دانلود سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه رشته تجربی دی ماه 1394 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 25

نمونه دانلود سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه رشته تجربی دی ماه 1394 با word بسیار پرکاربرد و مهم بوده و تک تک سوالات مجموعه به لحاظ علمی با ارزش بالای متوسط بوده و با تعدد بسیار زیاد در آزمون های گذشته استفاده شده و همچنان در آزمون های آینده استفاده خواهد شد مطمئنا.
در ضمن دیده شده به کررات در آزمون های مدارس نمونه نیز از آنها استفاده پرتکرار شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word :

دانلود نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه با word

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

عدم برگشت زوجه (ازدواج مجدد و یا طلاق) بدون دلیل موجه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی با word :

دیگر نگران کنکور حسابداری نباشید
سوالات کنکور کاردانی رشته حسابداری در درس حسابداری صنعتی در سالهای 75 الی 93 تقدیم می شود. این سوالات منبع بسیار عالی برای تمرین و محک زدن خود می باشد. همچنین این سوالات قابل استفاده برای امتحانات هنرستان نیز می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word :

یک نمونه از دانلود آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی در کلیه دروس با word در 10 صفحه آماده شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word :

دانلود نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترك با word

تقسیم نامه ارث و ماترك

تقسیم كنندگان : (ورثه مرحوم متوفی به تاریخ ) به شرح زیر :

1- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (پدر )

2- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (مادر )

3- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (همسر )

4- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (دختر )

5- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (دختر )

6- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (دختر )

7- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (پسر )

8- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (پسر )

9- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (پسر )

10- آقای فرزند آقای و نام مادر خانم متولد دارای شناسنامه
شماره صادره از (پسر )

همه نامبردگان ساكنین تهران به نشانی :

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره مورخ صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره مورخ صادره از سرممیزی شماره اداره ارث تهران و همگی كما فرض الله .

مورد تقسیم : ما ترك غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر :

1- تمامت شش دانگ یك باب خانه مسكونی احداثی در شش دانگ یك قطعه زمین به مساحت متر مربع دارای پلاك فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاك فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی بخش ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكیت شماره مورخ / / صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده و آب شماره اشتراك و گاز شهری شماره شناسایی منصوبه های در آن .

2-تمامت شش دانگ یك قطعه باغ به مساحت متر مربع دارای پلاك فرعی از اصلی مفروز واقع در اراضی بخش ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكیت شماره مورخ صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نام خانم / آقای : انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یك حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

قدر السهم ناشی از تقسیم :

1- تمامت شش دانگ یك قطعه باغ ردیف (2) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای (پدر ) و خانم (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

2-تمامت شش دانگ یك باب خانه مسكونی ردیف (یك) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یك نسبت به یك دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یك دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

3-تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان ردیف (سه) مورد تقسیم با برق اختصاصی و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترك و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن متساویاً (هر یك نسبت به مقدار یك دانگ و نیم مشاع ) در سهم اختصاصی پسران مورث مرقوم قرار گرفته و میگیرد .

تذكاریه :

1- هر یك از تقسیم كنندگان مرقوم منفرداً یا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره شفاهی عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده می باشد .

2- چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یك از تقسیم كنندگان فوق الذكر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به یكدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالح قطعیه ، شرعیه و قانونی نمودند و كلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده .

3- منافع مورد تقسیم قبلاً به كسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یك نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند .

4- هر یك از تقسیم كنندگان به تنهایی به یكدیگر ضمن العقد وكالت و اختیار و اذن داده و می دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهو قلم و نظایر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنكه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یك از آن اصالتاً و با وكالت از سایرین ) اقدام نماید .

5- كلیه اسناد مالكیت املاك فوق الذكر جهت صدور اسناد مالكیت جدید بر مبنای این تقسیم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می گردد .

6- كلیه تقسیم كنندگان فوق التوصیف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً كافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم كنندگان اسقاط گردید .

سایر مستندات :

1-گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران

2- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران .

3- پایان كار های شماره و شماره

4- نامه شماره اداره كشاورزی تهران

تاریخ

امضاء

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاسخنامه ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه با word :

پاسخنامه (ازمون تیوری نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه) سیزدهمین دوره مسابقات علمی_کاربردی مرحله استانی شاخه کاردانش تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه کلید و پاسخنامه سوالات لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

سوالات این آزمون را می توانید در لینک زیر دریافت کنید:

اینجا کلیک کنید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word :

این محصول نمونه دانلود سوالات مهارتی امتحان رشته تعمیر تراکتور کارو دانش با word که در فرمت فایل ورد تهیه شدهو تعداد سوالات آن 60 عدد می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید