دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word :

دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word

چكیده

در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است. وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است. انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین­تر تعریف می­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می­توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه­های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم­پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

كلید واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازی ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبیه سازی.

Key words: Voltage Sag, Transformer Modeling, Transformer Connection, Saturation, Simulation.

دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word
فهرست مطالب

1-1 مقدمه. 2

1-2 مدلهای ترانسفورماتور. 3

1-2-1 معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model) 4

1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع Saturable Transformer Component (STC Model) 6

1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models. 7

2- مدلسازی ترانسفورماتور. 13

2-1 مقدمه. 13

2-2 ترانسفورماتور ایده آل.. 14

2-3 معادلات شار نشتی.. 16

2-4 معادلات ولتاژ. 18

2-5 ارائه مدار معادل.. 20

2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه. 22

2-7 شرایط پایانه ها (ترمینالها). 25

2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی.. 28

2-8-1 روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته. 29

2-8-2 شبیه سازی رابطه بین و ……….. 33

2-9 منحنی اشباع با مقادیر لحظهای.. 36

2-9-1 استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای.. 36

2-9-2 بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی.. 39

2-10 خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر rms. 41

2-11 شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان.. 43

2-11-1 حل عددی معادلات دیفرانسیل.. 47

2-12 روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل.. 53

3- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن.. 57

3-1 مقدمه. 57

3-2 دامنه افت ولتاژ. 57

3-3 مدت افت ولتاژ. 57

3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس…. 58

3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور. 59

§3-5-1 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور. 59

§3-5-2 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور. 59

§3-5-3 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم. 60

§3-5-4 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم. 60

§3-5-5 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم. 60

§3-5-6 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم. 60

§3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور. 61

§3-5-8 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور. 61

§3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم. 61

§3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم. 61

§3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم. 62

§3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم. 62

§3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین.. 62

3-6 جمعبندی انواع خطاها 64

3-7 خطای Type A ، ترانسفورماتور Dd.. 65

3-8 خطای Type B ، ترانسفورماتور Dd.. 67

3-9 خطای Type C ، ترانسفورماتور Dd.. 69

3-10 خطاهای Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd.. 72

3-11 خطای Type E ، ترانسفورماتور Dd.. 72

3-12 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy.. 73

3-13 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg.. 73

3-14 خطای Type A ، ترانسفورماتور Dy.. 73

3-15 خطای Type B ، ترانسفورماتور Dy.. 74

3-16 خطای Type C ، ترانسفورماتور Dy.. 76

3-17 خطای Type D ، ترانسفورماتور Dy.. 77

3-18 خطای Type E ، ترانسفورماتور Dy.. 78

3-19 خطای Type F ، ترانسفورماتور Dy.. 79

3-20 خطای Type G ، ترانسفورماتور Dy.. 80

3-21 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type A شبیه سازی با PSCAD.. 81

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 83

3-22 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type B شبیه سازی با PSCAD.. 85

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 87

3-23 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type C شبیه سازی با PSCAD.. 89

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 91

3-24 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type D شبیه سازی با PSCAD.. 93

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 95

3-25 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type E شبیه سازی با PSCAD.. 97

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 99

3-26 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type F شبیه سازی با PSCAD.. 101

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 103

3-27 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type G شبیه سازی با PSCAD.. 105

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 107

3-28 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای Type D در باس 5. 109

3-29 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای Type G در باس 5. 112

3-30 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای Type A در باس 5. 115

4- نتیجه گیری و پیشنهادات… 121

مراجع. 123

دانلود مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع با word
فهرست شكلها

شكل (1-1) مدل ماتریسی ترانسفورماتور با اضافه كردن اثر هسته

صفحه 5

شكل (1-2) ) مدار ستاره­ی مدل ترانسفورماتور قابل اشباع

صفحه 6

شكل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فاز

صفحه 9

شكل (1-4) مدار الکتریکی معادل شكل (1-3)

صفحه 9

شكل (2-1) ترانسفورماتور

صفحه 14

شكل (2-2) ترانسفورماتور ایده ال

صفحه 14

شكل (2-3) ترانسفورماتور ایده ال بل بار

صفحه 15

شكل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پیوندی و نشتی

صفحه 16

شكل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتور

صفحه 20

شكل (2-6) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه

صفحه 24

شكل (2-7) ترکیب RL موازی

صفحه 26

شکل (2-8) ترکیب RC موازی

صفحه 27

شكل (2-9) منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور

صفحه 30

شكل (2-10) رابطه بین و

صفحه 30

شكل (2-11) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه با اثر اشباع

صفحه 32

شكل (2-12) رابطه بین و

صفحه 32

شكل (2-13) رابطه بین و

صفحه 32

شكل (2-14) منحنی مدار باز با مقادیر rms

صفحه 36

شكل (2-15) شار پیوندی متناظر شكل (2-14) سینوسی

صفحه 36

شکل (2-16) جریان لحظه ای متناظر با تحریک ولتاژ سینوسی

صفحه 36

شكل (2-17) منحنی مدار باز با مقادیر لحظه­ای

صفحه 40

شكل (2-18) منحنی مدار باز با مقادیر rms

صفحه 40

شكل (2-19) میزان خطای استفاده از منحنی rms

صفحه 41

شكل (2-20) میزان خطای استفاده از منحنی لحظه­ای

صفحه 41

شكل (2-21) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 42

شكل (2-22) مدار معادل الكتریكی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 43

شكل (2-23) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه

صفحه 44

شكل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونه

صفحه 45

شكل (2-25) انتگرالگیری در یك استپ زمانی به روش اولر

صفحه 47

شكل (2-26) انتگرالگیری در یك استپ زمانی به روش trapezoidal

صفحه 49

شكل (3-1) دیاگرام فازوری خطاها

صفحه 62

شكل (3-2) شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-3) شكل موج ولتاژ Vbc

صفحه 63

شكل (3-4) شكل موج ولتاژ Vca

صفحه 63

شكل (3-5) شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-6) شكل موج جریان iA

صفحه 64

شكل (3-7) شكل موج جریان iB

صفحه 64

شكل (3-8) شكل موج جریان iA

صفحه 64

شكل (3-9) شكل موج جریان iA

صفحه 64

شكل (3-10) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 65

شكل (3-11) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 68

شكل (3-12) شكل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 68

شكل (3-13) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-14) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-15) شكل موجهای جریان , iB iA

صفحه 69

شكل (3-16) شكل موج جریان iA

صفحه 70

شكل (3-16) شكل موج جریان iB

صفحه 70

شكل (3-17) شكل موج جریان iC

صفحه 70

شكل (3-18) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 71

شكل (3-19) شكل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 71

شكل (3-20) شكل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 73

شكل (3-21) شكل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 73

شكل (3-22) شكل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 74

شكل (3-23) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 74

شكل (3-24) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 74

شكل (3-25) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 74

شكل (3-26) شكل موج جریانiA

صفحه 74

شكل (3-27) شكل موج جریان iB

صفحه 74

شكل (3-28) شكل موج جریان iC

صفحه 74

شكل (3-29) شكل موج جریانiA

صفحه 75

شكل (3-30) شكل موج جریان iB

صفحه 75

شكل (3-31) موج جریان iC

صفحه 75

شكل (3-32) شكل موج جریانiA

صفحه 75

شكل (3-33) شكل موج جریان iB

صفحه 75

شكل (3-34) شكل موج جریان iC

صفحه 75

شكل (3-35) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 76

شكل (3-36) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 76

شكل (3-37) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 76

شكل (3-38) شكل موج جریانiA

صفحه 76

شكل (3-39) شكل موج جریان iB

صفحه 76

شكل (3-40) شكل موج جریان iC

صفحه 76

شكل (3-41) شكل موج جریانiA

صفحه 76

شكل (3-42) شكل موج جریان iB

صفحه 76

شكل (3-43) شكل موج جریان iC

صفحه 76

شكل (3-44) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 77

شكل (3-45) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 77

شكل (3-46) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 77

شكل (3-47) شكل موج جریانiA

صفحه 77

شكل (3-48) شكل موج جریان iB

صفحه 77

شكل (3-49) شكل موج جریان iC

صفحه 77

شكل (3-50) شكل موج جریانiA

صفحه 77

شكل (3-51) شكل موج جریان iB

صفحه 77

شكل (3-52) شكل موج جریان iC

صفحه 77

شكل (3-53) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 78

شكل (3-54) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 78

شكل (3-55) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 78

شكل (3-56) شكل موج جریانiA

صفحه 78

شكل (3-57) شكل موج جریان iB

صفحه 78

شكل (3-58) شكل موج جریان iC

صفحه 78

شكل (3-59) شكل موج جریانiA

صفحه 78

شكل (3-60) شكل موج جریان iB

صفحه 78

شكل (3-61) شكل موج جریان iC

صفحه 78

شكل (3-62) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 79

شكل (3-63) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 79

شكل (3-64) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 79

شكل (3-65) شكل موج جریانiA

صفحه 79

شكل (3-66) شكل موج جریان iB

صفحه 79

شكل (3-67) شكل موج جریان iC

صفحه 79

شكل (3-68) شكل موج جریانiA

صفحه 79

شكل (3-69) شكل موج جریان iB

صفحه 79

شكل (3-70) شكل موج جریان iC

صفحه 79

شكل (3-71) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 80

شكل (3-72) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 80

شكل (3-73) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 80

شكل (3-74) شكل موج جریانiA

صفحه 80

شكل (3-75) شكل موج جریان iB

صفحه 78

شكل (3-76) شكل موج جریان iC

صفحه 80

شكل (3-77) شكل موج جریانiA

صفحه 80

شكل (3-78) شكل موج جریان iB

صفحه 80

شكل (3-79) شكل موج جریان iC

صفحه 80

شكل (3-80) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شكل (3-81) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شكل (3-82) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شكل (3-83) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شكل (3-84) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شكل (3-85) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شكل (3-86) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شكل (3-87) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شكل (3-88) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شكل (3-89) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شكل (3-90) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شكل (3-91) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شكل (3-92) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شكل (3-93) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شكل (3-94) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شكل (3-95) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شكل (3-96) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شكل (3-97) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شكل (3-98) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شكل (3-99) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شكل (3-100) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شكل (3-101) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شكل (3-102) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شكل (3-103) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شكل (3-104) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شكل (3-105) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شكل (3-106) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شكل (3-107) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شكل (3-108) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شكل (3-109) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شكل (3-110) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شكل (3-111) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شكل (3-112) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

شكل (3-113) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

شكل (3-114) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شكل (3-115) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شكل (3-116) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شكل (3-117) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شكل (3-118) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شكل (3-119) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شكل (3-120) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شكل (3-121) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شكل (3-122) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شكل (3-123) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شكل (3-124) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شكل (3-125) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شكل (3-126) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شكل (3-127) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شكل (3-128) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شكل (3-129) شكل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شكل (3-130) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شكل (3-131) شكل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شكل (3-132) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شكل (3-133) شكل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شكل (3-134) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شكل (3-135) شكل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شكل (3-136) شكل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 109

شكل (3-137) شكل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 110

شكل (3-138) شكل موجهای جریان (kA)

صفحه 111

شكل (3-139) شكل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 112

شكل (3-140) شكل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 113

شكل (3-141) شكل موجهای جریان (kA)

صفحه 114

شكل (3-142) شكل موجهای جریان (kA)

صفحه 115

شكل (3-143) شكل موجهای جریان (kA)

صفحه 116

شكل (3-144) شكل موجهای جریان (kA)

صفحه 117

شكل (3-145) شبكه 14 باس IEEE

صفحه 118

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word :

طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان

بیشتر راهكارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود كیفیت توان در محل مصرف،‌ بدون هزینه یا كم‌هزینه هستند.

برای بسیاری از صنایع و مشتركین كاهش هزینه‌های برق مصرفی از طریق روش‌های اشاره شده‌ جذابیت كافی به‌منظور اجرای آنها را ایجاد می‌كند. اما حتی برای صنایعی كه هزینه برق مصرفی اهمیت زیادی ندارد، توجه به‌ دو اثر دیگر حائز اهمیت است: مصرف درست و بهینه موجب افزایش عمر تجهیزات الكتریكی و نیز كاهش دفعات خرابی و توقف آنها می‌شود. خسارات توقف كار برخی از تجهیزات برقی حدود 100مرتبه بیشتر از هزینه برق مصرفی است.

به‌بیان خلاصه هم از نظر كاهش هزینه‌های برق مصرفی و هم از نظر قابلیت اطمینان بیشتر به‌ تداوم كار و عمر تجهیزات،‌ رعایت توصیه‌ها مفید می‌باشند.

البته راهكارهای پرهزینه چه در زمینه بهینه‌سازی مصرف و چه در زمینه بهبود كیفیت توان،‌ بازگشت سرمایه‌ قابل قبولی حدود یك تا سه سال دارند و مشتركین دوراندیش پس‌از انجام اقدامات بدون هزینه و كم هزینه، به‌تدریج راهكارهای پرهزینه را انجام می‌دهند. راهكارهای پرهزینه عمدتا مرتبط با تغییر تكنولوژی یا فرایند هستند و در عین حال موجب صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ می‌شوند. به‌عنوان نمونه یك موتور دائم‌كار، می‌تواند ظرف مدت 3 تا 4ماه به اندازه قیمت خود، انرژی الكتریكی مصرف می‌كند. ازاین‌رو بازگشت هزینه جایگزینی آن با موتوری كه 10% راندمان بهتر داشته باشد، كمتر از 3 سال بوده، پس‌از آن سود جایگزینی نصیب مشترك می‌شود. همچنین بازگشت سرمایه‌ نصب برخی از فیلترهای هارمونیك‌‌ها حدود 2 سال می‌باشد.

خوشبختانه با كاهش تدریجی بهای تجهیزات بهینه‌سازی مصرف، در كنار افزایش قیمت انرژی و افزایش حساسیت تداوم تامین برق، اجرای راهكارهای پرهزینه هر سال ارزان‌تر و توجیه اقتصادی آنها بیشتر می‌شود.

دانلود طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان با word
فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه:2

فصل اول :3

مبانی طراحی شبکه های توزیع فشار متوسط… 3

1-1پیکربندی شبکه. 4

2-1شبکه توزیع فشار متوسط… 5

ساختار شبکه توزیع.. 6

شبکه فشار متوسط زمینی:7

مشخصات پست و رینگ استاندارد. 8

4-1 شبکه رینگ باز13

5-1کاهش تلفات… 20

6-1شبکه های فشار متوسط هوایی و پست کمپکت… 24

توضیح.. 26

7-1تجهیزات حفاظتی.. 28

8-1حفاظت جریان.. 28

رله جریان.. 29

فصل دوم :31

تجهیزات شبکه های توزیع فشار متوسط… 31

1-2 اصول ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع.. 32

1-1-2 انواع ترانسها و ساختمان آنها33

2-1-2 انواع ترانسفورماتور از لحاظ نوع سیم پیچ.. 34

3-1-2 انواع ترانسفورماتور از لحاظ عایق بندی.. 34

4-1-2 سیستم خنک کنندگی.. 35

7-1-2 نحوه اتصالات و گروه برداری.. 39

8-1-2 تب چنجر و کنترل ولتاژ40

9-1-2 تعیین سطوح عایقی.. 42

10-1-2 میزان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور44

11-1-2 تلفات ترانسفورماتور48

12-1-2 صدا در ترانس…. 50

13-1-2روغن ترانسفورماتور52

14-1-2 تستها52

2- 2 ترانس های جریان و ولتاژ CT & PT))در شبکه های توزیع.. 56

1-2-2 اصطلاحات و شرایط کار ترانسفورماتورهای جریان.. 56

2-2-2 نیازها و خواستهها59

3-2-2 اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی.. 61

4-2-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 62

5-2-2 روش قدم به قدم طراحی.. 65

6-2-2 اصطلاحات و شرایط کار ترانسفورماتور ولتاژ67

7-2-2 تعاریف و اصطلاحات… 68

8-2-2 نیازها و خواستهها69

9-2-2 اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی.. 71

10-2-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 73

3-2مشخصات فنی هادی ها78

1-3-2جنس سیم های هوایی.. 78

2-3-2 آلومینیوم. 79

4-2 مشخصات فنی مقره ها81

5-2 مشخصات فنی برقگیرها در شبکه های توزیع.. 87

2-5-2 اضافه ولتاژهای سیستم توزیع.. 88

3-5-2 شاخصها و پارامترهای مشخص کننده طراحی.. 89

5-5-2 مثالی از روند طراحی یک برقگیر. 97

5-6-2 مبانی و معیارهای لازم برای طراحی و انتخاب کات اوت فیوز105

1-7-2 كراس آرم چوبی.. 111

فصل سوم :131

راهکار های بهینه سازی.. 131

مصرف و بهبود کیفیت… 131

1-3 مفاهیم و تعاریف مهم.. 133

3-3 مدیریت مصرف(مدیریت سمت تقاضا136

خازن فشارضعیف موضعی.. 145

(خازن سطح بار)145

بانك خازنی فشارضعیف یا145

فشار متوسط… 145

2-4-درایوهای DC حالت جامد (نیمه‎‎هادی)154

3-4-درایوهای مكانیكی.. 155

5-4-موتورهای دوسرعته. 156

منابع:164

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word :

دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word

1ـ ساختمان و دانلود طرز كار اسیلوسكوپ با word:

اسیلوسكوپ یك دستگاه اندازه گیری است كه از آن برای مشاهده ی شكل موج ها و اندازه‌گیری ولتاژ، زمان تناوب، اختلاف فاز و همچنین مشخصه های ولت ‍‍ آمپر عناصر نیمه هادی مانند دیود ها، ترانزیستورها و. . . استفاده می گردد.

اسیلوسكوپ یك ولتمتر بسیار دقیق است كه می‌تواند ولتاژهای تا حدود یك هزارم ولت متناوب را در فركانس های خیلی بالا (حتی چند صد مگا هرتز) اندازه‌گیری نماید، حال آنكه ولتمترهای ساخته شده‌ی امروزی قادر به اندازه گیری ولتاژ های كم در این فركانس نیستند.

اندازه گیری و مشاهده‌ی شكل موج‌ها در اسیلوسكوپ از ولتاژ با فر كانس صفر(DC) شروع و به فركانس مشخصی (به خاطر محدودیت پهنای باند تقویت كننده‌ها) ختم می گردد كه معمولاً اسیلوسكوپ را با این فركانس مشخص می نماید. مثلاً اسیلوسكوپ 20مگاهرتز، یعنی اسیلوسكوپی كه می تواند ولتاژ های DC تا MHZ 20 را نمایش می‌دهد.

ساختمان اسیلوسكوپ از دو قسمت اصلی تشكیل شده است:

الف: لامپ اشعه ی كاتدیك(CRT)

ب: مدارهای آماده سازی لامپ و سیگنال

لامپ اشعه ی كاتدیك:

لامپ اشعه‌ی كاتدیك امروزه قسمت اصلی مانیتور های كامپیوتر، تلویزیون، دستگاههای كنترل كننده‌ی ضربان قلب در پزشكی و. . . را تشكیل می دهد. در حقیقت با اعمال هر سیگنال الكتریكی به دستگاه های نام برده آن سیگنال روی صفحه‌ی حساس لامپ اشعه‌ی كاتدیك نقش می بندد. اساس كار لامپ اشعه ی كاتدیك‌، بمباران یك صفحه حساس با یك دسته اشعه ی الكترونی می باشد. بر اثر بمباران صفحه‌ی حساس، آن قسمت از صفحه كه بمباران شده است از خود نور ساطع می كند. منظور از اشعه‌ی الكترونی تعدادزیادی الكترون می‌باشد كه به صورت یك اشعه‌ی فوق‌العاده باریك در آمده و با سرعت بسیار زیاد (چند هزار كیلومتر در ثانیه) در حركت است.

مقدار نور ایجاد شده روی صفحه‌ی حساس به دو عامل، سرعت الكترونها و تعداد الكترونها بستگی دارد، به عبارتی هر قدر تعداد الكترونهای اشعه‌ی الكترونی و سرعت الكترون ها زیادتر باشد نور ایجاد شده بیشتر خواهد بود. در عمل برای كنترل مقدار نور ایجاد شده تعداد الكترون های اشعه را تغییر می دهند، زیرا این عمل به سهولت امكانپذیر است.

صفحه‌ی حساس كه شكل موج روی آن نقش می بندد، از یك شیشه‌ی معمولی كه پشت آن از مواد فسفرسانس (تركیب روی و فسفر) پوشیده شده است. رنگ نور ایجاد شده به درصد تركیب روی و فسفر بستگی دارد.

تولید اشعه الكترونی بوسیله گرم كردن یك استوانه فلزی كه قسمت جلوی آن از مواد اكسیدی (معمولا 50% اكسید باریم و 50% اكسید استرانسیوم) پوشانده است صورت می‌گیرد. نحوه كار بدین صورت است كه ابتدا فیلامان داخل استوانه را با عبور جریان الكتریكی از آن گرم می كنند. گرمای فیلامان منجر به گرم شدن استوانه شده در نتیجه مواد اكسیدی گرم می شوندو بر اثر این گرما از خود الكترون ساطع می كنند. در جلوی این استوانه یك شبكه كه دارای روزنه بسیاركوچكی است (حدود كسری از میلیمتر) قرار گرفته است. این كار مقدمه تولید اشعه به صورت باریك می باشد. شبكه جلوی این استوانه ، شبكه كنترل و استوانه ای كه مواد اكسیدی ، صفحه جلوی آنرا پوشانده است كاتد نام دارد.

word: نوع فایل

سایز:11.3 KB

تعداد صفحه:10

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word دارای 45 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word :

دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word

فایل دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
طبق آمارهای به ثبت رسیده طی 30 سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در سال 1960 مصرف انرژی جهان معادل 3/3Gtoe بوده است.در سال 1990 این رقم به 8/8Gtoe بالغ گردید ، که دارای رشد متوسط سالانه 3/3 درصد می باشد و در مجموع 166 در صد افزایش نشان می دهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان 10Gtoe/Year بوده و پیش بینی می شود این رقم در سالهای 2010 و 2020 به 12 و 14 Gtoe/Year افزایش یابد . این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان در قرن آینده بالا می باشد و بالطبع این سوال مهم مطرح می باشد که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بودیا خیر؟
حداقل به دو دلیل عمده پاسخ این سوال منفی است و باید منابع جدید انرژی را جایگزین این منابع نمود. این دلایل عبارتند از: 1 . محدودیت و در عین حال مرغوبیت انرژی های فسیلی چرا که این سوختها از نوع انرژی شیمیایی متمرکز بوده و مسلماً کاربردهای بهتر از احتراق دارند
2 .مسایل و مشکلات زیست محیطی بطوری که امروزه حفظ سلامت اتمسفر از مهمترین پیش شرطهای توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمار می آید. از این رو است که دهه های آینده بعنوان سالهای تلاش مشترک جامعه انسانی برای کنترل انتشار کربن، کنترل محیط زیست و در واقع تلاش برای تداوم انسان بر روی کره زمین خواهد بود .
بنابراین استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی امری الزامی است. سیستمهای جدید انرژی در آینده باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشد که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و کربن خنثی مانند انرژی بیوماس مورد استفاده قرار می گیرند. بدون تردید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فن آوریشان در مقابل فن آوری انرژی هسته ای از یک طرف و نیز بدلیل عدم ایجاد مشکلاتی نظیر زباله های اتمی از طرف دیگر نقش مهمی در سیستمهای جدید انرژی در جهان ایفا می کنند. در هر حال باید اذعان داشت که در عمل عوامل متعددی بویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده بالا، عدم سرمایه گذاری کافی برای بومی نمودن و بهبود کارآیی تکنولوژیهای مربوطه ، به حساب نیامدن هزینه های خارجی در معادلات اقتصادی، نبود سیاستهای حمایتی در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، نفوذ و توسعه انرژی های نو را بسیار کند و محدود ساخته است. ولی پژوهشگران و صنعتگران همواره تلاش خود را جهت رفع این مشکلات مبذول می دارند.

دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی با word
فهرست مطالب:
انرژی خورشیدی
انرژی باد و امواج
انرژی زمین گرمایی
کاربردهای انرژی زمین گرمایی
تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در دنیا
فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع با word دارای 243 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع با word

مقدمه
-فصل اول: کلیاتی در مورد اتوماسیون
انواع روشها و سیستمهای اتوماسیون شبکه توزیع
اجزاء سیستم اتوماسیون
انتخاب وظایف اتوماسیون
سطوح اتوماسیون
اتوماسیون و اقتصاد
– فصل دوم : سیستم جمع آوری، پردازش وانتقال اطلاعات
نیازهای پست
نیازهای کابینت telecontrol
RTU و اجزاء آن
RTUCAN (نمونه داخلی)
Sectionalizer
Recloser
Capacitor control
– فصل سوم : مخابرات اتوماسیون
مخابرات دیجیتال
اجزاء سیستم مخابراتی دیجیتال
مدولاسیون
ضرورت مدولاسیون
انواع مدولاسیون
ISI و BER
همزمانی(synchronization)
QPSK
OQPSK
MSK
GMSK
کدکننده ها
کنترل خطا
فرمت داده
نمونه عملی
مودم رادیویی UHF ، NRM-
سیستمهای مخابراتی
سیستمهای رادیویی
مایکروویو
TDMA
سیستم رادیو بسته ای
سیستم رادیویی سلولی
مودم رادیویی
تکنولوژی spread spectrum
VSAT
DLC
امکانات شرکت مخابرات ایران
شبکه تلفن عمومی
شبکه داده X.
کابل مخابراتی
مخابرات فیبر نوری
مزایا و معایب روشهای مختلف مخابراتی
نمونه هایی از شبکه های مخابراتی
– فصل چهارم : بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها
هندوستان
سنگاپور
کره جنوبی
پروژه اتوماسیون مقیاس بزرگ امریکا
سیستم اتوماسیون ژاپن
اتوماسیون توزیع در کانادا
– منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع با word

1 William B. Jones , “introduction to optical fiber communication Systems”, translated into persian by Qassem shahabolmiki

2. Fred kostedt, James C.Kemerling, “Practical GMSK data transmission”, MX. Com, INC., www. Mxcom. Com.,

3. Yanpeng Guo, “Philips FM/IF Systems for GMSK/GFSK receivers” philips semicon ductors,

4. Jim coates, “TLC 320 AD 77C clock and timing issues”, Texas intruments,

5. J.frosrt, “Digital Modulation and GMSK”, University of Hull,

6. R.B.yet, “FSK modem”, TDK semiconductor corp, April

7. K. Murota and K. Hirade, “GMSK modulation for digital radio” IEEE transactions on communications, July

8. “Cellurar Digital packet data system Specification”, 1993

9 Lee, Jae Hun, “Operation & maintenance of distribution lines” KEPCO Headg uarter

10. D.S.chauhan, Abhishek sing, “Distribution Automation for improved Energy Management”, Banaras Hindu University

11. Oliver K. Hung & William A. Gough, “Elements of a power system risk analysis and reliability study”. Universal dynamice technologies Inc

12. Jackson C. FONG, “ Integration of substation protection, control & data acguisition systems”

13 K.Sam shanmugam, “Digital & Analog communication systems”, translated by; M.R.Aref

14. David Dolezileh, schweitzer Engineering Laboratories, Inc.pullman, wA USA

15. F. Soudi and K. Tomsovic. School Electricel Engineering and Computer science, washington state university. Pullman wA99164,

16. USEA CC mitigation options Hand book, version 100 june

17. F. Sovedi, k Tomsovic, optimel distribveion protection design, washington state university prll man wA 99764- 2752-

18. Fantozzi, George. Distributed Generation Impact on Distribvtion Artomation planning, conference, Miami Beach, FL,

19. R-NALL an and M. solva, Evalation of Relability Indices and ovtage cost in Dist ribvtion sysytem 94 SM576-9 PWRS

20. Ying, He & Goran Anderson & RON N. Allan, “Distribution Automation”, NORDAC, May

21. R. Dugan, “Electrical power system guality”

کلیاتی در مورد اتوماسیون

در ابتدا برای آشنایی با مفهوم اتوماسیون و وارد شدن به بحث اتوماسیون توزیع لازم است تا توضیحات و چشم‌اندازی کلی از اتوماسیون مطرح شود

مفهوم اتوماسیون، مفهوم جدیدی نیست. بحث اتوماسیون در جنبه‌های مختلف زندگی بشر وارد شده و ریشه آن به ابتدای دوران انقلاب صنعتی بر می‌گردد. در واقع با اختراع ماشین بخار، ورود سیستم‌های اتوماتیک که بتوانند وظایف مختلفی را در سطوح گوناگون زندگی بر عهده گیرند، آغاز شد

سیستم‌های مختلف ماشینی در زمینه‌های اداری و صنعتین نمونه هایی از اتوماتکی شدن محسوب می‌شوند، اما با گذشت زمان و افزایش و گستردگی این شبکه‌های مختلف ماشینی با سطوح تکنولوژیکی متفاوت سبب شد تا توجه بهره برداران، به سوی سیستم‌هایی برای کنترل و بهره‌برداری از این شبکه‌های ماشینی معطوف شود. این سیستم‌های کنترلی و نظارتی در واقع با هدف کاهش خطای انسانی و بالابردن سرعت کنترل سیستم‌های مختلف بوجود آمده و روز به روز پیشرفت کردند. با گذشت زمان و آشکارشدن قابلیت این سیستم‌های کنترلی در ارتباط بین سیستم‌های مجزا و بعضاً ناهمگون، عرصه برای ورود سیستم‌های اتوماسیون به سطوح غیرماشینی نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به سیستم‌های اتوماسیون اداری و بایگانی اشاره کرد. در اینجا همین نکته مهم را یادآور می‌شویم که با ورود اتوماسیون خواه ناخواه سیستم‌های ماشینی نیز به عرصه وارد می‌شوند. یعنی برای اجرای اتوماسیون برای سیستم بایگانی و ارتباط آن با دیگر مراکز، ابتدا باید این مراکز به تجهیزات مربوطه مجهز شوند که به این مجهز کردن در اصطلاح. مکانیزاسیون گفته می‌شود. پس اجرای هر طرح اتوماسیون با شرط اجرای مکانیزاسیون میسر خواهد بود

شبکه‌های برق نیز با گستردگی و پیچیدگی خود شاید بیش از سایر سیستم‌ها به اجرای اتوماسیون محتاج باشند. در این راستا موضوع اتوماسیون در این زمینه مطرح شد. البته این نیاز در سطح توزیع، به خاطر پیچیدگی زیاد شبکه بیشتر احساس می‌شود

هر طرح اتوماسیون بدون انجام مکانیزاسیون عملاً بازدهی نخواهد داشت. از همین رو مقدمه اجرای طرح، تغییر در وضعیت وسایل و تجهیزات موجود در سیستم توزیع خواهد بود. در این بخش به بررسی سطوح مختلف اتوماسیون توزیع می‌پردازیم

انواع روشها و سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع

در این قسمت به بررسی انواع طرح‌های اتوماسیون شبکه توزیع و قسمتهائی از شبکه توزیع که امکان اجرای اتوماسیون را دارند می‌پردازیم

انواع سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع (Distribution Monitoring)

سیستم مانیتورینگ توزیع اولین نسل از سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع بوده و یک سیستم جمع‌آوری اطلاعات (Data Acquisition) و پردازش اطلاعات می‌باشد. با اجرای این سیستم، امکان نظارت بر سیستم توزیع و آگاهی از وضعیت تجهیزات شبکه نظیر کلیدها، سکسیونرها و.. نیز مقادیر کمیتهای مهم نظیر ولتاژ، جریان، ضریب قدرت و; در پستها و فیدرهای تحت نظارت ایجاد می‌شود

سیستم جمع‌آوری اطلاعات و کنترل نظارتی توزیع (Distribution SCADA)

 در این سیستم، علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر کمیتهای مهم، امکان ارسال فرمان از طرف اپراتور سیستم به تجهیزاتی نظیر کلیدها، سکسیونرها، تپ ترانسها و ; وجود دارد

این فرمانها برای تغییر توپولوژی شبکه به هنگام خطا، تعمیرات و; اعمال شده و باعث سهولت در بهره برداری و کاهش هزینه‌ها می‌شود. در عمل طرحهای انجام شده در سیستم توزیع در سطح جهان از این مرحله شروع می‌شوند و سیستم نظارت توزیع نسبت به این طرح توجیه اقتصادی کمتری دارد. مزایای اقتصادی سیستم‌های اتوماسیون توزیع در قسمتهای بعدی بررسی خواهد شد

سیستم جمع‌آوری اطلاعات و کنترل خودکار توزیع (سیستم اتوماسیون توزیع)(Distribution Automation sysytem- DAS)

این سیستم نسل سوم از سیستم‌های اتوماسیون توزیع می‌باشد. این سیستم در واقع همان سیستم بند 2-1-2-3- می‌باشد که قابلیتهای جدیدی به آن اضافه شده است. ویژگی‌های این سیستم این امکان را می‌دهد که در مواردی نظیر وقوع خطا که نیاز به تصمیم‌گیریهای فوری و انجام یک سری از عملیات ضروری می‌باشد، خود سیستم با استفاده از قابلیتهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، عملیات مورد نیاز را به منظور تسریع در کارها بدون دخالت اپراتور نیز بتوانند انجام دهد

در حال حاضر سیستم‌های مدرن اتوماسیون توزیع موجود در سطح جهان عمدتاً از این نوع می‌باشند

البته یادآور می‌شود که گاهی اوقات عبارات DAS و Distribution SCADA به عنوان معادل به کار می‌روند و مثلاً ممکنست سیستم SCADA اعمال خودکار را نیز انجام دهد

به عنوان مثال تعریف IEEE از سیستم اتوماسیون توزیع عبارتست از: (سیستمی که شرکت توزیع برق را قادر به انجام نظارت، ایجاد هماهنگی در سیستم و بهره‌برداری از تجهیزات شبکه توزیع بصورت زمان حقیقی (Real- Time) و از راه دور می‌سازد). که این تعریف Distribution SCADA را هم‌میتواند شامل شود. در اکثر موارد موارد منظور از سیستم اتوماسیون توزیع همان سیستم DAS می‌باشد

سیستم‌های اتوماسیون توزیع هوشمند

سیستم‌های اتوماسیون توزیع برای انجام وظائف خود نیاز به تصمیم گیری دارند و برای تسهیل در این امر از سیستم‌های هوشمند، نظیر سیستم‌های خبره، فازی و; استفاده می‌کنند. این مرحله از سیستم اتوماسیون توزیع در حال طی مراحل تکاملی است و در حال حاضر، جزء پیشرفته‌ترین نوع سیستم‌های اتوماسیون توزیع محسوب می‌شود

اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

بطور کلی سیستم اتوماسیون توزیع به سه جزء مشخص تقسیم می‌شود

اتوماسیون پست

اتوماسیون پست شامل کنترل نظارتی و بعضاً خودکار کلیدها (C.B)، سکسیونرها (DS) تپ چنجرهای زیر بار (OLTC)، رگولاتورها (AVR) و بانکهای خازنی پستها می‌شود. جمع آوری اطلاعات از راه دور برای استفاده اپراتور نیز جزء احتیاجات این بخش است

اتوماسیون فیدر

اتوماسیون فیدر شامل جمع‌آوری دیتا و کنترل نظارتی یا خودکار تجهیزات خط از قبیل کلیدها، ریکلوزرها، رگولاتورهای خطوط، خازنها، سکسیونرها و مجزا کننده‌ها (Sectionalizers) می‌باشد. نظارت از راه دور بر نمایشگرهای خطا  fault indicator) و تحلیل گرهای خطا (Fault Analyzer) نیز می‌تواند شامل این قسمت باشد

اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان

اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان شامل قرائت کنتورها از راه دور، برنامه‌ ریزی و قرائت کنتورهای چند تعرفه (Time Of Use- TOU)، سرویس قطع و وصل مصرف‌کننده‌ها، کنترل بارهای مصرف‌کنندگان و ارسال سیگنالهای TOU می‌باشد

مسائل مطرح برای شرکتهای توزیع هنگام انتخاب سیستم اتوماسیون

شبکه توزیع

انتخاب وظایف موردنظر برای سیستم اتوماسیون شبکه توزیع

برای انتخاب وظایف موردنظر یک سیستم اتوماسیون توزیع (DAS) باید موارد زیر بررسی شود

–        مشخصات شبکه

–        مشخصات بار

–        سیاستهای قیمت گذاری (تعرفه)

–        مسائل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی

وظائف مناسب سیستم DAS باید برای هر مورد خاص پس از بررسی موارد فوق انتخاب شود اما به طور معمول موارد زیر توسط شرکتهای توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرند

وظائف مناسب در اتوماسیون پست

–        نظارت بر وضعیت تجهیزات پست

–        نظارت بر ولتاژها و جریانها

–        کنترل نظارتی یا خودکار پست

–        جمع آوری اطلاعات آماری در مورد پست

–        مجزاسازی خطا، تشخیص اضافه بار و بازیابی سرویس

–        کاهش تلفات ترانسفورماتورها

–        تقسیم بار روی ترانسفورماتورها

–        تقسیم بار روی فازهای مختلف

–        کنترل جریان چرخشی ترانسها

–        کنترل ولتاژ باسها

وظائف مناسب در اتوماسیون فیدر

–        جداسازی خطا و بازیابی سرویس

–        کلیدزنی از راه دور

–        جمع‌آوری اطلاعات آماری در مورد فیدرها

–        کنترل از راه دور رگولاتورها

وظائف مناسب در اتوماسیون مصرف‌کننده‌ها

–        قرائت از راه دور کنتورها، کنتورهای چند تعرفه (TOU) و کنتورهای پیک بار

–        کشف دستکاری کنتور و انشعاب غیرمجاز

–        نظارت بر کارکرد صحیح کنتور

–        قطع و وصل مجدد برق از راه دور

–        بررسی مشخصات و ویژگیهای بارها (Load survey)

کنترل بار و مدیریت مصرف (Load Control and Demand side Management- DSM)

–        اعمال خاموشی در مواقع اضطراری (Load Shedding)

–        کنترل بارهای خاص مصرف‌کنندگان، نظیر سیستم‌های تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش و مصارف عمومی

کنترل ولتاژ و توان راکتیو

–        کنترل از راه دور تپ چنچرهای تحت بار (OLTC)

–        کنترل توان راکتیو فیدرها (کنترل بانکهای خازنی)

–        جبران افت ولتاژ فیدرها

–        کنترل توان راکتیو در پستها (کنترل بانکهای خازنی)

–        کنترل ولتاژ نقاط مهم در فیدرها بوسیله کنترل رگولاتورهای ولتاژ خط

حفاظت سیستم

–        کنترل ریکلوزرها

–        حفاظت باس بارها

–        حفاظت جریان زیاد (O.C) لحظه‌ای

–        حفاظت ترانس پست

–        حفاظت جریان زیاد (O.C) با منحنی زمان معکوس

در این بخش به بیان نکات تکمیلی در مورد هر سه سطح اتوماسیون می‌پردازیم

الف) اتوماسیون در سطح پست

در اتوماسیون پست می‌بایست تمام تجهیزات عظیم و جاگیر از قبیل رله‌ها، دستگاه‌های اندازه‌گیری، سوئیچ بردها و; با تجهیزات هوشمند جدید عوض شوند که این سیستم‌ها علاوه بر کارآیی و دقت بالا باعث افزایش طول عمر تجهیزات می‌شوند که وظیفه‌ی این تجهیزات هوشمند، جبران‌سازی افت ولتاژ، باز و بستن کلیدها از راه دور، متقارن کردن بار تراسنفورماتورها و غیره می‌باشد. دستگاهایی که برای کنترل به کار می‌روند بهتر است که از ساختمانی یکپارچه، قدرت پردازش بالا، محدوده‌ی عملکرد کنترلی و حفاظتی گسترده و دارای سیستم مخابراتی که برای ارسال و دریافت اطلاعات با کمترین نویز موجود باشد و حتی این دستگاه‌ها قادر به ثبت اتفاقات، خطاها و تغییر تپ ترانسفورماتورها و حفاظت باس‌های اطلاعاتی را نیز داشته باشد

یکی از بهترین‌های کنترل در این قسمت اتوماسیون، کنترل ولتاژ و توان اکتیو می‌باشد که با کنترل از راه دور تپ چنجرهای زیر بار و کنترل بانک‌های خازنی ثابت و اتوماتیک صورت می‌گیرد

الویت بندی پست

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاسیسات برقی الکتریکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاسیسات برقی الکتریکی با word دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاسیسات برقی الکتریکی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی تاسیسات برقی الکتریکی با word

لامپها

لامپ فلورسنت

انواع مدارت لامپ فلورسنت

لامپهای بخار سدیم

لامپهای بخار جیوه

انواع لامپهای بخار جیوه پر فشار

انواع لامپهای متال هالید

چراغها

محاسبات روشنایی داخلی

۱) روش لومن (شار نوری)

۲) روش تقسیم ناحیه‌ای

چند نکته در مورد روش تقسیم ناحیه‌ای

تعیین شدت روشنایی نقاط خاص (روش محاسبه نقطه‌ای)

چند نکته در مورد این روش

محاسبات روشنایی خارجی

۱) روشنایی معابر

۲) روشنایی محوطه‌های باز و پارکینگها

پریز برق، نیرو رسانی و کلیدها و فیوزها

نیرورسانی (کابل کشی ـ سیم‌کشی)

ساختمان هادی در سیم‌ها و کابل‌ها

عایق‌های استفاده شده در سیم‌های عایق‌دار و کابلهای فشار ضعیف

اصول و روش‌های سیم‌کشی

تعیین جریان مجاز هادی (Iz)

کابلهای فشار ضعیف

طبقه‌بندی کابل‌ها

انواع کابل‌های زمینی

کابل‌های زیرآبی

کابل‌های مخصوص

کابلشوها

سرکابل‌ها

مفصل‌ها

تجهیزات سیم‌کشی (کلیدها ـ پریزها)

الف) کلیدها

طبقه‌بندی کلیدها

موارد کاربرد برخی از انواع کلیدهای برق

ارتفاع نصب کلیدها

طبقه‌بندی پریزها و موارد کاربرد آنها

نکاتی درباره اصول و محلهای نصب پریز

تعیین تعداد انشعابها برای تغذیه پریزها

تقسیم بندی این کلیدها

کلید خودکار با قطع‌کننده برگشت جریان

محل نصب فیوزها

پست برق و ژنراتور اضطراری

پست‌های برق و ترانسفورماتور

چند مشخصه ساخت مهم

نصب ترانسفورماتور

۱) نصب در داخل ساختمان

۲) نصب در خارج ساختمان

سیستم برق اضطراری

موارد استفاده از نیروی برق اضطراری و سیستم برق بدون وقفه

مشخصات ژنراتور سه فاز

اصول و روشهای نصب

ابعاد اتاق ژنراتور اضطراری

تابلوها و اصلاح ضریب قدرت

تابلوها

انواع تابلوها از لحاظ محل و نقش در سیستم کنترل

انواع تابلوها از لحاظ کاربرد

چند مشخصه فنی مهم تابلوها

۲) تابلو اصلی و نیم‌اصلی نوع ایستاده چند خانه‌ای

لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو

وسایل حفاظت و کنترل در تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی

چند نکته در مورد تابلوها: ارت، حفاظت و برقگیر

ارت و حفاظت

سیستم‌های اتصال زمین

انواع سیستم‌های نیرو از نظر اتصال به زمین

وسایل حفاظتی سیستم TN

مقاومت مجاز اتصال زمین سیستم‌های TN

وسایل حفاظتی سیستم TT

مقاومت مجاز اتصال زمین سیستم‌های TT

مقاومت مجاز اتصال زمین بدنه‌های هادی‌ها

الکترود زمین اساسی

الکترود زمین ساده

جعبه اتصال آزمایش

همبندی

نکاتی در مورد وسایل حفاظتی

سیستم برقگیر

مشخصات برقگیر نوع رادیواکتیو

اصول و روشهای نصب برقگیر نوع قفس فاراده

اصول و روشهای نصب برقگیر نوع رادیواکتیو

موارد استفاده و ضوابط محاسباتی برقگیر الکترونیک

سیستم صوتی

بلندگوها

ترتیب چیدن بلندگوها

تعداد بلندگوها

ترتیب چیدن بلندگوهای داخلی

آمپلی فایرها

کابل‌ها

ترانس تطبیق

سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق

انواع سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

انواع دتکتورها

۱ـ دتکتور دودی یونیزاسیون: (ISD)

۲ـ دتکتورهای دودی فتوالکتریک یا نوری: (OSD)

۳ـ دتکتور دودی خطی

۴ـ دتکتورهای حرارتی

۵ـ دتکتورهای شعله

۶ـ دتکتورهای گازی

انتخاب دتکتور

محل قرارگیری و فاصله لازم جهت نصب دتکتورها

موانع نصب دتکتور

جهت نصب انواع دتکتورها داریم

۱ـ دتکتورهای دودی

۲ـ دتکتورهای حرارتی

تابلوی کنترل مرکزی (کنترل پانل)

آژیرهای صوتی اعلام حریق

شستی‌های اعلام حریق

سیستم تلفن و شبکه کامپیوتری

شبکه‌های کامپیوتری

خطوط ارتباطی

تقسیم‌بندی شبکه‌ها از لحاظ جغرافیایی

تقسیم‌بندی شبکه‌ها از لحاظ تکنولوژی انتقال داده‌ها

سیستم تلفن

کابلها

منابع

 

مقدمه
مبحث تأسیسات الكتریكی، یكی از وسیعترین مباحث برق است و از گستردگی زیادی برخوردار است. در این پروژه كوشش شده است تا جایی كه امكان دارد مباحث مختلف را تا حد زیادی پوشش دهیم، اما به هرحال قطعاً نقایصی در كار وجود داشته و مباحثی جا افتاده است.
اما امیدواریم این پروژه كه حاصل هفت تا هشت ماه كار و مطالعه مداوم است مورد استفاده دانشجویان عزیز، قرار گیرد.
این پروژه از هشت فصل تئوری و یك فصل طراحی همراه با جداول روشنایی، تابلوها و نیرورسانی و نقشه‌های تابلوها به همراه پلان‌های خام معماری است و فصل آخر نیز متره و برآورد قیمت می‌باشد، همچنین یك "CD" كه حاوی 16 نقشه مربوط به طراحی روشنایی، پریز و نیرورسانی، اعلام حریق و صوتی و تلفن می‌باشد، پیوست این پروژه است.
لامپها
منابع نور در جهان پیرامون ما به دو نوع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم‌بندی می‌شوند، منابع نور طبیعی شامل خورشید، ماه و ستارگان است و منابع غیرطبیعی شامل منابعی كه با سوخت فسیلی و منابعی كه با سوخت الكتریكی كار می‌كنند، می‌شود. بحث ما روی همین منابع اخیر است.
1ـ لامپهای رشته‌دار یا التهابی            2ـ لامپهای تخلیه در گاز (نور سرد)
1ـ لامپهای التهابی: در این لامپها با عبور جریان برق از رشته فلزی درجه حرارت آن بالا می‌رود تا این رشته تشعشع كند. به دلیل نقطه ذوب بالا و تبخیر كم، رشته فلزی این لامپها از جنس تنگستن است. این رشته به صورت سیم مستقیم یا رشته مارپیچ یا رشته مارپیچ پیچیده و یا مارپیچ مضاعف ساخته می‌شود.
امتیاز اصلی این لامپها عدم نیاز به راه‌انداز (بالاست)، قیمت كم، طیف نوری عالی و كوچكی اندازه است.
انواع مختلف این لامپها عبارتند از:
الف ـ لامپهای معمولی (GLS): در توانهای كمتر از 40 وات، بدلیل درجه حرارت كم رشته تنگستن درون حباب، داخل حباب خلأ بوده و در توانهای بالای 40 وات از گازهای خنثی استفاده می‌شود كه اگر گاز داخل حباب گاز آرگان و ازت باشد لامپ نوع "D" است و اگر گاز داخل حباب كریپتون و ازت باشد نوع "K" خواهد بود.
ب ـ لامپهای با منعكس كننده (شار جهت دار): در این لامپها، حباب داخلی با لایه فلزی از جنس آلومینیوم یا جیوه پوشیده می‌شود. كه به ترتیب به نامهای لامپ سنگی و لامپ كاسه جیوه‌ای موسوم‌اند.
ج ـ لامپهای دكوراتیو: كه به انواع شمعی، شمعی بلند، فانتزی، لینسترا، ویترینی و لوله‌ای تقسیم می‌شوند.
د ـ لامپهای وسایل نقلیه: كه به طور كلی یا از نوع با كاسه چراغ است یا خودش عمل كاسه چراغ را انجام می‌دهد و معمولاً سه كنتاكتی هستند كه با داشتن دو نوع رشته نورانی، نور بالا و پائین را ایجاد می‌كنند.
هـ ـ لامپهای حرارتی: كه برای خشك كردن در صنایع به كار می‌رود و نور مادون قرمز تولید می‌كند.
و ـ لامپهای هالوژنه: در این لامپها به گاز داخل حباب مقداری هالوژن اضافه می‌گردد تا از تبخیر بیش از حدّ رشته تنگستن در توانهای بالا جلوگیری كند، عملكرد این لامپ اینطور است كه در مجاورت حباب لامپ كه درجه حرارت كمتر است (حداقل 250 درجه سانتیگراد)، تنگستن تبخیر شده و باید تركیب می‌شود و یدور تنگستن تولید می‌كند، در حوالی رشته كه درجه حرارت بیشتری دارد یدور تنگستن تجزیه شده و تنگستن روی رشته می‌نشیند و تبخیر تنگستن مختل می‌شود. برای داشتن حرارت 250 درجه در حوالی حباب، این لامپها را باریك و دراز می‌سازند، كه به همین دلیل در بین مردم به لامپهای مدادی موسوم‌اند. البته لامپهای هالوژن بادو كنتاكت در یك سرنیز وجود دارد كه در بعضی پروژكتورها كاربرد دارد.
2) لامپهای تخلیه در گاز (HID): با عبور جریان برق از گازها اتمهای گاز تحریك شده و از خود نور ساطع می‌كنند. این لامپها به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند اما اگر در اثر عبور جریان مستقیماً نورمرئی تولید شود، این لامپ‌ها یا بخار جیوه هستند یا بخار سدیم، اما اگر نور تولیدی نامرئی باشد و با تحریك یك جسم نور آن تبدیل به نور قابل روئت گردد اینگونه لامپ‌ها، لامپ فلورسنت نام دارند. بطور كلی برای شروع تخلیه در همه این لامپها یك گاز كمكی در كنار سدیم یا جیوه مورد نیاز خواهد بود تا به شروع تخلیه الكتریكی كمك كند.
لامپ فلورسنت:
پركاربردترین لامپ تخلیه در گاز، اینگونه لامپها هستند، كاربرد این گونه لامپها در كنار لامپهای رشته‌ای نور بسیار مطلوبی را ایجاد خواهد نمود. درون این لامپها مقداری جیوه بهمراه مقداری آرگن به عنوان گاز خنثی وجود دارد و حباب لامپ از داخل بوسیله فسفر پوشیده می‌شود. چون در طول موج 2537/0 میكرون این لامپ بالاترین حباب راندمان تبدیل نور غیرمرئی به مرئی را داراست پس باید از مقداری جیوه كم فشار استفاده كرد و برای اینكه فشار كم بماند، باید دما محدود باشد پس این لامپها را برای محدود كردن دما بصورت لوله‌ای شكل می‌سازند.
این لامپها به دو دسته كلی كاغذ گرم و كاغذ سرد تقسیم‌بندی می‌شوند.
لامپهای كاغذ گرم در هر طرف دارای دو كنتاكت می‌باشند و لامپهای كاغذ سرد در هر طرف دارای یك كنتاكت می‌باشند، و برای راه‌اندازی این لامپها برخلاف لامپهای كاغذ گرم كه گرم بودن كاغذها و ولتاژ زیاد مورد نیاز است، فقط ولتاژ زیاد مورد نیاز خواهد بود كه بوسیله ترانسهای با پراكندگی زیاد ایجاد خواهد شد.
بهره‌نوری این لامپها حدود 50 لومن بر وات است و به رنگهای مختلفی ساخته می‌شود.
انواع مدارت لامپ فلورسنت:
الف ـ استارت با راه‌انداز براساس ولتاژ (Glow Starter): كه در ابتدا استارت قطع بوده و با بسته شدن مدار، ولتاژی حدود 220 ولت دو سر استارت می‌افتد و استارت نیز كه در كسپولی شیشه‌ای كه از گاز هلیوم و هیدروژن پر شده قرار دارد، بدلیل همین و ولتاژ درونش تخلیه الكتریكی رخ می‌دهد و استارت كه از بی‌متال ساخته شده بسته می‌شود و جریان را برقرار كرده و فیلمان‌های دو سر لامپ را گرم می‌كند و خود بی‌متال سرد می‌شود و به این ترتیب قوس الكتریكی بین دو سر لامپ ایجاد می‌شود و لامپ روشن می‌شود. این استارتر دارای دو سر خروجی است و در هنگام روشن بودن لامپ از مدار خارج می‌شود و فقط در كاغذ گرم به كار می‌رود.
ب ـ استارت با راه‌اندازی براساس جریان (Thermal Starter): كه در ابتدا استارت وصل بوده و با عبور جریان گرم می‌شود و قطع می‌كند. این استارت چهارسر بوده و در هنگام كار نیز در مدار قرار دارد و فقط در كاغذ گرم به كار می‌رود.
ج ـ مدار رز نانس: كه بوسیله رز نانس در مدار، ولتاژ بالای مورد نیاز را تولید می‌كند كه در كاغذ گرم مصرف می‌شود.
د ـ با استفاده از ترانس با پراكندگی زیاد كه هم در كاغذ سرد و هم در كاغذ گرم كاربرد دارد.
به طور كلی لامپهای فلورسنت دارای سه عیب عمده‌اند.
1) ایجاد پارازیت: كه این عیب با گذاشتن یك خازن در حدود پیكوفاراد در دو سر استارتر قابل رفع است.
2) اثر استروبوسكوپی: چون لامپهای تخلیه در هر سیكل دوبار خاموش می‌شوند د مراكز صنعتی ممكن است مشكل‌ساز بوده و اجسام متحرك، ثابت به نظر برسند كه به آن اثر استروبوسكوپی گفته می‌شود. برای حل این مشكل می‌توان این لامپها را از فازهای مختلف تغذیه نمود یا اینكه خازنی به صورت سری با بعضی لامپها قرار دارد.
3) كاهش ضریب قدرت: كه به دو صورت قابل اصلاح است:
الف) خازن بطور موازی با لامپ: كه مقدار آن از رابطه   بدست می‌آید. كه در آن   زاویه فاز اولیه و   زاویه فازی كه می‌خواهیم به آن برسیم خواهد بود و C ظرفیت خازن برحسب میكروفاراد و P توان اكتیو لامپ بهمراه چوك برحسب وات و U ولتاژ خط برحسب ولت و f فركانس برق برحسب هرتز خواهد بود. همچنین جریان جدید بعد از نصف خازن از رابطه   بدست می‌آید.
ب) خازن به طور سری با یكی از لامپهایی كه به طور موازی با هم در مدار قرار دارند: كه مقدار آن از رابطه   بدست می‌آید كه در آن C برحسب میكروفاراد و IL جریان یك لامپ قبل از موازی شدن برحسب آمپر و U ولتاژ خط برحسب ولت و f فركانس برق شهر است.
لامپهای بخار سدیم:
این لامپها به طور كلی به دو دسته كم فشار و پر فشار تقسیم می‌شوند:
الف) در نوع كم فشار گاز داخل حبار نئون و سدیم است و زمان روشن شدن آن 7 تا 15 دقیقه است و بعد از خاموش شدن ناگهانی تقریباً بدون وقفه روشن می‌شود، نور این لامپها زردرنگ بوده پس در جاهایی كه رنگ نور مطرح نمی‌باشد كاربرد دارد، این لامپها كاغذ گرم بوده و مانند لامپهای فلورسنت نیاز به چوك و استارتر دارند.
این لامپها در دو نوع U شكل (موسوم به SOX) و نوع خطی SLI ساخته می‌شوند.
در نوع U شكل لامپ با حباب خارجی استوانه‌ای شكل پوشیده می‌شود و دارای یك سر برای اتصال به شبكه با دوكنتاكنت است و بهره‌نوری آن 130 تا 180 لومن بر وات است.
در نوع خطی، لامپ دارای دو كنتاكنت در هر دو سر لوله است و بهره نوری آن 140 لومن بر وات است.
ب) در نوع پرفشار كه به SON موسوم است، گاز داخل حباب سدیم، جیوه و زنون است، بین 4 تا 6 دقیقه طول می‌كشد تا لامپ روشن شود. و در حدود 1 تا 2 دقیقه طول می‌كشد تا بعد از خاموش شدن ناگهانی، روش شود. نور لامپ سفید طلایی است و بسیار مطلوب می‌باشد. این لامپها كاغذ سرد بوده و نیاز به ترانس با پراكندگی زیاد یا سیستم‌های الكترونیك صنعتی دارند، همچنین دارای یك حباب خارجی استوانه‌ای یا بیضوی هستند كه براین اساس این لامپها در دو نوع استوانه‌ای با شیشه مقاوم و شفاف (SON- T) و یا شكل بیضوی با اندود فسفر (SON- H) ساخته می‌شوند، این لامپها فاقد الكترود فرعی هستند.
لامپهای بخار جیوه:
این لامپها نیز به طور كلی به دو دسته كم فشار و پرفشار تقسیم می‌شوند.
الف) در نوع كم فشار گاز داخل حباب اصلی جیوه و آرگن است و گاز داخل حباب بیورنی ازت یا ازت و آرگن می‌باشد. این نوع لامپها دارای الكترودی فرعی بوده كه پس از وصل كلید بین الكترود فرعی و الكترود اصلی مجاور آن جرقه زده می‌شود و حرارت ایجاد شده گاز آرگن را یونیزه می‌كند و قوس بین دو الكترود اصلی برقرار می‌شود و به علت مقاومت بزرگی كه با الكترود فرعی به طور سری قرار دارد جریانی از الكترود فرعی نمی‌گذرد و همه جریان از طریق مسیر تخلیه عبور كرده و لامپ روشن می‌شود. زمان استارت در حدود 3 تا 6 دقیقه است و زمان دوباره روشن شدن در اثر خاموشی ناگهانی نیز 3 تا 6 دقیقه خواهد بود، رنگ نور این لامپها سفید مایل به آبی است كه مقداری ماورابنفش نیز در آن موجود است كه باید توسط اندود فسفر گرفته شود، به دلیل طیف نوری این لامپها تشخیص صحیح رنگها مقدور نمی‌باشد، این لامپها كاغذ گرم هستند.
ب) در نوع پرفشار نیز گاز داخل حباب جیوه و آرگن است و الكترود فرعی وجود ندارد به جای آن از ترانس‌های با پراكندگی زیاد استفاده می‌شود، این لامپها نیز زمان استارت 3 تا 6 دقیقه دراند و زمان دوباره روشن شدن نیز 3 تا 6 دقیقه است و طیف نوری‌شان مثل لامپهای كم فشار است و از نوع كاغذ سرد هستند. بهره‌نوری كلیه لامپهای بخار جیوه حداكثر تا حدود 65 لومن بر وات است.
انواع لامپهای بخار جیوه پر فشار:
1) با حباب خارجی استوانه‌ای یا بیضوی شفاف (MB/U یا HQA)
2) با حباب خارجیث بیضوی با اندود فسفر (MBF یا HQLS)
3) جیوه‌ای با شار جهت دار (MBFR یا HQSR)
4) مخلوط جیوه‌ای و رشته‌ای (HWLS یا MBTF و MBTW): كه بین حباب داخلی و خارجی در سر راه الكترود اصلی یك رشته تنگستن وجود دارد و طیف نوری لامپ را بهتر می‌كند. این لامپها در بین مردم به لامپهای گازی موسوم‌اند. این لامپها نیاز به چوك نیز ندارند.
5) لامپهای MBW: این لامپها اشعه ماورابنفش ساطع می‌كنند و جهت یافتن فسفر و موادی كه فلورسنت دارند به كار می‌رود.
لامپهای متال هالید: گاز داخل حباب در این لامپها جیوه، آرگن و نمكهای هالوژن است و از نظر راه‌اندازی و ساختمان شبیه لامپهای جیوه پرفشار است، زمان روشن شدن بین 5 تا 7 دقیقه است و بهره‌نوری این لامپها تا حدود 80 لومن بر وات می‌رسد و طیف نور بسیار مطلوبی دارد، در دمای كاری، هالوژن و فلز از یكدیگر جدا شده و فلز شروع به تشعشع می‌كند. و به طول كلی این لامپها در میادین ورزشی، نورتابی به جبهه ساختمانهای بزرگ و … به كار می‌رود. (بدلیل طیف نوری خوب).
انواع لامپهای متال هالید:
1) لامپهای دو حبابی: كه دارای یك حباب خارجی و یك حباب داخلی‌اند كه خود این لامپها به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف ـ لامپهای با حباب خارجی بیضوی یا استوانه‌ای شفاف (MBI یا HQI): بهره نوری این لامپها 70 تا 95 لومن بر وات است.
ب ـ لامپهای با حباب خارجی بیضوی و اندود فسفر (MBIF یا HQIL): بهره‌نوری این لامپها 75 لومن بر وات است و در جاهایی كه رنگ مهم باشد مثلاً در رنگسازی‌ها به كار می‌رود.
این دو نوع لامپ دارای الكترود فرعی می‌باشند و زمان استارت 15 دقیقه و زمان دوباره روشن شدن 15 دقیقه‌ای دارند.
2) لامپهای خطی (MBIL): این لامپها بدون الكترود فرعی هستند و دارای بهره‌نوری 85 لومن بر وات می‌باشند و دارای یك حباب می‌باشند و برای راه‌اندازی نیاز به ترانس با پراكندگی زیاد (كاغذ سرد) دارند.
3) CSI: دارای بهره‌نوری 90 لومن بر وات هستند و دارای حجمی كوچك با حباب كروی شكل می‌باشند.
لامپهای نئون: این لامپها به صورت لوله‌ای و كاغذ سرد هستند و گاز داخل آنها نئون و هلیم است كه با تركیبهای مختلف، رنگهای متفاوتی تولید می‌كنند و جنبه دكوراتیو دارند.
لامپهای كم مصرف: عملكرد این لامپها كاملاً شبیه لامپهای فلورسنت است اما چوك این لامپها الكترونیكی است و به صورت Single- type و Double- type وجود دارند.
چراغها:
برای حفاظت لامپها و توزیع شار نوری چراغها به كار می‌روند، چراغها شامل لامپ، سرپیچ، استارتر، چوك، حباب رفلكتور، نوار محافظ چراغ، صفحه، قاب، خازن، ترمینال و وسایل حفاظتی لامپ می‌باشند.
با توجه به محل نصب چراغ و شرایط محیطی كلاس حفاظتی مورد نظر انتخاب می‌شود.
بر طبق استاندارد IEC، درجه حفاظت را با حروف IP و دو عدد بعد از این حروف مشخص می‌كنند كه عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برقدار و عدد دوم درجه حفاظت در برابر آب است كه هرچه این دو عدد بزرگتر باشند حفاظت بیشتری صورت گرفته است، همچنین بعضی علامات نیز گاهی به جای این حروف و اعداد به كار می‌رود.
از نظر حفاظت در برابر اتصال بدنه نیز سه كلاس، Class 1، Class 2، Class 3 وجود دارد چراغهای ضد انفجار نیز با علامت               مشخص می‌شوند.
چراغهای از نظر توزیع نور نیز با حروف J, I, H, G, F, E, D, C, B, A مشخص می‌شوند.
جدول شماره 1
لامپ    كاربرد
ملتهب معمولی    روشنایی ملایم، مسكونی، روشن‌شدن لحظه‌ای، با دوره كوتاه بهره‌برداری.
هالوژن    نورافكن، پروژكتور عكاسی، اتومبیل، روشنایی با انرژی بالا
فلورسنت با رنگهای مختلف    ادارت و كارگاه‌ها، انبار، صنایع غذایی، خشك‌شویی، كارگاه نقاشی.
سدیم كم فشار    جاده‌های اصلی و تقاطع‌ها، محوطه‌ها، راه‌آهن، بندرگاه‌ها، اسكله‌ها، باراندازها، نقاط خطرناك، تقاطع‌ها، فرودگاه‌ها، كارخانجات، معادن، فضای روباز، مملو از دود و بخار و گرد و غبار.
سدیم پرفشار    روشنایی بیرونی، سالنهای بزرگ، خیابانها، میدانها، مراكز خرید، فرودگاهها، بندرگاه‌ها، كارخانجات، زمین‌های ورزش، در نورافكن جهت نمایش نمای ساختمان‌ها، آثار تاریخی، باراندازها
لامپهای جیوه‌ای MBF    صنایع، كارخانجات، خیابان‌ها، نمایشگاه‌ها، مراكز تجاری
جیوه‌ای MBFR    تجاری و نمایشگاه‌ها
مخلوط جیوه‌ای و رشته‌ای    ویترین مغازه‌ها، پاركینگ‌ها، خیابانها، پیاده‌روها، فضای سبز پاركها، كارگاه‌ها، انبارها، آشیانه‌های بزرگ هواپیماها، برای تقویت روشنایی جاهایی كه مجهز به لامپ فلورسنت هستند.
متال هالید MBIF    رنگكاری و نقاشی
متال هالید MBI    محوطه‌های وسیع، پاركینگ‌ها، مراكز شهر و ورزشگاه‌ها، سرصحنه و تلویزیون، میدانهای ورزشی، تنیس، پاركینگ، روشنایی صنعتی و عمومی، نورتابی به جبهه ساختمانهای بزرگ.
متال هالید MBIL    عكاسی، نورافكن، استودیوها
متال هالید CSI    عكاسی، پروژكتور، استودیوها
محاسبات روشنایی داخلی:
1) روش لومن (شار نوری):
با استفاده از این روش شدت روشنایی متوسط در روی سطح كار را می‌توان یافت، همچنین با این روش می‌توان تعداد لامپهای مورد استفاده در كار و فاصله آنها را با توجه به شدت روشنایی متوسط خواسته شده بدست آورد.
الف) ضریب بهره (cu):
شار رسیده به سطح كار    Cu =
شار نوری تولیدی لامپها   
این ضریب به مقدار نور جذب شده توسط چراغ، منحنی پخش نور چراغ، شكل اتاق و ضرایب انعكاس سقف، دیوار و كف اتاق بستگی دارد.
ب) شاخص فضا یا ضریب اتاق (Kr): بیانگر فضایی از اتاق است كه در برابر برخورد مستقیم نور قرار می‌گیرد. این ضرایب در روشهای مختلف (روش لومن، روشن هریسون ـ اندرسون، روشن تقسیم ناحیه‌ای) با فرمولهای متفاوتی ظاهر می‌شود.
ج) ضریب نگهداری یا بهره‌برداری (MF): بسته به پاكیزگی محیط نصب و نوع چراغ از نظر خاك‌گیری سه نوع ضریب نگهداری خوب، متوسط و بد مشخص می‌شود.
د) نوع تابش نور به پنج دسته نور مستقیم، نور نیمه مستقیم، یكنواخت، غیرمستقیم و نیمه غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شود.
برای یافتن تعداد لامپهای مورد استفاده در یك مكان بسته الگوریتم زیر داده شده است:
1) انتخاب شدت روشنایی متوسط (Eav) با استفاده از جدول 2 و با توجه به نور كار.
2) انتخاب نوع لامپ و چراغ با استفاده از رنگ نور مورد نیاز، نوع كار، درخشندگی، شدت نور، وضعیت هوای محیط از لحاظ گرد و خاك، رطوبت، درصد لامپهای خاموش، تعمیر و نگهداری لامپها، وجود گازهای محترقه، هزینه‌های نصب، قیمت چراغ و هزینه برق مصرفی، امكانات تعمیرات و تمیز كردن لامپ.
3) تعیین شار نوری لامپ انتخاب شده از جدول 3 تا 6 
4) تعیین kr (شاخص فضا) كه برای نور مستقیم، نیمه مستقیم و یكنواخت برابر   و برای نور غیرمستقیم و نیمه غیرمستقیم   است.
كه در آن L طول اتاق، W عرض اتاق، H ارتفاع سقف از سطح كار، h ارتفاع چراغ از سطح كار است.
5) یافتن Pw, Pc, Pf با توجه به جدول 7.
6) یافتن cu (ضریب بهره) با استفاده از Pf= 0/1 Pw,و Pc و kr و نوع چراغ با استفاده از جدلو 8 كه در صورت لزوم درونیابی نیز انجام می‌شود.
7) به كاربردن ضریب تصحیح cu در صورت لزوم اگر   و برابر با 0.3 باشد كه در اینصورت:
از جدول 9         cuoLd × ضریب تصحیح = cuNew
8) یافتن ضریب نگهداری (بهره‌برداری) MF از جدول 8 با توجه به نوع لامپ
9) یافتن شار نوری كل با استفاده از رابطه   كه: 
10) یافتن تعداد لامپهای با استفاده از رابطه 
11) توجه به Max Spacing مجاز با توجه به جدول 8 و طول لامپ.
توجه كنیم كه ارتفاع نصب لامپ از زمین = MH و ارتفاع سقف از زمین = CH
12) تست كردن Eav محاسبه شده كه باید:
اولیه   محاسبه شده
2) روش تقسیم ناحیه‌ای:
این روش نتایج دقیقتری ارائه می‌كند. قبل از ارائه این روش پارامترهای به كار رفته در این روش را نیز معرفی می‌كنیم:
الف) TF: ضریب درجه حرارت محیط اتاق كه برای لامپهای مختلف متفاوت است.
ب) VF: ضریب كاهش ولتاژ كه اگر مقدار ولتاژ از حد نامی كمتر باشد ظاهر می‌شود و برای لامپهای مختلف متفاوت است، این ضریب با استفاده از   مجاز یافت می‌شود.
ج) BF: ضریب بالاست. اگر از چوبكی غیر از چوبك استاندارد آن لامپ استفاده شود ظاهر خواهد شد.
د) LBO: ضریب كاهش نور به واسطه لامپهای سوخته و برابر نسبت لامپهای سالم به كل لامپهاست.
هـ) LSD: ضریب كاهش نور به واسطه تغییرات سطحی منعكس كننده چراغ.
و) RSDD: ضریب كاهش نور به واسطه كثیفی و گرد و خاك در سطح محل كار: كه با استفاده از ضریب كثیفی دیوار (كه از روی محیط از لحاظ كثیفی یافت می‌شود) و RCR و نوع نور از لحاظ مستقیم، نیمه مستقیم، یكنواخت، نیمه غیرمستقیم یا غیرمستقیم، تعیین می‌شود.
ز) LDD: ضریب كاهش نور در اثر كثیفی چراغ، كه با توجه به نوع لامپ از نظر جذب گرد و غبار و توالی ماههای تمیز كردن و نوع محیط از لحاظ كثیفی یافت می‌شود كه بر این اساس لامپها به 6 گروه تقسیم می‌شوند.
ح) LLD: ضریب كاهش نور به واسطه فرسودگی لامپها.
ط) TLLF كه برابر است با:
 
حال الگوریتم این روش را بیان می‌كنیم.
1) تعیین Eav با توجه به جدول 2 و نوع كار مورد نظر.
2) انتخاب نوع لامپ و چراغ
3) تعیین شار نوری لامپ انتخاب شده از جدول 3 تا 6
4) تعیین شاخص‌های فضای سقف (CCR)، شاخص فضای اتاق (RCR)، شاخص فضای كف (FCR) با استفاده از فرمولهای:
 
كه hcc فاصله بین سقف و محل نصب چراغ است، hfc فاصله بین كف و محل كار است و hrc فاصله بین محل نصب چراغ تا محل كار است.
5) یافتن Pw, Pc, Pf با توجه به جدول 7.
6) تعیین Pcc با استفاده از CCR, Pw, Pc از جدول 10. و Pfc با استفاده از Pw, Pf و FCR از همان جدول. (Pcc ضریب انعكاس مؤثر سقف و Pfc ضریب انعكاس مؤثر كف است).
7) تعیین ضریب بهره با استفاده از Pcc و Pw, Pfc= 0.2 و RCR و نوع چراغ از جدول 11.
در صورت لوزم درونیابی نیز انجام می‌شود.
8) به كار بردن ضریب تصحیح اگر   باشد با استفاده از جدول 12. كه داریم:
CuoLd × ضریب تصحیح = cuNew
9) بدست آوردن ضریب نگهداری (بهره‌برداری) كه در اینجا به ضریب كل كاهش نور موسوم است.
10) یافتن شار نوری كل با استفاده از رابطه   كه 
11)   و توجه به Max Spacing مجاز كه از رابطه   یافت می‌شود كه D همان ماكزیمم فاصله بین لامپهاست و a بستگی به نوع چراغ دارد و بین 1 تا 1/5 است و h همان hrc یا فاصله بین سطح كار با محل نصب لامپ است. (با استفاده از جدول 11).
البته در حالت كلی برای لامپهای با روشنایی مستقیم   و نیمه مستقیم و یكنواخت   و نیمه غیرمستقیم و غیرمستقیم 
چند نكته در مورد روش تقسیم ناحیه‌ای:
1) در روش اول MH را ارتفاع نصب لامپ از زمین معرفی كردیم اما در اینجا MH همان فاصله بین سطح كار با محل نصب لامپ است و در جداول a نسبت "S/MH" معرفی شده است.
2) اگر RCR > 10 باشد این روش جواب نخواهد داد زیرا در جداول وجود ندارد برای چنین مواردی استفاده از جدول 11 میسّر نیست و باید از منحنی پخش نور و روش نقطه به نقطه استفاده كرد.
3) در دو روش گفته شده ENew را به صورت زیر تعریف می‌كنیم.
محاسبه شده Eav    = شدت روشنایی در ابتدای نصب لامپ = ENew
TLLF   
4) در مورد سقف‌های نیم كروی   خواهد بود (به طور كلی در مورد سقف‌های ناصاف PCC را نمی‌توان از روی جداول یافت).
(همچنین در مورد كف‌های ناصاف نیز Pfc را نمی‌توان از روی جداول یافت).
تعیین شدت روش‌های لومن و تقسیم ناحیه‌ای فقط Eav را محاسبه می‌كنند برای اطمینان از اینكه روشنایی در روی سطح كار یكنواخت است از این روش استفاده می‌شود. قبل از گفتن الگوریتم این روش نیز بعضی پارامترها را معرفی می‌كنیم.
الف) CCLC یا LCCC: ضریب درخشندگی سقف یا ضریب روشنایی حاصل از انعكاس سقف است كه با استفاده از RCR, PW, PCC و Pfc= 0.2 و نوع لامپ از جدول 11 یافت می‌شود.
ب) WLC یا LCW: ضریب درخشندگی دیوار یا ضریب روشنایی حاصل از انعكاس دیوار است  كه با استفاده از RCR, PW, PCC و Pfc= 0.2 و نوع لامپ از جدول 11 یافت می‌شود. حال الگوریتم این روش را بیان می‌كنیم.
1) شدت روشنایی مؤلفه مستقیم: را از رابطه   می‌یابیم و شدت روشنایی كل حاصل از همه لامپها جمع جبری همه این مؤلفه‌های مستقیم در نقطه مورد نظر است؛ برای این كار لازمست منحنی پخش نور لامپ یا جدول   برحسب   را داشته باشیم.
2) یافتن مؤلفه غیرمستقیم شدت روشنایی: این روشنایی‌ها حاصل از انعكاس محیط اطراف كه به طور غیرمستقیم به نقطه مورد نظر می‌رسد است.
الف) روشنایی حاصل از انعكاس در روی سطح افقی:
الف ـ1) فضا را به 100 قسمت تقسیم می‌كنیم و خط افقی را از A تا F و خط عمودی را از صفر تا 5 نامگذاری می‌كنیم.
الف ـ2) با توجه به موقعیت نقطه و ضریب فضا (RCR) ضریب موقعیت یعنی RPM را از جدول 13 می‌یابیم.
الف ـ3) LCa و ;LCW را با استفاده از PW, PCC و Pfc= 0.2, RCR و نوع لامپ از جدول 11 می‌یابیم.
الف ـ4) یافتن مؤلفه غیرمستقیم افقی ضریب بهره با استفاده از فرمول: 
الف ـ5) یافتن شدت روشنایی حاصل از مؤلفه غیرمستقیم افقی: 
ب) روشنایی حاصل از انعكاس بر روی سطح قائم:
ب ـ1) یافتن WRRC (ضریب انعكاس تشعشعات دیوار) از روی فرمول زیر:
 
كه در آن WDRC با توجه به نوع چراغ و RCR از ستون آخر جدول 11 یافت می‌شود و به نام ضریب تشعشعات مستقیم دیوار نامیده می‌شود.
ب ـ2) یافتن شدت روشنایی حاصل از مؤلفه غیرمستقیم قائم:
 
3) یافتن شدت روشنایی كل با جمع E2, E1 و مؤلفه مستقیم شدت روشنایی.
4) برای یكنواخت بودن شدت روشنایی باید رابطه   برقرار باشد (كه برای یافتن شدت روشنایی مینیمم و ماكزیمم دو نقطه فرضی را در نظر می‌گیریم).
چند نكته در مورد این روش:
1) در این روش در حقیقت می‌توانیم به جای اینكه در هر مرحله شدت روشنایی‌های متوسط را حساب كنیم ضریب بهره‌كلی را حساب نمائیم و در پایان شدت روشنایی كل را از فرمول زیر بیابیم:
cu + RRC + WRRC = كل
كل 
EAV =
A   
2) در این روش از TLLF صرفنظر كردیم و شدت روشنایی‌ها را در شرایط نصب اولیه حساب نمودیم می‌توان در پایان كار شدت روشنایی متوسط را در این ضریب، ضرب نمود تا ضریب كلی كاهش نور نیز در نظر گرفته شده باشد.
محاسبات روشنایی خارجی:
1) روشنایی معابر:
روشنایی معابر علاوه بر داشتن شدت روشنایی متوسط مناسب باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) جلوگیری از چشم‌زدگی     ب) یكنواختی روشنایی در سطح خیابان
در روشنایی معابر از مؤلفه غیر مستقیم شدت روشنایی صرفنظر می‌كنیم یعنی در اینجا از ضرایب انعكاس سقف و دیوار خبری نخواهد بود.
همچنین هزینه بسیار مهم است و كاهش طول دكل تأثیر قابل توجهی روی هزینه‌ها دارد، بنابراین طراحی بهینه باید طوری باشد كه اگر طول دكل (به صورت طول استاندارد دكل‌های موجود) یك واحد كم شود اصول طراحی را كه همان  ،   است را برهم بزند.
همچنین پخش نور چراغهای به كار رفته در خیابانها نا متقارن است و از لامپهای بخار جیوه یا بخار سدیم یا متال هالید استفاده می‌شود.
قبل از بیان الگوریتم طراحی چند پارامتر را معرفی می‌كنیم.
الف) نمودار كلی از شمای چراغ و حروف به كار رفته در آن:
؟؟
D عرض جاده و h ارتفاع متوسط چراغ و L طول اسپن است. c و d اگر نصب بلواری باشد ظاهر می‌شود.
ب) طرف خیابان: آن قسمت از خیابان كه از سایه چراغ به سمت جهت مثبت محور افقی تا پایان خیابان است.
ج) طرف پیاده‌رو: آن قسمت از خیابان كه قسمت كوچكتر خیابان است و به طرف جهت منفی محور افقی است طرف پیاده‌رو نام دارد.
د) منحنی ضریب بهره: محور افقی این منحنی، نسبت طرف خیابان یا طرف پیاده‌رو به ارتفاع نصب چراغ (h) و محور عمودی ضریب بهره را نشان می‌دهد كه به نور چراغ مرتبط است.
هـ) منحنی ایزولوكس: این منحنی‌ها چگونگی توزیع شدت روشنایی اولیه (ENew) را مشخص می‌كنند. محور افقی این نمودار نسبت   محور عمودی نسبت   است كه در ارتفاع 10 متر رسم می‌شود و فرض می‌شود كه سایه چراغ بر سطح خیابان در مبدأ این منحنی قرار دارد. L فاصله سایه عمودی چراغ موازی با عبور مرور از نقطه مورد نظر است و W فاصله سایه عمودی چراغ عمود بر عبور و مرور در جاده از نقطه مورد نظر است.
و) منحنی ایزوكندل: این منحنی مكان هندسی جهاتی از فضا است كه دارای شدت نور یكسان می‌باشند.
محور افقی این محنی   (زاویه با محور افقی، عمود بر سطح عبور و مرور) و   (زاویه با محور عمود بر سطح جاده) است. این منحنی در شار نوری برابر با 10000 لومن رسم می‌شود و چراغ در مركز مختصات این چراغ قرار دارد.
ز) منحنی پخش نور با توجه به مقطع: كه به جای دادن زاویه   در مسائل مطرح می‌شود كه برای چراغهای مختلف متفاوت است و برای هر كدام از این مقاطع بوسیله منحنی جداگانه‌ای مشخص می‌شود، كه در آن منحنی‌ها   و   در مقاطع مختلف داده شده است.
؟؟
الگوریتم كار به صورت زیر است:
1) انتخاب شدت روشنایی متوسط با توجه به نوع، ترافیك و حجم عبور و مرور عابرین پیاده با توجه به جداول 14 تا 16.
2) انتخاب نوع لامپ از نظر اقتصادی، نور و مه و … و همچنین انتخاب ترتیب نصب چراغ با توجه به نوع خیابان، كه اگر خیابان پهن باشد، به صورت روبرو، اگر خیابان از نظر طولی متوسط باشد زیگزاگ و اگر باریك باشد یكطرفه نصب می‌كنیم و اگر جنبه اقتصادی مطرح باشد نصب بلواری و اگر بدلیل وجود درختان در اطراف خیابان، هیچكدام از روشهای بالا مقدور نباشد، نصب وسط با كابل هوایی توصیه می‌شود.
3) انتخاب ارتفاع نصب (h) و لامپ مورد استفاده با توجه به جدول 17.
4) تعیین ضریب بهره با استفاده از روابط زیر و منحنی ضریب بهره برحسب   و  .
برای نصب یكطرفه، زیگزاگ، روبرو و وسط با كابل هوایی     

برای نصب بلواری   
كه برای od و oc هم باید از نمودار cu برای طرف پیاده‌رو استفاده كنیم.
توجه كنیم باید   و   و   و   را بیابیم و سپس از نمودار استفاده كنیم همچنین توجه كنیم همه ضریب بهره‌ها از مبدأ حساب می‌شوند.
5) یافتن شار نوری كل:
یك طرفه، نصب در وسط با كابل هوایی     

زیگزاگ، بلواری، روبرو   
در مورد نصب زیگزاگ باید توجه كرد در اینجا اگر شار نوری كل را دو برابر شار نوری یك لامپ بگیریم L فاصله دو پایه در یك طرف خواهد بود.
6) محاسبه طول اسپن با استفاده از رابطه زیر:
 
كه در آن   و از بقیه ضرایب صرفنظر می‌كنیم كه در این فرمول D عرض مفید خیابان و LLF ضریب كل كاهش نور است.
7) محاسبه یكنواختی: بهتر است در محاسبه یكنواختی دید از بالای خیابان را رسم كنیم و سپس مراحل زیر را به كار ببریم.
برای این كار لازمست روشنایی نقاط خاص یعنی نقاطی كه در آنها شدت روشنایی ماكزیمم و مینیمم است یافت شود و سپس به وسیله شدت روشنایی متوسط كه بعد از یافتن L از مرحله 6 و تقریب آن با یك عدد صحیح بدست می‌آید ENew را كه برابر   است را بیابیم و بوسیله یكی از منحنی‌های ایزوكندل، ایزولوكس و پخش نور از رابطه   شدت روشنایی ناشی از هر نقطه را می‌یابیم سپس شدت روشنایی كل برابر جمع همه شدت روشنایی‌ها در نقطه مورد نظر خواهد بود.
8) شدت روشنایی هر نقطه از روی منحنی ایزولوكس یافت می‌شود و اگر لازم باشد یعنی ارتفاع چراغ 10 متر نباشد ضریب تصحیح ضرب شود.
9) اگر از منحنی ایزوكندل استفاده می‌كنیم   و   را برای هر نقطه می‌یابیم و شدت نور را می‌یابیم و اگر شار نوری برابر 10000 لومن نباشد شدت نور را در ضریب تصحیح ضرب می‌كنیم.
10) محاسبه یكنواختی با روابط   و   یا با استفاده از جدول 18.
2) روشنایی محوطه‌های باز و پاركینگها:
در روشنایی محوطه‌های باز نیز از چراغهایی با منحنی پخش نور متقارن كه حداكثر شدت نور نامتقارن كه حداكثر شدت نور آنها در زوایای حدود 60 تا 75 درجه اتفاق می‌افتد و بعد از این زوایا شدت نورشان به شدت كاهش می‌یابد استفاده می‌شود.
همچنین فاصله بین چراغها تا حدود 5/4 برابر ارتفاع نصب انتخاب می‌شود.
درحل این نوع روشنایی چند نكته را باید در نظر گرفت.
الف) در این نوع روشنایی معمولاً منحنی پخش نور یا   برحسب   داده می‌شود (در 1000 =  )  و منحنی‌های ایزوكندل و ایزولوكس داده نخواهد شد.
ب) منحنی ضریب بهره فقط یك نمودار است و خبری از طرف خیابان یا طرف پیاده‌رو مثل حالت روشنایی معابر نیست.
ج) در روشنایی پاركینگها فاصله پایه‌ها در طول باید ضریبی از 1/9 متر باشد و در عرض بستگی به عرض پاركینگ دارد.
د) در منحنی ضریب بهره، محور افقی عرض محوطه از محل نصب به ارتفاع نصب چراغ است.
الگوریتم این روش به صورت زیر است.
الف) انتخاب شدت روشنایی متوسط
ب) شار نوری لامپ مورد نظر و نوع لامپ و چراغ
ج) ماكزیمم فاصله طولی چراغها را از رابطه   می‌یابیم حالا باید طولی كمتر از LMax را برای فاصله پایه‌ها در طول محوطه بیابیم و اگر محوطه، پاركینگ باشد باید این طول ضریبی از 1/9 متر باشد.
د) محاسبه ضریب بهره كل، از روی منحنی ضریب بهره كه در این منحنی محور افقی، عرض محوطه در محل نصب تقسیم بر ارتفاع پایه‌ها كه در اینجا مبدأ "O" را روی طول محوطه و در پایین‌ترین قسمت عرض محوطه می‌گیریم.
هـ) استفاده از رابطه   كه   و A برابر مساحت كل محوطه است. می‌توان از این فرمول تعداد لامپها و سپس تعداد لامپها روی هر پایه را یافت.
و) EAV را با n صحیح بدست می‌آوریم.
ز) یكنواختی را در بعضی نقاط بررسی می‌كنیم و توجه كنیم كه   داده شده در جدول برای 1000 لومن است و اگر شار نوری لامپ به كار رفته این مقدار نباشد باید در ضریب تصحیح ضرب شده و سپس در فرمول   ظاهر شود. توجه كنیم در هر نقطه اثر هر لامپ را حساب كرده و با هم جمع می‌كنیم.

نیرورسانی (كابل كشی ـ سیم‌كشی)
به منظور برق‌رسانی به نقاط مختلف از سیم‌ها و كابل‌ها استفاده می‌شود كه در ساختمان آنها فلزات هادی برای حمل جریان برق و عایق‌های مناسب برای جلوگیری از نشت جریان به كار گرفته شده است. یك هادی با روكش عایق، سیم عایق‌دار نام دارد و اگر چند هادی عایق‌بندی شده در داخل یك غلاف مشترك قرار گیرند كابل ایجاد می‌شود. سیم‌های مورد نیاز در تأسیسات برقی كارهای ساختمانی باید دارای هادی مسی با پوشش (PVC) و ولتاژ 75ـ450 ولت باشد و یا سیم قابل انعطاف با پوشش لاستیكی (طبیعی ـ مصنوعی و یا مخلوطی از آن دو) با ولتاژ اسمی 750ـ450 ولت باشد و در ضمن همچنین انتخاب نوع مدارها (سیم‌كشی ـ كابل كشی) و مشخصات آنها باید با رعایت كلیه مقرراتی باشد كه در استاندارد ملی شماره 1937 (آئین‌نامه تأسیسات الكتریكی ساختمانها) ذكر شده است. بدیهی است در صورت فقدان استاندارد ایرانی برای سیم مورد نیاز، باید مشخصات آن سیم با مقررات كمیته بین‌المللی الكترونیك (IEC) مطابقت كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی و پیاده سازی یک سیستم Eدرtest با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طراحی و پیاده سازی یک سیستم Eدرtest با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی و پیاده سازی یک سیستم Eدرtest با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود طراحی و پیاده سازی یک سیستم Eدرtest با word

مقدمه

فصل یکم –  نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین

1-1-  سیستم هایOTMS  و ویژگی آنها‏

1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه

1-3- مشخصات اولیه سیستم

فصل دوم- بانک اطلاعاتی

2-1- MYSQL

    2-1-1- انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL

    2-1-2- رقبای اصلی MYSQL

2-2- طراحی بانک اطلاعاتی آزمون

فصل سوم- زبان برنامه نویسی PHP?

3-1- PHP

     3-1-1- بررسی قابلیت های PHP

     3-1-2- مقایسه  PHP با سایر زبان ها

     3-1-3- معایب PHP

3-2- Form Validation

 

3-3- استفاده از Sessionها

 

فصل چهارم- آشنائی با سیستم مورد نظر

4-1- روند کلی برگزاری آزمون

4-2- آموزش گام به گام کار با سیستم

    4-2-1- بخش مدیریت(مدیر سیستم

    4-2-2- بخش مدیریت(مربی

    4-2-3- بخش داوطلبان

فهرست شکلها

شکل 2-2- جداول بانک اطلاعاتی و روابط بین آنها ??

شکل 3-2- Form Validation

شکل 3-3- استفاده از Sessionها‏

شکل 4-2- بخش مدیریت

شکل 4-2-1- آزمون های موجود

شکل 4-2-2- بخش مدیریت(مربی

شکل 4-2-2- افزودن آزمون

شکل 4-2-2- افزودن سوالات

شکل 4-2-3-بخش داوطلبان

شکل 4-2-3- مشخصات آزمون

شکل 4-2- 3- آغاز آزمون

شکل 4-2-3- نتایج آزمون

فهرست جدولها

جدول1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه

 

مقدمه
در آستانه قرن بیست و یکم به دلیل گسترش الکترونیک، آنچه بیش از همه در امر اطلاع رسانی مدنظر است، دیجیتالی کردن اطلاع رسانی است که از طرق مختلف می توان به این هدف دست یافت. یکی از جدیدترین روش ها، اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی اینترنت می باشد.
از سوی دیگر امروزه با گسترش روزافزون علم و صنعت کامپیوتر در تمام سطوح جامعه از امور فردی گرفته تا اجتماعی شاهد جریانی هستیم که از آن به عنوان مکانیزه شدن یاد می شود. جریانی که خود ملاک و معیاری برای سنجش میزان کارایی امور قرار داده است، به طوری که اگر فعالیت و عملیاتی مکانیزه نباشد، هیچ گونه ابزاری برای مقایسه خود ونیز رقابت با دیگر سیستم های مشابه را نخواهد داشت. جریانی که اگرچه ممکن است برای خواستاران آن هزینه بر باشد ولی آینده ای روشن را برای ارتقا آن ترسیم خواهد کرد.
در این راستا جامعه طیف وسیعی از فعالیت های خود را با شرایط جدید وفق داده است و سازمان ها مکانیزه کردن سیستم های خود را تنها وسیله، برای خدمت دهی مناسب به خارج از سیستم و تامین محیطی ایده آل برای کارکنان درون سیستم خود می دانند.
با توجه به آنچه خواندید، یکی از مظاهر تلفیق مکانیزاسیون و اطلاع رسانی، وب سایت است.در حقیقت طراحی وب کار مشکل و پیچیده ای است، چرا که موضوع اصلی آن معماری اطلاعات و طراحی جریان کاری است که هیچ کدامشان را نمی توان استاندارد کرد.
طراحی سوالات یک آزمون، چاپ کردن و تکثیرآن ها به تعداد مورد نیاز،برگزاری آزمون به روش سنتی،تصحیح اوراق و اعلام نتایج مدتها پس از برگزاری آزمون از مشکلات عمده اساتید،معلمین ومدرسین و حتی داوطلبان شرکت در آزمون است.
اما امروزه با عمومی ترشدن استفاده از رایانه ها، می توان انتظار داشت در مراکز برگزاری آزمون،تعداد قابل توجهی رایانه، در دسترس باشد. حال اگر بتوان با توجه به توانائی بالای رایانه ها شرایطی فراهم کرد تا مشکلات مذکور، کمتر و درکل، سرعت برگزاری یک آزمون تا حد ممکن سریعتر شود، می توان از بسیاری از اضافه کاری ها اجتناب نمود.
پروژه ای که قرار است با همین هدف طراحی و پیاده سازی شود یک" سیستم مدیریت آزمون آنلاین" است تا جایگزین مناسبی برای روش های سنتی برگزاری آزمون گردد.
استفاده از این سیستم های OTMS (Online Test Management System)،روز به روز در حال گسترش است و امروزه بسیاری از موسسات معتبر دنیا با استفاده از این نوع سیستم ها آزمون های خود را به صورت Internet_Based Test به اجرا در می آورند.
آزمون هائی از قبیل TOEFL،IELTS و…از این دست آزمون ها هستند.
در نهایت با توجه به آنچه در ابتدا درباره اهمیت اطلاع رسانی و ارتباط پویا با کاربران در شبکه ایترنت گفته شد و همچنین افزایش روزافزون اهمیت  Web Apps تصمیم بر آن گرفته شد تا وب سایتی پویا طراحی شود تا بتواند نیازهای مورد نظر را برآورده سازد.

فصل یکم –  نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین

1-1-    سیستم هایOTMS  و ویژگی آنها‏ ‏
سیستم های OTMS (Online Test Management System)،همان سیستم های مدیریت و برگزاری آزمون روی خط یا آنلاین هستند که کاربرد آنها روز به روز در حال افزایش بوده و به عنوان یکی از ابزارهای آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته اند.
این سیستم ها در مقایسه با روش های برگزاری آزمون بصورت سنتی از مزایا و ویژگی های بسیار زیادی برخوردار هستند که اجمالا در اینجا بیان می شود.

ویژگی ها:
•    از هزینه های زیاد و گاهی بسیار زیاد چاپ و تکثیر اوراق امتحانی تا حد صفر کاسته می شود.
•    از مشکلات تکثیر سوالات؛ از قبیل اضافه یا کم بودن تعداد برگه ها نسبت به تعداد داوطلبان آزمون، ناخوانا بودن یا واضح نبودن سوالات و تصاویر،محدودیت در استفاده از تصاویر متحرک و فیلم، انباشته شدن سوالات تکثیر شده و…کاسته می شود.
•    فرآیند تصحیح اوراق و اعلام نتایج در کسری از زمان صورت می گیرد.
•    اضطراب داوطلبان آزمون در مدت زمان بین شرکت در آزمون و اعلام نتایج به شدت کاهش می یابد.
•    تاثیر اشتباهات معمول انسانی در زمان تصحیح اوراق از بین می رود.
•    برگزاری آزمون های آزمایشی برای سنجش سطح علمی داوطلبان به یک امر آسان تبدیل شده و با برگزاری مداوم آنها، بر سطح آمادگی داوطلبان افزوده می شود.
•    حضور کاربر در محل برگزاری آزمون الزامی نمی باشد.
•    با توجه به امکانات سیستم، از قبیل نمایش تصادفی سوالات، امکان تقلب در آزمون کاهش می یابد.
•    امکان تهیه سریع و خودکار آمارهای بسیار جزئی از نحوه پاسخگوئی داوطلبان تنها با چند کلیک فراهم باشد.
•    امکان تعریف زمان برای پاسخگوئی به سوالات همانند روش های سنتی و امکان مشاهده نتایج حاصل بلافاصله پس از پایان آزمون.

1-2-    شروع به کار و موانع موجود بر سر راه
در آغاز پروژه های تحت وب باید با توجه به نوع این وب سایت و عملیاتی که قرار است برای ما انجام دهد، یک زبان از مجموع زبان های ایجاد صفحات وب به درستی انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.
شاید با HTML (مخفف زبان نشانه گذاری فرامتنی) به عنوان یکی از ساده ترین و مقدماتی ترین نوع از این زبان ها آشنا باشید. اما از آنجائی که این زبان قدرت ایجاد صفحاتی پویا به شکلی دوطرفه بین کاربر و سرویس دهنده را ندارد گزینه مناسبی برای ما به شمار نمی رود.
در واقع ما نیاز به زبانی داریم که بتواند با پایگاه داده موجود بر روی سرویس دهنده ارتباط برقرار کند و روی داده های مورد نظر پردازش و محاسبه انجام دهد(که این ویژگی در HTML یافت نمی شود)، بنابراین در این جستجو به زبان های .ASP،.PHP و.JSP می رسیم.
اما هر کدام از این زبان ها پایگاه داده،سیستم عامل و نرم افزار اجرای خاص خود را دارد که بر روی سرویس دهنده مورد نظر نصب می شود(سمت سرور).

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود طراحی و پیاده سازی یک سیستم Eدرtest با word

[1]-www.w3schools.com

[2]-www.redterm.com

[3]- www.testa.aftabgardan-cc.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word :

دانلود کتابدر برقگیر چیست و چگونه طراحی و اجرا می شود؟ با word

برقگیر از وسایل ایمنی می‏باشد كه برای هدایت موجهای ولتاژ ضربه‏ای به زمین و جلوگیری از ورود آنها به ایستگاههای انتقال و توزیع نیرو بكار می‏رود و معمولاً در انتهای خط انتقال و در ورودی ترانسها نصب می‏شود. ولتاژ شكست الكتریكی یك برقگیر بایستی كمتر از ولتاژ شكست الكتریكی ایزولاسیون لایه تجهیزات نصب شده در پست باشد.
صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟

میله های ساده فرانکلینی : اولین واحد جذب که توسط فرانکلین بیشنهاد گردید، میله های ساده بودند که ضربه مستقیم صاعقه به اندازه طول میله ها، دور از ساختمان اتفاق می افتاد و شعاع حفاظتی این صاعقه گیرهای ساده در کلاسهای حفاظتی براساس تئوری زاویه محاسبه می گردید.
قفس فارادی : با گسترش ابعاد ساختمانها و با توجه به محدودیت های میله ساده ، قفس فارادی (Faraday Cage) جایگزین میله های ساده فرانکلینی شد، امروزه نیز اکثر استانداردهای جهانی استفاده از قفس فارادی را بهترین روش میدانند. در این روش سعی می شود ساختمان را در قفسی از هادیهای مسی یا فولادی محصور نمود.
صاعقه گیرهای یونیزه کننده هوا : طراحی و نصب این صاعقه گیر های براساس استاندارد NFC 17-102 انجام می گیرد ریشه این استاندارد نیز همان تئوری گوی غلطان است که در تمامی استاندارد ها از آن استفاده شده است. NFC 17-102 با وارد کردن پارامتر ΔL‌ در فرمول محاسبات، شعاع پوشش افزایش یافته صاعقه گیر را محاسبه می کند.
صاعقه گیر پس از نصب روی ساختمان، می بایست بوسیله هادیهای میانی Down Conductor از طریق سیم مسی بدون روکش به سیستم زمین متصل گردد.
مقاومت الکترود زمین صاعقه گیر می بایست زیر 10 اهم باشد و پس از اجرا به شبکه هم بتانسیل کل سایت متصل شود.
در اجرای الکترود زمین هر صاعقه گیر می بایست از اقلامی چون صفحه های مسی، مواد کاهنده مقاومت (LOM) ، اتصالات جوش انفجاری استفاده نمود.

صاعقه گیر الکترونیکی :

درست قبل از حدوث صاعقه بطور طبیعی محتوی الکتریکی اتمسفر بطور ناگهانی افزایش می یابد. این تغییر وضعیت توسط واحد جرقه زن حس و کنترل می شود صاعقه گیرهای الکترونیکی انرژی موجود در هوای متلاطم پیش از طوفان را (که حدود چندین هزار ولت بر هر متر است) جذب و در واحدهای جرقه زن ذخیره می نماید و در نهایت واحد جرقه زن با تخلیه بار الکتریکی خازنها بین الکترودهای فوقانی و الکترود مرکزی اش هوای اطراف را یونیزه می نماید

اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی :

آزاد سازی کنترل شده یونها : واحد جرقه زن (TRIGGERING) صاعقه گیرهای الکترونیکی شرایطی را ایجاد می کند تا چشمه جوشانی از یون (کرونا) در اطراف میله نوک تیز فراهم شود. دقت عمل این واحد باید به گونه ای کنترل شده باش که آزاد سازی یونها را درست چند میکرو ثانیه قبل از حدوث و تخلیه صاعقه صورت دهد.
اثر کرونا و واحد جرقه زن : حضور حجم وسیع بارهای الکتریکی در اطراف میله نوک تیز صاعقه گیر پس از یونیزاسیون توسط واحد جرقه زن سبب می شود تا پدیده طبیعی تجمع بارهای الکترونیکی اطراف میله (Corona effect) تقویت و تشدید شود.
تسریع در بروز علمدار حمله زمینی : صاعقه گیرهای الکترونیکی طوری طراحی شده اند که ارسال علمدار حمله زمینی را خیلی زودتر از نقاط هم ارتفاع مشابه همان محدوده به انجام برسانند و این به معنی تشکیل نقطه ترجیهی دریافت صاعقه در منطقه تحت حفاظت با صاعقه گیرهای الکترونیکی

سیستم هم پتانسیل :

وجود اختلاف پتانسیل بالا بین دو هادی الکتریکی نزدیک به هم باعث بوجود آمدن قوس الکتریکی می شود که خطر و خسارت ناشی از آن کمتر از صاعقه نیست ، به همین دلیل در ایجاد یک سیستم حفاظتی هم پتانسیل سازی از ارکان کار بوده و بدین مفهوم است که در یک مکان حفاظت شده بایستی تمامی هادی های الکتریکی از قبیل بدنه دستگاه ها، سازه های فلزی، لوله های آب و … هم پتانسیل باشند زیرا در غیر این صورت این اختلاف پتانسیل باعث تخلیه شدن رعد و برق از مسیرهای نامناسب خواهد شد که احتمالاً خسارت آن کمتر از اصابت مستقیم صاعقه نیست . برای ایجاد سیستم هم پتانسیل بایستی تمامی اجزاء هادی در ساختمان به گونه ای به سیستم زمین مشترک متصل گردند . برای طراحی سیستم حفاظت از سایت های ارتباطی در مقابل رعد وبرق مؤلفه های فراوانی وجود دارد که مواردی در ذیل آمده است :

1- موقعیت جغرافیای سایت ارتباطی ( که به وسیله آن احتمال وقوع رعد و برق در آن ناحیه و ضرورت نصب سیستم ارتینگ محاسبه می گردد ) .

2- فاکتور تأثیر سطوح خارجی ساختمان : شکل و ارتفاع یک ساختمان با کاهش یا افزایش احتمال اصابت صاعقه به آن ساختمان مستقیماً در ارتباط است .

3- نوع ساختمان : آجری یا بتونی بودن ساختمان و این که دارای اسکلت فلزی است یا نه ؟

4- ارزش تجهیزات ارتباطی داخل ساختمان : بسته به قیمت تجهیزات می توان مقدار هزینه مطلوب برای ایمنی آن را برآورد نمود .

در حالت کلی برای حفاظت از یک سایت ارتباطی در نظر گرفتن دو نوع حفاظت خارجی و حفاظت داخلی الزامی می باشد .

حفاظت خارجی : حفاظت خارجی سایت ارتباطی را در مقابل اصابت مستقیم رعد و برق محافظت می نماید و از سه قسمت ذیل تشکیل گردیده است .

1- برقگیر

2- هادی میانی

3- سیستم زمین

که هر کدام از موارد فوق دارای انواع محاسبات عدیده ای می باشد که به اختصار شرح داده می شود .

برقگیر :

برقگیر وسیله ای است که در بالاترین نقطه ساختمان نصب گشته و اولین نقطه اصابت رعد و برق می باشد به دلیل این که رعد و برق از کوتاه ترین فاصله بین ابر و زمین تخلیه می گردد . البته از نوک برقگیر نصب شده به زاویه 45 درجه تا سطح افق را مخروط ایمنی می گویند و هر جسمی که در درون مخروط ایمنی قرار گیرد دیگر در معرض اصابت مستقیم صاعقه نخواهد بود و به همین دلیل است که دربعضی موارد برای پوشش کل ساختمان سایت از چندین برقگیر به صورت قفس فاراده استفاده می گردد و حتی در استاندارد NFC 17-100 فرانسه برای حفاظت از کارخانجات پتروشیمی و نفت و … پیشنهاد گردیده که در اطراف ساختمان چهار دکل نصب و هر کدام از آن ها به وسیله سیم از سر به هم وصل شوند تا بدین صورت مخروط ایمنی با ضریب اطمینان بالا حاصل گردد. در حالت کلی می توان نصب برقگیرها را با توپولوژی ساده یا مش (Mesh) نمود .

برقگیر بر دو نوع است :

1- برقگیر غیرفعال ( پسیو )

2- برقگیر فعال ( اکتیو )

برقگیر غیرفعال شامل یک میله ساده نوک تیز است که دقیقاً مخروط ایمنی از نوک آن به فاصله 45 درجه می باشد و در محاسبات عملی برای بالا رفتن اطمینان این زاویه را 35 یا حتی پایین تر در نظر می گیرند . برقگیر فعال با فناوری مختلف ( خازنی ، اتمی و … ) هوای اطراف خویش را یونیزه می نماید و بدینوسیله ایمنی بیشتری را ایجاد می نماید . این نوع برقگیرها با توجه به توان ایمنی ایجادی به کلاس های 1 ، 2 و 3 تقسیم می گردند.

در برقگیرهای فعال معمولاً سه مؤلفه کلاس حفاظتی ، شعاع حفاظت و ارتفاع برقگیر نسبت به سطح بایستی مورد توجه قرار گیرد. از نظر قیمت نیز برقگیرهای فعال گران تر هستند و می بایست در انتخاب برقگیر دقت نماییم تا مجهز به سیستم هادی میانی مناسب باشد تا برقگیر درست عمل کرده و موجب خسارت نشود.

هادی میانی :

ارتباط بین برقگیر و سیستم زمین توسط هادی میانی انجام می گیرد. با توجه به استاندارد NFCاگر ارتفاع ساختمان از 28 متر بالاتر باشد یا این که طول ساختمان از 2 برابر ارتفاع بزرگ تر باشد بایستی برای اتصال برقگیر به سیستم زمین از هادی میانی استفاده نمود. در مورد قطر هادی نیز استاندارد مصارف خانگی برای هادی میانی سیم 50 مسی و برای مصارف صنعتی سیم های 75 ، 90 ، 120 و … بسته به مؤلفه محتویات ساختمان می توان استفاده نمود.

یک نکته ضروری در مورد هادی میانی تخلیه جانبی است اگر هنگام نصب اتصالات هادی میانی به اندازه کافی دقت نگردد، امکان ایجاد اتصال کوتاه و تخلیه انرژی از مسیرهای نامناسب وجود دارد که خطر این مسئله می تواند بیشتر از خطر اصابت صاعقه باشد.

برای نصب هادی میانی از بست های مخصوصی استفاده می گردد که معمولاً از جنس مس یا استیل هستند و همچنین منطبق بر استاندارد اروپا فاصله هادی میانی از دیوار بایستی کمتر از یک دهم متر باشد.

سیستم زمین :

یکی از مهم ترین قسمت های سیستم ارتینگ سیستم زمین می باشد آن می باشد به طوری که بعضی سیستم ارت را در این قسمت خلاصه می کنند.

با اصابت رعد و برق به برقگیر انرژی آن به برقگیر منتقل می گردد و سیستم هادی میانی وظیفه دارد بدون تخلیه از مسیرهای نادرست از یک مسیر مناسب که در طراحی مدنظر بوده آن را به سیستم زمین منتقل گرداند و کار سیستم ارت به تزریق انرژی رعد و برق به زمین منتهی می شود.

با توجه به توضیح بالا معلوم می گردد که قسمت زمین سیستم ارت بایستی به نحوی تخلیه انرژی به زمین را در اسرع وقت انجام نماید و می دانید زمین مبداء توان است و دارای مقاومت صفر ، ولی به علت وجود لایه های پوسته زمین، در سطح زمین مقاومت آن دقیقاً صفر نیست و ما با ایجاد سیستم زمین مقاومت زمین را به صفر نزدیک می نماییم تا قابلیت جذب انرژی رعد و برق را داشته باشد. پس مهمترین مؤلفه یک سیستم زمین مقدار مقاومت آن است که هر چه پایین تر باشد بهتر است. برای سیستم های قدرت، مقاومت ارت زیر 10 اهم قابل قبول می باشد ولی برای سیستم های حساس از قبیل سیستم های مخابراتی معمولاً مقاومت زیر 3 اهم مدنظر است که در موارد خاص با توجه به پیشنهاد سازنده دستگاه این مقدار تغییر می یابد.

سیستم زمین به انواع مختلفی از قبیل سیستم چاه، سیستم حلقه و سیستم میله ای ارت تقسیم بندی می شود و با توجه به نوع خاکی که می خواهیم سیستم زمین ایجاد نماییم انتخاب می گردد. مثلاً در جاده های سنگلاخی، میله های ارت که به صورت شبکه ای در زمین فرو می روند برای ایجاد و گسترش سیستم زمین بهترین گزینه است.

سیستم حفاظت داخلی :

حفاظت داخلی سایت ارتباطی را در مقابل عوامل مختلفی از قبیل نوسانات ولتاژ(Over Voltage) و القائات ناشی از اصابت غیرمستقیم رعد و برق(که به شعاع یک کیلومتر از محل اصابت این القائات وجود دارند) محافظت می نماید.

ارسترها تجهیزاتی هستند که کار حفاظت از سیستم های مخابرات و الکترونیک، در برابر نوسانات ناشی از رعد و برق را بر عهده دارند البته نقش ضربه گیرهای ولتاژ را نباید از قلم انداخت.

سیستم حفاظت خارجی مخصوصاً در قسمت انتهای آن قدرت آنی تخلیه انرژی زیاد ایجاد شده از اصابت مستقیم را ندارد و گفته می شود در لحظه اول تنها 50 درصد انرژی تخلیه می گردد و با توجه به هم پتانسیل بودن ساختمان امکان برگشت انرژی به داخل سایت و مورد حمله قرار دادن آن موجود می باشد، با نصب ضربه گیرها این امکان از بین خواهد رفت.

ضربه گیرها در کلاس های حفاظتی مختلف یک، دو، سه و به صورت یک پل، دو پل تا چهار پل موجود است که در محاسبه نصب آن ها جریان گذرنده در محل نصب و مکان نصب مهم می باشد به طور مثال اگر می خواهیم ضربه گیر را در ورودی اصلی برق ساختمان قرار دهیم بهتر است از ضربه گیرهای کلاس یک استفاده نمود.

ارسترهای مختلفی برای محافظت از خطوط تلفن، خطوط آنتن، شبکه های رایانه ای و شبکه های رادیویی فرکانس بالا موجود است که می توان بسته به پورت های ورودی و خروجی و تعیین اهمیت حفاظت نسبت به تهیه آن ها در رنج ها و کلاس های مختلف اقدام نمود. البته بحث در مورد ساختار داخلی ارسترها بسیار مفصل است که در قالب این مقاله نمی گنجد.

هادی میانی (Down Conductor): یکی از سه جزء اساسی سیستم حفاظت در برابر صاعقه بوده و نحوه نصب، مسیر دهی و انتخاب جنس و ابعاد آن در عملکرد صحیح و ایمن سیستم حائز اهمیت است. جنس و ابعاد هادی میانی در صورتی که سیستم حفاظتی پسیو بوده و بر اساس استاندارد IEC 62305 طراحی می شود، از جدول 3 قابل استخراج است(رجوع شود به مبحث صاعقه گیر پسیو).
هر چند می توان در طراحی هر دو نوع سیستم پسیو و اکتیو جنس و ابعاد مجاز هادی میانی را از جدول 3 استخراج نمود، اما به دلیل وجود اندکی تفاوت بهتر است در مورد صاعقه گیر اکتیو از جدول 5 استفاده نمود.

در مورد محل نصب و انتخاب مسیر هادی میانی نکات مهمی وجود دارند که به بطور خلاصه به آنها اشاره می شود:
1- هادی میانی باید به گونه ای نصب شود که کوتاهترین و مستقیم ترین اتصال به سیستم زمین را داشته باشد.
2- شعاع خمیدگیها و انحناها مطابق با شکل 8 بایستی بیشتر از 1/20 طول خمیدگی باشد یا به عبارتی: و در هر شرایطی نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد.

جدول 5 جنس و ابعاد هادی میانی مطابق با NFC 17-102

3- عبور هادی میانی از روی دیواره های کوتاه، حداکثر افزایش ارتفاع 40 سانتیمتری با شیب 45 درجه یا کمتر مجاز می باشد (شکل 8).
4- برای مهار کردن هادی میانی باید در هر یک متر از سه بست استفاده نمود(در فواصل 50 سانتیمتری).
5- برای هر صاعقه گیر اکتیو حداقل دو مسیر هادی میانی مورد نیاز است. در صورتی که ارتفاع سازه محل نصب ESE بیش از 60 متر باشد بایستی از چهار مسیر هادی میانی استفاده نمود. بایستی سعی شود مسیرهای هادی میانی تا حد امکان با یکدیگر فاصله داشته باشند. حداقل فاصله افقی نباید کمتر از 2 متر باشد.
6- برای هر صاعقه گیر پسیو میله ای که بر روی پایه های جداگانه نصب شده باشند، حداقل یک رشته هادی میانی لازم است.

شکل 8 خمیدگی های مجاز هادی میانی

7- در صورتیکه صاعقه گیر پسیو از نوع هادی های سیمی معلق باشد برای هر پایه مهار کننده حداقل یک رشته هادی میانی لازم است.
8- در

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word :

دانلود طرح تاسیسات الكتریكی شركت پارس كمپرسور با word

فصل اول

مشخصات کارخانه

1-مشخصات عمومی کارخانه

شرکت تولیدی وصنعتی پارس کمپرسور اولین وتنها تولید کننده دستگاههای مولد هوای فشرده (ایراند) درخاورمیانه در کیلومتر 27جاده ساوه ، بطرف جاده شهریار ، بعد ازخط راه آهن واقع می باشد . فعالیت این شرکت ازسال1354درزمینه صنعت هوای فشرده آغازگردید.

– سال1354شروع فعالیت این شرکت درصنعت هوای فشرده با تولید انواع کمپرسورهای پیستونی

– سال1364ساخت وتولیدکمپرسورهای صنعتی ومعدنی اسکروبرای اولین باردر ایران تحت لیسانس کمپانی باور- روتوکمپ ازکشورآلمان(بخش غربی)

– سال 1371توسعه شرکت بافضائی به وسعت45000مترمربع با23000 متر مربع سالنهای تولید و انبار و تجهیزات کارخانه به ماشین آلات cnc

– سال1373دریافت مجوزتاسیس واحدطراحی مهندسی درزمینه انواع کمپرسور

– سال1376ساخت وتولیدایر-اند(دستگاه مواد هوای فشرده) برای اولین باردرسطح خاورمیانه تحت لیسانس باور-روتورکمپ

– سال1377دریافت گواهینامه نظام مدیریت و کیفیت ISO 9002 از SGSسوئیس برای نخستین 4باردرصنعت هوای فشرده کشور.

– سال1378ساخت وتولیدکمپرسورهای اکسرواویل فری(مطلق)بصورت تک مرحله ای ودومرحله ای وکمپرسورهای بلوئر،تحت لیسانس معتبربین المللی(اززنرآلمان).

2-قسمتهای کلی کارخانه

این کارخانه ازسه قسمت کلی تشکیل یافته است

1-2 قسمت اداری وعمومی

2-2 قسمت تولیدونگهداری

3-2 قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی

1-2قسمت اداری وعمومی

قسمت اداری که ساختمان آن ازپنج طبقه تشکیل شده است هرطبقه شامل دوسالن ویک اتاق به همراه آبدارخانه ودستشویی می باشد(تمام طبقات تیپ هم می باشند)همچنین قسمت نهارخوری آقایان وبانوان و نهارخوری مدیران وآشپزخانه درساختمانی مجزاقراردارد و ساختمان نگهبانی،جلوی درب ورودی شرکت واقع می باشد.

2-2 قسمت تولیدونگهداری

الف) سالن CNC

ب)سالن آهنگری

ج)سالن نقاشی وتست

د)انباروسالن مونتاژ

ه)سالن برق

و)سالن تراشکاری،کابینت سازی ولوله کشی

ز)سالن کنترل تولید

ح)سالن کالای آماده تحویل

3-2 قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی

قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی شامل اتاق برق،تابلوهای برق موجوددرسالن هاوقسمت اداری ونهارخوری،دیزل ها،پست برق کارخانه،تلن خانه سیستم امنیتی،سیستم صوتی،سیستم اعلان حریق می باشد.

درشكلهای زیر نمای کارخانه ونمای سالن اصلی تولیدآمده است.

word: نوع فایل

سایز:20.4 MB

تعداد صفحه:200

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کاربرد شبکه های بی سیم و امنیت در آنها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کاربرد شبکه های بی سیم و امنیت در آنها با word دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاربرد شبکه های بی سیم و امنیت در آنها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود کاربرد شبکه های بی سیم و امنیت در آنها با word

فصل اول: مقدمه
دلایلی كه باعث شدشبكه بی سیم شكوفا شود
مزایای شبكه بی سیم
اشكالات شبكه سازی بی سیم

فصل دوم:تكنولوژی انتنقال شبكه بی سیم
حوزه های انتقال بی سیم
باند های فركانسی در شبكه های بی سیم
(SPREAD SPECTRUM) طیف گسترده
FHSS تكنیك
تكنیك DSSS
WiFi
پیدا كردن hotspot
WiMAX
تفاوت WiMAXبا WiFi
فواید استفاده از WiMAX برای مشتریان
مادون قرمز
Bluetooth
معماری Bluetooth
كاربردهای Bluetooth
پشته قرارداد Bluetooth
لایه رادیویی Bluetooth
لایه باند پایه Bluetooth
لایه L2CAP در Bluetooth
طیف الكترومغناطیس
انتقال رادیویی
انتقال مایكروویو
سیاست های طیف الكترومغناطیس
امواج میلی متری و زیر قرمز
انتقال موج نوری
سیستم تلفن همراه
اولین نسل تلفن همراه:صوت آنالوگ
سیستم تلفن همراه پیشرفته
كانال ها
مدیریت تماس
نسل دوم سیستم تلفن همراه:صوت دیجیتال
D-AMPS
GSM
نسل سوم سیستم تلفن همراه:داده و صوت دیجیتال
استفاده ازIEEE 802.11؛رقیب اترنت
لایه فیزیكی در 802.11
زیر لایه MAC از استاندارد 802.11
چالش های شبكه محلی بی سیم در دسترسی به كانال مشترك
الگوریتم CSMA/CA در شبكه بی سیم802.11
یكی از تناقضات اساسی در شبكه بی سیم
حالت عملكرد PCF در استاندارد 802.11
بی سیم پهن باند
مقایسه 802.11 با 802.16
مكانیزم رومینگ در محیط های چند سلولی
انواع توپولوژی شبكه محلی بی سیم 802.11
ساختار فریم در شبكه 802.11
مكانیزم آدرس دهی در 802.11
انواع فریم های 802.11
خدمات تعریف شده در استاندارد 802.11

فصل سوم :امنیت در شبكه بی سیم
امنیت بی سیم
مزایای امنیت
معایب امنیت
خطرات تهدید كننده داده های موجود در شبكه
امنیت در 802.11
استفاده از WPA در شبكه بی سیم
تنظیم WPA در Access Point
تنظیم WPA در آداپتور ها
استفاده از Authentication در استاندارد x 802.11

فصل چهارم: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبكه بی سیم
بررسی ملزومات سیستم
انتخاب سخت افزار بی سیم
مودم های باند پهن
پل های شبكه
گیت وی های ساكن
نقاط دسترسی(Access Point)
مقدمه ای بر DHCP
سرور DHCP
كلاینت DHCP
آداپتورهای بی سیم
بهره گیری از آداپتور بی سیم
مروری بر سیستم عامل مورد نیاز
IrDA
مؤلفه های سخت افزاری در شكل گیری یك شبكه محلی بی سیم
تجهیزات مورد نیاز یك لینك رادیویی
تجهیزات ایجاد یك شبكه بی سیم تك سلولی با ایستگاه سیار
Workgroup Bridge (پل برای ایجاد گروه كاری كوچك
Base Station 802.11
آنتن در شبكه بی سیم
دسی بل
مقدار dbi
آنتن آیزوتروپیك
خط دید
تضعیف سیگنال
زاویه تابش
VSWR
انواع آنتن ها
منطقه فرنل و محدودیت های طراحی لینك های نقطه به نقطه
محافظ آنتن در برابر رعد و برق
انواع ماهواره ها
ماهواره های ثابت ( ماهواره همزمان
ماهواره های مدار متوسط كره زمین
ماهواره های مدار كوتاه كره زمین
ایریدیم
GlobalStar
Teledesic
مقایسه ماهواره و فیبر نوری
معرفی نسخه بی سیم USB
UWB : فناوری پنهان
ساختار ارتباطی در WUSB
مشخصات كلیدی WUSB
كاربردهای WUSB

فصل پنجم: چگونگی پیاده سازی و پیكربندی در سیستم عامل ویندوز
نكات مربوط به نصب
پیكربندی AP و كارت شبكه
پیكربندی AP
نصب یك گیت وی (روتر) بی سیم
نصب یك نقطه دسترسی(Access Point)
مشاهده ی Station List
تغییر كلمه عبور
نصب آداپتور شبكه
حصول اطمینان از نصب درایور
عیب یابی آداپتور شبكه
مشاهده شبكه قابل دسترسی
پیكربندی یك شبكه قابل دسترسی
ایجاد یك پل بی سیم
اتصال به شبكه بی سیم
فعال سازی پروتكل رمزگذاری WEP
تغییرنام یك شبكه
مدیریت لیست Hardware Access

 

مقدمه
دلایلی که باعث شد شبکه ی بی سیم شکوفا شود، عبارت بودند از:
?    ظهور تکنولوژی « طیف گسترده» در محصولات تجاری ؛ این تکنولوژی که از حدود 50 سال قبل شناخته شده بود و صرفاً در حوزه ی محصولات نظامی و امنیتی کاربرد داشت نهایتاً در ده ی نود به حیطه ی محصولات تجاری کشیده شد. این تکنولوژی مخابراتی می توانست بر بسیاری از موانع طبیعی سیستم های مخابراتی سنتی (آسیب پذیری داده ها از نویز محیط و آسیب پذیری از پژواک سیگنال ها و محو چند مسیره) فائق آید.
?    تکنولوژی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال ضمن پیشرفت حیرت آور،ارزان هم شده بود؛ لذا می شد به ارزانی محصولات بی سیم امیدوار بود.
?    در طیف امواج الکترومغناطیسی به منظور پیاده سازی سیستم های مخابراتی کوتاه برد، سه باند فرکانسی به رایگان و بدون نیاز به اخذ مجوز در اختیار عموم قرار گرفت و همه می توانستند محصولاتی تولید کنند که بدون نقص قوانین دولتی در این باندها کار کنند. پهنای این باندهای فرکانسی به ترتیب 26 ،5/83 و 125 مگاهرتز است که برای بسیاری از کاربردها کفایت می کند.
?    مشکل Capture Effect با ثابت نگه داشتن توان تمام سیگنال ها در برد بسیار محدود (زیر سیصد متر) ،قابل کنترل و رفع خواهد بود.
?    روش های جدید مدولاسیون دیجیتال، نرخ ارسال در پهنای باند محدود را افزایش داده اند.
آمارها نشان می دهد که تعداد کاربران شبکه های محلی بی سیم در ابتدای سال 2000 بسیار ناچیز (زیر 70 هزار) بوده در حالی که با یک رشد سرسام آور در انتهای سال 2002 به 15 میلیون کاربر در جهان رسیده است. اگر منحنی چنین رشدی را ترسیم کنید، آن را شبیه به یک انفجار خواهید یافت.
WiFi مخفف کلمات Fidelity Wireless  می باشد و در حقیقت یک شبکه بی سیم است که از امواج رادیویی استفاده می کند. WiFi برترین فناوری برای ایجاد شبکه های بی سیم در منزل و کار است . WiFi به  کامپیوترها و تجهیزات شبکه از قبیل  پرینترها بدون بهره گیری از سیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اغلب تجهیزات جدید شبکه سازی بی سیم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، تجهیزات WiFi هستند. هم چنین از WiFi به منظور تسهیل فرآیند دسترسی به اینترنت در مکان های عمومی مانند فرودگاه ها نیز استفاده می شود.
مزایای شبکه بی سیم
به علت مزایای  بسیار شبکه بی سیم ، این شبکه ها توسط کاربران تجاری و خانگی بیش از پیش  مورد استفاده قرار می گیرند.
1- باقی ماندن در حالت سیار
یکی از مهمترین مزایای شبکه بی سیم ، امکان سیار بودن هنگام استفاده از کامپیوتر است. طوریکه به تمامی سرویس ها و منابع شبکه از قبیل اینترنت دسترسی داشته باشید . حتی می توانید از یک کامپیوتر قابل حمل مانند کامپیوتر های کیفی استفاده کرده و تا زمانی که در محدوده شبکه بیسیم قرار دارید،آن را جا به جا کنید.
2- راه اندازی آسان
هنگامی که زیر ساخت یک شبکه بی سیم راه اندازی می شود؛ می توانید به سرعت  کامپیوترها و تجهیزات بیشتری به آن شبکه اضافه کنید. هنگامی که آداپتور شبکه بی سیم به کامپیوتری اضافه شود، در صورتی که آن کامپیوتر به گونه ای پیکربندی شده باشد که بتواند در شبکه بی سیم مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به سرعت به شبکه متصل شود.

3- هزینه
برخلاف شبکه های کابلی،راه اندازی شبکه بی سیم می تواند بسیار ارزان تر و کم هزینه تر باشد. به غیر از هزینه های مربوط به تجهیزاتی از قبیل هاب و تقویت کننده ها، نصب کابل در یک ساختمان دشوارتر و پرهزینه تر است. هم چنین شبکه های بی سیم عبور از عرض برخی اشیا، مانند جاده ها را ممکن می سازد؛ در حالی که اگر بخواهید از عرض خیابان کابلی را عبور دهید، زحمت بیشتری دارد و هزینه آن بالاتر است.
4- قابلیت جا به جایی آسان
در شبکه هایی که در آن ها از کابل استفاده می شود، انتقال کامپیوترها از محلی به محل دیگر به آسانی صورت نمی گیرد؛زیرا کامپیوترها باید با اسفاده از کابل به نزدیکترین سوکت متصل شوند. گاهی اوقات جا به جایی یک کامپیوتر متصل به شبکه در داخل اتاق نیز کار دشواری است. در شبکه بی سیم  می توان کامپیوترها را تا زمانی که در محدوده شبکه قرار دارند،به راحتی جا به جا کرد.
5- قابلیت گسترش
افزودن یک کامپیوتر با دستگاه جدید به شبکه های بی سیم به سهولت روشن کردن یک کامپیوتر است.اغلب تجهیزات بی سیم از قبیل نقاطات دسترسیPoint)   (Access می توانید از تجهیزات مختلفی پشتیبانی کنندو تا زمانی که تعداد این تجهیزات از حد مجاز بالا تر نرود، نقطه دسترسیPoint)   (Access، اتصالات جدید را به سرعت می پذیرد . در صورت لزوم  می توانید چندین نقطه دسترسی به شبکه بی سیم بیفزایید ت بتوانند کامپیوترهای بسیاری را به آسانی به شبکه متصل کنید.

اشکالات شبکه سازی بی سیم
با آن که با شبکه بی سیم مزایایی دارند؛ اما دارای معایبی نیز هستند.
1-    مصرف برق
هر یک از تجهیزات بی سیم در کامپیوترهایی از قبیل کامپیوترهای کیفی یا دستی، دارای یک فرستنده یا گیرنده رادیویی هستند. تجهیزات رادیویی برای آن که درست کار کنند و کارآیی لازم را داشته باشند، به میزان برق زیادی نیاز دارند. بهره گیری از آداپتور های بی سیم در دستگاه های قابل جا به جایی مدت زمانی را که این دستگاه ها می توانند با استفاده از باتری کار کنند،کاهش می دهد.
2-    تداخل
شبکه های بی سیم برای انتقال اطلاعات از سیگنال های رادیویی استفاده می کند. متأسفانه دستگاه های بسیاری وجود داردکه از امواج رادیویی  بهره می گیرند. این دستگاه ها می توانند موجب تداخل در سیگنال های رادیویی شبکه بی سیم شوند. ردیابی و حذف منابع کار دشواری است.
3-    امنیت شبکه
شبکه های بی سیم به علت ماهیت خاص خود، بسیا در معرض دسترسی های غیر مجاز قرار دارند. به عنوان مثال می توان از مکان هایی که تحت کنترل مدیر شبکه نیستند؛ مانند پارکینگ خانه ای که در مجاورت ساختمان شبکه بی سیم قرار دارد، به این قبیل شبکه ها دسترسی یافت. البته در خصوص  امنیت شبکه های  کابلی نیز نگرا نی هایی وجود دارد، اما دستیابی به آن ها سهولت امکان دسترسی غیرمجاز به شبکه های بی سیم نیست.
4- اتصالت نا پایدار
درشبکه های کابلی  ، کامپیوترها، اتصالی مستقیم و پایدا با شبکه برقرار می کنند. اما جا به جایی کامپیوتر از محلی به محل دیگر  یا مواردی که مسیر انتقال را مسدود می سازند، اتصالات  شبکه بی سیم را قطع می کنند. قطع موقتی اتصال به شبکه تأثیر نا مطلوبی بربسیاری از برنامه های کاربردی از قبیل مرورگرهای وب دارد. برنامه های دیگر مانند مبتنی  بر پایگاه داده ممکن است در اثر قطع اتصال ، اطلاعات خود را از دست دهند.
5-    فقدان مدیریت
در یک شبکه سیمی مدیران شبکه می توانند کنترل بسیاری بر اجزای فیزیکی شبکه داشته باشند. به عنوان مثال، مدیران شبکه می توانند اطمینان یابند که تمامی کابل هادر فاصله مناسبی نسبت به تجهیزاتی  که موجب اختلال در شبکه می شوند،قرار گرفته اند. اما در شبکه های بی سیم به علت عدم امکان بررسی فیزیکی دستگاه ها، هیچ راهی وجود ندارد تا مدیران بتوانند چیدمان فیزیکی شبکه را تعیین کرده و تحت کنترل داشته باشند.

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود کاربرد شبکه های بی سیم و امنیت در آنها با word

1- ساسینسكی، باری، نادر خرمی راد، راهنمای راه اندازی و نگهداری از شبكه های كامپیوتری بی سیم ،تهران، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،چاپ اول ، زمستان 1385 ، جلد اول، 308 صفحه
2- كارتر تاد ، وایتهد پل، فرناز رجبی مهر، خودآموز تصویری شبكه سازی بی سیم ، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول ، تابستان 1385،جلد اول، 492 صفحه
3- ملكیان ، احسان، اصول طراحی شبكه های كامپیوتری ، تهران، نص، چاپ دوم، پاییز 1385 ،جلد اول، 634 صفحه
4- تننباوم ، آندوراس، جعفرنژادقمی، شبكه های كامپیوتری، تهران، علوم رایانه ، چاپ پنجم ، پاییز 1385،جلد اول ،784 صفحه
-5http://www.systemgrop.net
-6http://www.snec.net
-7http://fa.wikipedia.org
-8http://irparsvu.blogfa.com
-9http://www.royalshop.org

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید