دانلود گنجینه های معنوی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود گنجینه های معنوی با word دارای 191 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود گنجینه های معنوی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود گنجینه های معنوی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گنجینه های معنوی با word :

دانلود گنجینه های معنوی با word

شامل :

دعاها

زیارات

خواص آیات قرآن

خواص سوره های قرآن

دعا هایی که با ربنا شروع می شوند

نماز های پر فضلیت

خواص السماء الحسنی

و…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود اپیدمیولوژی بالینی و كنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم (بوتولیسم) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود اپیدمیولوژی بالینی و كنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم (بوتولیسم) با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود اپیدمیولوژی بالینی و كنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم (بوتولیسم) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود اپیدمیولوژی بالینی و كنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم (بوتولیسم) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اپیدمیولوژی بالینی و كنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم (بوتولیسم) با word :

الف مقدمه و معرفی بیماری
1 تعریف و اهمیت بهداشتى
در زبان لاتین، به معنی سوسیس است و علت نام گذاری این بیماری آنست كه (Botulus) بوتولوس
واقع در جنوب آلمان، سوسیس بزرگی را مشتركا مصرف Wildbad در اواخر قرن هیجدهم، 13 نفر از شهروندان
نموده و همگی دچار این بیماری گردیده، شش نفر آنان تلف شده اند ( 1) و لذا از آن پس چنین نامی را برای این
بیماری برگزیده اند.
بوتولیسم نوعی بیماری عفونی همراه با فلج شل پایین رونده است كه در اثر توكسین بوتولینوم
.( تولید شده بوسیله گونه های كلوستریدیوم و بویژه كلوستریدیوم بوتولینوم، ایجاد می شود ( 2 (Botulinum)
هرچند این بیماری سابقه دیرینه دارد و اشكال مختلف بالینی و راه های انتقال آن به خوبی شناخته شده و توصیف
گردیده است ولی با توجه به اینكه اخیرا از توكسین بوتولی نوم به عنوان جنگ افزار بیولوژیك نیز استفاده كرده و
آلوده را نیز به راه های انتقال طبیعی افزوده و (Aerosol) راه خودساخته انتشار عمدی از طریق افشانه های
بدینوسیله بهداشت عمومی را به مخاطره انداخته اند لازم است ضمن مرور بر دانسته های قبلی پزشكی در زمینه
این بیماری به جنبه های پزشكی و بهداشتی مرتبط با خاصیت جنگ افزاری این عامل نیز توجه شود و با عنایت
به مخاطرات احتمالی، در برنامه های آموزشی، اعم از نوآموزی و بازآموزی، مورد تاكید، قرار گیرد . ناگفته نماند كه
هزینه های بسیار بالای درمان بیماری نیز حاكی از اهمیت ب هداشتی و توجه به پیشگیری از بروز آنست به طوری
كه بر اساس تعرفه سال 1989 در بعضی از كشورهای صنعتی، این هزینه برای هر بیمار، در حدود 340000 دلار
.( بوده است (

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید