دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word :

فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

چكیده

هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

در بخش گرافیك محیطی ، استندها یكی از موضوعاتی می‌باشند كه در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی كاربرد فراوانی دارند.

به طور كلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

1- استندهایی كه برای شناسائی یك مكان بكار می‌روند.

2- استندهایی كه برای تبلیغات هستند ، كه در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌كند كه فرم نهایی به تنهایی و با امكانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

استندهایی كه در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی كه در فضای بسته كاربرد دارند و درباره هریك از این موارد توضیح داده شده است.

قابل ذكر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیك ، تبلیغات ، گرافیك محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

گرافیك در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌كند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این ساختار ، این با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیكی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مكانهای خاصی و همچنین تبلیغ كالاها جنبه كاربردی فراوانی دارد كه البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور كامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مكانهای عمومی.

ابتدا اطلاعاتی از كتب مختلف در زمینه گرافیك محیطی گردآوری می‌شد و در زمینه موضوع اصلی در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید كه مشكلات و همكاری نداشتن این كتابخانه را در بر داشت. این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیك بخش تبلیغات سپس گرافیك محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرافیك از نظر لغوی به معنای «‌ ترسیمی » و « نگارشی » است. به این مبنا گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگارش ، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهند.

· سواد بصری ، علم چگونه دیدن و تجربه نمودن است.

· هر سیستم ارتباطی متشكل از سمبولهایی است كه ساخت بشر هستند. كلام یكی از این سمبولهاست كه در روزگاران گذشته به صورت تصاویر ساده ترسیم می‌شده و نتیجه تجربایت و احساسات بشر بوده است.

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

2-2- تبلیغات چیست؟

2-3- مضون تبلیغات

2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

3-1- گرافیك محیطی

3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شكل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

4-1- استند چیست؟

4-2- تقسیم‌بندی استندها

4-3- طراحی گرافیكی استند

4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

4-5- طراحی خط در استند

4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

4-7- تولید

4-8- حركت در استند

4-9- تكامل طرحها

4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

4-12- استندهای نمایشگاهی

4-13- استندهای برتر

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست منابع و مأخذ

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست منابع و مأخذ لاتین

دانلود فایل هنر فایلی پیرامون ‌استندهای گرافیكی با word
فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بیماری سارس چیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بیماری سارس چیست با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بیماری سارس چیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بیماری سارس چیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بیماری سارس چیست با word :

دانلود بیماری سارس چیست با word

سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است كه اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا كرده است.

علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟

این بیماری معمولا تب انتشار اندازه گیری شده بیش ازآغاز می شود گاهی اوقات تب همراه با لرز و همچنین كمردرد واحساس ناخوشی و درد بدن است و در بعضی موارد علائم خفیف بیماری در دستگاه تنفسی نیز مشاهده شده است.

پس از 2تا 7روز بیماران مبتلا به سارس دچار سرفه های خشك كه معمولا همراه با پیشرفت كمبود اكسیژن در خونشان است می شود كه در 10 تا 20 درصد موارد به تنفس مصنوعی احتیا=ج پیدا می كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word :

دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word

چکیده:

عنبیه به عنوان یک زیست سنجی پایدار، جایگاه ویژه­ای در تشخیص و تایید هویت دارد، بر این اساس استخراج ویژگی­هایی از تصویر عنبیه که بتوان تشخیص هویت را بر اساس آنها با دقت بالایی انجام داد، اهمیت زیادی دارد.

مشکل سیستم­های شناسایی مرسوم از جمله سیستم داگمن در این است که ثبات و استحکام لازم را ندارند، زیرا حساسیت زیادی به تغییرات در تصاویر گرفته شده از عنبیه دارند. این سیستم­ها نیاز به تصاویری با کیفیت و وضوح بالا و شدت نور ثابت دارند، حرکت­های انتقالی و چرخشی چشم و تغییرات مقیاس در تصاویر اخذ شده سیستم را به اشتباه می­اندازد.

در این پایان­نامه روشی نوین برای استخراج ویژگی­های پایدار از تصاویر عنبیه بر اساس تبدیل ویژگی­های غیر وابسته به مقیاس جهت شناسایی هویت ارائه گردیده است. همچنین با ابداع یک الگوریتم بازگشتی جهت یافتن مکان دقیق مردمک، ناحیه عنبیه با سرعت بالاتری پیدا می­شود. این ناحیه می­تواند به دو صورت نوار نرمال­شده عنبیه و یا تصویر چشم محدود شده حاوی ناحیه عنبیه، ورودی الگوریتم تبدیل ویژگی غیروابسته به مقیاس باشد. همچنین برای بررسی کارایی الگوریتم یاد شده، پایگاه داده IRIRIS که حاوی تصاویر استاندارد و غیر استاندارد اتخاذ شده با دوربین غیرحرفه­ای است تولید شده است. استفاده از این پایگاه داده برای بررسی کارایی روش­های مرسوم شناسایی عنبیه و کاهش هزینه­های دستگاه­های اکتساب توصیه می­شود. نتایج حاصل نشان می­دهد که روش پیشنهادی در استخراج عنبیه بطور متوسط در 90% موارد محل عنبیه را از تصاویر IRIRIS به درستی پیدا می­کند. از طرفی روش کشف نقاط کلیدی می­تواند 08/69% تشخیص صحیح را برای تصاویری که با دوربین معمولی و در نور مرئی گرفته شده­اند نتیجه دهد. در حالیکه برای اینگونه تصاویر روش­های فعلی قابل استفاده نیستند.

کلمات کلیدی: زیست­سنجی، تشخیص هویت، عنبیه، تبدیل غیر وابسته به مقیاس، نقاط کلیدی

دانلود تشخیص هویت بر اساس تصویر عنبیه چشم انسان زنده در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc با word
فهرست مطالب موجود :

فصل اول ‏‎:‎‏

مقدمه

فصل دوم : زیست سنجی و استفاد ه از آن در تشخیص هویت‎ ‎

‏ 2-1- خصوصیات رفتاری

‏ 2-1-1- تأیید امضاء

‏ 2-1-2- الگو و دینامیک تایپ کلید

‏ 2-1-3- تشخیص صدا ‏

‏ 2-1-4- الگوی راه رفتن

‏ 2-2- خصوصیات فیزیکی

‏ 2-2-1- اثر انگشت

‏ 2-2-2- اثر کف دست

‏ 2-2-3- هندسه دست

‏ 2-2-4- تشخیص چهره

‏ 2-2-5- شکل گوش

‏ 2-2-6- اسکن رگ‎ ‎های دست

‏ 2-2-7- اسکن شبکیه ‏

‏ 2-2-8- اسکن عنبیه

‏ 2-2-9- ‏DNA‏ ‏

‏ 2-2-10- سایر موارد

‏ 2-3- زیست سنجی و کاربردها

‏ 2-4- مراحل یک سیستم زیست سنجی

‏ 2-4-1- حسگر

‏ 2-4-2- استخراج ویژگی¬ها

‏ 2-4-3- تطبیق كننده

‏ 2-4-4- پایگاه داده¬ها

فصل سوم : استفاده از عنبیه در تشخیص هویت ‏

‏ 3-1-1- ویژگی¬های لایه بیرونی

‏ 3-1-2- ویژگی¬های لایه درونی

‏ 3-2- عنبیه به عنوان یك زیست سنجی

‏ 3-3- تاریخچه استفاده از زیست سنجی عنبیه

‏ 3 -3-1- سیستم شناسایی عنبیه داگمن

‏ 3-3-1-1- تعیین موقعیت عنبیه

‏ 3-3-1-2- نرمال سازی ‏

‏ 3-3-1-3- استخراج ویژگی¬ها

‏ 3-3-1-4- تطبیق ‏

‏ 3-3-1-5- سرعت عملکرد ‏ ‏ ‏

‏ 3-4- چالش¬های سیستم شناسایی عنبیه ‏

‏ 3-4-1- داده¬های نویزی

‏ 3-4-2-¬تغییرات درون¬طبقه¬ای¬‏

‏ 3-4-3-¬تشابهات بین طبقه¬ای¬‏

‏ 3-4-4- فقدان عمومیت ‏ ‏

‏ 3-4-5- سوءاستفاده

‏ 3-5- شناسایی عنبیه در مقابل شناسایی شبکیه ‏

‏ 3-6- حسگرها

‏ 3-7- محیط اكتساب

‏ 3-8- ذخیره‎¬‎سازی اطلاعات

‏ 3-9- پایگاه‎¬‎های داده

‏ 3-9-1- پایگاه داده ‏IRIRIS

‏ 3¬-10- بلوک دیاگرام سیستم شناسایی عنبیه پیشنهادی

فصل چهارم : پیش¬پردازش و استخراج ناحیه عنبیه

‏ 4-1- مراحل پیش پردازش و جداسازی ناحیه عنبیه

‏ 4-1-1- خواندن تصویر اصلی چشم از پایگاه داده ‏

‏ 4-1-2- انجام مراحل پیش پردازش ‏

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word :

دانلود پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه مالی یك شركت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه مالی یك شركت با word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مالی یك شركت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه مالی یك شركت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه مالی یك شركت با word :

دانلود پروژه مالی یك شركت با word

دانلود پروژه مالی یك شركت با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-كلیات………………………………………………………….. 3

فصل دوم ………………………………………………………………… 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها …………………………………………… 12

انواع پرداختها …………………………………………………………….. 12

الف-در مورد خرید های داخلی …………………………………………. 15

ب:خریدهای خارجی …………………………………………………….. 16

ج : خدمات قراردادی ……………………………………………………. 16

فصل چهارم – معاملات …………………………………………………… 22

ترتیب تحویل كالا یاخدمات …………………………………………….. 39

فصل پنجم – تنظیم حساب و نظارت ……………………………………… 44

فصل ششم – اموال………………………………………………………… 47

فصل هفتم – امور مختلف ………………………………………………… 48

حسابداری دولتی …………………………………………………………. 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها …………………………………….. 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع …………………………………………. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای ………………….. 84

پیش پرداخت سال جاری …………………………………………………. 88

وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ……………………………………….. 89

بانكها و وجوه نقد ………………………………………………………… 89

وضعیت اعتبارات ارزی …………………………………………………… 94

ذیحسابی …………………………………………………………………. 94

بستن حساب در پایان سال ………………………………………………. 102

مقدمه :

با بكار بستن این دروس شما با ایده های علمی به اثبات رسیده ای آشنا خواهید شد كه مورد استفاده افراد بسیار موفقی در سرتاسر جهان بوده است این ایده ها زندگی شما را به معنای واقعی دگرگون می نماید وامتیازات بسیاری ا زاین رهگذر نصیب شما خواهد شد . بعد از بكار بستن این ایده ها متوجه می شوید در كار مرتب تر ومنظیم تر شده ویاد گرفته اید چگونه اولویت ها را مشخص وبرنامه ریزی كرده ووقت خودتان را تنظیم كنید . عوامل اصلی اتلاف وقت مثل مزاحمت دیگران كاغذ بازی وتشكیل جلسات را به نحو موثری تحت كنترل خواهید آورد ودر نتیجه بروقت و زندگی خودتان تسلط كامل یافته و روزانه دو ساعت وقت اضافی خواهید یافت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word :

دانلود كارآفرینی تیرچه وبلوك با word

قسمتی از متن:

پیشگفتار

كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌كند (ریچارد كانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730).

ـ كارآفرین‌ عاملی‌ است‌ كه‌ تمامی‌ ابزار تولید را تركیب‌ می‌كند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ كل‌سرمایه‌ای‌ را كه‌ بكار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ كه‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ می‌گیرد (جان‌ باتیست‌ سی‌ ( Jean Baptiste Say ) ، اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در سال‌ 1803 میلادی‌).

ـ كارآفرینی‌ پلی‌ است‌ بین‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ كل‌، به‌ ویژه‌ جنبه‌های‌ غیراقتصادی‌ جامعه‌ و موسسات‌انتفاعی‌ تاسیس‌ شده‌ برای‌ تمتع‌ از مزیت‌های‌ اقتصادی‌ و ارضاء آرزوهای‌ اقتصادی‌ (آرتور كول‌ ( A. Cole )،1946).

ـ كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ تخصص‌ وی‌ تصمیم‌گیری‌ عقلائی‌ و منطقی‌ درخصوص‌ ایجاد هماهنگی‌ در منابع‌كمیاب‌ می‌باشد (كاسون‌، 1982).

ـ كارآفرینی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ تسریع‌كننده‌، جرقه‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ می‌آورد (ویلكن‌( Wilken )، 1980)

ـ كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ شركتهای‌ جدیدی‌ را كه‌ سبب‌ ایجاد و رونق‌ شغل‌های‌ جدید می‌شوند، شكل‌می‌دهند (كه‌ چموف‌ ( B – Kirchhoff )، 1994).

ـ رابرات‌ لمب‌ ( R.K .Lamb ) (1902) معتقد بود كه‌ «كارآفرینی‌ یك‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ اجتماعی‌ است‌ كه‌توسط‌ نوآوران‌ اقتصادی‌ انجام‌ می‌شود و نقش‌ عمده‌ كارآفرینان‌ را اجرای‌ فرآیند گسترده‌ ایجاد جوامع‌ محلی‌،ملی‌ و بین‌المللی‌ و یا دگرگون‌ ساختن‌ نمادهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ می‌دانست‌.

ـ هربرتون‌ ایوانز ( Herberton G.Evans ) (1957) معتقد بود كه‌ كارآفرین‌ وظیفه‌ تعیین‌ نوع‌ كسب‌ و كارموردنظر را بر عهده‌ داشته‌ و یا آن‌ را می‌پذیرد.

ـ كارلند ( J.c.carland ) (1984) معتقد است‌ كه‌ كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ سود و رشد،شغلی‌ را به‌ وجود می‌آورد و مدیریت‌ می‌كند.

ـ چل‌ ( E.chell ) و هاروث‌ ( J.Haworth ) (1988) در فایلات‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند كه‌كارآفرینان‌ افرادی‌ هستند كه‌ قابلیت‌ مشاهده‌ و ارزیابی‌ فرصتهای‌ تجاری‌، گردآوری‌ منابع‌ مورد نیاز و دستیابی‌به‌ ارزیابی‌ حاصل‌ از آن‌ را داشته‌ و می‌توانند اقدامات‌ صحیحی‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ انجام‌ دهند. ـ پیتردراكر ( P.draker ) (1985) معتقد است‌، كارآفرین‌ كسی‌ است‌ كه‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ كوچك‌ وجدیدی‌ را با سرمایه‌ خود شروع‌ می‌نماید. ـ ادی‌ ( G.Eddy ) و الم‌ ( k.olm ) (1985) معتقدند كه‌ كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ مایل‌ و قادر به‌مخاطره‌پذیری‌ است‌ و در عین‌ حال‌ ابزار تولیدی‌ و اعتباری‌ را در هم‌ می‌آمیزد تا به‌ سود یا اهداف‌ دیگری‌همچون‌ قدرت‌ و احترام‌ اجتماعی‌ دست‌ یابد. ـ تراپ‌مان‌ ( J. Torpman ) و مورنینگ‌ استار ( G.Morningstar ) (1989) در كتاب‌ «نظام‌های‌كارآفرینانه‌» در دهه‌ 1990 می‌نویس ن د: كارآفرین‌ یعنی‌ تركیب‌ متفكر با مجری‌، كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ فرصت‌ارائه‌ یك‌ محصول‌، خدمات‌، روش‌ و سیاست‌ جدید یا راه‌ تفكری‌ جدید برای‌ یك‌ مشكل‌ قدیمی‌ را می‌یابد.كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ می‌خواهد تاثیر اندیشه‌ محصول‌ یا خدمات‌ خود را بر نظام‌ مشاهده‌ كند. ـ جفری‌ تیمونز ( Jeffry Timmons ) (1990) درخصوص‌ كارآفرینی‌ می‌نویسد: «كارآفرینی‌ خلق‌ و ایجاد بینشی‌ ارزشمند از هیچ‌ است‌. كارآفرینی‌ فرایند ایجاد و دستیابی‌ به‌ فرصتها و دنبال‌ كردن‌ آنها بدون‌ توجه‌ به‌منابعی‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر موجود است‌. كارآفرینی‌ شامل‌، خلق‌ و توزیع‌ ارزش‌ و منافع‌ بین‌ افراد، گروهها،سازمانها و جامعه‌ می‌باشد. ـ دیوید مك‌ كران‌ ( D. Mckeran ) و اریك‌ فلانیگان‌ ( E.Flannigan ) (1996) كارآفرینان‌ را افرادی‌نوآور، بافكری‌ متمركز، و به‌ دنبال‌ كسب‌ توفیق‌ و مایل‌ به‌ استفاده‌ از میانبرها می‌دانند كه‌ كمتر مطابق‌ كتاب‌ كارمی‌كنند و در نظام‌ اقتصادی‌، شركتهایی‌ نوآور، سودآور و با رشدی‌ سریع‌ را ایجاد می‌نمایند. در واقع‌، هنوز هم‌ تعریف‌ كامل‌، جامع‌، مانع‌ و مورد پذیرش‌ همه‌ صاحبنظران‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، لیكن‌ دراین‌ بین‌ تئوری‌ و تعاریف‌ اقتصاددان‌ مشهور اتریشی‌ به‌ نام‌ «جوزف‌ شومپیتر ( Joseph schumpeter ) ازكارآفرینی‌ و نقش‌ كارآفرینان‌ در فرآیند توسعه‌ مورد توافق‌ و ارجاع‌ اكثر محققین‌ در این‌ زمینه‌ است‌: بر طبق‌ نظر وی‌ كارآفرین‌ نیروی‌ محركه‌ اصلی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و موتور توسعه‌ می‌باشد و نقش‌ وی‌عبارت‌ است‌ از نوآوری‌ یا ایجاد تركیب‌های‌ تازه‌ از مواد. شومپیتر مشخصه‌ اصلی‌ كارآفرین‌ را «نوآوری‌»می‌دانست‌ و كار یك‌ كارآفرین‌ را «تخریب‌ خلاق‌» تعریف‌ كرد. وی‌ در كتاب‌ «نظریه‌ اقتصاد پویا» اشاره‌ می‌كندكه‌ تعادل‌ پویا از طریق‌ نوآوری‌ و كارآفرینی‌ ایجاد می‌گردد و اینها مشخصه‌ یك‌ اقتصاد سالم‌ هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مالی رشته حسابداری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مالی رشته حسابداری با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مالی رشته حسابداری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مالی رشته حسابداری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مالی رشته حسابداری با word :

دانلود مالی رشته حسابداری با word

مقدمه :

این در مدت 15 روز با مراجعه به شركت فوق و همچنین آشنایی با سیستم سمالی شركت و به طور كلی اطلاعات لازم در خصوص صورت های مالی ‌عملكرد انبارداری ،‌نحوه فروش ،‌نحوه خرید،حقوق و دستمزد بازاریابی و سیستم حسابداری موجود و مكانیزه بودن آن بررسی و موارد مشروح ذیل فایل اینجانب می باشد كه به شرح ذیل ارائه می گردد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word :

دانلود مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax با word

مقدمه

در دنیای امروز با افزایش جمعیت و رشد شهرها ضرورت برقراری ارتباط مفید و موثر بیش از پیش احساس می شود و همواره تغییر و تحول چشمگیری در این خصوص از سوی صاحبان صنعت ارتباطات در جهان صورت می گیرد. پیدایش ابزارهای ارتباطی اولیه نظیر مورس و تلگراف سبب شد تا انسان ها خود را به یکدیگر نزدیکتر کنند و اختراع تلفن باعث گردید این نزدیکی بیشتر احساس شود. تلفن یک پدیده خارق العاده در جهان ارتباطات از دیرباز مطرح بوده و تا ابد باقی خواهد ماند. سرانجام با به میان آمدن رایانه و آرپانت یا اینترنت امروزی افق جدیدی در عرصه ی ارتباطات گشوده شد و به همین بهانه شبکه های ارتباطی پدیدار شدند. گسترش جوامع اداری باعث شد شبکه های رایانه ای نیز رشد چشمگیری پیدا کرده و امروزه شاهد یک نبرد واقعی در این زمینه باشیم.

مبحث شبکه بسیار گسترده و پیجیده است. اما ما در اینجا به بررسی شکل نوینی از شبکه های رایانه ای و ارتباطی تحت عنوان Wireless یا بی سیم خواهیم پرداخت. فن آوری بی سیم مدتهاست که مورد استفاده قرار می گیرد. برقراری ارتباط تلفن همراه، بین شهری و یا بین المللی و نیز برقراری ارتباط بین یگان های نظامی گوشه ای از این فن آوری است. اما تبادل اطلاعات از یک محل به محل دیگر دسترسی جدیدی در دنیای بدون سیم فراهم آورده و هرروز بر دامنه کاربران آن افزوده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word :

دانلود کارآفرینی(تولید اسکاج) با word

قسمتی از متن:

19.هزینه های اجرای طرح تا بهره برداری:

برآورد اولیه هزینه ها تا شروع کار با احتساب خرید سالن کارگاه و نیز با توجه به هزینه های اولیه اعلام شده و امکانات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم در روند تولید مورد نیاز هستند ، در شرایطی که برای خرید و یا احداث سالن اقدام شود ، نیاز به اعتباری در حدود 1میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان می باشد و در صورتی که بخواهیم با اجار سالن کارگاه شروع به تولید محصول کنیم ، اعتباری در حدود 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان ضروری است . ( کما اینکه با خرید سالن سرمایه گذاری مطلوبی نیز بنا به نیاز کارگاه انجام خواهد شد که همان افزایش قیمت زمین و در نهایت راه حلی برای گریز از بعضی حوادث احتمالی است . )

این مبلغ برای خرید دستگاه ها ، مواد اولیه مورد نیاز، تهیه وسیله حمل و نقل مناسب برای جابجایی بار ، مراحل اداری و انجام امور بیمه ، هزینه اولیه نیروهای کارگر و . . . صرف خواهد شد .

خاطر نشان می کنم که این اعتبار برای اشتغال 18 تا 20 نفر از افراد یا خانواده هایی که با مشکل اشتغال روبرو هستند صرف می شود و در عین حال نسبت به بسیاری از کار هایی که حتی با سرمایه سنگین تری شروع به کار می کنند ، کارا تر و زود بازده تر خواهد بود و می تواند نمونه خوبی از طرح های اشتغالزا و زود بازده باشد که البته آن را به نظر کارشناسانه شما واگذار می کنیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word :

گردش مواد سوختی

دانلود گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) با word
فهرست:

گردش مواد سوختی هسته ای یعنی چه ؟

اورانیم چگونه به دست می آید ؟

اورانیم غنی شده چگونه تولید می شود ؟

عناصر سوختی چگونه ساخته می شود ؟

میله های سوختی مصرف شده چگونه حمل و نقل می شوند ؟

با عنایت سوختی مصرف شده چه می كنند ؟

تاسیسات دوباره غنی سازی چیست ؟

سرنوشت زباله های اتمی چیست ؟

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی كامل انبار كرد ؟

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است ؟

منابع و مآخذ :

=====================

قسمتی از متن:

نیروگاه های اتمی برای ادامه فعالیت خود باید از مواد سوختی استفاده كنند. این مواد پس از سوختن ‌نیاز به تخلیه و انتقال دارند . هسته های شكافت پذیری كه هنوز در عناصر سوختی مصرف شده موجود است ، باید بازیافت شود و زباله های غیر مفید و خطرناك باید از بین برود. تمام این مراحل را در مجموع تحت عنوان « گردش مواد سوختی » شرح می دهند.

این چرخه با استخراج اورانیم و توریم از معادن سطحی یا زیر سطحی آغاز می شود. آماده سازی سنگ معدن و اجرای روشهای تبدیل و غنی سازی پیش از فراهم آمدن عناصر سوختی ، لازم است . پس از اجرای این مراحل عناصر سوختی فراهم شده به راكتورها حمل می شوند. تخلیه مواد زاید اتمی دقیقاً به اندازه تدارك مواد سوختی اتمی برای نیروگاه اتمی اهمیت دارد. عمل تخلیه با برداشت عناصر سوختی مصرف شده آغاز می شود. این مواد پس از برداشت از راكتور نخست در یك استخر كاهش پرتوزایی (كه آب را خنك می كند) انبار می شوند آنگاه به یك انبار میانی انتقال می یابند و سپس به تاسیسات دوباره غنی سازی منتقل می شوند در آنجا مواد دوباره قابل استفاده و زباله های اتمی از یكدیگر جدا می شوند. از مواد سوختی بازیافتی عناصر سوختی جدید فراهم می شود. زباله های رادیو اكتیو در كارگاهی به نام تاسیسات ایمن سازی و محدود سازی بسته بندی و پس از آن به انبارهای نهایی زیر زمینی منتقل می شود . …

….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید