گرفت .

ایران از بخش شمال مورد حمله روس قرارگرفت و بخش قابل توجهی ازقلمرو خود را    از

دست داد.دركشورعثمانی سطح درگیری بسیار وسیع بود ازقرن هیجدهم به بعد كلیه تصرفات

عثمانی تركی در اروپای شرقی – خاورمیانه – آفریقا  و همچنین قفقاز مورد  تهاجم دولتهای

اروپایی قرار گرفته بود و هراز چند گاهی  بخشهایی از قلمرو عثمانی در مواجهه با یكی از

دول اروپایی از دست می رفت.

بدین ترتیب به مرور زمان ضعف تدریجی دول مسلمان آنها را به این باور رساند كه

به تنهایی نمی توانند در مقابل  تهاجم مغرب زمین مقاومت كنند  و می بایست برای مقابله با

غرب به علم  و صنعت و تكنولوژی و فنون نظامی جدید كه در اختیارغرب بود مجهز شد .

این روند تا زمان  به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و مصطفی كمال پاشا در تركیه ادامه

داشته است اما از این به بعد روند تجددگرایی با جدیت دنبال شد . مصطفی كمال پاشا اعتقاد

داشت راه نوسازی تركیه از طریق غربی سازی و پذیرش همه مؤلفه های آن است .به همین
                                                                                                                                     
دلیل  در دوران حاكمیت  پانزده ساله خود در تركیه موضوع حذف دین و سیكولاریزه نمودن

تركیه را تعقیب نمود .كمال آتاتورك اعتقاد داشت برای رسیدن به یك جامعه مدرن باید مذهب

و نیروهای مذهبی وهمچنین نمادهای آن از بین بروند .كمال مصطفی پاشا دردوران حاكمیت

پانزده ساله خود با اجرای سیاستهای خود برای از بین بردن نهاد مذهب ازجامعه تركیه تلاش

گسترده ای انجام داد كمال پاشا با تركیب سیاست  ضربتی  و تدریجی توانست  پس از تحكیم 

قدرت خویش بر جامعه ، شروع  به نوسازی و تجدگرایی در تركیه نماید .

در ابتدای كار مصطفی كمال پاشا  سیاست گام به گام را  انتخاب كرد و  اهداف خود 
                                                              
یعنی مخالفت با نهاد ریشه دار خلافت را آشكار ننمود . مورخین علت  اتخاذ این  سیاست را

عمدتاً ملاحظات سیاسی و حمله متحدین علیه قلمرو عثمانی می دانند . وی در طول  جنگهای

استقلال طلبانه اعلام كرد كه برای اعاده  قدرت به شخص  سلطان مبارزه می كند و

بنابراین از حمایت  سلطنت طلبان  نسبت به خود برخوردار شد . مصطفی كمال پاشا پس از

مساعد كردن زمینه برای اصلاحات و فراهم آوردن متحدانش ابتدا از موضوعاتی كه كمترین

مخالف و بیشترین موافق را داشت شروع به نوسازی كرد .كمال قبل ازهمه به تعریف اجماع

ملی ومرزبندی قومی و كشوری دولت پرداخت . همین كه یك اجتماع قومی به نسبت همگون

پدید آورد مرحله  بعدی اصلاحات را با ظرافت بیشتر آغاز كرد . دومین گام كمال پاشا ایجاد

و تأسیس نهادهای سیاسی نوین برای اعمال اقتدار بود . تا ازطریق ا ین نهادهای سیاسی تازه

تأسیس شروع  به اصلاحا ت اجتماعی و مذهبی نماید  .
درسال 1924مرحله سلب اقتدارمذهب آغاز شد و دو ماه بعد از آن خلافت لغو شد .   
از این تاریخ است كه روند مذهب زدائی در كشور تركیه با اجرایی سیاستهای پنهان و آشكار

مصطفی كمال آتاتورك به اوج خود می رسد.

در ایران هم هر چند كه نوسازی از زمان قاجارها (فتحعلیشاه) آغاز شده بود، اما در 

دوران  حاكمیت رضاشاه  نوسازی  با سرعت یشتر و در قالب دولت مدرن  و تمركز و در

راستای تخریب و ازبین بردن مذهب و نیروهایی مذهبی صورت می گرفت . سیاست 

تجددگرایی رضاشاه به موازات مذهب زدایی و سركوب عناصر مذهبی به مرحله اجرا درآمد

كه به  نظر می رسد  متأثر از اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه باشد ؛ رضاشاه همواره

تحولات  كشورهای اروپایی و به ویژه تركیه همسایه را پیگیری می كرد و حركت جمهوری

خواهی وی  نیز متأثر از اعلام  جمهوری  مصطفی كمال پاشا  بود . سفر رضاشاه به تركیه

از12تا 24 خرداد ماه1313 به همین دلیل  صورت گرفت . كشف حجاب از بانوان – تحمیل 

لباس  و كلاه اروپایی و استعمال عناوین غربی در ادارات ومؤسسات دولتی و همچنین اعزام

محصلین ایرانی  به اروپا در شمار سیاست هایی بوده كه آن رژیم  از سال 1304 تا 1313

با اتكای  به تحصیل كرده گان و روشنفكران و نیز نظامیان و عناصر دیوان سالاری سیاست

تضعیف دین  و روحانیت را پیش برد . رضاشاه اعتقاد  داشت راه  پیشرفت  و ترقی مملكت

زمانی هموار می شود كه سنتها  و مذهب و نیروهای مذهبی از بطن جامعه حذف گردند .از

جمله اقدامات رضاشاه كه در راستای  تضعیف مذهب و نیروهای  مذهبی  صورت  گرفته ؛

كاهش نفوذ سیاسی روحانیون به عنوان رقبای دولت و مخالفین دولت مطلقه سلطنتی،  تقویت

و رشد  اندیشه غیر مذهبی و كاهش نفوذ روحانیون از مشاغل دولتی را می توان ذكر كرد .

رضاشاه  در اجرایی سیاستهای  تجددگرایانه خود دست به اقدامات روشن و آشكاری

زد كه باعث مقاومت  بیشتر مردم  در مقابل تجددگرایی شد . رضاشاه در اوج  قدرت مدعی

بود كه وقتی مردم لباس یك شكل بپوشند و كلاه پهلوی به سربگزاند و نسبت به تقیدات مذهبی

سست شوند متمدن خواهند شد . برهمین اساس برای او ستیز با نهادهای سنتی و مذهبی نظیر

پوشاك سنتی و مراسم دینی امری ضروری بود .ازاین رو دركنار ستیز با مذهب و نیروهای

مذهبی و بطور كلی با عناصر سنتی ، رضاشاه با تكیه بر روشنفكران  به  تبلیغ  ناسیونالیسم 

باستان گرایانه  و گسترش  مراكز تفریحی  فساد انگیز پرداخته است . با توجه به مطالب یاد 

شده در خصوص اقدامات مصطفی كمال پاشا در تركیه و اقدامات رضاشاه در ایران در قبال

مذهب و نیروهایی مذهبی پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است :

وجوه شباهت و تفاوت در سیاستهای رضاشاه و مصطفی كمال پاشا درمقابل مذهب و

نیروهایی مذهبی چه می باشد ؟ برای این كه موضوع  را بیشتر مورد  بررسی قرار دهیم و

از جهات مختلف  موضوع را مورد  تجزیه و تحلیل  قرار دهیم  در كنار پرسش اصلی  چند

پرسش  فرعی  برای  بسط  و گسترش موضوع  طرح می شود كه در بحثهای بعدی آنها را 

بررسی خواهیم كرد . پرسش های فرعی كه به آنها خواهیم پرداخت به شرح ذیل می باشد :

تفاوتهای  كه در مقاومت در برابر طرح نوسازی در دو كشور ایران و تركیه مشاهده می شد

ناشی از چه عواملی بود ؟ یا این كه عوامل  موفقیت  مصطفی كمال  در سكولاریزه

 كردن جامعه تركیه چه بوده است ؟مهم ترین مؤلفه ای كه می تواند تفاوت در شدت نوسازی

و مقاومت در برابر آن را توصیف كند «مذهب و سازمان روحانیت » دراین دو كشور است.

همگرایی بالای  مذهب در ایران بر محور تشیع  و مراجع  تقلید است در حالی كه در كشور

تركیه مسلمانان حول طریقت های گوناگون متصوفه ، عدم استقلال علمای  سنی  از دولت و

استقلال سیاسی روحانیون  شیعه در ایران ، وابستگی مالی مفتیان سنی  به اوقاف  و در آمد

دولتی  و بهره مندی روحانیون شیعه از درآمد خمس علاوه  بر آن اوقاف ، سازش پذیری و

پذیرش قاعده تغلیب (الحق لمن غلب) از سوی علما سنی مذهب و مبارزه جویی و برجستگی

امربه معروف و نهی از منكر عمده ترین عواملی هستند كه تفاوت در شدت نوسازی (غربی

سازی) و تفاوت در نوع و میزان مقاومت را در برابر نوسازی در ایران و تركیه را توضیح

می دهند .

مهمترین مؤلفه های  كه میتواند موفقیت مصطفی كمال پاشا را در اجرای برنامه های

نوسازی  بیان كند ؛ تركیب سیاست پنهانی  و آشكار آتاتورك ، قدرت  تشخیص وی  به لزوم

اصلاحات در زمان مناسب و همچنین زمینه سازی قبلی برای اجرای برنامه های تجددگرایی

و در نهایت تفكیك برنامه های نوسازی از یكدیگر می باشد .

2-1) بررسی سوابق و ادبیات موضوع

در ارتباط  با سیاست های مصطفی كمال پاشا و رضاشاه در قبال مذهب  و نیروهای

مذهبی كتاب و مقاله های چندی به فارسی و دیگر زبانها خارجی نوشته شده است . 

در شبكه اینترت نیز می توان در خصوص اوضاع  اجتماعی  ایران و تركیه مقالات

متنوعی را مشاهده كرد . از جمله كتابهایی كه در خصوص موضوع  مورد بحث نوشته شده

است ، كتابی با عنوان «جمهوری اول تركیه» كه این كتاب نوشته ریچارد رابینسون و ترجمه

ایرج امینی می باشد كه در سالهای گذشته چندین نوبت تجدید چاپ شده است . در این  كتاب 

نویسنده  بعد از بیان اوضاع كلی تركیه  قبل از جمهوری  به اقدامات مصطفی كمال پاشا در

خصوص اصلاحات اجتماعی و ایجاد تركیه  نوین اشاره كرده و به ازبین بردن اقتدار مذهبی

و مقابله با عناصر سنتی توسط كمال پاشا اشاره می كند .در كتاب علل رشد اسلام گرایی در

تركیه نوشته محمدرضا زارع هم بعد ازبیان موقعیت حكومت عثمانی درجهان و نحوء استفاده

حاكمان عثمانی از دین اسلام برای تحكیم حكومت خود درگذشته بر نقش مهم مذهب و نیرو-

های مذهبی در تركیه زمان عثمانی اشاره می شود و دلایل اسلام خواهی  فعلی را بیان می-

كند . كتاب« تعامل دین و دولت در تركیه» نوشته محمدرضا حیدرزاده نایینی نیز بعد ازاینكه

در مورد اسلام و سیكولاریسم در تركیه مطالبی را بیان می كند در بخش  دوم به جایگاه نهاد

 

منابع مآخذ

 ابوالحمد ،عبدالحمید ، مبانی علم سیاست ،ج اول ، تهران ، انتشارات توس ،1376.
ابوالقاسمی ،محمدرضا ، اردوش حسین ، تركیه دریك نگاه ،تهران ،انتشارات المهدی 1378.
 آریا ، كورش ، رضاخان و قضیه كشف حجاب ، ابرار18|10|81
 آریا ، قاسم ، قضیه رضاشاه و كشف حجاب ، نافه ، شماره هفتم ،42-44.
الگار ، حامد، دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار ، ترجمه ی ابولقاسم سری تهران، انتشارات توس ،1356.
 امینی ، داوود ، چالشهای روحانیت با رژیم رضاشاه(بررسی علل چالشهای سنت گرایی با نوگرایی) تهران ، سپاس، 1382.
 امینی ،علیرضا ، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران،  صدای معاصر، 1381.
 آزاد ارمكی ، تقی ، مدرنیته ایرانی؛ روشنفكران و پارادایم  فكری عقب ماندگی  در ایران تهران، انتشارات اجتماع، 1380.
 مصطفی ، ازكیا ، جامعه شناسی توسعه (تهران : انتشارات كلمه ،1377) 
 رضا ، اكبری نوری ، اندیشه  سیاسی  عبدالرحیم  نجارزاده  تبریزی ( طالبوف ) ،  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج ، سال نخست، پیش شماره دوم، تابستان 1383.
هربرت  اسپنسر ، مدرنیته : مفاهیم  انتقادی جامعه  سنتی و جامعه  مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری تهران ، انتشارات نقش جهان ،1381.
 آصف ، محمد حسن ، مبانی ایدئولوژیك حكومت در دوران پهلوی ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1384.
 الهامی ، داود، موضع  تشیّع در برابر تصّوف در طول  تاریخ ، قم ، انتشارات مكتب اسلام ، 1378.
اولوغ ،  ایگدمیر  و دیگران ، آتاتورك ، ترجمه ی حمید ناظمی ، تهران ، مؤسسه  فرهنگی
منطقه ای 1348.
رابرت اولسن ، قیام شیخ سعید پیران – كردستان 1925، ترجمه ی ابراهیم  یونسی ( تهران : انتشارات نگاه ،1377)

 بابر، نوئل ، فرمانروایان شاخ زرین از سلیمان قانونی تا آتاتورك ، تر جمه ی ،عبدالرضاهوشنگ مهدوی ، تهران، سپاس ،1369.
 بصیرت منش ، حمید ، علما و رژیم رضاخان ، تهران ، عروج ، 1376.
 بهار، ملك الشعرا ( محمد تقی ) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران ( انقراض قاجاریه ) ،جلد اول ،تهران، چاپخانه سپهر، 1357.
 محسن ، بهشتی  سرشت ، نقش  علما  در سیاست ، تهران ، پژوهشكده  امام خمینی و انقلاب اسلامی ،1380.
بهنام ، جمشید ، ایرانیان و اندیشه تجدد ، تهران ، انتشارات پژوهش فرزان روز، 1383.
بیات ، كاوه ، شورش  كردهای  تركیه  و تأثیر آن  بر روابط  خارجی ایران ، تهران ، نشر تاریخ ایران ، 1374.
 تهاجم به روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ، جلد اول ، قدر ولایت ، تهران ،1379.
 پروند ، شادان ، سبحانی ، زهرا ، زمینه  شناخت  جامعه  و فرهنگ  تركیه ،  تهران ، مركز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین اللملی ،1373.
 پهلوی ، محمدرضا ، پاسخ به تاریخ ، ترجمه ی حسین ابوترابیان ، تهران ، زریاب ،1379.
پیران ، پرویز ، برنامه ریزی  توسعه  برون زا ، اطلاعات  سیاسی ، اقتصادی ، شماره  25، دیماه 1367 .
 جمعی از نویسندگان ،سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ كمبریج ، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ، 1361.
 جعفری  هرندی  ، محمد ، فقها و حكومت  پژوهشی  در فقه  سیاسی  شعیه ، تهران ، روزنه ،1378.
 جی شاو ، استانفورد ، ازكورال ، شاو، تاریخ امپراطوری عثمانی تركیه جدید، ترجمه ی محمود رمضان زاده ، جلد دوم ،خراسان ، آستان قدس رضوی ، 1370.
 حائری ، عبدالهادی ،  تشیع  و مشروطیت در ایران  و نقش  ایرانیان  مقیم  عراق ، تهران ، مؤسسه انتشارات امیركبیر ،1381.
 حسینی ، سیدحسن ، پلورالیزم  دینی یا پلورالیزم در دین ، تهران ، سروش ،1382.
 حسینیان ، روح الله ، چهارده قرن تلاش  شیعه برای ماندن و توسعه  تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،1382.
 حیدرزاده ، محمدرضا ، تعامل  دین  و دولت در تركیه ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ،1380.
 فاطمه ، خالقی ، روشنفكرانی در مقابل آتاتورك ، حیات نو ،7|6|81 .
 خلیلی خو، محمد رضا ، توسعه و نوسازی ایران در دوره دوران پهلوی ، تهران ، جهاد دانشگاهی، 1384.
امام خمینی ره، صحیفه نور ،ج 12.
امام خمینی ، صحیفه نور ،ج 15.
امام خمینی ره،كشف اسرار .
دورسون ، داود  ، دین و سیاست در دولت عثمانی ، ترجمه ی منصوره حسینی و داوود وفائی ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 دعوتی ، سیدابوالفتح ، ازماجرای تلخ ” كشف حجاب “رضاخانی تا قیام خونین مردم قم ،یالثارات الحسین (ع) ، شماره 259 .
 دعوتی، سید ابوالفتح ، اصلاحات به روش آتاتورك ، جمهوری اسلامی ،20|2|79
دوران آتاتورك درسهایی برای امروز، ترجمان سیاسی ، سال سوم ، شماره 156
 دیوب ، اس . س ، نوسازی و توسعه در جستجوی  قالبهای فكری  بدیل ، ترجمه ی سید احمد موثقی تهران ، قومس ،1377.
 رابیسون ، ریچارد ، ، جمهوری اول تركیه ، ترجمه ی ایرج امینی ، تبریز، موسسه فرانكین،2536 شاهنشاهی .
رحمانیان،داریوش،چالش جمهوری و سلطنت در ایران زوال قاجار و روی كار آمدن رضاشاه، تهران،نشر مركز ،1379.
 روشه، گی ، تغییرات اجتماعی ، ترجمه ی منصور وثوقی ، تهران ، نی 1368.
 زارع ، محمد رضا ، علل رشداسلام گرائی در تركیه ، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی ، 1382.
 سردارآبادی ، خلیل الله ، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران، 1378.
سیف زاده ، حسین ،نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی ودگرگونی سیاسی ، تهران ، قومس ، 1375.
قادری ،حاتم ،اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ،تهران ،سمت ،1379.
 قاضی ، نعمت الله ، علل سقوط حكومت رضاشاه ،تهران ، نشر آثار، چاپ اول،1372.
شریفی ،علیرضا ، كشف حجاب ، نشریه خراسان ،17|10|79.
 شمیم ، علی اصغر ، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران ، مدبر ،1375.
صبوری ، منوچهر، ،جامعه شناسی سازمانها بوروكراسی مدرن ایران ، تهران ، انتشارات سخن، 1380.
 طلوعی ، محمود ، پدر و پسر ناگفته ها از زندكی و روزگار پهلوی ،تهران ،علم ،1374.
عاقلی، باقر ، رضاشاه و قشون متحدالشكل ، تهران ،انتشارات نامك ، 1377.
 عباسی ، ابراهیم  ، دولت  پهلوی و توسعه اقتصادی تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1383.
 فوزی تویسركانی ، یحیی ، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1380.
 فیاضی ، عماد الدین ، حاج عبدالكریم حائری ، تهران ،مركز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول ،1380.
 فیگارو ، آتاتورك  رهبر تركیه  در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی ، سال چهارم ، شماره اول .
كتانی، علی، اقلیتهای مسلمان در جهان امروز، ترجمه محمد حسین آریا ،تهران ،امیركبیر 1383.
 كریمی، علیرضا ، رژیم و آزمون گیری از طلاب، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.
كوهستانی نژاد ، مسعود ، چالش مذهب و مدرنیسم  سیر اندیشه سیاسی مذهبی در ایران، تهران، انتشارات نی ،  1381
 كین راس ، لرد ، قرون عثمانی ، ترجمه ی پروانه ستاری ، تهران ، كهكشان ، 1373.
 كاتم ، ریچارد ، ناسیونالیزم در ایران ، ترجمه ی احمد تدین ، تهران ، انتشارات كویر، 1371.
 كاتوزیان،محمد علی(همایون)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سقوط رضاشاه،ترجمه ی محمد رضا نفیسی، تهران ، پاپیروس ،1366.
 كشف حجاب تهاجم بنیادی به فرهنگ اسلامی ، جمهوری اسلامی ،17|10|83.
 گاندره ،آتاتورك ، رهبر تركیه در گذشته و حال ، ترجمان سیاسی، سال چهارم، شماره 157 ، سال چهارم ، شماره اول ،
 گودرزی ،غلامرضا ، دین و روشنفكران مشروطه ، تهران، انتشارات اختران،1383.
 لوییس ، برنارد ، ظهور تركیه  نوین ، ترجمه ی  محسن  علی سبحانی تهران ، انتشارات مترجم ،1372
  مایلی، محمد رضا ، نظامهای سیاسی (بررسی موردی نقش نظام سیاسی در روند توسعه ایران) 57- 1432، تهران ، نشر ارائه ،1378.
 معتضد ،خسرو، رضاشاه سقوط پس از سقوط ، تهران ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،1376.
 معظم پور ، اسماعیل ، نقد و بررسی ناسیونالیسم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی 1383.
 مكی ، حسین ، تاریخ بیست ساله استمرار دیكتاتوری پهلوی ، ج6 ، تهران ، نشر ناشر ، 1362.
 مؤسسه فرهنگی قدر ولایت  ، حكایت كشف حجاب ج 1-2، مؤسسه قدر  ولایت  ، تهران 1380.
 مور ، بریگتون  ، ریشه های  اجتماعی  دیكتاتوری  ، ترجمه ی  حسین  بشریه  تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369.
 نورالدین ، محمد ، تركیه جمهوری سرگردان ، ترجمه ی سید حسین موسوی ، تهران ، مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژ یك خاورمیانه ، 1380.
 نهاوندی ،آرش ، پدر تركیه نوین‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍(مصطفی كمال آتاتورك)، فرهنگ آشتی،11|10|82.
 نیازمند ، رضا ، رضاشاه از تولد تا سلطنت ، تهران، جامعه ایرانیان، 1381.
 واترز ، مالكوم ، جامعه  سنتی  و جامعه مدرن ، ترجمه ی منصور انصاری ، انتشارات نقش جهان ، تهران، 1381.
 واحد ، سینا ، قیام  گوهرشاد ، تهران ، سازمان  چاپ  و انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1366.
وبر ، ماكس ، اخلاق  پروتستان  و روح  سرمایه داری  ،  ترجمه ی عبدالمعبود  انصاری تهران ، انتشارات ،سمت،1371.
 ووسینیچ ، وین ، تاریخ امپراطوری عثمانی ، ترجمه ی  سهیل آذری ، تبریز : چاپ شفق با همكاری مؤسسه اتشارات فرانكین ،1346 هجری خورشیدی .
 وینر ، مایرون ، نوسازی جامعه چند  گفتار  در شناخت دینامیسم رشد ، ترجمه ی  رحمت الله مقدم مراغه ی ، ب. م، ب.ن، 1354.
هانتیگتون ، ساموئل ، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، علم،1370.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300-1357 ،تهران، پیكان، 1376
منابع انگلیسی

 . Hamed Enayat,Modern Islamic Polithcal Thought (London: Macmillan Press 1982)

2.Lord “Kinross” Ataturk: The Rebirth of a Nation(London:Weidenfeld and Nicolson”1966)

3.Ozay Mehmet , Islamic Identity and Development ,study of Islamic Periphery(London: 1990) p. 81

4 .Robert E . ward & Dnkewaryt A.Political Modernizatin  in japan and Turky (Princeton :      university press .1961)

5.www.Google//:Kemal Ataturk-Wikipedia.the free encyclopedia.htm                                                      

منابع تركی استانبولی

1.Kabacli , Alpay, cumhuriyet Tarihi (Istanbul: Deniz Bank, 2004)

2.M.Kemal Ataturk, Nutuk (Estanbul :Mili,2001)

3. Ozel, Mehmat, Kurtulus kurulus cmhuriyet (Estanbul :Ankara ticaret odasi,2005)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با انقلاب مشروطه شروع میشود و تا سرنگو نی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب ایران ادامه میابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش هایی تقسیم میکنند:
جنبش مشروطه ایران
کودتای ????
رضاشاه پهلوی
محمدرضا شاه پهلوی
نهضت ملی‌شدن نفت
کودتای ?? مرداد
انقلاب سفید
انقلاب ایران
جنبش مشروطه ایران مجموعه کوششها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

پیشینه
از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته های روشنفکرانی مثل [[حاج زین‌العابدین مراغه‌ای ]] و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران زمینه های مشروطه خواهی را فراهم آورد. سخنرانیهای سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا میکرد. نشریاتی مانند حبل المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر میشدند نیز در گسترش آزادیخواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مولانا بزرگ شاعر پارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مولانا بزرگ شاعر پارسی با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مولانا بزرگ شاعر پارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه 1

زادگاه مولانا 1

مولانا و خانواده او 1

موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا 2

پدر مولانا 3

جوانی مولانا 4

اوضاع اجتماع و حكومت در دوران مولانا 5

اخلاق و افكار مولانا 11

نردبان روحانی 14

از مقامات تبتل تا فنا 16

رحلت مولانا 20

تربت و مقبره مولانا 21

مدخل بزرگ تربت مولانا 22

تصاویر مقبره مولانا 23

در نقره‌ای 23

شبستان بارگاه مولانا 23

قبه‌الحضراء 24

كتیبه ها و نوشتهای مقبره مولانا 25

قبور دیگر 28

 

 

مقدمه

زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم

کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو

استاد صباح شاعر و نویسنده

مراسم مولانا هر ساله در قونیه برگزار می‌شود و از این مراسم هزاران گردشگر بازدید می‌كنند . 

آمارها موید آن است كه تنها در سال 83 بیش از 700 هزار نفر از قونیه، مراسم سماع و دیگر جاذبه‌های این شهر بازدید كرده‌اند. تاثیر مولانا بر قونیه به حدی است كه حتی مجسمه‌های سماع را به عنوان سوغات به فروش می‌رسانند. از این گذشته حركاتی شروع شده تا مولانا، این اندیشمند بزرگ فارسی را ترك معرفی كنند . این در حالی است كه مولانا در شهر بلخ متولد شده و تمام اشعار او به زبان پارسی است و حتــــی در خود تركیه ، آثار او جزء ادبیات پـارسی جــای گرفــته است و در هر دایـره‌المـــعارف كه نـــام این شــاعر بزرگ جســتجو شود ، نتــیجه ، شاعر و متــــصوف پـــارسی است. 

واقعیت نیز آن است كه تركیه با توسعه گردشگری خود مولانا را آنگونه كه می‌خواهند معرفی می‌كند و نه آنــگونه كه بوده است و همین باعث شده تا قونیه به یـــــك شهر توریستی تبدیل شده و از این رهـــگذر نـــام مــولانا در ســراسر جهـــان آكـــنده شـود. 

روزنامه سان فرانسیسکو در این باره می‌نویسد : اگر می‌خواهید با محبوب‌ترین شاعر روز آمریکا آشنا شوید بایستی یک هواپیما سوار شوید و به قونیه بروید ، جایی که آرامگاه یا مزار جلال‌الدین محمد بلخی معروف به رومی قرار دارد … یكی از جلوه های بی‌نظیر مراسم مولانا مراسم سماع است كه در نوع خود طرفداران زیادی دارد. به گونه‌ای كه بحث توریسم عرفانی را جایگزینی برای دیگر گونه‌های توریسم در این منطقه كرده است . مراسم معنوی رقص سماع عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و رسیدن انسان به ملكوت را متبلور می‌كند . رقاص سماع در سر یك كلاه (به نشانه سنگ قبر) و بر تن یك عبا (به نشانه كفن) دارد كه با در آوردن خرقه حقیقت واقعی (باطن) جلوه می‌كند .                                                                                                                                                 

به امید حق

این حقیر نیز با انتخاب موضوع تحقیقم بنام مولانا بزرگ شاعر پارسی ، خواستم قدم ناچیزی در حفظ و زنده نگهداشتن نام او و اشعارش داشته باشم

 

فهرست منابع و ماخذ

نام كتــاب : شعــر فارســی / قرن هفتم / مولوی جلال الدین محمد بــــن محـــــمد / نویسنده : نیکلسون 1945-1868 /  متـــرجم و مصحح : کاظم دزفولیان / محل و تاریخ نشر : تهران – طلایه 1378

نام كتاب :درمکــتب مولانا / جلال الدین محمد بلخی/ نویسنده : استاد سید محـــمد برهانی / تفسیر و تحلیل مثنوی : علامه جعفری / محل نشر : تهران / تاریخ نشر : 1379

www.erfaneshams.com

www.farda.org

www.torkiye.com

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     1
مواضع شاه ودولتمردان رژیم در سیاست خارجی     5
رژیم وجبهه ملی     7
روابط رژیم با اسرائیل     8
رویدادهای پس از قیام 15 خرداد 1342 :علما و مجتهدین     10
تشكیل هیات مصلحین     15
تاسیس دارالتبلیغ     16
اعترافات رئیس اداره هشتم ساواك درباره قیام 15 خرداد     20
سخنان شاه در 17 خرداد 1342     20
مواضع احزاب وگروهها در قبال واقعه 15 خرداد     22
ویژگیهای قیام 15 خرداد     26
اجتماع مراجع وعلما در تهران     30
مذاكرات علما و دولت     31
آزادی موقت امام ( ره )     33
تغییر مواضع شاه     33
انتخابات مجلسین     34
تحریم انتخابات     35
بركناری علم وانتصاب حسنعلی منصور     37
سوابق و شخصیت منصور     38
قتل منصور و با زتابهای آن     41
پیامدهای قیام 15 خرداد     43
شیوه‌ها و حركتهای رژیم پس از قیام 15 خرداد     49
ماهیت قیام 15 خرداد ازنگاه شاه     57
نقش جمعیتهای موتلفه اسلامی درمبارزه با رژیم شاه     57
نقش حوزه علمیه قم در پیشبرد نهضت     58
توطئه رژیم شاه     59
رژیم و تصمیم به تنظیم قطعنامه     60
تلاش برای رهایی امام ( ره )     61
زندان و محاصره علمای مبارز     61
برپایی میتینگ و صدور قطعنامه     62
شایعه سازی رژیم     63
شكل گیری مبارزه مسلحانه با رژیم     64
موضع حوزه علمیه قم در برابر جمعیت هیاتهای موتلفه     65
واكنش روحانیون مبارز در برابر اعدام گروه بخارایی     66
تلاش رژیم برای تضعیف روحانیت     66
اعتصاب دسته‌های عزاداری     67
دستگیری اعضای حزب ملل اسلامی     68
رژیم در جستجوی راه جدید     69
كوشش در جهت پایان تبعید امام خمینی ( ره )     71
توقیف رساله امام ( ره )     72
تاسیس كانون مترقی     73
برنامه‌‌های سیاسی هویدا     81
برنامه‌های اقتصادی هویدا     83
جمع بندی ازدوره نخست وزیری هویدا     84
برخورد رژیم با جبهه ملی ونیروهای میانه رو در دوره هویدا     87
دلایل استقلال وخود رایی شاه در دهه 40 و 50     89
جمشید آموزگار و نقش وی در رژیم پهلوی     94
شریف امامی و دولت آشتی ملی    97
 
    
مقدمه :
بی‌تردید امیراسد الله علم در آغاز دهه‌ی 40 بزرگترین بازیگر دربار پهلوی بود با شروع نخست وزیری وی بدستور شاه كمیسیون سه نفره‌ای به ریاست علم وبا شركت حسین‌فر دوست ومنصور تشكیل شد كه وظیفه تعیین نمایندگان مجلس را بر عهده داشت .فعالیت این كمیسیون غیر رسمی وپنهانی در طول دوران نخست وزیری هویدا نیز ادامه داشت و در واقع در تمام این دوران طولانی ، این علم بودكه نمایندگان مجلس را تعیین می‌كرد.علم در سال 43 در راس دانشگاه پهلوی (شیراز ) قرار گرفت تا جای پای رژیم را پس از سركوب سالهای 41 و 42 عشایر فارس تحكیم كند و در همین زمان بود كه با نقشه او سفر پادشاه ، بلژیك ومحمد رضا پهلوی به میان عشایر جنوب به اجرا در آمد و امنیت فارس به رخ رسانه های غربی كشیده شد در سال 44 نیزعلم بعنوان وزیر دربار در راس قدرت قرار گرفت .
علم علاوه بر وابستگی به قدرتهای خارجی و عضویت در تشكیلات فراماسونری ، در مقابل شاه بسیار حقیرانه رفتار می‌كرد و این جمله او نشاندهنده همان موضوع است :”من غلام خانه زاد شاهنشاه هستم “وی چنان مورد توجه شاه بود كه بصورت یكی از نزدیكترین افراد درآمد .
“او همان گونه كه طی دوران نخست وزیری خود ( 41 تا 1342 ) در نقش مجری طرح امریكایی “انقلاب سفید ” كندی ودموكراتهای امریكایی ‌ظاهر شد ،مدتی بعد دلارهای نفتی را در راه حزب جمهوریخواه امریكا ریخت ودر انتخاب ریچارد نیكسون به ریاست جمهوری به ایفای نقش پرداخت.علم در دوران طولانی ریاست جمهوری نیكسون عالی‌ترین پیوندهای شاه را با امریكا برقرار ساخت ضمن اینكه او با ” ادوارد هیث ” و حزب محافظه كار او در انگلیس دارای روابط صمیمانه بود و از مغازله با “هارولد ویلسون “و دولت كارگری او ابایی نداشت .”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی آثار تاریخی قزوین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی آثار تاریخی قزوین با word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی آثار تاریخی قزوین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
سپاس پروردگار را كه انسان را از خاك بی جان آفرید و به او نطق و بیان عطا فرمود – به انسان نوشتن آموخت تا او بتواند میوه بستان اندیشه های خود را به كام مشتاقانش بچپشاند و نغمه های جانبخش وجود را به گوش ایندگان برساند .
سرزمین قزوین با پیشینه ای در عرصه های علم ، فرهنگ ، اندیشه و دارای قدمتی دیرینه است و نشانه های تمدن 9000 سال پیش از میلاد درادر خود نهان دارد كه با پیدایش اسلام در ایران موقعیت و اهمیت  بسزادی یافت و مهد پرورش علوم اسلامی از جمله حدیث ، تغییر فلسفه ، عرفان ، كلام فقه ، نجوم و ادب قرار گرفت و تا عصر حاضر این روند ادامه یافت .
ظهور چهره های نامداری همچون میرزا حسین خان سهپسالار قزوینی «صدراعظم» یسد اشراف الدین حسینی قزیوینی « نسیم شمال » عارف قزوینی ، علی اكبر دهمزا ، علامه محمد قزوینی . حجت الاسلام سید علی اكبر ابوترایی ، شهیدان محمد علی رجایی و عباس بابایی و .. در این خطه به چشم می‌خورد كه از تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی حكایت می‌كند .
یورش بی امان تمدن بی پروا غروبوزرق و برق ظاهر فریب ابزار و وسایل و تكنولوژی جدید ، موجب جلب توجه اذهان و افكار كسانی خواهد شد كه بیشتر به گذراندن زندگی مشغولند و كمتر به حقیقت آن می‌اندیشند در پی این هیاهو و جنجال تبلیغاتی ، فرهنگ بی ریشه و دنیا گرامی غربی به شیوه های نوین و جذابیتی كاذب جای فرهنگ مذهبی ملی مردم را می‌گیرد كه از پیشینه درخشان و هدفدار پدران خویش آگاهی می‌داشتند . شاید با درایت و شكیبایی هنرمندان این هیاهوی بی معنا را به هیچ می‌انگاشتند و صراحت حیات را می‌پیمودند و پرچم پر افتخار پدرشان را دست به دست تا بی نهایت زندگی ، دلیل راهشان می‌كردند – بی شك اثر ملتی بدانند كه اجدادشان طالایه دار فرهنگ انسانی و پیش قرلولان تمدنی سالم و صالح بودند – با نازدنگی و بالندگی دیگری به زندگی و دنیا می‌نگریستند و البته كه خفتگان ظلمت شب رهروان طلیعه را صواب را نمی یابند .
نسل جدید ، نسلی كه نتواند فرزندان كیستند و خود را و فرهنگ خود را نشناسند بی گمان به ورطه گرامی فرهنگی نزدیتكرند – ما بر سر‌ان نیستیم كه تعجب جاهلی آباء و اجدادی را نده كنیم كه هرگز چنین مباد بلكه منادب آینم كه وظیفه همه كسانی كه آینده فرجام و تمدن بیگانه را می‌دانند و می‌شناسند یك دل و صادقانه از هر آنچه هدایتی نباید – رسالتی بر دوش دارند و هم امروز ها جلو این شبیخون بی هویتی و واماندگی را گرفت كه فردا دیر است .
قال رسوالله … قزوین با ء‌ من ابواب الحبه .
محوده جغرافیایی قزوین پنه ایست طویل كه فاصله بین 57/36 درجه سانتی گراد تا 38/35 درجه سانتی گراد عرض شمالی و 01/51 درجه سانتی گراد تا 18/48 درجه سانتی گراد طول شرقی گسترده شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1298 متر است و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی در مركز یكی از مهمترین گروههای ارتباطی شبكه راههای اصلی ایران و از جمله جاده ابریشم بوده و فراز و نشیب تلخ و شیرین را پشت سر نهاده است . شمال ان را سلسله جبال سر به فلك كشیده البرز از شمال شرقی به طرف جنوب غربی در بر گرغفته متعلق به دوران سوم زمین شناسی و در دل خود معادنی دیقیمتی را نهان داشته است و نواحی اساطیری الموت و رودبار در آنجا واقع هستند قلعه قدیمی آتش نشان «درخك» با 2770 متر و « تخت سلیمان با بلندی » با بلندی 4400 متر سر به آسمان می‌سایند و با عبور از گردنه های « سلمبار » و « آلو چشمه » می‌توان به شهرهای تن كابن ، لنگرود و رشت سر ازیر شد – و با به هم پیوستن رودهای «طالقان» و «الموت » و « شاهرود» و « یفسد رود » در لابلای فراز و نشیب البرز غربی می‌خزد و آبادانی به ارمغان می‌آید كه با احداث كانالهایی آب آن به طرف دشت وسیع قزوین هدایت می‌شود .
قزوین در دامنه جغرافیایی رشته كوه البرز دشت پهناور و حاصلخیز به وسعت 443 هزار هكتار دارد كه باختر ، رشته كوههای شمالی – جغرافیایی «چرگر» آن را از زنگان «خمسه» جدا می‌كند و در جنوب چند رشته كوه موازی به نام «رامند» و از غرب به كوههای «خرقان» و در دز گزین همدان اتصال می‌یابد و از جانب خاور بی هیچ مانعی به «ساوه» و «ساوجبلاغ» می‌پیسوندد كه جزئی از دشتهای قزوین بوده است – روهای « خر رود » یا «رود شور » و «ابهر رود» و « حاجی عرب» و دیگر رودهای فصلی بخش دیگری از دشتها را آبیاری می‌كند – با «مه » یا «سرد» متناوباً در یال می‌وزد و در تابستان خنكی هوا را به همراه دارد و باد « راز » یا «گرم» كه از طرف جنوب غربی می‌وزد و تبخیر هوا رادر پی دارد و باد «كهك» یا «قاقازان» نیز موسمی و داراس خصوصیات هوای گرم است . در منطقه قزوین صدها تپه باستانی شناسایی شده كه هر یك برگ ظریفی از تاریخ و تمدن میهن اسلامی ما را در سینه جای داده اند و تنها حفاری تپه « سگزآباد» نشان گرد تمدن 9000 سال یكجاننشینی در این دشت حاصلخیز است .
قزبوین را در نوشته های قدیم اروپای شهر باستانی « ارساس» یا « ارساسیا » و در تواریخ یونان همان شهر قدیمی « راژیا» در زمان اشكانیان به نام مؤسس آن «اردپا» خانده اند ساسانیان آنم را « كوشین » نامیدده اند یعنی سرزمینی كه نباید از آن غافل شد برخی هم آن را «مستوین» یا شهری كه مردمی پر صلابت استوار دارد و بعضی از مورخین هم معرب كاسپین گفته اند كه دلیل آنكه قوم «كاسیت» از مجاور دریای مازندران به طرف این دشت مهاجرت كرده و با اقوام بومی اختلاط نموده اند و گروهی هم به مركز ایران رفته اند و دریای خزر نیز به همین دلیل به « بحرالقزوین» یا « دریای قزوین » اشتهار دارد .
منطقه قزوین به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی كشاورزی و مواصلاتی همیشه تاریخ مد نظر بوده است چنانچه در زمان اقتدار حكومت «مادها» یكی از نقاط ویژه حكومتی در ارتباط با پایتخت «هكمتانه» بوده . راههای مهم ارتباطی از آن می‌گذشته و از نظر اقتصادی و نظامی نقش مؤثری داشته است . از نوشته های آشوری بر می‌آید . د| مهد و استراتاژیك «ساگ بیتو» ویران می‌شود – اما هنگام بازگشت مادهای در منطقه كوهستانی قزوین همدان راه را بر آشوری می‌بندند و بزری خونین به راه می‌اندازند .
پس از وی «سارگون» به بخشهای وسیعی از قزوین لشكر كشی می‌كنند تا بلكه در «دژمهد» «اندار پارتن آنو » را در شرق «سپردا» نزدیك ناحیه كنونی قزوین از میان بردارد .
دلاوران این سرزمین كه نام «اقرته ها» یا «امردها» در نیروهای نظامی هخامنشیان نقش ویژه ای داشته اند و این منطقه یكی از «استانها» یا «ساتراپها» مهم محصوب شده است و در هنگام یورش اسكندر مقدونه ازادمردان ناجی كوهستانی به مقابله ای بی امان پرداخته و هرگز سلطه مقدونیان را برخورد روا نداشته اند و هخامنشیاندر نقاط خوش آب و هوای دشت كاخ ها باغها بنا نهاده بوده اند و …
شورش مردم و نا امنی های منطقه «فرهاد اول «پادشاه اشكانی » را بر آن داشت تا به این ناحیه لشكر كشی نمایند ( 181 تا قبل از میلاد ) و حوادث دیلم شاپور پسر اردشیر بابكان را ملزم نمود تا دژ مستحكمی در این سرزمین بنا نهادند كه آن را «شازشابور» یا «كوشین» نامیده اند و نواحی قزوین مانند دشتبی «قاقزان» «نرگه» « ضیاء آباد» «نهاوند» «فارسجین» «ساج» «شاكین» و «سیادهن» پاكستان از مناطق مأمول و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند .
به طلوع خورشید عدالت گشتر اسلام اركان حكومت ساسانی بر لرزه افتاد تا آنكه سپاه اسلام به منظور گسترش توحید و محو شرك و بتپرستی به حركت در آمد نیروی مقاومت سلاطین ساسانی به فرماندهی «رستم فرخزاد » رهسپار «قارسیه» شد . – اگر چه لشكر قزوین هم كه در آن معركه حضور داشت ولی چون درخش كفر و الحاد و به «بنی الحمرا » مشهور و به امام علی (ع) گرویده و تشیع را برگزیدند و بعد به امام حسین (ع) بیعت كردند و آماده دفاع از حریم امامت شده اند مسجد عظسم بنی الحمرا در كوفه شهرت به سزایی دارد – و اما قزوین در سال 24 هجری بدست برای بن عارف فرمانده سپاه والی كوفه به صلح گشوده شد واز «ثغور» یا مرزهای مهم و استراتاژیك حكومت اسلامی بشمار می‌رفت و از اهمیت حضور در این شهر ، احادیث بسیاری از پیامبر (ص) نقل شده است .
چون قزوین به صلح فتجح شد بنابراین معابد ساسانی تخریب شد و یكی پس از دیگگری به مسجدی مبدل گردید . «ربیع بن خشم ثوری » فرمانده لشكر امام علی (ع) مسجد مشهور «ثور» را بنا نهاد و دز مان عبدالملك مروان «مسجد ثوب » ساخته شد – این دو مسجد در محل مسجد «جامع» و از مساجد قرن اول اسلامی هستند – در سال 192 هجری هارون الرشید كه عازم خراسان بود شهرت دارد – این شهر نزدیك به یك قرن ، بخشی از سرزمین وسیع آل بویه بود « و صاحب عباد » وزیر مشهور فخرالدوله ، كتابخانه ای بزرگ و مدرسه ای بنیان نهاد – از اواخر قرن پنجم تا حمله هلاكوخان (654 هـ) كه انقراض اسماعیلیه می‌باشد . واقعه «حسین صباح» مغول شهر ما پایداری قهرمانانه ای از خود نشان داده و مردم در برابر آن سیل بنیان كن ، سر تسلیم فرو نیاورده اند اگر حكومت «ایلخانیان» در «سلطانیه» متمركز بود اما قزوین ممتازی داشت و سجاس و سهرود ( كه شهری آباد بود ) و طالقان و طارم … جز قزوین و در تقسیمات كشوری عنوان ›تومان» یا « استان» ورد را دارا بوده و راه های مهمد مواصلاتی از آن می‌گذشته است و …   
از مرگ تیمور تا به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی دوم قزوین سك قرن پر تلاطم و ناخوشی را گذرانده اند تا آنكه پس از جنگ «چالدران» در سال  920 هـ قزوین مورد توجه قرار گرفته و رفته رفته به صورت پایتخت دوم صفیه در آمد – طهماسب فرزند بزرگ شاه اسماعیلدر حالیكه ده سال و شش ماه داشت صاحب تاج و تخت شد و در سال 951 هـ اراضی و باغاتی را خرید و به احداث مجموعه ای از كاخها و عمارات سلطنتی فرمان داد – زیبایی زایدالوصفی پدپد آمد كه شاه 11 سال از آن جا بیرون نرفت . زمان قاجاریه  ، در واحدهای وابسته به قزوین تغییر وتحولی پدید امد و بخشی از آن جز تهران و پاره ای مانند ابهر یجای و قسمتهایی از خرقان ، ضمیمه خمسه و زنجان شد ولی با این همه از موقعیت نظامی و استراتاژیك و ارتباطی آن كاسته نشد .
« تاریخ و جغرافیای تاریخی قزوین » 
«شهر قزوین»
بنای شهر قزوین را شاپور اول ، دومین پادشاه ساسانی نسبت داده اند (242 م ) و این در حالی بوده كه مردم در جنوب و غرب این شهر جدید زندگی می‌كرده اند و چون « دژ قزوین » در مركز شهر قرار گرفت ، با رویی به گرد آن ساخته شده تا از هجوم طوایف ساكن كوهستان در امان بماند – قزوین در سال 24 هـ . ق به دست «براء بن عازب » به صلح گشوده شد و این همان شهر «شاپوری» و آخرین حدی بود كه مسلمانان در اختیار داشتند و مانند دوره ساسانی ، پایگاهی مهم به حساب می‌آمد . 
ابن فقسه می‌گوسد : « سعد بن عاص بن امیه والی كوفه مأمور جنگ با دیلم گردید و قزوین را شهر ساخته «ثغر» مردم كوفه قرار دارد « شاذشاپور» یا شهر شاپوری را شهر كهن نامیده اند و چون « موسی الهادی » خلیفه عباسی (170 – 169 هـ ) به قزوین آمد فرمان داد تا شهر دیگری نردیك شهر شاپوری بسازند و آن را «مدینه موسی » نام نهاد و متعلقاتی به آن افزود – در سال 176 هـ ق « مبارك» غلام موسی الهلادی نیز شعر دیگری ساخت كه به آن «مدینه مباكیه » موسوم شد . هارون الرشید هنگامیكه به خراسان می‌رفت به قزوین آمد و فرمان داد تا حصاری به دور این شهر بكشند ولی با مرگ او حصار نا تمام ماند تا این كه در سال 254 هـ ق «موسی بن بوقا » از طرف « المعتزبا … » با روی شهر را به اتمام رسانید به نوشته موخرین در آن روزگار غزوین شهری بزرگ و مزارع و باغستان فراوان داشته و چند شهرستان بوده است و در میان شهرهای عراق عجم ، اهمیت و اعتبار ویژه ای داشته است – چنانچه هر حاكم و فرمانروایی آثاری مانند مسجد و مدرسه و … از خود به یادگار گذاشته است .
قزوین : در زمینه هنر نیز نقش چشمگیری داشته است هنر خوشنویسی ایران با نام مالك دیلمی علی رضا عباسی ، میر عما قزوینی و عماد الكتاب قزوینی و … مزین شده است و بروز «مكتب قزوین» در هنر نقاشی صفوی حرف اول را می‌زند و درهنر موسقی معاصر ایران نقش و تأثیر هنرمندانی چون «درویش غلامحسین جناب : عارف قزوینی «استاد ابوالحسین اقبال آذر » و … را نمی توان نادیده گرفت و در زمینه هنرهای دستی مانند مسگری ، قفل سازی ، خاتم كاری و گچبری – مجسمه سازی – كاشی كاری – تذهیب – سوزن دوزی – شانه تراشی و قالی بافی ، ابریشم كاری – آئینه كاری – معماری و … چیره دستی هنرمندان قزوین ستودنی است .
قزوین : دارای دشت وسیع و حاصلخیزی است كه سطح زیر كشت و باغات آن بیش از 13 هزار كیلومتر مربع و مجموعاً ½% از اراضی قابل كشت كشور را در خود جای اده است و علاوه بر كاریزها و هزاران حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق به وسیله طولانی ترین كانال های آب رسانی كهاز سدا عراضی سگبان طالقان و زیاران سرچشمه می‌گیرد سیراب می‌شوند و محصولات كشاورزی آن بادام ، پسته ، گردو فندوق … می‌باشد و در كنار آن دام داری های مرغداری های بزرگی هستند كه جایگاه ویژه ای در كشاورزی و دامپروری میهنمان دارند و شركت هواپیمایی خدمات ویژه ای د رخدمت به كشاورزی منطقه و كشور نقش بسزایی دارد .
تقسیمات اداری – سیاسی :
استان قزوین بر طبق آخرین تقسیمات اداری – سیاسی كشور دارای 3 شهرستان ، 10 بخش ، 37 دهستان ، 12 نقطه شهری ، 813 نقطه روستایی دارای سكنه است . شهرستان قزوین بادارا بودن 5 بخش ، 19 دهستان ، 5 نقطه شهری و 473 نقطه روستایی بیشترین ارقام را به خود اختصاص داده است .
قزوین : مأمن دلاوران نهفت مشروطه و از پاسگاه های تقویت كننده آن بوده است . به صداقت می‌توان گفت كه به گواهی تاریخ قزوین همواره در كشاكش نبردهای حق و باطل به حق پیوسته و راه راست را پیموده است .
چنانچه اگرچه نطفه كودتاس سوم اسفند رضاخان – انگلیس را در گراند هتل قزوین منعقد می‌كنند اما خانه دوم میرزا كوچك خان و آزاد یخواهان بوده است .
قزوین ك از قرن سوم هجری به یعد یكی از مراكز مهم علمی محسوب می‌شد و علاوه بر نویسندگان و علمای بزرگی چون ابن ماجه قزوین رازی نجم الدین كاتبی ، امام ابوالقاسم رافعی قزوینی – امام احمد تمرالی ، زكریای قزوینی ، حمد الله مستوفی – عبدالبنی مخزالمانی وخسید قزوینی – واعظ قزوینی – سید اشراف الدین حسینی قزوینی «نسیم شمال» عارف ، عبید زاكانی ، علامه دهمذاو علامه محمد و قزوینی و … یادی به میان آورد .
« نقش مسجد در فرهنگ اسلامی »
مساجد در كشورهای اسلامی كی از مراكز تجلی هنر مذهبی و از معارج علوم و فرهنگ متعهد است ، پایگاهی است در برابر تها جسم كفر و شرك ، كشتی مطمئن در دریای خروشان هواهای نفسانی و ارام بخش دلهای مضطرب و مشوق است – نقطه شردعست ، شروعی تا بی نهایت است ، خانه خداست و مآمن مردم مسجد همه چیز است به اندازه همه جا برای همه كس ، عظیم و روح افزا و …
مسجد محراب است ، میدان جنگ ، جنگ با نفس اماره ، جنگ با شیاطین . بنابراین مسجد صلابتی و همتی والادر خود سازی به وجود می‌آورد . شور و شوق دیگری به انسان می‌بخشد . گنبد را از شكوه اسمان اقتباس كرده اند و مناره هلسه بفلك كشیده ان می‌كوسنئد تا بین «شری» و «شریا» ارتباط برقرار كنند .
كاخ ها اختلاف ، غرور و تحوت و قدرت ظاهری را فریاد می‌كنند اما مساجد فروتنی را مساوات و برابری همگی را و ازادگی را – اساس بنای مسجد بر تقوای است ،‌تقریب است ، خلوص و عروح است مسجد كانون است ، كانون فرهنگ عدالت اجتماعی ، ساده اما با وقار با عظمت ، جان را قوت می‌دهد . انسانیت را اعتلا می‌بخشد ، كاخها كه همیشه و به روی همه گشوده نیست اما مسجد همیشه است و برای همه كس همه می‌توانند از بركات آن بهره جویند .
« طرح معماری مساجد سه نوع اصلی بوده است »
یكی طرح «كلاه فرنگی » كه گنبدی بر فراز اتاقی چهار گوش بنا می‌كرد « ایوان باز » « كه طاقی شبیه طاق كسری داشته و « حیاط باز » كه محاط در رواقها بوده و سرانجام با ادغام این سه طرح تركیبی نو پدپد آمده است – اولیه صدر اسلام بسیار ساده و ملهم از خیمه بوده است و دارای فضایی باز كه گاهی با دیوار یا خندق و یا تجیر مشخص می‌شده است.
« مسجد جامع كبیر »
قزوین اخرین سرحد قوای اسلامی بوده . شهریكه با آغوش باز اسلام عزیز را پذیرفته و مردمش حامیان عدالت و دیانت بوده اند – و با طیب خاطر اتشكده های خود را به مسجد مبدل كرده اند – هنگامی كه حضرت علی (ع) به جنگ نهروان مس شتافت چهار هزار رزمنده را به فرماندهی « ربیع بن خشیم ثوری » به جنگ «دیلم» گسیل فرمود «ربیع» مسجدی در قزوین بنا نهاد كه محتملاً در همین مكان فعلی « مسجد جامع» یا حوالی آن بود می‌باشد و «مسجد ثور» شهرت بسزایی داشته است و در زمان « عبدالملك  دروان » آتشكه دیگری به «مسجد ثوبه» تبدسل شد (73-86هـ ) و در حفاری های زیر مقصوره «خمارتاش » آثاری مربوط به دوران ساسانی كشف شده است كه شاید آتشكده و همان «مسجد ثوب» باشد  – این دو از مساجدی است كه از قرن اول اسلامی به ما رسیده است . با گذشت زمان و گسترش اسلام پی در پی از شمار بختانه ها كاسته و به مساجد افزوده می‌شد – قدیمی ترین قسمت مسجد جامع ، متعلق به قرن دوم هجری است هنگامیكه «هارون الرشید» در سال 192 هـ عازم خراسان بود تا شوش مردم ناراضی را فرونشاند و مأمون را هم به حكومت آن دیار تحمیل نماید چون به قزوین آمد دستور داد تا حصاری به گرد شهر بكشندو مسجدی بنا كنند كه به «طاق هارونی» مشهور است . طاق هارونی كه نمونه مساجد اولیه است ، بسیار ساده و در ضلع جنوب شرقی مسجدجامع قرار گرفته و مقصوره كهن هارونی كه نمونه مساجد اولیه است ، بسیار ساده و در ضلع جنوب شرقی مسجد جامع قرار گرفته و مقصوره كهن نیز نامیده شده است .تا آنكه در سال 373 هـ ق «صاحب بن عباد» وزیر «فخرالدوله دیلمی » كتابخانه و مدرسه ای در نزدیكی آن ساخته كه مركز فرهنگی آن روزگار بوده است و عمارت بسیاری در محله « جوسق » درب كوشك فعلی بنا نهاده كه به «صاحت اباد » اشتهار یافت . در سال 500 هجری « امیر خمارتاش بن عبدالله عماری » زمان ملكشه سلجوقی ، به ساختن مقصوره ای عظیم همت بسته است و برفراز آن گنبدی كه از جها رفعت و شكوه ، نه در شهرهای اسلامی نظیر داشته و نه درممالك دیگر و در سال 509 هـ ق ساختمان‌ آن پایان پذیرفت – این مقصوره كه به «طاق جعفری» نیز شهرت دارد بر روی بنایی متعلق به پیش از اسلام بنا شده ، مربعی و هر ضلع آن   است – محرابی از سنگ مرمر صیقلی شده دارد و منبری سنگی با كاشیهای رنگارنگ و كتیبه هاسس نفیس كه در منتهای ظرافت گچبری شده است
كتیبه «اول» در هشت ضلع گنبد و به خط «ثلث» كه نام سازنده و مدت ساختمان مقصوره ذكر شده است
كتبه دوم : به خط «كوفی» مربوط به وقف قراء و مزارع و باغات و قنات «خمارتاش» برای مسجد می‌باشد .
كتیبه سوم : به خط «كوفی ماریچ» است و مشتمل بر سوره مباركه بقره تا آخر
كتیبه چهرم : به خط «نسخ ثلث» موقوفات خمارتاش و محل مصرف آن تهیه شده است .
كتیبه پنجم : به خط «نسخ كوفی» وقفنامه و شرح تقسیم اب قنات خمارتاش می‌باشد.
امیر خمارتاش در غرب مقصوره ، شبستانی بنا كرده كه به آتشكده معروف است و شبستان دیگری در جنوب غربی مسجد است كه آن هم به آتش كرده مشهور است و در سال 548 هـ « ملك مظفر آلب انمو » حاكم خلیفه عباسی ساخته است .
در سال 617 هـ كه مغولان به قزوین حمله‌ور شدند – این مسجد را با عده اس به آتش و خون كشیدند حیاط مسجد جامع : به شكل مربع مستطیل و مساحطی بیش از چهار هزار متر مربع دارد و در چهار طرف ، چهار ایوان بزرگ قرار گرفته ــ› برگ كپی كه ایوان جنوبی .       
بخشهایی از مسجد جامع قزوین مانند گنبد آن در شیوه رازی به دستور خمارتاش در سالهای 507 تا 509 ساخته شده در شیوه های پر از آن هم به ساختمان افزوده شد – ایوان جلوی گنبد خانه در زمان صفویان ساخته شد .
نبد آن یك پوسته است – شنگه روی تیز برای ساخت پوسته رویی بوده و بعدها همان «آهیانه» كاشی كاری می‌شود – گوشه سازی ،‌از نوع سكنج است و شاپركهای زیر گنبد دارای گره سازی است – دیواره های زیر گنبد با نگاره های برگ كنگری كه از نگاره های ساسانیان است آذین شده است – با وجود زلزله خیز بودن قزوین ساختمان مسجد استوار بر حال مانده است و این نشان دهنده وقت درنیارش آن است – ( سبك شناسی معماری ایرانی استاد محمد كریم پیرنیا )
كه ایوان جنوبی بلندتر و زیباتر است و در ایران و در سایر ممالك اسلامی نزیر ندارد ، رفیع تری و زیبا ترین و بزرگترین محراب جهان است و با آن عظمت ، بی زون و آرامام مشاهده می‌شود به آرامش قلبی مطمئنه .
« مسجد جامع قزوین »
مسجد جامع قزوین گنبد دو پوسته داشته كه یك پوسته آن باقی مانده است .
مسجد جامع قزوین از دیگر بناهایی است كه قسمتی از آن از شیوه رازی است –گنبد خانه و گنبد آن بین سالهای 507 – 509 هجری به امر خمارتاش ساخته شده اند – ایوان جلوی آن در زمان صفویه ساخته شده است و بقیه فضاها در دوره های مختلف الحاق شده اند – با وجود زلزله خیز بودن این منطقه این بنا استوار باقی مانده واین نشان دهنده دقت در نیایش آن است . گنبدد بنا یك پوسته است و شنگه آن برای آن بوده كه پوسته دوم بر روی آن یوار شود كه بعدها بر روی پوسته اول كاستی كاری شده است نمای داخلس گنبد خانه با نقوش بزرگ كنگری كه از نقوش معمول در دوره ساسانی بوده است مزین شده است و گوشه سازی آن كه از نوع سبكخ است و همینطور شاپركهای آن با نوعی گره سازی تزئین شده اند .
سردر در مسحد جامع قوس بیضی دو كانون یك و چهار دارد . مسجد بزرگ جامع قزوین (15-1113 میلادی ) به خاطر فضای روشن وآرام شبستانش دلنشین است و پوشش آن را گنبدی بزرگ ( به قظ 51 پا ) تشكیل می‌دهد – سه كنجهای دو طاقه كه داخل آنها تقریباً خالی است دارای وضع ابتدایی است و از اشكال فرعی واسط كه داخل آن را پر می‌كند سعنی چیزی كه قرن ها خاطر معماران را به خود مشغول داشته بود عاری است از راه های بلند و ساده ، ساده گی مفرط آن را بارزتر كرده است اما این سادگی مفرط ناتوانی و یا اشتباه طراح آنها نبوده است چه اساساً تقیرباً تمام دیوار قبله را بزرگترین محراب جهان اسلام اشغال كرده است . ما فقط می‌توانیم از روی محراب هیجان انگیز هیدریه كه نزدیك مسجد جامع است و همچنین از روی مقبره علویان كه هم زمان بوده اند حدس بزنیم كه محراب جامع قزوین تا چه حد زیبا بوده است – به هر جهت از روی جزئیات باقی مانده از این محراب ، اطمینان می‌یابیم كه جنس این محراب بسیار عالی بوده و برتر از همه قسمتهای آن یك كتیبه دو ردیفی است كه دور را دور شبستان قرار دارد – كتیبه فوقانی به خط كوفی بسیار عالی است وخط كتیبه زیرین نسخی زیباست و هر دو رنگ سفید در متنی آبی رنگ مركب از نقوش شاخ و برگ مواجر گردیده كه شاید از نظر زیبایی در اسلام مانند نداشته باشد آجر چینی زنده و حلقه‌های بزرگ تزئینی با آجرهای برجسته كه حركات مارپیچی حلقه را نشان می‌دهد دیوار را از سكون و یك نواختی آزاد ساخته است – محراب بسیار بزرگ در هم بافته كه در چهار چوب مستحكم بنا قرار گرفته می‌بایستی جلوه كلی همه بنا را با شكوه نموده و آن سادگی شكلهای عمده معماری را در نظر بیننده جالب ساخته باشد –
این بنا در محله دباغان در حاشیْه غربی خیابان شهدا (سپه ) واقع گردیده و یكی از ارزشمندترین بناهای تاریخی ایران است . بنای این مسجد با نقشه چهار ایوانی شامل شبستان گنبد دار ، مناره و ایوان های رفیع ، محراب و گچبریهای نفیس و صحن و رواق است كه مجموع ، معرف آثار معماری دوره های مختلف اسلامی است .
 در بررس سابقه تاریخی این مسجد ،‌در روایت های تاریخی می‌خوانیم كه هارون الرشید به هنگام عزیمت به خراسان در سال 192 هـ . ق ، ددر قزوین دستور ساخت بارو و مسجدی را داده است كه به طبق بعضی از روایت ها و شواهد ، این مسجد در محل آتشكده ای از دوره ساسانی بنا شده است . در روایت دیگری نیز آمده كه به دستور هارون الرشید ، قاضی ابوالحسین محمد بن یحیی بن زكریا وو صاحب ابی العباس بن سریح ، آن جامع را ساختند و پرداختند كه بعدها به « طاق هارونی » معروف گرددید . در ثلث اول سده چهارم ، اسماعیل بن عباد طالقانی یا رازی – معروف به صاحب بن عباد ، وزیر فخر الدوله دیلمی – مدرسه ای در مجاورت جامع بنا كرد و در اواخر سده چهارم ، فخر الدوله شروع به كشیدن دیوار مسجد كرد ؛ ولی نا تمام ماند . به واسطه آسیبی كه به مسجد رسیده بود ، در یال 393 هجری ، به دستیاری « ابواحمد كسائی » و «ساوه منادی » جامع مذبور تجدید بنا شد و تعمیر گردید . در سال 413 هجری ، به فرموده « سالار ابراهیم مرزبان » ، طبقات فریخته صحن بزرگ را از نو ساختند و مال فراوانی صرف آن شد . در شوال سال 500 هـ . ق ، امیر زاهد خمارتاش بن عبدالله عمادی ، ساختمان مقصوره بزرگ و گنبد و صحن مدرسه و خانقاه و چاه خانه مسجد را آغاز كرد و در رجب سال 509 ، آنها را به پایان رسانید و مستغلاتی بر آن وقف كرد پس از آن ، ملك مظفرالدین الب ارغون بن تعش ، سراچه جداگانه دیگری رو به قبلهبنا كرد كه در آن ، مجلس تفسیر و حدیث منعقد می‌شد و در سال 548 هجری از عمارت آن فراغت یافت . در دوره مغول ، صدماتی متوجه مسجد گردید كه در دوره های بعد تعمیر یا تجدید شدند . در زمان صفویه ، بخش های وسیعی به این مسجد افزوده شد كه از آن میان به ایوان ها ، مناره ها و اكثر رواق ها می‌توان اشاره كرد . در دوره قاجار نیز ساخت و سازهای قابل توجهی در این مسجد به انجام رسید . در دوره معاصر نیز بخشی از تعمیرات و مرمت‌های مسجد انجام شده است . حال به شرح قسمت های مختلف مسجد می‌پردازیم .
ایوانهای مسجد : ایوان جنوبی ایوانی است پنچ ضلعی و دو طبقه كه جلو مقصوره خمارتاش و متصل به او است . قدیمیترین كتیبه آن بین طبقه اول ودوم به خط نستعلیق لاجوردی بر روی كاشی خشتی . سال 1069 هـ كار شریف كاشی پز است .
این ایوان از بهترین اثاری است كه پس از تغییر پایتخت به اصفهان باقی مانده و مظهر كاملی است از بنای دوره صفوی با 5/13 متر عرض و 22 متر ارتفاع ، كاشی های هفت رنگ در داخل ایوان ، سطح پایه های طاق رومی را تا محل پاطاق تزئین نموده است . سه چشمه ورودی به مقصوره خمارتاش دارد و در بالا سه حجره (شاه نشین) و دو غلام گردشی . دو لوح بزرگ سنگ مرمر كه یكی در سمت راست و به فرمان شاه سلیمان صفوی در یال 1081 هجری ، عوارض قپانداری در «دارالسلطنه» قزوین ممنوع می‌شود و سمت چپ به امر فتحعلی شاه در سال 1238 هجری تحمیلات دیوانی برداشته می‌شود و با 18 پله كه مهر سلجوقی هم دارد به طبقه دوم می‌توان صعود كرد .
بر پیشینیانی طبقه دوم و زیر طاق آفتابی ایوان ، دور تا دور ، كتیبه ای به خط «ثلث» بزرگ طلایی بر روی كاشی لاجوردی سوره مباركه «جمعه» از سمت راست شروع می‌شود .
ایوان غربی متعلق به شاه سلیمان صفوی (1081 هـ ) می‌باشد و به رواقهای اطراف راه می‌یابد .
ایوان شرقی دقیقاً معلوم نیست كه در چه زمانی ساخته شده ، امادر سال 1312 و 1313 هـ «باقرخان سعد السلطنه» حاكم قزوین آن را نو ساخته است .
ایوان رفیع شمالی با دو مناره شكوهمند و با كاشیكاری زیبا ، مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی است با عرض 5/10 متر و ارتفاع مناره ها 26 متر می‌باشد كیفیت و دقت بنای این مناره ها برتر و حیرت انگیز تر از گلدسته های دیگر مساجد است . بدین معنی كه هر یك از انها را می‌توان به حركت در آورد . و این ناشی از كیفیت خوب فنی است و چگونگی آن هنوز روشن نشده است . بین ایوانها را در چهار طرف رواقهایی فراگرفته است كه با ستونها و طاقهای هلایلی (رومی) مزین و پابر ست . در وسط صحن مسجد حوض بزرگی قرار دارد و بین حوض و ایوان شرقی آبخوره ای كه قنات خمارتاشی از آن می‌گذشته است .
اگر چه به نوشته «الندوین» این مسجد در قرن هفتم ، درهای متعددی داشته ولی اكنون تنها دو درباقی مانده است . یكی در شمال غربی ، مربوط به سال 1272 كه ره محله «دباغان» می‌پیوندد و در شرقی كه پس از عبور از راهرویی به عرض حدود 10 متر به یك هشتی بزرگ یردر دیگری ، به خیابان شهدا «سپه» می‌رسد و در سال 1074 هـ بنا شده است .
ضمناً در قسمت شمال و شمال شرقی و شمال غربی و جنوب مسجد نیز حیاط های دیگری هم وجود دارد . شایسته یاآوری آنكه در قسمت بالای هشتی در ورودی شرقی این بین معنای خاصی دارد ؛
این مسجد كه بود در قزوین الحق نبود قرینه اش روی زمین .
مسجد جامع قزوین از دیگربناهایی است كه قسمتی از ان از شیوه رازی است . گنبدخانه و گنبد‌آن بین سالهای 507-509 هجری به امر خمارتاش ساختهشده اند – ایوان جلوی آن در زمان صفویه ساخته شده است . بقیه فضاها در دوره های مختلف الحاق شده اند – با وجود زلزله خیز بودن این منطقه این بنا استوار باقی مانده و این نشان دهنده دقت درنیایش آن است – نبایك پوسته است و شنگه آن نبوده كه پیوسته دوم بر روی آن سوار شود كه بعدها بر روی پیوسته اول كاش كاری شده است – نمای داخلی گنبد خانه با نقوش برگ كنگری كه از نقوش معمول د ردوره ساسانی بوده است فرین شده است – گوشه سازی آن كه از نوع سنج است و همین طئر شاپركهای آن با نوعی گره سازی تزئین شده اند – (عكس از گنبد مسجد جامع ) كتاب شیوه های معماری ایرانی استاد محمد كریم پیرنیا .
هم چنین مسجد جامع قزوین دو پوسته داشته كه تنها پوسته زیرین آن باقی مانده است گنبدهای دو پوسته پیوسته نیز در  مسجد ها برسیان ، جامع اردستان و جامع زواره ساخته شده اند .
ایوان و رواق های مسجد : مهمترین و زیباترین ایوان مسجد ، ایوان جنوبی است كه از نظر عظمت و رفعت بنا و اسلوب ساختمان و تزئینات متناسب ، از بناهای كم نظیر به حساب می‌آید . این ایوان به سال 1069 هـ . ق توسط شاه عباس دوم صفوی ساخته و به شبستان سلجوقی الحاق شده است . دهنه این ایوان ، 56/14 ؛ عرض آن ، 48/12 و ارتفاع آن حدود 21 متر است . ازاره ایوان با سنگ و بقیه قسمتهای آن با آجر تراش بنا شده است . در فواصل آجرها ، به جای بندكشی با گچ ، كاشی های باریك لاجوردی رنگ به كار برده اند . روكار قسمت مهمی از ایوان ، كاشی بوده كه اكنون بیشتر آنها ریخته واز میان رفته است . نمای درونی ایوان به صورت دو طبقه ساخته شده و در طبقه پایین آن ، سه درگاه جهت ورود و خروج به مقصوره و در غرب و شرق انها ، دو درگاه دیگر جهت دسترسی به رواقهای طرففین شبستان تعبیه گردیده است . مطابق درگاه های پایین در طبقه پایین آن ، سه درگاه جهت ورود و خروج به مقصوره و در غرب و شرق انها ، دو درگاه دیگر جهت دسترسی به رواقهای طرفین شبستان تعبیه گردیده است . مطابق درگاههای پایین در طبقه دوم ایوان ، پنج غرفه بنا گردیده كه راه دسترسی بدانها از طریق یك پلكان است . بین این دو طبقه ، كتیبه ای باریك و سرتاسری به خطر نستعلیق و به رنگ لاجوردی در كاشی لیمویی رنگ قرار دارد كه متن آن ، گویای ساخت این ایوان به سال 1069 1069 هـ ق توسط شاه عباس دوم است . بالای غرفه های فوقانی ، كتیبه دیگری به خط نسخ عالی است كه بر آن ، سوره جمعه به رنگ طلایی در كاشی لاجوردی نقش شده و در آخر آن ، عبارت « غلام شاه ولایت شریف كاشی پز » آمده است . در طرفین درگاه های مقصوره زیر گنبدی ، لوحه هایی از سنگ مرمر نصب شده كه بر آن ، كتیبه هایی از دوره صفویه و قاجاریه در خصوص معانی و رفع پاره ای تحمیلات و عوارض و بدع نوشته شده است .
ایوان غربی مسجد نیز از اثار دوره‌صفوی است و به نظر می‌رسد كه در سال 1081 هـ . ق توسط شاه سلیمان صفوی ساخته شده باشد . در طرفین این ایوان ، دو راهروی شمالی و جنوبی است كه به هشتی پشت ایوان می‌رفته و در نخستین مسجد در جانب غربی ، در این قسمت بوده كه مسدود شده است . كاشی های زیبای این بخش  از مسجد فروریخته و تنها دو بیت شعر به خط نستعلیق در كاشی لاجوردی با این مضمون برجای مانده است:
« فیضش چو دید افزون ز حد گفتا به تاریخش خرد
                این طاق گل نبود بود طاق دل روشن دلان(1081)  
كتیبــــــه الفقیــــــــر كاوس مصـــــــور
                غـــــــلام شاه ولایـــــت شریف كاشی پز » 
دهنه  این ایوان ، 32/8 و طول آن ، 44/10 متر است و از آن یك راه به رواق جنوبی و یك ارسی سه چشمه هم به رواق شمالی راه دارد .
ایوان شرقی مسجد بین سالهای 1313 – 1312 ه . ق توسط باقر خان سعدالسطنه – فرماندار وقت قزوین – و به دستور و هزینه میرزا علی اصغر خان اتابك از نو عمارت شده ؛ ولی روكار و تزیین انانجام نشده است . ایوان شمالی  به نظر می‌رسد كه در اصل ساخته شاه تهماسب صفوی باش كه در دوره قاجار باز سازی ، تزیین و تعمیر اساسی شده است . مناره های ایوان نیز در دوره قاجار باز سازی ،‌تزیین و تعمیر اساسی شده است . مناره های ایوان نیز در دوره قاجار بازسازی گردیده است . این ایوان كه قدری از صحن مرتفع تر است ، به دهنه 11 و عرض 5/11 متر است و رتفاع مناره های آن نیز به 25 متر می‌رسد . طرفین جبهه ایوان ، با كاشی خشتی زیبا و عباراتی منقوش شده است .
در دو سوی هر ایوان ، رواق هایی طولانی ساخته شده كه هر كدام به نام امام جماعت یا پیش نمازی كه سالها در آنجا نماز می‌خوانده ، نامگذاری شده است . رواق های شرقی ، از همه باریكتر ، رواقهای جنوبی ، بزرگتر و وسیع تر است . ازاره رواقهای شمالی و رواقهایی كه در شمال ایوان شرقی و غربی واقع شده اند ، در دوره اخیر با سنگ تراش  پوشیده شده و ارسی های آنها نیز برداشته شده است و به جای آنها ، درهایی به سبك جدید قرار دادهاند ؛ اما رواق های دیگر به حالت اولیه خود باقی مانده اند . نمای خارجی رواقهای جنوبی ، از  هر طرف ایوان ، چخار طاقنما ، و نمای رواق های شمالی از هر طرف ایوان ، پنج طاقنما دارد كه با آجرهایی ظریف ساخته شده و ستونها و لچكی آنها با كاشی تزیین گردیدده است . آخرین طاقنمای غربی در طرف جنوب ، در بزرگی دارد راهرووی رواق غربی و در زیر زمین یا سرداب مسجد است . در بین رواق های جنوبی ، دو صفه ، یكی به نام طاق هارونی و دیكری به نام طاق احمدیه یا طاق حلاج قرار دارد . رواج واق در مغرب ایوان جنوبی و همچنین سرداب . زیر زمین مسجد را سعد السلطنه به سال 1313-1312 هـ .ق به امر میرزا علی اصغر خان اتابك ، ورواق واقع در جنوب ایوان غربی را حاج محمد علی به بم – از تجار قزوین – در حدود سال 1320 هـ . ق ساخته اند .
در این بخش از بنا ، پنج رشته كتیبه به خطوط مختلف گچبری شده است كه هر كدام از كتیبه ها از لحاظ هنر حسن خط و زیبایی ، ارزش و مقام خاصی دارند . مفاد هر یك از كتیبه ها مختلف بوده ، به طور كلی شامل آیات قرآنی و تاریخچه ساختمان شبیتان و موقوفات و متعلقات آن است .
كتیبه اول به خط ثلث با قلم درشت در هشت ضلع كنبد گچبری شده و خلاصه متن آن چنین است :
« بسم الله الرحمن الرحیم (..) تعیینه فی ایام دوله (یوله) الملك العادل السلطان المعظم مالك العرب و العجم عماد الدنیا و (غیاث) الدین ابی شجاع محمد بن ملكشاه ( … ) فی ولایه الامیر الاسفهسالار مجدالدین اتبع الوصی الا بالله علیكم و لله (اسقاطی) املعوست «( شاید این كلمه ، اللقفشت بن توران را پوران باشد ) بن بوران نصر ( شاید نصیر باشد )(…) ذلك علی یدالامیر الموفق لمرضیین الافعال المجاهد فی الله ابومنصور خمارناش بن عبدالله عمادی ابتغاء لمرضات الله و طلبا لثوابه (…) فی مده تسع سنین اوله شهور سنه خمسائه و آخرها انتها سنه ثمان و خمائه (..) »      
با توجه به متن این كتیبه ، ساختمان گنبدو شبیتان آن در زمان ابی شجاع محمد بن ملك شاه و به دست ابومنسور خمارتاش بن عبدالله العمادی كه از بزرگان این دوره بوده ، در بین سالهای 507 و 514 هجری ساخته شده است .
كتیبهدوم به خط كوفی جلی به عرض 68 سانتی متر و با حاشیه های تزیینی به طرز بدیع و ظریفی گچبری شده است . این كتیبه از ضلع غربی و پایین تر از  كتیبه نخستین آغاز می‌شود ، از طولدیوار غربی تا مقداری از دیوار جنوبی امتداد می‌یابد و در اینجا كه جبهه محراب است ، قطع و مجدداً از شرق محراب آغاز می‌شود و تا انتهای دیوار شرقی ادامه پیدا می‌كند . در دیوار شمالی قسمت وسط كه معبر ایوان به گنبد است ، باز هم یك قسمت بریده می‌شود و در طرفین این بریدگی ، خطوط ریزتتر می‌گردد و در هر طرف ، سه سطر گچبری گشته ، سرانجام كتیبه در انتهای ضلع شمالی ختم می‌شود . این كتیبه ، به غیر از دو قسمت مختصر ریخته شده ، به خوبی محفوظ مانده است . متن كتیبه حكایت از وقف مدرسه متصل به مسجد ، زمینها و بستانهایی توسط امیر خمارتاش با این مسجددارد .
كتیبه سوم به خط كوفی مارپیچ است كه از شرق محراب شروع و در سمت غرب آن تمام می‌شود و مشتمل بر ایاتی از یوره بقره است و خط آن از حیث ظرافت و زیبایی ، از نوادر صنعت خط محسوب می‌شود .
كتیبه چهارم به خط نسخ علی و خوش ، از نزدیك محراب شورع به انتهای ضلع غربی شبستان ختم می‌شود و مانند كتیبه قبلی ، متن آن حاكی از نام رقابت موقوفاتی است كه به منظور دایر نگهداشتن مسجد و تأمین هزینه روشنایی و لایروبی قنات ، وقف بر مسجد شده است .
كتیبه پنجم به خط نسخ ، از ضلع غربی شبیتان شروع می‌شود و در آخر همان ضلع پایان می‌یابد ومتن آن ، وقف نامه و شرح تقسیمآب خمارتاش است : « بسم الله الرحم الرحیم یقول العبد الضعیف المنتظر لفعو ربه خمارتاش ابن عبدالله ماء القناه خمارتاشیه (…) ان آثارنا نذل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار تمت عماره هذا القبه فی آخر سنه تسع و خمسائه (509) » …

 

منابع مورد استفاده :
(1)    سیمای قزوین ( عباس حاجی آقا محمدی )
(2)    سبك شناسی معماری ایرانی  ( استاد محمد كریم پیر نیا )
(3)    شیوه های معماری ایرانی ( استاد محمد كریم پیر نیا )
(4)    دایره المعارف بناهای تاریخی در دوره اسلامی ( محمد مهدی عقابی )
(5)    معماری ایرانی پوپ ترجمع كرامت الله افسر
(6)    طاق و قوس در معماری ایران ( حسین زمرشیدی )
(7)    موزه های ایرانی (كتایون صدری )
( عباس رفیعی )
(8)    تحقیق معماری گذشته ایرانی (استاد محمدئ كریم پیر نیا )   
(9)    معماری ایرانی اجرای ساختمان با مصالح سنتی ( حسین زمرشیدی )
(10)    آرایه های معماری ایران ( سحر مختارانس )
(11)    كاشیهای اسلامی نویسنده و نستیاپورتر ترجمه دكتر مهناز شایسته فر
(12)    تزئینات وابسته به معماری ایران ( محمد یوسف كیانی )
(13)    قزوین میراث فرهنگی
(14)    كاشی كاری ایران حسین زمرشیدی .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخچه استان کرمانشاه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخچه استان کرمانشاه با word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخچه استان کرمانشاه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
استان تاریخی كرمانشاه همچون دیگر نقاط كشور كهنسال ما آثاری از روزگار مجد و عظمت ایران را در سینه كوه ها و پهن دشت های خود محفوظ كرده است . برخلاف سایر نقاط ایران كه به صورت مقطعی مورد سكونت قرار گرفته اند . این استان بدون وقفه در ادوار مختلف تاریخ مورد سكونت قرار گرفته است ، شواهد و مدارك باستان شناختی نشان می دهد این منطقه از اولین زیستگاه های انسان اولیه به شمار می رفته و یكی از مراكز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است . تمامی مراحل و ادوار زندگی انسان از عهد حجر تا دوره های تمدنی پیش از تاریخ و سپس تا تشكیل حكومت های بزرگ سیر تطور خویش را در این محدوده طی كرده است . به طوریكه غار شكارچیان بیستون نكات جالبی را درباره سابقه زندگی بشری در دوران پارینه سنگی در ایران روشن می دارد . پس از این دوره در حدودو هزار سال پیش به علت گرم شدن هوا انسان غار را ترك كرده و روی به یكجانشینی می آورد كه این حركت موجب زراعت و دامپروری و براثر آن روستا نشینی می شود كه بدون شك نخستین روستاها در این استان شكل گرفته كه از جمله آنها می توان گنج دره هرسین ، گاكیه و تپه سراب اشاره كرد . انسان های پیش از تاریخ گنج دره جزء نخستین انسان هایی هستند كه در ایران سفالگری را اختراع كرده و روی به فعالیت های صنعتی آورده اند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید