دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word :

دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word

دانلود فایل كاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال كانولوشن با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

كاربرد تبدیل لاپالس در تحلیل مدار……. 1

16-1- مقدمه………………………. 1

16-2- عناصر مدار در حوزه s…………. 2

16-3- تحلیل مدار در حوزه s………….. 9

16-4 چند مثال تشریحی……………….. 10

16-5 تابع ضربه در تحلیل مدار………… 28

16-6 خلاصه………………………… 46

17-5- تابع تبدیل و انتگرال كانولوشن…. 48

مراجع……………………………………. 64

بخشهایی از متن:

مقدمه

تبدیل لاپالس دو ویژگی دارد كه آن را به ابزاری جالب توجه در تحلیل مدارها تبدیل كرده است. نخست به كمك آن می توان مجموعه ای از معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت را به معادلات چند جمله ای خطی تبدیل كرد. دوم، در این تبدیل مقادیر اولیه متغیرهای جریان و ولتاژ خود به خود وارد معادلات چند جمله ای می شوند. بنابراین شرایط اولیه جزء لاینفك فرایند تبدیل اند. اما در روشهای كلاسیك حل معادلات دیفرانسیل شرایط اولیه زمانی وارد می شوند كه می خواهیم ضرایب مجهول را محاسبه كنیم.

هدف ما در این فصل ایجاد روشی منظم برای یافتن رفتار گذرای مدارها به كمك تبدیل لاپلاس است. روش پنج مرحله ای بر شمرده شده در بخش 15-7 اساس این بحث است. اولین گام در استفاده موثر از روش تبدیل لاپلاس از بین بردن ضرورت نوشتن معادلات انتگرالی –دیفرانسیلی توصیف كننده مدار است. برای این منظور باید مدار هم از مدار را در حوزهs به دست آوریم. این امر به ما امكان می دهد كه مداری بسازیم كه مستقیماً در حوزه تحلیل شود بعد از فرمولبندی مدار در حوزه sمی توان از روشهای تحلیلی بدست آمده (نظیر روشهای ولتاژ گره، جریان خانه و ساده سازی مدار) استفاده كرد و معادلات جبری توصیف كننده مدار را نوشت. از حل این معادلات جبری، جریانها و ولتاژهای مجهول به صورت توابعی گویا به دست می آیند كه تبدیل عكس آنها را به كمك تجزیه به كسرهای ساده به دست می اوریم. سرانجام روابط حوزه زمانی را می آزماییم تا مطمئن شویم كه جوابهای به دست امده با شرایط اولیه مفروض و مقادیر نهایی معلوم سازگارند.

در بخش 16-2- هم از عناصر را در حوزه s به دست می آوریم. در شروع تحلیل مدارهای حوزه s باید دانست كه بعد ولتاژ تبدیل شده ولت ثانیه و بعد جریان تبدیل شده آمپر ثانیه است. بعد نسبت ولتاژ به جریان در حوزه s ولت بر آمپر است و بنابراین در حوزه s یكای پاگیرایی ( امپدانس) اهم و یكای گذارایی ( ادمیتانس) زیمنس یا مو است.

پیش از بررسی مدارها در حوزه s به ذكر چند نكته می پردازیم كه اساس تمام كارهای بعدی ماست.

نخست میدانیم كه چنانچه در القا گر و خازنها انرژی اولیه نداشته باشیم رابطه ولتاژ و جریان آنها چنین است.

(16-9) V=ZI

كه در آن Z امپدانس (پاگیرایی) عنصر در حوزه s است. به این ترتیب امپدانس مقاومت R اهم، امپدانس القا گر sL اهم، و امپدانس خازن sC/1 اهم است. نكته ای كه در معادله (16-9) آمده است، در شكلهای 16-1(ب)، 16-5، و 16-9 مشخص شده است. گاه معادله (16-9) را قانون اهم در حوزه s می نامند.

عكس پاگیرایی، گذارایی، گذاراییها در حوزه s دقیقاً همان قواعد تركیب آنها در حوزه فازبرداری است. در تحلیل حوزه بسامدی می توان از ساده كردنهای متوالی و موازی و تبدیلهای ستاره – مثلث استفاده كرد.

نكته مهم دیگر این است كه قوانین كبرشهف را می توان برای جریانها و ولتاژهای حوزه s به كار برد. دلیل این امراین است كه بنا به خواص تبدیل عملیات، تبدیل لاپلاس مجموع چند تابع در حوزه زمان برابر مجموع تبدیل لاپلاسهای یكایك توابع است( جدول 15-2 را ببینید) بنابراین از آنجا كه جمع جبری جریانها در یك گروه در حوزه زمان صفر است، جمع جبری جریانهای تبدیل شده نیز صفر خواهد بود. همچنین جمع جبری ولتاژهای تبدیل شده حول مسیری بسته صفر است. قوانین كیرشهف در حوزه s چنین اند.

(16-10) ها ) جبری

(16-11) V)=o ها) جبری

نكته سوم مبتنی بر درك مفاهیم نهفته در دو نكته اول است. ازآنجا كه ولتاژ و جریان در پایانه های عناصر غیر فعال به وسیله معادلاتی جبری به هم مربوط می شوند و قانون كیرشهف همچنان برقرار است، پس كلیه روشهای تحلیل شبكه های مقاومتی را میتوان در تحلیل مدارها در حوزه بسامد به كار برد. بنابراین حتی اگر در القا گرها و خازنها انرژی اولیه ذخیره شده باشد روشهای ولتاژ گره، جریان خانه، تبدیل منابع، هم ارزهای تونن- نورتن و روشهای معتبری هستند. چنانچه در مدار انرژی اولیه ذخیره شده باشد باید معادله (16-9) را تغییر داد این تغییر بسیار ساده است و كافی است به كمك قوانین كیرشهف منابع مستقل لازم را با امپدانس عناصر موازی یا متوالی كرد.

16-4 چند مثال تشریحی

برای نشان دادن چگونگی استفاده از تبدیل لاپلاس در تعیین رفتار گذرای مدارهای خطی با پارامترهای فشرده، مدارهای تحلیل شده در فصلهای 6،7و8 را به كار می بریم. علت تحلیل این مدارهای آشنا این است كه وقتی در یابیم نتایج به دست آمده با نتایج قبلی یكسان است، به توانایی خود در تحلیل مدارها به كمك روش تبدیل لاپلاس اطمینان می یابیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word :

موضوع :

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در

ایجاد و رشد خلاقیت .

سؤال تحقیق :

مهمترین علت عدم استفاده از رایانه و اینترنت در نظام آموزشی چیست ؟

فرضیه های تحقیق :

1. عدم آگاهی معلمین و دانش آموزان از کارآیی آموزشی رایانه و نحوه استفاده از آن

2. عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به این امر

3. ترس از جایگزینی رایانه به جای معلمین و کمرنگ شدن نقش آنها

4. عدم توانایی پرداخت هزینه های مربوط به آن

روش تحقیق :

بخشی از تحقیق به روش کتابخانه ای و بخش دیگر آن به روش پیمایشی

انجام شده است .

هدف تحقیق :

بررسی محدودیت های کاربرد صحیح رایانه و ارائه راهکارهای مناسب

ضرورت و اهمیت تحقیق :

ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش

رایانه ماشینی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آید . با توجه به پیچیدگی جهان امروز لازم است ما نیز فناوری خود را با پیشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نیازهای جامعه متناسب سازیم .

نوکردن نخست باید از جایی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جدید و یادگیری عمیق تر و سریعتر می انجامد . پیشرفت سریع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نیازها ، تحولات سریع فن آوری به ویژه در زمینه ارتباطات ، تغییرات عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت .

استفاده از رایانه در انجام امور مختلف یک سازمان ، ایجاد دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، ایجاد دانشگاه ها و مدارس مجازی همگی محصول گسترش اینترنت و به طورکلی فناوری اطلاعات [1] است. امروزه اصطلاح فناوری اطلاعات به طور وسیعی در سطح جهان منتشر شده است که آن را علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگیری رایانه ، ذخیره سازی داده ها و ارتباطات تعریف کرده اند . فناوری اطلاعات را می توان بخش فنی نظام اطلاعاتی دانست که شامل سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی است .

شاید اینترنت بزرگترین عامل تغییر فناوری ، تغییر شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حیرت انگیز در طول تاریخ باشد اما تمامی این قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اینترنت امکان تحقق این هدف را که بتوانیم شرایط مناسب یادگیری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و بزرگسال ، زن و مرد فراهم سازیم به ما می دهد .

واقعیت این است که میلیون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند و نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختیار گیرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه این اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . این افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع این مشکل آموزشی باید تدابیری اتخاذ شده و اقدام هایی انجام شود .

به کارگیری فناوری اطلاعات و اینترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصویری و گرافیکی آن شرایط مناسبی را برای یادگیری و درک و فهم بیشتر تدریس معلمان فراهم می سازد . در واقع اینترنت راه های متنوعی را پیش روی فراگیران و معلمان می گذارد تا با تنوع بیشتری یاد گیرند و یاد دهند . استفاده از اینترنت باعث مشارکت و فعالیت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگیران را میسر می سازد .

ارتقاء کیفیت آموزش از طریق شبکه و اینترنت یکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . یک سؤال مهم این است که آیا یادگیری از طریق رایانه و اینترنت به اندازه سایر شیوه های یادگیری اثر بخش است ؟

نتایج تحقیقات اخیر در مورد اثر بخشی یادگیری از راه دور حاکی از آن است که این شیوه می تواند در یادگیری اثربخش باشد به شرط این که بر کیفیت آن نظارت شود .

یکی دیگر از کارکردهای اینترنت شناخت فرهنگ ملل ، شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی و دلایل این تفاوت ها و تشابهات است .

افزایش انگیزه یادگیرندگان ، فعال کردن یادگیرندگان از طریق درگیر کردن آنها با محتوای برنامه درسی و نیز کاهش هزینه های آموزشی در درازمدت از دیگر اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی است .

برای در اختیار گذاردن اطلاعات مورد نیاز آحاد مردم لازم است شرایط زیر در نظر گرفته شود :

  • دستیابی آزادانه شهروندان به اطلاعات عمومی
  • ثبت و نگهداری دائمی اطلاعات عمومی
  • امنیت کشور و شهروندان

بدیهی است گسترش دستیابی همگان به اطلاعات و نیز فناوری اطلاعات مستلزم وجود قوانین شفاف دراین زمینه است . به این منظور دولت می تواند لایحه ای تنظیم کرده و به مجلس تقدیم کند که شامل بندهای زیر باشد :

  • تصریح اینکه برخورداری از فناوری اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات حق همه افراد کشور صرفنظر از جنس ، سن ، مذهب و . . . است .
  • امکان دسترسی بی قید و شرط به اطلاعات و نیز فناوری اطلاعات برای همگان
  • اولویت دادن به وزراتخانه های آموزش و پرورش و علوم ـ تحقیقات و فناوری در دستیابی هرچه سریع تر و ارزان تر به فناوری اطلاعات .[2]

فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت

با رشد و گسترش اینترنت و استفاده از آن همراه با مطالب خواندنی ، علمی و ارزشمند ، سایت ها و صفحات اینترنتی مبتذل نیز رشد یافته اند . به همین دلیل در تمام دنیا سعی شده است با استفاده از فیلترهایی ، دسترسی به این سایت ها کنترل شود و از مشاهده آنها جلوگیری گردد .

به طور کلی سه راه برای فیلتر کردن و کنترل دسترسی وجود دارد :

. فیلتر کردن کاربران از سوی سایت :

در این روش سایت ها خود با ابزارهای مختلفی به کنترل سن کاربران می پردازند تا صفحات اینترنتی نامناسب در دسترس کودکان و نوجوانان قرار نگیرد .

2. فیلتر کردن سایت ها از سوی مراکز سرویس دهنده ([3]ISP )

این روش که در بسیاری از کشورها معمول است ، متکی است به نرم افزارها و سخت افزارهایی که هر ISP برای کنترل سایت ها به کار می گیرد . لذا در صورتیکه ابزار فیلتر کردن در ISP های مختلف متفاوت باشد و یا به روزرسانی یکسانی برای افزودن سایت های جدید غیرمجاز در فیلترهای این مراکز سرویس دهنده انجام نشود ، نتیجه یکسانی را نخواهیم داشت .

3. فیلتر کردن سایت ها در مبدأ ورودی اینترنت به کشور :

در کشورهایی که مبادی ورودی اینترنت مشخص و معلوم هستند ، فیلترهایی بر سر این مبادی نصب می شوند تا ISP نیاز به فیلتر کردن نداشته باشد و در واقع کنترل سایت ها در ورودی اینترنت به کشور انجام می پذیرد .

به طور کلی دو روش فیلتر کردن در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود :

فیلتر کردن فراگیر [4]:

در این روش کاربران تنها اجازه دسترسی به تعدادی سایت مشخص را دارند که این سایت ها قبلا” از سوی گروهی مورد بازبینی قرار گرفته اند . این سایت ها که در دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرستی به نام دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرست سفید ذخیره می شوند ، برحسب نیاز به روز رسانی می شوند . این روش تنها در بعضی مراکز و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که نمی توان تمامی سایت های مناسب را مورد بازبینی قرار داد ، روش معمول و پر استفاده ای نیست . معمولا” در این روش حجم بالایی از اطلاعات و تعداد زیادی از سایت های خوب و ارزشمند نیز فیلتر می شوند .

فیلتر کردن انحصاری [5]:

همانطور که از نام آن برمی آید برخلاف روش قبلی دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرست سایت های نامناسب نگهداری می شود و استفاده از سایر سایت ها آزاد است ، در واقع تا زمانیکه سایتی نامناسب تشخیص داده نشده است ، استفاده از آن آزاد است و در صورت تشخیص مشکلی در یک سایت ، دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرست سایت های نامناسب به روز رسانی می شود اما از آنجا که تعداد سایت های نامناسب نیز رو به افزایش است برای به روز رسانی این دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرست باید روش خوب و دقیقی را به کار گرفت . معمولا” سه روش برای حصول به این نتیجه مورد استفاده قرار می گیرد :

بلوکه کردن کلمات کلیدی ـ فیلتر کردن بسته های اطلاعات ـ بلوکه کردن نشانی های اینترنتی

بلوکه کردن کلمات کلیدی [6]

در این روش هر سایت در زمان دریافت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر کلمات کلیدی از پیش تعیین شده ای را داشته باشد ، بلوکه می شود و به دانلود فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت با word
فهرست سایت های نامناسب اضافه می شود . مشکل اصلی این روش آن است که تنها روی متن و بدون توجه به محتوا کار می کند . بسیاری از صفحات محتوای تصویری دارند و متن برای جستجوی کلمات کلیدی ندارند .

فیلتر کردن بسته ها [7]

این روش با بلوکه کردن درخواست هایی که خواهان آدرس IP[8] سایت مشخصی هستند ، دسترسی را کنترل می کند اما بعضی سایت ها که آدرس IPثابتی ندارند از این فیلترها عبور می کنند ، لذا این روش کنترل کامل و مناسبی را اعمال نمی کند .

بلوکه کردن نشانه های اینترنتی [9]

در این روش کنترل دسترسی روی نشانی اینترنتی یا URL اعمال می شود نه نشانی IP . چون بیشتر سایتها مجموعه ای از این نشانی های جاسازی شده هستند ، این روش کارایی خوبی دارد .

از آنجایی که تمام این روش ها مبتنی بر متن هستند و از این نقطه ضعف رنج می برند ، روش های جدیدی نیز برای فیلتر کردن بهتر و مبتنی بر محتوا ابداع شده اند . به عنوان مثال فیلتر کردن تصویری مبتنی بر محتوا [10] سعی می کند با استفاده از الگوهای تصویری و رنگ ها ، تصاویر نامناسب را تشخیص دهد و از ورود به سایت هایی که تصاویر نامناسب دارند ، جلوگیری به عمل آورد . [11]

اخیرا” بحث فیلتر کردن سایت های نامناسب در کشور به طور جدی مطرح شده است و کارشناسان مختلف به اظهار نظر دراین مورد پرداخته اند . بیشتر کارشناسان بر لزوم استفاده از فیلتر اتفاق نظر دارند و آن را ضروری می دانند ، اما نکته ای که آنان را نگران می کند این است که مبادا برای جلوگیری از دسترسی به سایت های نامناسب بسیاری از سایت هایی که مطالب خوب و ارزشمند دارند نیز فیلتر شوند و کاربران از دسترسی به آنها محروم گردند .

ایجاد محیطی پاک و سالم برای کاربران ، همت متولیان امر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می طلبد تا دسترسی به سایت های نامناسب و غیراخلاقی را ناممکن سازند و از طرف دیگر مشکلی برای دستیابی کاربران به سایت ها و اطلاعات مفید به وجود نیاورند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت اینترنت اشیاء با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت اینترنت اشیاء با word دارای 11 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت اینترنت اشیاء با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت اینترنت اشیاء با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت اینترنت اشیاء با word :

اینترنت اشیاء چیست؟

تاریخچه ای کوتاه از اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا چگونه کار می‌کند؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقابله با هک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقابله با هک با word دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقابله با هک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقابله با هک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقابله با هک با word :

دانلود مقابله با هک با word

مقدمه

تكنولوژی اینترنت تنها به منزل و محل كار ما هدایت نشده است و در بیشتر جنبه های زندگی ما وجود دارد، بشكه های بی سیم و دست یابی به دستگاهها، حضور اینترنت را در همه جا فعال كرده است. بسیاری از این دستگاهها به طور مأیوسانه ای امنیت ضعیف و سستی دارند كه باعث می شود كاندیدای ایده آل برای یك هكر باشند. این موضوع وقتی اَسَف بارتر است كه سیستمهای دارای امنیت ضعیف، سیستمهایی را كه دارای امنیت جامعی هستند را با سوار كردن تهاجمات روی آنها به مخاطره می اندازند.

بعضی هكرها، برنامه ها، سیستمها را به منظور بالا بردن آگاهی امنیت مورد هدف قرار می دهند این نوع فعالیت هنوز هم می تواند به عنوان یك هجوم برچسب بخورد چرا كه فعالیت آنها می تواند نتایج ناخواسته و غیر منتظره ای را در برداشته باشد. بدین علت است كه برخی اصطلاح هك كردن اخلاقی را یك تناقض می دانند.

هک به چه معناست؟

شاید تا به حال برای شما اتفاق افتاده باشد كه مورد حمله هكرها (hackers) قرار بگیرید. شاید بارها account های اینترنت تان در عرض یك روز خالی شده باشد بدون آنكه خودتان استفاده كرده باشید. شاید متوجه شده باشید كه در yahoo messenger شخص دیگری هم از ID شما استفاده می كند.

دانلود مقابله با هک با word
فهرست مطالب

فصل اول :نگاهی به هكرها و شیوه عملكردشان

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 7

هكر به چه معناست ………………………………………………………………………. 8

اهداف هكر ………………………………………………………………………………… 10

روشهای نفوذ هكرها ………………………………………………………………….. 17

اصول ابتدایی برای گریز از كرك شدن ………………………………………… 19

استفاده از FAKE PAGE ها ……………………………………………………. 22

مهندسی اجتماعی چیست؟…………………………………………………………….. 25

ترو جان ها ……………………………………………………………………………….. 28

تكنیكهای انتخاب كلمه عبور …………………………………………………………. 30

استاندارد 17799ISO………………………………………………………………… 38

فیشینگ Phishing چیست؟………………………………………………………….. 41

مشخصات مشترك بین فیشینگ و ایمیل ………………………………………… 43

قوانین مواجهه با عملیات فیشینگ …………………………………………………. 46

روشهای معمول حمله به كامپیوترها …………………………………………….. 50

برنامه های اسب تراوا ………………………………………………………………… 51

اسكریتیهای Cross-site …………………………………………………………….. 54

ایمیلهای جعلی ……………………………………………………………………………. 55

پسوردهای مخفی فایل ………………………………………………………………… 57

شنود بسته های اطلاعات …………………………………………………………….. 59

حملات Pharming چیست؟…………………………………………………………. 60

بررسی دنیای واقعی …………………………………………………………………… 65

دیواره آتش Fire walls …………………………………………………………….. 67

فصل دوم : به كارگیری اصول امنیت

مقدمه ………………………………………………………………………………………… 76

امنیت به عنوان یك زیربنا …………………………………………………………… 77

امنیت فراتر از یك كلمه رمز ……………………………………………………….. 78

اول خطرات سطح بالا و مهمتر را برطرف نمایید. …………………………… 80

امنیت به عنوان یك محدودیت ……………………………………………………… 82

تهاجم DDOS چیست؟……………………………………………………………….. 83

تهاجمات مصرف منبع ………………………………………………………………… 84

كالبد شكافی یك تهاجم سیل SYN………………………………………………. 86

كالبد شكافی یك تهاجم DDOS ………………………………………………….. 89

ابزارهای مهاجمین برای انجام خدمات DDOS …………………………….. 91

روشهای اساسی حفاظت …………………………………………………………….. 92

فیلترسازی ورودی و خروجی ……………………………………………………… 94

محكم كردن پپكربندیهای دیوار آتش …………………………………………….. 95

اجرای یك مرور كننده (Scanner) آسیب پذیری ………………………….. 96

مقایسه قابلیت های امنیت سرور وب ………………………………………….. 100

تصدیق (Authentication) ……………………………………………………… 101

كلمات عبور …………………………………………………………………………….. 102

گواهی نامه ها و امضاهای دیجیتالی …………………………………………… 103

به كارگیری برنامه های كاربردی CGI ……………………………………… 104

IIS………………………………………………………………………………………….. 105

پورت ها، سرویس ها و اجزاء بلا استفاده را غیر فعال كنید. …………. 106

اسكریپت ها و فایل های غیر لازم را پاك كنید …………………………….. 107

هك كردن كلمه عبور و ابزار تجزیه و تحلیل…………………………………….. 108

فصل سوم: متدولوژی هك كردن

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 113

درك سطوح و شرایط………………………………………………………………. 114

خلاصه ی تاریخچه ی هك كردن………………………………………………. 116

1- سیستم هك كردن تلفن………………………………………………………… 117

2- سیستم هك كردن كامپیوتر……………………………………………………………………… 118

عوامل تحریك هكرها چیست؟……………………………………………………. 121

1- عوامل غیر اخلاقی محرك هكرهای بداندیش………………………….. 121

2- كاركردن با حرفه ای ها عرصه ی امنیت داده ها…………………………….. 123

3- كم كردن مشكلاتی با به خدمت گرفتن سیستم امنیتی……………………… 124

شناخت انواع حملات در سیستم های موجود………………………………. 125

Dos/ DDos……………………………………………………………………………………………………… 125

ویروسهای هك كننده……………………………………………………………………………………….. 128

اسب تروآ…………………………………………………………………………………………………………….. 132

كرمها…………………………………………………………………………………………………………………….. 137

برنامه های ولگرد……………………………………………………………………………………………… 139

دزدی كردن………………………………………………………………………………………………………… 141

1- دزدان كارتهای اعتباری………………………………………………………. 141

2- دزدان موجودیها (هویت)…………………………………………………………………………. 143

3- در خلال و راه زنان اطلاعات………………………………………………………………….. 145

درك شیوه ی سیستم پیشگیری كننده امنیتی برنامه های كاربردی و تهدیدات آن 146

1- اخلالهای پنهان…………………………………………………………………… 148

2- پارامترهای جعلی و پنهان……………………………………………………. 148

3- برش ابتدایی………………………………………………………………………. 149

4- پر شدن و سرریز بافر………………………………………………………… 150

5- شیرینی زهرآلود………………………………………………………………… 151

جلوگیری از هك شدن با روش فكر كردن مثل یك هك كننده………… 152

فصل چهارم : چگونه از تبدیل شدن به یك برنامه نویس سطح پایین جلوگیری كنیم.

مقدمه ……………………………………………………………………………………… 158

برنامه نویسان ایجاد كننده‌ی كدهای بی ارزش كیستند؟………………… 159

از قانون تبعیت كنیم. ………………………………………………………………… 166

وقتی برنامه نویسی می كنیم خلاقیت داشته باشیم ……………………….. 168

اجازه‌ی فكر كردن به خود بدهید………………………………………………… 172

برنامه های ماژولار درست تر كار می كند. ………………………………… 173

ساخت كد در فضای تهی ………………………………………………………….. 176

ساخت برنامه های معین و قابل اجرا و ایجاد امنیت داده ها ………….. 176

در آخر بدانید برنامه ی كه من قابل اجراست! ……………………………… 181

فصل پنجم درك رابطه خطرها با mibile code

مقدمه……………………………………………………………………………………… 183

تشخیص ضربه حملات Mobile code………………………………………. 184

ماكروها و اسكریپتهای خرابكار………………………………………………… 186

زبانهای ماكرو (VBA)……………………………………………………………. 187

مشكلات امنیتی با VBA…………………………………………………………… 188

ویروس melisa………………………………………………………………………. 189

حملات در برابر ویروسهای WBA…………………………………………… 190

Javascript……………………………………………………………………………. 191

امنیت در Javascript……………………………………………………………… 192

مشكلات امنیتی………………………………………………………………………… 195

حملات web-bused Email…………………………………………………….. 196

بازنگری مهندسی اجتماعی (Social engineering)…………………….. 197

پایین آوردن خطرات امنیتی Javascript……………………………………. 197

VBscript……………………………………………………………………………… 198

امنیت در VBscript…………………………………………………………………………………………… 198

مشكلات امنیت در VBscript……………………………………………………….. 199

پیشگیریهای امنیتی VBscript………………………………………………….. 200

برنامه های كاربری جاوا………………………………………………………….. 201

مشكلات امنیتی در java…………………………………………………………… 202

نگاهی به كنترلهای Activex…………………………………………………….. 203

مشكلات امنیتی با Activex………………………………………………………. 204

اشتباه در انتقال و جایگزینی كاراكترها……………………………………….. 204

غیرفعال كردن كنترلهای Activex…………………………………………….. 206

متعلقات ایمیل…………………………………………………………………………… 206

برنامه های امنیتی……………………………………………………………………. 207

كشف كنننده های حفره ها………………………………………………………… 207

نرم افزار فایروال…………………………………………………………………….. 208

فصل ششم ایمن كردن كدهای جاوا

مقدمه……………………………………………………………………………………… 211

جلوگیری از مشكلات ناشی از جاوا ، جاوا اسكریپت و Active x…. 212

برنامه نویسی اسكریپ های ایمن……………………………………………….. 216

مقدمه بر سیاست امنیت……………………………………………………………. 221

سیاست امنیت چیست……………………………………………………………….. 222

ارزش در برابر ریسك……………………………………………………………… 223

سیاست امنیت می بایست شامل چه عناصر باشد…………………………. 224

هجومهای دسترسی به فایل………………………………………………………. 232

تهاجمات اطلاعات غلط………………………………………………………………. 233

هجوم های دسترسی به فایل / بانك اطلاعاتی ویژه………………………. 235

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات با word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات با word :

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

آزمون اول
1-مجموعه ی [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) معادل کدام است؟
الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B
گزینه پ درست است.
[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢
é ù U I U I U U U I I ë û U I
(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با

2- اگرA = {2, , 3 4} و{1,2 3, 5 }=B مجموعه ی(A B)= (B A) چندعضو دارد؟

(5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف
گزینه الف» درست است.
A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)
n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =
2 2
I I 2 4
3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای
بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70
نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،
کدام است؟
الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60
گزینه ب » درست است.
«5» WWW.SANJESH.IR
n(M) =120 ، n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70
n (A B ) n (A B) n (M) n (A B)
é ù¢
¢ ¢ I = ë û U U = – =120- = 70 50
-4 اگر {{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ی توانی P A( ) ، A ، چند زیر مجموعه دارد؟
الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت) 128
گز ینه پ درست است.
2 8 8 است. بنابراین تعداد زیر مجموعه ی ( )P A برابر = 3 تعداد اعضای ( )P A ، برابر با =
است .
اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن جابه جا شده البته دردانلود فایل اصلی این مشکل وجود ندارد.

Pdf: نوع فایل

سایز: 1.62mb

تعداد صفحه:92

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شبكه های ادهاك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبكه های ادهاك با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبكه های ادهاك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبكه های ادهاك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبكه های ادهاك با word :

دانلود شبكه های ادهاك با word

قسمتی از متن:

مقدمه

شبكه های كامپیوتری همانند بسیاری از ابداعات دیگر ، حاصل رقابت های دوران جنگ سرد بین بلوك غرب وشرق است . اززمانی كه شوروی سابق توانست در حركتی غیر منتظره موشكی را به فضا بفرستد و پس از آن در حركتی غیر منتظره تر ، نخستین انسان را به فضا اعزام كند، ایالات متحده لحظه ای آرام و قرار نداشت تا بتواند عقب ماندگی های خود را جبران كند ودر میدان مسابقه ، گوی سبقت را از حریف برباید. همین موضوع سرچشمه فعالیت های بسیار دیری شد كه یكی از آنها آرپا (ARPA) بود. ای كه وزارت دفاع آمریكا برای بررسی ضعیف جان در پس از جنگ جهانی اتمی می توانست باشد روی می داد، وضعیت زیر ساخت ها و ارتباطات چگونه می شد و چگونه باید سیستم ها را به نوعی طراحی كرد كه ارتباطات بین آنها برقرار و محفوظ بماند. برای همین آژانس آرپا تصمیم گرفت ابتدا روی موضوع اتصال Main Frame برنامه ریزی كند و به همین منظور قرار دادی را برای تحقق این امر با دانشگاه MIT منعقد نمود. در اواخر سال 1960 میلادی ، اولین شبكه كامپیوتر متولد شد . شبكه های متشكل از چهار كامپیوتر كه در دانشگاه های MIT ( دو كامپیوتر ) . كالیفرنیا و استنفورد مستقر بودند. پسوند net به نام آرپا اضافه شد و آرپانت متولد گردید .

شبكه های كامپیوتری از سال 1972به عموم معرفی شدند و آرپانت كه شبكه ای از كامپیوترهای دانشگاه ها را فراهم آورده بود از طبقه بندی های ارتش خارج گردید. متعاقب همین امر ، شركت زیراكس كه آزمایشگاه افسانه ای PARC را در اختیار داشت . كار روی شبكه های كامپیوتری را شدت بخشید و درسال 1973 رساله دكترای باب متكالف را آزمایش كرد . نتیجه این آزمایش موفقیت آمیز چیزی شد كه نام قرار داد یا پروتكل اترنت را برآن نهادند. پروتكلی كه هنوز هم محبوبترین پروتكل شبكه بندی در سراسر جهان است و میلیون ها كامپیوتر از طریق آن با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند. ابداع مهم دیگری كه راه توسعه شبكه ها را هموارتر تمود ابداع مهم دیگری كه راه توسعه شبكه ها را هموارتر نمود ابداع روش Packet Switching بود. این روش جایگزین روش Circuit Switching شد از آن متداول بود. در نتیجه با روش جدید دیگر نیازی نبود كه یك ارتباط نقطه به نقطه ویك به یك بین كامپیوتر سرویس دهنده و سرویس گیرنده وجود داشته باشد . همین مفهوم هنگامی كه درسال 1974 با پروتكل TCP/IP عجین گردید ویژگی های منحصر به فرد خود را بیشتر نشان داد. توسعه همین روندها منجر به پیدایش یك شبكه سراسریی شد كه می توانست به خوبی در مقابل یك حمله اتمی تاب بیاورد وبدون داشتن مركزیت واحد قابل كنترل باشد. این گونه اینترنت به عنوان گسترده ترین و بزرگترین شبكه جهانی پدید آمد و همان گونه كه ازنام برمی آید شبكه ای است بین شبكه ها ، تركیب جدید inter به همراه net به همین مفهوم اشاره داد. واین شبكه سراسری اكنون چنان درهمه جا خود را گسترانده است وگاهی اوقات كاركرد آن چنان بدیهی می نماید كه برای برخی مفهوم شبكه همسان مفهوم اینترنت است وبسیاری این دو واژه را به جای یكدیگر به كار می برند.

دانلود شبكه های ادهاك با word

شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد تکنولوژی شبکه های بی سیم، با استفاده از انتقال داده ها توسط امواج رادیویی، در ساده ترین صورت، به تجهیزات سخت افزاری امکان می دهد تا بدون استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه های بی سیم بازه وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده ای چون شبکه های بی سیم سلولی (که اغلب برای تلفن های همراه استفاده می شود) و شبکه های محلی ی بی سیم (WLAN – Wireless LAN) گرفته تا انواع ساده ای چون هدفون های بی سیم، را شامل می شوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی هم چون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی که امواج مادون قرمز نیز استفاده می کنند، همچون صفحه کلید ها، ماوس ها و برخی از گوشی های همراه، در این دسته بندی جای می گیرند. طبیعی ترین مزیت استفاده از این شبکه ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان نقل و انتقال تجهیزات متصل به این گونه شبکه های و هم چنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن هاست. از نظر ابعاد ساختاری، شبکه های بی سیم به سه دسته تقسیم می گردند : WWAN، WLAN و WPAN. مقصود از WWAN که مخفف Wireless WAN است، شبکه هایی با پوشش بی سیم بالاست. نمونه یی از این شبکه ها، ساختار بی سیم سلولی مورد استفاده در شبکه های تلفن همراه است. WLAN پوششی محدودتر، در حد یک ساختمان یا سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می کند. کاربرد شبکه های WPAN یا Wireless Personal Area Network برای موارد خانگی است. ارتباطاتی چون Bluetooth و مادون قرمز در این دسته قرار می گیرند. شبکه های WPAN از سوی دیگر در دسته ی شبکه های MANET نیز قرار می گیرند. در شبکه های MANET، یک سخت افزار، به محض ورود به فضای تحت پوشش آن، به صورت پویا به شبکه اضافه می شود. مثالی از این نوع شبکه ها، Bluetooth است. در این نوع، تجهیزات مختلفی از جمله صفحه کلید، ماوس، چاپگر، کامپیوتر کیفی یا جیبی و حتی گوشی تلفن همراه، در صورت قرار گرفتن در محیط تحت پوشش، وارد شبکه شده و امکان رد و بدل داده ها با دیگر تجهیزات متصل به شبکه را می یابند. تفاوت میان شبکه های MANET با شبکه های محلی بی سیم (WLAN) در ساختار مجازی آن هاست. به عبارت دیگر، ساختار مجازی ی شبکه های محلی بی سیم بر پایه ی طرحی ایستاست در حالی که شبکه های MANET از هر نظر پویا هستند. طبیعی ست که در کنار مزایایی که این پویایی برای استفاده کننده گان فراهم می کند، حفظ امنیت چنین شبکه هایی نیز با مشکلات بسیاری همراه است. با این وجود، عملاً یکی از راه حل های موجود برای افزایش امنیت در این شبکه ها، خصوصاً در انواعی همچون Bluetooth، کاستن از شعاع پوشش سیگنال های شبکه است. در واقع مستقل از این حقیقت که عملکرد Bluetooth بر اساس فرستنده و گیرنده های کم توان استوار است و این مزیت در کامپیوترهای جیبی برتری قابل توجهی محسوب می گردد، همین کمی توان سخت افزار مربوطه، موجب وجود منطقه محدود تحت پوشش است که در بررسی امنیتی نیز مزیت محسوب می گردد. به عبارت دیگر این مزیت به همراه استفاده از کدهای رمز نه چندان پیچیده، تنها حربه های امنیتی این دسته از شبکه ها به حساب می آیند. خطر معمول در کلیه شبکه های بی سیم مستقل از پروتکل و تکنولوژی مورد نظر، بر مزیت اصلی این تکنولوژی که همان پویایی ساختار، مبتنی بر استفاده از سیگنال های رادیویی به جای سیم و کابل، استوار است. با استفاده از این سیگنال ها و در واقع بدون مرز ساختن پوشش ساختار شبکه، نفوذگران قادرند در صورت شکستن موانع امنیتی نه چندان قدرتمند این شبکه ها، خود را به عنوان عضوی از این شبکه ها جازده و در صورت تحقق این امر، امکان دست یابی به اطلاعات حیاتی، حمله به سرویس دهنده گان سازمان و مجموعه، تخریب اطلاعات، ایجاد اختلال در ارتباطات گره های شبکه با یکدیگر، تولید داده های غیرواقعی و گمراه کننده، سوءاستفاده از پهنای باند مؤثر شبکه و دیگر فعالیت های مخرب وجود دارد. MANET ها این شبكه ها متشكل از نودهای متحركی هستند و هر كدام می توانند به عنوان مسیریاب برای دیگری عمل كنند. این تغییر مكان امكان آن را فراهم می آورد كه این شبكه همواره در حركت و در جریان باشد. داشتن یك شبكه موقت قابل جابه جایی چالشهایی را ایجاد می كند و این چالش ها فقط منحصر به مسیریابها نیست. زمانی كه یك بسته اطلاعات از نودی به نود دیگر فرستاده می شود واضح است اگر یكی از این نودها جابه جا شود دیگرسریعترین راه انتقال این بسته با زمانی كه آن دو نود به صورت ثابت عمل می كردند تفاوت خواهد كرد و به دلیل ماهیت جابه جایی نودها بعضی ها در حال پیوستن به یك شبكه اند و بعضی در حال خروج از آنند. MANET ها بیشتر در كارهایی با فوریت بسیار بالا از جمله در عملیات نظامی و امدادرسانی های كلان كاربرد بسیار فراوان دارند. در هر دوی این موارد عملیات در شرایطی اجرا می شود كه لزوماً در آن امكان زیرساختهای مخصوص برای شبكه های ثابت وجود ندارد برای همین هم به MANET ها گاهی اوقات بی زیر ساخت نیز می گویند. به عنوان مثال در میان گروه عملیات امداد و نجات در منطقه های زلزله زده هر رادیوی دستی می تواند نقش رد كردن اطلاعات را به رادیوهای مجاور بازی كند. مشابه با این وضعیت می توان شبكه ای قوی، با قدرت خودترمیمی برای مقاصد نظامی وبه شكل اختصاصی و موقت طراحی كرد. این شبكه های متحرك می توانند مورد استفاده جنگجویان در حال حركت قرار گیرند. ضمن آن كه می توانند با گرد و غبار هوشمندكه توسط هواپیماهای جنگی در منطقه عملیات پخش می شوند ارتباط بر قرار كنند. (گرد و غبار هوشمند به حسگرهای بسیار كوچك در حد گرد و غبار گفته می شود كه توانایی فرستادن علائم را به ماهواره ها و شبكه های اینترنتی دارند این حسگرها انواعی دارند كه به عنوان چشم عملیات محسوب می شوند و چون در حد و اندازه گرد و غبارند و اطلاعات ذیقیمتی را مخابره می كنند كاربردهای وسیعی پیدا كرده اند). سالهاست كه فایلات برای ساخت شبكه های اختصاصی موقت متحرك برای مقاصد نظامی در حال انجام است. اما اخیراً به دلیل آن كه امكانات و توانایی های بالقوه آن در زمینه های تجاری در حال ظهور است به مركز توجه و علاقه بسیاری از كمپانی ها تبدیل شده است. ساده ترین فرم شبكه های متحركBluetoothاست كه یك پروتكل بی سیمی با دامنه و برد كوتاه است و می تواند ارتباط میان تلفن همراه و سایر ابزارهای الكترونیكی نزدیك از جمله تلفن ثابت، چاپگر و كامپیوتر همراه برقراركند. تنها اشكال این شبكه های متحرك ساده این است كه فقط می تواند یك پرش واحد را پشتیبانی كند. این شبكه های اختصاصی موقت در اول راهند و مشكلات عدیده ای دارند. در عمل هنوز با همگانی شدن و به بهره برداری رسیدن فاصله زیادی دارند. مشكل دیگر توافق بر سر پروتكل هاست، MANET فقط در شرایطی كارآیی دارد كه ابزارهای مجهز به آن به اندازه كافی وجود داشته باشند و همگی از استانداردها ثابتی پیروی كنند، نكته اینجاست كه شرایط مختلف ایجاب می كند كه استانداردهای متفاوتی تعریف شوند. برای فائق آمدن به چنین مشكلی مخلو طی از پروتكل ها برگزیده می شوند و هر یك در شرایط خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word :

دانلود دانلود معرفی سیستم عامل های نایاب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word :

دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word

بخش 1 : مقدمه

1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی

دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست.

پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکـی برای پایگاه داده می‌‌باشـد. در این نوشـتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

یک تعریف ممکـن این اسـت کـه: پایگـاه داده مجموعـه‌ای از رکورد هـای ذخیره شـده در رایـانه بـا یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صـورت مجموعه‌ای از اجـزای داده‌ای یا رویداد هـا سازماندهـی مـی‌‌گردد. بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌‌شود که برای اتخاذ یک تصمیـم کاربرد دارد. برنامـه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌‌شود را مدیـر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌‌شود.

مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.نوعا در یک پایگـاه داده توصیـف ساخـت یافته‌ای برای موجـودیت هـای نگـه داری شده در پایـگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشـان می‌‌دهد. روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگـاه داده گوییم. پرکاربرد‌ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طـور عـام به صورت زیر تعریف می‌‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطـر ها و ستونـها تشکیـل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می‌‌شود). در این مدل وابستگی ها بـه کمـک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌‌شود. مدل های دیگری مثل مدل سلسلـه مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می‌‌دهند.
در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعـه‌ای از رکـورد هـای مرتبط با هم تعریف می‌‌شود. بسیاری از حرفه‌ای ها مجموعه‌ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظـور ایجـاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌‌کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌‌کنند تقسیم بنـدی می‌‌شونـد: ارتباطی،شی گـرا، شبکـه‌ای و امثال آن. مدل هـای داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسـی بـه پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسـی DBMS مستقـل از مـدل های می‌‌باشد و به فـاکتور هایی همچون اجرا، همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد.

موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می شود:
2-1 تاریخچه پایگاه داده
3-1 انواع دادگان ها
4-1 مدل های پایگاه داده
1-4-1 مدل تخت
2-4-1 مدل شبکه ای(Network)
3-4-1 مدل رابطه ای
4-4-1 پایگاه داده‌های چند بعدی
5-4-1 پایگاه داده‌های شیء
5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
6-1 دانلود بررسی بانک اطلاعاتی با word
فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

2-1 تاریخچه پایگاه داده

اولیـن کاربردهـای اصطـلاح پایـگـاه داده بـه June 1963 بـاز مـی‌گردد، یعنـی زمـانی کــه شرکـت System Development Corporation مسئولیـت اجـرایـی یـک طـرح به نـام “توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی” را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهـه 70 در اروپا و در اواخر دهه 70 در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفـت.(بانـک داده‌ای یا Databank در اوایـل سـال 1966 در روزنامه واشنگتن کار رفت).

تصویر:اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 60 گسترش یافت. از پیشگامـان این شاخه چارلز باخمن می‌‌باشد. مقالات باخمـن ایـن را نشـان داد که فرضیـات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیـا می‌‌کنـد. در آن زمانهـا پردازش داده بر پایـه کـارت های منگنه و نوار هـای مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانهـا ایـجاد شـد:CODASYL موجب توسـعه مدل شبکه‌ای شدکه ریشه در نظریات باخـمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود.

مدل رابطـه‌ای توسـط E. F. Codd در سـال 1970 ارائه شد.او مدل های موجود را مـورد انتقاد قرار می‌‌داد. برای مدتـی نسبتا طـولانـی این مدل در مجـامع علـمی مـورد تایید بود. اولیـن محصـول موفق برای میکرو کامپیوتر ها dBASE بودکـه برای سیستـم عامـل هـایCP/M و PC-DOS/MS-DOS ساختـه شـد. در جـریان سال 1980 پژوهـش بر روی مـدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکـز شد، امـا تاثیر کمـی بر بازار گـذاشت. در سال 1990 توجهات به طرف مدل شی گرا(object-oriented databases) جلـب شـد. این مـدل جـهت کنترل داده‌هـای مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده‌های خاص، مهندسی داده(شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده‌های چند رسانه‌ای کار می‌‌کرد.

در سال 2000 نوآوری تـازه‌ای رخ داد و دادگـان اکس‌ام‌ال (XML) به وجـود آمد. هـدف ایـن مـدل از بین بردن تفاوت بین مستندات و داده هـا اسـت و کمـک می‌‌کند که منابع اطلاعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار گیرند

3-1 انواع دادگان ها
دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومی و شیوه‌ای رفتار با داده‌ها بر دو نوع هستند :
1.دادگان رابطه‌ای
2.دادگان شی‌گرا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری با word :

مقدمه :

دوران تكوینی تمدن انسان از نظر مورخین به مراحل گوناگون تقسیم شده است كه از میان انها چهار عنصر غارنشینی ، كشاورزی ، صنعت و الكترونیك و ارتباطات نقاط عطفی در تاریخ تمدن بشر بوجود آورده اند .

عصرغارنشینی ، تحولات تاریخی انسان را از ابتدای خلقت تا حدود هشت هزار سال قبل از میلاد رادر بر می گرد . در ایندوران تحول چشمگیری در تاریخ بشری رخ نداده وبشر غالباً افراد مصرف كننده ای در جامعه
بوده اند تا اینكه در نقطه ای از تاریخ حدود هشت هزار سال قبل از میلاد انقلاب كشاورزی آغاز شد و جای خود را در كره زمین با گسترش روستاها ، ایجاد زمین های زراعتی و شیوه جدید زندگی باز كرد . از سال 1750 میلادی به عبد این موج نیروی متحرك خود را از دست دادو انقلاب صنعتی عنان اختیار رال در دست گرفت و تمدن صنعتی بر برصه گیتی مسلط شد تا اینكه آن نیز به اوج خود رسید ودر دهه قبل از 1955 نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشر بوجود آمد . دهه ای كه در آن ، كامپیوتر و بسیاری از اختراعات دیگر بوجود آمده و گسترش یافتند و بشریت یا جهش كوانتمی و یا عمیق ترین خیزش اجتماعی و خلاقانه ترین نوسازی كه جامعه به خود دیده است مواجه

شد .

تاریخچه :

توسعه كامپیوتر برای شمارش و محاسبات ریاضی به هزاران سال قبل بر می گردد . به زمانی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ، به زمانی كه چینی ها موفق به ساخت دستگاهی به تام چرتكه شدند . دستگاهی كه بقدری از عصر خود فراتر بود كه امروزه هم كاربردهایی دارد .

در سال 1642 بلیز پاسكال اولین ماشین حساب مكانیكی خود را اختراع نمود بعضی از اصول اساسی و مكانیزم ماشین او هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد . در سال 1953 شركت آی بی ام اولین كامپیوتر خود را با حافظه الكترومغناطیسی ساخت وشركت های سازنده دیگر از قبیل CDC ، NCR ، SRC مشغول ساخت كامپیوتر های بزرگ شدند . و چیزی نگذشت كه رقابت در ساخت كامپیوترهای الكترونیكی باعث پیشرفت های عظیمی در این تكنولوژی شد . در سال 1955 با اختراع ترانزسیتور كه به انقلاب صنعتی الكترونیك معروف است سرعت عملیات به دهها برابر ماشین های غیر ترانیزستوری می رسید . در سال 1962 ترانزیستورهای كوچك را كوچكتر كردند و با استفاده از مدارهای یكپارچه و عناصر مغناطیسی كامپیوترهائی به بازار عرضه شد كه سرعت محاسباتی را چند صد برابر كردند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید