دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word :

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… 26

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. 26

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. 28

تعاریف………………………………………………………………………………………………. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… 37

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. 40

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… 60

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… 106

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… 111

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت…………………. 115

دارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

 1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
 4. شرح وظایف
 5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
 6. معاون بازرگانی
 7. شرح وظایف معاون بازرگانی
 8. حوزه مدیریت
 9. شرح وظایف حوزه مدیریت

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

10.سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

11.اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

12.نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

13.نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

14.نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

15.ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

16.بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

17.انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

10.تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

11.ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

12.تهیه گزارشات لازم

13.انجام سایر وظایف و امور مربوط

14.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
 2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
 4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
 6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
 7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

10.تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

11.نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

12.نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

13.تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

14.انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
 2. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 4. تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
 5. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
 6. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
 7. سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 8. نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 9. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

10.جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

11.تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

12.اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

13.جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

14.تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

15.تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

16.بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

17.اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

18.جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

19.تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

20.انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

 1. هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش
 2. مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)
 3. مسئولیت رابط عمومی
 4. مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی
 5. مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )
 6. مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد
 7. ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها
 8. نظارت شهرستانهای تحت پوشش

2- اداره کل منابع طبیعی

3- اداره کل امور عشایری

4- اداره کل امور دامپزشکی

5- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال 85

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال 86

 1. مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)
 2. معاون: محمدرضا مهدیزاده
 3. مدیر کل: سید احمد دلقندی
 4. رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان
 5. مسئول حراست و وظایف آن
 6. رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن
 7. مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان
 8. رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن
 9. کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

 1. ایجاد ارتباط درون سازمانی
 2. ایجاد ارتباط برون سازمانی
 3. مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

 1. نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات
 2. نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام
 3. اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان
 4. بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان
 5. نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان
 6. نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان
 7. نظارت بر نحوه نگهدری کالاها در انبار
 8. نظارت بر کلیه مراحل خرید اجناس

رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :

 1. مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب
 2. هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان
 3. برآوردهای نهادهای مورد نیا زمزارع و مراکز تکثیر و پرورش ماهی
 4. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تولید ماهی در استان
 5. پیشنهاد طرح ها و پروژه ها به منظور افزایش تولید ماهی
 6. نظارت بر صدور مجوزهای ابزی پروری در سطح استان
 7. نظارت بر استفاده بهینه در منابع آبی (دریاچه های پست سد)
 8. اجزاء روش های نوین

مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن

 1. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه تولید و پرورش غذای مصرفی در آبزی پروری
 2. نظارت بر تامین و کنترل کیفی اقدام و نهاده های تولید خوراک ابزیان
 3. اقدام به منظور جایگزینی اقدام ارزان قیمت در ؟؟ غذایی ماهی به منظور کاهش تولید هزینه به حفظ کیفیت
 4. همکاری با طرح و برنامه پیرامون براورد توزیع تسهیلات و اعتبارات لازم جهت فعالیت های تغذیه با ابزیان و بهداشت ابزیان
 5. نظارت بر اجرای پروژه های بخش بهداشت تغذیه مرغداری ، تجزیه و تلیل و ارائه گزارشهای لازم در مورد عملکرد پروژه ها
 6. نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به بهداشت و کنترل کیفی غذای آبزیان تولیدی و ارائه خدمات کارشناسی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک آبزیان
 7. ارائه نظرات فنی و کارشناسی به آبزی پروران در زمینه بهداشت بزیان و همچنین بهداشت خوراک آبزیان

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران
 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی
 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

– وظایف زیحساب

– مستندات قانونی

– تغییر نظام بندی درآمدها

– حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

– مسیر بودجه

– تعارف

– اعتبارات هزینه ای

– اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

– طبقه بندی بودجه

– درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

– کنترل بودجه ای

– تحصض اعتبار

– موافقنامه

– عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

– دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

– ؟؟ بردان وا نواع ان

– عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

– پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
 2. معاونت بهبود تولیدات رامی
 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 1. مدیریت امور اداری
 2. مدیریت امور مالی
 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی
 4. اداره امور حقوقی
 5. اداره امور ایثارگران
 6. گروه نوسازی و تحول اداری
 1. مدیریت امور وام
 2. مدیریت امور طیور
 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق
 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل
 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی
 6. آزمایشگاه تخصصی
 1. مدیریت امور زراعت
 2. مدیریت امور باغبانی
 3. مدیریت حفظ نباتات
 1. مدیریت امور برنامه و بودجه
 2. مدیریت امور سرمایه گذاری
 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها
 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه
 5. اداره تنظیم بازار

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… 26

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. 26

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. 28

تعاریف………………………………………………………………………………………………. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… 37

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. 40

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… 60

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… 106

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… 111

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت…………………. 116

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

10.سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

11.اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

12.نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

13.نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

14.نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

15.ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

16.بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

17.انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

10.تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

11.ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

12.تهیه گزارشات لازم

13.انجام سایر وظایف و امور مربوط

14.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
 2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
 4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
 6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
 7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

10.تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

11.نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

12.نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

13.تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

14.انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
 2. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 4. تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
 5. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
 6. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
 7. سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 8. نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 9. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

10.جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

11.تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

12.اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

13.جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

14.تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

15.تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

16.بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

17.اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

18.جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

19.تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

20.انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

 1. هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش
 2. مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)
 3. مسئولیت رابط عمومی
 4. مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی
 5. مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )
 6. مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد
 7. ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها
 8. نظارت شهرستانهای تحت پوشش

2- اداره کل منابع طبیعی

3- اداره کل امور عشایری

4- اداره کل امور دامپزشکی

5- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال 85

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال 86

 1. مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)
 2. معاون: محمدرضا مهدیزاده
 3. مدیر کل: سید احمد دلقندی
 4. رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان
 5. مسئول حراست و وظایف آن
 6. رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن
 7. مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان
 8. رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن
 9. کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

 1. ایجاد ارتباط درون سازمانی
 2. ایجاد ارتباط برون سازمانی
 3. مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

 1. نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات
 2. نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام
 3. اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان
 4. بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان
 5. نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان
 6. نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان
 7. نظارت بر نحوه نگهدری کالاها در انبار
 8. نظارت بر کلیه مراحل خرید اجناس

رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :

 1. مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب
 2. هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان
 3. برآوردهای نهادهای مورد نیا زمزارع و مراکز تکثیر و پرورش ماهی
 4. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تولید ماهی در استان
 5. پیشنهاد طرح ها و پروژه ها به منظور افزایش تولید ماهی
 6. نظارت بر صدور مجوزهای ابزی پروری در سطح استان
 7. نظارت بر استفاده بهینه در منابع آبی (دریاچه های پست سد)
 8. اجزاء روش های نوین

مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن

 1. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه تولید و پرورش غذای مصرفی در آبزی پروری
 2. نظارت بر تامین و کنترل کیفی اقدام و نهاده های تولید خوراک ابزیان
 3. اقدام به منظور جایگزینی اقدام ارزان قیمت در ؟؟ غذایی ماهی به منظور کاهش تولید هزینه به حفظ کیفیت
 4. همکاری با طرح و برنامه پیرامون براورد توزیع تسهیلات و اعتبارات لازم جهت فعالیت های تغذیه با ابزیان و بهداشت ابزیان
 5. نظارت بر اجرای پروژه های بخش بهداشت تغذیه مرغداری ، تجزیه و تلیل و ارائه گزارشهای لازم در مورد عملکرد پروژه ها
 6. نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به بهداشت و کنترل کیفی غذای آبزیان تولیدی و ارائه خدمات کارشناسی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک آبزیان
 7. ارائه نظرات فنی و کارشناسی به آبزی پروران در زمینه بهداشت بزیان و همچنین بهداشت خوراک آبزیان

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران
 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی
 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

– وظایف زیحساب

– مستندات قانونی

– تغییر نظام بندی درآمدها

– حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

– مسیر بودجه

– تعارف

– اعتبارات هزینه ای

– اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

– طبقه بندی بودجه

– درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

– کنترل بودجه ای

– تحصض اعتبار

– موافقنامه

– عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

– دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

– ؟؟ بردان وا نواع ان

– عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

– پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
 2. معاونت بهبود تولیدات رامی
 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 1. مدیریت امور اداری
 2. مدیریت امور مالی
 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی
 4. اداره امور حقوقی
 5. اداره امور ایثارگران
 6. گروه نوسازی و تحول اداری
 1. مدیریت امور وام
 2. مدیریت امور طیور
 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق
 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل
 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی
 6. آزمایشگاه تخصصی
 1. مدیریت امور زراعت
 2. مدیریت امور باغبانی
 3. مدیریت حفظ نباتات
 1. مدیریت امور برنامه و بودجه
 2. مدیریت امور سرمایه گذاری
 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها
 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه
 5. اداره تنظیم بازار

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی

وظایف ذیحساب

مطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده 104 همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.

ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.

مستندات قانونی

الف: ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط، منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماهده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کن به وزرات نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

ب: قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

مطابق مفاد قانون فوق نیز همانند ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و تنظیم به موقع صورتحساب ماهیانه وعملکرد سالیانه مودر تاکید قرار گرفته است.

ج: قانون دیوان محاسبات کشور

مطابق ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یکی از مواردی که هیات های مستشاری اقدام به انشاء رای می نمایند عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد هزینه، دفاتر قانونی در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور می باشد که هیات مجاز می باشند در وصرت احراز وقوع تخلف را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم نمایند.

– توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

– کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال

– اخراج از محل خدمت

– انفصال دائم از خدمات دولتی

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال 81 کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه 27/12/80 به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال 1381 دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

تعاریف

با توجه به ادبیات جدید بودجه ریزی وتغییر عناوین وتعاریف و کاربرد آنها ضروری به نظر می رسد که در ابتدا به این تعاریف نگاهی اجمالی داشته باشیم.

اعتبارات هزینه ای= اعتبارات جاری + تملک دارئیهای مالی (پرداخت تعهدات داخلی و خارجی)

اعتبارات عمرانی= اعتبارات تلک دارائیهای سرمایه ای

هزینه= منظور داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا کمک طبق قوانین و مقررات صورت گیرد.

ارزش خالص= منظور ارزش کل دارائی های منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word :

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید.

جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.

این پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.

فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.

فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.

دانلود تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………….. 1

فصل اول : مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان …………… 3

اهمیت پژوهش ………………………. 6

ضرورت پژوهش ………………………. 6

محدوده پژوهش ……………………… 7

تعاریف مفاهیم …………………….. 7

متغیرهای پژوهش ……………………. 7

فرضیه های پژوهش …………………… 7

فصل دوم : پیشینه پژوهش

سازگاری اجتماعی …………………… 9

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک 12

اشتغال زن ………………………… 12

اشتغال زن در خارج از خانه ………….. 15

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی ………. 23

انگیزه های اشتغال زنان …………….. 25

تاثیر اشتغال سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان ………………………….. 26

تاریخچه اشتغال زن در ایران …………. 36

مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران . 38

تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش ………. 40

وضعیت حقوقی و قوانین ………………. 40

فصل سوم : روش تحقیق

روشهای جمع آوری داده ها ……………. 43

روش تحقیق ، ابزار اندازه گیری ………. 43

توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)…………………………………. 48

خصوصیات ابزار روان سنجی…………….. 48

جامعه آماری پژوهش …………………. 49

نمونه آماری پژوهش …………………. 49

روش نمونه گیری ……………………. 49

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………….. 49

توصیف نتایج ………………………. 50

جداول 1…………………………… 50

جدول 2…………………………… 51

جدول 3……………………………. 52

جدول 4……………………………. 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل نتایج ………………………. 56

فرضیه اول ………………………… 56

جدول 4-1 …………………………. 57

فرضیه دوم ………………………… 57

جدول 4-2………………………….. 58

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و بیان نتیجه ………………….. 60

محدودیتها ………………………… 61

پیشنهادات ………………………… 62

منابع و ماخذ ……………………… 63

فصل اول

مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان

روسو در قرن 17 مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، 1353).

نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد.

بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا 6-5 سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد.

مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی 1357) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، 1368).

اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد.

ماسن وهمکاران(1990) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از :

فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند.

– هر چند كودك انسان ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگران دارد، اینكه كودك به كدام یك از والدین وابسته شود و نیز شدت و كیفیت وابستگی او تا حد زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با كودك دارد. مطالعات نشان داده است در اغلب خانواده ها تاثیر مادران در خلق و خوی كودكان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد كه قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می شود این تاثیر مادری در صورتی كه به حد افراد نباشد هیچ گونه اثر سویی برشخصیت كودكان به جا نمی گذارد (راجرز، . 1357).

– كاركرد زنان در خارج از خانه همانند دیگر پدیده های اجتماعی اززمان به زمان دیگر متحول می شود و این تحول و تغییرات ناشی از آن می تواند مورد مطالعه قرار گیرد (جار اللهی 1373).

– از دیدگاه روان شناسی، اشتغال زن، اولین اثرش تغییر در نحوه اجتماعی و تعاون با انسان هاست كه می تواند روی خود پنداری آنها و همچنین موفقیت ایشان در امور مربوط به خانه فرزندان تاثیر بگذارد. از طرفی تثیرات مثبت آن در رابطه با پیشرفت و توسعه اجتماعی است مثل كنترل موالید، جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی و رشد فرهنگی و اجتماعی، از طرفی، تاثیرات منفی به علت قبول بر مسئولیت بیشتر ، عدم تخصیص وقت كافی برای كودكان، ارتباطات كوتاه جنبی با همسر و فرزندان و پرخاشگری نسبت به كودكان می تواند از علل و عوامل شروع بحث های خانوادگی و در نتیجه ایجاد ناسازگاری بین زوجین و دیگر اعضای خانواده شود ( موئل، مترجم رضوی 1367).

مینوچین (1974) عنوان می كند، خانواده خود یك كل ساختاری است یك واحد كل كه عناصر درون آن بهم وابسته اند . تعاملات درون سیستم خانواده متقابل هستند و این تعاملات برای همسازی و انطباق با یكدیگر هستند .

پیش از آنكه روان شناسی و روان كاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباط های اجتماعی شناخته شود اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی به علت های نامعلوم نسبت داده می شود و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزه كاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر علل بیولوژیك نداشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن ، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر نیز از دید مكاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مثال، مكتب كاركردگرایی ساختی، معتقد است كه اجزاء تشكیل دهنده یك نظام اجتماعی مرتبط به هم و وابسته به یكدیگر و عملكرد هر یك از اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افرادی است كه در رابطه با هم هستند . این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقا اجتماع كمك می كند.

پارسونز كه یكی از طرفرادان این مكتب است، اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حركت می كنند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضاء خانواده آن كس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد،‌ مادر می باشد. علت این امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل، بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.

در واقع، هسته اصلی احساس امنیت، اعتماد، یا عدم اعتماد در كودك از رابطه = و مادرش سر چشمه می گیرد، در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.

انسان در بسیاری از امور زندگی اجتماعی، با سایر افراد جامعه در رابطه است ، او باید برای رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شرایطی و در رابطه با سایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید، نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد. به همین دلیل است كه مشكلات و موانع آدمی، از حیات اجتماعی او مایه می گیرد.

مسئله اساسی كه در این جامعه وجود دارد این است كه آیا اشتغال مادر بر روی سازگاری فرزندان چه اثری دارد؟

اهمیت پژوهش

پژوهش حاضر ، دارای اهمیت فراوان است، بدان جهت كه در جامعه كنونی اشتغال مادران و در نزد خانواده ها جایگاه مهمی دارد و در برخی از موارد تبلیغات فرهنگی جامعه هم سو با اشتغال آنان است و از طرفی در راستای اهمیت وجود یك مادر در خانه می باشد به نفش تربیتی مادران اشاره کنید . این مسئله افراد خانواده را دچار دوگانگی كرده و اگر آموزش و برنامه های مثبت برای افراد خانواده صورت نگیرد،‌ احتمال پدید آمدن عواقب سوء برای آنان بسیار خواهد بود.

لذا پژوهش درباره تاثیر اشتغال مادران بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت پژوهش:

در خانواده، مهم ترین قشر آسیب پذیر نوجوانان هستند . چرا كه در سن رشد قرار دارند و از لحاظ نیاز های روحی، جسمی، عاطفی به حمایت و رسیدگی مضاعف از طرف پدر و مادر ، محتاجند . اشغال مادران به سبب آنكه باعث دور شدن ساعاتی از روز یا شب را از مادر می شود . در رفتار و كنش های نوجوانان تاثیر بسزایی دارد. فرزندان دختر و پسر هر كدام یك سری احتیاجاتی مخصوص به خود دارند كه اگر از طرف مادر تامین نگردد،‌باعث بروز رفتارهای سوء خواهد شد . و شاید اشتغال مادر به نوعی آزادی بی حساب برای نوجوانان بوجود آورد و همچنین کمتر پژوهشی در این زمینه انجام شده . از این جهت پژوهش در اینباره، ‌ضرورت بسیار داشته و این تاثیرات را بررسی می كند تا راهكارهایی برای مقابله با رفتار های نامناسب نوجوانان ارائه دهد .

محدوده پژوهش

پژوهش حاضر در سال تحصیلی 81-80 و بر روی یک مدرسه در شهرستان شهریار انجام شده و قابلیت تعمیم بر روی جامعه فوق را دارد .

تعاریف مفاهیم

اشتغال مادران : در این تحقیق به مادرانی اطلاق می شود كه حداقل سه ساعت از شبانه روز را در خارج ازمنزل برای كسب درآمد به سر می برند (حداقل هفته ای 18 ساعت).

سازگاری: در این تحقیق منظور از سازگاری عبارت است از نمره ای كه فرد در مقیاس سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی كالیفرنیا (CPI)كسب می كند.

مادر خانه دار: كسی است كه از ابتدای تولد كودك هیچ گاه شغلی بیرون از نداشته و كار اصلی او خانه داری بوده است.

سطح تحصیلات: منظور از سطح تحصیلات كسب مدارج تحصیلی رسمی كشور از سطوح ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی است كه در پنج قسمت

1- بی سواد 2- سواد قدیم یا ابتدایی

3- راهنمایی 4- دیپلم 5- بالای تر از دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی

متغیر های پژوهش

متغیر مستقل : اشتغال مادران، تحصیلات مادر

متغیر وابسته : سازگاری اجتماعی

متغیر های مداخله گر: جو خانوادگی، مشكلات دوره نوجوانی

فرضیه های پژوهش

1- بین اشتغال مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه وجود دارد.

2- بین تحصیلات مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه ی وجود دارد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی به عنوان مهم ترین نشانه سلامت روانی، از مباحث مهمی است كه توجه جامعه شناسان،روان شناسان، روان كاوان، و به ویژه مربیان را طی دهه های اخیر به خود جلب كرده است. پیش از آنكه روان شناسی و روانكاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود. اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و علت های نامعلوم نسبت داده می شد. و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزهكاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر عامل بیولوژیك داشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است (مینجر، 1369).

مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر از دیدگاه مكاتب كاردكرد گرایی ساختی ، معتقد است كه اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افراد است كه در رابطه با هم هستند. این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقاء اجتماع كمك می كند (ادیبی ،1385).

پارسونز كه یكی از طرفداران این مكتب است اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حركت می كند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضای خانواده آنكس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دار ، مادر می باشد. علت امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.

در واقع هسته اصلی احساس امنیت و اعتماد یا عدم اعتماد در كودك رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می گیرد در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد ، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.

بی توجهی های طولانی بدرفتاری و محرومیت از صحبت ها در ابتدای زندگی منجر به ناسازگاری های موقت و گاهی طولانی در كودك می شود (ماسن ، 1367)

سازگاری ، مسئله ای كه مخصوص انسان نمی باشد هر موجود زنده ای به فراخور حال خود ، به اقتضای طبیعت و مرحله تكاملی كه بدان دست یافته است، ناچار است به طریقی كه متضمن حفظ حیات و بقای اوست، خود را با محیط پیرامونش سازگار كند ، به دلیل اینكه در فرایند سازگاری وجوه اشتراك زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد.

بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری زیادی بین انسان ها و حیوان وجود دارد. بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری در استان به تحقیقاتی كه درباره حیوانات به عمل آورده است مبتنی می باشد. هر چه از نردبان تكامل بالاتر می رویم قابلیت انعطاف و یادگیری واكنش های عزیزی او را كاملا تحت شعاع قرار داده سات . انسان باید به استثنای واكنش های بازتابی ائلیه همه چیز را بیاموزد و به ویژه اعمال و رفتاری كه وی سازگاری با محیط اجتماعی بكار می گیرد (والی پور، 1363).

انسان در بسیاری از امور زندگی اجتمایع، باس ایر افراد جامعه در ارتباط است او باید برای ادامه حیات و تامنی حوائج خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران بیا رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شریطی و در رابطه باس ایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت مبخش دست یابد به همین دلیل سات كه مشكلات و موانع آدمی ،‌از حیات اجتماعی او مایه می گیرد. به این ترتیب مفهوم سازگاری، از نظر آدمی یعنی سازگاری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیاز های زیستی ، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی كه ساخته دست انسان است رو به رو می بیند. مقررات، توقعات، ارزشها، رقابت ها، همكاریها، كارشكنی هاموانع و عوامل و واقیع هایی از این نوع كه او را در راه تامین خواستهایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت.

گر چه به درستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی توان یافت حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است، فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته ، طولانی و مندرج تجسم نمود كه نقطه آن درجه ای از ناسازگاری را بیان می كند.

در خط مفوض، از ناسازگاری شروع نمود و بعد به درجات میانه و سپس در پایان خط، با سازگاری كامل با محیط می رسیم كه مقصود و عنایت همه افراد بشر است (والی پور 1363).

سازگاری را این طور تعریف می كند، منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است كه حداكثر خویشتن داری را همراه با رفاه اجتماعی ، ضمن رعایت حقایق خارجی پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن به جماعت نیست (راجرز 1357).

سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است كه هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهار چوب های اجتماعی و فرهنگی مطابق نماید. آن دسته از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است می شود تعلیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط گویند ( مان ، مترجم ساعتچی 1364).

شعاری نژاد (1364) در كتاب خود می گوید، سازگاری عبارت است از:

1- عمل برقراری یك رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط

2- عمل پذیرش رفتار و كردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی

3- سازگاری موجود زنده با تحریكات درونی و بیرونی

روان شناسان به طور سنتی، سازگاری را ویژگی هایی از شخصیت بهنجار تلقی كرده اند كه به خود كمك می كند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار نماید . یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی كند جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد.

روان شناسان بسیاری معتقدند اگر اصطلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه های دیگران تلقی شود، چنان باری از تلویحات منفی خواهد بود كه دیگر نمی تواند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهد. آنان بیشتر به ویژگی مثبتی مانند فردیت آفرینندگی و شكوفایی استعدادهای بالقوه تاكید دارند (الکینسون، ج دوم، 1368).

اگر می توانستید بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه گیری و سپس در یك منحنی توزیع پیاده كنید به احتمال قوی منحنی طبیعی به دست می آوریم.

به این ترتیب كه در یك طرف منحنی، اقلیت كوچكی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت كوچكی وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اكثریت افرادی وجود دارند كه از سازگاری طبیعی برخوردارند (والی پور 1363).

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – كودك

مهم ترین مسئله ای كه در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار بگیرد وجود نقش های متعددی است كه زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرد نقش هایی كه در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و بعضاً با نقش مدرن زن به عنوان یك فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است وقتی زن ها نقش های زنانه را كنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شركت می كنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند بلكه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند.

مادرانی كه امكان دستیابی به شكل مناسب را ندانرد اغلب دچار یاس شده و در خانه مانند مشكلات عاطفی فرزندان حضور فعال زنان در بازار كار، تا حدی به ارگانیزم بدنی و روحی انان لطمه وارد می سازد در این میان كودكان وضع اسف بارتری دارند.

نخستن تماس های روحی و جسمی نوزاد با فردی است كه در دوران شیر خوارگی مراقبت از او را به عهده می گیرد و این فرد معمولا مادر است (كارمل 1984).

روشی كه مادران در قبال پاسخگویی به نیاز های نوزادان اتخاذ می كنند متفاوت است . ممكن است صبورانه و گرم، باشند و خشن و عاری از حساسیت و بی تفاوتی باشد . از دیدگاه علم و تربیت، برخوردهای اولیه مادر و كودك به هر كیفیتی كه باشد نقطه ای است تولد روانی كودك از آنجا آغاز می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word :

دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………..

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………….

تعاریف نظری اصطلاحات……………………………………………………………………

تعاریف عملیاتی اصطلاحات…………………………………………………………………

فصل دوم : ادبیات پیشینه پژوهش

تعاریف ازدواج…………………………………………………………………………………….

عوامل فروپاشی ازدواج……………………………………………………………………….

انگیزه های ازدواج……………………………………………………………………………….

انواع ازدواج………………………………………………………………………………………..

عوامل تعیین كننده سازگاری در ازدواج………………………………………………..

اسلام و اهمیت ازدواج…………………………………………………………………………

عوامل تاثیر گذار بر رضایت از زندگی………………………………………………….

تئوری تصور از همسر مطلوب…………………………………………………………….

تفاهم زناشویی……………………………………………………………………………………

اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب…………………………………………………

پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده…………………………………………………..

رضایتمندی از زندگی زناشویی …………………………………………………………..

بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده………………………………………………….

استرسهای خانواده و تغییرات……………………………………………………………..

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………….

دلبستگی……………………………………………………………………………………………..

– ویژگی های دلبستگی………………………………………………………………………..

– الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین………………………………………..

– الگوهای دلبستگی در بزرگسالان……………………………………………………….

تحقیقات و پژوهش های داخلی…………………………………………………………….

تحقیقات و پژوهشهای خارجی…………………………………………………………….

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماری………………………………………………………………………………………

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………..

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………

شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………..

روش آماری……………………………………………………………………………………….

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

توصیف داده ها…………………………………………………………………………………..

تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………

فصل پنجم : بحث و تفسیر

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………..

بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………..

محدودیت و مشكلات…………………………………………………………………………..

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………

دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با word
فهرست جداول

جدول 2-1 الگوی دلبستگی بزرگسالان بارتولومیو و هوروتیز………………

جدول 1-4 : شاخص توصیفی مربوط به سن زنان……………………………….

جدول 2-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه سبك های دلبستگی…….

جدول 3-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی………..

جدول 4-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه رضایت زناشویی و سبك های دلبستگی

چكیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبكهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است.به این منظور تعداد 50 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبكهای دلبستگی با….. استفاده شد.

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینكه فقط رابطه سبك دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.

بنابراین با افزایش سبك دلبستگی ایمن ،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعكس.اما رابطه سبك دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبك ها ، رضایت زناشویی كاهش می یابد و بالعكس.می توان چنین نتیجه گیری كرد كه بین سبك های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبك دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.

مقدمه

دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت با wordه در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[1]، به نقل از میرخشتی، 1375).

افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، 1373).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، 1375).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، 1381)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، 1379).

موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آمادگی برای ازدواج تحصیلات، زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سلامتی، شخصیت، درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله : تعهد، حساسیت، سخاوت، ملاحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت ، اعتمادو اطمینان بستگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یکدیگر نیاز به حس تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد. چه بسیار زنان و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته اند و کارشان به سلامت کشید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار زنان و شوهرانی که قبلا در تمام موراد زندگی مشترک به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند (بک، ترجمه قراچه داغی، 1378).

زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات فراغت با یکدیگر، تقسیم کار، نگهداری از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در رابطه شان با یکدیگر نیاز به حسن تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد(همان منبع).

یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.(سیف؛ 1380) .

بیان مساله

روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، 1378).

مازن و شاور(1987 ، 1990) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک دلبستگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی.

هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند.

در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.

با این مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در زوجین بپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.

تداوم و بقای خانواده، مستلزم سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن است و سلامتی روانی نیز در نتیجه میزان رضایت طرفین از زندگی بوجود می آید ، خانواده ایی که دچار اضطراب و کشمکش های نابجا نباشد و همه روابط فیمابین اصولی باشد، دارای سلامت روانی است . و چون افراد خانواده به یکدیگر دلبسته هستند و این دلبستگی تعیین کننده میزان علاقه است ، پس تحقیق و مطالعه در این خصوص اهمیت و ضرورت داشته و خانواده سالم، رضایت بالای زن و شوهر و سطح دلبستگی مثبت و خوب برای یک جامعه بسیاری ضروری است و این تحقیق می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

هدف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی افراد بررسی شود و به دنبال این هدف است که :

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اجتنابی

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ترسان

– بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اشتغالی

فرضیه های پژوهش

1-بین میزان رضایت رناشویی با سبک های دلبستگی ایمن رابطه معنی دار وجود دارد.

متغیرهای پژوهش

متغیروابسته : رضایت زناشویی

متغیر مستقل: سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی اشتغالی- سبک دلبستگی ترسان

چهار سبک دارید ایمن، ترسان، اشتغالی و اجتنابی

تعاریف نظری اصطلاحات

رضایت زناشویی[2]، میزان رضایت زن و شوهر از چگونگی و کست رابط خود با یکدیگر می باشد .(هاشمی ،‌1386).

به اعتقادها کینز رضایت از زندگی زناشویی یعنی احساس خوشایند و رضایمند و لذت تجربه ای که به وسیله یک زوج صورت می گیرد هنگامیکه تمامی جنبه زندگی زناشویی خود را مورد توجه قرار دهند.(سلیمانیان، 1372).

سبک دلبستگی[3]

نحوه ای که فرد با یک مظهر مراقبت کننده رابطه برقرار می کند (ریچاردپی- هالجین- سوزان کراس- ترجمه سیدمحمدی، 1384).

به کسب احساس آرامش و ایمنی که در مجاورت عاشق به معشوق به دست می دهد و حساسیت و پاسخگو بودن به نیازهای معشوق اطلاق می کرد.(سپاه منصور، 1368).

تعاریفی عملیاتی اصطلاحات

رضایت زناشویی : منظور نمره ای است که آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی ایریح کسب می کند

سبک دلبستگی: منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سبکهای دلبستگی سبک می کند.

تعاریف ازدواج

انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می گردد به بیان دیگر در راه تحقق امر ازدواج باید شاهد تصویب جامعه نیز باسیم (ساروخانی، 1370).

زناشویی پیوندی اخلاقی و بخودی خود غایتی مطلق است (هگل [4]، ترجمه امینی).

به طور کلی ازدواج به منظور تعهدات اخلاقی طرفین در جهت ساختن یک خانواده منسجم و تربیت فرزندان می باشد.

عوامل فروپاشی ازدواج

1.اختلاف تحصیلات (آریانپور، 1375)

2.عدم شناخت نسبت به یکدیگر

3.وجود اعتیاد یکی از طرفین

4.اختلال رفتاری و یا بیماری های روانی

5.دخالت رفتاری و یا بیماری های روانی

6.نداشتن فرزند یا نازائی

7.عدم آشنایی کافی به وظایف در طرفین (زن سالاری- مردسالاری)

8.خیانت زناشویی

9.غافل ماندن زنان از وظایف خویش به علت اشتغال

تمامی این موارد، می تواند از عوامل فروپاشی خانواده باشد و باعث ایجاد انحرافات اجتماعی گردد. آسیب به کودکان وارد می گردد و آنها را درجامعه دچار بحران و مشکل می سازد (قائمی، 1379).

انگیزه های ازدواج:

انگیزه های ازدواج متعدد و متنوع هستند که عبارتند از : تعهد، ارتباط خصوصی، همراهی و مشارکت عشق، شادی، سکس مشروع و بچه دار شدن.

تعهد : مردم احساس می کنند که یک نفر خودش را به آنان اهدا می کند بدون آنکه قصد تلافی داشته باشد ازدواج نمونه کامل این وقف شدن است. جشن غروسی نمونه کامل برای بیان تعهد است.

ارتباط خصوصی: افراد انتظار و آرزوی ارتباط صمیمانه و پرداوم را از ارتباط خصوصی خویش دارند و مایل هستند با فردی ازدواج کنند که آنان را از نظر هیجانی، احترام، اعتماد و صمیمیت تامین کند. یکی از وظایف مهم افراد در دوران جوانی است که یاد بگیرند چگونه یک فرد می تواند صمیمی باشد.

همراهی و مشارکت: ازدواج فرصت مناسبی را برای رهائی از تنهایی فراهم می کند و در این زمان همراهی و مشارکت بین دو فرد ایجاد می شود. زمانی که ارضاء نیازها متقابل شد فرد در فعالیت های خویش با دیگری سهیم می شود، ارتباط یکپارچه شده و زوج ها رضایت بیشتری را از ازدواج تجربه می کنند.

عشق : زمانی که دو فرد به یکدیگر نزدیک می شوند بین آنان رابطه صمیمانه ایجاد می شود و در این مرحله زندگی با رضایت همراه می شود، فردی عشق می ورزد و دیگری به عشق پاسخ می دهد ازدواج فرصت مناسب را برای نیاز به عشق فراهم می کند.

خوشحالی: بسیاری از مردم اقدام به ازدواج را خوشحالی می دانند، در حالیکه منبع خوشحال کننده آن دو نفر هستند که با ازدواج امکان ارتباطات محبت آمیز را فراهم می کنند.

سکس مشروع و بچه دار شدن: ازدواج روش پسندیده و قابل قبول برای رفتارهای جنسی است با آنکه رفتارهای جنسی خارج از زناشویی نیز وجود دارد، انگیزه بچه دار شدن دلیل دیگری برای ازدواج است.

گاهی انگیزه هایی که برای ازدواج انتخاب می شوند، نادرست است، یکی آنکه شریکی برای ارتباط جنسی خویش داشته باشند، امنیت عاطفی و اقتصادی داشته باشند. گاهی برای فرار از تنهایی تصمیم به ازدواج می گیرند یا انکه می خواهند از موقعیت آزاددهنده خانه فرار کنند. اگرچه این دلایل مهم هستند ولی انگیزه منطقی برای ازدواج به حساب نمی آیند (کی نیا، 1377).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید