دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word :

در فصل اول این پروژه به آشنایی با مواد FGM پرداخته ایم سپس در فصل دوم با استفاده از روش اجزاء محدود، فرمول بندی جهت تحلیل غیرخطی هندسی تیرهای خمیده ارائه شده است. در فرمول بندی اجزاء محدود تابع شکل برای انحناء بجای تغییر مکانها معرفی شده است. المان تیر خمیده با قوسی از دایره معادل سازی شده و روابط کرنش-تغییر مکان غیرخطی در دستگاه مختصات قطبی نوشته شده است. با دردست داشتن روابط تنش-کرنش و معادلات تعادل، روابط کرنش-انحناء حاصل گردیده که با جانشینی روابط فوق در روابط کرنش-تغییر مکان معادلات دیفرانسیلی که مقادیر تغییر مکان را برحسب انحناء بیان می­دارد بدست آمده است. با در دست داشتن سه انحناء گرهی تابع شکلی از درجه دوم برای انحناء تعریف شده و با استفاده از آن مقادیر تغییر شکلها بر حسب انحناهای گرهی بیان گردیده است، به دنبال آن ماتریس انتقالی ارائه شده، که انحناء گرهی را با تغییر شکلهای گرهی مرتبط می­سازد. سپس انرژی کل المان خمیده به صورت تابعی از انحناء بیان و با کمینه سازی آن رابطه نیرو- تغییر شکل حاصل شده است. از آنجا که روش فوق قادر به منظور نمودن تغییر شکلهای بزرگ، و همچنین تاثیرات نیروهای غشائی و شعاعی در سختی عضو می­باشد، دیگر رابطه نیرو-تغییر شکل خطی نمی­باشد، بدین سبب روش تکرار نیوتن-رافسون جهت همگرایی جواب اختیار شده، و الگوریتمی بر این اساس ارائه گردیده است. با مطالعه چند مثال عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مراجع نشان داده شده است که روش مذکور از دقت، سرعت و کارائی کافی برخوردار است.در فصل سوم تئوری کلاسیک مقاومت مصالح برای تحلیل دینامیکی تیرهای خمیده ضخیم در زمینه مواد تابعی مدرج (FGM) استنباط شده است. فرآیند استخراج شامل ساده سازی دستکاری جبری با استفاده از مفهوم تغییر مکان محور خنثی مواد است.همچنین مطالعات پارامتری بر روی فرکانس­های طبیعی برای نشان دادن تطبیق پذیری از فرمولهای اتخاذ شده با استفاده از راه حل دستی سری توانی ارائه شده است.

دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word
فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: آشنایی با مواد FGM 3

(1-1تاریخچه مواد FGM 4

1-2) معرفی مواد تابعی مدرج FGM 5

فصل دوم: تحلیل تیرهای خمیده 13

1-2) معادلات انحنا-جابجایی در دستگاه مختصات قطبی 14

2-2) انتخاب تابع شکل 17

2-3) استخراج رابطه انحناء برحسب انحناهای گرهی 19

2-4) ماتریس انتقال بین انحناهای گرهی و جابجایی­های گرهی 20

2-5) معادله تعادل المان 21

2-6) مطالعات عددی 25

فصل سوم: تحلیل تیرهای خمیده FGM 28

3-1) فرضیه­ ها و تعاریف 29

3-2) معادلات سینماتیک،تنش و کرنش 30

3-3) نیروی محوری و خمشی لحظه­ ای در محور خنثی 31

3-4) ضریب برشی 32

3-5) معادلات حرکت 35

3-6) تحلیل عددی و مقایسه 36

3-7) مدلسازی تیر FGM در جهت ضخامت 44

نتیجه گیری 53

پیوست 1 54

پیوست 2 54

منابع و مراجع 56

دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word
فهرست جداول

جدول (1)- نتایج بررسی مثال1 25

جدول (2)- خواص مواد فلزی و سرامیکی 39

جدول (3)- مقایسه فرکانس­ مدلهای مختلف و روش­های عددی 40

جدول (4)- فرکانس انواع مختلف شرایط مرزی با تکیه گاه ساده 40

دانلود تحلیل تیر خمیده FGM با word
فهرست اشکال

شکل (1)- تصویر شماتیک ریزساختاری یک ماده تابعی مدرج متشکل از سرامیک-فلز 6

شکل (2)- عکس برداری از مقطع یک ماده تابعی مدرج از جنس Al/si توسط میکروسکوپ نوری 6

شکل (3)- تغییر خواص در برش عرضی پوسته یک صدف 7

شکل (4)- ماده تابعی مدرج با تغییر خواص تدریجی 8

شکل (5)- ماده تابعی مدرج با تغییر خواص پله­ای 8

شکل (6)- توزیع آهن و تنگستن در اثر حرارت 9

شکل (7)- حرارت دادن آهن و فولاد در ماکروویو به اندازه 950 درجه در زمان 3 دقیقه 9

شکل (8)- مولفه جابجائی گره­ای در ابتدا و انتها 14

شکل (9)- مولفه های انحنای گره­ای و بارهای خارجی المان 14

شکل (10)- المان تیر خمیده با درنظر گرفتن جهات قراردادی 15

شکل (11) –نتایج بررسی مثال (2) با 27

شکل (12)- طرحواره­ی یک تیر خمیده 29

شکل 13- طرحی از قوس کم عمق 40

شکل (14)- تغییرات فرکانس با پارامتر c/a با کمان قید شده در 41

شکل (15)- تغییرات فرکانسی با پارامتر c/a با کمان قید شده در 41

شکل (16)- تفاوت درصدی در دو شکل قبل 42

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق عملیات حرارتی 23 ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 23

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

به این علت یوتکتیک باید بوسیله عملیات حرارتی در ساختار حل شود.
عملیات حرارتی عملیات حرارتی به یک فرآیند گرمایی یا تعدادی فرایندها که برای بهبود خواص مورد نظر در فلزات استفاده می شوند می گویند.
در عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم، خواص تغییر یافته عبارتند از: سفتی معمولی و تشکیل آلیاژهای مشخص بوسیله رسوب.
برای رسوب فتی آلیاژهای آلومینیوم، عملیات حرارتی از سه فاز پایه تشکیل شده است.
سفتی محلولی – آب دادن – پیری.
عملیات سفتی محلولی می تواند یوتکتیک تشکیل شده را حل کند و فرم محلول جامد تشکیل دهد، دمای عملیات سختی محلولی عملاً نزدیک به نقطه ذوب بوتکتیک است.
می دانیم که شکر خیلی اسان و به تعداد بیشتری در آب گرم نسبت به آب سرد حل می شود.
بنابراین یوتکتیک نیز آسانتر در فلز مذاب حل می شود.
از اینرو کنترل دما بسیار مهم است زیرا تجاوز کردن از دمای ذوب یوتکتیک دارای عواقبی چون ذوب موضوعی و از بیان رفتن خواص قطعه (قراضه)می باشد.
سختی محلولی ساختار قطعه ریخته شده را یکنواخت می کند.
زمان مورد نیاز برای سختی محلولی به آلیاژ و طبیعت قطعه آلیاژ بستگی دغارد.
بطور کلی قسمتهای نازک که سریعتر منجمد می شوند.
تشکیل دهندگی بهتری دارد و نسبت به قسمتهای زمانی سفتی محلولی کمتری نیاز دارند.
عملیات حرارتی برای قطعات ریختگی آلومینیومی: عملیات حرارتی قطعات آلومینیوم مستلزم کنترل دقیق برروی گرمادهی و.
سرد کردن می باشد هر فاز از عملیات حرارتی برای قطعه یک فرآیند بحرانی است و یک عمل مهندسی می باشد.
از اساس مهم عملیات حرارتی قطعات ریختگی آلومینیوم اینست که یک مخلوط با خواص خوب بدست آید.
بهبود شکل پذیری ساختار در حین ریخته گری: 2-رفع تنشهای داخلی که بوسیله انقباض در حین انجماد حاصل شده است.
3-بهبود پایداری ابعادی 4-بهبود خاصیت ماشینکاری 5-بهبود مقاومت در برابر خوردگی آلیاژهای ریختگی آلومینیوم به دو بخش کلاسه می شوند: عملیات حرارتی پذیر و عملیات حرارتی ناپذیر آلیاژهای قابل عملیات حرارتی که رسوب سخت هستند تحت یک روش اساسی از قبیل سختی محلولی آب دادن و پیر کردن قرار می گیرد.
که باعث بهبود خواص مکانیکی می شود.
تغییرات در خواص فوق بوسیله میلکهای عهملیاتی حرارتی یا سختی محلولی هستند و یا نتیجه خواص عناصر آلیاژی محلول در آن می باشد.
آلیاژهای غیرعملیات حرارتی پذیر تحت یک عملیات حرارتی مانند رفع تنش (برای پایداری ابعادی) و آنیل (برای توقف رشد دانه) یا بهبود خواص مقام به خوردگی قرار می گیرند.
واکنش رسوبی زیادی در این آلیاژها انجام نمی شود با این وجود خواص مکانیکی آنها به میزان کمی افزایش می یابد.
الیاژ دمایی مانند 0/713 دارای خودپیرسازی هستند که داشتن رسوب در دمای اتاق در فلصله زمنی چندین هفته اتفاق می افتد.
بر طبق عملیات یفتی محلولی، قطعات ریختگی گرم شده در آب داغ بصورت غوطه وری کوه یخ میشوند.
یک آب دادن صحیح ساختار همگن را در محلول جامد در درجه حرارت اتاق حفظ کند، وقتیکه یک ظرف سرد می شود، اعضاء تشکیل دهنده یوتکتیک سعی می کنند که از محلول خارج شوند در نتیجه انحلال پذیری مختلفی در درجه حرارت اتاق حاصل می شود و مانند اینست که چگونه وقتی شکر را در آب جوش ح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word :

مقاله ای کامل در مورد سیستم های مختلف خودرو ، سوپاپ ،سیلندر ،میل لنگ ها و انواع آن و ….

کلیه سر تیتر ها در زیر قرار گرفته این مقاله یا تحقیق در 39 صفحه قابل ارائه می باشد

دانلود مقاله سیستم های سوخت رسانی خودرو با word
فهرست مطالب :
· سیستم سوپاپ
· ریشه لغوی
· دید کلی
· انواع سوپاپ‌ها
· ساختمان سوپاپ
· مواد ساختمانی و ترکیبات سوپاپ
· گاید یا راهنمای سوپاپ
· لقی ساق سوپاپ
· نشیمنگاه سوپاپ
· طرز کار سوپاپ
· زمانبندی کار سوپاپ‌ها
· سیستم راه انداز سوپاپ
· رینگ پیستون
· ریشه لغوی
· رینگ پیستون چیست؟
· وظیفه رینگ‌های پیستون
· ساختار رینگ‌های پیستون
· انوع رینگ‌ها
· رینگ‌های متراکم
· رینگ‌های روغن
· کاربرد ویژه رینگ‌های پیستون
· میل لنگ
· ریشه لغوی
· ساختمان میل لنگ
· لنگ‌ها
· محورهای اصلی
· بازوهای لنگ
· وزنه‌های تعادل
· انواع میل لنگ
· سایر متعلقات
· سرسیلندر
· ساختمان سرسیلندر
· قطعات سرسیلندر
· اتاقک درونسوزی
· طرز کار
· کاربرد
· مهندسی مکانیک
· مهندسان مکانیک معروف
· زمینه‌های فعالیّت در مهندسی مکانیک
· آینده شغلی مهندسی مکانیک
· مباحث اساسی در مهندسی مکانیک
· چگونگی تغزیه ی سیلندر
· احتراق
· شمع
· تاریخچه سیستمهای کنترل الکترونیک در خودرو (قسمت اول)
· موتور موشک
· سیر تحولی رشد
· موتور راکت با سوخت مایع
· تزریق‌گرها
· مواد سوختی مایع
· کار با مواد سوختی مایع
· کاربرد موتورهای راکت
· پیکان
· پراید
· پژو 405
· پژو پارس
· پژو 1600 آردی
· پژو 206
· سمند
· دوو سی یلو
· دوو ماتیز

· دانستنیها درباره روغن موتور(1
· کار روغن موتور
· انواع روغنها
· سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
· نگهداری اتومبیل
· ترمز خودرو
· عیب های سیسیتم ترمز خودرو
· مصرف سوخت
· پیستون
انواع پیستون

بخشی از مطلب …

سیستم سوپاپ

بطور کلی هر چیزی که ورود و خروج چیز دیگری را کنترل کند می‌توان یک سوپاپ تلقی شود. به عنوان مثال می‌توان درهای ورودی خودکار در فروشگاههای بزرگ نام برد.

ریشه لغوی

سوپاپ یک کلمه فرانسوی (Soupape) است که در زبان ما به همان شکل اصلی استعمال می‌گردد. معنی دقیق آن دریچه است. لیکن معنی رایج آن عبارت است از یکی از قطعات موتور که روی سیلندر موتور قرار می‌گیرد و ورود هوا و خروج دود را کنترل می‌کند. البته در مواردی به دریچه‌های موجود در تلمبه‌های آب نیز اطلاق می‌گردد.
دید کلی

هنگامی که فردی قصد ورود به فروشگاه یا خروج از آنجا را داشته باشد باز می‌شود و در زمانهای دیگر بسته می‌ماند. لازم به ذکر است که سوپاپ برای باز و بسته شدن نظم خاصی پیروی می‌کنند (در مثال مذکور عامل نظم دهنده ورود و خروخ افراد می‌باشد). همانگونه که می‌دانید موتوهای احتراقی جهت تولید قدرت می‌بایست بتوانند مواد سوختنی را بسوزانند و این کار را در سیلندر موتور انجام می‌دهند. و بدیهی است که برای انجام عمل سوختن به سه چیز نیاز است. ماده سوختنی ، حرارت و اکسیژن.

بنابراین می‌بایست هر موتور (سیلندرهای موتور) با هوای بیرون در ارتباط باشد تا بتواند اکسیژن هوا را دریافت کند و پس از احتراق گازهای حاصل از احتراق را (که عمدتا آب و دی‌اکسید کربن است) به هوا برگرداند. از طرف دیگر چون تولید قدرت در موتور بدین شکل است که ابتدا می‌بایست گاز وارد شده متراکم سازند و پس از تراکم آن در مرحله انفجار حرکت مولکولهای گاز محترق شده را به حرکت جنبشی پیستون تبدیل نمایند لازم است که محیط انجام این فعالیت (سیلندر) کاملا بسته بود. و با محیط بیرون هیچ ارتباطی نداشته باشد بنابراین از سوپاپ‌ها استفاده می‌شود تا در زمانهای مناسب ارتباط میان سیلندر و محیط بیرون را قطع یا وصل نمایند.
انواع سوپاپ‌ها

سوپاپ هوا : از لحاظ اندازه مقداری بزرگتر از سوپاپ دور است و در دمای پایین‌تری کار می‌کند.
سوپاپ دود : به علت تماس مداوم با احتراق یا گازها داغ ناشی از احتراق دمای بالاتری دارد. و البته از لحاظ اندازه هم کوچکتر است.

ساختمان سوپاپ

سوپاپ‌های متداول امروزی معمولا از نوع سوپاپ قارچی شکل یا پایه‌دار می‌باشند. این سوپاپ‌ها شامل یک ساقه (که به مشابه ساقه قارچ است) و یک سه تخت و پهن (که مشابه کلاهک قارچ) می‌باشند. همچنین سه سوپاپ دارای یک لبه مورب است که وجه نامیده می‌شود. همچنین محل قراررگیری سوپاپ که در سرسیلندر و یا خود سیلندر قرار دارد نیز دارای یک لبه به نام نشیمنگاه است.

در انتهای دیگر سوپاپ یعنی بر روی ساقه آن یک یا گاهاً دو فنر قوی قرار دارد که بوسیله یک نگهدارنده و دو عدد خار به انتهای سوپاپ محکم شده‌اند. فنر سوپاپ موجب می‌گردد تا وجه سوپاپ بر روی نشیمنگاه سوپاپ محکم نگهداشته شده و بدین ترتیب از هر گونه نشتی در زمانهای تراکم و قدرت جلوگیری شود. زاویه رایج برای وجه و نشیمنگاه سوپاپ 45 درجه است. اما برای سوپاپ‌های هوا گاهی از زاویه 30 درجه نیز استفاده می‌شود.

این مطلب شامل 39 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قالبسازی 13ص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 17

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

تحلیل فرآیندهای قالبسازی – انواع قالبها – قالبهای پلاستیك – قالبهای ترموپلاستیك – قالبهای باكالیت – فرآیند دایكاست -قرآیند اكستروان – فرآیند ریخته گری – قالبهای فلزی – قالبهای سمبه ماتریس – قالبهای برش – قالبهای خمش – قالبهای كشش – قالبهای فرم – طراحی قالب – مواد و جنس قالب – برآورد هزینه – توجیه اقتصادی – بهره وری قالب – ساخت قالب – مونتاژ – تست – منابع انواع قالبها قالبهای پلاستیك پلاستیك ها به دو گروه تقسیم می شوند: ترموپلاستیك ترموست (باكالیت) – قالبهای ترموپلاستیك: گروه ترموپلاستیك ها یا گرمانرما كه بر اثر دیدن حرارت خمیده گشته وبا كم شدن میزان گرما سختی خود را بدست می آورند و تغییرات شیمیایی در آنها صورت نمی گیردو بعد از تزریق، شكل محفظه قالب را به خود می گیرد.
در قالب گیری تزریقی ماده ترموپلاست گرم محفظه قالب را پر می كند در این روش ماده ترموپلاست گرم و محفظه قالب سرد است كه پس از تزریق مواده به شكل و فرم قالب در می آید و سخت می شود.
از دیدگاه دیگر مواد ترموپلاست به موادی گفته می شود كه پس از یك یا چند بار مصرف در فرآیند تولید دوباره قابل استفاده می باشد.
این مواد به شكل دانه یا پودر در ماشین تزریق ریخته می شود.
ساختمان قالبهای تزریقی: قالب های پلاستیك ازنظر كلی به دونوع تقسیم می شوند: 1- قالبهای باراهگاه سرد 2- قالب های باراهگاه گرم و نیز از نظر ساختمانی بر دونوع می باشند: 1- قالب های دو صفحه ای 2- قالبهای سه صفحه ای كه تعداد صفحات قالب و خط جدایش آن ها بر اساس عواملی ماند تعداده حفره های قالب، شكل قطعه پلاستیكی،‌ نوع ماشین تزریق،‌نوع مواد مصرفی و سیستم خروجی هوا و .
.
.
تعیین می شوند اصولاً در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد.
1- بخش ثابت قالب (نیمه ثابت) كه در این نیمه مواد گرم تزریقی پلاستیك تزریق می شوند.
2- بخش متحرك (نیمه محرك) كه رد قسمت متحرك ماشین تزریق بسته می شوند و سیستم و مكانیزم بیرون اندازی قطعات اكثرادر آن قرار دارد.
.
.
.
تعیین تعداد حفره ها و محفظه های قالب از نكات مهم طراحی قالب های تزریقی می باشد و قالب های پلاستیك در این زمینه بر 2 نوع هستند: 1- قالب های تك حفره ای 2- قالب های چند حفره ای – قالب های تك حفره ای: در مواردی از قالب های تك حفره ای استفاده می شوند كه مقدار تولید قطعه پلاستیكی محدود می باشند.
بنابراین طراحی و ساخت قالب های تك حفره ای از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادی – ارزان تر تمام خواهد شد.
قالبهای چند حفره ای: اگر تعداد فرآورده های تولیدی زیاد باشد، بالاخص در مواردی كه قطعه هم كوچك باشد از روش طراحی و ساخت قالب های چند حفره ای استفاده می شود.
قالب های ترموست (باكالیت): گروه ترموست یا باكالیت یا گرما سخت ها كه این گروه بر اثر حرارت دیدن سخت می شوند و باعث تغییرات شیمیایی در این مواد می شوندكه برآنها ترموست یا باكالیت می گویند.
در این روش قالب در حالت سرد می باشند و ممواد نیز سرد است و بعد از تغذیه، قالب را تحت حرارت قرار می دهند و مواد شكل وفرم محفظه قالب را به خود می گیرد و سخت می شود.
مواد ترموست یا دورپلاست ها تحت تاثیر فشار و حرارت c 170 تولید می شوند.
ابتدا نرم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ترمودینامیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 27

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 27 صفحه

مقدمه : اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است .
در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم.
بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند.
باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند سرعت رسیدن به حالت تعادل را تعیین کند .
1-تعادل : یک فاز به عنوان بخشی از یک سیستم تعریف می شود که دارای خصوصیات و ترکیب شیمیایی یکنواخت و همگنی بوده و از نظر فیزیکی از دیگر بخشهای سیستم جداشدنی است .
اجزای تشکیل دهنده یک سیستم خاص عناصر مختلف یا ترکیب های شیمیایی است که سیستم را بوجود می آورد و ترکیب شیمیایی یک فاز یا یک سیستم را می توان با مشخص کردن مقدار نسبی هر جزء تشکیل دهنده تعیین کرد .
به طور کلی دلیل رخداد یک دگرگونی این است که حالت اولیه یک آلیاژ نسبت به حالت نهایی ناپایدارتر است اما پایداری یک فاز چگونه تعیین می شود ؟
این پرسش به وسیله ترمودینامیک پاسخ داده می شود .
برای دگرگونی هایی که در دما و فشار ثابت رخ می دهد پایداری نسبی یک سیستم از انرژی آزاد گیبس G آن سیستم مشخص می شود .
انرژی آزاد گیبس یک سیستم به صورت زیر تعریف می شود : ( 1-1 ) G=H-TS که H آنتالپی T دمای مطلق و S آنتروپی سیستم است .
آنتالپی میزان گنجایش حرارتی سیستم مورد نظر است و به وسیله رابطه زیر بیان می شود.
( 2-1 ) H=E+PV که E انرژی درونی سیستم P فشار و V حجم سیستم است .
انرژی درونی مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی اتم های درون یک سیستم است.
در جامدات انرژی جنبشی تنها ناشی از حرکت ارتعاشی اتم ها است در حالی که در مایعات و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول ها و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول های داخل یک مایع یا گاز را نیز در برمیگیرد .
انرژی پتانسیل نیز بر اثر اندرکنش ها یا پیوند بین اتم های درون یک سیستم به وجود می آید .
هنگامی که یک دگرگونی یا واکنش رخ می دهد حرارت جذب شده یا حرارت آزاد شده به تغییرات در انرژی درونی سیستم ارتباط پیدا می کند اما تغییرات حرارت تابعی از تغییر حجم سیستم نیز بوده و عبارت PV نمایانگر این موضوع است بنابراین در فشار ثابت تغییرات H نشانگر حرارت جذب شده یا آزاد شده است.
هنگامی که یک فاز متراکم (جامد یا مایع) را بررسی می کنیم و عبارت PV در مقایسه با E مقدار بسیار کوچکی است که آن را نادیده می گیرند و .
عبارت دیگری که در رابطه مربوط به G پدیدار می شود آنتروپی ( S ) بوده که بیانگر میزان بی نظمی سیستم است .
هنگامی یک سیستم را در ( حالت ) تعادل می دانند که در پایدارترین حالت خود قرار گرفته باشد یعنی با گذشت زمان هیچ تغییری در سیستم ایجاد نشود .
یک نتیجه مهم از قوانین ترمودینامیک کلاسیک این است که در دما و فشار ثابت یک سیستم بسته ( یعنی سیستمی که جرم و ترکیب شیمیایی آ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل خرپا به کمک آباکوس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 12

پروژه مورد نظر تحلیل سوال 59 فصل اول کتاب مقاومت مصالح جانسون به کمک نرم افزار آباکوس می باشد. این تحلیل به وسیله المان های خرپا (Truss) انجام شده است، و سپس نتایج بصورت کامل برای تمامی اجزا خرپا خروجی گرفته شده است، مقادیر تنش ها، جابه جایی ها، نیروهای عکسل عملی و نیروهای هر عضوی تک تک خروجی گرفته شده و در فایل گزارش ارائه شده است. صحت حل از مقایسه مقدار تنش در عضو DF و نیروی عضو AD، مقادیر تئوری حل شده و مقادیر بدست آمده از نرم افزار مشخص می شود.

در این پروژه تمامی فایل های مربوط به آباکوس ارائه شده است و اگر هم گمان می کنید پروژه عددسازی باشد!!!!! کافیست شما آن را اجرا کرده و ران بگیرید تا از صحت جواب ها نیز مطمئن شوید، همچنین با داشتن فایل پروژه میتوانید تغییرات مورد نظر در بار شرایط مرزی و … ایجاد کنید و پروژه جدید تعریف نمایید، به عبارتی شما با خرید یک تحلیل های بسیار فراوان دیگری را خریداری نمودید! به راحتی بار های وارده، شرایط مرزی را تغییر دهید و دوباره ران انجام دهید و پاسخ ها را همان طور که در فایل ارائه شده تحلیل نمایید.

همچنین گزارش کاملی از پروژه ارائه شده است که در قالب ورد بوده و امکان ویرایش آن برای شما خریدار گرامی وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان با word :

پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1)

Thermal Stability of Polyurethae Elastomers (1)

واژه های كلیدی:

پلی یورتان ها،‌ پایداری حرارتی یورتان ها، ایزوسیانورات، پایداری حرارتی، اثر قسمت‌های سخت و نرم.

الاستومرهای پلی یورتان به دلیل داشتن خواص فیزیكی و مكانیكی بسیار خوب و عالی همواره مورد توجه در كاربردهای مختلف بوده اند. ضعف عمده این الاستومرها، عدم امكان كاربرد آنها در دماهای بالاست كه خواص فیزیكی و مكانیكی عالی خود را از دست می‌دهند، بنابراین مقاومت حرارتی و افزایش این مقاومت در الاستومرهای پلی یورتان موضوع مهمی است كه می تواند در به كارگیری آنها در زمینه های گوناگون از جمله تهیه و ساخت تایر اتومبیل مؤثر واقع گردد.

مقدمه

پایداری حرارتی پلیمرها از مسائل خاص و جدیدی است كه طی بیست و پنج سال گذشته به عنوان موضوعی مستقل و تحت نام پلیمرهای مقاوم در مقابل حرارت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. پلیمرها در طول عمر كاربردی خود در معرض عوامل گوناگونی مثل حرارت، اكسیدكننده ها، حلال ها و غیره قرار می گیرند و پایداری آنها در مقابل این نیروها و عوامل تخریب كننده را می توان با اندازه گیری میزان خواص مكانیكی باقیمانده در شرایط خاص و با انجام آزمایش مشخص كرد. به طور كلی پایدرای یك ماده پلیمری عبارت است از اینكه پلیمر مذكور بتواند در دما و زمان معینی، بدون كاهش چشمگیر خواص، دوام بیاورد. تغییرات حاصله در پلیمر معمولاً به یكی از صور زیر انجام می گیرد:

1- تغییرات فیزیكی (برگشت پذیر)

2- تغییرات شیمیایی (برگشت ناپذیر)

تغییرات فیزیكی به طور مشخص شامل تغییرات در دمای انتقال شیشه ای، پدیده های ذوب و بلور شدن و شك شناسی، پلیمر می شود كه نشان دهنده حالت گرما نرمی ماده است. مواد این گروه قبل از تجزیه نهایی، ذوب و غیرقابل استفاده می شوند. برای مثال عدم پایداری حرارتی پلی استرین در دماهای 110-70 را می توان در نظر گرفت كه نشان دهنده محدودیت كاربدر ان است. در این گستره دمایی، پلیمر نرم و غیر قابل استفاده می شود؛ بدون آنكه تجزیه و تخریب گردد. تغییرات برگشت ناپذیر، در تعیین خواص حرارتی پلیمرهای گرما سخت و دارای پیوند عرضی، اهمیت دارد. در این پلیمرها عمل ذوب صورت نمی گیرد و تغییرات با تجزیه و تخریب در یك دمای معین كمتر باشد پلیمر پایداتر است. چون شكسته شدن پیوندهای شیمیایی و تشكیل مجدد آنها نقش عمده ای در این نوع تجزیه ایفا می كنند، لذا نقش شرایط محیطی حاكم بر پلیمر بسیار حساس و مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال تجزیه پلیمر در خلاء و یا اتمسفر بی اثر، با تجزیه ان در محیط دارای اكسیژن متفاوت خواهد بود. همچنین تجزیه پلیمر در یك محیط بسته كه در آن گازهای حاصل از تجزیه، در واكنش های دیگری شركت می كنند. با تجزیه آن در یك محیط باز كه در آن گازهای حاصل از تجزیه از محیط عمل خارج می شوند، متفاوت است. نامنظم بودن ساختار پلیمر، شاخه ای بودن آن، وجود پراكسید و ناخالصی های دیگر به عدم ثبات پلیمر می افزایند. در كاربرد پلیمرها همیشه پایداری آنها در مقابل اكسایش و انحلال مورد توجه بوده است، اكسیژن معمولاً یكی از مهمترین عوامل تخریب پلیمرهاست. همچنین پلیمرهایی كه دارای گروه های استری، آمیدی، بورتانی و اوره ای هستند نسبت به تجزیه هیدرولیتیكی حساس اند. هر دو عامل الودگی اسیدی و یا قلیایی در این عمل نقش كاتالیزور را ایفا می كنند و حضور آنها پایداری پلیمر را به طور محسوسی كاهش می دهد. خواص مطلوبی را كه یك پلیمر در دماهای بالا داشته باشد به طور خلاصه می توان چنین بیان كرد:

1- حفظ خواص مكانیكی و داشتن نقطه ذوب و نرمی بالا.

2- مقاومت زیاد در مقابل گسیختگی حرارتی.

3- مقاومت زیاد در مقاب اثرات شیمیایی مثل اكسایش و هیدرولیز.

نقطه نرم شدن را می توان با افزایش نیروهای بین مولكولی و زنجیرها افزایش داد. افزایش نیروهای بین ملكوی نیز با به كار بردن گروه های جانبی قطبی كه امكان ایجاد پیوندهای هیدروژنی را افزایش می دهند، و همچنین با ایجاد شبكه های واقعی در زنجیرها امكانپذیر است. از دیگر روش های افزایش نقطه نرم شدن پلیمر، ایجاد نظم بیشتر در زنجیر پلی مر است كه امكان بالابردن درجه تبلور در زنجیر را میسر می سازد. این امر با انتخاب گروه های حجیم حلقوی مخصوصاً آنهایی كه در وضعیت «پارا» استخلا می دهند امكانپذیرتر است.

ساده ترین روش افزایش پایداری حرارتی، شامل انتخاب گروهی از مواد است كه پیوندهای قوی شیمیایی دارند و در نتیجه موادی كه دارای ساختار متراكم و همبست هستند در این گروه قرار می گیرند. به طور كلی جهت بالا بردن پایداری حرارتی یك پلیمر باید:

الف- تنها مواد دارای قوی ترین پیوندهای شیمیایی به كار برده شوند.

ب- ساختار مواد به گونه ای باشد كه جابجایی مولكول ها به سادگی امكانپذیر نباشد.

ج- بیشترین حالت رزونانسی در فرمول امكانپذیر باشد.

د- همه ساختارهای حلوقی دارای زوایای پیوندی نرمال باشند.

هـ- تكرار پیوندها تا حد ممكن عملی شود.

پلی یورتان ها از گروه پلیمرهای پیچیده ای هستند كه این پیچیدگی نه تنها به نوع ساختاری مواد تشكیل دهنده و میزان استفاده از آنها بستگی دارد، بلكه به دلیل وجود بسیاری از پلیمرهای معروف تجارتی دیگر در ساختار پلیمری آنها نیز هست. به غیر از یورتان كه ساختار اصلی پلی یورتان را تشكیل می دهد گروه های دیگری مثل اوره، ایزوسیانورات، آلوفانات، بی اوره، یورتیدیون و كربودی ایمید نیز در ساختار پلی یورتان وجود دارند. این گروه ها در خلال تولید پلی یورتان و در ساختار پلیمری حاصل می شوند. دو گروه مهم دیگر نیز در ساختار پلی یورتان وجود دارند كه منشأ یورتانی ندارند، این گروه ها عبارتند از گروه های اتری و گروه های استری.

در زمینه پایداری حرارتی یورتان ها مطالعات خاصی صورت گرفته است كه به عنوان مثال می توان از پایداری حرارتی تركیبات مدل كه توسط شیهان و همكارانش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند، نام برد. بررسی های آنها نشان می دهند كه مشتقات-S تری آزین تركیبات پایدری در مقابل حرارت هستند. بكاس و همكارانش آتش گیر و پایداری حرارتی پلیمرهای بر پایه ایزوسیانات را د مجموعه ای از مدل های پلی یورتان و پلی اوره مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. این پلیمرها از واكنش بین MDI یا پلی ایزوسیانات و مواد آلیفاتیك و آروماتیك به دست آمده بودند. باید توجه داشت كه تركیبات مقاوم در مقابل اشتعال از موادی به دست می آیند كه یا در مقابل حرارت پایدارند و غیر قابل تبخیر و تجزیه هستند و یا در اثر تجزیه محصولات غیر قابل اشتعال تولید می كنند. عوامل اصلی تعیین كننده پایداری حرارتی پلی یورتان ها عبارتند از: ماهیت مواد تشكیل دهنده واكنش و شرایط و روش تهیه پلیمر مربوطه.

اثر ساختار شیمیایی مواد تشكیل دهنده

پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان، به تركیب شیمیای موادی كه در فرمول بندی آنها به كار رفته است بستگی دارد. این موضوع در هر دو مورد پایداری حرارتی فیزیكی (ذوب و یا نرم شدن پلیمر) و پایداری حرارتی شیمیایی (جدایی و تجزیه گروه های یورتان) قابل توجه و بررسی است. قسمت های نرم تشكیل دهنده پلیمر (گروه های اتری و استری) نیز در پایداری حرراتی یورتان ها، سهم دارند. نقطه ذوب پلی یورتان های خطی در بعضی موارد بیش از 200 است. این موضوع نه تنها با ماهیت مواد به كار رفته و نسبت مولی آنها بستگی دارد بلكه به روش سنتز نیز ارتباط پیدا می كند. چون حضور و میزان دمین ها میكروكریستالی به وضعیت سنتز وابسته است. از طرفی افزایش دمین های باعث پایداری گرمایی بیشتر می گردند. ارتباط حرارتی الاستومرهای پلی استریورتان با مواد تشكیل دهنده آنها توسط ماسیولانیس مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش های وی، برای پلی یورتان هایی كه میزان اجزاء سخت در آنها بیش از 30 درصد است، هیدروكینون دی بتاهدروكسی اتیل اتر بهترین زنجیر افزاینده برای مواردی است كه پایداری ترمودینامیكی مدنظر است. وی همچنین گزارش كرد كه پایداری حرارتی پلی یورتان های بر پایه بیش فنولA، نسبتاً كم است و نشان داد كه پایدرای حرارت الاستومرهای تهیه شده از H12MDI در مقایسه با پلیمرهای تهیه شده ازMDI كمتر است. نوع دی ایزوسیانات مصرفی، میزان پیوندهای عرضی، نوع پیوند و وجود ساختارهای حلقوی ایزوسیانورات در زنجیر پلیمرها، اثرات مهمی بر پایداری حرارتی پلی یورتان ها دارند. تعدادی از پارامترهای مهم و مؤثر در پایداری حرارتی یورتان ها عبارتند از:

1- انتخاب نوع دی ایزوسیانات،

2- انتخاب مواد دارای هیدروكسیل،

الف- پلی استر

ب- پلی اتر

ج- زنجیر افزاینده

3- نوع و مقدار پیوندهای عرضی در پلیمر

4- ایجاد پیوندهای غیر یورتانی مقاوم در مقابل حرارت پایدرای حرارتی مشتقات ایزوسیانات به ترتیب زیر است:

اثر قسمت های سخت:

حضور قسمت های سخت، نیروی جاذبه بین ملكولی و پیوندهای عرضی در زنجیر پلیمر باعث تقویت خواص فیزیكی و مكانیكی و دوام پلیمر در دماهای بالا می شود. اگرچه پیوندهای عرضی می توانند هم در قسمت های سخت و هم در قسمت های نرم پلیمر وجود داشته باشند ولی جاذبه های بین مولكوی معمولاً بین قسمت های سخت پلیمر موجودند.

بنابراین همانطور كه قسمت های نرم تشكیل دهنده پلیمر می توانند بر خواص آن در دماهای پایین تأثیر زیادی داشته باشند، تصور می شود كه ساختار قسمت های سخت نیز اثر قابل توجهی بر خواص پلیمر در دماهای بالا دارد.

قسمت های سخت موجود در زنجیر پلیمر، ممكن است حالت بلوری داشته باشند و این امر در شرایطی كه پلیمرها تحت نیروی كشش قرار می گیرند، مشخص تر می شود. حالت های بلوری موجود نقش پیوندهای فیزیكی را در زنجیر پلیمر ایفا می كنند. استحكام، نقطه ذوب و مقاومت در مقابل تنش پلیمر بلوری با افزایش طول، تقارن و تناسب قسمت های سخت كه عامل ایجاد و تقویت نیروهای جاذبه بین مولكولی هستند، افزایش می یابند، بنابراین ایزوسیانات های متقارن و گلیكول های فاقد شاخه جانبی احتمالاً در بالا بردن مقاومت حرارت پلیمرها مؤثر خواهند بود. در تحقیقاتی كه توسط بریتین درباره الیاف یورتان انجام شده است و نتایج ان در بسیاری از موارد دیگر پلی یوتان ها نیز مصداق دارد، اثر تقارن ساختاری دی ایزوسیانات ها بر روی مقاومت حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

یكی از عوامل اصلی تعیین كننده پایداری گرمایی یورتان ها، ماهیت مواد اصلی تشكیل دهنده پلیمر است.

یورتان های حاصل از دی ایزوسیانات های آلیفاتیك در مقایسه با انواع آروماتیك آنها دارای پایداری حرارتی بیشتری هستند. در مورد سه نوع دی ایزوسیانات مهم و تجاری HDI,MDI,TDI بر اساس اندازه گیری دمای تغییر شكل بین فنیل كاربامیت حاصل از آنها، رابطه ذیل صادق است.

TDI<MDI<HDI

جهت افزایش پایداری حرارتی

با مطالعه پایداری حرارتی تركیبات مدل یورتان در اتمسفر آرگون، مشاهده شده است كه تجزیه حرارتی یورتان ها در دمای پایین تر از 166 صورت نمی گیرد.

در یورتان(A) با فرمول عمومی (فرمول) پایدرای حرارتی با تغییر گروهR به صورت زیر تغییر می كند.

الكیل نرمال› بنزیل› فنیل› پارانیتروفیل› كلروسولفورنیل=R

بوتیل نوع سوم› سیكلوهگزیل›

افزایش پایداری حرارتی

پایداری حرارتی یورتان (A) به نوع تركیب هیدروكسیل كه در تهیه آن به كار رفته است نیز بستگی دارد. در نتیجه با تغییر گروهR پایداری حرارتی به صورت زیر تغییر می كند.

الكیل نوع سوم› الكیل نوع دوم› الكیل نوع اول=R

كاهش پایداری حرارتی

فریش و ماتوساك با پیرولیتز تركیبات مدل كربامیت ها، یورتان ها و پلی یورتان- اوره ها در فشار اتمسفر و اندازه گیری سرعت ثابت تجزیه حرارتی آنها، با تعیین مقدار دی اكسید كربن متصاعد شده، رابطه پایداری حرارتی ساختارهای شیمیایی را به صورت زیر نشان دادند.

سیكلو آلیفاتیك› آرالكیل› آروماتیك

اثر پلی الها

پلی الهای استر و اتری یكی از قسمت های اصلی و مشخص تشكیل دهنده ساختار پلی یورتان ها می باشند. پلی استرها از پایداری حرارتی بهتری در مقایسه با پلی اترها برخوردارند و مقاومت آنها در مقابل اكسایش نسبتاً خوب است.

برتری پایداری پلی استرها با اندازه گیری رهایی از تنش پلیمرهای مربوطه در هوا و نیتروژن مشخص كرده اند. منحنی نستباً خطی به دست آمده در مورد پلی یوتان های تهیه شده از پلی استرها نشان دهنده ایناست كه شكسته شدن زنجیرهای آنها در اثر اكسایش نبوده و لذا برگشت پذیر می باشد و پلیمر مربوطه خواص اولیه اش را كم و بیش حفظ كرده است. در صورتی كه در مورد پلی یورتان های تهیه شده از پلی اترها، تجزیه سریع و برگشت ناپذیر آنها در هوا (در نیتروژن چنین نخواهد بود) نشان دهنده گسیختگی زنجیر و ماهیت اكسیدشوندگی این پلیمرها است.

در مورد یوتان هایی كه پلی ال تشكیل دهنده آنها پلی اتر است، گروهی كه با اكسید پروپیلن تهیه می شوند در مقایسه با آنهایی كه با اكسید پلی اتیلن و یا اكسید1و4- بوتیلن ساخته می شوند سریع تر و آسان تر مورد حمله اكسیژن قرا می گیرد و اكسید می شوند. مطالعات رهایی از تنش الاستومرهای دارای پیوندهای عرضی در محیط هوا نیز نشان دهنده مقاومت حرارتی بهتر استریورتان ها نسبت به اتریورتان هاست. بنابراین در مواردی كه پایداری بهتری در مقابل اكسایش حرارتی مورد نیاز است تحقیقاً پلی استر یورتان ها انتخاب می شوند.

اثر پیوند عرضی

ایجاد پیوندهای عرضی در الاستومرهای یورتان، با بكارگیری مواد اولیه دارای ظرفیت بیشتر از 2 و استفاده از دی ایزوسیانات اضافی امكان پذیر است. افزایش پیوندهای عرضی در زنجیر الاستومرهای پی یورتان، همانند بسیاری از پلیمرها، باعث افزایش پایداری حرارتی می گردد، زیرا برای تجزیه كامل پلیمر، باید پیوندهای شیمیایی بیشتری شكسته شوند و لذا پلیمر پایدارتر خواهد ماند. به هر حال تكنیك ایجد پیوندهای عرضی به منظور بالا بردن خواص پایداری حرارتی الاستومرها محدودیت انجام دارد، چون بر دیگر خواص مطلوب مورد نظر الاستومرها، مثل كشسانی، كنش تا پارگی غیره اثر منفی می گذارد. پیوندهای عرضی مختلف مؤثر بر پایداری حرارتی كه در الاستومرهای یورتان با بكارگیری ایزوسیانات اضافی به وجود می آیند شامل: آلوفانات ها، بی اوره ها و ایزوسیانورات ها هستند كه در بین آنها، ایزوسیانورات ها باعث ایجاد بیشترین پایداری حرارتی در پلی یورتان‌ها می شوند. آلوفانات ها و بی اوره ها در دماهای 170-160 درجه به طور كامل تجزیه می شوند ولی ایزوسیانورات ها در دماهای بالاتر از مقادیر ذكر شده پایدارند.

اثر پیوند عرضی ایزوسیانورات

پیوند عرضی ایزوسیانورات علاوه بر افزودن سختی پلیمر دارای ساختاری مقاوم در مقابل گرما بوده و دمای تجزیه آن بالاست، تری مر شدن ایزوسیانات جهت تشكی ایزوسیانورات اولین بار توسط هوفمن گزارش شد. وی تری فنیل ایزوسیانورات را با بكار بردن فنیل ایزوسیانات در مجاورت كاتالیزور تری اتیل فسفین سنتز كرد.

تولید و ایجاد ساختار ایزوسیانورات در پلی یورتان ها جهت بالا بردن پایداری حرارتی آنها به آسانی امكان پذیر است و مواردی نیز در این زمینه گزارش شده است. بنابراین می توان با جانشین كردن قسمتی از پیوندهای یورتانی با گروه های مقاوم در مقابل حرارت، از جمله ایزوسیانورات، پایداری حرارتی پلی یورتان ها را افزایش داد. نمونه های سخت با دانسیته كم از تری مر شدن پیش پلیمر پلی استر-TDI تهیه شده اند كه خواص خود را تا دمای 23 به خوبی حفظ می كنند.

چسب های پلی ایزوسیانورات با تری مر شدن پیش پلی مر ایزوسیانات در حضور كاتالیزور آلی فلزی تهیه شده اند كه استحكام و چسبندی آنها تا 205 (جهت چسباندن قطعات آلومینیوم- آلومینیوم) حفظ می شود.

ساساكی و همكارانش تهیه الاستومرهای پلی یورتان حاوی حلقه های ایزوسیانورات را گزارش كرده اند. سیستم كاتالیزوری مورد استفاده شامل سدیم سیانید در حلال DMF است. سنتز پلی یورتان الاستومرهای مقاوم در مقابل حرارت با ایجاد حلقه های ایزوسیانورات به روش پلیمر شدن بالك و در حضور كاتالیزور آلی فلزی و به كارگیری دی ایزوسیانات سیكلو آلیفاتیك نیز صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه الاستومرها علاوه بر پایداری حرارتی، دارای خواص فیزیكی و مكانیكی بسیار خوبی نیز هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه با word :

این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word :

دانلود مقاله تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر،درس اجزای ماشین با word در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

استاندارد KES D – C 65

پنج دسته كلی (1- عملكردی ،2- سختی و قدرت ، 3- دوام ، 4- مقاومت جوی ، 5- صدا ) آزمونهای بوستر را تشكیل می دهند . در این پروژه به آزمونهای عملكردی خواهیم پرداخت و سعی خواهیم نمود زیر آزمایشهای این گروه را تا حد امكان تشریح نموده و هدف از انجام هر یك را به اختصار توضیح دهیم . قبل از وارد شدن به مبحث فوق ابتدا اصطلاحاتی را كه در متون استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است را عنوان می كنیم :

میله فشار (Pushrod) : میله خروجی بوستر است كه وظیفه انتقال نیرو به پمپ ترمز را دارد .

میله ترمز (Operatingrod) : میله ورودی بوستر كه به پدال ترمز متصل است و وظیفه انتقال نیرو به بوستر را دارد .

پیشروی مؤثر (Effective stroke) : میزان پیشروی میله فشار كه حداقل می بایست به اندازه حداكثر پیشروی پیستونهای پمپ ترمز برای رسیدن به حداكثر فشار خروجی باشد.

نیروی نهایی عملكرد (Full loadworking point) : نقطه ای است كه بیشترین نیروی خروجی به واسطه عملكرد بوستر به دست می آید . از این نقطه به بعد عملاً نقش بوستر حذف شده و نسبت تغییرات نیروی خروجی به تغییرات نیروی ورودی تقریباً برابر یك خواهد بود . این نقطه را Vacum Run – Outpoint نیز می گویند . زیرا خلاء از بوستر كاملاً خارج شده است .

انجام آزمونهای عملكردی اغلب برای اطمینان از صحت عملكرد و نیز سلامت محصول بوده لذا اكثراً در انتهای خط مونتاژ و به طور صد در صد بر روی محصولات و یا قبل از انجام آزمونهای طولانی مدت دوام و یا سختی و قدرت انجام می گیرند .

پیشروی مؤثر میله فشار (Effective stroke of push rod) : برای رسیدن به حداكثر فشار خروجی در پمپ ترمز می بایست پیستونها حداكثر كورس خود را طی نمایند .تغذیه این مقدار پیشروی به وسیله میله فشار صورت می پذیرد پس میله فشار باید حداقل به میزان حداكثر كورس پیستونهای پمپ ترمز .

قابلیت پیشروی داشته باشد . این آزمون برای حصول اطمینان از این قابلیت انجام می گردد به گونه ای كه پس از ایجاد خلأ mmhg 10+ـ500 در بوستر نیروی معادل kgr50 به میله ترمز اعمال نموده و سپس میزان حركت میله فشاراندازه گیری می شود.

لقی حركت میله ترمز (Operating rod play stroke) : برای اینكه خلاصی حركت میله ترمز برای رسیدن به یك نیروی خروجی در محدوده مجاز باشد . این آزمون انجام می گردد. روش انجام آن بدین گونه است كه ابتدا خلأ mmhg 10+ـ500 را به بوستر وصل نموده و نیرویی مععادل kgf 2 به میله فشار وارد می كنیم (در این هنگام هیچگونه نیروی ورودی به میله ترمز اعمال نشده است ) سپس به میله ترمز به اندازه ای نیرو وارد می شود كه نیروی خروجی kgf 5 قرائت گردد. در این هنگام پیشروی میله ترمز اندازه گیری می شود .این مقدار می بایست در بیشترین اندازه خود (mm) 7/0 باشد.

نشتی هوا (Air tightness ) :

این آزمون در وضعیت «بدون عملكرد» و «عملكرد» انجام می شود .

همانطور كه می دانید بوستر محفظه ای است كه توسط دیافراگم به دو قسمت تقسیم شده است . هنگامی كه بوستر هیچگونه عملكردی ندارد این دو قسمت با هم در ارتباط بوده و خلأ ایجاد شده در هر قسمت با هم در ارتباط بوده و خاأ ایجاد شده در هر دو قسمت از بوستر به یك میزان است .

اطمینان از اینكه این دو محفظه بوستر با فضای خارج هیچگونه ارتباطی ندارد امری ضروری است . لذا در حالت بدون عملكرد خلأ mmHg 10+ـ500 را در بوستر ایجاد نموده و پس شیر ارتباطی منبع خلأ با بوستر قطع می شود . میزان افت خلأ را پس از 15 ثانیه در بوستر اندازه گیری می كنیم . این میزان می باید حداكثر mmHg 25 باشد.

در حالت عملكردی ، ارتباط این دو محفظه با هم قطع شده و محفظه اول (محفظه كاری) با اتمسفر ارتباط برقرار می كند ؛ اختلاف فشار به وجود آمده در دو محفظه بوستر ، عمل تقویت را انجام می دهد . پس اطمینان از قطع بودن ارتباط دو محفظه در حالت عملكرد نیز اهمیت داشته ، لذا برای حصول این اطمینان خلأ mmHg 10+ـ500 را به بوستر متصل كرده و پس از قرار دادن ترمز در موقعیت 10 +ـ70 درصد پیشروی مؤثر با اعمال نیروی بیشتر از نیروی Full load ارتباط منبع خلأ با بوستر قطع می شود . میزان افت خلأ پس از مدت زمان 15 ثانیه حداكثر mmHg 25 مجاز است .

مشخصات ورودی و خروجی (Input/output chartacteristic) :

در این آزمون كه یكی از مهمترین آزمونهای این بخش است .به ارزیابی خصوصیات عملكردی بوستر می پردازیم . این آزمون به منظور بدست آوردن یك منحنی رفتاری و عملكردی از بوستر در طول پیشروی مؤثر انجام می شود و می بایست به طور پیوسته و با نرخ پیشروی ثابت ترسیم گردد. بدیهی است این منحنی به دلیل ثابت نبودن نرخ پیشروی بر روی اتومبیل و با نیروی متغیر ورودی قابل دستیابی نخواهد بود .

بوستر را روی پایه ها قرار داده و بستهای پایه ها رابا گشتاور مناسب ، سفت و محكم می بندیم و مطمئن می شویم كه راستای اعمال نیروی ورودی كاملأ در جهت محور بوستر و در راستای میله فشار قرار گرفته باشد . مكانیزم به گونه ای طراحی می شود كه بوستر بعد از رسیدن به پیشروی مؤثر ، كاملاً به موقعیت اولیه خود باز گردد . نیروسنجی برای اندازه گیری نیروی ورودی(N9000-0)در بین مكانیزم اعمال نیرو و میله ترمز و همچنین نیروسنجی برای اندازه گیری نیروی خروجی (N9000-0 ) پس از میله فشار و در جلوی بوستر قرار می گیرد دقت اندازه گیری 5/0 درصد است .

همچنین یك وسیله اندازه گیری خطی به منظور مشخص نمودن میزان پیشروی نیز در دستگاه تعبیه شده است . سپس بوستر به وسیله یك لوله كه بر سر راه آن یك شیر كنترل ، یك گیج خلأ و یك شیر قطع و وصل وجود دارد به منبع خلأ وصل می گردد . با راه اندازی دستگاه و اعمال نیروی ورودی به میله ترمز تغییرات نیروی ورودی و خروجی به صورت یك منحنی برای هر بوستر ترسیم می گردد .

در این منحنی كه رفتار بوستر در یك سیكل رفت و برگشت مشخص گردیده نقاط مختلفی وجود دارد كه هر كدام بیانگر رفتاری از بوستر است این نقاط به شرح ذیل هستند :

APPLY :

منحنی رفتبوستر كه در واقع همان منحنی رفتاری بوستر است .

Release :

برگشت كامل منحنی و بوستر به حالت اولیه خود بدون اینكه نیروی ورودی بر روی میله فشار باشد .

Cutin :

نیروی ورودی مورد نیاز برای عمل كردن دریچه سوپاپی كه به منظور كنترل نئوماتیكی بوستر تعبیه شده تا تولید یك نیروی خروجی .

این نقطه را Working stating point نیز می نامند .

Vacuum run outline :

این خط با دو یا چند نقطه بر روی منحنی ورودی /خروجی تعریف می شود كه در این منطقه از منحنی اثر خلأ در بوستر از بین رفته و لذا نسبت نیروی خروجی به نیروی ورودی نیز تغییر می كند به نحوی كه دیگر نسبت تغییرات نیروی خروجی به تغییرات نیروی ورودی برابر یك خواهد بود .

Vacuum run out point :

از تقاطع دو خط vacuum run out line و power slop به دست می آید این نقطه كه به Full load working point نیز معروف است كه در آنجا بیشترین نیروی خروجی به ازای نیروی كمكی بوستر به دست می آید .

Initial rise :

این نقطه كه Jump up نیز نامیده می شود از تقاطع خط power slope و خط عمود بر Cutin به دست می آید .در واقع در این نقطه ارتباط بین دو محفظه بوستر با هم قطع شده و محفظه اول كه در سمت پدال ترمز قرار دارد با اتمسفر ارتباط برقرار می كند .ارتباط ناگهانی محفظه كاری با اتمسفر و اختلاف فشار بین دو محفظه بوستر موجب پرش ناگهانی و ایجاد نیروی خروجی تا نقطه initial rise می گردد.

Hysteresis :

اختلاف تغییر نیروی خروجی به ازای تغییر نیروی ورودی .این عملكرد در بالای Initial rise و پایین تر از Vacuum run out point است .

Return cut – out :

نیرو یوردی كه در آن نیروی خروجی كاهش یافته و به صفر می رسد .

برای مدل های مختلف بوستر ، اعداد و ارقامی برای هر یك از موارد بالا به عنوان استاندارد طراحی مطرح شده و محدوده عملكرد صحیح بوستر مشخص شده است . لذا با توجه به مدل بوستر و منحنی به دست آمده صحت كاركرد بوستر معین می گردد. در روبرو نمونه ای ا زمنحنی یك بوستر سالم آورده شده است .

زمان برگشت (Return characteristic) :

در این آزمون زمان برگشت میله ترمز به حالت اولیه اندازه گیری می شود . با این آزمون عكس العمل فنر و مكانیزم بوستر برای برگشت به حالت اولیه و نیز باز بودن مجاری هوا در بدنه سوپاپ كنترل می گردد زیرا در اثر بسته بودن مجاری ، عمل مكش در یكی از محفظه های بوستر رخ داده و مانع برگشت سریع میله ترمز و یا اهرم پدال خواهد شد. روش تست به این ترتیب است كه پس از اتصال خلأ به بوستر ، نیرویی بیش از نیروی Fulload به میله ترمز وارد كرده و ناگهان میله ترمز را رها می كنیم . زمان بازگشت میله ترمز به موقعیت اولیه ، اندازه گیری می گردد . این زمان می بایست از 5/1 ثانیه كمتر باشد.

عملكرد در دمای پایین (Low temperture working) :

در این آزمون هدف ، سنجش عملكرد بوستر و خصوصاً قطعات لاستیكی آن در برودت و سرما است . ابتدا بوستری كه آزمونهای عملكردی قبلی را به خوبی گذارنده باشد پس از ثبت نتایج آن در داخل یك محفظه سرد با دمای c2+ـ30- (در بعضی از استانداردها c 3+ـ40- نیز ذكر شده ) و به مدت 16 ساعت قرار داده سپس در همان دما آزمونهای نشتی و I/O بر روی آن انجام می گیرد با این توضیح كه Servo ratio و Initial rise می توانند 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند.

عملكرد در دمای بالا (High temperature Working) :

در این آزمون نیز عملكرد بوستر و خصوصاً قطعات لاستیكی آن در گرما حرارت ، مورد ارزیابی قرار می گیرد . شرایط آزمون دمای c 2+ـ120 و مدت 3 ساعت برای یك بوستر سالم است . پس از تست نیز مطابق آزمون برودت كلیه آزمونهای نشتی با بار و بدون بار و I/O به روی بوستر و در همان محفظه گرم انجام می گیرد . نقاط Servo ratio و Initiale می توانند 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند. 80 درصد یا بیشتر از مقدار اندازه گیری شده در دمای محیط باشند.

پمپ ترمز یك مداره (Single Master Cylinder)

پمپ ترمز شامل قطعاتی از قبیل : پوسته – پیستونها – كاسه نمدهای اولیه و ثانویه – مخزن روغن – فنر و غیره می باشد . یك نمونه از انواع پمپ ترمز كه توسط میله فشار پیستون آن تحت تأثیر نیروی ورودی قرار می گیرد پیستون توسط دو قطعه لاستیكی (كاسنمد اولیه و ثانویه ) با دیواره سیلندر آببندی شده است . دیواره سیلندر كاملاً پولیش خورده می باشد . و تا صافی سطح مناسبی صیقل شده است .

هنگامیكه پیستون توسط پدال به جلو رانده می شود مایع درون سیلندر تحت فشار قرار می گیرد و از كانال خروجی روغن كه در انتهای پوسته قرار دارد همچنین از طریق خطووط لوله در مجموعه مونتاژ شده سیستم ترمز ،نیروی لازم را به سیلندرها اعمال می كند .

ارتباط بخش تحت فشار سیلندر با مخزن به كمك یك سوراخ تعادل خیلی كوچك امكان پذیر می باشد این دریچه كوچك به فاصله خیلی كم از كاسنمد اولیه قرار دارد و پس از به حركت در آمدن پیستون و عبور آن از دریچه تعادلی فشار به درون پوسته افزایش می یابد به همین دلیل است كه می توان نقش پوسته را به عنوان یك مخزن تحت فشار پر اهمیت دانست با توجه به اهمیت فوق العاده ترمز در وسایل نقلیه و نقش حیاتی آن افزایش ضریب اطمینان از عملكرد صحیح سیستم هیدرولیكی همواره مورد توجه سازندگان بوده است برای كاهش خطا و جلوگیریاز بروز هر گونه نقص با روش های مختلفی ضریب اطمینان قابل افزایش می باشد. یعنی دو پمپ ترمز بطور موازی به پدال ترمز وصل شود .

مشكل این روش ، تقسیم عملكرد پدال بین دو پمپ ترمز می باشد این روش برای تقسیم بندی خروجی پدال به نسبتهای مورد نیاز هر سیلندر مشكل می باشد به همین دلیل است كه پمپ ترمز دو مداره استفاده می شود كه در ادامه آن را بررسی می كنیم .

پمپ ترمز دو مداره : Step Bore Master Cylinder (Tan dem)

در یك سیستم ساده هیدرولیكی خرابی یكی از اجزاء می تواند باعث از كار افتادن كل سیستم ترمز شود برای پرهیز از این حادثه و افزایش ضریب اطمینان معمولاً پمپ ترمزها با دو خروجی مجزا از هم طراحی می شوند این دو سیستم فرعی بوسیله پدال ترمز و یا از طریق بوستر ترمز تحریك می شوند وجود دو سیستم مجزا به این دلیل است كه اگر در یكی از آنها نشتی زیادی رخ بدهد دیگری توانایی كنترل وسیله نقلیه را به سیستم بدهد . (البته استفاده از دو پمپ ترمز مجزا در اتومبیلهای مسابقه ای مرسوم است كه در قسمت سرعت و ترمز تشریع می شود. )

این دو سیستم فرعی و مجزا می توانند به دو طریق تغذیه شوند یعنی می توانند به وسیله دو مخزن مایع جداگانه قابل تغذیه باشند و یا با یك مخزن مشترك مایع مورد نیاز خود را تإمین كنند .

هنگامیكه به پدال فشار وارد می شود میله فشار پیستون اولیه را به سمت جلو در داخل پمپ ترمز حركت می دهد پیستون اولیه یكی از سیستم های فرعی را فعال می كند و فشار هیدرولیكی لازم را ایجاد می كند با افزایش فشار هیدرولیكی و نیروی فنر پیستون اولیه ، پیستون ثانویه نیز بهسمت جلو به حركت در می آید هنگامیكه جابجایی به سمت جلوی پیستونها باعث مسدود شدن سوراخهای برگشت روغن توسط كاسنمدهای اولیه شد فشار زیاد شده و به سیلندرهای چرخ منتقل می شود .

پس از عملیات ترمز گرفتن و هنگامیكه پا از روی پدال ترمز برداشته می شود نیروی فنر پیستونها باعث برگشت آنها می شود در هنگام برگشت پیستونها توسط سوراخهای موجود روی پیستون در صورت نیاز به مایع ترمز اجازه عبور داده می شود تا مجدداً محفظه های جلوی پیستونها و محل عملیات فشار سازی پر شود .

پیستونها تا حدی به عقب بر می گردند تا از مقابل سوراخهای تعادل پمپ ترمز عبور كنند و فشار درون سیلندر تا حد صفر سقوط می كند . حس كننده الكتریكی داخل مجموعه مایع ترمز درون مخزن را كنترل می كند و در صورت كمبود مایع هشدار لازم را به راننده میدهد در این صورت می بایست مایع درون سیستم چك شده و در صورت كمبود آن را پر كرد همچنین می بایست علت نشتی و كاهش سطح مایع مشخص شود علاوه بر این همیشه می بایست از سلامت مایع ترمز درون پمپ ترمز مطمئن باشیم . استفاده از مایع ترمز نامناسب می تواند سیستم را آلوده و كثیف كند اگر این حادثه رخ دهد همه قطعات لاستیكی و آببندی های سیستم هیدرولیكی آسیب می بینند بنابراین نیاز به جایگزینی و تعمیر دارند كه این كار ممكن است پر هزینه باشد .

هنگامیكه وسیله نقلیه از پمپ ترمز دو مدارره بهره می برد معمولاً یك مدار تغذیه كننده چرخهای جلو می باشد و مدار دوم به چرخهای عقب متصل می شود . حال اگر این در این سیستم دو مدارهبا خروجیهای مجزا برای چرخهای جلو و عقب یكی از مدارها عمل نكند مدار دوم عمل ترمز گیری را انجام می دهد در این شرایط راننده می بایست برای ترمزگیری فشار بیشتری را به پدال اعمال كند در صورت از كار افتادن ترمز چرخهای جلو ممكن است در ترمز شدید چرخهای عقب قفل شود و باعث سر خوردن وسیله نقلیه شود بنابر دلایلی چرخهای عقب در خودرهای سواری كارایی كمتری نسبت به چرخهای جلو دارند. در وسایل نقلیه ای كه سیستم چرخهای عقب آنها كاسه ای می باشد ندرتاً دو عدد سیلندر برای هر چرخ استفاده می شود در این حالت می توان هر یكی از این سیلندرها را به یك مدار متصل نمود كه اگر یك مدار كارآیی لازم را نداشته باشد مدار دیگر عمل كرده تا احتمال سر خوردن وسیله نقلیه كاهش یابد روی هم رفته این نوع مدار ضریب اطمینان بیشتری دارد ایراد این نوع مداربندی این است كه پیچیدگی مدار هیدرولیكی زیادتر می شود در نتیجه احتمال اینكه هر یك از اجزاء مدار و یا اتصالات بد عمل كنند زیادتر می شود.

پمپ ترمز دو مداره پله ای : Step Bore Master Cylinder

پمپ ترمز دو مداره را كه هر دو پیستون آن از نظر قطر هم اندازه می باشند بنابراین فشارهای مساوی در اطراف هر دو پیستون اولیه و ثانویه تولید می گردد پیستون اولیه را فشاری و ثانویه را شناور نیز می گویند .

نوع دیگر مستر سیلندر با قطر پله ای كه عملكرد آن شبیه پمپ های دو مداره می باشد با این اختلاف كه قطر داخلی پیستون اولیه و ثانویه آن با هم متفاوت می باشند و از آنجائیكه هر دو پیستون با نیروی مساوی فشرده می شوند پیستون با سطح مقطع كوچكتری فشار بزرگتری را ایجاد می كند .

پمپ ترمز پله ای تنظیم شدنی : Adjustable step Bore Master Cylinder

نوع پیش رفته تر پمپ ترمز پله ای تنظیم شدنی می باشد كه در این نوع سیلندرها كه شبیه پمپ ترمز دو مداره می باشد علاوه بر پیستون اولیه و ثانویه پیستون دیگری نیز كاربردی دارد همچنین یك شیر كنترل مغناطیسی بین پیستون سوم و پیستون شناور بكار می رود كه از طرف دیگر با مایع مخزن در ارتباط می باشد یا اینكه مستقیماً مابین فضای پیستون اولیه و پیستون سوم قرار می گیرد.

هنگامیكه ارتباط مابین شیر مغناطیسی و مخزن برقرار باشد پیستون سوم بطور مستقیم به شناور نیرو اعمال می كند به همین دلیل است در انتقال فشار هیدرولیكی و یا حذف آن تأثیرگذار است .

استفاده از این نوع سیلندر ها در متعادل سازی فشار منتقل شده به چرخهای جلو و عقب مؤثر واقع می شود.

خطوط ترمز پمپهای دو مداره : Brake Line

هر سیستم ترمز شامل مكانیزمی برای انتقال نیروی پدال و فشار سازی می باشد تا اینكه نیروی ترمز تولید شده به چرخها منتقل شود نیروی انتقال یافته از پدال مستقیماً و یا از طریق بوستر باعث تحریك پمپ ترمز دو مداره می شود تا از طریق خطوط هیدرولیك لنتهای ترمز فعال شوند متعلقات خطوط ترمز می توانند شامل تجهیزات مخصوصی از قبیل valve proportioning سیلندرها و …باشند .پمپ ترمز می تواند به روشهای مختلف مایع ترمز مورد نیاز را از طریق سیستم لوله كشی به چرخها منتقل نماید 6 حالت ممكن برای نصب خطوط ترمز بین پمپ و سیلندرهای چرخ در آنها مدارها مستقل از یكدیگر می باشند.

در سیستم شماره یك مدار اول به چرخ جلو و مدار دوم به چرخهای عقب متصل شده است ماشینهای بزرگ آمریكایی و برخی دیگر از سازندگان خودرو از این نوع مدار بندی استفاده می كنند در مدار بندی سیستم های 2،4،5،6 متعلقات متصل شده به دو خروجی پمپ ترمز بطور قرینه تقسیم شده اند و مدار اول و دوم به یك اندازه در توزیع نیرو مشاركت دارند .

اما مدار بندی سیستم های 1،3 متفاوت می باشد به همین دلیل است كه در صورت خرابی یك مدار این سیستم ها نیروی ترمزی متفاوتی اعمال می شود . نیروهای بدست آمده در مدارهای 2و 6 برابر هستند در صورتیكه یك مدار عملكرد نداشته باشد اثری كه روی استواری وسیله نقلیه در هنگام ترمز گرفتن باقی می ماند متفاوت می باشد در سیستم شماره 6 بدلیل عدم تعادل دو طرف وسیله نقلیه هنگام ترمزگیری اثر نامطلوبی بر جا می ماند به همین دلیل است كه این روش كاربردی نمی باشد در صورت خرابی یكی از دو مدار پمپ ترمز تغییراتی در عملكرد پمپ ترمز ایجاد می شود .

1- خرابی یك مدار از پمپ ترمز دو مداره باعث كاهش كارآیی سیستم ترمز بین خروجی پمپ و سیلندر چرخ می شود در نتیجه باعث كاهش كارآیی نیروی ترمز در وسیله نقلیه می شود.

2- توزیع نیروی ترمزبه چرخهای عقب و جلو تغییر می كند بنابراین بازدهی ترمز كاهش می یابد همچنین شتاب كند شونده چرخها كم می شود و یا اینكه اختلافی بین نیروهای ترمز سمت چپ با راست وسیله نقلیه پیش می آید .

3- زمان بكار گیری پدال افزایش می یابد در نتیجه حركت پدال طولانی تر می شود. تمامی عوامل نامبرده فوق باعث افزایش فاصله توقف خودرو می شود.
خونسردی در شرایط اضطراری

اگر چه ترمز اتومبیل , ضامن ایستادن خودرو بوده و بدون ترمز نمی بایست آن را حركت داد , در خیلی از موارد ترمز گرفتن غلط و نا به جا باعث ایجاد خسارت می شود ! ممكن است این سوال مطرح شود كه چگونه وسیله ایمنی خودرو خود باعث بروز خطر می شود . همانگونه كه اكثر رانندگان حتی كم تجربه ها می دانند ترمز در مواقع اضطراری واقعا كارایی خود را به نمایش می گذارد , و آنچه كه در سرعت های بالا لازم است . مانورهای شدید و امكان فرار از موانع است , پس در چنین شرایطی دو عمل به طور همزمان لازم است : كم كردن سرعت و تغییر مسیر ناگهانی . اگر راننده در شرایط اضطراری دست و پای خود را گم كند نه تنها با ترمز شدید چرخ ها قفل شده و خودرو سریعتر نمی ایستد بلكه فرمان پذیری خوررو تقلیل می یابد . پس یكی دیگر از نكات قابل توجه حفظ خونسردی در شرایط اضطراری است .
با دنده سنگین حركت كنید

حتما همه رانندگان تابلوی هشدار دهنده با دنده سنگین حركت كنید را دیده اید و لابد به یاد می آورند كه این تابلو در سراشیبی های تند نصب می شود . بله تابلوهای هشدار دهنده را با تكیه بر چندین سال تجربه و با توجه به مقررات و استانداردهای جاده ای نصب می كنند و باید به همه آن ها توجه كرد , اما این یكی مربوط به ترمز گیری است . اگر خودرو در دنده سبك در سراشیبی حركت كند . دائما به سرعت آن افزوده می شود و راننده مجبور به فشار دادن پدال ترمز شده و باید دایم آن را نگه دارد . در این موقع است كه دیسك های ترمز جلو داغ شده و لنت ها شروع به فرسایش شدید و دود كردن می كنند . حرارت بالا در همه مكانیزم ها ایجاد اشكال و فرسودگی زودتر از موعد می كند و ترمز نیز از این قاعده مستثنی نیست , حرارت بالا باعث تابیدگی دیسك ترمز شده و این تابیدگی باعث ایجاد اختلال و لرزش چرخهای جلوو غربیلك فرمان اتومبیل هنگام ترمز گرفتن می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید