دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word :

دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word

چكیده

گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.

این فایل پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.

روش فایل در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعه آماری را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند.

ابزار فایل پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در فایل استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه فایل این بود كه این روش فایل توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word
فهرست مطالب:
چكیده
فصل اول: كلیات
1-1 مقدمه
1-2 طرح مسئله و اهمیت آن
1-3 اهمیت موضوع فایل
1-4 اهداف فایل
هدف فرعی
1-5تدوین فرضیه فایل
فرضیه اصلی: بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی از نظر بدشكلی بدنی تفاوت معنی‌داری وجود دارد
فرضیات فرعی
1-6 سوالهای فایل
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
فصل دوم: پیشینه یا ادبیات
2-1 اختلالات شبه جسمی در DSMIV
2-4 اختلال بدریختی بدن
A- اختلال جسمانی كردن
وجود یك یا دو
برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی
B- اختلال شبه جسمی نامتمایز
C- اختلال تبدیلی
D- اختلال درد
3- همه‌گیرشناسی
E- خود بیمار انگاری
1-تعریف. ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در حالیكه چنین چیزی وجود ندارد
2-تشخیص، علائم و نشانه‌ها
3-همه گیر شناسی
69-روان پویائی
7-تشخیص افتراقی
9-درمان
F-اختلال بدریختی بدن
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشكلی بدنی
بدشكلی بدنی به عنوان یك عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD)
*بدشكلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یك اختلال تصویر بدن
*بدشكلی بدنی به عنوان یك اختلال روان تنی
2-5 – همه‌گیر شناسی
سبب شناسی

ویژگی‌های بالینی
تشخیص افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
اجزاء درمان
(شیوه‌های درمانی اضافی)
فصل سوم: روش فایل
3-1 طرح فایل
3-2 جامعه و نمونه آماری
3-3 ابزار فایل
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتایج بحث و پیشنهاد
5-1 مقدمه
5-2 بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
5-3 پیشنهادات
دانلود فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد با word
فهرست منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word :

دانلود روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی با word

چكیده. 3

فصل اول. 4

مقدمه. 4

مقدمه. 5

پیشینه فایل.. 6

روش فایل.. 8

فصل دوم: انتظارات شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغال و آینده‌ی شغلی آنان.. 9

فصل سوم: راه‌های ورود فارغ‌التحصیـــلان رشته تربیت بدنی به بازارکار. 13

مقدمه. 14

تربیت بدنی؛ رشته‌ای برای تقویت و تربیـت جسم و روان.. 14

وجود 120 شغل ورزشی در کشور. 15

فیزیولوژی ورزشی دانشی اشتغال‌زا 17

تعریف فیزیولوژی ورزشی.. 17

وظیفه یک فیزیولوژیست.. 18

جایگاه فیزیولوژی ورزشی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی.. 18

محیط کار یک فیزیولوژیست ورزشی.. 19

لزوم توجه سازمان‌ها به ورزش کارکنان.. 20

فصل چهارم: جمع‌بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 21

بحث و نتیجه‌گیری.. 22

منابع. 24

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word :

دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word

چكیده

هدف فایل حاضر، دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word بود. نوع فایل توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری فایل کلیه صاحبنظران در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان گردشگری و لیدرهای تورهای گردشگری بود. در این فایل کل جامعه آماری شامل 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته بود كه عوامل تأثیر گذار بر گردشگری ورزشی را در 5 شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، و خدمات و حمل و نقل، و در قالب 4 مؤلفه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب کندال 83/0 و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج فایل نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، وجود ابنیه تاریخی و آثار باستانی مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی به کمک متخصصین و تکنولوژی روز مهم ترین نقطه ضعف، قرار گرفتن اصفهان از لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور مهم ترین فرصت و ضعف در ناوگان حمل و نقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان می باشد. F مشاهده شده در سطح 05/0 P تفاوت معناداری را بین دیدگاه گروه های مختلف کارشناسان در خصوص نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدهای گردشگری ورزشی در شهر اصفهان نشان نداد و تنها در خصوص فرصت ها بین آنها تفاوت معناداری قابل مشاهده بود. همچنین در اولویت بندی شاخص ها، شاخص جاذبه های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخص ها در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شناخته شد.

واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری ورزشی، شهر اصفهان، مدل SWOT.

این فایل حاوی 3 فایل بوده که در خصوص گردشگری و گردشگری ورزشی میباشد "فایل دانلود تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان با word" نیز فاقد منابع میباشد. این فایل حدود 150 صفحه است (فایل های دیگر نیز دارای فصل اول و دوم و فایلات انجام شده است). این فایل می تواند بعنوان کمک فایلی مناسب برای عزیزان به کار رود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران با word دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران با word :

چکیده

هدف از فایل حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری زنان هندبالیست نخبه در لیگ برتر کشور می باشد. این فایل از نوع توصیفی- زمینه یابی بوده و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این فایل بازیکنان لیگ برتر ایران می باشد که شامل 237 بازیکن بودند و از آنجا که به صورت سرشماری انجام شده، کل جامعه کل جامعه آماری به عنوان نمونه فایل در نظر گرفته شد. رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان از طریق پرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی -استقلالی مربیان در زمینه ورزش ((PASSES، ارضای نیازهای روانی بازیکنان از طریق پرسشنامه هولم بک وآموروس (2005) و انگیزش خودمختاری به وسیله ی پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی(SMS) اندازه گیری شد. علاوه بر این، پرسشنامه ی اطلاعات فردی (Demography) نیز توزیع شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های فوق مورد اندازه گیری و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی میزان ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان از طریق رفتار حمایتی- استقلالی مربیان از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارائه ی مدل از حیطه ی معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد که رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با ارضای نیازهای روانی (شایستگی، استقلال و پیوستگی)، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و انگیزش بیرونی درون¬فکنی¬شده بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری (001/0=P) داشته به عبارت دیگر توان پیش¬بینی این متغیرها در ورزشکاران از طریق رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان وجود دارد. در حالی که بین رفتارهای حمایتی¬- استقلالی مربیان و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری در سطح (05/0=P) مشاهده نشد. همچنین یافته¬ها نشان داد رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با بی¬انگیزگی بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری (001/0=P) داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتار¬های حمایتی- استقلالی مربیان توان پیش¬بینی بی¬انگیزگی بازیکنان را به صورت معکوس دارد. از یافته ها چنین استنباط می شود که رفتار¬های حمایتی-استقلالی مربیان (متغیرهای مستقل برون¬زا) بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود¬مختاری بازیکنان (متغیر مستقل درون¬زا یا واسطه) به طور مستقیم اثرگذار است. واژه های کلیدی: رفتار حمایتی- استقلالی، نیازهای روانی، انگیزش خودمختاری، لیگ برتر زنان، هندبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word :

دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این فایل مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ، هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد.

دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با word
فهرست مطالب

فصل اول : طرح فایل
– مقدمه
– بیان مساله
– ضرورت و اهمیت فایل
– اهداف فایل
– متغیرهای فایل
– فرضیات فایل
– محدودیتهای فایل
– تعریف واژه ها و اصطلاحات فایل
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه فایل
– مقدمه
– مبانی نظری فایل
— کراتین
— تاریخچه کراتین
– — منابع کراتین
— سنتز درونی و مکانیزم کراتین
— نقش کراتین در بدن
— عوارض جانبی
— آمونیاک
— متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
— پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
— سایر حامل های بنیان آمین
— انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
— پالایشNH3پلاسمائی
— سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
—- خستگی مرکزی
—-خستگی پیرامونی
—متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
— سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
— وزن
— عوامل مؤثر در وزن
— وزن بدون چربی
— چربی و مهارتهای ورزشی
— سرعت
— انواع سرعت و آزمونهای آن
— عوامل موثر بر سرعت
— چابکی
— آزمون های چابکی
– فایلات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
— فایلات داخلی
— فایلات خارجی
— مکمل سازی کوتاه مدت
— مکمل سازی کراتین و قدرت
— مکمل سازی کراتین و سرعت
— مکمل سازی کراتین و توان
— مکمل سازی کراتین و چابکی
— مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
— مکمل سازی کراتین و آمونیاک
فصل سوم : روش شناسی فایل
– مقدمه
– روش فایل
– مشخصات آزمودنیها
– مکمل سازی آزمودنیها
– تمرینات ورزشی آزمودنیها
– متغیر های فایل
– ابزار های اندازه گیری
– روشهای اندازه گیری متغیرها
— قد
— خونگیری
— تحلیل نمونه های خونی
— ترکیبات بدن
— آزمون یارد سرعت
— آزمون چابکی ایلینویز
– روشهای آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
— مقدمه
– تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
— آمونیاک
— سرعت
— چابکی
— وزن بدن
— توده بدون چربی
— مایعات بدن
— کراتینین
— میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
– آزمون فرضیه های فایل
— فرضیه اول
— فرضیه دوم
— فرضیه سوم
— فرضیه چهارم
— فرضیه پنجم
— فرضیه ششم
— فرضیه هفتم
— فرضیه هشتم
— فرضیه نهم
— فرضیه دهم
– متغیرهای وابسته به فایل
فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
– مقدمه
– خلاصه فایل
– بحث و بررسی
– نتیجه گیری
– پیشنهادات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی با word :

مقدمه ای بر روانشناسی……………………. 2

مهارتهای مربوط به توجه و نقش آن در یادگیری حرکتی 3

تعریف توجه …………………………….. 6

گزینش هدف توجه …………………………. 7

پاسخ سو گیری …………………………… 8

علائق ورزشکارن ………………………….. 9

طرحواره ذهنی …………………………… 10

غربالگری محرکات نامربوط………………….. 11

ابعاد توجه …………………………….. 12

میزان توجه سازی ………………………… 13

سبک توجه ………………………………. 14

توجه گشاد درونی ………………………… 14

توجه گشاد بیرونی ……………………….. 15

توجه تنگ بیرونی ………………………… 15

توجه تنگ درونی …………………………. 15

زمان تعویض توجه ………………………… 16

استرس …………………………………. 16

جنبه تشدید توجه ………………………… 21

تمرکز …………………………………. 21

هوشیاری 24

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه ای بر روانشناسی ورزش

این فلسفه که عقل سالم دربدن سالم است ، به تمدن یونان وچین باستان بازمی گردد.

به هر حال ، فقط درسالهای اخیر است که دیسیپلینی ، که بنام روانشناسی ورزشی مشهود می با شد ، به عنوان جز مهمی ازعلوم ورزشی ، شناخته شده است . روانشناسی ورزشی دردوده اخیر به شکل معناداری رشد وتوسعه یافته است . توجه وعلاقه به این رشته تدریجاً روبه افزایش است وگستر دانش وابسته به این حوزه آنقدررشد کرده است که به شاخه های متعددی نیزتقسیم شده است . به مفهوم وسیع کلمه روانشناسی ورزشی کلاً دربرگیرنده جنبه های روانشناختی ، ورزشهای رقابتی ، تمرین ، آمادگی جسمانی ، استراحت وپیشرفت مهارتهای حدکتی می باشد . ….

توجه تنگ بیرونی

ورزشکارانی که گلف بازی می کنند و گوی می زنند یا در هر گونه فعالیت ورزشی ای که نیاز به تنگ و کانونی کردن توجه دارد، این سبک، از توجه به عمل مؤثرتری ، برخوردار است. این سبک برقراری توجه در اتخاذ پاسخ سریع در مقابل تغییرات شرایط بیرونی، کاستی دارد.

توجه تنگ درونی

این سبک کاربردش در شناخت خطاهای عملکرد و ضعف های استراتژی است. اما چنین گرایشات تشخیصی ای، خطر رشد تحلیل انتقادی فرد از خودش را نیز در بردارد. ورزشکاران بکار گیرنده این سبک در ورزشهایی که تغییرات در آنها با دور آهسته و با علائم کاملاً مشهود پیش می رود، بهتر عمل می کنند. ورزشکارانی که گرایش به گسست توجه دارند با این روش کمک می شوند. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید